Skip to main content
Spotify for Podcasters
Regnskap Norge-podden

Regnskap Norge-podden

By Regnskap Norge

Regnskap Norge-podden er for alle som er interesserte i regnskap og økonomi. Podkastens vert er Rune Aale-Hansen, administrerende direktør i Regnskap Norge. Sammen med gjester diskuterer han aktuelle temaer innen samfunn, økonomi, næringsliv, teknologi, ledelse og bærekraft.
Available on
Apple Podcasts Logo
Google Podcasts Logo
Overcast Logo
Pocket Casts Logo
RadioPublic Logo
Spotify Logo
Currently playing episode

Møt regnskapsstudenten som ble leder for bærekraftstjenester

Regnskap Norge-poddenDec 04, 2023

00:00
55:28
Møt regnskapsstudenten som ble leder for bærekraftstjenester

Møt regnskapsstudenten som ble leder for bærekraftstjenester

Som SMBenes økonomifunksjon har regnskapsførerne ansvar for å vite hva som er viktig for kundene på sikt. Det sier ukens gjest og henviser til regnskapsførerens rolle i det grønne skiftet.

Sven Østebø er nyslått leder for bærekraftstjenester i Aider, og det kun året etter endt studieløp.

I ukens episode forteller han om veien fra regnskapsstudent til leder for bærekraftstjenester i et av landets største regnskapsforetak.

Du hører også hvorfor Sven valgte regnskapsyrket, hans tanker om hvem yrket passer for og om regnskapsførerens arbeidshverdag.

Regnskap + bærekraft = sant

Hvordan vil SMBene bli påvirket av innføringen av nytt regelverk for bærekraftsrapportering? Hva er regnskapsførers rolle når det kommer til bærekraft og bærekraftsrapportering? Og hvordan kan regnskapsfører bistå kunden? Det er blant spørsmålene Sven svarer på.

Hør ham fortelle om hvordan Aider jobber med bærekraft og kundenes behov for bærekraftstjenester i ukens episode!

Dec 04, 202355:28
Hørt om inkassoselskapet som prøver å unngå inkasso?

Hørt om inkassoselskapet som prøver å unngå inkasso?

Er du nysgjerrig på hvordan et inkassoselskap som ikke sender ut inkassoer får penger i kassen?

Kredinor er opptatt av økonomisk helse og bærekraftig inkasso, forteller Charlotte Surén, Chief Strategy Officer. Det innebærer en nullvisjon til inkasso og å gå fra tøff innkrever til god hjelper. Hør hva det betyr i denne ukens podcast-epsiode.

Er du regnskapsfører? Inkasso handler om å få betalt for det produktet eller tjenesten man har yt. Charlotte gir deg her 4 enkle tips til hvordan du kan bistå kundene med å få betalt og unngå konkurser.

Nov 20, 202345:02
Hvorfor er regnskap gøy? Studenten svarer

Hvorfor er regnskap gøy? Studenten svarer

Livslang læring, variasjon og teknologisk utvikling er blant årsakene til at ukens gjest har valgt å studere regnskap.

Ukens podcast-gjest er Mathias Helseth. Han er økonomistudent ved Høgskolen i Innlandet, regnskapsmedarbeider i Accountor, økonomi og systemkonsulent i iakta og studentmedlem i Regnskap Norge.

Vi spurte Mathias: Hvorfor har du valgt regnskapsyrket?

Hør hvorfor regnskapsyrket er spennende, karrieremuligheter, U35 – nettverket for unge regnskapsførere og økonomistudentens tanker om utviklingen i regnskapsbransjen!

Nov 06, 202349:22
Hva synes folk flest om regnskapsbransjen?

Hva synes folk flest om regnskapsbransjen?

Hvor godt kjenner folk regnskapsbransjen? Hva er det første folk tenker på når de hører regnskapsbransjen? Hva liker de best ved regnskapsbransjen? Og hva liker de minst? Og tror folk at det vil være mer eller mindre attraktivt å jobbe i regnskapsbransjen i fremtiden?

Kort sagt: Har regnskapsbransjen et godt omdømme?

Det svarer Ole Christian Apeland, administrerende direktør i Apeland, på i denne ukens podcast-episoden.

Apeland har gjennomført en omdømmemåling av regnskapsbransjen på vegne av Regnskap Norge.

Undersøkelsen ble gjennomført i juni 2023 og var todelt; en befolknings- og en medlemsundersøkelse. Hvem tror du har best oppfattelse av regnskapsbransjen? Bransjen selv eller befolkningen?

I tillegg har vi sammenlignet befolkningens oppfattelse av regnskapsbransjen med deres oppfattelse av sammenliknbare bransjer.

Hør episoden og få svar på hva folk flest mener om bransjen og hvordan regnskapsbransjens omdømme er sammenlignet med andre bransjer, som revisorbransjen.

Oct 23, 202346:42
Regnskap Norge kommenterer: Skatt og avgift i statsbudsjettet 2024

Regnskap Norge kommenterer: Skatt og avgift i statsbudsjettet 2024

Hør Regnskap Norges eksperter gå igjennom skatte- og avgiftsendringene i statsbudsjettet for 2024.

Sammen med Rune Aale-Hansen kommenterer Sebastian Brodtkorb, ekspert på mva, og Jørgen Strøm-Andresen, ekspert på skatt, blant annet:

- Beløpsgrensen på ekstra arbeidsgiveravgift

- Formuesskatt – kalkulasjonsfaktoren på næringseiendom

- Grensen for utgiftsføring av driftsmidler

- Avskrivningssatsen for elvarebiler

- Fritak for elektroniske aviser

- Fritak for hydrogenbiler

Statsbudsjettet ble lagt frem 6. oktober. I forkant forventet Regnskap Norge at regjeringen skulle fjerne den midlertidig økte arbeidsgiveravgiften, redusere formuesskatten og presentere konkrete forenklingsforslag.

Etterlyser forenklinger for næringslivet

Regjeringen er halvveis i stortingsperioden hvor den har lovet å redusere næringslivets administrative byrder med 11 milliarder kroner. Så langt er resultatet 160 millioner kroner. Samtidig fortsetter kostnadsbyrdene for næringslivet å øke.

Mer enn noensinne er det viktig å redusere administrative byrder og ikke påføre næringslivet nye kostbare rapporteringsoppgaver. Den kraftige økningen i konkurser vi har sett i år, viser hvor viktig det er å legge til rette for verdiskaping, vekst og arbeidsplasser over hele landet.

Oct 20, 202345:37
Dropp regnskapsføreren! Eller? Fiken-sjefen svarer

Dropp regnskapsføreren! Eller? Fiken-sjefen svarer

I denne ukens podcast-episode prater vi med Bendik Gill Bakken, CEO i Fiken. Vi hopper like godt ut i det med bena først og spør: Er Fiken fortatt ute etter å utrydde regnskapsføreren?

Bendik skjønner hvorfor spørsmålet stilles. Han forteller at det er ca. 10 år siden Fiken ble startet, og at tonen den gang var provoserende og annerledes.

Hør episoden og få svar.

Automatiseringen er et godstog

Fiken-sjefen forteller her om sine mange møter med fremoverlente regnskapsførere. Samtidig drømmer han om at regnskapsbransjen blir enda mer fremoverlent. Han sammenligner automatiseringen som et godstog som du må hoppe på for ikke å bli påkjørt.

Samarbeider med regnskapsførere

Fiken har noen anbefalte regnskapsførere som de samarbeider med. Og ifølge Bendik samarbeider de stadig mer med regnskapsforetak.

Så hvorfor mener Bendik at regnskapsfører bør samarbeide med Fiken?

Hør episoden for å lære mer om Fiken, samarbeidet med regnskapsføreren og deres tanker om forenklinger for små og mellomstore bedrifter.

Sep 25, 202348:28
Rekruttering, spesialisering og utvikling i bransjen

Rekruttering, spesialisering og utvikling i bransjen

Linda Brennbakk er ferskt styremedlem i Regnskap Norge og daglig leder i Hattfjelldal Regnskapskontor AS. Hennes styreverv er motivert av muligheten til å utvikle og rekruttere til bransjen.  

Utfordrende rekruttering 

Linda forteller om hvilke saker som opptar henne og hvilke utfordringer og muligheter hun ser for bransjen.  

Rekruttering til bransjen er én utfordring. Ryktet om bransjens død påvirker rekrutteringen negativt. Det gjør også assosiasjoner som "traust". Selv synes Linda at yrket er alt annet enn kjedelig. Hør henne fortelle hvorfor i ukens episode.

Regnskapsforetak med spisskompetanse 

Hattfjelldal Regnskapskontor er et lite og fleksibelt regnskapsforetak. De har de spisskompetanse på jord- og skogbruk. Linda reflekterer her over hvilke fordeler og ulemper er det ved å spesialisere seg på et område.

Sep 11, 202338:39
Hvordan gjøre regnskapsbransjen attraktiv

Hvordan gjøre regnskapsbransjen attraktiv

Framsnakking av bransjen, tydelige karriereveier og employer branding kan ifølge ukens podcast-gjest bidra til økt rekruttering.

Hvorfor er rekruttering til bransjen utfordrende? Hva skal til for bedre rekruttering? Og hva gjør ECIT for å være en ettertraktet arbeidsgiver? Det svarer Peer Veiby, Managing Partner i ECIT og daglig leder for ECIT Veiby Akonto AS, på i ukens episode.

ECIT jobber med å fremsnakke seg selv og bransjen, synlighet og employer branding. Det handler blant annet om å ansette nyutdannede, være til stede på skolene og bruke sosiale medier, forteller han.

Slik onboarder ECIT nyutdannede

I ECIT skal alle nyutdannede som begynner i regnskapsvirksomheten gjennom selskapets eget ECIT Academy-program.

Hør ham fortelle om opplæringsprogrammett og hvilke erfaringer ECIT har med akademiet så langt.

Er du et mindre foretak? Peer gir deg tips til hvordan gjennomføre onboarding av nyutdannede.

Aug 28, 202349:46
ChatGPT er stokk dum

ChatGPT er stokk dum

Det sier Regnskap Norges ekspert på teknologi og innovasjon, Hans Christian Ellefsen.

Hans forteller at Regnskap Norge jobber med teknologi og innovasjon ut fra to perspektiver:

1. Vi sørger for riktig teknologi internt og innoverer egen produkter og tjenester.

2. Vi sørger for at medlemmende får innsikt og klarhet i teknologisk utvikling, risikoer, muligheter og tilgjengelige verktøy. I tillegg driver vi med innovasjon knyttet til bransjens forretningsutvikling.

Automatisering av regnskapet

På hvilken måte påvirker den teknologiske utviklingen regnskapsbransjen? Hvilke utviklingstrekk vil prege bransjen i tiden som kommer? Hvordan har teknologien endret regnskapsyrket? Det er blant spørsmålene Hans svarer på.

Hva er kunstig intelligens og ChatGPT?

Kunstig intelligens og ikke minst ChatGPT er i vinden som aldri før. Hva er egentlig utfordringen med ChatGPT, lurer mange på. Er det robotiseringen av samfunnet? Nei. Hans mener det er svekket tillit til informasjonen teknologien leverer.

ChatGPT er faktisk stokk dum, mener han. Hvorfor, og hvordan KI vil påvirke regnskapsbransjen, hører du mer om i ukens episode.

Aug 14, 202354:54
Hvordan få råd til kompetanseutvikling

Hvordan få råd til kompetanseutvikling

Har du hørt om regnskapsforetaket hvor alle ansatte MÅ bruke minst én dag i uken på kompetanseutvikling?

Abacus Ratio og daglig leder og statsautorisert regnskapsfører Geir Braathe, er over middels opptatt av kompetanse. Regnskapsbransjen er ifølge Geir en kompetansebransje.

For de ansatte i Abacus Ratio er kompetanse en integrert del av hverdagen. Faktisk brukes kompetanseutvikling som et salgsargument mot kundene.

Bedriften har satt opp et årshjul for kompetanseutviklingen. Flere ansatte har blant annet deltatt på Regnskap Norges sertifiseringsprogrammer.

Er du nysgjerrig på sertifiseringsprogrammene? I ukens episode deler Geir om deres erfaringer med Lønn & HR-programmet.

«All inclusive»-regnskap

Hvordan har foretaket råd til å bruke så mye tid på kompetanseutvikling tenker du kanskje nå? Fastpris er ifølge Geir svaret.

Hør episoden og lær mer om hvordan Abacus Ratio har råd til kompetanseutvikling og hvordan de jobber med «all inclusive»-regnskap.

Jul 31, 202351:15
Økokrim-sjefen: Regnskapsførernes rolle i kampen mot økonomisk kriminalitet

Økokrim-sjefen: Regnskapsførernes rolle i kampen mot økonomisk kriminalitet

Hva opptar Økokrim for tiden? Hvordan samarbeider Økokrim og Regnskap Norge? Og hvordan kan regnskapsføreren bekjempe økonomisk kriminalitet? Det svarer Økokrim-sjefen på i denne ukens podcast-episode.

Pål Kulø Lønseth er sjef for Økokrim. Han er opptatt av å forebygge økonomisk- og miljøkriminalitet. Hvordan økonomi og miljø henger sammen, det får du svar på i denne episoden.

Sammen om totalforsvaret

Økokrim-sjefen er tydelig på at Politiet ikke kan bekjempe økonomisk kriminalitet alene. Han låner et uttrykk fra forsvaret når han snakker om enhetens strategi; totalforsvaret. Økokrim bruker denne strategien ved å utvikle tettere samarbeid også med privat sektor, som rapporteringspliktige og bransjeorganisasjoner. Sammen med Regnskap Norge kan enheten peke ut og redusere sårbarheter, og på denne måten redusere økonomisk kriminalitet.

Takker regnskapsføreren for innsatsen

Lønseth takker regnskapsførerne for deres innsats i bekjempelsen av økonomisk kriminalitet. Ifølge Økokrim-sjefen har regnskapsføreren en unik posisjon ved å sitte tett på kunden. Hun vet hvordan virksomheten fungerer, hva den er utsatt for og hva den kan begå. Derfor kan også regnskapsføreren påvirke virksomheten og rope varsko.

Ett verktøy regnskapsføreren har, er rapportering av mistenkelige transaksjoner. Pål Kulø Lønseth forteller hvordan Økokrim jobber med rapporteringene og hvordan de inngår i deres totalanalyse av kriminaliteten.

Jun 19, 202347:08
Hvordan jobber DFØ med forenkling og bærekraft?

Hvordan jobber DFØ med forenkling og bærekraft?

Det svarer Hilde Singsaas på i denne ukens podcast-episode. 

Hilde er direktør for Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ). Det har hun vært siden 2017. Fellesnevneren for oppgavene til DFØ, er ifølge Hilde å hjelpe resten av staten med å få mest mulig ut av ressursene den har til rådighet.  

DFØ ligger under Finansdepartementet og leverer regnskaps- og lønnstjenester til store deler av statsforvaltningen. I tillegg gir direktoratet råd og veiledning på rekke områder; styring, gode beslutningsgrunnlag, offentlige anskaffelser og ledelse og arbeidsgiverstøtte. DFØ gjør også analyser av hvordan det står til i statsforvaltningen på ulike områder. Hvordan direktoratet tar fatt på de oppgavene, svarer Singsaas på her. 

DFØ-direktøren er opptatt av forenkling og bærekraft

Direktoratet jobber med forenkling på mange områder. Én av oppgavene er å forvalte økonomiregelverket, og herunder foreslå forbedringer i regelverket. Da er standardisering og forenkling nøkkelområder for DFØ. Direktoratet jobber også med å forenkle prosessene rundt offentlige anskaffelser.  

Engasjementet rundt bærekraft i DFØ er ifølge Singsaas stort. Hun betrakter offentlige anskaffelser som et viktig verktøy i den bærekraftige omstillingen vi skal igjennom. Hør uken episode og få innsikt i hvordan DFØ legger til rette for bærekraftige innkjøp.  

Jun 05, 202336:32
Få tips til kvalitetskontrollen

Få tips til kvalitetskontrollen

Ukens gjest har som mål å gi norsk næringsliv tilgang til dyktige økonomer – og å skape spennende arbeidsplasser. Sherpa Økonomi er derfor et kompetansehus. Hva betyr det? Og hva betyr det for kunden – og for de ansatte i bedriften? Det svarer Trude Tvedt på i ukens episode.  

Trude er statsautorisert regnskapsfører og daglig leder i Sherpa Økonomi, som fikk tittelen gasellebedrift i 2022. Hun forteller hva en gasellebedrift er, hvorfor Sherpa Økonomi fikk tittelen og hva den betyr for dem.

Kvalitet i regnskapsbransjen 

Sherpa Økonomi ble i 2022 plukket ut til kvalitetskontroll. Trude legger ikke skjul på at kontrollen var krevende, men påpeker samtidig at kontrollen er essensiell for bransjens faglige kvalitet og utvikling.  

Kvalitetskontrollen bidrar ifølge Trude til å sikre at regnskapsførerne leverer et kvalitetssikret produkt og tjenester til kundene. Kontrollen gir også foretakene en gylden mulighet til å gå igjennom hele bedriften, snu på hver en prosess og rutine, og kvalitetssikre driften sammen med dyktige kontrollører.  

Hør ukens podcast-episode og få tips til kvalitetskontrollen.  

May 22, 202347:27
Få tips til hvordan lykkes med læring

Få tips til hvordan lykkes med læring

Hvordan lære effektivt? Og hvordan motivere seg selv og andre? Det svarer ukens podcast-gjest på.

Olav Schewe er ekspert på læring, prisnominert internasjonal bestselgende forfatter og doktorgradsforsker ved Universitetet i Oxford. Hans bøker, Superstudent og Superhjernen, er blant Norges mest solgte bøker om effektiv læring og oversatt til mer enn 20 språk. Han er også en av foredragsholderne på Overskudd 2023.

I denne ukens podcast-episode forteller Olav hvordan du kan lykkes med læring. Ifølge eksperten skjer den beste læringen når vi er motivert, engasjert og interessert. Hør episoden og få tips til hvordan du kan øke egen motivasjon og andres.

May 08, 202346:50
Klar for en heftig runde med moms og skatt?

Klar for en heftig runde med moms og skatt?

I denne ukens episode tar vi for oss Regnskap Norges høringssvar til Skatteutvalgets utredning sammen med våre skatte- og momseksperter, Jørgen Strøm-Andresen og Sebastian Brodtkorb.

Utredningen NOU 2022: 20 Et helhetlig skattesystem ble overlevert 19. desember 2022, med høringsfrist som utløp 15. april 2023.

Vi understreker skatte- og avgiftssystemets betydning for landets 630 000 små og mellomstore virksomheter, som utgjør 99 % av næringslivet. For næringslivet er forutsigbarhet, stabilitet og konkurranseevne mot utlandet viktig. Større endringer av dagens system bør derfor vedtas av et bredest mulig stortingsflertall, forteller eksperten vår.

Et forutsigbart skattesystem, det samlede skattetrykket og én momssats er stikkord fra vårt høringssvar. Hør også våre eksperter kommentere formuesskatten, skjermingsfradraget, arveskatten, selskapsskatten, skatt på eierinntekt og aksjonærmodellen, lave og reduserte momssatser, klimaperspektivet på skatt og moms og grunnrenteskatten.

Videre minner vi om at det ikke er skatt som skaper velferd, men inntektene som genererer skattene. For å motivere og stimulere norsk næringsliv må det samlede skattetrykket ligge på et nivå som ikke er for høyt.

Apr 24, 202301:05:50
Hva koster gode råd?

Hva koster gode råd?

Regnskapsføreren kan som rådgiver spare kunden for mye penger. Men hvordan skal regnskapsføreren prise rådene sine? 

Denne uken har Regnskap Norge-podden besøk av Truls Uppheim. Truls er daglig leder og statsautorisert regnskapsfører i Unikum Regnskap – og sertifisert rådgiver. Han har nemlig deltatt på Regnskap Norges rådgiverprogram. Programmet har gjort det lettere for Truls å oppdage potensielle rådgivningssituasjoner og å gjennomføre god rådgivning. Nå vet han hvilke spørsmål han skal spørre og hva han skal se etter.  

Den nye kompetansen har allerede kommet godt til nytt. Blant annet har gode råd ført til en rekke nye oppdrag. Å prissette rådgivning er imidlertid utfordrende. Truls forteller at en kjapp telefonsamtale med kunden kan spare bedriften for mye penger. Når prisen skal fastslås handler det om å selv forstå hva som er rådgivning og samtidig gjøre kunden bevisst på rådgiversituasjonen.  

Er fastpris eller timespris riktig? Hør Truls sine tips til hvordan skille på oppgaven og prisen.  

Regnskap er kommunikasjon 

Å starte karrieren innen regnskap er ifølge Truls gull verdt. Du får breddekompetanse og evnen til å finne og behandle informasjon. 

Ifølge Truls er det ikke lenger like viktig at regnskapsføreren er god på tall. Regnskap er nemlig kommunikasjon. Nærmere bestemt kommunikasjon med kundene. Når Unikum Regnskap søker etter nye folk, er det ikke nødvendigvis tallknusere de leter etter. Truls er opptatt av at medarbeiderne har ulike interesser og spesialiteter. Slik spiller de hverandre gode. 

Apr 10, 202345:25
Skattemeldingen: Få tips av skatteekspert

Skattemeldingen: Få tips av skatteekspert

Regnskap Norges skatteekspert forteller deg alt du må vite om skattemeldingen – både for næringsdrivende og privatpersoner.  

Vårens vakreste eventyr er i gang; skattemyndighetene sender i disse dager ut skattemeldingen. Du som privatperson, næringsdrivende og regnskapsfører, får her en grundig gjennomgang av skattemeldingen av Jørgen Strøm-Andresen, fagansvarlig for skatt i Regnskap Norge.  

Skattemelding for næringsdrivende – dette må du tenke på 

Hva er nytt med den nye skattemeldingen? Hvorfor er skattemeldingen ny? Når skal skattemeldingen for næringsdrivende sendes inn? Og hva må regnskapsfører sjekke når hun sender skattemelding inn på vegne av en kunde?  

Skatteeksperten forklarer og gir en rekke gode tips til deg som skal sende inn skattemelding for næringsdrivende.  

Tips til skattemelding for lønnstakere og pensjonister 

Flere lønnstakere har allerede mottatt skattemeldingen. Også denne har endret seg de siste årene. Jørgen forteller hva du skal gjøre når du har mottatt og åpnet skattemeldingen. Hva er viktig å sjekke? Og ikke minst, hvorfor er det viktig å sjekke skattemeldingen?  

Hør denne ukens podcast-episode og bli klar til å fylle ut skattemeldingen! 

Mar 27, 202354:06
Hvorfor studere regnskap? Bransjen skriker etter folk

Hvorfor studere regnskap? Bransjen skriker etter folk

Ukens podcast-gjest spår en lysende fremtid for regnskapsføreren – et yrke det er stort behov for.

Kjell Ove Røsok er førsteamanuensis ved institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap på NHH og leder for UHR-Økonomi og administrasjons (Universitets og høgskolerådet) nasjonale fagorgan for regnskaps- og revisjonsfag. Han har en doktorgrad fra NHH (2016) og forsker på finansregnskap sett opp mot prosessen for standardsetting innen regnskap.

Så hvorfor anbefaler Kjell Ove studenter å velge regnskap som studieretning? – Det er flust av jobbmuligheter, sier han. I tillegg er kompetansen du får fra spesialisering i regnskap noe du trenger i mange yrker: – Faktisk har noen av de mest profilerte investorene i verden sagt eksplisitt at regnskap var det mest nyttige faget de hadde på skolen, påpeker han.

Regnskapet er et kommunikasjonsverktøy

Regnskapets hensikt er ifølge Kjell Ove å være et godt kommunikasjonsverktøy som forteller noe om en bedrift. Regnskapsførerens oppgave er i tillegg til å produsere regnskapet, å gjøre det forståelig for kundene. Teknologien automatiserer bort enkelte rutineoppgaver, og frigjør tid til å oversette regnskapet.

Utfordrende omdømme

Det er skrikende etterspørsel etter regnskapsførere, men det er utfordrende å få studenter til å velge denne retningen. Kjell Ove tror at problemet er yrkets omdømme: – Mange tror det rett og slett er kjedelig med regnskap og revisjon. Det er en skute som det er vanskelig å snu.

Så hva er løsningen? Automatisering? Eller kanskje tittelendring? Hør førsteamanuensisens tanker i episoden.

Mar 13, 202344:41
Mr. Bitcoin: Dette må du vite om kryptovaluta

Mr. Bitcoin: Dette må du vite om kryptovaluta

Hva er kryptovaluta, bitcoin og e-krone? Og hvordan fungerer det egentlig i praksis? Mr. Bitcoin svarer deg i denne ukens podcast-episode.

Mr. Bitcoin, eller Bjørn Kienholz Bjercke, er seniorrådgiver i Regnskap Norge og ekspert på blokkjedeteknologi og bitcoin. Han har mer enn 20 års erfaring med IT-løsninger, hvorav 12 år fra bank- og finanssektoren. Bjørn er også kjent for å ha avslørt flere kryptovaluta-svindler, deriblant «OneCoin» – en av verdens største svindler.

Hva er kryptovaluta?

Regnskap Norges kryptoekspert gir deg her en grundig innføring i kryptovaluta og fordelene og ulempene med desentraliserte digitale valutaer.

På en lettfattelig måte forklarer han hva kryptovaluta er, og hva det betyr for deg. Etter å ha hørt episoden vet du plutselig hva wallets, miners og blockchain er. Og ikke minst, digitale sentralbankpenger, som eksempelvis Norges Bank har begynt å snuse på.

Er du regnskapsfører, så får du også refleksjoner om hva kryptovaluta betyr for regnskapsbransjen.

Og du, lurer du på utviklingen av kryptovaluta? Her får du Mr. Bitcoins spådommer.

Feb 27, 202301:07:55
Hvordan rekruttere og beholde unge i bransjen?

Hvordan rekruttere og beholde unge i bransjen?

Nettverk er tingen, ifølge denne ukens podcast-gjest.

Katrine Jakobsen Solberg Arnkværn. Hun er daglig leder, sivil økonomi og statsautorisert regnskapsfører i Vekstra PeTo AS. I tillegg har hun et ekstra stort engasjement for de unge i regnskapsbransjen.

Ifølge den unge bedriftslederen er det viktig å etablere egne nettverk for unge. Regnskap Norge har opprettet nettverket U35. Her er selvfølgelig Katrine selv engasjert. Hun forteller at den største verdien for henne ved å delta i nettverket, er at hun alltid har noen å ringe når hun har spørsmål.

Hør henne fortelle om hva du som deltaker får ut av å delta i U35, og, ikke minst, hvilken verdi nettverk for unge har for bransjen.

Næringslivets nærmeste sparringspartner

Som daglig leder for eget regnskapsforetak, kjenner også ukens gjest på rekrutteringsutfordringene. Egne nettverk kan bidra til at unge forblir i bransjen. Katrine mener også at bransjen må ta et felles ansvar: Det handler om hvordan bransjen omtaler seg selv, å være stolt av yrket og kommunisere verdien av jobben som gjøres.

Det er viktig å få frem at regnskapsfører faktisk er bedriftens viktigste sparringspartner.

Feb 13, 202342:17
Slik blir du en god rådgiver – og slik setter du riktig pris

Slik blir du en god rådgiver – og slik setter du riktig pris

Regnskapsførerne driver daglig med rådgivning – alt for ofte gratis.

Verdien av et godt råd er høyere enn tiden brukt på å gi rådet. Det mener ukens podcast-gjest, Guro Trønnes Duberg.

Guro er programansvarlig for Akademiet i Regnskap Norge og fagansvarlig for Rådgiverprogrammet. Hun forteller at regnskapsførerne daglig gir rådgivning til sine kunder – ofte uten at kunden, og regnskapsføreren selv, er klar over det. Ifølge Guro må bransjen bli flinkere til å gjøre kunden klar over at rådgivning er en egen tjeneste – og ta seg korrekt betalt. Hør hvordan i denne ukens podcast-episode. 

Regnskapsføreren og rådgiverrollen

Guro går også nærmere inn på Rådgiverprogrammet: Hvem vil ha nytte av programmet, hvordan er det bygget opp og hva lærer deltakerne?

Hun forklarer også hva en rådgiver er, og hvorfor regnskapsføreren bør ta rådgiverrollen ovenfor kundene sine.

En oppriktig interesse for kunden og kundes behov, er ifølge Guro det viktigste utgangspunktet for rådgiverrollen. I tillegg må du ha kompetanse som kunden ikke besitter, og formidle denne slik at den dekker kundens behov.

Verktøyene til å formidle verdien av gode råd, de får du på Rådgiverprogrammet.

Jan 30, 202347:58
Har du kontroll på kvaliteten?

Har du kontroll på kvaliteten?

Kvalitet og kontroll er tema når Martine Aas Dale gjester Regnskap Norge-podden. Hun er daglig leder i Adwice Sandvika og har mange års erfaring som kvalitetskontrollør og veileder for veiledningstjenesten. Ikke minst, er hun nå medlem av Kvalitetskontrollutvalget.

Hva betyr kvalitet i forbindelse med regnskapsbransjen, og hvorfor er det så viktig? Det svarer Martine på i ukens podcast-episode. Ifølge ukens gjest er kvalitet grunnmuren i regnskapsbransjen. Hør henne fortelle om hvordan Adwice jobber med kvalitet. Du får i tillegg noen gode tips til hvordan få på plass gode rutiner i egen bedrift.

Martine forteller også om kvalitetskontrollen: Hvem kontrolleres og hvor ofte? Hva skjer når foretaket er plukket ut til kontroll? Steg for steg, tar hun deg igjennom Regnskap Norges kvalitetskontroll.

Jan 16, 202348:26
Sandra Riise om Regelrådet, forenklinger og utviklingen i regnskapsbransjen

Sandra Riise om Regelrådet, forenklinger og utviklingen i regnskapsbransjen

Ukens podcast-gjest er Sandra Riise, leder av Regelrådet. Hun har en bredt sammensatt bakgrunn, som blant annet revisor, regnskapsfører, banksjef og rådmann. For mange er hun kjent som tidligere administrerende direktør av Regnskap Norge, som hun ledet i 20 år.

Forenklinger for de små

Sandra har ledet Reglerådet siden etableringen i 2016. Her får du svar på hva Regelrådet gjør – for hvem og hvorfor. Sandra forteller om observasjonene Regelrådet har gjort seg på bakgrunn av sitt erfaringsmateriale. Viste du for eksempel at nærmere vurdering av små og mellomstore bedrifter mangler i minst 8 av 10 saker?

Regelrådet-sjefen deler rådets erfaringer når det kommer til forenklinger for næringslivet. Hun mener at næringslivet og myndighetene må jobbe sammen. I tillegg må man tenke netto. Ifølge Sandra kan smart regulering også være å ikke regulere.

Regnskapsbransjen bygger økonomihus

Sist, men ikke minst, reflekterer den tidligere Regnskap Norge-sjefen rundt utviklingen i regnskapsbransjen: Hvordan ser bransjen ut om og 10 år? Hva må bransjen gjøre for å forbli aktuell og hvilken kompetanse er viktig i fremtiden? Ifølge Sandra er det tilleggstjenestene som i fremtiden vil bli regnskapsførernes hovedtjeneste.

Jan 02, 202301:02:40
Aider-sjefen forteller: Konsolidering og rekruttering til regnskapsbransjen

Aider-sjefen forteller: Konsolidering og rekruttering til regnskapsbransjen

Hva er Aiders oppkjøpsstrategi? Aider opplever en rakettvekst. På bare fire år har selskapet vokst til over 500 ansatte fordelt på 18 kontorer fra Bodø i nord til Kristiansand i sør. Visjonen er å redefinere regnskapsbransjen. Det gjør de ved å være et kompetansehus. Da hjelper det ikke å være liten aktør gjemt bort i en gate i Oslo-sentrum, ifølge Aider-sjefen. I denne ukens episode forteller Andreas Vik, founder og leder av Aider, om selskapets oppkjøpsstrategi.

Bygger kompetansehus

Hva er egentlig et kompetansehus? Det svarer Vik på i episoden. Han snakker om hvilken kompetanse som er viktig nå – og i årene som kommer. Aider-sjefen snakker også om rekruttering til regnskapsbransjen. Aiders tilnærming til rekrutteringsutfordringen er deres kull-strategi. Hør Vik fortelle om sine erfaringer med å ansette nyutdannede og hvordan det, ifølge ham selv, er positivt for hele virksomheten.

Forenklinger for bransjen og næringslivet

Aider-sjefen er også opptatt av forenklinger for regnskapsbransjen og næringslivet. Sammen med vert, Rune Aale-Hansen, snakker han om regjeringens forenklingsmål, hva som skal til for å nå målet og, ikke minst, hvitvaskingsregelverket som regnskapsførerne må overholde.

Dec 19, 202248:32
Har du hørt om bamseMOMS-sjefen på LinkedIn?

Har du hørt om bamseMOMS-sjefen på LinkedIn?

Ukens gjest er sjef for bamseMOMS-feiringen. Han har et oppdrag: Å fortelle folk på LinkedIn om hverdagen som regnskapsfører. Den er nemlig langt mer spennende enn hva noen kanskje tror.

Først av alt, hva er bamseMOMS-feiringen? Det svarer selveste sjefen, Jan-Erik S. Halvorsen, på i denne ukens podcast-episode. Han er utviklingsleder og regnskapsfører i Pluss-Økonomi AS, som fra 1.1.2023 fusjoneres med VIEW Ledger. I tillegg er han aktiv på LinkedIn. Der gir han folk et innblikk i hans hverdag som regnskapsfører. Dessuten deler han smarte tips fra regnskapsverdenen, som både regnskapsfører og bedrifter får god nytte av.

Jan-Erik er ikke tvil om at aktiviteten på det sosiale mediet også er positiv for egen virksomhet. Faktisk har han kapret mer enn én kunde ved være aktiv på LinkedIn. Hør episoden for å få tips om hvordan kommunisere på LinkedIn.

Dec 05, 202251:30
Slik kan regnskapsfører hjelpe kunden med bærekraft

Slik kan regnskapsfører hjelpe kunden med bærekraft

Hvordan kan regnskapsfører bistå kundene med bærekraft? Og hvordan gå frem? Det svarer ukens podcast-gjest på.

Terje Nøstdal er gründer og hovedeier i konsulentselskapet Belief Group. I tillegg har han samarbeidet med Regnskap Norge om kurset Bærekraftssamtalen. Han er overbevist om at regnskapsførere er bedriftenes naturlige samarbeidspartner når det kommer til bærekraft. Hvorfor? På grunn av nærheten regnskapsføreren har til kunden. Hør episoden og få tips til hvordan du kan frem for å bistå kundene dine.

Ukens gjest er også sikker på at små og mellomstore bedrifter vil bli påvirket av økte bærekraftskrav. Her snakker han om utfordringene de vil møte, og, ikke minst, mulighetene som åpner seg.

Nov 21, 202240:54
Årets Overskudd 2022: Kvinnelig gründerskap og utviklingen i regnskapsbransjen

Årets Overskudd 2022: Kvinnelig gründerskap og utviklingen i regnskapsbransjen

Ny regnskapsførerlov kan øke andelen kvinnelige toppledere i regnskapsbransjen. Det tror Årets Overskudd 2022, Linda-Mari Hatmosøy. Hør hvorfor i ukens podcast-episode!

Linda-Mari Hatmosøy er kommersiell leder og co-founder i Flytsona AS. Hun er også styremedlem i nettverket Kvinner i Næringslivet (KIN), og, ikke minst, vinneren av bransjeprisen Årets Overskudd 2022. I denne ukens episode snakker hun om kvinnelig gründerskap og utviklingen i regnskapsbransjen. 

Kvinner i topplederstillinger, rekruttering, kompetanse, teknologi og rådgivning er stikkord som oppsummerer episoden.

Nov 07, 202250:01
Spar tid på etterlevelsen av hvitvaskingsloven

Spar tid på etterlevelsen av hvitvaskingsloven

RN Kundesjekk effektiviserer arbeidet med kundetiltakene, ifølge denne ukens gjest, Kari Sletta, kvalitets- og prosessansvarlig i Accountor Norge region sør.

Kari har bred erfaring med hvitvaskingsloven og RN Kundesjekk. Sammen med vert, Rune Aale-Hansen, snakker hun om hvordan loven fra 2018 har påvirket Accountor og regnskapsbransjen, regnskapsførers ansvar og hvordan forenkle arbeidet med å oppfylle pliktene.

Kompleksitet er ett stikkord fra samtalen. Ifølge Kari er det spesielt utfordrende for små regnskapsforetak å etterleve regelverket. Hvorfor skal samme regelverk gjelde for snekkeren på hjørnet som for et stort konsern, spør hun, og antyder at lovverket bør forenkles for de små.

Kari forteller om hvordan Accountor jobber med å forebygge og bekjempe hvitvasking. I tillegg beskriver hun bedriftens egen interne hvitvaskingsrutine og hvordan RN Kundesjekk gjennomfører kundekontroll og risikovurdering på en effektiv måte.

Oct 24, 202241:57
Regnskap Norges eksperter forklarer: Skatte- og avgiftsendringene i statsbudsjettet 2023

Regnskap Norges eksperter forklarer: Skatte- og avgiftsendringene i statsbudsjettet 2023

Hør Regnskap Norges mva- og skatteeksperter, Sebastian Brodtkorb og Jørgen Strøm-Andresen, forklare skatte- og avgiftsendringene i statsbudsjettet for 2023 i denne ekstra podcast-episoden.

Statsbudsjettet som ble lagt frem 6. oktober innebærer flere vesentlige endringer. Blant annet foreslås det å innføre ekstra arbeidsgiveravgift på 5 prosent for lønn over 750.000 kroner i 2023. Regjeringen foreslår også å innføre moms på elbiler som overstiger en kjøpesum på 500.000.

Arbeidsgiveravgiften, elbilmomsen, personskatt, utbytte- og formueskatten, moms og elektroniske nyhetstjenester og generell merverdiavgiftsplikt på salg av fjernleverbare tjenester fra utlandet er blant endringene som blir grundig gjennomgått av de to ekspertene.

Oct 12, 202257:08
Regnskapsføreren som får kunder på TikTok

Regnskapsføreren som får kunder på TikTok

Eirik Aleksander Solvi er regnskapsføreren på TikTok. Der går han under navnet @regnskapsforeren og har nesten 19 000 følgere. Eirik får daglig henvendelser fra kunder på TikTok. Særlig fra unge gründere som har behov for rådgivning. I denne ukens episode forteller han om fordelene ved å bruke TikTok og hva som er suksessoppskriften.

Eirik er co-founder i Fryd Regnskap som åpnet dørene i april 2022. Fryd Regnskap påstår å ha et annerledes perspektiv enn tradisjonelle aktører bransjen. Dessuten betegner bedriften seg som et teknologiselskap. Hvorfor? Det forklarer Eirik mer om samtidig som han reflekterer rundt utviklingen i regnskapsbransjen.

Oct 10, 202247:30
Hvordan sikre bedriften mot cyberangrep?

Hvordan sikre bedriften mot cyberangrep?

80-90 % av datainnbruddene skyldes feil blant ansatte, erfarer leder for Nasjonalt cyberkrimsenter (NC3), Olav Skard. Ifølge NC3-lederen reduserer kompetanse risikoen betydelig.

Hva er cyberkriminalitet? Hvem er utsatt?  Hvordan oppdage og forebygge angrep? Det svarer Olav Skard på i denne ukens podcast-episode. Olav Skard begynte i Kripos i 2018. NC3 ble offisielt åpnet i 2019 og er det nasjonale senteret for forebygging, avdekking og bekjempelse av trusler og kriminalitet i det digitale rom.

Cyberkriminaliteten har utviklet seg fra å være gutteromskriminalitet til å bli organisert kriminalitet. Ifølge Skard er at det er en klar overhengendene fare for å bli utsatt for cyberkriminalitet – uavhengig av bedriftens størrelse. Hør den ferske episoden og få tips til hvordan du kan ruste bedriften mot cyberkriminalitet.

Sep 26, 202255:28
Ny regnskapsførerlov – hva innebærer den?

Ny regnskapsførerlov – hva innebærer den?

Ny regnskapsførerlov står på trappene. Hanne Opsahl, leder for næringspolitikk i Regnskap Norge, er regnskapsbransjens representant i utvalget som har jobbet frem forslaget til modernisert lov. I denne ukens episode forteller hun om prosessen rundt arbeidet og om innholdet i ny lov og GRFS. Et mer fleksibelt etterutdanningskrav og tittelendring er blant nyhetene. Etter ny lov vil tittelen endres fra autorisert til statsautorisert regnskapsfører.

Sep 12, 202238:03
Fagsupporten – din sparringspartner

Fagsupporten – din sparringspartner

Kan en bakers dårlige tenner regnes som en yrkesskade? Kan en person som driver med skogdrift fradragsføre et massasjebad? Dette er noen av spørsmålene som har ramlet inn i innboksen til Regnskap Norges fagsupport, forteller Jan Arild Steen, seniorrådgiver og autorisert regnskapsfører i Regnskap Norge.

Til daglig jobber Jan Arild blant annet med Regnskap Norges fagsupport og sertifiseringsprogrammer. I denne ukens podcast-episode forteller han hvordan du kan få mest mulig ut av fagsupporten. Han opplever at henvendelsene på fagsupporten reflekterer nyhetsbildet og at bredden av henvendelsene er stor – fra de største byråene til de aller minste. Jan Arild erfarer at spesielt de minste kontorene har stor nytte av fagsupporten – også utenom det rent faglig. I flere tilfeller fungerer Regnskap Norges rådgivere som sparringspartnere.

Jan Arild har selv bred erfaring som regnskapsfører og kjennskap til norsk næringsliv. Han forteller at mange som starter en virksomhet, venter for lenge med å skaffe seg profesjonell hjelp til regnskapet. Hør hans tips til oppstartsbedriftene. 

Aug 29, 202238:18
Næringsministeren om forenklinger for næringslivet, bærekraft og strømprisene

Næringsministeren om forenklinger for næringslivet, bærekraft og strømprisene

Hvordan går det med norsk næringsliv? Og hva er hovedutfordringen? Det svarer næringsminister Jan Christian Vestre på i denne ukens podcast-episode.

Før Vestre tiltrådte som næringsminister høsten 2021 i Jonas Gahr Støres regjering, var han administrerende direktør i den norske møbelprodusenten Vestre AS. Det er tydelig at statsråden er opptatt av små og mellomstore virksomheter, både når det kommer til forenklinger for næringslivet og bærekraft. I ukens episode forteller han om regjeringens forenklingsarbeid og den bærekraftige omstillingen.

Vestre avslutter med å ta tempen på norsk næringsliv, og avslører hva som er dagens hovedutfordring. I tillegg forteller han om stadig flere bedrifter som melder om uutholdelige strømpriser.

Aug 15, 202222:18
Regnskapsføreren er næringslivets fastlege

Regnskapsføreren er næringslivets fastlege

Ukens gjest, Roar Voll, kaller regnskapsføreren for bedriftenes fastlege. Han er skråsikker på at alle i regnskapsbransjen drømmer om at bedriftene de bistår skal vokse. Roar er med-gründer av Sum Regnskap og nestleder i Regnskap Norge-styret. Han starter episoden med å fortelle om sine opplevelser som frivillig i Ukraina. Vi får høre hjerteskjærende historier, men samtidig fortelles det om det gode i mennesker og om mennesker som kjemper for det som er godt og riktig.

Roar mener regnskapsføreren er et avgjørende sannhetsvitne som finansinstitusjoner, leverandører og kunder er avhengige av - også når det kommer til bærekraft. Videre forteller gründeren hva han tror vil prege kompetansebehovet i bransjen i tiden som kommer, nemlig spisskompetanse. 

Aug 01, 202248:54
Regnskapsføreren er bedriftens mann eller dame

Regnskapsføreren er bedriftens mann eller dame

Regnskapsføreren kontrollerer ikke bedriftene. Hen sitter på innsiden, bidrar til beslutningstakingen og utvikler virksomhetene. Det sier Ingebjørg Harto, styreleder i Regnskap Norge. Hun ble nylig gjenvalgt til leder av styret under foreningens generalforsamling. I ukens episode prater hun med Rune Aale-Hansen, administrerende direktør i Regnskap Norge, om året som har gått og foreningens retning i årene som kommer. Styrelederen forteller at rekruttering vil være på foreningens agenda.

Jun 27, 202242:20
Moms – er det så komplisert?

Moms – er det så komplisert?

Mva, moms, merverdiavgift – kjært barn har mange navn. Men en ting er sikkert; en vare kan ikke være både fritatt og pålagt moms. Det måtte også regjeringen etter hvert innrømme. Etter press fra blant annet Regnskap Norge, trakk de elbilforslaget. I denne ukens podkast-episode forklarer Regnskap Norges egen mva-ekspert, Sebastian Brodtkorb, regjeringens elbilforslag og andre aktuelle, og ikke minst krevende, mva-saker.

Jun 13, 202251:30
Slik takler du hersketeknikker

Slik takler du hersketeknikker

Har du opplevd å bli latterliggjort, skampålagt eller usynliggjort? Da har du kanskje blitt utsatt for hersketeknikker. Ukens podkast-gjest, Anne Marie Saxlund, gir deg tips til hvordan håndtere hersketeknikker og konflikter. Anne Marie er daglig leder i Sunn Ledelse. Hun har 20 års konsulenterfaring, hvor lederutvikling og konfliktløsning har vært fokusområder. I tillegg er hun kursleder for Regnskap Norges nye kursserie om personlig utvikling.

May 30, 202245:47
Hvorfor digger Accountor regnskap?

Hvorfor digger Accountor regnskap?

Accountor digger regnskap. Det er på grunn av den rivende utviklingen som innbefatter digitalisering og den grønne reisen, forteller Randi Helle, direktør for verdiskapende tjenester i Accountor. Randi snakker i denne ukens episode om en bransje i endring, om det bransjen skal tjene penger på når «melk og brød» blir automatisert og om fremtidens økonomitjenester.

May 16, 202243:19
Skatteekspert forklarer Carews tiltale om skatteunndragelse og Dæhlies skatteflukt

Skatteekspert forklarer Carews tiltale om skatteunndragelse og Dæhlies skatteflukt

Når Regnskap Norges egen skatteekspert gjester Regnskap Norge-podden, er det bare å sette seg godt til rette og skru opp lyden. I ukens episode tar Jørgen Strøm-Andresen grundig for seg høyaktuelle skattesaker som Carews tiltale om skatteunndragelse, Dæhlies flukt fra formuesskatten, stortingsrepresentantenes skattefrie pendlerboliger, ny skattemelding for næringsdrivende og differensiert arbeidsgiveravgift.

Hør eksperten forklare det siste årets mest omtalte skattesaker.

May 02, 202201:06:25
Dette bør du som skal rekruttere tenke på

Dette bør du som skal rekruttere tenke på

Skal du ansette? Ukens gjest gir deg tips om rekruttering. Nathalie Backer Smulders er partner i Capus AS. Hun mener arbeidsgivere som vurderer å rekruttere bør tenke over to ting; hvordan tiltrekke seg og hvordan beholde flinke ressurser. Er lønn svaret? Nathalie forteller at arbeidsgivere i dag må forhandle med andre goder enn lønn – goder som appellerer til jobbsøkerne på et høyere nivå, som samfunnsansvar og fleksibilitet.

Apr 18, 202250:38
Episode 48 – Bærekraftig business – hvordan sikre bedriften for fremtiden

Episode 48 – Bærekraftig business – hvordan sikre bedriften for fremtiden

Rekruttering og krav fra investorer setter bærekraft på agendaen til stadig flere virksomheter. Maria Peltokangas er opptatt av at bærekraft ikke kun skal være flotte ord i en rapport, men integrert i bedriftenes kjernevirksomhet. Maria er daglig leder og seniorrådgiver i Corporate Good. I ukens episode snakker hun om bærekraftig business og hvordan sikre bedriften for fremtiden samt hvordan bekjempe grønnvasking.

Apr 04, 202237:49
Episode 47 – Oppstartsbedrifter kveles i byråkrati

Episode 47 – Oppstartsbedrifter kveles i byråkrati

Ukens gjest er Geir Høydalsvik, daglig leder i Reknehuset AS på Ørsta. Han er opptatt av næringslivets rammevilkår. Nå frykter han at administrative byrder skal skremmer gründersjeler fra å starte bedrift.

Geri er en ekte foreningsmann. Han er medlem av valgkomiteen i Regnskap Norge og fagutvalget. Han har vært styremedlem og i 2017 ble han tildelt Regnskap Norges hederstegn sin innsats for foreningen og for regnskapsbransjen generelt. I ukens episode snakker han også om fusjonering og erfaringsutveksling i bransjen.

Mar 21, 202249:18
Episode 46 – @Regnskapsstudenten landet drømmejobben på Instagram

Episode 46 – @Regnskapsstudenten landet drømmejobben på Instagram

Ukens gjest brukte sosiale medier til å fortelle om hverdagen som regnskapsstudent. Det resulterte i jobbtilbud før siste eksamen var avlagt. Ingrid Nordby Antonsen, nå regnskapsfører i NOR Logistikk AS, snakker om hvordan hun landet jobb på Instagram og rekruttering i regnskapsbransjen. Ingrid knuser også myten om at regnskapsførere må være tallknusere. Det er forståelsen av tallene som er viktig, sier hun.

Mar 07, 202250:19
Episode 45 – Kompensasjonsordningen – et magisk samarbeid

Episode 45 – Kompensasjonsordningen – et magisk samarbeid

Da Brønnøysundregistrene (BRREG) tok over forvaltningen av kompensasjonsordningene etter Skatteetaten, var de tydelige på at ting ville bli gjort annerledes oppe i kystbyen i Nordland. Det forteller Are Trælvik, midlertidig prosjektleder for KfN kompensasjonsordning for næringslivet hos Brønnøysundregistrene, i ukens podkast-episode. Han forteller at samarbeid har vært nøkkelen til forvaltningen av ordningen. Regnskap Norge har bidratt til forvaltningsprosessen og er del av veiledningsapparatet knyttet til kompensasjonsordningen.

Feb 21, 202240:22
Episode 44 – Azets-sjefen om bransjens omdømme og mangfoldsledelse

Episode 44 – Azets-sjefen om bransjens omdømme og mangfoldsledelse

Ifølge Runar Leite, adm.dir. i Azets, er omdømmet til regnskapsbransjen sterkt og troverdig. Han mener imidlertid at omdømmet har mye mer å gå på. Den største omdømmeutfordring er ifølge Azets-sjefen at bransjen oppleves som traust. Runar brenner for mangfoldsledelse. Hør ham fortelle om fordelene ved å jobbe strukturert med mangfoldsledelse og hvordan han benytter sin kompetanse i sitt arbeid som leder. 

Feb 07, 202258:56
Episode 43 – Gullalderen til norsk økonomi er over

Episode 43 – Gullalderen til norsk økonomi er over

Sjeføkonom i NHO, Øystein Dørum, spår utfordrende år for norsk økonomi. De mange hundre milliardene brukt på krisetiltak er én av årsakene. Eldrebølgen en annen. Ifølge Øystein er dessuten er klimaomstillingen vår tids suverent største og viktigste utfordring. Sammen med vert Rune Aale-Hansen diskuterer Øystein fremtiden til norsk økonomi, krisetiltakene, kompensasjonsordningen og forenklinger.

Jan 24, 202246:09
Episode 42 – Etterlyser nettoregnskapet

Episode 42 – Etterlyser nettoregnskapet

Det hjelper lite å forenkle med den ene hånden hvis du forvansker med den andre. Det sier Hanne Opsahl, leder for Næringspolitikk i Regnskap Norge, i denne ukens episode. Hanne har jobbet med profesjonaliseringen og moderniseringen av regnskapsbransjen siden 1993 og forteller her om hvordan og hvorfor Regnskap Norge jobber for gode rammebetingelser for regnskapsbransjen og SMB-markedet.

Jan 10, 202239:43
Episode 41 – "Jeg er på ingen måte redd for Fiken"

Episode 41 – "Jeg er på ingen måte redd for Fiken"

Ukens gjest mener Fiken er et kjempebra system for små bedrifter i oppbyggingsfasen. Han er sikker på at virksomhetene vil ha behov for regnskapsfører etter hvert – når de vokser. Fredrik Aars-Rynning er daglig leder og autorisert regnskapsfører i Skatt & Regnskap AS. Han snakker også om vekstpartnere i ukens episode, og mener regnskapsforetak som står fast bør så se seg etter samarbeidspartnere.

Dec 27, 202151:05
Episode 40 – Kunstig intelligens og kundeopplevelsen vil prege regnskapsbransjen

Episode 40 – Kunstig intelligens og kundeopplevelsen vil prege regnskapsbransjen

Det mener Charlotte Thjømøe, autorisert regnskapsfører og daglig leder i Sky Accounting AS, som er denne ukens podkast-gjest. Charlotte er opptatt av å tenke nytt. Hun er lidenskapelig opptatt av kundeopplevelsen og menneskene i bedriften. Dessuten er hun sikker på at kunstig intelligens vil har stor betydning for regnskapsbransjen i årene som kommer.

Dec 13, 202149:14