Skip to main content
Spotify for Podcasters
Y Busnes Rhedeg 'Ma

Y Busnes Rhedeg 'Ma

By Owain Schiavone

Podlediad rhedeg Cymraeg yn trin a thrafod newyddion rhedeg, hyfforddi a mwy, ynghyd â chyfweliadau gyda rhedwyr Cymreig. Cyflwynir gan Owain Schiavone

Welsh language running podcast featuring news, training and interviews. Presented by Owain Schiavone.
Available on
Apple Podcasts Logo
Google Podcasts Logo
Overcast Logo
Pocket Casts Logo
RadioPublic Logo
Spotify Logo
Currently playing episode

Pennod 12 - Dr Ioan Rees

Y Busnes Rhedeg 'MaMay 25, 2021

00:00
01:21:38
Pennod 1 (cyfres 2) - Dyfed Whiteside-Thomas
Nov 17, 202101:10:14
Pennod 13 - Adolygiad efo Arwel

Pennod 13 - Adolygiad efo Arwel

Pennod fach wahanol y tro yma, cyfle i ddal fyny a thrafod sawl peth o'r byd rhedeg gydag Arwel Evans o Running Review Cymru. Mae rasio'n dechrau nôl yn raddol felly mae'n gyfle i drafod rhai o'r rasus sydd wedi digwydd yng Nghymru gan gynnwys 10K Nick Beer yn Llandudno a chyfres 5K Athletau Cymru yn Y Rhyl a Phenbre. 

Mae'n gyfle hefyd y gael rhagolwg fach o athletau'r Gemau Olympaidd, y gobeithion Cymreig gyda Jake Hayward, ac ambell uchafbwynt arall o'r amserlen. 

Pennod syml, dim nonsens - rhowch wybod eich barn ac os hoffech chi glywed mwy o'r rhain yn y dyfodol. 

Jul 26, 202153:46
Pennod 12 - Dr Ioan Rees
May 25, 202101:21:38
Pennod 11 (Rhan 2) - Angharad Mair
Apr 28, 202155:58
Pennod 11 (Rhan 1) - Angharad Mair
Apr 21, 202101:03:05
Pennod 10 - Andrew Davies
Apr 02, 202156:57
Pennod 9 (Rhan 2) - Nia Davies a David Cole
Feb 24, 202101:00:20
Pennod 9 (Rhan 1) - Nia Davies a David Cole

Pennod 9 (Rhan 1) - Nia Davies a David Cole

Ym mhennod ddiweddaraf Y Busnes Rhedeg Ma mae Owain yn cael cwmni y cwpl o Aberteifi sy'n gyfrifol am bodlediad triathlon Nawr yw'r Awr. Lansiwyd y pod ym mis Mehefin 2020, ac fe wnaethon nhw gyhoedd 25 pennod wythnosol yn y gyfres gyntaf. Maen nhw wedi cyfweld llwyth o athletwyr ac enwogion o'r byd chwaraeon, ynghyd ag arbenigwyr mewn maesydd penodol o fyd y campau. Mae wir yn werth i chi chwilio am Nawr yw'r Awr ar eich chwaraewr podlediadau a gwrando nôl ar gymaint â phosib o'r penodau. 

Roedd cymaint i'w drafod nes bod rhaid rhannu'r bennod yn ddwy ran. Yn y cyntaf, rydan ni'n trafod Nawr yw'r Awr, hanes Nia a Dai fel rhedwyr, a'r gobeithion o weld digwyddiadau mawr triathlon a rhedeg yn dychwelyd yn fuan. 

Rhan 2 i ddilyn yn fuan! 

Cerddoriaeth y bennod: 'Breuddwyd' gan Eädyth (allan ar Recordiau UDISHIDO)

Feb 17, 202147:31
Pennod 8 - Math Llwyd
Jan 21, 202153:33
Pennod 7 - Elliw Haf

Pennod 7 - Elliw Haf

Ym mhennod ddiweddaraf podlediad Y Busnes Rhedeg 'Ma mae Owain Schiavone yn cael cwmni rhedwraig Harriers Eryri a Chymru, Elliw Haf. Mae Elliw wedi cael cryn lwyddiant dros y blynyddoedd diwethaf, gan gyrraedd y brig (yn llythrennol) trwy gynrhychioli Cymru yn Ras yr Wyddfa ar ddau achlysur. Ym mis Mai, daeth newid ar fyd wrth iddi roi genedigaeth i'w plentyn cyntaf ac yn y sgwrs mae'n trafod sut y llwyddodd i barhau i redeg yn ystod ei beichiogrwydd, ac ail-ddechrau'n fuan ar ôl yr enedigaeth. 

Ar dop y sioe mae Owain yn sôn am ddwy her elusennol sydd ar y gweill gan David Cole a Peter Gillibrand. Dyma'r dolenni os ydych chi eisiau cefnogi'r heriau hynny, a chyfrannu at yr elusennau teimlwng:

David Cole - https://www.justgiving.com/fundraising/MINDAdventCalendarRunningChallenge 

Peter Gillibrand - https://uk.virginmoneygiving.com/PeterGillibrand1 

Dec 22, 202001:12:07
Pennod 6 - Dion Jones
Nov 16, 202045:34
Pennod 5 - Matthew Roberts
Oct 20, 202050:30
Pennod 4 - Peter Gillibrand

Pennod 4 - Peter Gillibrand

Ym mhennod ddiweddaraf y podlediad rhedeg Cymraeg mae Owain Schiavone'n cael sgwrs gyda'r rhedwr marathon, a boi iawn, Peter Gillibrand (@GillibrandPeter). Mae Peter yn newyddiadurwr fu'n gohebu tipyn ar farathon Llundain elen - y ras elite a rhithiol - ac a fu'n ddigon ffodus i holi Paula Radcliffe ac Eliud Kipchoge wrth wneud hynny. 

Roedd Peter ei hun yn rhedeg y marathon rhithiol wedi'i wisgo fel seren er mwyn codi arian at elusen Mencap - gallwch ei noddi nawr https://uk.virginmoneygiving.com/fundraiser-display/showROFundraiserPage?userUrl=PeterGillibrand1&pageUrl=1

Mae agwedd Peter at redeg, a'r modd mae wedi mynd ati i ddefnyddio rhedeg fel modd o helpu eraill yn ysbrydoliaeth. 

Cerddoriaeth y bennod yma ydy 'Y Gorwel' gan Ghostlawns, fydd ar yr albwm Motorik - allan ar 30 Hydref. 

Oct 12, 202001:06:18
Pennod 3 - Angharad Davies

Pennod 3 - Angharad Davies

Ym mhennod diweddaraf y podlediad mae Owain yn sgwrsio gyda'r athletwraig elité, Angharad Davies, Mae Angharad yn dod yn wreiddiol o Lanymddyfri, ond bellach yn byw yn Galicia, Sbaen. Ar ôl serennu fel rhedwraig ieuenctid ac wrth gamu i'r categori oedolion, bu iddi gymryd egwyl o athletau am gwpl o flynyddoedd. Bellach mae nôl yn cystadlu ar y trac dros y pellteroedd canolig, ac yn rhedeg yn well nag erioed. Yn y cyfweliad mae'n trafod her hyfforddi yn ystod y cloi mawr, cydraddoldeb i ferched yn y byd rhedeg a sawl pwnc amserol arall.

Yn ystod y cyfweliad rydym yn trafod achos penodol yn ymwneud â diogelwch merched wrth redeg yn Sbaen. Dyma ddolen i'r erthygl sy'n dyfynu Angharad ynglŷn â hyn - https://www.runnersworld.com/women/a28368894/running-as-a-woman-in-spain/

Hefyd yn y podlediad yma, newyddion am record newydd yn Rownd y Paddy Buckley, llwyddiant pellach i Melissa Courtney-Bryant a chanlyniadau 10k Pont Hafren. 'Golau' gan .magi ydy'r dewis o gerddoriaeth yn y bennod yma - https://www.youtube.com/watch?v=oNbY1DcKRMc 


Sep 04, 202001:15:00
Pennod 2 - Alaw Beynon-Thomas ac Arwel Evans

Pennod 2 - Alaw Beynon-Thomas ac Arwel Evans

Mae ail bennod podlediad Y Busnes Rhedeg 'Ma, gydag Owain Schiavone, yn croesawu Alaw Beynon-Thomas ac Arwel Evans - dau redwr da iawn, sydd hefyd yn gyfrifol am wefan sy'n rhoi sylw i redeg yng Nghymru, Running Review Cymru (https://runningreviewcymru.com). Mae Alaw yn athletwraig ers yn ifanc, yn un o redwyr gorau Cymru, ac wedi cynrychioli ei gwlad ar sawl achlysur. Mae ei phartner, Arwel, yn gyn bêl-droediwr ac yn fwy newydd i'r gamp ond yn datblygu'n gyflym i fod yn rhedwr cystadleuol. 

Gydag ambell ras yn digwydd o'r diwedd, mae bach o newyddion yn y bennod yma hefyd! 

Plîs rhowch adolygiad o'r podlediad os allwch chi, a bwrw golwg ar flog Y Busnes Rhedeg 'Ma - https://rhedeg.wordpress.com

Cerddoriaeth y bennod yma - 'Amrant' gan Carw.

Aug 13, 202001:11:45
Pennod 1 - Gwyndaf Lewis
Jul 26, 202001:08:13