Skip to main content
Spotify for Podcasters
PR Chanthaburi

PR Chanthaburi

By วิจิตร ภักนิกร

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรี
กรมประชาสัมพันธ์
Available on
Apple Podcasts Logo
Castbox Logo
Google Podcasts Logo
Overcast Logo
Pocket Casts Logo
RadioPublic Logo
Spotify Logo
Currently playing episode

รู้ทันป้องกันโควิด 19 ทุกสายพันธ์

PR ChanthaburiMay 19, 2023

00:00
01:30
รู้ทันป้องกันโควิด 19 ทุกสายพันธ์

รู้ทันป้องกันโควิด 19 ทุกสายพันธ์

รู้ทันป้องกันโควิด 19 ทุกสายพันธ์

May 19, 202301:30
การเผาหญ้าเผาขยะเสี่ยงผิดกฎหมาย

การเผาหญ้าเผาขยะเสี่ยงผิดกฎหมาย

เผาหญ้าเผาขยะเสี่ยงผิดกฎหมาย

May 18, 202301:36
วิธีใช้แอร์แบบประหยัดไฟฟ้า

วิธีใช้แอร์แบบประหยัดไฟฟ้า

วิธีใช้แอร์แบบประหยัดไฟฟ้า

May 18, 202301:05
โพสต์-แชร์ไม่คิดผิดกฎหมาย

โพสต์-แชร์ไม่คิดผิดกฎหมาย

โพสต์-แชร์ไม่คิดผิดกฎหมาย

Mar 22, 202301:15
อุทรณ์ผลการพิจารณาสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

อุทรณ์ผลการพิจารณาสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

อุทรณ์ผลการพิจารณาสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

Mar 22, 202301:20
ระวังมิจฉาชีพหลอกชำระภาษีที่ดิน

ระวังมิจฉาชีพหลอกชำระภาษีที่ดิน

ระวังมิจฉาชีพหลอกชำระภาษีที่ดิน

Mar 13, 202301:36
กบข เตือนระวังมิจฉาชีพชวนลงทุน

กบข เตือนระวังมิจฉาชีพชวนลงทุน

กบข เตือนระวังมิจฉาชีพชวนลงทุน

Mar 13, 202301:28
รู้ทันแก๊งคอลเซ็นเตอร์

รู้ทันแก๊งคอลเซ็นเตอร์

เรื่อง รู้ทันโจรออนไลน์ แก๊งคอลเซ็นเตอร์ดูดเงิน ใช้มุกนี้ !!  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีข้อแนะนำ รู้ทันโจรออนไลน์ แก๊งคอลเซ็นเตอร์ดูดเงิน ดังนี้  รู้ทันโจรออนไลน์ แก๊งคอลเซ็นเตอร์ดูดเงิน ใช้มุกนี้ !!  อ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ : แจ้งเหตุผิดปกติ ขอตรวจสอบ  หลอกให้กลัว : อ้างพบความผิดปกติในการทำธุรกรรม พัวพันเรื่องผิดกฎหมาย  เส้นทางการเงินผิดปกติ ฟอกเงิน หรือมีหมายจับ  เจ้าหน้าที่ต่อสายกันเป็นทอดๆ หลายหน่วยงาน : ทำทีช่วยเหลือรับแจ้งความ ให้คำปรึกษาคดี หรืออ้างว่ากำลังสอบสวนทางโทรศัพท์  ชวนคุยหลอกถามข้อมูลส่วนตัว : บางรายจะมีข้อมูลส่วนตัว เช่น เลขบัตรประชาชน  บัญชีธนาคารของเหยื่อไว้แล้ว  ส่งเอกสารราชการ (ปลอม) : มีตราหน่วยงาน ตราครุฑ ราชกิจจานุเบกษา ลวงให้น่าเชื่อถือ  ส่งลิงก์ให้กดเข้าไปตรวจสอบข้อมูล : ถ้าเผลอกดเข้าไป คนร้ายจะรีโมท หรือแฮกโทรศัพท์ มือถือของเหยื่อเพื่อดูดเงิน  ข่มขู่เหยื่อ ห้ามวางสาย ห้ามบอกใคร  หลอกให้โอนเงินให้โดยตรง : หรือขอรหัส OTP  หน่วยงานที่โจรแอบอ้างมากที่สุด เช่น กรมสรรพากร ธนาคาร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  ตำรวจ ปปง. เป็นต้น อย่างไรก็ดี สำหรับประชาชนผู้ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ สามารถแจ้งความออนไลน์ได้ที่ https://thaipoliceonline.com และสามารถโทรสอบถามปรึกษา แจ้งข้อมูลได้ที่ โทร. 1441

Mar 09, 202301:51
ภัยของบุรีไฟฟ้า

ภัยของบุรีไฟฟ้า

เรื่อง บุหรี่ไฟฟ้า โทษพิษภัย ภัยคุกคามต่อสุขภาพ  กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข มีข้อแนะนำให้ความรู้ถึงอันตรายต่อสุขภาพบุหรี่ไฟฟ้า ดังนี้ บุหรี่ไฟฟ้า เป็นผลิตภัณฑ์เสพยาสูบ หรือเสพนิโคตินที่ใช้การทำให้สารน้ำเกิดความร้อน และระเหย เป็นไอน้ำมาให้สูด/สูบ โดยที่ไม่เกิดควันจากการเผาไหม้ ผลิตภัณฑ์บุหรี่ไฟฟ้าในตลาดมากกว่าร้อยละ 95  มีสารนิโคตินเป็นส่วนผสมอยู่ในน้ ายาบุหรี่ไฟฟ้า การสูบบุหรี่ไฟฟ้าท าให้ติดสารนิโคตินได้ และในส่วนละอองควัน  ที่สูดเข้าปอดนอกจากมีสารนิโคตินแล้วยังพบสารเคมีจำนวนมากที่ใช้ในกระบวนการผลิตและปรุงแต่กลิ่นรส  เช่น แอลดีไฮด์โพลีไซคลิค อะชิโตนและโครเมียม ซึ่งสารเคมีเหล่านั้นล้วนแต่เป็นอันตรายต่อร่างกาย รวมทั้ง เป็นสารก่อให้เกิดมะเร็ง บุหรี่ไฟฟ้า โทษพิษภัย ภัยคุกคามต่อสุขภาพ : สารนิโคติน ที่มีอยู่ในบุหรี่ไฟฟ้ามีผลต่อสุขภาพ ดังนี้  ระบบประสาทส่วนกลาง : ทำให้เกิดอาการ เวียนหัว วิงเวียน รบกวนการนอนหลับผิดปกติ  อาการปวดหัวและมีความเสี่ยงต่อการไหลเวียนของเลือด  ระบบทางเดินอาหาร : อาจทำให้เกิดแผลในกระเพาะอาหาร โรคท้องร่วง อาการคลื่นไส้  ปากแห้ง กรดไหลย้อน อาการอาหารไม่ย่อยและโรคมะเร็ง  ระบบกล้ามเนื้อ : การเสื่อมของกระดูกสันหลัง อาการปวดข้อ และการสั่นของร่างกาย  ระบบหัวใจและหลอดเลือด : เกิดภาวะหลอดเลือดแข็งและเพิ่มการเกาะเป็นก้อนในกระแส เลือด อัตราการเต้นของหัวใจผันผวน ความดันโลหิตเพิ่มขึ้น โรคหลอดเลือดหัวใจ หัวใจเต้นเร็ว และหัวใจเต้น ผิดจังหวะ  ระบบหายใจ : หายใจถี่ โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง หลอดลมหดเกร็ง และโรคมะเร็ง  ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข  โทร. 1422

Mar 09, 202302:05
เคลือบโฉนดที่ดินเท่ากับชำรุด

เคลือบโฉนดที่ดินเท่ากับชำรุด

สำนักมาตรฐานการทะเบียนที่ดิน กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย มีข้อแนะนำ เกี่ยวกับการเคลือบ โฉนดที่ดิน ดังนี้   การเคลือบโฉนดที่ดิน : การเคลือบจะท าให้ไม่สามารถพิมพ์รายการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียน เช่น การโอน การจำนอง ในสารบัญจดทะเบียนด้านหลังโฉนดที่ดินได้ ถือเป็นกรณีชำรุดจะต้องมีการสร้าง  ใบแทนโฉนดที่ดิน  ใบแทนโฉนดที่ดินที่ชำรุด : พนักงานเจ้าหน้าที่สามารถออกใบแทนได้โดยไม่ต้องมีการประกาศ 30 วัน ด้านหน้าโฉนดที่ดินเหนือครุฑจะมีคำว่าใบแทนก ากับไว้ใบแทนดังกล่าวมีสถานะเทียบเท่าโฉนดที่ดิน เดิมทุกประการ  คำแนะนำ

 1. ไม่ควรน าโฉนดที่ดินไปเคลือบ เนื่องจากหากมีความประสงค์จะทำนิติกรรมในโฉนดที่ดิน จะต้องเสียเวลาในการสร้างใบแทนโฉนดที่ดินขึ้นใหม่ 

2. ควรหาซองพลาสติกมาใส่โฉนดที่ดินเพื่อป้องกันความเสียหายจากการชำรุด 

3. กรณีมีข้อสงสัย สามารถสอบถามไปยัง กรมที่ดิน หรือสำนักงานที่ดินทั่วประเทศ  ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักมาตรฐานการทะเบียนที่ดิน กรมที่ดิน  กระทรวงมหาดไทย โทรศัพท์ : 0-21415769 - 72

Mar 09, 202301:20
ออมสินเตือน ระวังมิชฉาชีพออนไลน์

ออมสินเตือน ระวังมิชฉาชีพออนไลน์

รายงานข่าวจากธนาคารออมสิน แจ้งว่า ขณะนี้ได้มีกลุ่มมิจฉาชีพใช้กลอุบายหลากหลายสารพัด รูปแบบหลอกลวงประชาชนท้าให้มีผู้เสียหายเพิ่มมากขึ้น ทั้งการส่งข้อความเข้าโทรศัพท์ มือถือล่อลวงว่าได้รับ วงเงินฟรีโดยให้กดลิงก์เพื่อดูดข้อมูลและเงินในบัญชี หรือ การแอบอ้างชื่อและโลโก้ของธนาคารท้าโฆษณา หลอกลวงบนโซเชียลมีเดีย หากหลงเชื่อลงทะเบียนผ่านช่องทางต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น Facebook Line  ทางโทรศัพท์มือถือ ทั้งที่เป็นส่งมาทางข้อความหรือแก๊งคอลเซ็นเตอร์โทร.เข้า ประชาชนจะสูญเสียเงินแบบ ไม่ทันตั้งตัว โดยที่ธนาคารหรือหน่วยงานรัฐ ไม่อาจช่วยเหลือป้องกันใด ๆ ได้ทัน

Feb 16, 202301:40
น้ำมันทอดซ้ำ อันตราย

น้ำมันทอดซ้ำ อันตราย

ข้อควรสังเกตและหลีกเลี่ยงอาหารที่ทอดจากน้้ามันที่ทอดซ้้า เช่น เกิดควันมากตอนทอด, มีกลิ่นไหม้,  เหม็นหืน, ข้นหนืดผิดปกติ, มีสีด้าคล้้า, เกิดฟอง เป็นต้น และหากต้องปรุงเอง ไม่ควรใช้น้้ามันทอดอาหาร  ซ้้าเกิน 2 ครั้ง, อย่าซื้อน้้ามันที่ผ่านการใช้แล้วมาทอดต่อ และควรซื้อน้้ามันในภาชนะบรรจุที่มีฉลากชัดเจน และมีเลขสารบบอาหาร  ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์  ส้านักสารนิเทศ กระทรวงสาธารณสุข โทรศัพท์ : 025901401-2

Feb 16, 202300:59
สรรพากรแนะประชาชน โทร 1161 สอบถามข้อเท็จจริง อย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพ

สรรพากรแนะประชาชน โทร 1161 สอบถามข้อเท็จจริง อย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพ

เนื่องจากช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคมของทุกปี จะเป็นก้าหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการ  ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90/91 ท้าให้มีมิจฉาชีพฉวยโอกาสในช่วงเวลานี้ แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ กรมสรรพากรติดต่อประชาชน พร้อมทั้งอ้างว่าโทรมาแจ้งเตือนและติดตามการช้าระภาษีก่อนแอดไลน์และส่งลิงค์ แอปพลิเคชันให้ดาวน์โหลดโดยให้เหตุผลว่า เพื่อตรวจสอบข้อมูลรายได้และเสียภาษีผ่านแอปพลิเคชันดังกล่าว ก่อนจะท้าการโจรกรรมเงินในบัญชีธนาคารของประชาชน ซึ่งในบางกรณีมีการปลอมแปลงเอกสารราชการ เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถืออีกด้วย  กรมสรรพากร จึงขอแนะน้าให้พี่น้องประชาชนที่ได้รับการติดต่อจากผู้ที่แอบอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ สรรพากร แจ้งให้ด้าเนินการในเรื่องใดก็ตาม ขอให้โทรมาสอบถามข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวที่ศูนย์ สารนิเทศสรรพากร โทร. 1161 เพื่อป้องกันการตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ ที่แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่สรรพากร  อย่างไรก็ตามในช่วงเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดามีผู้ขอรับบริการเป็นจ้านวนมาก  ประชาชนสามารถสอบถามไปยังช่องทางอื่นๆ อาทิ ส้านักงานสรรพากรพื้นที่ หรือ ส้านักงานสรรพากรพื้นที่สาขา ใกล้บ้านท่านทุกแห่งทั่วประเทศ  ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์สารนิเทศสรรพากร กรมสรรพากร โทร. 1161

Feb 08, 202301:46
 แอปพลิเคชัน “เรียกช่าง” บริการข้อมูลช่าง หาช่าง ครบ จบงาน

แอปพลิเคชัน “เรียกช่าง” บริการข้อมูลช่าง หาช่าง ครบ จบงาน

กระทรวงมหาดไทย มีนโยบายให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยด าเนินโครงการเพื่อมอบเป็น ของขวัญปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๖ “บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข” ให้แก่ประชาชน โดยกรมโยธาธิการและผังเมืองพร้อม ให้บริการประชาชน สู่การเป็นองค์กรดิจิทัล เปิดตัวแอปพลิเคชัน “เรียกช่าง” เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ ประชาชนในการค้นหาข้อมูลของช่าง ได้อย่างสะดวก ครบ จบงาน โดยการน าเทคโนโลยี และระบบการ ท างานที่เป็นดิจิทัล เข้ามาประยุกต์ในการพัฒนาการให้บริการประชาชน เพื่อตอบสนองความต้องการของ ประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว  กรมโยธาธิการและผังเมืองได้เล็งเห็นถึงความต้องการของประชาชนที่ต้องการปรับปรุงซ่อมแซมบ้าน  ซึ่งเป็นงานขนาดเล็ก เช่น เดินสายไฟฟ้า วางท่อประปา ติดตั้งและซ่อม เครื่องปรับอากาศ ประตู-หน้าต่าง  มุ้งลวด เหล็กดัด เฟอร์นิเจอร์ ทาสี ปูพื้นกระเบื้อง มุงหลังคา และอื่น ๆ แต่ไม่สามารถ หาช่างหรือหาผู้รับจ้าง มาด าเนินการได้ หรือหาช่างได้แต่เป็นช่างที่ไม่มีคุณภาพ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อประชาชน ดังนั้น  เพื่ออ านวยความสะดวกให้กับประชาชน กรมโยธาธิการและผังเมืองจึงได้จัดท าแอปพลิเคชั่น“เรียกช่าง”  โดยการรวบรวมช่างประเภทต่าง ๆ พร้อมคัดกรองคุณภาพเบื้องต้น และน าเข้าข้อมูลช่างจากทั่วประเทศ  (พื้นที่ 76 จังหวัด) ในระบบอย่างต่อเนื่อง และอัพเดตข้อมูลช่างตลอดเวลา  ประชาชนสามารถใช้งาน แอปพลิเคชั่น “เรียกช่าง” ได้ ด้วยการใช้งานผ่านเว็บไซต์ www.dpt.go.th  หรือผ่าน link https://webs-apps.dpt.go.th/riakchang/main.php หรือสแกน QR code พร้อมทั้ง สามารถตั้งค่าเป็นไอคอนไว้บนหน้าจอมือถือ เพื่อค้นหาช่างได้ตามความต้องการของประชาชน โดยสามารถ ค้นหาได้จากพื้นที่ให้บริการ ประเภทของงานช่าง วงเงินขั้นต่ าในการรับงาน ทั้งนี้ประชาชนสามารถใช้งาน แอปพลิเคชั่น “เรียกช่าง” ได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด  ทั้งนี้ สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมโยธาธิการและผังเมือง  โทรศัพท์ : ๐-๒๒๙๙-๔๔๗๒

Feb 08, 202301:33
ธนาคารไทยชี้แจงกรณีใช้สายชาร์ตปลอมแล้วถูกดูดเงิน

ธนาคารไทยชี้แจงกรณีใช้สายชาร์ตปลอมแล้วถูกดูดเงิน

ตามที่ปรากฏข่าวพบผู้เสียหายจากการใช้งานสายชาร์จปลอมแล้วถูกดูดข้อมูลและโอนเงินออกจากบัญชี นั้น ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้หารือสมาคมธนาคารไทย เพื่อตรวจสอบกรณีดังกล่าวแล้ว พบว่ามิได้เกิด จากการใช้งานสายชาร์จปลอม แต่เกิดจากผู้เสียหายถูกมิจฉาชีพหลอกลวงให้ติดตั้งแอปพลิเคชันปลอมที่ แฝงมัลแวร์ ท้าให้มิจฉาชีพล่วงรู้ข้อมูลการท้าธุรกรรมของลูกค้า และควบคุมเครื่องโทรศัพท์เพื่อสวมรอยท้า ธุรกรรมแทนจากระยะไกล เพื่อโอนเงินออกจากบัญชี โดยอาจเลือกท้าธุรกรรมในช่วงเวลาที่ผู้เสียหายไม่ได้  ใช้งานโทรศัพท์

Feb 08, 202304:15
เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของทางราชการเกี่ยวกับยาเสพติดมีโทษ

เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของทางราชการเกี่ยวกับยาเสพติดมีโทษ

ห้ามผู้ใดเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่ส่งทางไปรษณีย์ โทรศัพท์ โทรสาร คอมพิวเตอร์ เครื่องมือ หรือ อุปกรณ์ในการสื่อสาร สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือสื่อทางเทคโนโลยีสารสนเทศใด ซึ่งถูกใช้หรืออาจถูกใช้เพื่อ ประโยชน์ในการกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ซึ่งเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ได้มาโดยค าสั่งอนุญาตของ  ศาลอาญาตามกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาคดียาเสพติด เว้นแต่เป็นการเปิดเผยในการปฏิบัติหน้าที่ตาม กฎหมายหรือตามค าสั่งศาล  ผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือ ทั้งจ าทั้งปรับ แต่หาก การกระท าผิดนั้น กระท าโดยกรรมการ ป.ป.ส. เลขาธิการ ป.ป.ส. รองเลขาธิการ ป.ป.ส. หรือเจ้าพนักงาน  ป.ป.ส. ผู้กระท า ต้องระวางโทษเป็น 3 เท่า ข้อมูลจาก : พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด  พ.ศ. 2564 มาตรา 131  ทั้งนี้ ประชาชนทั่วไปสามารถขอรับค าปรึกษาด้านกฎหมาย บริการด้านงานยุติธรรมต่าง ๆ หรือสอบถาม ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 1. สายด่วนยุติธรรม 1111 กด 77 ฟรีตลอด 24 ชั่วโมง 2. จดหมาย : ตู้ไปรษณีย์ 3 หลักสี่ กทม. 10210 3. เว็บไซต์ : https://www.moj.go.th/ และระบบให้บริการประชาชน http://mind.moj.go.th 4. อีเมลล์ : complainingcenter@moj.go.th 5. แอปพลิเคชันไลน์ Lind id : Svl007 6. เฟสบุ๊ค : ศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรม และกระทรวงยุติธรรม Ministry Of Justice, Thailand 7. แอปพลิเคชัน Justice Care : บริการรับเรื่องยุติธรรมสร้างสุข  8. ส านักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ  9. กองทุนยุติธรรม โทร 063-2697056 หรือ Facebook: กองทุนยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม

Feb 01, 202301:10
ช๊อปดีมีคืน ลดหย่อนภาษีได้ 40,000 บาท

ช๊อปดีมีคืน ลดหย่อนภาษีได้ 40,000 บาท

คณะรัฐมนตรีมีมติ เห็นชอบมาตรการ “ช้อปดีมีคืน” ปี 2566 เพื่อช่วยกระตุ้นให้เกิดการหมุนเวียน ของเม็ดเงินในระบบเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นประมาณ 42,000 ล้านบาท และจะช่วยให้ผลิตภัณฑ์มวลรวม  ในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.12 ซึ่งถือเป็นสัญญาณที่ดีส าหรับการ  ฟื้นตัวของระบบเศรษฐกิจประเทศ โดยสามารถลดหย่อนภาษีจากค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการที่เกิดขึ้น ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 ส าหรับผู้มีเงินได้ที่เป็นบุคคลธรรมดา (ไม่รวมถึง  ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล) ลดหย่อนตามจ านวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 40,000 บาท  กระทรวงการคลังโดยกรมสรรพากรตระหนักถึงความส าคัญการเพิ่มสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการ  ทั้งการส่งเสริมการอ่าน จึงได้เสนอร่างกฎกระทรวง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ออกตามความในประมวลรัษฎากร  ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร เพื่อก าหนดสิทธิประโยชน์ทางภาษี พร้อมทั้งออกร่างประกาศอธิบดีกรมสรรพากร  เพื่อก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีตามมาตรการ “ช้อปดีมีคืน” ปี 2566 โดยมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้ 

 1. ค ่าซื้อสินค้าห รือค ่าบ ริก า ร จ านวนไม ่เกิน 30,000 บาท จะต้องมีใบก ากับภ าษี  แบบเต็มรูปตามมาตรา 86/4 แห่งประมวลรัษฎากรหรือใบรับซึ่งมีรายการอย่างน้อยตามมาตรา 105 ทวิ  แห่งประมวลรัษฎากร พร้อมระบุชื่อและนามสกุลของผู้มีเงินได้ในรูปแบบกระดาษหรือ e-Tax Invoice หรือ  e-Receipt แล้วแต่กรณี  

2. ค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการ จ านวนอีกไม่เกิน 10,000 บาท จะต้องมี e-Tax Invoice หรือ  e-Receipt แล้วแต่กรณีเท่านั้น  ทั้งนี้ e-Tax Invoice ตามข้อ 1 และข้อ 2 ในที่นี้หมายความรวมถึง e-Tax Invoice by Email ด้วย  ในการใช้สิทธิลดหย่อนตามข้อ 1 และข้อ 2 ผู้มีเงินได้ต้องจ่ายค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการให้แก่ ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม และได้รับใบก ากับภาษีแบบเต็มรูปตามมาตรา 86/4 แห่งประมวล รัษฎากร แต่ไม่รวมถึงค่าสินค้าหรือค่าบริการ ดังนี้ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 1 / 2566 วันที่ ๙ มกราคม 2566 - ๒ -  

(1) ค่าซื้อสุรา เบียร์ และไวน์  (2) ค่าซื้อยาสูบ   (3) ค่าซื้อรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และเรือ   (4) ค่าซื้อหนังสือพิมพ์และนิตยสาร  (5) ค่าบริการหนังสือพิมพ์และนิตยสารที่อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ อินเทอร์เน็ต   (6) ค่าบริการจัดน าเที่ยวที่จ่ายให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจ  น าเที่ยวและมัคคุเทศก์  (7) ค่าที่พักในโรงแรมที่จ่ายให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม  (8) ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ าประปา ค่าไฟฟ้า ค่าบริการสัญญาณโทรศัพท์ และค่าบริการ สัญญาณอินเทอร์เน็ต   (9) ค่าบริการที่มีข้อตกลงการให้บริการและผู้รับบริการสามารถใช้บริการดังกล่าว นอกเหนือจากระยะเวลาตามที่ก าหนดไว้ (วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566) เช่น  ค่าสมาชิกต่าง ๆ  (10) ค่าประกันวินาศภัย 3. ค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการดังต่อไปนี้จะจ่ายให้แก่ผู้มิใช่ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มก็ได้  แต่ต้องได้รับใบรับ ซึ่งมีรายการอย่างน้อยตามมาตรา 105 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร พร้อมระบุชื่อและนามสกุล ของผู้มีเงินได้ (1) ค่าซื้อหนังสือ (2) ค่าบริการหนังสือที่อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต  (3) ค่าซื้อสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ซึ่งเป็นสินค้าที่ได้ลงทะเบียน กับ กรมการพัฒนาชุมชนแล้ว  ทั้งนี้ 

หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนประชาสัมพันธ์ ส านักงานเลขานุการกรม  กรมสรรพากร โทร. 0-2272-9530

Feb 01, 202301:17
ครม.ขยายเวลาลดภาษีสรรสามิตน้ำมันดีเซล

ครม.ขยายเวลาลดภาษีสรรสามิตน้ำมันดีเซล

ครม.ขยายเวลาลดภาษีสรรสามิตน้ำมันดีเซล

Dec 07, 202201:16
การปกป้องข้อมูลส่วนตัว

การปกป้องข้อมูลส่วนตัว

การปกป้องข้อมูลส่วนตัว

Dec 07, 202201:13
ยกเลิกโควิด19 จากโรคติดต่อร้ายแรงเป็นโรคที่ต้องเฝ้าระวัง

ยกเลิกโควิด19 จากโรคติดต่อร้ายแรงเป็นโรคที่ต้องเฝ้าระวัง

ยกเลิกโควิด19 จากโรคติดต่อร้ายแรงเป็นโรคที่ต้องเฝ้าระวัง

Oct 03, 202201:48
 วิธีรับมือดินถล่ม

วิธีรับมือดินถล่ม

วิธีรับมือดินถล่ม

Sep 07, 202201:44
ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่พร้อมวัคซีนโควิดได้

ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่พร้อมวัคซีนโควิดได้

ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่พร้อมวัคซีนโควิดได้

Aug 03, 202201:18
ข้อห้ามการเรี่ยไร

ข้อห้ามการเรี่ยไร

ข้อห้ามการเรี่ยไร

Aug 03, 202201:20
ติดโควิด ผู้ประกันตนรับสิทธิชดเชยการขาดรายได้จากการป่วย

ติดโควิด ผู้ประกันตนรับสิทธิชดเชยการขาดรายได้จากการป่วย

ติดโควิด ผู้ประกันตนรับสิทธิชดเชยการขาดรายได้จากการป่วย

Jul 21, 202202:07
1 การป้องกันภาวะ long covid

1 การป้องกันภาวะ long covid

1 การป้องกันภาวะ long covid

Jul 12, 202201:35
รัฐบาลเปิดสายด่วนเลิกยาเสพติด

รัฐบาลเปิดสายด่วนเลิกยาเสพติด

รัฐบาลเปิดสายด่วนเลิกยาเสพติด

Jul 07, 202201:51
เตือนระวังภัยไลน์ปลอม

เตือนระวังภัยไลน์ปลอม

เตือนระวังภัยไลน์ปลอม

Jul 06, 202201:02
อาหารที่ห้ามผสมกัญชากัญชง

อาหารที่ห้ามผสมกัญชากัญชง

อาหารที่ห้ามผสมกัญชากัญชง

Jul 06, 202201:15
อัปเดตการจ่ายเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

อัปเดตการจ่ายเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

อัปเดตการจ่ายเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

Jul 01, 202201:23
 วิธีสังเกตตู้น้ำหยอดเหรียญที่สะอาดปลอดภัย

วิธีสังเกตตู้น้ำหยอดเหรียญที่สะอาดปลอดภัย

 วิธีสังเกตตู้น้ำหยอดเหรียญที่สะอาดปลอดภัย

Jun 21, 202201:20
ใช้ป้ายทะเบียนปลอมมีโทษจำคุก

ใช้ป้ายทะเบียนปลอมมีโทษจำคุก

ใช้ป้ายทะเบียนปลอมมีโทษจำคุก

Jun 21, 202201:11
วิธีรับมือเพลิงไหม้อาสารสูง

วิธีรับมือเพลิงไหม้อาสารสูง

วิธีรับมือเพลิงไหม้อาสารสูง

Jun 20, 202201:53
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเด็กใในยุคออนไลน์

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเด็กใในยุคออนไลน์

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเด็กใในยุคออนไลน์

Jun 20, 202201:45
แอบเข้าเฟสบุ๊คคนอื่นมีความผิด

แอบเข้าเฟสบุ๊คคนอื่นมีความผิด

แอบเข้าเฟสบุ๊คคนอื่นมีความผิด

Jun 16, 202202:06
ประกันสังคมพร้อมช่วยเหลือผู้ประกันตนทุกมาตราที่ติดโควิด-19

ประกันสังคมพร้อมช่วยเหลือผู้ประกันตนทุกมาตราที่ติดโควิด-19

ประกันสังคมพร้อมช่วยเหลือผู้ประกันตนทุกมาตราที่ติดโควิด-19

Jun 16, 202203:37
กรมบัญชีกลางปรับปรุงอัตราค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน

กรมบัญชีกลางปรับปรุงอัตราค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน

กรมบัญชีกลางปรับปรุงอัตราค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน

Jun 14, 202201:36
สินเชื่อสู้ภัยโควิด-19

สินเชื่อสู้ภัยโควิด-19

สินเชื่อสู้ภัยโควิด-19

Jun 14, 202201:54
เปิดบัญชีรับบริจาคแบบไหนถูกกฎหมาย

เปิดบัญชีรับบริจาคแบบไหนถูกกฎหมาย

เปิดบัญชีรับบริจาคแบบไหนถูกกฎหมาย

Jun 14, 202201:50
ผู้ประกันตนหากเจ็บป่วยฉุกเฉินเข้าโรงพยาบาลไม่ต้องจ่ยเงิน

ผู้ประกันตนหากเจ็บป่วยฉุกเฉินเข้าโรงพยาบาลไม่ต้องจ่ยเงิน

ผู้ประกันตนหากเจ็บป่วยฉุกเฉินเข้าโรงพยาบาลไม่ต้องจ่ยเงิน

Jun 01, 202201:54
 แอปพลิเคชั่นเพื่อนเดินทางของนักท่องเที่ยว

แอปพลิเคชั่นเพื่อนเดินทางของนักท่องเที่ยว

แอปพลิเคชั่นเพื่อนเดินทางของนักท่องเที่ยว

Jun 01, 202201:38
ปลอมลายเซ็นแม้เจ้าของยินยอมก็ผิดฐานปลอมเอกสาร

ปลอมลายเซ็นแม้เจ้าของยินยอมก็ผิดฐานปลอมเอกสาร

ปลอมลายเซ็นแม้เจ้าของยินยอมก็ผิดฐานปลอมเอกสาร

May 31, 202201:15
ถอดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งาน

ถอดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งาน

ถอดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งาน

May 31, 202201:11
สินเชื่อสู้ภัยโควิด-19

สินเชื่อสู้ภัยโควิด-19

สินเชื่อสู้ภัยโควิด-19

May 26, 202201:54
สัญญาณเตือนมือถือถูกแฮก

สัญญาณเตือนมือถือถูกแฮก

สัญญาณเตือนมือถือถูกแฮก

May 26, 202201:59
กรมบัญชีกลางแจ้งหลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาโควิด19

กรมบัญชีกลางแจ้งหลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาโควิด19

กรมบัญชีกลางแจ้งหลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาโควิด19

May 18, 202201:51
 ใช้ยาดมอย่างไรให้ถูกวิธี

ใช้ยาดมอย่างไรให้ถูกวิธี

 ใช้ยาดมอย่างไรให้ถูกวิธี

May 11, 202201:25
โรงพยาบาลทุกแห่งพร้อมดูแล เจอ แจก จบ

โรงพยาบาลทุกแห่งพร้อมดูแล เจอ แจก จบ

ประกันสังคมยืนยัน โรงพยาบาลทุกแห่งพร้อมดูแล เจอ แจก จบ

May 09, 202202:00
ATK ทิ้งอย่างไรให้ปลอดภัย

ATK ทิ้งอย่างไรให้ปลอดภัย

ATK ทิ้งอย่างไรให้ปลอดภัย

May 06, 202202:01
แนวทางการเบิกค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้มีสิทธิที่ติดเชื้อโควิด กรณีแยกรักษาตัวที่บ้าน

แนวทางการเบิกค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้มีสิทธิที่ติดเชื้อโควิด กรณีแยกรักษาตัวที่บ้าน

แนวทางการเบิกค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้มีสิทธิที่ติดเชื้อโควิด กรณีแยกรักษาตัวที่บ้าน

May 06, 202202:13
 แก้ไขความยากจนด้วย TPMAP

แก้ไขความยากจนด้วย TPMAP

แก้ไขความยากจนแบบพุ่งเป้า ด้วย TPMAP และเสิร์ฟ 5 เมนูแก้จน

May 03, 202203:07
หากโดนละเมิดลิขสิทธิ์ต้องทำอย่างไร

หากโดนละเมิดลิขสิทธิ์ต้องทำอย่างไร

โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา

May 02, 202201:33
เกณฑ์การรับผู้ป่วยเด็กติดเชื้อโควิดเพื่อรักษาตัวที่บ้าน

เกณฑ์การรับผู้ป่วยเด็กติดเชื้อโควิดเพื่อรักษาตัวที่บ้าน

HI

May 02, 202203:22
เด็กกับความรับผิดทางอาญา

เด็กกับความรับผิดทางอาญา

เป็นเด็กทำผิดก็ต้องรับโทษเหมือนกัน

Apr 28, 202201:43
ทำไมต้องจัดรูปที่ดิน

ทำไมต้องจัดรูปที่ดิน

เพื่อพัฒนาพื้นที่ เพิ่มการใช้ประโยชน์ เพิ่มมูลค่า

Apr 26, 202201:57
รัฐบาลเร่งขับเคลื่อนงานด้านน้ำ

รัฐบาลเร่งขับเคลื่อนงานด้านน้ำ

เพิ่มพื้นที่ชลประทาน 18 ล้านไร่

Apr 26, 202203:27
ประเมินความเสี่ยงใน app หมอพร้อม

ประเมินความเสี่ยงใน app หมอพร้อม

 chatbot

Apr 12, 202201:50
การประปาส่วนภูมิภาคยกเลิกการเรียกใช้สำเนาบัตรประชาชน

การประปาส่วนภูมิภาคยกเลิกการเรียกใช้สำเนาบัตรประชาชน

และสำเนาทะเบียนบ้าน

Apr 12, 202200:52
การช่วยคนเหลือจมน้ำ

การช่วยคนเหลือจมน้ำ

การช่วยเหลือและปฐมพยาบาลคนตกน้ำ จมน้ำ ย่างถูกวิธี

Apr 11, 202202:20
การถมดินต้องป้องกันพื้นที่ข้างเคียงอย่างไร

การถมดินต้องป้องกันพื้นที่ข้างเคียงอย่างไร

พรบ.การขุดและถมดิน พ.ศ.2543

Apr 08, 202201:24
แนะนำสูตรวัคซีนป้องกันโควิด1-19 สำหรับเด็ก

แนะนำสูตรวัคซีนป้องกันโควิด1-19 สำหรับเด็ก

อายุ  5-17 ปี

Apr 07, 202202:49
ผู้ป่วยโควิด-19 ยังถือเป็นผู้ป่วยฉุกเฉิน

ผู้ป่วยโควิด-19 ยังถือเป็นผู้ป่วยฉุกเฉิน

ห้าม รพ.เอกชน เรียกเก็บค่ารักษา

Apr 06, 202202:07
แนนำให้ผู้ใช้ไฟฟ้าขอรับใบเสร็จผ่านระบบ E-service

แนนำให้ผู้ใช้ไฟฟ้าขอรับใบเสร็จผ่านระบบ E-service

สะดวก รวดเร็ว ลดเสี่ยงโควิด

Apr 05, 202200:59
เตือนอย่าหลงเชื่อซื้อป้ายแดงปลอม

เตือนอย่าหลงเชื่อซื้อป้ายแดงปลอม

ซื้อไปใช้ผิดกฎหมายโทษจำคุก

Apr 04, 202202:49
นอนกรนเสียงดัง อันตราย

นอนกรนเสียงดัง อันตราย

เสี่ยงหยุดหายใจขณะหลับ

Mar 31, 202202:27
เลือกผิดชีวิตเปลี่ยน

เลือกผิดชีวิตเปลี่ยน

เลือกปลั๊กพ่วงอย่างไรให้ปลอดภัย

Mar 25, 202202:08
ปภ แนะข้ามถนนปลอดภัย

ปภ แนะข้ามถนนปลอดภัย

ลดเสี่ยงอุบัติเหตุ

Mar 25, 202201:22
ออมสินเตือนระวังมิจฉาชีพ

ออมสินเตือนระวังมิจฉาชีพ

อย่าหลงเชื่อลิ้งค์ปลอมชวนกู้

Mar 23, 202201:30
คำแนะนำการใช้แอลล์กอฮอล์ให้ปลอดภัย

คำแนะนำการใช้แอลล์กอฮอล์ให้ปลอดภัย

การใช้แอลล์กอฮอล์ หรือเจลแอลล์กอฮอล์ ให้ปลอดภัย

Mar 21, 202203:01
พบเห็นทางข้ามอันตรายแจ้งไลน์@1784DDPM

พบเห็นทางข้ามอันตรายแจ้งไลน์@1784DDPM

พบเห็นทางข้ามอันตรายแจ้งไลน์@1784DDPM

Mar 17, 202201:23
กระท่อมไม่ใช่ยาเสพติด

กระท่อมไม่ใช่ยาเสพติด

แต่ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท

Mar 15, 202201:51
โอนเงินผิด หากผู้รับโอนไม่ยอมคืน มีความผิด

โอนเงินผิด หากผู้รับโอนไม่ยอมคืน มีความผิด

หากผู้รับโอนไม่ยอมคืน มีความผิดฐานยักยอกทรัพย์

Mar 10, 202202:15
โทษในการฝ่าฝืนกฎหมายควบคุมอาคาร

โทษในการฝ่าฝืนกฎหมายควบคุมอาคาร

ฝ่าฝืนกฎหมายควบคุมอาคารมีโทษทั้งจำและปรับ

Mar 08, 202202:16
ลดเงินสมทบผู้ประกันตนต่ออีก 6 เดือน

ลดเงินสมทบผู้ประกันตนต่ออีก 6 เดือน

ครม เห็นชอบลดเงินสมทบผู้ประกันตนมาตรา 40 ลง 60 เปอร์เซ็น ต่ออีก 6 เดือน

Mar 07, 202201:53
เครื่องดื่มที่ไม่ควรดื่มพร้อมยา

เครื่องดื่มที่ไม่ควรดื่มพร้อมยา

5 เครื่องดื่มที่ไม่ควรดื่มพร้อมยา เพราะอาจเกิดอันตรายได้

Feb 22, 202201:36
วิธีป้องกันเพลิงไหม้

วิธีป้องกันเพลิงไหม้

ปภ. แนะวิธีป้องกันเพลิงไหม้รับมือได้ทัน

Feb 22, 202202:15
ชำระค่าไฟฟ้าออนไลน์

ชำระค่าไฟฟ้าออนไลน์

PEA อำนวยความสะดวก ชำระค่าไฟฟ้าออนไลน์

Feb 22, 202201:14
test and go สำหรับคนไทย

test and go สำหรับคนไทย

test and go สำหรับคนสัญชาติไทย ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2565

Feb 22, 202201:58
ระวังรับซื้อของโจร

ระวังรับซื้อของโจร

ซื้อของมือสองออนไลน์ระวังรับซื้อของโจร

Feb 21, 202202:16
 เตือนถูกหลอกทำใบขับขี่ออนไลน์

เตือนถูกหลอกทำใบขับขี่ออนไลน์

 กรมการขนส่งเตือนระวังมิจฉาชีพหลอกทำใบขับขี่ออนไลน์

Feb 21, 202203:14
ข้อแนะนำในการเตรียมบ้านแยกกักตัว

ข้อแนะนำในการเตรียมบ้านแยกกักตัว

ข้อแนะนำในการเตรียมบ้าน-คอนโด-แฟลต เมื่อต้องแยกกักตัว

Feb 21, 202203:46
โรคตุ่มพองน้ำใส

โรคตุ่มพองน้ำใส

โรคตุ่มพองน้ำใสอาจเกิดขึ้นได้หลังการฉีดวัคซีนโควิด 19

Feb 21, 202201:59
ไทม์ไลน์ฉีดวัคไฟเซอร์ซีนเด็ก

ไทม์ไลน์ฉีดวัคไฟเซอร์ซีนเด็ก

ไทม์ไลน์เตรีมความพร้อมฉีดวัคไฟเซมอร์ซีนเด็ก 5-12 ปี

Feb 21, 202201:02
ดื่มน้ำให้เพียงพอก่อนฉีดวัคซีนโควิด 19 ลดผลข้างเคียง

ดื่มน้ำให้เพียงพอก่อนฉีดวัคซีนโควิด 19 ลดผลข้างเคียง

ดื่มน้ำให้เพียงพอ งด ชากาแฟ แอลกอฮอล์ งดออกกำลังกายหนัก ก่อนฉีดวัคซีนโควิด 19 ลดผลข้างเคียง

Feb 21, 202201:32
ทะเลไทยดังไกลระดับโลก

ทะเลไทยดังไกลระดับโลก

เกาะสมุยติดอันดับ 7 ของเกาะยอดเยี่ยมของโลก อันดับ 2 ของเอเชีย

Feb 07, 202202:05
ระวังมจฉาชีพปลอมหนังสือรับรองที่ปรึกษา

ระวังมจฉาชีพปลอมหนังสือรับรองที่ปรึกษา

กระทรวงการคลังเตือนภัยระวังมจฉาชีพปลอมหนังสือรับรองที่ปรึกษา แอบอ้างในการกู้เงินให้กับประชาชน

Feb 07, 202201:38
ระวังมิจฉาชีอ้างเป็น จนท การไฟฟ้า

ระวังมิจฉาชีอ้างเป็น จนท การไฟฟ้า

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(PEA)เตือนภัยระวังมจฉาชีอ้างเป็น จนท การไฟฟ้าเรียกเก็ยเงิน

Feb 07, 202201:36
วิธีรับมือสึนามิ

วิธีรับมือสึนามิ

เตรียมพร้อมวิธีรับมือซึนามิ และวิธีเอาตัวรอดปลิดภัยเมื่อต้องเจอสึนามิ

Feb 07, 202202:08
ประกันสังคมพร้อมฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็ม 3

ประกันสังคมพร้อมฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็ม 3

ประกันสังคมพร้อมฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็ม 3 ป้องกันโควิด สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 33 เริ่ม 17 มกราคม 2565

Feb 07, 202202:57
ปรับมาตรการเดินทางเข้าประเทศไทย

ปรับมาตรการเดินทางเข้าประเทศไทย

ปรับมาตรการเดินทางเข้าประเทศไทย sanbox-AQ เริ่ม 11 มกราคม 2565

Feb 07, 202202:29
ธกส ออกสินเชื่อสนับสนุนเลี้ยงหมู

ธกส ออกสินเชื่อสนับสนุนเลี้ยงหมู

ธกส ออกมาตรการสินเชื่อสนับสนุนเลี้ยงหมูและการเพิ่มอาหารสัตว์

Feb 07, 202203:20
เจ็บป่วยรับบริการปฐมภูมิที่ไหนก็ได้

เจ็บป่วยรับบริการปฐมภูมิที่ไหนก็ได้

กระทรวงสาธารณสุข มอบของขวัญปีใหม่ สิทธิบัตรทอง เจ็บป่วยรับบริการปฐมภูมิที่ไหนก็ได้

Feb 07, 202201:36
การไฟฟ้าฯไม่ตัดไฟบ้านผู้ป่วย

การไฟฟ้าฯไม่ตัดไฟบ้านผู้ป่วย

การไฟฟ้าไม่ตัดไฟบ้านผู้ป่วยที่ต้องใช้ไฟฟ้ากับเครื่องมือแพทย์เพื่อการรักษา

Feb 07, 202202:28
กรมบัญชีกลางปรับปรุงการเบิกจ่ายค่ารักษาโควิด19

กรมบัญชีกลางปรับปรุงการเบิกจ่ายค่ารักษาโควิด19

กรมบัญชีกลางปรับปรุงการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวเสี่ยงหรือติดเชื้อโควิด19

Feb 07, 202203:33
ทำอย่างไรเมื่อชื้อของออนไลน์แล้วโดนโกง

ทำอย่างไรเมื่อชื้อของออนไลน์แล้วโดนโกง

ซื้อสินค้าออนไลน์แล้วโดนโกง ไม่ได้ของ ต้องทำอย่างไร ถึงจะได้เงินคืน

Jan 28, 202202:36
จัดฟันแฟชั่นอันตรายถึงชีวิต

จัดฟันแฟชั่นอันตรายถึงชีวิต

จััดฟันแฟชั่นไม่มีประโยชน์แถมอันตรายถึงชีวิต

Jan 28, 202201:35
ธกส.ชำระดีมีคืน

ธกส.ชำระดีมีคืน

ธ.ก.ส. ดำเนินโครงการชำระดีมีคืน และโครงการนาทีทองลดดอกเบี้ยสู้โควิด ปีบัญชี ๒๕๖๔

Jan 28, 202202:38
เร่งรัดแผนพัฒนาลุ่มน้ำท่าจีนแก้ภัยแล้งน้ำท่วม

เร่งรัดแผนพัฒนาลุ่มน้ำท่าจีนแก้ภัยแล้งน้ำท่วม

“รองนายกฯ ประวิตร” ติดตามคุณภาพน้ำลุ่มน้ำท่าจีน สั่งเร่งรัดแผน หวังผลแก้น้ำท่วม-น้ำแล้ง

Jan 27, 202202:15
เปลี่ยนแปลงเลขบัญชีทหารไทยธนชาต

เปลี่ยนแปลงเลขบัญชีทหารไทยธนชาต

กรมบัญชีกลางย้ำ! เร่งเปลี่ยนแปลงเลขที่บัญชี เพื่อให้ได้รับ เงินเดือน เบี้ยหวัด และบำนาญต่อเนื่อง

Jan 27, 202201:40
รถยนต์ไฟหน้าติดข้างเดียวมีโทษปรับ 2000 บาท

รถยนต์ไฟหน้าติดข้างเดียวมีโทษปรับ 2000 บาท

ใช้ถยนต์ตอนกลางคืน ไฟหน้าติดข้างเดียวมีโทษปรับ 2000 บาท

Jan 27, 202201:52
คลินิกมลพิษออนไลน์

คลินิกมลพิษออนไลน์

คลินิกมลพิษออนไลน์ลดผลกระทบ pm 2.5

Jan 27, 202201:10
ประปาฯแนะนำใช้ช่องทางออนไลน์

ประปาฯแนะนำใช้ช่องทางออนไลน์

การประปาส่วนภูมิภาค แนะนำใช้ช่องทางออนไลน์

Jan 27, 202201:07
กยศ.มอบของขวัญปีใหม่ 2565

กยศ.มอบของขวัญปีใหม่ 2565

กยศ. มอบของขวัญปีใหม่ 2565 ขยายเวลามาตรการ ช่วยเหลือสู้ภัยโควิด

Jan 27, 202202:12
ครม. ขยายเวลาสินเชื่อเพื่อเกษตรแปลงใหญ่

ครม. ขยายเวลาสินเชื่อเพื่อเกษตรแปลงใหญ่

ครม. ขยายเวลาโครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนา เกษตรแปลงใหญ่รองรับความต้องการเกษตรกร

Jan 27, 202202:57
กรมบัญชีกลางปรับปรุงหลักเกณฑ์จ่ายตรงค่ายารักษามะเร็ง

กรมบัญชีกลางปรับปรุงหลักเกณฑ์จ่ายตรงค่ายารักษามะเร็ง

กรมบัญชีกลางปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายตรงค่ายา รักษาโรคมะเร็ง 4 รายการ

Jan 27, 202202:01
วิธีลดผลกระทบจากวิกฤติ pm 2.5

วิธีลดผลกระทบจากวิกฤติ pm 2.5

ปภ.แนะรู้ทัน - ลดผลกระทบวิกฤตหมอกควัน

Jan 27, 202201:33
วัคซีนป้องกันโควิด ลดอัตราการตาย รัฐบาลเร่งฉีดในดลุ่มเสี่ยง

วัคซีนป้องกันโควิด ลดอัตราการตาย รัฐบาลเร่งฉีดในดลุ่มเสี่ยง

นายกฯ ห่วงใยประชาชน ย้ำวัคซีนช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกัน โควิด-19 ลดอัตราการเสียชีวิตได้

Jan 26, 202202:50
สารคดีป้องกันโควิด ตอน :อดทนและเสียสละ

สารคดีป้องกันโควิด ตอน :อดทนและเสียสละ

โดย สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรี
Nov 24, 202002:51
สารคดีป้องกันโควิด19 :ตอน แนวปฏิบัติสำหรับร้านทำผม

สารคดีป้องกันโควิด19 :ตอน แนวปฏิบัติสำหรับร้านทำผม

ผลิตโดย สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรี
Nov 11, 202002:23
สารคดีป้องกันโควิด19 : ตอน แพลตฟอร์มไทยชนะ

สารคดีป้องกันโควิด19 : ตอน แพลตฟอร์มไทยชนะ

ผลิตโดย สนง.ปชส.จันทบุรี
Oct 17, 202002:54
สารคดีป้องกันโควิด19 : ตอน ความช่วยเหลือจาคภาครัฐ

สารคดีป้องกันโควิด19 : ตอน ความช่วยเหลือจาคภาครัฐ

สารคดีป้องกันโควิด19  : ตอน ความช่วยเหลือจาคภาครัฐ

Oct 16, 202003:05
สารคดีป้องกันโควิด19 : ตอน การป้องกันโควิด 19

สารคดีป้องกันโควิด19 : ตอน การป้องกันโควิด 19

มาตรการป้องกันและแก้ไขการแพร่ระบาดของโควิด 19

Oct 14, 202002:54
รอยพระพุทธบาทเขาคิชฌกูฏ

รอยพระพุทธบาทเขาคิชฌกูฏ

เทศกาล นมัสกาลรอยพระพุทธบาทเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี
Oct 11, 202002:34
สารคดี ด้วยพระบารมีปกเกล้าฯชาวจันทบุรี

สารคดี ด้วยพระบารมีปกเกล้าฯชาวจันทบุรี

ด้วยพระบารมี และพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่9 ที่ทรงพระราชทานโครงการแก้ไขปัญหาอุทกภัยของจังหวัดจันทบุรี
Oct 10, 202031:39
สารคดีป้องกันโควิด19 : ตอน รู้ทันโควิด

สารคดีป้องกันโควิด19 : ตอน รู้ทันโควิด

โดย วิจิตร ภักนิกร สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรี
Oct 09, 202005:43