Skip to main content
Spotify for Podcasters
Y Busnes Rhedeg 'Ma

Y Busnes Rhedeg 'Ma

By Owain Schiavone

Podlediad rhedeg Cymraeg yn trin a thrafod newyddion rhedeg, hyfforddi a mwy, ynghyd â chyfweliadau gyda rhedwyr Cymreig. Cyflwynir gan Owain Schiavone

Welsh language running podcast featuring news, training and interviews. Presented by Owain Schiavone.
Available on
Apple Podcasts Logo
Google Podcasts Logo
Overcast Logo
Pocket Casts Logo
RadioPublic Logo
Spotify Logo
Currently playing episode

Pennod 4 - Peter Gillibrand

Y Busnes Rhedeg 'MaOct 12, 2020

00:00
01:06:18
Pennod 1 (cyfres 2) - Dyfed Whiteside-Thomas

Pennod 1 (cyfres 2) - Dyfed Whiteside-Thomas

Mae'r podlediad yn ôl yn dilyn saib fach, a gwestai cyntaf yr ail gyfres ydy ffrind mawr i'r pod, Dyfed Whiteside-Thomas. Mae Dyfed yn aelod o Glwb Harriers Eryri, ac yn bennaf gyfrifol am y 'Sesiwn Elltydd' enwog (Thursday Night Hills) yn Llanberis. Mae hefyd yn rhedwr arbennig ac rydan ni'n sgwrsio'n fuan ar ôl iddo redeg marathon wych yng Nghasnewydd gan orffen mewn 2:43:57 - y Cymro cyntaf yn ei gategori oedran, sy'n ei wneud yn bencampwr M45 Cymry yn ein tyb ni, gan bod y ras yn Bencampwriaeth Meistri Cymru eleni (canlyniadau llawn). Sgwrs ddifyr, gyda boi da.  Cyfle hefyd i grynhoi canlyniadau rhywfaint o'r rasys sydd wedi bod yn ddiweddar, wrth i bethau ail-ddechau o ddifrif. Lot mwy o hyn yn y gyfres gobeithio.  Cerddoriaeth y bennod yma ydy 'Dyma Kim Carsons' gan y grŵp newydd o ardal Pontypridd, Y Dail. Allan yn ddigidol rŵan. 
Nov 17, 202101:10:14
Pennod 13 - Adolygiad efo Arwel

Pennod 13 - Adolygiad efo Arwel

Pennod fach wahanol y tro yma, cyfle i ddal fyny a thrafod sawl peth o'r byd rhedeg gydag Arwel Evans o Running Review Cymru. Mae rasio'n dechrau nôl yn raddol felly mae'n gyfle i drafod rhai o'r rasus sydd wedi digwydd yng Nghymru gan gynnwys 10K Nick Beer yn Llandudno a chyfres 5K Athletau Cymru yn Y Rhyl a Phenbre.  Mae'n gyfle hefyd y gael rhagolwg fach o athletau'r Gemau Olympaidd, y gobeithion Cymreig gyda Jake Hayward, ac ambell uchafbwynt arall o'r amserlen.  Pennod syml, dim nonsens - rhowch wybod eich barn ac os hoffech chi glywed mwy o'r rhain yn y dyfodol. 
Jul 26, 202153:46
Pennod 12 - Dr Ioan Rees

Pennod 12 - Dr Ioan Rees

Bydd llawer iawn o bobl yn gyfarwydd â Dr Ioan Rees diolch i gyfres deledu boblogaidd Ffit Cymru ar S4C, ond efallai mai llawer llai fydd yn gwybod ei fod hefyd yn athletwr dycnwch llwyddiannus. Mae Ioan yn un o arbenigwyr Ffit Cymru, ac mae'r seicolegydd wedi bod yn ganolog i lwyddiant y gyfres, a'r rhai sy'n cymryd rhan ynddi yn eu hymdrechion i golli pwysau a byw yn fwy iach. Ac mae ganddo brofiad uniongyrchol o ymgymryd â phroses debyg ei hun wrth iddo golli 6 stôn dros gwta 9 mis er mwyn cymryd rhan yn ei Ironman cyntaf yn 2009. Ers hynny, mae wedi cwblhau 5 Ironman arall gan ddod a'i amser lawr i 12 awr.  Mae'r sgwrs gyda Dr Ioan yn amserol iawn wrth i gyfyngiadau Covid lacio ac wrth i ni obeithio gweld rasio'n dychwelyd i Gymru, a'r heriau seicolegol sy'n ein wynebu i gyd gyda hynny. Mae ganddo lawer o gyngor ardderchog i athletwyr ar bob lefel hefyd, ac mae rhywbeth i bawb yn y sgwrs heb os.  Cerddoriaeth y bennod yma ydy sengl newydd Y Cledrau, 'Hei Be Sy' sydd allan ar label I KA CHING. Ac mae fideo gwych ar gyfer y sengl ar YouTube.  
May 25, 202101:21:38
Pennod 11 (Rhan 2) - Angharad Mair

Pennod 11 (Rhan 2) - Angharad Mair

Ail ran y sgwrs gyda'r gyflwynwraig, ac un o redwyr marathon gorau Cymru erioed, Angharad Mair. Yn y rhan yma o'r sgwrs rydym yn trafod comeback Angharad i redeg ar ôl tua 15 mlynedd i ffwrdd o'r gamp, a'i llwyddiannau anhygoel wedi hynny. Rydym hefyd yn trafod y ffaith ei bod wedi ail-ddechrau eto erbyn hyn ar ôl cyfnod (byrrach) i ffwrdd, a'i chynlluniau a gobeithon ar gyfer y dyfodol. Mae hefyd cyfle i drafod rhywfaint ar sefyllfa darlledu rasys rhedeg, a'r cyfleoedd sydd i ddarlledwyr.  Cerddoriaeth y bennod yma ydy 'Adfywio' sef sengl newydd The Gentle Good, allan ar label Bubblewrap Records nawr.  Mae'r bennod hefyd yn trafod Marathon Elite Wrecsam / Swydd Gaer a Marathon Shepperdine. Dyma ddolenni i ganlyniadau llawn rhain:  Marathon Elite Wrecsam / Swydd Gaer Marathon a Hanner Marathon Shepperdine
Apr 28, 202155:58
Pennod 11 (Rhan 1) - Angharad Mair

Pennod 11 (Rhan 1) - Angharad Mair

Y gwestai diweddaraf i ymuno ag Owain Schiavone ar Y Busnes Rhedeg Ma ydy Angharad Mair. Mae Angharad wrth gwrs yn wyneb a llais cyfarwydd ar y cyfryngau Cymraeg fel un o gyflwynwyr amlycaf Cymru. Ond ar un pryd, Angharad oedd rhedwraig marathon gorau Cymru hefyd. Mae ei hamser gorau o 2:38:47 dros y pellter ym 1996 yn dal i'w gosod yn y 10 Uchaf o ferched Cymreig erioed, ac fe gafodd y cyfle i redeg ym Mhencampwriaethau Athletau'r Byd yn Athen y flwyddyn ganlynol. Er iddi roi'r gorau i redeg am 15 mlynedd flwyddyn yn dilyn anaf ym 1998, fe ail-gydiodd ynddi fel rhedwr hŷn, a llwyddo i dorri record Ewrop yn y categori oedran V55! Mae hanes Angharad yn un hynod o ddifyr, gymaint felly nes bod digon o ddeunydd i rannu'r bennod yn ddau - bydd yr ail ran yn ymddangos wythnos nesaf.  Cerddoriaeth y bennod yma ydy sengl Griff Lynch, 'Os Ti'n Teimlo', sydd allan ar label Lwcus T nawr. Mwy o wybodaeth ar wefan Y Selar. 
Apr 21, 202101:03:05
Pennod 10 - Andrew Davies

Pennod 10 - Andrew Davies

Andrew Davies ydy gwestai diweddaraf podlediad Y Busnes Rhedeg 'Ma yng nghwmni Owain Schiavone. Mae Andy'n un o redwyr pellter, a rhedwyr marathon yn benodol, gorau Cymru ers sawl blwyddyn bellach ac wedi bod y ddwy bencampwriaeth Gemau'r Gymanwlad ynghyd â Phencampwriaethau Athletau'r Byd unwaith. Mae o hefyd yn gyn bêl-droediwr lle broffesiynol sydd wedi chwarae yn Uwch Gynghrair Cymru gyda Caersws. Yn Rhagfyr 2019 llwyddodd Andy hefyd i dorri'r record Brydeinig ar gyfer y marathon ar gyfer dynion dros 40 oed - roedd darn ar y blog ynglyn â hyn wrth iddo redeg 2:14:36 yn Valencia.  Mae'r sgwrs wedi ei recordio ychydig ddyddiau ar ôl i Andy redeg yn nhreialon marathon Prydain ar gyfer y Gemau Olympaidd yn Siapan fis Gorffennaf felly cawn glywed ei argraffiadau ar y ras unigryw a hynod honno. Mae'n gyfle hefyd i drafod ei hanes fel rhedwr marathon, rhedeg mynydd a'i gynlluniau ar gyfer y dyfodol. Sgwrs ddifyr efo boi da.  Cerddoriaeth y bennod yma - '400+' gan Omaloma sydd allan ar yr EP 'Roedd' (Recordiau Cae Gwyn). Mwy am yr EP ar wefan Y Selar. 
Apr 02, 202156:57
Pennod 9 (Rhan 2) - Nia Davies a David Cole

Pennod 9 (Rhan 2) - Nia Davies a David Cole

Dyma ail hanner y sgwrs gyda Nia Davies a David Cole, y ddeuawd sy'n gyfrifol am bodlediad triathlon Nawr yw'r Awr. Yn y bennod yma rydyn ni'n trafod rhai o'r heriau rhedeg uchelgeisiol mae David wedi'u taclo dros y misoedd diwethaf, a sut mae Nia yn ymdopi gyda dal ati i hyfforddi yn ystod ei beichiogrwydd.   Cofiwch chwilio am Nawr yw'r Awr ar eich chwaraewr podlediadau a gwrando nôl ar gymaint â phosib o'r penodau.Mae'r penodau canlynol yn arbennig o berthnasol i'r hyn rydyn ni'n trafod yn y sgwrs yma: Rhedeg yr Adfent gyda Guto Jones Llwybr Arfordir Ceredigion Shanghai Ironman 70.3 Cerddoriaeth y bennod: 'Rhwng Dau' gan Sywel Nyw gyda Casi Wyn (allan ar label Lwcus T)
Feb 24, 202101:00:20
Pennod 9 (Rhan 1) - Nia Davies a David Cole

Pennod 9 (Rhan 1) - Nia Davies a David Cole

Ym mhennod ddiweddaraf Y Busnes Rhedeg Ma mae Owain yn cael cwmni y cwpl o Aberteifi sy'n gyfrifol am bodlediad triathlon Nawr yw'r Awr. Lansiwyd y pod ym mis Mehefin 2020, ac fe wnaethon nhw gyhoedd 25 pennod wythnosol yn y gyfres gyntaf. Maen nhw wedi cyfweld llwyth o athletwyr ac enwogion o'r byd chwaraeon, ynghyd ag arbenigwyr mewn maesydd penodol o fyd y campau. Mae wir yn werth i chi chwilio am Nawr yw'r Awr ar eich chwaraewr podlediadau a gwrando nôl ar gymaint â phosib o'r penodau.  Roedd cymaint i'w drafod nes bod rhaid rhannu'r bennod yn ddwy ran. Yn y cyntaf, rydan ni'n trafod Nawr yw'r Awr, hanes Nia a Dai fel rhedwyr, a'r gobeithion o weld digwyddiadau mawr triathlon a rhedeg yn dychwelyd yn fuan.  Rhan 2 i ddilyn yn fuan!  Cerddoriaeth y bennod: 'Breuddwyd' gan Eädyth (allan ar Recordiau UDISHIDO)
Feb 17, 202147:31
Pennod 8 - Math Llwyd

Pennod 8 - Math Llwyd

Podlediad cyntaf Y Busnes Rhedeg 'Ma yn 2021, ac mae Owain unwaith eto'n cael cwmni cerddor, sef Math Llwyd sy'n aelod o'r band gwych Y Reu. Mae Math hefyd yn redwr da, ac yn aelod brwd o glwb Harriers Eryri. Yn ystod mis Ionawr, mae o, gweddill aelodau Y Reu, a chwpl o gerddorion eraill yn gwneud her 'High and Dry' er mwyn codi arian at elusen Banc Bwyd Arfon. Y nod ydy codi £1000 at yr elusen trwy redeg 870 o filltiroedd a gallwch eu cefnogi trwy'r safle Just Giving.  Yn y sgwrs mae Math yn trafod bach ar gerddoriaeth, sut y dechreuodd redeg, Parkrun yn Awstralia, y Rock and Roll Marathon yn Lerpwl ac ambell beth arall.  Cerddoriaeth y bennod yma ydy Y Reu wrth gwrs, gyda'r diwn 'Mhen i'n Troi' oedd ar yr EP 'Hadyn' a ryddhawyd yn 2015.
Jan 21, 202153:33
Pennod 7 - Elliw Haf

Pennod 7 - Elliw Haf

Ym mhennod ddiweddaraf podlediad Y Busnes Rhedeg 'Ma mae Owain Schiavone yn cael cwmni rhedwraig Harriers Eryri a Chymru, Elliw Haf. Mae Elliw wedi cael cryn lwyddiant dros y blynyddoedd diwethaf, gan gyrraedd y brig (yn llythrennol) trwy gynrhychioli Cymru yn Ras yr Wyddfa ar ddau achlysur. Ym mis Mai, daeth newid ar fyd wrth iddi roi genedigaeth i'w plentyn cyntaf ac yn y sgwrs mae'n trafod sut y llwyddodd i barhau i redeg yn ystod ei beichiogrwydd, ac ail-ddechrau'n fuan ar ôl yr enedigaeth.  Ar dop y sioe mae Owain yn sôn am ddwy her elusennol sydd ar y gweill gan David Cole a Peter Gillibrand. Dyma'r dolenni os ydych chi eisiau cefnogi'r heriau hynny, a chyfrannu at yr elusennau teimlwng: David Cole - https://www.justgiving.com/fundraising/MINDAdventCalendarRunningChallenge  Peter Gillibrand - https://uk.virginmoneygiving.com/PeterGillibrand1 
Dec 22, 202001:12:07
Pennod 6 - Dion Jones

Pennod 6 - Dion Jones

Ym mhennod diweddaraf Y Busnes Rhedeg Ma mae Owain Schiavone yn cyfuno rhedeg gydag un o'r diddordebau mawr eraill, cerddoriaeth. Y gwestai ydy Dion Jones, canwr a gitarydd y grŵp roc Alffa a grëodd hanes gyda'r gân 'Gwenwyn' - y gân Gymraeg gyntaf i'w ffrydio dros filiwn o weithiau ar Spotify (mae wedi croesi 3 miliwn erbyn hyn!) Mae Dion wedi dechrau rhedeg yn ystod y cloi mawr, ac mae'n trafod y budd mae wedi'i gael o hynny a sut mae wedi helpu llenwi'r bwlch o berfformio ar lwyfan. Mae Dion, a chwe cherddor adnabyddus arall, yn gwneud her Tashwedd / Movember ar hyn o bryd gan dyfu mwstash (wel...trio tyfu mwstash) a rhedeg neu seiclo 750km yn ystod y mis. Gallwch eu noddi nawr - https://movember.com/t/tash-mob?mc=1  Cerddoriaeth y bennod yma - 'Gwenwyn' gan Alffa (wrth gwrs). 
Nov 16, 202045:34
Pennod 5 - Matthew Roberts

Pennod 5 - Matthew Roberts

Ym mhennod ddiweddaraf podlediad Y Busnes Rhedeg 'Ma mae Owain Schiavone yn cael cwmni'r rhedwr mynydd, Matthew Roberts. Ers diwedd mis Awst, Matthew Roberts sy'n dal y record am amser cyflyma' Rownd y Paddy Buckley yn Eryri - yr her 60+ o filltiroedd sy'n cynnwys 47 o gopaon Eryri. Hon yn ôl llawer, ydy'r galeta' o'r dair rownd glasurol ym Mhrydain sy'n cynnwys y Bob Graham (Ardal y Llynnoedd) a'r Ramsey Round (Yr Alban). Roedd darn am y record ar flog Y Busnes Rhedeg 'Ma ar y pryd - https://rhedeg.wordpress.com/2020/09/03/math-yn-chwalu-record-y-paddy-buckley/  Cerddoriaeth y bennod yma ydy sengl ddiweddaraf Betsan, 'Ti Werth y Byd', sydd allan ers 2 Hydref 2020.  Cofiwch roi adolygiad bach i'r podlediad os allwch chi, a cysylltwch gydag unrhyw sylwadu. 
Oct 20, 202050:30
Pennod 4 - Peter Gillibrand

Pennod 4 - Peter Gillibrand

Ym mhennod ddiweddaraf y podlediad rhedeg Cymraeg mae Owain Schiavone'n cael sgwrs gyda'r rhedwr marathon, a boi iawn, Peter Gillibrand (@GillibrandPeter). Mae Peter yn newyddiadurwr fu'n gohebu tipyn ar farathon Llundain elen - y ras elite a rhithiol - ac a fu'n ddigon ffodus i holi Paula Radcliffe ac Eliud Kipchoge wrth wneud hynny.  Roedd Peter ei hun yn rhedeg y marathon rhithiol wedi'i wisgo fel seren er mwyn codi arian at elusen Mencap - gallwch ei noddi nawr https://uk.virginmoneygiving.com/fundraiser-display/showROFundraiserPage?userUrl=PeterGillibrand1&pageUrl=1.  Mae agwedd Peter at redeg, a'r modd mae wedi mynd ati i ddefnyddio rhedeg fel modd o helpu eraill yn ysbrydoliaeth.  Cerddoriaeth y bennod yma ydy 'Y Gorwel' gan Ghostlawns, fydd ar yr albwm Motorik - allan ar 30 Hydref. 
Oct 12, 202001:06:18
Pennod 3 - Angharad Davies

Pennod 3 - Angharad Davies

Ym mhennod diweddaraf y podlediad mae Owain yn sgwrsio gyda'r athletwraig elité, Angharad Davies, Mae Angharad yn dod yn wreiddiol o Lanymddyfri, ond bellach yn byw yn Galicia, Sbaen. Ar ôl serennu fel rhedwraig ieuenctid ac wrth gamu i'r categori oedolion, bu iddi gymryd egwyl o athletau am gwpl o flynyddoedd. Bellach mae nôl yn cystadlu ar y trac dros y pellteroedd canolig, ac yn rhedeg yn well nag erioed. Yn y cyfweliad mae'n trafod her hyfforddi yn ystod y cloi mawr, cydraddoldeb i ferched yn y byd rhedeg a sawl pwnc amserol arall. Yn ystod y cyfweliad rydym yn trafod achos penodol yn ymwneud â diogelwch merched wrth redeg yn Sbaen. Dyma ddolen i'r erthygl sy'n dyfynu Angharad ynglŷn â hyn - https://www.runnersworld.com/women/a28368894/running-as-a-woman-in-spain/ Hefyd yn y podlediad yma, newyddion am record newydd yn Rownd y Paddy Buckley, llwyddiant pellach i Melissa Courtney-Bryant a chanlyniadau 10k Pont Hafren. 'Golau' gan .magi ydy'r dewis o gerddoriaeth yn y bennod yma - https://www.youtube.com/watch?v=oNbY1DcKRMc 
Sep 04, 202001:15:00
Pennod 2 - Alaw Beynon-Thomas ac Arwel Evans

Pennod 2 - Alaw Beynon-Thomas ac Arwel Evans

Mae ail bennod podlediad Y Busnes Rhedeg 'Ma, gydag Owain Schiavone, yn croesawu Alaw Beynon-Thomas ac Arwel Evans - dau redwr da iawn, sydd hefyd yn gyfrifol am wefan sy'n rhoi sylw i redeg yng Nghymru, Running Review Cymru (https://runningreviewcymru.com). Mae Alaw yn athletwraig ers yn ifanc, yn un o redwyr gorau Cymru, ac wedi cynrychioli ei gwlad ar sawl achlysur. Mae ei phartner, Arwel, yn gyn bêl-droediwr ac yn fwy newydd i'r gamp ond yn datblygu'n gyflym i fod yn rhedwr cystadleuol.  Gydag ambell ras yn digwydd o'r diwedd, mae bach o newyddion yn y bennod yma hefyd!  Plîs rhowch adolygiad o'r podlediad os allwch chi, a bwrw golwg ar flog Y Busnes Rhedeg 'Ma - https://rhedeg.wordpress.com Cerddoriaeth y bennod yma - 'Amrant' gan Carw.
Aug 13, 202001:11:45
Pennod 1 - Gwyndaf Lewis

Pennod 1 - Gwyndaf Lewis

Mae pennod gyntaf podlediad Y Busnes Rhedeg 'Ma yn gweld golau dydd o'r diwedd! Does dim llawer o rasio yn y byd rhedeg ar hyn o bryd, er bod ambell her FKT diddorol ar y gweill. A heriau rhedeg trawiadol sydd wedi'n ysgogi i drefnu Gwyndaf Lewis fel cyfweliad cyntaf y pod. Ar ôl colli ei fam i COVID-19, mae Gwyndaf wedi mynd ati i godi arian at elusennau wrth ymgymryd â dwy her redeg pellter sylweddol dros y cwpl i fisoedd diwethaf. Gallwch ddilyn Gwyndar ar Twitter, @GwyndafL, a cofiwch fwrw golwg ar flog Y Busnes Rhedeg 'Ma - https://rhedeg.wordpress.com  Cerddoriaeth y bennod yma - 'Dan Dy Draed' gan Endaf ac Ifan Pritchard
Jul 26, 202001:08:13