Skip to main content
Spotify for Podcasters
Psikiyatri'den Ethica'ya Psikethica

Psikiyatri'den Ethica'ya Psikethica

By Ersin Baltacı

Bir yanda tıbbi bir alan olan psikiyatri bir yanda Spinoza'nın Ethicası. Psikiyatri ve felsefenin karşılaşması ve bu karşılaşmanın ürettiği etkilenişler. Bu kanalda psikiyatriye ve felsefeye dair konuşmalar yer alacaktır.
Available on
Apple Podcasts Logo
Spotify Logo
Currently playing episode

Hatay'dan Ayrılırken-2 / Umut İnsanda

Psikiyatri'den Ethica'ya PsikethicaMar 10, 2023

00:00
15:13
Hatay'dan Ayrılırken-2 / Umut İnsanda

Hatay'dan Ayrılırken-2 / Umut İnsanda

Hatay Havalanında uçağı beklerken dönüş yolunda gönüllülerle karşılaşıyorsunuz. Depremin ilk günlerinden beri bölgede gönüllü olarak bulunan ve TTB revirinde özveriyle çalışan Dr. Orhan Güleç ve 99 depremindeki deneyimlerini sahaya taşıyan bebek bölümünde gönüllü olarak çalışan İlknur Akman Erk ile Hatay'dan ayrılırken izlenimleri üzerine sohbet ettik. Sohbetimizin bir kısmını kayıt altına aldım. Burdaki yaşananlar bir yerde kayıtlı olsun istedim. Bir yanda acı olayların hüznü bir yanda da dayanışmanın büyüttüğü umut ile geri dönüyoruz. Hatay'ı biz de içimizde taşıyarak şehirlerimize gidiyoruz.
Mar 10, 202315:13
Hatay'dan Ayrılırken-1 /Unutmayalım

Hatay'dan Ayrılırken-1 /Unutmayalım

Dün itibari ile Hatay'dan ayrıldım. Aklım ve kalbim Antakya'da kaldı. Dönüş yolunda bir haftadır Antakya'da Türk Tabipleri Birliği revirinde ve sahada gönüllü olarak çalışan nöroloji uzmanı Dr. Güleda Erensoy ile havalanında beraberdik. Maalesef Hatay'da etkin bir şekilde sağlık sistemi çalışmıyor. Türk Tabipleri Birliği ile Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası halk sağlığını koruyabilmek için gönüllü hekimleri ve sağlık emekçileri ile var gücüyle çalışıyor. Köy köy mahalle mahalle geziyor, su depolarını klorluyor, hijyen ve koruyucu sağlık hizmetlerini sürdürmeye çalışıyor. Bölgede yaşadığımız deneyimler üzerine konuşurken bir kısmını kayıt altına aldım. Güleda ile Hatay'da yaşananlar ve sağlık sistemi üzerine konuştuk, sizlerle de paylaşmak istedim. Hatay'ı unutmayalım, Hatay'dan vazgeçmelim.
Mar 10, 202308:45
Samandağ'dan İzlenimler: Hissedilenler ve Hissedilemeyenler

Samandağ'dan İzlenimler: Hissedilenler ve Hissedilemeyenler

Dün Hatay'da beraber poliklinik yaptığımız Uz.Dr. Cem Özdağ ile Samandağ'dan çok fazla hasta için aranmamızın üzerine Samandağ'a gitme kararı aldık. Toplu ulaşım olmadığı için konakladığımız karavanla yola düştük. Dönüş yolu bizim için hep konuşmalarla vaka tartışmalarıyla geçti. Konuşmalarımızın bir kısmını Samandağ'daki gözlemlerimiz olarak sizlerle paylaşmak istedik.
Mar 09, 202313:02
Kalanları ve Gidenleri ile Antakya

Kalanları ve Gidenleri ile Antakya

Bugün Antakya'da Narlıca Köyünü ziyaret ettik. Köy dönüşü arabada psikiyatrist Uzm. Dr. Cem Özdağ ile Antakya'da kalanlar ve Antakya'dan kalanlar üzerine bir sohbet gerçekleştirdik. Sizlerle paylaşmak istedik gözlemlerimizi.
Mar 07, 202313:52
Antakya’dan İzlenimler

Antakya’dan İzlenimler

Bugün Antakya’da psikiyatri polikliniği yaptıktan ve köy ziyaretleri gerçekleştirdikten sonra Uzm. Dr.Cengiz Arca ile izlenimlerimizi paylaşmak istedik. Bir yandan yaşam devam ediyor, bir yandan yaralar sarılmaya devam ediyor. Ayrılmak kalmak, umut ve umutsuzluk, öfke dayanışma iç içe. Biz de bizde kalanları paylaşmak istedik
Mar 05, 202322:23
Deprem Sonrası Kimler Psikiyatriye Yönlendirilmeli?

Deprem Sonrası Kimler Psikiyatriye Yönlendirilmeli?

Deprem sonrası hepimiz çeşitli ruhsal tepkiler veririz. Bu tepkilerin çoğu olağandışı duruma karşı verilen olağan tepkilerdir. Bu tepkilerin büyük çoğunluğunun zamanla azalıp yaşamımızın sürekliliğini etkilememesini bekleriz. Ama dissosiyasyon, şiddetli depresyon, intihar düşünceleri, psikotik yaşantılar gibi bazı tepkiler yakından takip edilmeli ve tedavi süreçlerine yönlendirilmelidir, bu tepkiler olağandışı tepkiler olarak tanımlanabilir. Bu tepkilerle karşılaşıldığında muhakkak bir sağlık kuruluşundan destek almak gerekir. Bu konuşmamda kendimizde ya da çevremizde gördüğümüz ya da gözlemlediğimiz zaman muhakkak bir psikiyatriste yönlendirilmesi gereken yaşantılardan bahsediyorum.

Feb 22, 202306:38
Depreme Uzaktan Tanık Olanların Ruh Sağlığını Korumak İçin Ne Yapmalı?

Depreme Uzaktan Tanık Olanların Ruh Sağlığını Korumak İçin Ne Yapmalı?

Travmatik belirtiler olayın doğrudan yaşantılanması ile oluşabileceği gibi olayı doğrudan yaşamasa da tanık olan insanlarda da ortaya çıkabilir. Herbirimiz sürekli deprem görüntülerini izliyor, whatsapp gruplarından süreci takip ediyoruz. Olayları ve gelişmeleri takip etmek, acıyı yüreğimizde hissetmek bu sürecin en doğal parçası ama bir yandan da kendimizi travmatize etmemek gerekir. Çünkü bizler iyi olabilirsek sürece olumlu bir katkı sunabiliriz.

Feb 14, 202307:35
Depremi Yaşayanların Ruh Sağlığını Korumak İçin Neler Yapılmalı?

Depremi Yaşayanların Ruh Sağlığını Korumak İçin Neler Yapılmalı?

Depremi yaşayanlar doğal bir afet sonucu büyük bir travmayla karşı karşıya kaldılar. Elbette bazı acıları ortadan kaldırmak mümkün değil. Deprem sadece bir olup bitmiş bir olay değil süregiden bir süreçtir. Deprem sonrası travmatik etkiler hala sürmektedir. Deprem sonrası alınan çeşitli önlemlerle ruhsal durumu iyileştirilmesi sağlanabilir. İkincil olan insan eliyle olan travmatik durumlar deprem sonrasında önlenebilir niteliktedir.

Feb 14, 202311:39
Deprem Sonrası Oluşabilecek Ruhsal Etkiler

Deprem Sonrası Oluşabilecek Ruhsal Etkiler

Deprem hepimizi derinden etkiledi. Bu süreçte hep beraber yaralarımızı sarmaya başladık. Bu noktadan sonra psikososyal destek mekanizmaları önemli bir noktada. Deprem sonrası oluşan ruhsal etkiler olağandışı duruma verilen olağan tepkilerdir. Bu tarz zorlayıcı olaylar her insanda ruhsal etkiler ortaya çıkarabilir.

Feb 12, 202314:55
Başka Bir Psikiyatri Mümkün mü?

Başka Bir Psikiyatri Mümkün mü?

Bir yanda bütünlüklü bir felsefe olan Spinoza'nın felsefesi, öte yanda kuramları, araştırmaları, uygulamalarıyla kendi yolunu arayan, araştırma nesnesinin cihazlardaki görüntüsünden kafa içindeki beyni, nöronları, yolakları ile bunların bozukluklarını anlama çabası olan psikiyatrinin yaklaşımı. İkisi de insanın var olma çabasını artırma ortak arzusuna sahip. Biri tıp alanı, yani pratik bir alan olarak anlama ve sağaltım çabasıyla; diğeri pratik felsefesi, Ethica’sıyla. Psikiyatri yolunu örmek için felsefeyle kendisine dışardan bir yerden bakmak durumunda. Felsefe psikiyatrinin uygulama alanında yeniden kavramlarını değerlendirebilir. Psikiyatri ve felsefe arasında örtük bir konuşma zihin felsefesi başta olmak üzere edebiyattan sanata, hastalıklardan düşünme süreçlerine devam etmekte. Bu anlamda Deleuze özellikle psikanalizle bir tartışmaya girerek psikiyatrist Guattari ile işbirliği halinde Anti-Ödip adlı kitapla tartışmaların ortasında yer almış. Ortadan bir yerden başlamıştır.  Benim de derdim ortadan bir yerden başlamak bir giriş yapmak. Felsefe ile psikiyatri arasında köprüler kurmak adına bir adım.

Feb 05, 202342:52
Geçmiş Yaşamın Zehri midir Kudreti mi?

Geçmiş Yaşamın Zehri midir Kudreti mi?

Yaşam olumsallık içinde akıp durmamakta. Yaşam bir karşılaşmalar çokluğu. Şimdiye katılan her şey geçmişini de kapsayacak şekilde şimdide yaşam bulur. Şimdi eğer bir kudreti açığa çıkarıyorsa olumsal anlamda geçmiş elbette bir kudretin dinamiğidir. Ama bazen geçmiş eyleme gücümüzü azaltan etkilerle şimdiyi bir boğulma daralma alanına sokabilir. O zaman geçmiş yaşamın içinde bir zehir midir yoksa kudreti açığa çıkaran bir güç müdür?

Jan 29, 202316:06
Ah Zihnim Sen Nelere Muktedirsin?

Ah Zihnim Sen Nelere Muktedirsin?

Akıp giden gerçekliğin karşısında zihnimiz kim bilir neler yapıyor gerçekliğe. Neler yapıyor da bu gerçekliği kendine benzetiyor. Gerçeklikten kendinden bir şey ortaya çıkarıyor. Onu alıp neye çeviriyor. Bir zehir mi bir kudret meselesi mi -zihnin alıp geçmişle yaptığı. Ne yapıyorsa o geçmişe alıp bir başka şeye döndürebilir mi, var mıdır buna da kudreti.

Jan 22, 202311:16
Yaşamın Kudreti Olarak Geçmiş

Yaşamın Kudreti Olarak Geçmiş

Yaşam bir akış içinde sürüp gitmekte. Bu akış çeşitli karşılaşmalarla kendisini farklılaştırmakta. Her karşılaşma bir etki gücüne sahip. Her karşılaşma bizde bir iz bırakıyor. Geçmişi belki de bu izler sayesinde takip edebiliyoruz. Peki geçmiş nedir, bu izlerin bütünü müdür? Yoksa bu izlerden fazlası mıdır? İz bırakmayan bir geçmiş yok olup gitmiş midir yoksa derinlerde bir yerden yaşama çeşitlilik katıyor mudur? Muazzam bir felsefi soru ile karşı karşıyayız. Bu konuşmamda bu soruları felsefi zeminde ele almaya çalışarak felsefe ve psikiyatriye bir karşılaşma alanı yaratmak istiyorum.

Jan 15, 202317:26
Panik Atak Nedir, Kaygıdan Farkı Var mıdır?
Jan 09, 202307:56
Belleğin ve Alışkanlıkların Ürettiği: İnsan Doğası Üzerine Bir Formulasyon

Belleğin ve Alışkanlıkların Ürettiği: İnsan Doğası Üzerine Bir Formulasyon

Bu konuşmamda insan doğasını belleğin ve alışkanlıkların üzerinden bir sentez süreci olarak ele almak istedim. Bellek ve alışkanlıklar bir yandan insan ruhsallığını oluştururken bir yandan da gerçekliği çarpıtır ve bir insan doğası olarak ortaya çıkar. Tekrarın olduğu doğada bellek ve alışkanlıklar işe yarar ama gerçekliğe kendini de dayatır. Dayatır ve çarpıtır. Deleuze bu nedenle belleği ve alışkanlığı bir sentezleme süreci olarak ele alarak felsefenin tam da ortasına taşır. Bellek ve alışkanlığın düşüncede budayıcı yönüne değinir. Gerçek bellek ve alışkanlıkla başka bir gerçektir artık. Bu konuşmada belleğin ve alışkanlıkların perspektifinden insan ruhsallığını anlamaya ve felsefeye bir zemin oluşturmaya çalışıyorum.

Jan 08, 202322:49
Olağandan Psikopatolojiye Kaygı

Olağandan Psikopatolojiye Kaygı

Kaygı hepimizin zaman zaman deneyimlediği yaşamın olmazsa olmazı bir duygudur. Kaygı bir yanıyla olağan bir durumken bir yanıyla psikopatolojinin ana semptomu olarak da kendisini gösterebilir. Kaygı insanı insan yapan en temel duyguların başında gelir. Belki de insanın ürettiği her şey, kaygısının ürünüdür. Ne oluyor da yaratıcılığın dinamosu olan kaygı hastalığın bir belirtisi olabiliyor. Bu konuşmada olağandan psikopatolojiye kaygı kavramı ele alınacaktır.

Dec 17, 202225:19
Psikiyatride İlaçlar Yapay Bir İyileşme Mi Sağlar? Psikiyatride İlaçla İlgili Sık Sorulan Sorular

Psikiyatride İlaçlar Yapay Bir İyileşme Mi Sağlar? Psikiyatride İlaçla İlgili Sık Sorulan Sorular

Hastalarla yaptığımız görüşmelerde bazen ilaçlarla ilgili önyargılarla karşılaşırız. Özellikle kulaktan kulağa duyulan bilgiler, internet gibi mecralarda anlatılan tabular ilaç kullanımına karşı ciddi bir defans oluşmasına neden olabilmektedir. Doğru bir değerlendirme sonrası kullanılan ilaçlar kısa sürede etkin bir tedavi sağlayabilir. Son zamanlarda antidepresanlar başta olmak üzere ilaçların çok fazla reçete edilmesi ya da reçete edilmeden doğrudan kullanılması artmaktadır. Doğru tanı ve doğru tedavi sağaltımda olmazsa olmazdır. Bu podcastte ilaçlar ile ilgili sık sorulan sorular ve cevapları yer almakta. Unutulmamalıdır ki her tedavi bireyseldir, burda verilen bilgiler genel bilgilerdir. Bir sıkıntınız varsa mutlaka doktorunuza başvurunuz.

Dec 09, 202216:51
Beden Kaygı İle Ne Yapar?

Beden Kaygı İle Ne Yapar?

Psikiyatri görüşmelerinde hastalar en sık kaygı ile ilişkili duygularından bahsederler. Bir yanıyla kaygı bedenin olağan fizyolojik bir yanıtıyken bir yanıyla yaşama katılmamızı engelleyen bir şeye dönüşebilir. Kaygı bedende bir dizi reaksiyonu açığa çıkartır ve bedensel bir yanıt oluşturur. Bu bedensel yanıt hepimizin zaman zaman deneyimlediği bir yanıttır. Peki kaygı ne zaman psikopatolojiye dönüşür? Kaygı bedenimizde ne yapar? Onu nasıl kontrol edip işlevsel bir sürece dönüştürebiliriz. Her duygunun muhakkak kişisel bir anlamı vardır. Bu podcastte kaygı mekanizması kişisel anlamların ötesinde çeşitli metaforlarla ve fizyoloji bilgisiyle detaylı olarak ele alınmıştır.

Dec 04, 202255:60