Skip to main content
Currently playing episode

EP014- Kèk teknik pou ou tabli bon relasyon ak fanmi w lè ou se travayè otonòm

Pye PoudreBy Jean Bernard Jr BoursiquotOct 13, 2021

00:00
14:20