Skip to main content
Spotify for Podcasters
De researchED Nederland Podcast

De researchED Nederland Podcast

By researchED Nederland

Regelmatig plaatsen we hier podcasts die gemaakt zijn ter voorbereiding van of onderdeel zijn van een (regionaal) congres, waarbij we de onderwijsactualiteit bespreken en een doorkijkje maken naar de mooiste onderwijsconferentie van ons land. Daar waar onderzoek en praktijk in elkaar overvloeien.
Available on
Google Podcasts Logo
Pocket Casts Logo
RadioPublic Logo
Spotify Logo
Currently playing episode

Aflevering 42 - Inge de Wolf | Ontwikkelkrachtserie - Education Lab

De researchED Nederland PodcastOct 17, 2023

00:00
29:15
Aflevering 47 - Veronique van der Perk en Debbie Dussel | Ontwikkelkrachtserie - NRO

Aflevering 47 - Veronique van der Perk en Debbie Dussel | Ontwikkelkrachtserie - NRO

In de laatste aflevering van de Ontwikkelkracht-serie binnen onze researchED Nederland-podcast een gesprek met Veronique van der Perk en Debbie Dussel. Veronique is Hoofd Kennisdeling bij het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) en Debbie leraar groep 5 aan de Willibrordschool. Het NRO staat binnen Ontwikkelkracht aan de lat voor de pijler ‘Kennisdeling’. Hoe vullen zij dit in en hoe zit het met de betrokkenheid van de onderwijspraktijk? Waar kun je terecht voor meer informatie en hoe kun je als school, schoolleider of leraar zelf actief meedoen en/of -denken?

Nov 09, 202329:04
Aflevering 46 - Jeanne van Loon | Ontwikkelkrachtserie - Ministerie van OCW

Aflevering 46 - Jeanne van Loon | Ontwikkelkrachtserie - Ministerie van OCW

Jeanne van Loon startte in november 2022 bij het ministerie van OCW als kwartiermaker voor het Programmabureau Ontwikkelkracht en is sinds april 2023 aangesteld als Programmanager Ontwikkelkracht bij OCW. Hiervoor werkte ze als MT-lid bij de directie Kennis van het ministerie van OCW en deed ze de nodige ervaring op als projectleider en programmamanager aangaande evidence-informed beleidsvorming op het terrein van Volksgezondheid en Zorg. Met Jeanne van Loon verkent Jan van de Ven de bredere ambitie van Ontwikkelkracht en de specifieke rol daarbinnen van het Programmabureau Ontwikkelkracht van OCW

Oct 30, 202333:57
Aflevering 45 - Michèl de Vries | Ontwikkelkrachtserie - Groeikracht

Aflevering 45 - Michèl de Vries | Ontwikkelkrachtserie - Groeikracht

In aflevering #45 van onze podcast is Michèl de Vries te gast. Michèl is voormalig leraar basisonderwijs, lerarenopleider, kartrekker van het LerarenOntwikkelFonds en vooral ook lid van het Groeikracht-kernteam. Met het Groeikrachtprogramma staat Michèl de Vries binnen Ontwikkelkracht voor de pijler onderzoeks- en verbetercultuur. Met Michèl verkennen we de bredere ambitie van Ontwikkelkracht en de specifieke rol daarin van Groeikracht en vooral ook: hoe kunnen scholen hier een actieve bijdrage aan leveren, wat hebben ze eraan en waarom is dat van belang?

Oct 26, 202327:17
Aflevering 44 - Arjan van der Meij | Ontwikkelkrachtserie - Expertscholen

Aflevering 44 - Arjan van der Meij | Ontwikkelkrachtserie - Expertscholen

Arjan van der Meij: Hij stond ruim 25 jaar voor de klas als natuurkundedocent en werd zelfs in 2021 verkozen tot natuurkundedocent van het jaar, begin 2023 verliet hij zijn geliefde klaslokaal en meldde hij zich bij het ministerie van OCW voor een nieuwe klus. Als programmacoördinator bouwt hij samen met collega’s van de grond de pijler Expertscholen binnen Ontwikkelkracht op. Met Arjan verkent Jan van de Ven de bredere ambitie van Ontwikkelkracht en de specifieke rol daarbinnen van die Expertscholen en vooral ook: hoe kunnen scholen hier een actieve bijdrage aan leveren, wat hebben ze eraan en waarom is dat van belang?

Oct 23, 202338:07
Aflevering 43 - Iliass El Hadioui | Ontwikkelkrachtserie - De Transformatieve School

Aflevering 43 - Iliass El Hadioui | Ontwikkelkrachtserie - De Transformatieve School

Met het verbetercultuur- en professionaliseringsprogramma De Transformatieve School komen Iliass El Hadioui en zijn collega’s al jaren vele scholen binnen. Vanaf dit schooljaar maakt het Transformatieve School-traject integraal deel uit van Ontwikkelkracht. Op deze manier hoopt Iliass El Hadioui in verbondenheid met alle andere pijlers zorg te dragen voor de onderzoeks- en verbetercultuur-pijler binnen dit ambitieuze onderwijsprogramma. Hoe kijkt Iliass El Hadioui naar de uitdagingen die hierbij komen kijken en waarom is Ontwikkelkracht wat hem betreft meer dan de som der delen? En hoe kunnen scholen een actieve bijdrage leveren om zo samen tot nóg meer ontwikkelkracht voor ons onderwijs te komen?

Oct 19, 202340:08
Aflevering 42 - Inge de Wolf | Ontwikkelkrachtserie - Education Lab

Aflevering 42 - Inge de Wolf | Ontwikkelkrachtserie - Education Lab

In aflevering #42 van onze podcast is Inge de Wolf, directeur en oprichter van Education Lab, te gast. Education Lab staat binnen Ontwikkelkracht met hun Teacher Lab en Taal Lab voor de pijler onderzoek in co-creatie. Hoe begon voor Education Lab dit Ontwikkelkrachtavontuur en wat hopen zij met dit groeifondsproject voor elkaar te krijgen samen met en voor ons Nederlands onderwijs? Hoe kun je meedoen als school en wat gaan leraren, schoolleiders en hun schoolteams hiervan merken? Met Inge de Wolf kijken we naar de ambities op korte en lange termijn, kijken we naar de wisselwerking tussen de verschillende pijlers binnen Ontwikkelkracht en zetten we een eerste podcast neer in een speciale zesdelige podcastserie over dit ambitieuze onderwijsprogramma.

Oct 17, 202329:15
Aflevering 41 - Erik Ex

Aflevering 41 - Erik Ex

In aflevering #41 van onze researchED Nederland-podcast is Leraar van het Jaar vo 2022, onderwijscolumnist en geschiedenisdocent Erik Ex te gast. Hoe heeft hij het afgelopen jaar als ambassadeur van het onderwijs beleefd en wat heeft de titel Leraar van het Jaar hem gebracht? Natuurlijk spreken we over zijn missie om het smartphonegebruik binnen onze scholen terug te dringen, maar ook over zijn vak geschiedenis in relatie tot leesvaardigheid, het lerarentekort en onderwijs als gewenste hoofdonderwerp richting de verkiezingen van november.

Sep 28, 202341:50
Aflevering 40 - Josien Boetje

Aflevering 40 - Josien Boetje

In podcast #40 met Josien Boetje spreken we over de razendsnelle ontwikkelingen van Artificial Intelligence en ChatGPT in het onderwijs. Hoe moeten we hier in het onderwijs mee omgaan en naar kijken? Voeren we het juiste gesprek en hoe zit het met de inhoudelijke kennis over deze ontwikkeling specifiek en digitale vaardigheden in het algemeen? Josien bepleit de nieuwe kansen die technologische ontwikkeling ons biedt om het leren van leerlingen te bevorderen, mits we die op een juiste manier inzetten.

Sep 22, 202333:14
Aflevering 39 - Manon Biemans

Aflevering 39 - Manon Biemans

#39 Manon Biemans: ‘Elke docent een leesdocent'

In deze 39e aflevering van onze researchED-Nederland podcast spreken we over één van de vier domeinen die als Basisvaardigheid wordt gezien: Taal/Lezen. Wat kun je doen als leerkracht in het voortgezet onderwijs om het taal-/leesonderwijs zo sterk mogelijk in je onderwijs te verwerken? Niet alleen in het vak Nederlands, maar ook in allerlei andere vakken. Hoe kun je bijvoorbeeld met Close Reading in de zaakvakken aan de slag gaan en wat brengt dat je leerlingen en jezelf?

Sep 14, 202329:59
Aflevering 38 - Jacquelien Bulterman

Aflevering 38 - Jacquelien Bulterman

In onze researchED-podcast #38 met Jacquelien Bulterman spreken we samen over haar boek ‘Het Lerarentekort: pleidooi voor vakmanschap’. Bulterman pleit hierin voor een andere kijk naar het leraarschap in relatie tot vakmanschap en expertise. Hoe kan het dat vakmanschap en expertise in het onderwijs steeds buiten het klaslokaal wordt gelegd en gezocht? Bulterman spreekt van een beweging weg van de ‘toeschouwerswetenschap’ waarbij onderwijsonderzoek op (te) grote afstand van de onderwijspraktijk vertelt hoe leraren hun werk moeten doen. Hoe komen we tot een betere balans die recht doet aan het leraarschap?

Sep 07, 202330:54
Aflevering 37 - Iliass El Hadioui

Aflevering 37 - Iliass El Hadioui

Podcast nummer 37 is met Iliass El Hadioui en gaat over over Ontwikkelkracht en de plek van de Transformatieve school in dit meerjarenplan om onderwijskwaliteit een flinke duw in de rug te geven.
Wat is hierbij van belang, waar liggen de kansen en wat zijn de grootste uitdagingen? Van Teacher Efficacy via Collective Teacher Efficacy uiteindelijk naar Student Efficacy, hoe krijg je dat op je school samen voor elkaar. Uiteraard ook vooruitblik naar de sessie van Iliass op 11 maart en een vervolgsessie die zijn collega Hind Mahrach verzorgt over het ‘Hoe dan?’ voor scholen en leraren.

Mar 02, 202334:35
Aflevering 36 - Symen van der Zee

Aflevering 36 - Symen van der Zee

De nieuwe researchED NL Podcast met als gast Symen van der Zee: Over het onderzoek dat De Morgen deed naar de kwaliteit van lerarenopleidingen in Vlaanderen en hoe zich dat verhoudt tot onze Nederlandse lerarenopleidingen. Ook kijken we alvast vooruit naar de sessie van Symen op 11 maart met de pakkende titel ‘1000% succesvol succes voor ieder kind!!!’ over de (te) grote focus op het individu en zelfredzaamheid in ons onderwijs. Iedereen verantwoordelijk voor zijn eigen succes en dus ook zijn eigen falen, maar is dat eigenlijk wel zo en wat brengt dat ons onderwijs?'

Feb 23, 202333:15
Aflevering 35 - Marita Eskes

Aflevering 35 - Marita Eskes

In deze researchED Nederland Podcast-aflevering is Marita Eskes te gast, die tijdens researchED NL 2023 een sessie komt geven over het leesonderwijs op onze basisscholen en het belang van goede, onderbouwde kennis bij leraren en op scholen. Ook maken we een doorkijkje met Marita naar haar sessie op 11 maart waarbij ze samen met twee leerkrachten, Ineke ten Hoeve en Marianne van den Dikkenberg, het podium zal betreden. We gaan dieper in wat hoge verwachtingen kunnen betekenen, ook op scholen met een populatie vol uitdagingen.

Feb 16, 202325:58
Aflevering 34 - Heleen Buhrs en Ingrid Elijzen

Aflevering 34 - Heleen Buhrs en Ingrid Elijzen

De nieuwe researchED NL Podcast met als gasten Heleen Buhrs en Ingrid Elijzen.
Over de kracht van ijzersterk onderwijs in een rijke context. In deze podcast belichten leerkrachten Heleen Buhrs en Ingrid Elijzen de enorme meerwaarde van een bevoegde leerkracht voor de klas. Niet om een lesje te draaien, of een dagje onderwijs te verzorgen, maar door met leerlingen meerdere weken achter elkaar helemaal in een zelf opgezet thema te verdwijnen. Specifiek het leesonderwijs komt aan bod in deze podcast, zoals dat ook zal zijn tijdens de bijzondere sessie die Heleen en Ingrid samen met hun collega Martin Bootsma op ons researchED-podium gaan brengen op 11 maart: een opgenomen leesles in hun klas van A tot Z. Wat komt er allemaal kijken bij gewoon goed onderwijs?

Feb 09, 202328:40
Aflevering 33 - Paul Kirschner

Aflevering 33 - Paul Kirschner

Podcast aflevering 33 met als gast Paul Kirscher. Hij bespreekt de beste manier om met smartphones om te gaan op school en hoe je samenwerkend leren effectief in kunt zetten in de klas. Na Tishausers tip ook nog een gesprek over de sessie van Paul zelf over dat doceren paradoxaal en contra-intuïtief is.

Feb 02, 202334:56
Aflevering 32 - Andrew Niemeijer

Aflevering 32 - Andrew Niemeijer

’In aflevering #32 is Andrew Niemeijer te gast. Een gesprek over de Leraren van het Jaar-verkiezing van 5 oktober en alles wat daar bij komt kijken met deze voorzitter van het Leraren van het Jaar-bestuur en tevens oud-winnaar. Ook licht Andrew een tipje van de sluier op over de sessie die hij geeft op het onderwijscongres in Laren, waarbij hij put uit zijn ervaring als docent Engels en de promotie die hij daarnaast deed met ‘War in the Classroom’.'

Sep 29, 202238:43
Aflevering 31 - Jelmer Evers

Aflevering 31 - Jelmer Evers

In aflevering #31 is Jelmer Evers te gast. Hij schreef in 2013 ‘Het Alternatief’ samen met René Kneyber, was genomineerd voor de Global Teacher Prize, is tegenwoordig Dagelijks Bestuurder bij de AOb en bovenal Geschiedenis-docent.  Hoe ziet hij de rol van de leraar binnen het breder perspectief van onderwijs? Hoe kunnen leraren zich zo goed mogelijk organiseren en wat kunnen we daarbij leren uit andere landen?  Als pleitbezorger van ‘Flip the system’ spreekt Jelmer zowel op het door researchED mede georganiseerde AOb-jubileumcongres van 24 september, als op onze regionale researchED-editie in Laren in samenwerking met de GSF en de lerarenopleidingen van de HU en UU.

Sep 22, 202238:33
Aflevering 30 - Mila Bammens en Maxine Herinx

Aflevering 30 - Mila Bammens en Maxine Herinx

Podcast met Jan van de Ven die in gesprek gaat met Mila Bammens en Maxine Herinx.

De titel van de podcast: Over hoe het steunpunt TerInfo (UU) leraren helpt om moeilijke onderwerpen bespreekbaar te maken.

Zij geven een sessie op het jubileumfeest van de AOb, waar we als researchED meehielpen het inhoudelijk programma vorm te geven. 

Zie https://www.aob.nl/professionalisering/congressen/aob-25-jaar-een-klasse-apart/ voor meer info over deze dag.

Sep 15, 202231:38
Aflevering 29 - Marcel Schmeier

Aflevering 29 - Marcel Schmeier

In deze aflevering van de researchED Nederland-podcast gaat presentator Jan van de Ven in gesprek met Marcel Schmeier. Over de onderwijsactualiteit, maar natuurlijk ook over de sessie die Marcel op 29 september in Apeldoorn op de Heemgaard komt houden tijdens het Onderwijscongres in samenwerking met de VOG. Wat kun je verwachten als je in zijn sessie ‘EDI 2.0: tips en technieken voor een goede les’ aansluit en hoe hoopt hij dat bezoekers aan het einde van zijn sessie weer naar buiten lopen? Uiteraard ook meer informatie in deze podcast over wat je op die 29e september mag verwachten

Sep 08, 202225:51
Aflevering 28 - Boekpresentatie Didactief: Ken je Leerling

Aflevering 28 - Boekpresentatie Didactief: Ken je Leerling

In podcast #28 zie je de boekpresentatie die plaatsvond op 18 juni tijdens researchED Nederland 2022. Het gaat om het boek "Ken je leerling" en is onderdeel van Didactief Onderzoek.  Het is een gesprek tussen onderwijsonderzoeker Judith Gulikers, onderwijsjournalist Bea Ros en onderwijsbestuurder Harrie van de Ven.

Jun 23, 202217:22
Aflevering 27 - Eline van Haarlem

Aflevering 27 - Eline van Haarlem

In aflevering 27 van de researchED Nederland Podcast gaat Jan van de Ven in gesprek met Eline van Haarlem. Zij bespreekt onder andere de do's en don'ts in het nieuwkomersonderwijs.
Sinds februari / maart 2022 is dit zeer actueel en krijgt Nederland de zorg over veel kinderen uit Oekraïne die onderwijs nodig hebben. Eline van Haarlem is directeur vaneen school voor nieuwkomers en heeft een nieuwe school opgezet.
Wat komt hierbij kijken?

Jun 16, 202237:23
Aflevering 26 - Daisy Mertens

Aflevering 26 - Daisy Mertens

In deze podcast spreekt Jan van de Ven met Daisy Mertens, ‘Leraar van het jaar’ in 2016 en was Global Teacher Prize finalist in 2019.  

Ze spreekt over methodes en thematisch onderwijs. Burgerschap komt aan bod en werken zonder methode voor wereldoriëntatie. 

Dit belooft een interessante sessie te worden op 18 juni.

Jun 09, 202243:25
Aflevering 25 - Piet van der Ploeg

Aflevering 25 - Piet van der Ploeg

’In aflevering #25 met Piet van der Ploeg een gesprek over het ‘visievirus’ in het onderwijs en hoe dat wat Van der Ploeg betreft al jaren rondwaart. Als onderwijsfilosoof maakt hij zich zorgen over de manier waarop Burgerschapsvorming steeds verder ons onderwijs binnentreedt, waarbij hij vraagtekens zet bij wat dan precies de opgave voor het onderwijs zou moeten zijn, of het wel een expliciete opdracht voor het onderwijs zou moeten zijn, hoe dat in de wet verwoord is en de rol die de onderwijsinspectie in het geheel speelt. ‘Social engineering’ ligt op de loer, iets waar we volgens Van der Ploeg zeer waakzaam voor moeten zijn.'

Jun 02, 202234:35
Aflevering 24 - Marco de Leeuw

Aflevering 24 - Marco de Leeuw

In aflevering #24 is groep 8 leraar Marco de Leeuw onze gast. Een gesprek over of alle randvoorwaarden nu op orde zijn na een nieuwe cao-PO en ambitieus Onderwijsakkoord, maar ook over leesonderwijs. Hoe ziet dit er bij Marco in de klas uit en wat voegt de Kennistafel Effectief Leesonderwijs toe? Uiteraard ook over Marco’s missie: Kansrijk Adviseren. Hoe komt bij hem op school een schooladvies tot stand en wat komt hij op 18 juni over dit onderwerp vertellen op ons congres?

May 27, 202232:23
Aflevering 23 - Hannah Bijlsma en Bilal Majdoubi

Aflevering 23 - Hannah Bijlsma en Bilal Majdoubi

Jan van de Ven gaat in gesprek met onderwijsinspecteurs Hannah Bijlsma en Bilal Majdoubi. Over kwaliteit van onderwijs, hoe die te bereiken, rol van centrale toetsing en toezicht op onderwijskwaliteit vanuit de Onderwijsinspectie. Dat en meer in de podcast.

May 19, 202238:07
Aflevering 22 - Franka Dammerman

Aflevering 22 - Franka Dammerman

‘In aflevering #22 is zij-instromer en startende leerkracht Franka Dammerman te gast. Zij legde een route naar de klas af die onder ander langs het Zweedse onderwijssysteem leidde, een van de landen die door de onderwijsinspectie werd genoemd als lichtend voorbeeld. Is dat terecht? Uiteraard komt ook Franka’s sessie van 18 juni aan bod, waarin ze gaat verkennen hoe evidence-informed en experience-based zich met elkaar verhouden.’

May 12, 202231:09
Aflevering 21 - Jasper Rijpma

Aflevering 21 - Jasper Rijpma

Openhartig en persoonlijk gesprek tussen Jan van de Ven en Jasper Rijpma, met onder andere antwoord op de vraag die Renske de Kleijn heeft gesteld, de Tip van Tishauser en het project waar Jasper druk mee is: Verbetercultuur en evidence informed werken (Ontwikkelkracht)

Iedere leraar wil goede lessen kunnen geven, vanuit betrokkenheid voor de leerling, vanuit ambitie en vanuit liefde voor het vak. Maar de werkdruk in het onderwijs ligt hoog en kennis over wat werkt is niet altijd direct beschikbaar. Hoe bouw je als leraar en schoolleider aan een verbetercultuur? Hoe leer je van collega’s in je school, van andere scholen en van de wetenschap?

May 05, 202234:17
Aflevering 20 - Renske de Kleijn

Aflevering 20 - Renske de Kleijn

In deze aflevering gaat Jan van de Ven in gesprek met universitair docente Renske de Kleijn over onderzoek en feedback. 

Apr 28, 202227:07
Aflevering 19 - Charlotte Goulmy

Aflevering 19 - Charlotte Goulmy

Podcast over de staat van het onderwijs en een blik op de vavo.

Apr 21, 202224:58
Aflevering 18 - Dave van der Geer

Aflevering 18 - Dave van der Geer

Dave van der Geer: Schooldirecteur Dave van der Geer van de Drie Koningen in de Meern schijnt zijn licht over het curriculumdebat. Wat is er nou echt nodig, waar liggen de kansen en wat moeten we samen proberen te vermijden?  Dave vertelt hoe hij met zijn team samen via het Nederlands Kennis Curriculum niet wacht op wat er in Den Haag besloten wordt, maar zelf aan de slag gaat. De school als professionele leergemeenschap, hoe ziet dat er uit op de Drie Koningen?

Apr 14, 202227:17
Aflevering 17 - Bonuspodcast over 'De leraar'

Aflevering 17 - Bonuspodcast over 'De leraar'

In de vierde en tevens laatste bonusaflevering kan je luisteren naar het tafelgesprek over 'De leraar'. Tijdens dit tafelgesprek sluiten Daniel Muijs, Jelmer Evers, Elke Mulder en Sharon Martens aan.  

De bonuspodcast staat in het teken van de kick-off 'onderwijskwaliteit - de lat omhoog' die op 15 januari 2022 heeft plaatsgevonden.   

Kan je geen genoeg krijgen van de researchED Nederland Podcast? Luister dan snel alle andere afleveringen. 

Apr 06, 202249:22
Aflevering 16 - Bonuspodcast over 'Onderwijskwaliteit'

Aflevering 16 - Bonuspodcast over 'Onderwijskwaliteit'

In de derde bonusaflevering kan je luisteren naar het tafelgesprek over 'Onderwijskwaliteit'. 

Tijdens dit tafelgesprek sluiten Hannah Bijlsma, Naomi Smit en Sezgin Cihangir aan. De bonuspodcast staat in het teken van de kick-off 'onderwijskwaliteit - de lat omhoog' die op 15 januari 2022 heeft plaatsgevonden. 

Kan je geen genoeg krijgen van de researchED Nederland Podcast? Luister hier dan snel meer afleveringen!

Mar 30, 202248:09
Aflevering 15 - Bonuspodcast over 'Evidence into practice'

Aflevering 15 - Bonuspodcast over 'Evidence into practice'

In de tweede bonusaflevering kan je luisteren naar het tafelgesprek over 'Evidence into practive'. Tijdens dit tafelgesprek sluiten Lusanne Stap, Marcel Schmeier, Inge de Wolf en Paul Kirschner aan. 

De bonuspodcast staat in het teken van de kick-off 'onderwijskwaliteit - de lat omhoog' die op 15 januari 2022 heeft plaatsgevonden. 

Mar 23, 202244:34
Aflevering 14 - Bonuspodcast met Keynote prof. Paul Kirschner

Aflevering 14 - Bonuspodcast met Keynote prof. Paul Kirschner

In de eerste aflevering kan je luisteren naar de keynote van internationaal researchED-icoon Paul Kirschner over goede lespraktijken en goed leren en wat we daar vanuit de onderwijswetenschap over weten.

Mar 17, 202244:17
Aflevering 13 - Ton van Haperen

Aflevering 13 - Ton van Haperen

In de eerste aflevering van een serie van drie richting het researchED-deel op het AOb-congres op 27 november is Ton van Haperen onze gast. Hoe staat de leraar ervoor en hoe zijn we daar als leraren toe gekomen? In zijn sessie op het AOb-congres met als titel ‘Sterke besturen, zwakke leraren’ gaat Ton in op de krachtverhoudingen en de uitwerking van die krachtverhoudingen.

Nov 10, 202126:53
Aflevering 3 - Daniel Muijs

Aflevering 3 - Daniel Muijs

‘Daniel Muijs: Over de macht van methodemakers en leraareffectiviteit’

In de laatste aflevering richting researchED België van 23 oktober in Mechelen, is Daniel Muijs onze gast. Als voormalig hoofd van Ofsted (onderwijsinspectie Engeland) laat hij zijn licht schijnen over het belang van een beroepsgroep leraren die methode-onafhankelijk kan werken: van uitvoerder naar architect en het belang van een kennisrijk curriculum. Uiteraard komt ook zijn eigen sessie van 23 oktober aan bod, waarin hij verder zal ingaan op wat onderzoek zegt over leraareffectiviteit. Tot in Mechelen!

Oct 20, 202132:46
Aflevering 12 - Dirk Van Damme

Aflevering 12 - Dirk Van Damme

In de nieuwste aflevering van onze researchED-podcast gaan we in gesprek met voormalig hoofd van de OESO/OECD Dirk Van Damme. We kijken naar opvallende punten uit het meest recente ‘Education at a Glance’-rapport, waarin het onderwijs in verschillende landen naast eenzelfde meetlat wordt gelegd. Wat valt op in ons onderwijs in Vlaanderen en Nederland? Waar kunnen we wat leren van de landen om ons heen?

Oct 13, 202133:32
Aflevering 11 - Erik Meester

Aflevering 11 - Erik Meester

In aflevering drie is Erik Meester onze gast. Op 23 oktober verzorgt hij een researchED-sessie in Mechelen over curriculumontwikkeling in het primair onderwijs, oftewel het lager onderwijs in Vlaanderen. Welke dimensies komen er kijken bij curriculumontwikkeling en hoe kijkt Erik aan tegen actuele curriculum- en eindtermendiscussies in Vlaanderen en Nederland. Mocht je na deze podcast meer over dit onderwerp willen weten, kom dan op 23 oktober naar de eerste editie van researchED in België en schaf Erik's boek 'Wetenswaardig' aan.

Oct 06, 202124:59
Aflevering 10 - Kristel Vanhoyweghen

Aflevering 10 - Kristel Vanhoyweghen

Kristel Vanhoyweghen: Hoe staat het ervoor met professionalisering van leraren en lerarenopleidingen? Kristel Van Hoyweghen vertelt vanuit haar jarenlange ervaring als docente in het secundair onderwijs, lerarenopleider, onderzoeker en kartrekker van de nieuwe leergang gebaseerd op het welbekende Wijze Lessen-boek, die ze op scholen in Vlaanderen en Nederland aanbiedt.

Sep 29, 202123:49
Aflevering 9 - Tim Surma & Machteld Verbruggen

Aflevering 9 - Tim Surma & Machteld Verbruggen

Tim Surma en Machteld Verbruggen: in de eerste aflevering zijn de twee kartrekkers achter de eerste editie van researchED België te gast. Wat drijft hen om researchED naar Mechelen te halen? Hoe staat het Vlaams onderwijs er op dit moment voor en wat voor een rol is er voor evidence-informed onderwijs weggelegd? Uiteraard kijken we ook kort vooruit naar wat er 23 oktober allemaal op het programma staat.

Sep 22, 202123:21
Aflevering 8 - Demi van Doorn

Aflevering 8 - Demi van Doorn

In onze laatste bonusaflevering van De researchED Nederland Podcast is Demi van Doorn te gast. Als startende leerkracht schrijft, deelt, blogt en vlogt Demi haar ervaringen naar honderden andere startende en aspirant leraren via haar instagram-account en haar eigen website. Als firsttime bezoeker blikt ze terug op ons congres van zaterdag 19 juni en bespreken we de actualiteit rondom de hoge druk die op startende leraren gelegd wordt, zelfs soms nog voordat ze hun opleiding hebben afgerond. Hoe zou een goede begeleiding in de eerste jaren voor de klas eruit moeten zien?

Jun 23, 202121:23
Aflevering 7 - Gert Verbrugghen

Aflevering 7 - Gert Verbrugghen

In de zevende aflevering van de researchED Nederland Podcast een gesprek met leerkracht Gert Verbrugghen. Als onderdeel van een docententeam op VO-school het Alfrinkcollege in Deurne, voerde hij samen met collega's de afgelopen jaren een onderwijsvernieuwing door op hun school. Of beter: een onderwijsverbetering. Wat begon met een verzoek om tot 'Kunskapsskolan' om te vormen, veranderde uiteindelijk in een school waar evidence-informed onderwijs niet meer weg te denken is.

Jun 16, 202120:35
Aflevering 6 - Naomi Smits & Esther Stol

Aflevering 6 - Naomi Smits & Esther Stol

In de zesde aflevering van De researchED Nederland Podcast zijn twee leerkrachten primair onderwijs te gast. Naomi Smits (groep 8) en Esther Stol (groep 4) gaan in op het voorstel van Adriaan van Dis om een 'leesknokploeg' op te zetten en zo de liefde voor lezen weer aan te wakkeren. Op hun eigen school werkten ze de leesmethodes hun klas uit en brachten ze jeugdliteratuur ervoor terug. Hoe krijgen we de liefde voor boeken terug voor onze leerlingen én onze (toekomstige) collega-leraren?

Jun 09, 202125:09
Aflevering 5 - Paul Kirschner

Aflevering 5 - Paul Kirschner

In de vijfde aflevering van de researchED Nederland Podcast is het woord aan internationaal onderwijsonderzoeksicoon Paul Kirschner. Zowel het kwantitatieve als het kwalitatieve lerarentekort komen langs, waarbij de inconsistentie en het geheel ontbreken van beleid besproken wordt. Waar zou een nieuwe Minister van Onderwijs straks mee moeten beginnen? Uiteraard komen ook de twee sessies die Paul verzorgt op 19 juni langs, over wat we uit onderzoek weten wat werkt in de klas.

Jun 02, 202132:43
Aflevering 4 - Pedro De Bruyckere

Aflevering 4 - Pedro De Bruyckere

In de vierde aflevering van De researchED Nederland Podcast een gesprek met onderwijspedagoog Pedro De Bruyckere. De man van ‘niet alles werkt en niets werkt altijd in het onderwijs'. Samen met Jan van de Ven spreekt Pedro over onderwijs, opvoeden en onderzoek. Het evidence-informed onderwijs wordt in een breder perspectief geplaatst, onder andere aan de hand van het nieuwe boek ‘Bijna alles wat je moet weten over psychologie’ dat Pedro samen met Casper Hulshof en Liese Missinne schreef. Na de zomer in de boekenwinkel, op 19 juni alvast in de Keynote van onze researchED Nederland-conferentie.

May 26, 202122:21
Aflevering 2 - Inge de Wolf

Aflevering 2 - Inge de Wolf

In de tweede aflevering is Inge de Wolf te gast. Jan van de Ven gaat met haar in gesprek over het Nationaal Programma Onderwijs, de menukaart van OCW en de recente Staat van het Onderwijs. Niet alleen over wat er beter kan of moet, maar ook waar we als Nederland trots op mogen zijn. Ook blikken ze samen vooruit op de sessie over Professionalisering van leraren en schoolleiders die De Wolf op 19 juni op researchED presenteert.

May 19, 202122:48
Aflevering 1 - René Kneyber

Aflevering 1 - René Kneyber

Jan van de Ven gaat in de eerste aflevering met René Kneyber in gesprek over wat er bovenop de onderwijsstapel moet liggen bij de aanstaande formatie. Ze blikken vooruit op de sessie over Feedback die Kneyber op 19 juni op het researchED-podium komt brengen'. 

May 12, 202120:46