Skip to main content
Spotify for Podcasters
Psykoterapeuterna

Psykoterapeuterna

By Linda Lundmark & Cathrine B.Eck

En podcast där vi möter experter och sakkunniga inom psykoterapi, vård och behandling. Podden drivs av Linda Lundmark, Siri Lundmark & Cathrin B. Eck.
Available on
Google Podcasts Logo
Pocket Casts Logo
RadioPublic Logo
Spotify Logo
Currently playing episode

Avsnitt 22: Stefan Einhorn berättar bl a om sin och Folke Tersmans nya bok , ”Tillåt mig tvivla- en bok om åsikter på gott och ont.

PsykoterapeuternaApr 16, 2023

00:00
35:02
Avsnitt 22: Stefan Einhorn berättar bl a om sin och Folke Tersmans nya bok , ”Tillåt mig tvivla- en bok om åsikter på gott och ont.

Avsnitt 22: Stefan Einhorn berättar bl a om sin och Folke Tersmans nya bok , ”Tillåt mig tvivla- en bok om åsikter på gott och ont.

Professor Stefan Einhorn är cancerläkare, överläkare vid Karolinska institutet & ordförande för Centrum för social hållbarhet vid KI. Folke Tersman, medförfattare till denna bok är professor i praktisk filosofi vid Uppsala universitet. Båda är verksamma som författare utöver sina andra gärningar. Etik, många intressanta erfarenheter och insikter i människans natur är ämnen som engagerar författarna. Även utifrån ett samhällsperspektiv är denna bok viktig. Boken belyser exempelvis politiska skeenden som påverkas av hur vi människor formar våra åsikter och dess eventuella konsekvenser för oss själva och vår omgivning. Våra åsikter formas utifrån emotionella eller praktiska utgångspunkter. Olika delar av hjärnan är aktiva i beslutsfattandet, beroende på vilka syften våra beslut fattas efter. Vidare lyfts också fenomenet: ”kognitiv dissonans” & dess betydelse för våra beslut att agera eller inte samt den inre stress detta kan skapa hos oss människor. Norrmalmstorgsdramat med gisslans reaktioner vid det kända bankrånet tas upp samt hur människans behov av trygghet till och med kan få oss att liera oss med dem som terroriserar oss och se yttre hjälpare som fienden (här poliserna). Även tillståndet ”Folie a deux” beskrivs i form av hur en sjuk människa kan överföra sina åsikter till en frisk familjemedlem. Slutligen får Stefan frågan om sin mentorsverksamhet under pandemin som var mycket betydelsefull för många människor & även för Stefan själv. Att hjälpa varandra, att alla kan göra en liten del för ett bättre samhälle & sina medmänniskors mående. Det ger även oss som behandlare värdefulla insikter & glädje. Avsnitt åskådliggör vidare problemlösning, också en mycket viktig faktor för ett liv i balans och glädje. Åter ett nöje att ha Stefan som gäst & ta del av denna utomordentligt intressanta bok som Stefan & Folke skrivit. Vi hoppas på återseende längre fram. Väl mött!
Apr 16, 202335:02
Avsnitt 21: Om psykoterapiarbetets unika kvalitéer, sekundär traumatisering m.m. Ett samtal mellan Cathrine B. Eck & Linda Lundmark

Avsnitt 21: Om psykoterapiarbetets unika kvalitéer, sekundär traumatisering m.m. Ett samtal mellan Cathrine B. Eck & Linda Lundmark

I dagens avsnitt samtalar psykoterapeuterna och poddskaparna Cathrine B. Eck & Linda Lundmark. Teman som belyses är bl. a : psykoterapiarbetets unika kvalitéer, sekundär traumatisering, s.k. "empatiskt ledarskap", psykoterapiarbetets förutsättningar i UK vs Sverige, vikten av kollegialt stöd, den terapeutiska dansen, personliga reflektioner m.m. m.m. Varmt välkomna!

Dec 03, 202248:29
Avsnitt 20: Mindfulness övning: "Sommarmeditation"

Avsnitt 20: Mindfulness övning: "Sommarmeditation"

I dagens avsnitt kommer på begäran från patienter poddavsnitt nr 20: en Sommarmeditation med tekniker från KBT, mindfulness- yogatraditionen samt från compassion focused therapy (self compassion).  Tema: Sommar  Copyright: Linda Lundmark. Ej tillåtet att kopiera Info: Linda Lundmark arbetar som legitimerad psykoterapeut, blev licensierad yoga- och mindfulnessinstruktör år 2006 och har alltsedan dess lett grupper i yoga, mindfulness, sömn- och stresshantering både i Sverige och utomlands. Varje vecka leder Linda yogagrupper på bl.a. Nordic Wellness & i sitt patient/ klientarbete inom specialistpsykiatrin, psykiatrin samt på egen mottagning: www.kbtmottagningstockholm - vidarebefordras återkommande verktyg från KBT, yoga och mindfulnesstraditionen. Linda erbjuder både enskilda sessioner samt i gruppform sedan många år. Varmt välkommen till en meditation om sommaren och förberedelse inför hösten Copyright: Linda Lundmark. Ej tillåtet att kopiera
Aug 13, 202213:36
Avsnitt 19: Mindfulness övning: "Självomhändertagande & självmedkänsla: en stund för dig"

Avsnitt 19: Mindfulness övning: "Självomhändertagande & självmedkänsla: en stund för dig"

I dagens avsnitt kommer på begäran från patienter poddavsnitt nr 19 med fokus på ökat: Självomhändertagande, självmedkänsla och egenvård med tekniker från KBT, mindfulness- yogatraditionen samt från compassion focused therapy (self compassion).  Copyright: Linda Lundmark. Ej tillåtet att kopiera Info: Linda Lundmark arbetar som legitimerad psykoterapeut, blev licensierad yoga- och mindfulnessinstruktör år 2006 och har alltsedan dess lett grupper i yoga, mindfulness, sömn- och stresshantering både i Sverige och utomlands.  Varje vecka leder Linda yogagrupper på bl.a. Nordic Wellness & i sitt patient/ klientarbete inom specialistpsykiatrin, psykiatrin samt på egen mottagning: www.kbtmottagningstockholm - vidarebefordras återkommande verktyg från KBT, yoga och mindfulnesstraditionen. Linda erbjuder både enskilda sessioner samt i gruppform sedan många år.  Varmt välkommen till en stund av självomhändertagande  Copyright: Linda Lundmark. Ej tillåtet att kopiera
Aug 13, 202215:52
Avsnitt 18: Mindfulness övning: "Att landa här & nu. En stund av vila"

Avsnitt 18: Mindfulness övning: "Att landa här & nu. En stund av vila"

I dagens avsnitt kommer på begäran från patienter en Mindfulness övning med fokus på vila, återhämtning och att landa i nuet med legitimerad psykoterapeut, mindfulness- och yoga instruktör Linda Lundmark.  Copyright: Linda Lundmark. Ej tillåtet att kopiera Info: Linda Lundmark arbetar som legitimerad psykoterapeut, blev licensierad yoga- och mindfulnessinstruktör år 2006 och har sedan dess lett grupper i yoga, mindfulness, sömn- och stresshantering både i Sverige och utomlands. Varje vecka leder Linda yogagrupper på bl a Nordic Wellness & i sitt patient- / klientarbete inom specialistpsykiatrin, psykiatrin samt på egen mottagning: www.kbtmottagningstockholm.com - vidarebefordras återkommande verktyg från KBT, yoga och mindfulnesstraditionen. Linda erbjuder både enskilda sessioner samt i gruppform sedan många år.  Varmt välkommen till en stund av vila Copyright:  Linda Lundmark  Ej tillåtet att kopiera
Aug 13, 202210:06
Avsnitt 17:Om prokrastinering, forskning med leg psykolog, forskare, författare Alexander Rozental

Avsnitt 17:Om prokrastinering, forskning med leg psykolog, forskare, författare Alexander Rozental

I dagens avsnitt har vi glädjen att möta leg psykolog, forskare, föreläsare, författare, universitetslektor Alexander Rozental. Dagens avsnitt åskådliggör bl a KBT behandling vid prokrastinering, ålders- köns- sociodemografiska aspekter & konsekvenser av prokrastinering likväl som konkreta handfasta tips för att hjälpa prokrastinerare. Alexander belyser även: 'The big five", delmål, hjärnan, beteendeexperiment, distraktioner, kopplingen mellan psykisk ohälsa och prokrastinering. Utöver detta presenterar Alexander 4 komponenter: "Värdet, förväntan, tid & impulsivitet", vad som är verksamt vid behandling samt följande teman: belöning, beteenden, pauser, miljöer & motivationshöjande insatser. Ett inspirerande avsnitt med råd som kan underlätta inte bara för individer, psykoterapeuter vid behandling utan även för familjer och anhöriga: varmt välkomna!
Jun 01, 202234:38
Avsnitt 16: Om beroende, alkoholbrukssyndrom, forskning med alkohol & drogterapeut Eva Rådström

Avsnitt 16: Om beroende, alkoholbrukssyndrom, forskning med alkohol & drogterapeut Eva Rådström

I dagens avsnitt har vi glädjen att möta Eva Rådström. Eva har i decennier arbetat med missbruk i sitt arbete som alkohol & drogterapeut, psykoterapeut. Eva sprider kunskap och medvetenhet kring beroendesjukdom, orsaker till alkoholbrukssyndrom samt neurobiologiska faktorer. I dagens avsnitt åskådliggörs vidare vad man som psykoterapeut bör tänka på vid behandling, den viktiga alliansen, vikten av att lägga en bra grund för behandling, att låta behandling ta tid samt vinsterna med tvärvetenskaplig samverkan och återfallsprevention. Utöver detta belyses bl a medicinering vid samsjuklighet, självmedicinering, vikten av att identifiera risksituationer, myten om alkogenen m.m Varmt välkomna!
May 15, 202225:20
Avsnitt 15: Om barns våldsutsatthet med socionom, föreläsare, magister i socialt arb: Maria Lundberg

Avsnitt 15: Om barns våldsutsatthet med socionom, föreläsare, magister i socialt arb: Maria Lundberg

I dagens avsnitt har vi glädjen att möta socionom, magister i socialt arbete, utbildare & föreläsare Maria Lundberg. Maria berättar om sin resa från att ha varit våldsutsatt & utsatt för sexuella övergrepp till att nu hjälpa, sprida kunskap gällande våldsutsatta barn samt vikten av att våga fråga. Samtal belyser även att orosanmäla till Socialtjänsten vid misstanke om att ett barn far illa. I dagens avsnitt åskådliggör vi bl a: DBT, psykotraumatologi, symtom på våldsutsatthet hos barn/ unga, socialtjänstens arbete, vikten av att som professionell yrkesverksam och/ eller privatperson ta ställning & hjälpa också barn utsatta för försummelse, Mindfulness verktyg såsom exv. "Tidsfönstret", den terapeutiska läkandeprocessen, psykoterapi som läkande kraft m.m. Vi betonar vikten av att våga fråga & att agera vid misstanke om våldsutsatthet hos barn. Ett starkt avsnitt som berör. Om du har vidare frågor utifrån detta avsnitt: vänligen maila till kbtmottagningstockholm@hotmail.com
Apr 15, 202233:26
Avsnitt 14: Om Mindfulness med författaren, mindfulnessinstruktören & läraren Peter Fowelin

Avsnitt 14: Om Mindfulness med författaren, mindfulnessinstruktören & läraren Peter Fowelin

I dagens avsnitt samtalar vi med mindfulness instruktören, författaren, läraren, bokförläggaren, organisationskonsulten Peter Fowelin. Peter har decenniers praktiserande bakom sig & har skrivit flera böcker i ämnet med också praktiska konkreta råd. I dagens poddavsnitt åskådliggörs bl. a de goda effekterna av mindfulness i också skolans värld. Samtal belyser även de värdefulla verktyg mindfulness & buddhistisk visdom kan medföra i den samtid vi lever i. Låt dig inspireras & varmt välkomna till dagens avsnitt!
Mar 12, 202224:17
Avsnitt 13: Om sömn med leg. psykolog, doktor i medicinsk vetenskap, forskare på KI: Li Åslund

Avsnitt 13: Om sömn med leg. psykolog, doktor i medicinsk vetenskap, forskare på KI: Li Åslund

I dagens avsnitt gästas vår podcast av Li Åslund. Li är leg. psykolog, sömnexpert, forskare, doktor i medicinsk vetenskap på KI. Dagens avsnitt belyser bl a sömnrytm, KBT, interaktionen mellan hjärnan, sömn, tips för en bra sömn, tonåringar & även skärmanvändningens-, sociala mediers påverkan på sömn. Samtal förs även avseende sömnbesvär, konsekvenser av sömnbrist, korrelation mellan sömn & samsjuklikhet vid även olika diagnoser samt vikten av regelbundenhet, hur dagen påverkar sömnen & att se på sömn som ett "långtidsprojekt". Varmt välkomna!
Feb 25, 202225:46
Avsnitt 12: Om handledning, närvaro, handledaregenskaper att sträva efter, indikatorer på en bra handledning, Case: Törnrosa med handledare, leg. psykoterapeut, utbildare, föreläsare Inger Horowitz

Avsnitt 12: Om handledning, närvaro, handledaregenskaper att sträva efter, indikatorer på en bra handledning, Case: Törnrosa med handledare, leg. psykoterapeut, utbildare, föreläsare Inger Horowitz

I dagens avsnitt har vi glädjen att åter möta handledare, leg. psykoterapeut, utbildaren, föreläsaren Inger Horowitz. Inger bär på decennier av erfarenhet inom psykiatrins, psykologins landskap med patient/ klient- arbete & i arbetet som handledare har hon även genom åren erbjudit yrkesverksamma värdefull handledning enskilt såväl som i grupp utöver sitt arbete som leg. psykoterapeut. I dagens avsnitt belyses bl. a. handledning, vikten av dialog, närvaro, dyrbara handledaregenskaper att sträva efter, indikatorer på vad som innefattar en bra värdefull handledning som också gynnar klienter, trygghetens, humorns, lyssnandets & delandets kraft samt vad handledningens "dans" innebär. Inger lyfter även fram ett Case: "Törnrosa" eller "Sleeping beauty". Varmt välkomna! 
Jan 29, 202227:33
Avsnitt 11: Om Self-compassion/ självmedkänsla, akronymen FAVVO, hjärnans & kroppens plasticitet, trecirkelmodellen, oro/ ältande med psykolog, forskare Christina Andersson

Avsnitt 11: Om Self-compassion/ självmedkänsla, akronymen FAVVO, hjärnans & kroppens plasticitet, trecirkelmodellen, oro/ ältande med psykolog, forskare Christina Andersson

I dagens avsnitt gästas vår podcast av psykologen, forskaren, författaren, föreläsaren Christina Andersson. Christina har skrivit flera böcker, bl. a : "Compassioneffekten" som vi också samtalar om i dagens avsnitt men även boken: "Compassionfokuserad terapi" samt i januari nytt boksläpp för Christina. I dagens avsnitt belyser vi bland annat följande ämnen: Self-compassion/ självmedkänsla, forskning inom området, akronymen FAVVO, hjärnans & kroppens plasticitet, den sk. "Trecirkelmodellen", oro/ ältande, hopp, meningsfullhet, mental styrketräning och hur kunna balansera nervsystemet, tips på hur kunna luta sig mot sig själv & bära sig själv m.m. Varmt välkomna! 
Jan 15, 202221:17
Avsnitt 10: Om våldsutsatta barn, forskning, neurobiologiska aspekter vid våld i nära relation, hur samtala med barn med psykolog Malin Rekke

Avsnitt 10: Om våldsutsatta barn, forskning, neurobiologiska aspekter vid våld i nära relation, hur samtala med barn med psykolog Malin Rekke

I dagens avsnitt gästas vår podcast av psykolog, handledare, utbildare, föreläsare, traumaexpert Malin Rekke. Malin har under decennier arbetat med barn inom olika verksamheter och har en gedigen vana av att möta & samtala med våldsutsatta barn. Malin som är specialiserad inom trauma har forskat & genomfört studier avseende denna utsatta grupp. Ett viktigt avsnitt som belyser också vikten av att lyssna på barnen, de neurobiologiska konsekvenserna i hjärnan hos våldsutsatta barn, vikten av att fråga & samtala med våldsutsatta barn, egenvård som psykolog men även juridiska betingelser åskådliggörs likväl som vad Malins studier påvisat m.m. m.m. Varmt välkommen!
Dec 19, 202132:03
Avsnitt 9: Om kvinnohälsa, psykiskt/ fysiskt, hormoner, motion, klimakteriet, forskning, risk & skyddsfaktorer med träningsexperten, författaren, yogaläraren, föreläsaren, utbildaren Monika Björn

Avsnitt 9: Om kvinnohälsa, psykiskt/ fysiskt, hormoner, motion, klimakteriet, forskning, risk & skyddsfaktorer med träningsexperten, författaren, yogaläraren, föreläsaren, utbildaren Monika Björn

I dagens avsnitt gästas podden av träningsexperten, författaren, yogaläraren, föreläsaren, utbildaren & entreprenören Monika Björn. Monika har skrivit ett flertal böcker kopplade till kvinnors hälsa & i dagens avsnitt belyses hennes bok: "Stark 50 +, hormoner, sömn, kost, träning" som också är nominerad till årets faktabok 2021! Monika som arbetat i decennier globalt likväl som i Sverige & utbildat tusentals personer lyfter i dagens avsnitt fram flera viktiga aspekter kopplade till kvinnors hälsa & mående. Monika vidarebefordrar även viktiga råd till kvinnor i syfte att leva så hälsosamma, smärtfria liv som möjligt. Även vikten av att öka kunskapen & främja kompetens om kvinnohälsa hos yrkesverksamma. Varmt välkomna! 20211117
Nov 17, 202127:08
Avsnitt 8: Om adoptions- & funktionsrättsfrågor, psykisk ohälsa med inriktning på trauman med journalisten, föreläsaren, läraren & samordnaren Malin Bernt

Avsnitt 8: Om adoptions- & funktionsrättsfrågor, psykisk ohälsa med inriktning på trauman med journalisten, föreläsaren, läraren & samordnaren Malin Bernt

I dagens avsnitt möter vi journalisten, samordnaren för fritidsfrågor, läraren & föreläsaren Malin Bernt. Viktiga frågor belyses såsom adoptions- & funktionsrättsfrågor, psykisk ohälsa med inriktning på trauman m.m. ACE - adverse childhood experience - sambandet mellan komplexa & tidiga trauman och fysisk hälsa åskådliggörs likväl som vikten av stöd, förståelse samt nuvarande avsaknad av kunskapscenter för dessa grupper. Även vikten av fortsatt viktigt preventivt arbete i samhället samt hos professionella. Varmt välkomna! 20211113
Nov 13, 202121:12
Avsnitt 7: Om medling, konflikthantering i skola & arbetsliv, konkreta tips, kunskapsförmedling med expert, föreläsare, utbildare i konflikthantering: Oskar Palmenfelt

Avsnitt 7: Om medling, konflikthantering i skola & arbetsliv, konkreta tips, kunskapsförmedling med expert, föreläsare, utbildare i konflikthantering: Oskar Palmenfelt

I dagens avsnitt gästas podden av Oskar Palmenfelt. Oskar arbetar som föreläsare, utbildare, expert och är specialiserad på konflikthantering med en examen i detta ämne från Göteborgs Universitet. Oskar förmedlar bl.a. konkreta tips, färdigheter & strategier för skola & yrkesverksamma att attribuera och delar även med sig av erfarenheter från sin kliniska vardag som medlare & utbildningsansvarig. Samtal förs också kring vikten av det goda lyssnandet, opartiskhet, att uttrycka känslor/egna behov, begrepp såsom exempelvis "konfliktpaus", "pseudokonflikt" & "att inte stjäla konflikten" belyses m.m. Detta i syfte att inte bara förebygga konflikter - utan också för att se de unika möjligheter/potential & lärande konflikter och oliktänkande tvärtom kan generera -  vilka inte bara utvecklar individer utan även hela verksamheter. Varmt välkommen! 20211020

Oct 20, 202126:56
Avsnitt 6: Om psykoterapi, handledning, CT-R med leg. psykoterapeut, handledare Inger Horowitz

Avsnitt 6: Om psykoterapi, handledning, CT-R med leg. psykoterapeut, handledare Inger Horowitz

I dagens avsnitt möter vi leg psykoterapeut, lärare, handledare Inger Horowitz som mött tusentals patienter/ klienter genom decennier. Den nya behandlingsmetoden: Recovery- Oriented Cognitive Therapy (CT-R) lyfts fram i dagens avsnitt som även belyser ämnen såsom psykoterapi, patientarbetet, skillnaden mellan trad. kognitiv psykoterapi & CT- R, vikten av handledning & Ingers värdefulla tips till nyutexaminerade psykoterapeuter m.m, m.m Varmt välkomna! 20211010
Oct 10, 202127:12
Avsnitt 5: Om smärta, lidande, Mindfulness, uppmärksamhet, tankar, känslor m.m. med psykiater, psykoterapeut, professor, författare Åsa Nilsonne

Avsnitt 5: Om smärta, lidande, Mindfulness, uppmärksamhet, tankar, känslor m.m. med psykiater, psykoterapeut, professor, författare Åsa Nilsonne

I dagens avsnitt möter vi psykiater, psykoterapeut, professor emerita i medicinsk psykologi vid Karolinska Institutet, författare & föreläsare Åsa Nilsonne som i decennier arbetat kliniskt med patienter i lidande. Åsas formidabla bok: "Mindfulness utan flum- att leva med känslor" lyfts fram i dagens avsnitt som även belyser ämnen såsom Mindfulness, lidande, smärta, hjärnan, uppmärksamhet, tankar & känslor. Åsa har även en egen podcast: "Smärtpunkter" som utforskar smärtans roll i våra liv. Varmt välkomna! 20210805
Sep 05, 202129:08
Avsnitt 4: Om juridiska aspekter vid våld i nära relation med advokat Rebecca Lagh

Avsnitt 4: Om juridiska aspekter vid våld i nära relation med advokat Rebecca Lagh

I dagens avsnitt möter vi advokat Rebecca Lagh, expert utsedd av Regeringen i lagförslag om Barnfridsbrott SOU 2019:32. Rebecca företräder sedan många år brottsoffer i brottmål & familjerättsliga tvister och är specialiserad inom fältet våld i nära relation, hedersrelaterat våld, sexualbrott & brott mot barn. Rebecca utbildar, föreläser ofta & driver även podden: "Våld i nära relationer- det börjar med kärlek" tillsammans med Linn Mosser Hällén. Välkommen till ett viktigt samtal om både framsteg inom fältet på micro/macronivå men också de utmaningar som fortfarande finnes på en strukturell nivå likväl som det vi yrkesverksamma möter i vår vardag. Välkomna! 20210821
Aug 21, 202130:12
Avsnitt 3: Om könsstympning med Luul Jama

Avsnitt 3: Om könsstympning med Luul Jama

I dagens avsnitt möter vi Luul Jama, ordförande för organisationen: Existera i Stockholm som består av personer som direkt eller indirekt blivit utsatta för könsstympning. Viktiga frågor belyses kopplat till hur förebygga & motverka könsstympning, fysiska, psykiska, somatiska & emotionella symtom på att ha utsatts för könsstympning, vikten av förebyggande insatser, samverkan samt hur & våga fråga! 20210611
Jun 12, 202129:17
Avsnitt 1: Om stress, återhämtning och självomhändertagande med Siri Lundmark.

Avsnitt 1: Om stress, återhämtning och självomhändertagande med Siri Lundmark.

I dagens avsnitt möter vi Siri Lundmark, leg. psykoterapeut med kognitiv inriktning. Siri har en mångårig erfarenhet av arbete inom psykoterapi & har en spetskompetens inom fältet stressrelaterade problem, utmattning, utbrändhet samt inom arbetslivsinriktad rehabilitering. Siri har bl.a. arbetat på Stressmottagningen på Karolinska Institutet, Försäkringskassan och som privatpraktiserande psykoterapeut under flera decennier. 20210525
Jun 05, 202131:04
Avsnitt 2: Om konsten att fördärva sitt liv eller inte med Stefan Einhorn.

Avsnitt 2: Om konsten att fördärva sitt liv eller inte med Stefan Einhorn.

I dagens avsnitt träffar vi Stefan Einhorn, överläkare, professor, föreläsare, lärare och författare med en erfarenhet som sträcker sig över många decennier & som författat ett 15- tal böcker. Stefan är ordförande vid centrum för social hållbarhet vid Karolinska Institutet och överläkare vid Karolinska Universitetssjukhuset. Vi samtalar bl.a om hans bok: "Konsten att fördärva sitt liv eller inte" m.m Varmt välkomna! 20210605
Jun 05, 202129:31