Skip to main content
Spotify for Podcasters
Re:publikum

Re:publikum

By Re:publikum

Organizujeme pravidelné debatní večery, jejichž smyslem je srozumitelně a lidsky přibližovat fungování veřejné správy a politického systému. Vycházíme z předpokladu, že chceme-li kultivovat, chránit a rozvíjet demokracii, musíme jejímu fungování rozumět.
Available on
Apple Podcasts Logo
Google Podcasts Logo
Overcast Logo
Pocket Casts Logo
RadioPublic Logo
Spotify Logo
Currently playing episode

Role a pravomoci prezidenta

Re:publikumNov 16, 2022

00:00
01:01:03
Role a pravomoci prezidenta

Role a pravomoci prezidenta

Prezidentská kampaň je v plném proudu. Co však jako občané víme o pravomocích a roli prezidenta v rámci fungování státu – bez ohledu na to, kdo funkci zastává?  

• Je prezident jen ceremoniální funkce, anebo má pravomoci, kterými může významně ovlivňovat politiku? 

• Jak prezident spolupracuje s dalšími složkami výkonné a zákonodárné moci? 

• Jsou v ústavě pravomoci prezidenta definovány dobře, nebo by si zasloužily revizi?   

I na tyto otázky odpovídali dva hosté:   

· Vladimír Špidla, bývalý předseda vlády 

· Lukáš Jelínek, politolog   

Podívejte se na detailní vhled do teorie i praxe a získejte přehled před důležitými volbami.

Nov 16, 202201:01:03
Komunální politika: jak se řídí město

Komunální politika: jak se řídí město

Záznam debaty Re:publikum k tématu komunální politiky. Naše pozvání přijali Tomáš Hudeček a Marek Zelenka. Dozvíte se, jak fungují naše města. Kdo vlastně město nebo obec řídí. Jaký je rozdíl mezi řízením malé obce a velkého města. Odkud města získávají zdroje. Co může komunální politik ovlivnit a kde jeho pravomoc končí. Jakou moc má občan, ve vztahu k tomu koho zvolil. Témata jsme probrali během hodinové debaty v Kampusu Hybernská.

Tomáš Hudeček je vysokoškolský pedagog, který se zabývá řízením a správou města. Na toto téma píše a přednáší. Tomáš byl zastupitel, náměstek primátora i primátor Prahy. Tomáš kandiduje na senátora v Praze 11.

Marek Zelenka je právník organizace Oživení a její bývalý předseda, který má bohaté znalosti komunální politiky. Vede kurzy pro budoucí i čerstvé komunální politiky. Pomáhá zástupcům samosprávy v mnohdy složitých kauzách. Marek kandiduje na zastupitele v Olomouci.

Sep 21, 202201:18:60
Re:vize zdravotnictví

Re:vize zdravotnictví

Pandemická krize plně odhalila slabá místa českého zdravotnictví – chybějící elektronizaci, koordinace na úrovni ministerstva zdravotnictví nebo nedostatek personálu. Jak tyto slabá místa zaplnit a jak změnit přístup k řešení krizových situací? Jak reformovat financování a organizaci zdravotnictví?  

O těchto otázkách diskutovali tři hosté (úředník, odborník a novinář) a moderátor. Právě přítomnost hostů z různých pozic v systému nám přináší širší pohled na téma.  

Hosty podcastu byli: Adam Vojtěch, ministr zdravotnictví Ivo Hlaváč, předseda zdravotnické sekce Hospodářské komory Martin Čaban, novinář a komentátor serveru Seznam Zprávy  

Podcast moderuje Jakub Král. Poslouchat nebo sledovat můžete na Spotify, Facebooku, YouTube, Apple Podcasts, Anchor.fm.

Oct 17, 202101:14:48
Re:vize školství

Re:vize školství

Co pandemie dala a vzala českému školství?

Ve studiu debatovala Alena Svátková – vedoucí oddělení projektů ve vzdělávání odboru školství Krajského úřadu Královéhradeckého kraje; Markéta Hronová – píše o školství a vzdělávání pro Hospodářské noviny a Karel Gargulák – odborník na řízení vzdělávacích systémů.

V podcastu se dozvíte, jaké změny české školství čekají. Jak snižovat rozdíly v úrovni vzdělání mezi regiony a sociálními skupinami. Zamysleli jsme se i nad tím, co udělat, aby učitelé neodcházeli do jiných oborů.

Aug 09, 202101:12:51
Marek Antoš: Volby

Marek Antoš: Volby

Hostem setkání byl doc. JUDr. PhDr. Marek Antoš, Ph.D., LL.M., specialista na volby a volební právo a politický systém, vedoucí Katedry ústavního práva Právnické fakulty UK. Během debaty jsme hledali odpovědi na otázky: Jaké jsou výhody a nevýhody povinné účasti u voleb? Proč v různých demokratických zemích existují různé volební systémy? Jak přesně funguje poměrný volební systém ve volbách do Poslanecké sněmovny? Jsou budoucností korespondenční/digitální volby?


Sep 30, 202001:14:59
Jan Wintr: Fungování státu v krizi

Jan Wintr: Fungování státu v krizi

Hostem setkání byl doc. Jan Wintr, specialista na teorii práva, pedagog Právnické fakulty UK a tajemník Stálé komise pro Ústavu ČR v Poslanecké sněmovně PČR.

Během debaty jsme hledali odpovědi mj. na otázky:

  • Co je z pohledu státu krize?
  • Jak a podle čeho se při krizi postupuje?
  • Které pravomoci má při řízení státu v krizi vláda a které závisí na krajských a místních samosprávách?
  • Jakým způsobem se mění legislativní proces?
  • Dochází v krizi k vychýlení rovnováhy dělby moci?

Krizi přitom chápeme v obecnějším slova smyslu, nemusí jít jen o zdravotnické riziko, ale třeba také zásadní živelní katastrofu či bezpečnostní ohrožení státu.

Sep 04, 202054:05
Jan Kysela: Co je vlastně stát?

Jan Kysela: Co je vlastně stát?

Hostem únorového setkání Re:Publikum byl ústavní právník prof. Jan Kysela. S Radkou Horákovou a publikem hledali odpovědi na otázky: Co je to stát? Kdy, proč a jak vzniká? Jak může stát naplnit očekávání občanů? Jaký význam má Ústava? Existují alternativy státu?

Feb 26, 202001:15:45