Skip to main content
Spotify for Podcasters
رادیو قجرتایم

رادیو قجرتایم

By فرهاد مهرآبادی

هدف از تاسیس این پادکست؛ بالا بردن سطح اطلاعات تاریخی جوانان میهن میباشد. به وبسایت و اینستاگرام قجرتایم بپیوندید.

Website : www.Qajartime.com
instagram : @QajarTime
Support Email : info@Qajartime.com
.
Currently playing episode

اپیزود چهاردهم؛ ظلم پایدار می‌ماند

رادیو قجرتایمJan 20, 2023

00:00
01:16:44
اپیزود چهاردهم؛ ظلم پایدار می‌ماند

اپیزود چهاردهم؛ ظلم پایدار می‌ماند

اپیزود چهاردهم پادکست رادیو قجرتایم «محمدقاسم هندوشاه استرآبادی» معروف به «فرشته» مورخ و پزشک ایرانیِ اهل استرآباد ساکن هندوستان، در مورد او می‌گوید: «و چنین کارها از ابتدای آفرینش تا دور او، هیچ جهان‌داری نکرده‌بود...!» شاید در مورد این آدم درست می‌گفت؛ اما فقط تا دوره‌ی او، نه دوره‌ی شما شنوندگان اپیزود چهاردهم رادیو قجرتایم با عنوان: «ظلم پایدار می‌ماند»... نویسندگان؛ تیم قجرتایم راوی؛ فرهاد مهرآبادی برای حمایت از صدای قجرتایم؛ لینک پادکست‌های ما را با دوستان و خانواده‌ی محترم خود به اشتراک بگذارید، سپاسگزاریم.
Jan 20, 202301:16:44
اپیزود سیزدهم؛ نجات دهنده، قسمت سوم

اپیزود سیزدهم؛ نجات دهنده، قسمت سوم

اپیزود سیزدهم پادکست رادیو قجرتایم اپیزود سیزدهم؛ نجات دهنده، قسمت سوم: این مرد نيز در هر فرصتی که به دست می‌آورد، به‌ قصد تقويت‌ِ روحیه‌ی شهادت‌‌طلبى‌ و سرسپردگى‌ِ بى‌‌چون‌ و چرای‌ِ پيروان‌ و تشجيع‌ِ آنان‌ به‌ جهاد‌، در سخنرانی‌های خود، چنان‌ لزوم‌ِ داشتن‌ِ ايمان‌ به‌ امام و اطاعت‌ِ محض‌ از دستورهای‌ او را عظيم‌ جلوه‌ مى‌داد كه‌ هواخواهان‌ِ ناآگاه‌ و دلباخته‌ی او، حاضر بودند به‌ امر او، بى‌درنگ‌ به‌ روی‌ پدر، برادر و فرزند خود شمشير بِكِشند...! نویسندگان؛ تیم قجرتایم راوی؛ فرهاد مهرآبادی برای حمایت از صدای قجرتایم؛ لینک پادکست‌های ما را با دوستان و خانواده‌ی محترم خود به اشتراک بگذارید، سپاسگزاریم.
Nov 04, 202101:14:15
اپیزود سیزدهم؛ نجات دهنده، قسمت سوم

اپیزود سیزدهم؛ نجات دهنده، قسمت سوم

محتوای اپیزود سیزدهم پادکست رادیو قجرتایم چیست؟ این مرد نيز در هر فرصتی که به دست می‌آورد، به‌ قصد تقويت‌ِ روحیۀ شهادت‌‌طلبى‌ و سرسپردگى‌ِ بى‌‌چون‌ و چرای‌ِ پيروان‌ و تشجيع‌ِ آنان‌ به‌ جهاد‌، در سخنرانی‌های خود، چنان‌ لزوم‌ِ داشتن‌ِ ايمان‌ به‌ امام و اطاعت‌ِ محض‌ از دستورهای‌ او را عظيم‌ جلوه‌ مى‌داد كه‌ هواخواهان‌ِ ناآگاه‌ و دلباختۀ او، حاضر بودند به‌ امر او، بى‌درنگ‌ به‌ روی‌ پدر، برادر و فرزند خود شمشير بكشند...! نویسندگان؛ تیم قجرتایم راوی؛ فرهاد مهرآبادی برای حمایت از صدای قجرتایم؛ لینک پادکست‌های ما را با دوستان و خانوادۀ محترم خود به اشتراک بگذارید، سپاسگزاریم.  
Nov 04, 202101:14:15
اپیزود دوازدهم؛ نجات دهنده، قسمت دوم

اپیزود دوازدهم؛ نجات دهنده، قسمت دوم

اپیزود دوازدهم پادکست رادیو قجرتایم اپیزود دوازدهم؛ نجات دهنده، قسمت دوم: «ماکیاولی» می‌گوید که هر گاه برای نجات سیستم، تصمیم‌گیریِ قطعی لازم باشد، نباید بگذاریم ملاحظاتی در زمینه‌ی دادگری، انسان‌دوستی یا ستم‌کاری، یا حتی سرافرازی و سرافکندگی به میان آید...! نویسندگان؛ تیم قجرتایم راوی؛ فرهاد مهرآبادی برای حمایت از صدای قجرتایم؛ لینک پادکست‌های ما را با دوستان و خانواده‌ی محترم خود به اشتراک بگذارید، سپاسگزاریم.  
Nov 04, 202101:03:00
اپیزود دوازدهم؛ نجات دهنده، قسمت دوم

اپیزود دوازدهم؛ نجات دهنده، قسمت دوم

محتوای اپیزود دوازدهم پادکست رادیو قجرتایم چیست؟ ماکیاولی؛ هرگاه برای نجات سیستم، تصمیم‌گیریِ قطعی لازم باشد، نباید بگذاریم ملاحظاتی در زمینۀ دادگری، انسان‌دوستی یا ستمکاری، یا حتی سرافرازی و سرافکندگی به‌میان آید...! نویسندگان؛ تیم قجرتایم راوی؛ فرهاد مهرآبادی برای حمایت از صدای قجرتایم؛ لینک پادکست‌های ما را با دوستان و خانوادۀ محترم خود به اشتراک بگذارید، سپاسگزاریم.  
Nov 04, 202101:03:00
اپیزود یازدهم؛ نجات دهنده، قسمت اول

اپیزود یازدهم؛ نجات دهنده، قسمت اول

اپیزود یازدهم پادکست رادیو قجرتایم اپیزود یازدهم؛ نجات دهنده، قسمت اول: همیشه به ما گفتند: «کسی که خواب است را می‌توان بیدار کرد، اما کسی که خود را به خواب زده است؟ هرگز...!» ولی ما اعتقاد داریم: «کسی که خود را به خواب زده است، خواه ناخواه با سیلیِ روشنگری، چشمانش را باز می‌کند...!» در نتیجه «نجات‌دهنده در گور خفته است» سیلیِ دردناک تاریخ خواهد شد...! نویسندگان؛ تیم قجرتایم راوی؛ فرهاد مهرآبادی برای حمایت از صدای قجرتایم؛ لینک پادکست‌های ما را با دوستان و خانواده‌ی محترم خود به اشتراک بگذارید، سپاسگزاریم.  
Nov 04, 202101:02:00
اپیزود یازدهم؛ نجات دهنده، قسمت اول

اپیزود یازدهم؛ نجات دهنده، قسمت اول

محتوای اپیزود یازدهم پادکست رادیو قجرتایم چیست؟ همیشه به ما گفتند: «کسی که خواب است را می‌توان بیدار کرد، اما کسی که خود را به خواب زده است؟ هرگز...!» ولی ما اعتقاد داریم: «کسی که خود را به خواب زده است، خواه ناخواه با سیلیِ روشنگری، چشمانش را باز می‌کند...!» در نتیجه «نجات‌دهنده در گور خفته است» سیلیِ دردناک تاریخ خواهد شد...! نویسندگان؛ تیم قجرتایم راوی؛ فرهاد مهرآبادی برای حمایت از صدای قجرتایم؛ لینک پادکست‌های ما را با دوستان و خانوادۀ محترم خود به اشتراک بگذارید، سپاسگزاریم.  
Nov 04, 202101:02:00
اپیزود دهم؛ اپیدمی ۱۹۰۴ در ایران

اپیزود دهم؛ اپیدمی ۱۹۰۴ در ایران

اپیزود دهم پادکست رادیو قجرتایم اپیزود دهم؛ اپیدمی 1904 در ایران: روزشمار این اپیزود؛ «صادق قطب‌زاده» از مشاوران سیاسیِ «سیدروح‌الله خمینی» در پاریس، خدمات پرفسور «محمود حسابی» و کوتاه از «علی‌اکبر دهخدا» و آثار او، اما روایت اصلی؛ یک ویژه‌برنامه است از تاریخچه‌ی اپیدمیِ 1904م در ایران، که سَری به بازار خرافات‌فروشان در همان دوره می‌زنیم، تا پندی از تاریخ بگیریم و در این روزهای سخت به کار ببندیم، که در این اپیزود خواهید شنید...! نویسندگان؛ تیم قجرتایم راوی؛ فرهاد مهرآبادی برای حمایت از صدای قجرتایم؛ لینک پادکست‌های ما را با دوستان و خانواده‌ی محترم خود به اشتراک بگذارید، سپاسگزاریم.  
Nov 04, 202101:33:00
اپیزود دهم؛ اپیدمی ۱۹۰۴ در ایران

اپیزود دهم؛ اپیدمی ۱۹۰۴ در ایران

محتوای اپیزود دهم پادکست رادیو قجرتایم چیست؟ روزشمار این اپیزود؛ صادق قطب‌زاده، از مشاوران سیاسی سیدروح‌الله خمینی در پاریس. خدمات پرفسور محمود حسابی. و کوتاه از علی‌اکبر دهخدا و آثار او. اما روایت اصلی؛ یک ویژه‌برنامه است از تاریخچۀ اپیدمیِ 1904م در ایران، که سَری به‌بازار خرافات‌فروشان در همان دوره می‌زنیم، تا پندی از تاریخ بگیریم و در این روزهای سخت به‌کار ببندیم، که در این اپیزود خواهید شنید...! نویسندگان؛ تیم قجرتایم راوی؛ فرهاد مهرآبادی برای حمایت از صدای قجرتایم؛ لینک پادکست‌های ما را با دوستان و خانوادۀ محترم خود به اشتراک بگذارید، سپاسگزاریم.  
Nov 04, 202101:33:00
اپیزود نهم؛ کودتای میدان توپخانه

اپیزود نهم؛ کودتای میدان توپخانه

اپیزود نهم پادکست رادیو قجرتایم اپیزود نهم؛ کودتای میدان توپخانه: روزشمار این اپیزود؛ نوشته‌های «ژول ورنِ» فرانسوی، «برتولت برشت» سوسیالیست و چهره‌ی برجسته‌ی ادبیات آلمان، اکتشافات «چارلز رابرت داروین» بنیان‌گذار نظریه‌ی تکامل، «جوزف پریستلی» کاشف اکسیژن، «توماس آلوا ادیسون» و اختراعات بی‌شمار او و کوتاه از ماجرای فوق‌العاده‌ی زندگی و مکتب «باروخ اسپینوزا» فیلسوف هلندی، اما روایت اصلی؛ ماجرای کودتای میدان توپ‌خانه می‌باشد که کم‌تر در تاریخ به آن اشاره شده‌است؛ شاید به این دلیل که چندی بعد از این ماجرا، واقعه‌ی مهم به‌توپ‌بستن مجلس شورای ملی اتفاق افتاده‌است، که در این اپیزود خواهید شنید...! نویسندگان؛ تیم قجرتایم راوی؛ فرهاد مهرآبادی برای حمایت از صدای قجرتایم؛ لینک پادکست‌های ما را با دوستان و خانواده‌ی محترم خود به اشتراک بگذارید، سپاسگزاریم.  
Nov 04, 202101:13:00
اپیزود نهم؛ کودتای میدان توپخانه

اپیزود نهم؛ کودتای میدان توپخانه

محتوای اپیزود نهم پادکست رادیو قجرتایم چیست؟ روزشمار این اپیزود؛ نوشته‌های ژول‌ورن فرانسوی. برتولت برشت، سوسیالیست و چهرۀ برجستۀ ادبیات آلمان. اکتشافات چارلز رابرت داروین، بنیان‌گذار نظریۀ تکامل. جوزف پریستلی، کاشف اکسیژن. توماس آلوا ادیسون و اختراعات بی‌شمار او. و کوتاه از ماجرای فوق‌العادۀ زندگی و مکتب باروخ اسپینوزا، فیلسوف هلندی. اما روایت اصلی؛ ماجرای کودتای میدان توپ‌خانه می‌باشد که کم‌تر در تاریخ به‌آن اشاره شده‌است. شاید به‌این دلیل که چندی بعد از این ماجرا، واقعۀ مهم به‌توپ‌بستن مجلس شورای ملی اتفاق افتاده‌است، که در این اپیزود خواهید شنید...! نویسندگان؛ تیم قجرتایم راوی؛ فرهاد مهرآبادی برای حمایت از صدای قجرتایم؛ لینک پادکست‌های ما را با دوستان و خانوادۀ محترم خود به اشتراک بگذارید، سپاسگزاریم.  
Nov 04, 202101:13:00
اپیزود هشتم؛ روحانیت و دربار؛ جنگ داخلی

اپیزود هشتم؛ روحانیت و دربار؛ جنگ داخلی

اپیزود هشتم پادکست رادیو قجرتایم اپیزود هشتم؛ روحانیت و دربار؛ جنگ داخلی: روزشمار این اپیزود؛ ماجرای یخ‌بندان بی‌سابقه‌ی ایران در سال ۱۳۵۰ که در گینس ثبت شد، افکار و عملکردهای «برتراند راسل» و «دمیتری مندلیف»، «لنگستون‌هیوزِ» سیاهپوست، «مری شلی» و ماجرای رمان فرانکنشتاین و کوتاه از سالروز براندازیِ دو سیستم دیکتاتوریِ مخوف در جهان؛ یکی با کودتا و دیگری با انقلاب، اما روایت اصلی؛ در زیر هیچ قرارداد استعماری، امضاءِ یک آخوند نجف‌رفته نیست، در حالی که در زیر تمام این قراردادهای استعماری، امضاءِ آقای دکتر و آقای مهندسِ فرنگ‌رفته است! حتماً این جمله‌ی معروف «علی شریعتی» را زیاد شنیده‌اید، اما در این اپیزود، ماجرای یک آخوند از نجف‌برگشته را خواهید شنید...! نویسندگان؛ تیم قجرتایم راوی؛ فرهاد مهرآبادی برای حمایت از صدای قجرتایم؛ لینک پادکست‌های ما را با دوستان و خانواده‌ی محترم خود به اشتراک بگذارید، سپاسگزاریم.  
Nov 04, 202101:21:00
اپیزود هشتم؛ روحانیت و دربار؛ جنگ داخلی

اپیزود هشتم؛ روحانیت و دربار؛ جنگ داخلی

محتوای اپیزود هشتم پادکست رادیو قجرتایم چیست؟ روزشمار این اپیزود؛ ماجرای یخبندان بی‌سابقۀ ایران در سال 1350 که در گینس ثبت شد. افکار و عملکردهای برتراند راسل و دمیتری مندلیف. لنگستون‌هیوز سیاهپوست. مری‌شلی و ماجرای رمان فرانکنشتاین. و کوتاه از سالروز براندازیِ دو سیستم دیکتاتوری مخوف در جهان، یکی با کودتا، و دیگری با انقلاب. اما روایت اصلی؛ در زیر هیچ قرارداد استعماری، امضاءِ یک آخوند نجف‌رفته نیست، درحالی‌که در زیر تمام این قراردادهای استعماری، امضاءِ آقای دکتر و آقای مهندسِ فرنگ‌رفته است! حتماً این جملۀ معروف علی شریعتی را زیاد شنیده‌اید، اما در این اپیزود، ماجرای یک آخوند از نجف‌برگشته را خواهید شنید...! نویسندگان؛ تیم قجرتایم راوی؛ فرهاد مهرآبادی برای حمایت از صدای قجرتایم؛ لینک پادکست‌های ما را با دوستان و خانوادۀ محترم خود به اشتراک بگذارید، سپاسگزاریم.  
Nov 04, 202101:21:00
اپیزود هفتم؛ صبر ایرانیان، قسمت دوم و پایانی

اپیزود هفتم؛ صبر ایرانیان، قسمت دوم و پایانی

اپیزود هفتم پادکست رادیو قجرتایم اپیزود هفتم؛ صبر ایرانیان، قسمت دوم و پایانی: روزشمار این اپیزود؛ ماجرای قرارداد صلح بین ایران و روم، چگونگیِ سرنگونیِ امویان به دست شورشیان عباسی، چاپ اولین کتاب جهان، اختراع اولین قرص شیمیایی و داروی آرام‌بخش، «آنتوان دو سنت اگزوپری» و کتاب شازده‌کوچولو»، «مهاتما گاندی» و ترور و سرنوشت قاتل، «احمد قوام‌السلطنه» مرموزترین سیاست‌مدار تاریخ ایران و کوتاه از «شاه عباس» و برخورد او با خدمه و جامعه، اما روایت اصلی؛ برمی‌گردد به اپیزود اول و قسمت اول از صبر ایرانیان. در این اپیزود به قسمت دوم و پایانیِ آن می‌پردازیم؛ مطلبی که در مورد «میرزا حسین‌خان سپهسالار» با درد و جنجال‌های داخلی همراه است که خواهید شنید...! نویسندگان؛ تیم قجرتایم راوی؛ فرهاد مهرآبادی برای حمایت از صدای قجرتایم؛ لینک پادکست‌های ما را با دوستان و خانواده‌ی محترم خود به اشتراک بگذارید، سپاسگزاریم.  
Nov 04, 202101:14:00
اپیزود هفتم؛ صبر ایرانیان، قسمت دوم و پایانی

اپیزود هفتم؛ صبر ایرانیان، قسمت دوم و پایانی

محتوای اپیزود هفتم پادکست رادیو قجرتایم چیست؟ روزشمار این اپیزود؛ ماجرای قرارداد صلح بین ایران و روم. چگونگیِ سرنگونیِ امویان به‌دست شورشیان عباسی. چاپ اولین کتاب جهان. اختراع اولین قرص شیمیایی و داروی آرام‌بخش. آنتوان دو سنت اگزوپری و کتاب شازده‌کوچولو. مهاتما گاندی و ترور و سرنوشت قاتل. احمد قوام‌السلطنه، مرموزترین سیاست‌مدار تاریخ ایران. و کوتاه از شاه‌عباس و برخورد او با خدمه و جامعه. اما روایت اصلی؛ برمی‌گردد به‌اپیزود اول و قسمت اول از صبر ایرانیان. در این اپیزود به‌قسمت دوم و پایانی آن می‌پردازیم. مطلبی که در مورد میرزا حسین‌خان سپهسالار، با درد و جنجال‌های داخلی همراه است که خواهید شنید...! نویسندگان؛ تیم قجرتایم راوی؛ فرهاد مهرآبادی برای حمایت از صدای قجرتایم؛ لینک پادکست‌های ما را با دوستان و خانوادۀ محترم خود به اشتراک بگذارید، سپاسگزاریم.  
Nov 04, 202101:14:00
اپیزود ششم؛ واقعه‌ی قتل دردناک امیرکبیر

اپیزود ششم؛ واقعه‌ی قتل دردناک امیرکبیر

اپیزود ششم پادکست رادیو قجرتایم اپیزود ششم؛ قتل دردناک امیرکبیر: روزشمار این اپیزود؛ دادگاه تفتیش عقاید اسپانیا و تعطیلیِ آن، سرنوشت «مارتین لوترکینگ» مبارز آمریکایی، «پاتریس لومومبا» مبارز آفریقایی، خدمات و عملکردهای فوق‌العاده‌ی «بنجامین فرانکلین» و «جک لندن»، کشف قله‌ی اورست و فتح آن، «خالد اسلامبولی» و خیابان جنجالیِ تهران، آرزوی «محمدعلی جمال‌زاده» برای ملت ایران و کوتاه از «محمد قاضی» نویسنده‌ی کُرد ایرانی که خاطرات تلخ و شیرینی از ایران و حاکمانش به همراه دارد، اما روایت اصلی؛ با توجه به قولی که در اپیزود قبل داده‌ایم، از واقعه‌ی دردناک قتل «میرزا تقی‌خان فراهانی» معروف به «امیرکبیر» را خواهید شنید...! نویسندگان؛ تیم قجرتایم راوی؛ فرهاد مهرآبادی برای حمایت از صدای قجرتایم؛ لینک پادکست‌های ما را با دوستان و خانواده‌ی محترم خود به اشتراک بگذارید، سپاسگزاریم.  
Nov 04, 202101:13:00
اپیزود ششم؛ واقعه‌ی قتل دردناک امیرکبیر

اپیزود ششم؛ واقعه‌ی قتل دردناک امیرکبیر

محتوای اپیزود ششم پادکست رادیو قجرتایم چیست؟ روزشمار این اپیزود؛ دادگاه تفتیش عقاید اسپانیا و تعطیلی آن! سرنوشت مارتین‌لوترکینگ، مبارز آمریکایی. پاتریس‌لومومبا، مبارز آفریقایی! خدمات و عملکردهای فوق‌العادۀ بنجامین‌فرانکلین و جک‌لندن. کشف قلۀ اورست و فتح آن! خالد اسلامبولی و خیابان جنجالی تهران! آرزوی محمدعلی جمال‌زاده برای ملت ایران. و کوتاه از محمد قاضی، نویسندۀ کُرد ایرانی که خاطرات تلخ و شیرینی از ایران و حاکمانش به‌همراه دارد. اما روایت اصلی؛ با توجه به‌قولی که در اپیزود قبل داده‌ایم، از واقعۀ دردناک قتل میرزا تقی‌خان فراهانی؛ معروف به‌امیرکبیر را خواهید شنید...! نویسندگان؛ تیم قجرتایم راوی؛ فرهاد مهرآبادی برای حمایت از صدای قجرتایم؛ لینک پادکست‌های ما را با دوستان و خانوادۀ محترم خود به اشتراک بگذارید، سپاسگزاریم.  
Nov 04, 202101:13:00
اپیزود پنجم؛ قیام‌های ملی، بابک خرم‌دین

اپیزود پنجم؛ قیام‌های ملی، بابک خرم‌دین

اپیزود پنجم پادکست رادیو قجرتایم اپیزود پنجم؛ قیام‌های ملی، بابک خرم‌دین: روزشمار این اپیزود؛ «ژاندارک» دوشیزه‌ی اورلئانز و «گالیله»ی دانشمند که با کشفیات علمی و عملکرد خودشان، مورد خشم روحانیون مسیحی قرار گرفتند، «ظل‌السلطان» پسر «ناصرالدین‌شاه قاجار»، زمان ورود اولین هواپیما به ایران و کوتاه از جهان‌پهلوان «تختی» که چطور و برای چه در جوانی جان خود را از دست داد، اما روایت اصلی؛ از قیام‌های ملیِ ایرانیان علیه خلفای وقت اسلام، تا قتل‌عام فجیع سردارانی مانند «بابک خرمدین» را خواهید شنید...! نویسندگان؛ تیم قجرتایم راوی؛ فرهاد مهرآبادی برای حمایت از صدای قجرتایم؛ لینک پادکست‌های ما را با دوستان و خانواده‌ی محترم خود به اشتراک بگذارید، سپاسگزاریم.  
Nov 04, 202153:00
اپیزود پنجم؛ قیام‌های ملی، بابک خرم‌دین

اپیزود پنجم؛ قیام‌های ملی، بابک خرم‌دین

محتوای اپیزود پنجم پادکست رادیو قجرتایم چیست؟ روزشمار این اپیزود؛ ژاندارک، دوشیزۀ اورلئانز و گالیلۀ دانشمند که با کشفیات علمی و عملکرد خودشون، مورد خشم روحانیون مسیحی قرار گرفتند. ظل‌السلطان، پسر ناصرالدین‌شاه. زمان ورود اولین هواپیما به‌ایران. و کوتاه از جهان‌پهلوان تختی که چطور و برای چه در جوانی جان خود را از دست داد. اما روایت اصلی؛ از قیام‌های ملیِ ایرانیان علیه خلفای وقت اسلام، تا قتل‌عام فجیع سردارانی مانند بابک خرمدین را خواهید شنید...! نویسندگان؛ تیم قجرتایم راوی؛ فرهاد مهرآبادی برای حمایت از صدای قجرتایم؛ لینک پادکست‌های ما را با دوستان و خانوادۀ محترم خود به اشتراک بگذارید، سپاسگزاریم.  
Nov 04, 202153:00
اپیزود چهارم؛ خفقان علمی در دوران قاجار

اپیزود چهارم؛ خفقان علمی در دوران قاجار

اپیزود چهارم پادکست رادیو قجرتایم اپیزود چهارم؛ خفقان علمی در دوران قاجار: روزشمار این اپیزود؛ اطلاعاتی از نخستین قانون‌اساسیِ مشروطه در ایران، تا تجاوز عثمانی و روس به ایران در جنگ جهانی اول، «لویی پاستئور» پزشک معروف فرانسوی و خدماتش، «آندرئاس وزالیوس» و تکفیر و محکومیتِ مرگ او، حکومت خودکفای خمرهای سرخ و کوتاه از منع برده‌داری در آمریکا و اختراع لامپ، اما روایت اصلی؛ از خفقان علمی و تحصیلی توسط متعصبین دوران قاجار، تا واکنش‌های شدید «میرزا آقاخان کرمانی» را خواهید شنید...! نویسندگان؛ تیم قجرتایم راوی؛ فرهاد مهرآبادی برای حمایت از صدای قجرتایم؛ لینک پادکست‌های ما را با دوستان و خانواده‌ی محترم خود به اشتراک بگذارید، سپاسگزاریم.  
Nov 04, 202144:00
اپیزود چهارم؛ خفقان علمی در دوران قاجار

اپیزود چهارم؛ خفقان علمی در دوران قاجار

محتوای اپیزود چهارم پادکست رادیو قجرتایم چیست؟ روزشمار این اپیزود؛ اطلاعاتی از نخستین قانون اساسیِ مشروطه در ایران، تا تجاوز عثمانی و روس به ایران در جنگ‌جهانی اول. لویی‌پاستئور، پزشک معروف فرانسوی و خدماتش. آندرئاس وزالیوس و تکفیر و محکومیتِ مرگ او. حکومت خودکفای خمرهای سرخ. و کوتاه از منع بَرده‌داری در آمریکا و اختراع لامپ. اما روایت اصلی؛ از خفقان علمی و تحصیلی توسط متعصبین دوران قاجار، تا واکنش‌های شدید میرزا آقاخان کرمانی را خواهید شنید...! نویسندگان؛ تیم قجرتایم راوی؛ فرهاد مهرآبادی برای حمایت از صدای قجرتایم؛ لینک پادکست‌های ما را با دوستان و خانوادۀ محترم خود به اشتراک بگذارید، سپاسگزاریم.  
Nov 04, 202153:00
اپیزود سوم؛ قهرمانان گمنام تاریخ ایران

اپیزود سوم؛ قهرمانان گمنام تاریخ ایران

اپیزود سوم پادکست رادیو قجرتایم اپیزود سوم؛ قهرمانان گمنام تاریخ ایران: روزشمار این اپیزود؛ زادروز «شیخ فضل‌الله نوری» از جمله روحانیون مستبد دوره‌ی قاجار، روز ثبت‌احوال و صدور اولین شناسنامه، سالروز ازدواج «محمدرضاشاه پهلوی» و «فرح دیبا»، خرید ۵۰۰ فروند بالگرد از آمریکا توسط دولت وقت در سال ۱۳۵۱خ و جنجال‌ها و واکنش‌های داخلی، سالروز زلزله‌ی بم و ماجرای فاجعه‌ی مکرر و کوتاه از «میخائیل کلاشینکف» و اختراع مرگ‌بارش، اما روایت اصلی؛ کوتاه از دوران انقلاب مشروطیت ایران تا ماجرای سرگذشت تلخ و دردناک یکی از قهرمانان گمنام تاریخ ایران را خواهید شنید...! نویسندگان؛ تیم قجرتایم راوی؛ فرهاد مهرآبادی برای حمایت از صدای قجرتایم؛ لینک پادکست‌های ما را با دوستان و خانواده‌ی محترم خود به اشتراک بگذارید، سپاسگزاریم.  
Nov 04, 202159:00
اپیزود سوم؛ قهرمانان گمنام تاریخ ایران

اپیزود سوم؛ قهرمانان گمنام تاریخ ایران

محتوای اپیزود سوم پادکست رادیو قجرتایم چیست؟ روزشمار این اپیزود؛ زادروز شیخ‌فضل‌الله نوری، از جمله روحانیون مستبد دورۀ قاجار. روز ثبت احوال و صدور اولین شناسنامه. سالروز ازدواج محمدرضاشاه پهلوی و فرح دیبا. خرید 500 فروند بالگرد از آمریکا توسط دولت وقت در سال 1351 و جنجال‌ها و واکنش‌های داخلی. سالروز زلزلۀ بم و ماجرای فاجعۀ مکرر. و کوتاه از میخائیل‌کلاشینکف و اختراع مرگ‌بارش. اما روایت اصلی؛ کوتاه از دوران انقلاب مشروطیت ایراه نورین، تا ماجرای سرگذشت تلخ و دردناک یکی از قهرمانان گمنام تاریخ ایران را خواهید شنید...! نویسندگان؛ تیم قجرتایم راوی؛ فرهاد مهرآبادی برای حمایت از صدای قجرتایم؛ لینک پادکست‌های ما را با دوستان و خانوادۀ محترم خود به اشتراک بگذارید، سپاسگزاریم.  
Nov 04, 202159:00
اپیزود دوم؛ کشتار نانجینگ در چین

اپیزود دوم؛ کشتار نانجینگ در چین

اپیزود دوم پادکست رادیو قجرتایم اپیزود دوم؛ کشتار نانجینگ در چین: روزشمار این اپیزود؛ زندگی و سخنان تأثیرگذار «جورج سانتایانا»، «پل گوتلیب نیپکو» مخترع آلمانی، از سختی‌ها تا اراده برای راحتیِ بشر، «جوزف هنری» دانشمند مشهور آمریکایی و اختراعات پنهانی‌اش، صدور فرمان میلان توسط «ناپلئون بناپارت»، از «ویلیام مورگان شوسترِ» عادل و قاطع تا کشتار ایرانیان و مشروطه‌خواهان به دست روس‌ها در دوران قاجار و کوتاه از «مولانا» و ماجرای معروفِ مثنویِ معنوی‌اش، اما روایت اصلی؛ با توجه به اپیزود اول و قول گردآوری و روایت کامل کشتار نانجینگ، از جنگ و کشتار و تجاوز بی‌رحمانه تا شکل‌گیریِ یک فرهنگِ فوق‌العاده خواهید شنید...! نویسندگان؛ تیم قجرتایم راوی؛ فرهاد مهرآبادی برای حمایت از صدای قجرتایم؛ لینک پادکست‌های ما را با دوستان و خانواده‌ی محترم خود به اشتراک بگذارید، سپاسگزاریم.  
Nov 04, 202149:00
اپیزود دوم؛ کشتار نانجینگ در چین

اپیزود دوم؛ کشتار نانجینگ در چین

محتوای اپیزود دوم پادکست رادیو قجرتایم چیست؟ روزشمار این اپیزود؛ زندگی و سخنان تأثیرگذار جورج سانتایانا. پل‌گوتلیب‌نیپکو، مخترع آلمانی، از سختی‌ها تا اراده برای راحتیِ بشر. جوزف‌هنری، دانشمند مشهور آمریکایی و اختراعات پنهانیش. فرمان میلان توسط ناپلئون‌بناپارت. از ویلیام‌مورگان‌شوسترِ عادل و قاطع، تا کشتار ایرانیان و مشروطه‌خواهان به‌دست روس‌ها در دوران قاجار. و کوتاه از مولانا و ماجرای معروفِ مثنویِ معنویش. اما روایت اصلی؛ با توجه به‌اپیزود اول و قول گردآوری و روایت کامل کشتار نانجینگ، از جنگ و کشتار و تجاوز بی‌رحمانه، تا شکل‌گیریِ یک فرهنگِ فوق‌العاده خواهید شنید...! نویسندگان؛ تیم قجرتایم راوی؛ فرهاد مهرآبادی برای حمایت از صدای قجرتایم؛ لینک پادکست‌های ما را با دوستان و خانوادۀ محترم خود به اشتراک بگذارید، سپاسگزاریم.  
Nov 04, 202149:00
اپیزود اول؛ صبر ایرانیان، قسمت اول

اپیزود اول؛ صبر ایرانیان، قسمت اول

اپیزود چهاردهم پادکست رادیو قجرتایم اپیزود اول؛ صبر ایرانیان، قسمت اول: روزشمار این اپیزود؛ کشتار نانجینگ، تصویب جداییِ دین از سیاست در مجلس فرانسه و سخنرانیِ فوق‌العاده‌ی «ویکتور هوگو» در این‌باره، «علی‌اکبر سعیدیِ سیرجانی» و سرگذشت تلخ او، «میرزا حسن رشدیه» بنیان‌گذار آموزش نوین در ایران و کوتاه از ورود اولین اتومبیل به ایران و انتخاب «رضاخان» به‌عنوان پادشاه و سخنی از «ابوریحان بیرونی»، اما روایت اصلی؛ گذری بر آستانه‌ی صبر ایرانیان در برابر مشکلات، که قسمت اول آن محسوب می‌شود است، که از حمله‌ی افغان‌ها تا قحطی و فقر شَدید، و همچنین دستور تهیه‌ی پخت آبگوشت سحرآمیز توسط روحانیون درباری به «شاه سلطان حسین صفوی» برای مقابله با افغان‌ها را خواهید شنید...! نویسندگان؛ تیم قجرتایم راوی؛ فرهاد مهرآبادی برای حمایت از صدای قجرتایم؛ لینک پادکست‌های ما را با دوستان و خانواده‌ی محترم خود به اشتراک بگذارید، سپاسگزاریم.    
Oct 30, 202139:00
پادکست رادیو قجرتایم؛ صبر ایرانیان

پادکست رادیو قجرتایم؛ صبر ایرانیان

محتوای اپیزود اول پادکست رادیو قجرتایم چیست؟ روزشمار این اپیزود؛ کشتار نانجینگ! تصویب جداییِ دین از سیاست در مجلس فرانسه و سخنرانیِ فوق‌العادۀ ویکتورهوگو در این‌باره! علی‌اکبر سعیدیِ سیرجانی و سرگذشت تلخ او! میرزا حسن رشدیه؛ بنیان‌گذار آموزش نوین در ایران! و کوتاه از ورود اولین اتومبیل به‌ایران و انتخاب رضاخان به‌عنوان پادشاه و ابوریحان بیرونی. اما روایت اصلی؛ گذری بر آستانۀ صبر ایرانیان در برابر مشکلات، که قسمت اولش محسوب می‌شود است، که از حملۀ افغان‌ها تا قحطی و فقر شَدید، و همچنین دستور تهیۀ پخت آبگوشت سحرآمیز توسط روحانیون درباری به‌شاه‌سلطان‌حسین صفوی، برای مقابله با افغان‌ها را خواهید شنید...! نویسندگان؛ تیم قجرتایمراوی؛ فرهاد مهرآبادی برای حمایت از صدای قجرتایم؛ لینک پادکست‌های ما را با دوستان و خانوادۀ محترم خود به اشتراک بگذارید، سپاسگزاریم.
Oct 30, 202139:00