Skip to main content
Spotify for Podcasters
Puhutaan teologiaa

Puhutaan teologiaa

By Suomen teologinen instituutti

Suomen teologisen instituutin podcast. Joka jaksossa vaihtuva vieras. Keskustelemme ajankohtaisista teologiaan ja kristinuskoon liittyvistä teemoista. Toimittajana Santeri Marjokorpi.
Available on
Google Podcasts Logo
Pocket Casts Logo
RadioPublic Logo
Spotify Logo
Currently playing episode

Puhutaan islamin ja kristinuskon jumalakäsityksistä

Puhutaan teologiaaFeb 23, 2022

00:00
24:17
Puhutaan, millaista uskon puolustamista nyt tarvitaan

Puhutaan, millaista uskon puolustamista nyt tarvitaan

Puhutaan teologiaa -podcastissa Soili Haverisen vieraana teologian tohtori ja Suomen teologisen instituutin teologinen asiantuntija Vesa Ollilainen. Millaista uskon puolustamista eli apologiaa nyt tarvitaan? Miten postmodernin ajan tuomiin haasteisiin voidaan vastata apologian kautta? Miten tavallinen kristitty voi varustautua apologeettisiin keskusteluihin?

Oct 31, 202323:43
Puhutaan teologian vaikutuksesta fysiikan kehitykseen

Puhutaan teologian vaikutuksesta fysiikan kehitykseen

Puhutaan teologiaa -podcastissa Soili Haverisen vieraana DI tohtorikoulutettava Miikka Niiranen ja aiheena teologian vaikutus fysiikan kehitykseen. Mikä on konfliktimyytti ja miten se erehtyy? Millä tavalla kristillinen teologia on tarjonnut aatteellisia edellytyksiä kokeellisen luonnontieteen synnylle?

Oct 11, 202323:43
Puhutaan hengellisestä väkivallasta

Puhutaan hengellisestä väkivallasta

Vieraana tohtorikoulutettava Joona Korteniemi. Mitä on hengellinen väkivalta? Minkälaisia tutkimuksia hengellisestä väkivallasta on tehty? Miksi hengellinen väkivalta pitää ottaa vakavasti? Miksi monet hengellisen väkivallan määritelmät ovat ongelmallisia? Minkälaisia ongelmia ja taustaoletuksia hengellisen väkivallan tutkimuksessa on? Miksi puheessa hengellisestä väkivallasta voi olla totalitaristisia sävyjä?

May 24, 202327:01
Puhutaan Augustinuksesta

Puhutaan Augustinuksesta

Vieraana teologian tohtori Timo Nisula. Miksi Augustinus oli niin merkittävä kirkkoisä? Miten hänen tuotantoonsa kannattaisi tutustua? Miksi Augustinuksesta on tullut keskeinen opettaja armo-oppiin liittyvissä kysymyksissä? Minkälainen Augustinus oli saarnaajana?

Apr 26, 202326:01
Puhutaan woke-ideologiasta

Puhutaan woke-ideologiasta

Vieraana väitöskirjatutkija ja Luther-kirkon teologi Soili Haverinen. Mitä on woke-ideologia? Kuinka yhteensopivaa se on kristinuskon kanssa? Minkälainen ihmiskäsitys woke-ajattelussa on? Miten intersektionaalinen feminismi liittyy siihen? Miten woke näkyy kirkossa? Miten kristittyjen tulisi vastata tällaisiin ajattelutapoihin?

Mar 29, 202323:50
Puhutaan roomalaiskatolisen kirkon nykytilasta

Puhutaan roomalaiskatolisen kirkon nykytilasta

Vieraana triplatohtori Oskari Juurikkala. Millaista on tämän hetken roomalaiskatolinen teologia? Mitä tapahtui Vatikaanin toisessa kirkolliskokouksessa? Missä menevät katolisen kirkon sisäiset jakolinjat? Onko vaarana katolisen kirkon hajoaminen? Keskustellaanko katolisessa kirkossa samaa sukupuolta olevien avioliitoista? Mitä linjaa paavi Franciscus edustaa?

Feb 22, 202324:59
Puhutaan Israelin roolista pelastushistoriassa

Puhutaan Israelin roolista pelastushistoriassa

Vieraana teologian tohtori Timo Laato. Mikä on Israelin rooli pelastushistoriassa? Miksi Israel ei ottanut Kristusta vastaan? Onko kristillinen kirkko korvannut Israelin Jumalan kansana? Onko juutalaisilla ja kristityillä omat pelastustiet? Mitä tarkoittaa Paavalin sana siitä, että lopulta kaikki Israel on pelastuva? Miten suhtautua lähetystyöhön juutalaisten parissa?

Jan 25, 202325:28
Puhutaan Taru sormusten herrasta -kirjasta

Puhutaan Taru sormusten herrasta -kirjasta

Vieraana teologian maisteri Esa Yli-Vainio. Millä tavoin Taru sormusten herrasta on kristillinen teos? Miten Tolkien määrittelee hyvän ja pahan? Miten Kristus näkyy kirjassa? Mikä rooli Jumalalla on? Mitä sormuksen herra symboloi?

Dec 14, 202225:17
Puhutaan uskon puolustamisen tavoista

Puhutaan uskon puolustamisen tavoista

Vieraana teologian tohtori Vesa Ollilainen. Kristillisen uskon puolustus eli apologia ymmärretään helposti pelkästään järkiperäiseksi toiminnaksi. Apologian kenttä on kuitenkin laajentunut kattamaan esimerkiksi mielikuvituksen, elämäntapa-apologetiikan ja kokemuksellisen apologetiikan, joilla pystytään vastaamaan erityisesti postmodernin ihmisen kysymyksiin. Keskustelemme apologian eri muodoista ja siitä, mihin apologiaa tarvitaan.

Nov 16, 202224:43
Puhutaan herätysliikkeiden kirkkosuhteista

Puhutaan herätysliikkeiden kirkkosuhteista

Vieraana FM Ossi Tammisto. Tarkastelemme herätysliikkeiden ja kirkon suhdetta kirkkohistoriallisesta näkökulmasta. 1600-luvulta tähän päivään on herätysliikkeiden ja etenkin radikaalipietismin piirissä esiintynyt erilaisia irtiottoja kirkosta. Keskustelemme kuuluisimmista suomalaisista kirkollisista separatisteista.

Oct 19, 202225:18
Puhutaan kuolemansynneistä

Puhutaan kuolemansynneistä

Vieraana teologian kandidaatti Daniel Ebeling. Jos kaiken saa anteeksi, voiko kristitty tehdä mitä tahansa? Mitä ovat kuolemansynnit? Kuuluvatko ne luterilaiseen oppiin? Mitä tapahtuu, jos ihminen tekee kuolemansynnin? 

Sep 21, 202224:09
Puhutaan kristinuskon sanoittamisesta nuorille

Puhutaan kristinuskon sanoittamisesta nuorille

Vieraana nuorisotyön aluekoordinaattori Antti Koskenniemi. Minkälaisessa maailmassa tämän päivän nuoret elävät? Kuinka hyvin he tuntevat kristinuskoa? Miksi moni nuori hylkää uskon? Minkälaiset seurakunnat houkuttelevat nuoria? Miten sanoittaa kristinuskon sisältöä nuorille?

May 18, 202222:25
Puhutaan lähetystyöstä ja kolonialismista

Puhutaan lähetystyöstä ja kolonialismista

Vieraana teologian ja filosofian tohtori Martti Arkkila. Keskustelemme Kenian luterilaisen kirkon kehityksestä siirtomaavallan alta itsenäiseksi afrikkalaiseksi kirkoksi. Minkälaista lähetystyötä Keniassa on tehty? Miten kenialaiset näkevät kolonialismin perinnön? Liittyvätkö lähetystyö ja kolonialismi toisiinsa? Mihin lähetystyössä pitäisi keskittyä ja mitä tehdä toisin?

Apr 21, 202224:40
Puhutaan messuyhteisöjen rakentamisesta

Puhutaan messuyhteisöjen rakentamisesta

Vieraana kohtaamispaikka-yhteisön toiminnanjohtaja Mika Falk. Evankelis-luterilaisen kirkon sisälle on noussut viime vuosina useita messuyhteisöjä. Mihin niitä tarvitaan? Mikä on niiden tulevaisuus? Onko herätysliikkeiden messuyhteisöille sijaa kirkossamme? Miten ihmisiä saadaan niihin mukaan?

Mar 23, 202224:22
Puhutaan islamin ja kristinuskon jumalakäsityksistä

Puhutaan islamin ja kristinuskon jumalakäsityksistä

Vieraana teologian tohtori Martti Vaahtoranta. Islamissa Jumalaa kutsutaan nimellä Allah. Mitä tuo nimi tarkoittaa? Mitä eroa ja mitä samaa on kristinuskon ja islamin käsityksissä Jumalasta? Onko Jumala armollinen? Miten Jumala ilmoittaa itsensä? Millä tavoin Jumala on yksi?

Feb 23, 202224:17
Puhutaan idän kristityistä islamin alla

Puhutaan idän kristityistä islamin alla

Vieraana teologian tohtori Emil Anton. Islam valloitti Lähi-idän 600-luvulla ja paikalliset kristityt ovat siitä lähtien eläneet islamin vallan alla. Keitä nämä kristityt ovat? Minkälaista kristittyjen elämä on ollut käytännössä? Mitä saavutuksia ja vaikutusta heillä on? Ovatko he kokeneet vainoja? Minkälainen on Lähi-idän kristittyjen tilanne tänään?

Jan 27, 202223:36
Puhutaan jumalanpalveluksen olemuksesta

Puhutaan jumalanpalveluksen olemuksesta

Vieraana professori Seppo Suokunnas. Miksi luterilainen jumalanpalvelus on sellainen kuin se on? Mikä on liturgian viesti tai sanoma? Mikä on rukouksen rooli jumalanpalveluksessa? Entä Jumalan sanan ja saarnan? Miten Jumala toimii jumalanpalveluksessa?

Dec 15, 202123:06
Puhutaan varhaisesta jumalanpalveluksesta

Puhutaan varhaisesta jumalanpalveluksesta

Vieraana teologian tohtori Pauliina Pylvänäinen. Puhumme 300-luvulla kirjoitetusta kirkkojärjestyksestä nimeltään apostoliset konstituutiot. Miltä varhainen jumalanpalvelus näytti tuon tekstin valossa? Milloin jumalanpalvelusta vietettiin? Ketkä jumalanpalveluksen toimittavat? Miten jumalanpalvelus eteni?

Dec 14, 202123:43
Puhutaan lestadiolaisuudesta

Puhutaan lestadiolaisuudesta

Vieraana kirkkohistorian professori emeritus Jouko Talonen. Minkälainen liike lestadiolaisuus on tänä päivänä? Mitä haasteita sillä on ollut 2000-luvulla? Mikä on lestadiolaisuuden suhde evankelis-luterilaiseen kirkkoon? Mistä asioista lestadiolaisen liikkeen sisällä keskustellaan? Mikä on lestadiolaisuuden tulevaisuus?

Oct 15, 202124:10
Puhutaan Paavalin teologiasta ja etiikasta

Puhutaan Paavalin teologiasta ja etiikasta

Vieraana pastori, PhD Samuli Siikavirta. Millä tavoin Paavalin teologia ja etiikka liittyvät toisiinsa? Mitä tarkoittaa Paavalin käyttämä käsitepari henki ja liha? Miksi kristitty ei saa tehdä vapaasti syntiä, jos saa kaiken anteeksi? Miten kaste yhdistää Paavalin teologian ja etiikan?

Sep 15, 202123:46
Puhutaan piispa Olavi Rimpiläisestä

Puhutaan piispa Olavi Rimpiläisestä

Vieraana kirkkohistorian dosentti Timo Junkkaala. Puhutaan piispa Olavi Rimpiläisestä. Kuka oli piispa Olavi Rimpiläinen? Minkälainen vaikutus hänellä oli Suomen evankelisluterilaiseen kirkkoon? Minkälaista oli hänen teologiansa? Millainen rooli hänellä oli niin sanotussa tunnustusrintamassa?

May 26, 202124:13
Puhutaan kaupungistumisesta ja kristinuskosta

Puhutaan kaupungistumisesta ja kristinuskosta

Vieraana tohtorikoulutettava Miikka Niiranen. Puhutaan kaupungistumisesta ja kristinuskosta. Miten kaupungistuminen muuttaa kristinuskoa? Miten kristinusko säilytetään kaupungistuvassa maailmassa? Mitä kristittyjen pitäisi tehdä isoissa kaupungeissa? Miten kristityt Suomessa ovat vastanneet kaupungistumisen haasteisiin?

Apr 28, 202120:53
Puhutaan luterilaisuudesta ja hyvistä töistä

Puhutaan luterilaisuudesta ja hyvistä töistä

Vieraana pastori Esko Murto. Puhutaan luterilaisuudesta ja hyvistä töistä. Kun luterilaisuudessa keskitytään voimakkaasti Jumalan armoon, unohdetaanko silloin helposti hyvät teot tai hyvän tekeminen? Mitä luterilainen ajattelee pyhityksestä? Mikä rooli teoilla on ihmisen pelastumisessa? Miksi nykyään kuulee niin vähän lain julistusta?

Mar 24, 202122:49
Puhutaan Raamatun erehtymättömyydestä

Puhutaan Raamatun erehtymättömyydestä

Vieraana Kansanlähetyksen toiminnanjohtaja Daniel Nummela. Puhutaan Raamatun erehtymättömyydestä. Mitä tarkoittaa, että Raamattu on erehtymätön? Mitä eroa on virheettömyydellä ja erehtymättömyydellä? Miksi Raamattua pitäisi pitää erehtymättömänä? Onko Raamattua mahdollista tulkita erehtymättömästi?

Feb 24, 202124:58