Skip to main content
Spotify for Podcasters
ProDemos Podcast

ProDemos Podcast

By ProDemos

De ProDemos Podcast is de podcast van ProDemos - Huis voor democratie en rechtsstaat. In deze podcast gaan we in gesprek met mensen uit de politiek, wetenschap, onderwijs, rechtspraak en media over allerlei onderwerpen die te maken hebben met onze democratie en rechtsstaat.

ProDemos legt uit wat de spelregels van de politiek zijn en wat je zelf kunt doen om invloed uit te oefenen. Over welk onderwerp wil jij een aflevering horen? Laat het ons weten op Twitter of Instagram of via info@prodemos.nl.
Available on
Apple Podcasts Logo
Google Podcasts Logo
Overcast Logo
Pocket Casts Logo
RadioPublic Logo
Spotify Logo
Currently playing episode

Het Kamergesprek aflevering 9: Kennis voor de Kamer

ProDemos PodcastApr 17, 2023

00:00
01:00:07
Het Kamergesprek aflevering 9: Kennis voor de Kamer

Het Kamergesprek aflevering 9: Kennis voor de Kamer

Dit is een live-registratie van de negende aflevering van de talkshow Het Kamergesprek, over de mogelijkheden van de Tweede Kamer om informatie te verzamelen. Uitzenddatum: 14 april 2023. Eind maart ging de vaste Tweede Kamercommissie voor Financiën in gesprek met Mark MacGann, klokkenluider en voormalig lobbyist bij Uber. Zulke gesprekken met experts vinden vaker plaats: onlangs nog met Klaas Knot van de Nederlandsche Bank en tijdens de coronacrises met RIVM-baas Jaap van Dissel. Voor Kamerleden zijn deze gesprekken belangrijke informatiebronnen.

In een nieuwe uitzending van onze talkshow Het Kamergesprek gaan we in op de vraag: hoe komt de Kamer aan haar kennis? Te gast zijn John Bijl, Sheila Sitalsing, Arco Timmermans en Keklik Yücel. Zij geven antwoord op vragen zoals: Hoe komen Tweede Kamerleden aan hun informatie voor belangrijke debatten? Welke vergaderingen zijn er waarin parlementariërs kennis vergaren? Waar baseren politici hun standpunten op rondom actuele issues? Wat is de rol van lobbyisten? En wat kun jij als burger zelf doen om invloed uit te oefenen? Presentatie is in handen van Kemal Rijken.


Apr 17, 202301:00:07
Het Kamergesprek aflevering 8: De Eerste Kamer

Het Kamergesprek aflevering 8: De Eerste Kamer

Dit is een live-registratie van de achtste aflevering van de talkshow Het Kamergesprek, over de Eerste Kamer. Uitzenddatum: 10 maart 2023.

De Eerste Kamer gaat samen met de Tweede Kamer over het beleid van Nederland. In tegenstelling tot de leden van de Tweede Kamer, kiezen we de leden van de Eerste Kamer niet direct, want dat doen de Provinciale Statenleden. Met jouw stem bij de Provinciale Statenverkiezingen op 15 maart heb je dus indirect óók invloed op de Eerste Kamer.

Vanwege de verkiezingen staat de Eerste Kamer centraal in een nieuwe aflevering van onze talkshow Het Kamergesprek. Want wat is de rol van de Eerste kamer eigenlijk in onze democratie? Wat doen Eerste Kamerleden precies? En over welke belangrijke wetten buigt de Eerste Kamer zich op dit moment?

In deze uitzending van Het Kamergesprek legt John Bijl uit wat de rol is van de Eerste Kamer en hoe deze zich verhoudt tot de Tweede Kamer. Hanneke Gelderblom was dertien jaar lang Eerste Kamerlid en vertelt over haar ervaringen. Sheila Sitalsing gaat dieper in op belangrijke onderwerpen die op dit moment spelen in de Eerste Kamer en die er nog aankomen. Bert van den Braak schreef het boek ‘De Eerste Kamer 1996-2021’. Hij vertelt in het Kamergesprek over bijzondere momenten in de geschiedenis van de Eerste Kamer en hoe de die is veranderd. Presentatie is in handen van Kemal Rijken.

Mar 11, 202359:49
Het Kamergesprek aflevering 7: De Grondwet wijzigen

Het Kamergesprek aflevering 7: De Grondwet wijzigen

Dit is een live-registratie van de zevende aflevering van Het Kamergesprek, de talkshow die Tweede Kamerdebatten uitlegt, over het wijzigen van de Grondwet. Uitzenddatum: 10 februari 2023.

Onlangs stemde de Eerste Kamer in met een aanpassing van de Grondwet. Handicap en seksuele gerichtheid staan daarmee expliciet beschreven als grond waarop discriminatie verboden is. Het initiatief voor deze aanpassing werd al in 2010 gedaan. Hoe werkt dat eigenlijk, het aanpassen van de grondwet?

In de uitzending legt John Bijl uit wat de Grondwet is en waarom je deze niet zomaar kunt wijzigen. Oud-Tweede Kamerlid Boris van der Ham diende in 2010 een voorstel in voor aanpassing van de Grondwet, welke onlangs succesvol werd aangenomen. Hij legt uit welke weg zijn voorstel heeft afgelegd sindsdien. Op dinsdag 17 januari 2023 debatteerde de Eerste Kamer werd over het voorstel. Sarah Gagestein analyseert voor ons dit debat: hoe werd er gesproken en welke frames zijn er gebruikt? Shashi Roopram kijkt naar eerdere (pogingen tot) grondwetswijzigingen en ook: hoe ziet de toekomst eruit? Presentatie is in handen van Kemal Rijken.

Feb 18, 202301:00:06
Het Kamergesprek aflevering 6: parlementaire enquête Groningse gaswinning

Het Kamergesprek aflevering 6: parlementaire enquête Groningse gaswinning

Dit is een live-registratie van de zevende aflevering van Het Kamergesprek, de talkshow die Tweede Kamerdebatten uitlegt, over de parlementaire enquête Groningse gaswinning. Uitzenddatum: 18 november 2022.

In opdracht van de Tweede Kamer doet een speciale commissie onderzoek naar de problematiek rondom de aardgaswinning in Groningen. Voor dit onderzoek, een parlementaire enquête, werden de afgelopen maanden tientallen betrokkenen uit de politiek, het bedrijfsleven en Groningen verhoord. In afwachting van het eindrapport van de commissie bespreken we deze parlementaire enquête in een nieuwe aflevering van Het Kamergesprek.

In de uitzending legt John Bijl uit wat een parlementaire enquête is. Tristan Braakman volgt de problematiek rondom de aardgaswinning in Groningen al jaren en vertelt hoe in Groningen naar de enquête wordt gekeken. Sheila Sitalsing gaat dieper in op de verhoren zelf: wat is de enquêtecommissie te weten gekomen? Ooit werd Keklik Yücel zelf verhoord door een enquêtecommissie. Ze vertelt over haar ervaringen en kijkt ook naar andere belangrijke parlementaire enquêtes in het verleden.

Feb 18, 202301:00:59
Het Kamergesprek aflevering 5: Algemene Politieke Beschouwingen 2022

Het Kamergesprek aflevering 5: Algemene Politieke Beschouwingen 2022

Dit is een live-registratie van de vijfde aflevering van Het Kamergesprek, de talkshow die Tweede Kamerdebatten uitlegt. Uitzenddatum: 23 september 2022. 

Dinsdag 20 september was het weer Prinsjesdag. De Koning las de Troonrede voor, waarin de plannen van de regering staan voor het aankomende jaar. Na afloop ging de Tweede Kamer over de kabinetsplannen in debat tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen. In een nieuwe aflevering van Het Kamergesprek blikken we terug op het debat en leggen we uit: wat zijn de Algemene Politieke Beschouwingen, waar is nou precies over gedebatteerd en wat heb jij hieraan als burger?

In deze uitzending van Het Kamergesprek legt John Bijl uit wat de Algemene Politieke Beschouwingen zijn en hoe dit zich verhoudt tot andere belangrijke momenten in de politieke kalender. Sheila Sitalsing gaat dieper in op de onderwerpen waarover is gedebatteerd tijdens de Beschouwingen. Julia Wouters analyseert hoe het debat in de Tweede Kamer werd gevoerd. Tot slot vertelt Alexander Pechtold hoe hij zich voorbereidde op de Beschouwingen toen hij nog fractieleider van D66 in de Tweede Kamer was. Ook geeft hij zijn kijk op het debat. Presentatie is in handen van Kemal Rijken. 

Sep 26, 202201:00:27
Het Kamergesprek aflevering 4: het Vragenuurtje

Het Kamergesprek aflevering 4: het Vragenuurtje

Dit is een live-registratie van de vierde aflevering van Het Kamergesprek, de politieke show die Kamerdebatten uitlegt. Uitzenddatum: 10 juni 2022.

Het is vaste prik op dinsdagmiddag: het vragenuur in de Tweede Kamer. Kamerleden kunnen dan mondeling vragen stellen aan de ministers en staatssecretarissen. Maar wat voor functie heeft dat vragenuur eigenlijk? Kunnen Kamerleden met hun vragen invloed uitoefenen op beleid? Hoe bereiden de Kamerleden en de bewindslieden zich erop voor? Hebben ze in andere landen ook zulke vragenuurtjes, en hoe gaat het er dan aan toe? En natuurlijk: wat heb je er als burger aan?

In aflevering 4 van Het Kamergesprek werden alle aspecten van het vragenuur besproken. Te gast waren voormalig Tweede Kamervoorzitter Jeltje van Nieuwenhoven, oud-correspondent in Groot-Brittannië Hieke Jippes, oud-Tweede Kamerlid Keklik Yücel en kleinepartijendeskundige Chris Aalberts. Presentatie was in handen van Kemal Rijken.

Jul 08, 202201:01:44
Het Kamergesprek aflevering 3: orde in de Tweede Kamer

Het Kamergesprek aflevering 3: orde in de Tweede Kamer

Dit is een live-registratie van de derde aflevering van Het Kamergesprek, de politieke show die Kamerdebatten uitlegt. Uitzenddatum: 25 maart 2022.

Op 9 maart debatteerde de Tweede Kamer over parlementaire omgangsvormen: hoe mogen Kamerleden elkaar aanspreken en hoe grof mag het taalgebruik zijn? Panelleden John Bijl, Keklik Yücel, Shashi Roopram en Huub Bellemakers blikken terug op het debat en halen opmerkelijke recente én historische fragmenten uit het parlement aan.

Jul 08, 202201:02:53
Het Kamergesprek aflevering 2: de regeringsverklaring

Het Kamergesprek aflevering 2: de regeringsverklaring

Dit is een live-registratie van de tweede aflevering van Het Kamergesprek, de politieke show die Kamerdebatten uitlegt. Uitzenddatum: 20 januari 2022.

In januari debatteerde de Tweede Kamer over de regeringsverklaring van het kabinet Rutte IV. In die regeringsverklaring zette de regering de plannen uiteen. Hoe reageerde de Kamer? En wat betekende dit debat voor jou als burger?  Presentator Kemal Rijken besprak het met panelleden Sheila Sitalsing, Roderik Rekker, Chris Aalberts en Sarah Gagestein.

Jul 08, 202201:00:38
Het Kamergesprek aflevering 1: de Algemene Politieke Beschouwingen

Het Kamergesprek aflevering 1: de Algemene Politieke Beschouwingen

Dit is een live-registratie van de eerste aflevering van Het Kamergesprek, de politieke show die Kamerdebatten uitlegt. Uitzenddatum: 24 september 2021.

In de eerste aflevering van Het Kamergesprek stonden de Algemene Politiek Beschouwingen (APB) centraal, hét politieke debat van het jaar. Dan bespreekt de Tweede Kamer de hoofdlijnen van het kabinetsbeleid besproken. Maar wat heb jij daar als burger aan? Panelleden Huub Bellemakers, Sarah Gagestein, Hero Brinkman en Hanneke Gelderblom bespraken het o.l.v. presentator Kemal Rijken.

Jul 08, 202259:25
Nieuwe podcast: De RaadsWijzer
Feb 08, 202201:04
10. Liza Mügge en Sadet Karabulut over genderdiversiteit in de Tweede Kamer

10. Liza Mügge en Sadet Karabulut over genderdiversiteit in de Tweede Kamer

+++ Aflevering 10 - Liza Mügge en Sadet Karabulut +++

In de tweede aflevering van een tweeluik spreekt Maria Gayed met onderzoeker Liza Mügge en politica Sadet Karabulut over de ontwikkeling van diversiteit in de Tweede Kamer met betrekking tot de positie van de vrouw. Er wordt gesproken over de discussie kwaliteit vs. diversiteit, positieve discriminatie en belangenbehartiging. Hoe komt het dat vrouwen nog tegen ondervertegenwoordigd zijn in de Tweede Kamer? En met welke obstakels krijgen vrouwen te maken, onderweg naar de Tweede Kamer?

+++ De ProDemos Podcast +++

ProDemos legt uit wat de spelregels zijn van de democratie en rechtsstaat en wat je zelf kunt doen om invloed uit te oefenen. In onze podcast gaan we in gesprek met mensen uit politiek, wetenschap, rechtspraak, onderwijs en media over allerlei onderwerpen die met democratie en rechtsstaat te maken hebben.

Wil je graag een aflevering horen over een bepaald onderwerp, of heb je een gast op het oog? Laat het ons weten via @Prodemos op Twitter of Instagram, of via podcast@prodemos.nl.

+++ Handige links van ProDemos +++

- Gratis lesmateriaal voor docenten maatschappijleer en burgerschap

- Informatie over democratie en rechtsstaat

+++ Aflevering 09 - Fadime Örgü en Jean Tillie +++

In de eerste aflevering van een tweeluik spreekt Maria Gayed met onderzoeker Jean Tillie en oud-politica Fadime Örgü over de ontwikkeling van culturele achtergronden in de Tweede Kamer. Ze spreken over de discussie kwaliteit vs. kwantiteit, positieve discriminatie en belangenbehartiging. Wat kunnen we uit het verleden leren? Hoe kan het dat de Tweede Kamer nog weinig kleur heeft? En met twee weken tot de verkiezingen is de grote vraag: hoe kan het beter?

+++ De ProDemos Podcast +++

ProDemos legt uit wat de spelregels zijn van de democratie en rechtsstaat en wat je zelf kunt doen om invloed uit te oefenen. In onze podcast gaan we in gesprek met mensen uit politiek, wetenschap, rechtspraak, onderwijs en media over allerlei onderwerpen die met democratie en rechtsstaat te maken hebben.

Wil je graag een aflevering horen over een bepaald onderwerp, of heb je een gast op het oog? Laat het ons weten via @Prodemos op Twitter of Instagram, of via podcast@prodemos.nl.

+++ Handige links van ProDemos +++

- Gratis lesmateriaal voor docenten maatschappijleer en burgerschap

- Informatie over democratie en rechtsstaat

Mar 15, 202145:22
09. Fadime Örgü en Jean Tillie over diversiteit in de Tweede Kamer
Mar 04, 202101:05:26
08. Hoe wordt de StemWijzer gemaakt?

08. Hoe wordt de StemWijzer gemaakt?

+++ Aflevering 08 - Hoe wordt de StemWijzer gemaakt? +++

De StemWijzer is de oudste en meestgebruikte stemhulp in verkiezingstijd. Bij de vorige Tweede Kamerverkiezingen had de tool ruim 6,8 miljoen gebruikers. Maar hoe wordt de bekendste stemhulp van Nederland gemaakt?

Te gast in deze aflevering zijn Anita en Matthijs van ProDemos. Zij praten met interviewer Marcel Bamberg over de totstandkoming van de StemWijzer. Want welke afwegingen maak je bij het bepalen van de stellingen, hoe zorg je dat de StemWijzer voor zoveel mogelijk mensen toegankelijk is en zo neutraal mogelijk blijft? Maar ook: hoe ga je om met kritiek dat je te 'links' of 'te rechts' bent of boze gebruikers die vinden dat de StemWijzer een verkeerde uitkomst geeft? En naar welke nieuwe ontwikkelingen kunnen we uitkijken in de nieuwste versie van de StemWijzer, die in de week van 8 februari online komt?

+++ De ProDemos Podcast +++

ProDemos legt uit wat de spelregels zijn van de democratie en rechtsstaat en wat je zelf kunt doen om invloed uit te oefenen. In onze podcast gaan we in gesprek met mensen uit politiek, wetenschap, rechtspraak, onderwijs en media over allerlei onderwerpen die met democratie en rechtsstaat te maken hebben.

Wil je graag een aflevering horen over een bepaald onderwerp, of heb je een gast op het oog? Laat het ons weten via @Prodemos op Twitter of Instagram, of via podcast@prodemos.nl.

+++ Handige links van ProDemos +++

- Gratis lesmateriaal voor docenten maatschappijleer en burgerschap

- Informatie over democratie en rechtsstaat

Feb 04, 202143:48
07. Şeydâ Buurman-Kutsal over racisme en discriminatie
Jan 12, 202151:22
06. Victor Vlam over de Amerikaanse presidentsverkiezingen
Oct 28, 202033:36
05. Huub Bellemakers over de opkomst, populariteit en politiek van Viktor Orbán

05. Huub Bellemakers over de opkomst, populariteit en politiek van Viktor Orbán

+++ Aflevering 05 - Huub Bellemakers +++

In deze aflevering van de ProDemos Podcast spreekt Lars de Groot met Hongarije-kenner Huub Bellemakers. Hoe kunnen we de opkomst van Viktor Orbán verklaren? En welke tactieken gebruikt Orbán om zijn macht uit te breiden? Je hoort het in deze podcast.

Meer weten? Tijdens het online evenement Nacht van de Dictatuur op donderdagavond 24 september 2020 kun je deelnemen aan een panelgesprek over autoritaire leiders en de coronacrisis. En je kunt tijden de Nacht nog veel meer programmaonderdelen volgen. Bijvoorbeeld een filmcollege over dictators in film of een panelgesprek over de situatie in Hongkong. Of luister naar David Frum, schrijver van het boek Trumpocalypse en voormalig speechschrijver van president Bush jr. , over de aanstaande Amerikaanse presidentsverkiezingen. De avond wordt afgesloten door comedian Greg Shapiro met delen uit zijn solovoorstelling The Madness of King Donald. Een kaartje voor de online editie van de Nacht van de Dictatuur heb je al voor maar €5,00!

Kijk voor het volledige programma op nachtvandedictatuur.nl

+++ De ProDemos Podcast +++

ProDemos legt uit wat de spelregels zijn van de democratie en rechtsstaat en wat je zelf kunt doen om invloed uit te oefenen. In onze podcast gaan we in gesprek met mensen uit politiek, wetenschap, rechtspraak, onderwijs en media over allerlei onderwerpen die met democratie en rechtsstaat te maken hebben.

Wil je graag een aflevering horen over een bepaald onderwerp, of heb je een gast op het oog? Laat het ons weten via @Prodemos op Twitter of Instagram, of via podcast@prodemos.nl.

Sep 22, 202036:06
04. Christ Klep over de erfenis van Srebrenica

04. Christ Klep over de erfenis van Srebrenica

+++ Aflevering 04 - Christ Klep +++


Het is dit jaar 25 jaar sinds de val van de enclave Srebrenica en de genocide die daarop volgde. In deze aflevering gaat Marcel Bamberg in gesprek met militair historicus Christ Klep over de val van Srebrenica en de gevolgen hiervan voor de Nederlandse politiek en militaire missies.


+++ Links bij de aflevering +++


- Fragment 1 - Het achtuurjournaal van 13 juli 1995 via het account van Jingleplanet op YouTube.


- Fragment 2 - Generaal Morillon spreekt zich uit namens de VN: ‘You are now under the protection of the UN forces’. Uit het NOS journaal van 13 maart 1993 via het YouTubekanaal van de NOS.


- Fragment 3 - Minister van Defensie, Joris Voorhoeve: “Daar mag Dutchbat nooit medewerking aangeven”, over het scheiden van mannen en vrouwen op de compound. Uit 'De strijd van Kok' van Andere Tijden.


- Fragment 4 - Kok vindt zijn aftreden gelijk staan aan het maken van excuses. Uit 'De strijd van Kok' van Andere Tijden.


- Fragment 5 - Kok zegt dat de randvoorwaarden niet grondig zijn onderzocht. Uit 'De strijd van Kok' van Andere Tijden.


- Fragment 6 - Voorhoeve geeft aan dat als de VN de luchtsteun niet had beloofd, Dutchbat nooit naar Bosnië zou zijn gegaan. Quote uit: 'Waarom Srebrenica moest vallen' van 2Doc.


- Fragment 7 - Karremans wordt afgeblaft door Mladic, inclusief de quote “Don’t shoot the piano player”. Beelden zijn van het Bosnisch-Servische leger zelf. Bekeken via de documentaire 'Waarom Srebrenica moest vallen' van 2Doc.- Interview met Thom Karremans: 'We stonden in feite met een klappertjespistool tegenover hun zware wapens' in NRC


- Minister Hennis maakt excuses voor Srebrenica (2015) uit De Volkskrant


- Kok wil geen schuld, wel verantwoordelijkheid nemen in Trouw


+++ De ProDemos Podcast +++


ProDemos legt uit wat de spelregels zijn van de democratie en rechtsstaat en wat je zelf kunt doen om invloed uit te oefenen. In onze podcast gaan we in gesprek met mensen uit politiek, wetenschap, rechtspraak, onderwijs en media over allerlei onderwerpen die met democratie en rechtsstaat te maken hebben. 


Wil je graag een aflevering horen over een bepaald onderwerp, of heb je een gast op het oog? Laat het ons weten via @Prodemos op Twitter of Instagram, of via podcast@prodemos.nl


+++ Andere handige links van ProDemos +++


- Gratis lesmateriaal voor docenten maatschappijleer en burgerschap


- Informatie over democratie en rechtsstaat

Jul 13, 202048:17
03. Nanda Oudejans over de impact van corona op de rechtsstaat
Jul 07, 202028:32
02. Margriet Krijtenburg over Robert Schuman, de vader van de EU

02. Margriet Krijtenburg over Robert Schuman, de vader van de EU
+++ Aflevering 02 - Margriet Krijtenburg over Robert Schuman, de vader van de EU +++

In deze aflevering spreekt Victor Vlam met Margriet Krijtenburg, docent in het European Studies programma van de Haagse Hogeschool, over Robert Schuman, de vader van de Europese Unie. 2020 is het Schumanjaar, want het is 70 jaar geleden dat Schuman met zijn Schumanverklaring kwam, die de basis zou zijn voor de Europese Unie. Wie was Schuman en wat betekent zijn gedachtegoed voor het huidige Europa?

Een transcript van deze aflevering vind je op onze website.

+++ De ProDemos Podcast +++

ProDemos legt uit wat de spelregels zijn van de democratie en rechtsstaat en wat je zelf kunt doen om invloed uit te oefenen. In onze podcast gaan we in gesprek met mensen uit politiek, wetenschap, rechtspraak, onderwijs en media over allerlei onderwerpen die met democratie en rechtsstaat te maken hebben.

Wil je graag een aflevering horen over een bepaald onderwerp, of heb je een gast op het oog? Laat het ons weten via @Prodemos op Twitter of Instagram, of via info@prodemos.nl.

+++ Links bij de aflevering +++

- Schuman in actie horen? Op YouTube hoor je een deel van zijn toespraak.

- Deze aflevering werd gemaakt in samenwerking met het Europe Direct Information Centre, dat informatie verstrekt over hoe de Europese Unie werkt.  Wil je meer weten, kijk dan op www.prodemos.nl/edic of stel je vraag aan het EDIC op Twitter.

+++ Andere handige links van ProDemos +++

- Gratis lesmateriaal voor docenten maatschappijleer en burgerschap

- Informatie over democratie en rechtsstaat

May 14, 202031:41
01. Sarah de Lange over politieke cultuur en digitalisering in de coronacrisis

01. Sarah de Lange over politieke cultuur en digitalisering in de coronacrisis

+++ Aflevering 01 - Sarah de Lange +++


Daar is 'ie dan: de ProDemos Podcast. 


In deze eerste aflevering gaat Marcel Bamberg in gesprek met professor Sarah de Lange over de gevolgen van de coronacrisis op de democratie. Hoe heilig zijn procedures in crisistijd? En hoe verandert onze politieke cultuur, zeker nu er vergaderingen online plaatsvinden en besluiten digitaal worden genomen?


Een transcript van deze aflevering vind je op onze website.


+++ De ProDemos Podcast +++


ProDemos legt uit wat de spelregels zijn van de democratie en rechtsstaat en wat je zelf kunt doen om invloed uit te oefenen. In onze podcast gaan we in gesprek met mensen uit politiek, wetenschap, rechtspraak, onderwijs en media over allerlei onderwerpen die met democratie en rechtsstaat te maken hebben. 


Wil je graag een aflevering horen over een bepaald onderwerp, of heb je een gast op het oog? Laat het ons weten via @Prodemos op Twitter of Instagram, of via info@prodemos.nl


+++ Links bij de aflevering +++


- Fragment 1 - Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib over het kamerwerk tijdens de coronacrisis op het YouTubekanaal van de Tweede Kamer.


- Fragment 2 - Zutphense gemeenteraad vergadert volledig digitaal door corona via het YouTubekanaal van LokaalGelderland.


- Fragment 3 - Mark Rutte in de persconferentie van 12 maart via NOS.nl.


+++ Andere handige links van ProDemos +++


- Gratis lesmateriaal voor docenten maatschappijleer en burgerschap


- Informatie over democratie en rechtsstaat

May 11, 202036:15