Skip to main content
Spotify for Podcasters
आयुष्यावर बोलु थोडं

आयुष्यावर बोलु थोडं

By Ravindra Puri

Currently playing episode

एक छोटीशी यशस्वी प्रेमकथा😊

आयुष्यावर बोलु थोडंApr 21, 2020

00:00
07:13
तिसरी मेंढी कुठेय ?

तिसरी मेंढी कुठेय ?

आपल्याकडे जे आहे त्यात समाधान माणण्याऐवजी, जे नाही त्याचं दुःख करत बसतो आणि नको त्या प्रोबम्सला ओढवून घेतो.
May 06, 202005:03
April 25, 2020

April 25, 2020

This podcast doesn't have a description yet. Stay tuned!
Apr 25, 202000:19
लोक काय म्हणतील?

लोक काय म्हणतील?

लोक काय म्हणतील याचा विचार करत बसलो तर आपण आपलं आयुष्य जगायचं तरी कधी ?
Apr 25, 202003:08
बदल हवाच

बदल हवाच

आयुष्यातील प्रत्येक बदल काहीतरी नवीन घेऊन येतो. प्रत्येक बदलाचं स्वागतच करायला हवं.
Apr 23, 202004:33
एक छोटीशी यशस्वी प्रेमकथा😊

एक छोटीशी यशस्वी प्रेमकथा😊

यश अपयश हे डोक्यात असतं.अपयश आलं म्हणून प्रयत्न करणं नाही थांबवायचं.
Apr 21, 202007:13
अरे भ्यायचं नाही

अरे भ्यायचं नाही

एखाद्या गोष्टीला सामोरं जाण्याची हिम्मत नसणं म्हणजे भीती.
Apr 20, 202005:53
पूढे बघा पुढे

पूढे बघा पुढे

आयुष्यात जेंव्हा आपण मागे पहात असतो, तेंव्हाच पुढचं आयुष्य धोक्यात येतं
Apr 20, 202005:11
नाती जपा

नाती जपा

नाती जपा
Apr 20, 202003:21
मीठ की साखर ?

मीठ की साखर ?

बऱ्याच गोष्टी सारख्या दिसतात. पण त्या सारख्याच असतात असे नाही. फरक ओळखता यायला पाहिजे.
Apr 20, 202003:32
पॅनिक का होता?

पॅनिक का होता?

पॅनिक करायची सवय सोडली तर जग किती सुंदर आहे हे नक्कीच अनुभवायला मिळेल
Apr 20, 202007:53
जरा जगून घ्या

जरा जगून घ्या

आयुष्य जगण्याचे संकेत देत राहते.आपण ते फक्त ओळखले पाहिजे
Apr 20, 202006:49
आणि भुत छळत तेंव्हा

आणि भुत छळत तेंव्हा

आयुष्यात गैरसमज करून घेण्याअगोदर खात्री केलेली बरी
Apr 20, 202005:33
मार्ग अंधुक रस्त्यातला

मार्ग अंधुक रस्त्यातला

जेंव्हा समोरचा रास्ता अंधूक होतो तेंव्हा डेस्टिनेशन पर्यंत कसं पोहोचायचं याचा विचार करून हताश नाही व्हायचे. एका वेळी फक्त एका अडथळ्यांचा विचार करायचा आणि तो पार करायचा.
Apr 20, 202010:15
Who am I ?

Who am I ?

A poem by Ravindra puri which tries to unswer the question "who am I ?"
Apr 19, 202002:07
रडता कशासाठी?

रडता कशासाठी?

Some Memories make us sad. Is it realy worth to remember those memories and keep crying today? A small story by Ravindra puri
Apr 18, 202003:50
प्रॉब्लेम्स ला कशाला घाबरता?

प्रॉब्लेम्स ला कशाला घाबरता?

Many times we get disturbed by problems in life. This simple story talks about how problems make us stronger.
Apr 17, 202005:07
कसली भिती वाटते ?

कसली भिती वाटते ?

Travel story by Ravindra Puri from " The book of a corporate Yogi"
Apr 16, 202005:43