Skip to main content
Spotify for Podcasters
PzlPod

PzlPod

By Puzzlepart

Puzzlepart hjelper norske bedrifter, organisasjoner, kommuner, etater og mange andre med å utnytte Microsofts skyplattform til å jobbe på smartere måter. I PzlPod får du møte flinke folk som jobber med et stort spekter av tjenester rundt Microsoft 365, Dynamics 365 og Teams. Vi leverer alt fra innsiktsarbeid og konseptutvikling, prosjektledelse og kompetanseheving, utvikling, migrering og forvaltning over tid. Vi er også selskapet bak Prosjektportalen, som har blitt en slags nasjonal standard for prosjekter i offentlig sektor. Vi har jevnlige webinarer og åpne kurs.
Available on
Apple Podcasts Logo
Spotify Logo
Currently playing episode

Endringsledelse i praksis

PzlPodApr 13, 2023

00:00
28:16
Ledelsesforankring
Oct 16, 202328:46
Dette er PzlPod
Jun 19, 202322:10
Psykologisk trygghet
Jun 14, 202333:25
Technology acceptance
May 22, 202323:13
AI - Copilot og ChatGPT
May 02, 202329:14
Endringsledelse i praksis
Apr 13, 202328:16
Power Automate
Mar 13, 202325:45
Prosjektledelse og Prosjektportalen 365
Feb 20, 202324:56
Digital arbeidsplass
Jan 30, 202323:36
Hackaton med Puzzlepart og Blå Kors
Jan 13, 202319:20
Bruk av Power Platform
Dec 15, 202229:06
Model Driven Apps
Nov 28, 202218:13
Power Platform
Aug 22, 202220:48
Migrering
Jun 08, 202220:29
Hvem er Puzzlepart
May 10, 202218:00
Viva
Apr 25, 202221:48
E-læring
Apr 04, 202218:03
Produktivitet

Produktivitet

"Det som er åpenbart for oss, kan være en åpenbaring for andre"

Vår CTO Ole Kristian og produktansvarlig for Prosjektportalen 365 Jan, snakker om produktivitet i Microsoft plattformen. De deler sine erfaringer og tanker rundt hva og når man skal bruke de riktige verktøyene. Videre prater vi om hvordan man holder seg oppdatert i alle de nye løsningene som kommer, og hvordan man holder orden i alle legoklossene og bruker den riktige sammensetningen til riktig tid og behov.

Gjester:
Ole Kristian Mørch-Storstein, Chief Technology Officer, Puzzlepart
Epost: olekms@puzzlepart.com

Jan Lindset, Senior Project Manager, Puzzlepart
Epost: jan.lindset@puzzlepart.com

Vert:
Rolf Vlietman, Pedagogisk rådgiver, Puzzlepart
Epost: rolf.vlietman@puzzlepart.com

Tags: Produktivitet, oppgavehåndtering, samhandling, Puzzlepart, Microsoft 365, Planner, To do, Outlook, Sharepoint, Teams,

Mar 21, 202225:12
Intranett
Mar 07, 202223:47
Endringsledelse
Feb 11, 202223:36
Kompetanseheving
Jan 12, 202219:11