Skip to main content
Spotify for Podcasters
BB-podden

BB-podden

By Bergen Bibelskole

Bergen Bibelskole sin egen podcast.

De første 7 episodene er direkte rettet mot potensielle elever til et skoleår her hos oss ved BB, og vil belyse viktige tema som BB vektlegger i løpet av et skoleår.
Deretter vil vi regelmessig legge ut episoder som handler om samtalen rundt viktige tema som Bibelen vektlegger.
Hva sier faktisk Bibelen om viktige tema, og hva skal vi som kristne gjøre med det som faktisk er skrevet?
Ulike lærere ved skolen vil samtale rundt aktuelle tema for hva det vil si å være en etterfølger av Jesus i dag!
Available on
Apple Podcasts Logo
Google Podcasts Logo
Pocket Casts Logo
RadioPublic Logo
Spotify Logo
Currently playing episode

Bonus Episode: "Mer enn 30 Helbredelser på 12 dager på praksisreise" med/4 elever og 2 lærere ved skolen

BB-poddenJun 10, 2022

00:00
52:53
Bonus Episode: "Mer enn 30 Helbredelser på 12 dager på praksisreise" med/4 elever og 2 lærere ved skolen

Bonus Episode: "Mer enn 30 Helbredelser på 12 dager på praksisreise" med/4 elever og 2 lærere ved skolen

Målet for denne episoden er å inspirere og utfordre folk til å leve i konsekvensen av det som skjedde på pinsedagen for mer enn 2000 år siden.

Hvert år drar vi som skole 3 ganger ut på praksisreiser i løpet av skolåret. 2 ganger innenlands og 1 lengre utenlands. I år reiste vi til Leicester i 12 dager. Gud hadde talt til oss gjennom profetiske ord på forhånd, at vi skulle få oppleve mektige tegn og under både på reisen og i slutten av dette skolåret. Lite visste vi hva konsekvensen av dette egentlig var.

Hvert år under skoleåret opplever vi at folk blir frelst, helbredet, døpt i vann og i Den Hellige Ånd, men på denne reisen så mistet vi oversikten midt inni der. Hver dag ble folk helbredet! Ikke “jeg er litt bedre i armen - helbredelser”, men rygger knakk på plass, grå stær forsvant, føtter vokste ut - helbredelser.

Vi tror på det som Jesus sa i Markus 16,17-18: “og disse tegnene skal følge dem som tror: I mitt navn skal de drive ut onde ånder, de skal tale i nye tungemål, og de skal ta slanger i hendene. Om de drikker dødelig gift, skal det ikke skade dem, og når de legger hendene på syke, skal de bli friske!”

Når du lytter til episoden, så ber vi om at du også skal bli besmittet av begeistring og tillit til at Han som talte disse ordene fortsatt mener det Han sa i dag.

Jun 10, 202252:53
BB-podden #24 "Evig Dom - Grunnvollen Jesus Kristus utifra Heb.6,1-2 m/ Norleif Askeland og Jarle Solheim

BB-podden #24 "Evig Dom - Grunnvollen Jesus Kristus utifra Heb.6,1-2 m/ Norleif Askeland og Jarle Solheim

Målet for denne episoden er å inspirere og utfordre folk til å kjenne Jesus slik han beskrives i Heb.6,1-2. 

Forfatteren av brevet tydeliggjør at han vil “la den grunnleggende læren om Kristus ligge…og ikke igjen legge grunnvollen med omvendelse fra døde gjerninger, tro på Gud, med lære om dåp(er), om Håndspåleggelse, om de dødes oppstandelse og om evig dom”.

Hva menes med evig dom? Når kjenner man egentlig Jesus på en slik måte at evig dom er del av grunnvollen i livet mitt? Hvem kan dømme hvem og eventuelt i hvilke saker? Handler evig dom om fremtiden, eller om hverdagen vår her og nå? Hvorfor er dette så viktig?

Disse og andre spørsmål adresserer vi i denne siste av 8 episoder om “Grunnvollen Jesus Kristus.”


Viktige bibelvers i denne episoden:

Salme 50,6

Salme 9,17+20

Jes 53,5-6

Esekiel 35,11

Heb.12,22-24

Fork. 12,13-14

5.Mos.1,16-18

Heb. 12,11

Heb. 10,30-31

1.Kor 11.30-31

2.Kor. 13,5

Heb. 13,17

Johs.7,24

Matt.7,5

Mat. 18,15


Jun 07, 202201:13:44
BB-PODDEN #23 "Oppstandelse fra de døde - Grunnvollen Jesus Kristus utifra Heb.6,1-2"

BB-PODDEN #23 "Oppstandelse fra de døde - Grunnvollen Jesus Kristus utifra Heb.6,1-2"

Målet for denne episoden er å inspirere og utfordre folk til å kjenne Jesus slik han beskrives i Heb.6,1-2.

 Forfatteren av brevet tydeliggjør at han vil “la den grunnleggende læren om Kristus ligge…og ikke igjen legge grunnvollen med omvendelse fra døde gjerninger, tro på Gud, med lære om dåp(er), om Håndspåleggelse, om de dødes oppstandelse og om evig dom”. 

Hva menes med oppstandelse fra de døde? Når kjenner man egentlig Jesus på en slik måte at oppstandelse fra de døde er del av grunnvollen i livet mitt? Hva sier Bibelen skal skje når vi dør? Hvordan er livet etter døden? På hvilken måte skal det nye livet med Jesus, oppstandelseslivet her og nå, se ut i vårt daglige liv?

Disse og andre spørsmål adresserer vi i denne 7. av 8 episoder om “Grunnvollen Jesus Kristus.”


Viktige Bibelvers i denne episoden:

1.Kor.15,14-19

Rom.6,1-14

Ef.2,1-3

Rom.4,25

Rom.5,12

Luk.20,37-38

Gal.2,20-21

Rom.12,1-2

Gal.5,22-23

Joh.11,25-26

1.Tess.4,13

Fil.1,22-24

1.Tess.4,13-18

1.Kor.15,42-44 + 48-49

Fil.3,21

May 26, 202249:22
BB-podden #22 "Håndspåleggelse - Grunnvollen Jesus Kristus utifra Heb.6,1-2" m/ Norleif Askeland og Jarle Solheim
May 13, 202245:04
BB-podden #21 "Dåpen i Den Hellig Ånd - Grunnvollen Jesus Kristus utifra Heb.6,1-2" m/ Elise Litleskare og Per Arne Gjerde

BB-podden #21 "Dåpen i Den Hellig Ånd - Grunnvollen Jesus Kristus utifra Heb.6,1-2" m/ Elise Litleskare og Per Arne Gjerde

Målet for denne episoden er å inspirere og utfordre folk til å kjenne Jesus slik han beskrives i Heb.6,1-2. 

Forfatteren av brevet tydeliggjør at han vil “la den grunnleggende læren om Kristus ligge…og ikke igjen legge grunnvollen med omvendelse fra døde gjerninger, tro på Gud, med lære om dåp(er), om Håndspåleggelse, om de dødes oppstandelse og om evig dom”. 

Hva vil det si å være døpt i Den Hellig Ånd? Når kjenner man egentlig Jesus på en slik måte at Dåpen i Den Hellige Ånd er del av grunnvollen i livet mitt? Hva er forskjellen mellom å bli døpt i Den Hellig Ånd og bli fylt med Den Hellige Ånd? Hvorfor er tungetale viktig?

Disse og andre spørsmål adresserer vi i denne 5. av 8 episoder om “Grunnvollen Jesus Kristus.”


Viktige bibelvers i denne episoden:

APG 2,37-41

Rom.14,7

Rom.12,11

Gal.3,3

Rom.8,14

1.Kor.12,3

APG.19,1-6

Gal.5,16

Rom.8,1-2

Rom.8,13

Joh.14,25-26

Joh.16,12-14

May 06, 202258:56
BB-PODDEN #20 "Dåp i vann - Grunnvollen Jesus Kristus utifra Heb.6,1-2" m/ Lars Gunnar Solheim og Norleif Askeland

BB-PODDEN #20 "Dåp i vann - Grunnvollen Jesus Kristus utifra Heb.6,1-2" m/ Lars Gunnar Solheim og Norleif Askeland

Målet for denne episoden er å inspirere og utfordre folk til å kjenne Jesus slik han beskrives i Heb.6,1-2. 

Forfatteren av brevet tydeliggjør at han vil “la den grunnleggende læren om Kristus ligge…og ikke igjen legge grunnvollen med omvendelse fra døde gjerninger, tro på Gud, med lære om dåp(er), om Håndspåleggelse, om de dødes oppstandelse og om evig dom”. 

Hvorfor er dåpen i vann viktig? Når kjenner man egentlig Jesus på en slik måte at dåp i vann er del av grunnvollen i livet mitt? Hva er kriteriene ifølge bibelen for å la meg døpe i vann? Er dåpen i vann mer enn en symbolsk handling? 

Disse og andre spørsmål adresserer vi i denne 4. av 8 episoder om “Grunnvollen Jesus Kristus.”


Nøkkel bibelvers til denne episoden:

Luk.4,21

Matt.28,18-20

Markus 16,15-16

APG.2,37-38

Rom.6,1-11

Titus.3,5-6

1.Pet.3,20-22

APG.8,12-13

APG.8,35-38


Apr 29, 202255:50
BB-podden #19 "Tro på Gud - Grunnvollen Jesus Kristus utifra Heb.6,1-2" m/ Rune Ørnes og Norleif Askeland

BB-podden #19 "Tro på Gud - Grunnvollen Jesus Kristus utifra Heb.6,1-2" m/ Rune Ørnes og Norleif Askeland

Målet for denne episoden er å inspirere og utfordre folk til å kjenne Jesus slik han beskrives i Heb.6,1-2. 

Forfatteren av brevet tydeliggjør at han vil “la den grunnleggende læren om Kristus ligge…og ikke igjen legge grunnvollen med omvendelse fra døde gjerninger, tro på Gud, med lære om dåp(er), om Håndspåleggelse, om de dødes oppstandelse og om evig dom”. 

Hva vil det si å tro på Gud? Når kjenner man egentlig Jesus på en slik måte at Tro på Gud er del av grunnvollen i livet mitt? Hva er det egentlig vi må tro på for å leve det livet som Bibelen beskriver? Hvordan vokser en i troen? Tro for helbredelse? Disse og andre spørsmål adresserer vi i denne 3. av 8 episoder om “Grunnvollen Jesus Kristus.”


Nøkkel vers i denne episoden:

Heb.11,1-3

Heb.11,6

Heb.4,2

1.Tess.1,3

Joh.15,14-17

Jak.2,14-26

Luk.17,5-10

Mark.6,4-6


Apr 26, 202250:34
BB-podden #18 "Omvendelse fra døde gjerninger - Grunnvollen Jesus Kristus utifra Heb.6,1-2" m/ Ingrid Aglen og Per Arne Gjerde

BB-podden #18 "Omvendelse fra døde gjerninger - Grunnvollen Jesus Kristus utifra Heb.6,1-2" m/ Ingrid Aglen og Per Arne Gjerde

Målet for denne episoden er å inspirere og utfordre folk til å kjenne Jesus slik han beskrives i Heb.6,1-2.
Forfatteren av brevet tydeliggjør at han vil “la den grunnleggende læren om Kristus ligge…og ikke igjen legge grunnvollen med omvendelse fra døde gjerninger, tro på Gud, med lære om dåp(er), om Håndspåleggelse, om de dødes oppstandelse og om evig dom”.
Hva betyr egentlig omvendelse? Når kjenner man egentlig Jesus på en slik måte at omvendelse er del av grunnvollen i livet mitt? Holder det ikke bare å vende om til Gud en gang når jeg blir en kristen? Hva skjer om jeg ikke vender om?
Dette og andre spørsmål adresserer vi i denne 2. av 8 episoder om “Grunnvollen Jesus Kristus.”
Nøkkelvers i denne episoden:
Heb.6,1-2
Matt.4,17
1.Tess.1,9
Apg.26,20
Matt.3,8
Mark.7,15 + 21-23
Galaterbrevet 5,19-21
Gal.4,9-11
Matt:5,48
1.Joh.2,1
Apr 08, 202258:32
BB-podden #17 "Innledning - Grunnvollen Jesus Kristus utifra Heb.6,1-2" m/ Norleif Askeland og Runar Gjertsen

BB-podden #17 "Innledning - Grunnvollen Jesus Kristus utifra Heb.6,1-2" m/ Norleif Askeland og Runar Gjertsen

Målet for denne episoden er å inspirere og utfordre folk til å kjenne Jesus slik han beskrives som grunnvollen i Heb.6,1-2. 

Forfatteren av brevet tydeliggjør at han vil “la den grunnleggende læren om Kristus ligge...og ikke igjen legge grunnvollen med omvendelse fra døde gjerninger, tro på Gud, med lære om dåp(er), om Håndspåleggelse, om de dødes oppstandelse og om evig dom”. 

Hva betyr egentlig dette? Når er en grunnvoll i et liv lagt egentlig? Hva skal til for at vi kjenner Kristus gjennom læren på disse områder? Dette og andre spørsmål adresserer vi i denne første av 8 episoder om “Grunnvollen Jesus Kristus utifra Heb.6,1-2”


Nøkkel vers i denne episoden:

- Heb.5,12 - 6,2

- 1.Kor.3,11-14

- 1.Joh.2,12-14

- Kol.2,6 - 23

Apr 01, 202241:57
BB-podden #16 "Kjønnsidentitet og seksuell identitet - De gode eksemplene" m/Runar Gjertsen og Terje Dahle

BB-podden #16 "Kjønnsidentitet og seksuell identitet - De gode eksemplene" m/Runar Gjertsen og Terje Dahle

Målet med disse tre episodene med temaet kjønnsidentitet og seksuell identitet, er følgende:

Episodene er rettet mot de som selv har tatt et valg om å følge Jesus, og som mener at Bibelen er Guds eget ord til oss i dag og at den gir svar til alle kristne på spørsmål som angår hverdagen vår. Finne Bibelens standpunkt på dette området. Ønsker å skape større rom for de av oss som kjenner på annerledeshet på det seksuelle området, og peke på etterfølgelsen av Jesus som høyeste mål for alle disipler som vil følge Han.

I denne episoden tar vi opp spørsmål som:

- Kan man skape rom i mellom oss for alle som ønsker å følge Jesus?

- Hva kreves det av menighetsfellesskapet?

- Er det egentlig rom for feminine menn og maskuline kvinner i norske menigheter?

- Hva er egentlig bibelsk maskulinitet og femininitet?

- Hva kreves av den som lever med press på det seksuelle området og sin seksuelle identitet?

Ressurser og historier:

- Bøker/Historier:

Espen Ottosen: “En annerledes vei”, Bjørn Helge Sandvei Beckett cook, “A change of affection” Sam Allberry: “Is God anti gay?”,  “7 myths of singleness”

- anglikansk prest, singel og kjenner på tiltrekning til det samme kjønn

Rosaria Champagne Butterfield: “The secret thoughts of an unlikely convert” “The gospel comes with a house key” Christopher Yuan: “Holy Sexuality” Rachel Gibson: “Born again this way” Preston Sprinkle: “People to be loved, Why homosexuality is not just an issue”,  “Embodied”

- Ressurser:

Podcast:

Theology in the raw, Preston Sprinkle Hole in my heart: Laurie and Matt Krieg Ottosen og generalen: Et par episoder der de snakker om denne tematikken.

Nettsider:

Samlivsbanken.no: morfarbarn Samlivsrevolusjonen.no: Kjell Skartveit Transinfo.no: Kjell Skartveit guttogjente.no centerforfaith.com

Bergen Bibelskole har tatt i mot elever i mer enn 30 år.

Følg oss på INSTA og lik oss på FACE for å bli regelmessig oppdatert. @bergenbibelskole

Sjekk også ut mer på  www.bbskole.no

Fortell gjerne videre om BB-podden, Følg og Rate den gjerne på iTunes (Apple podcast) og/eller legg igjen en kommentar.

Jan 07, 202251:34
BB-podden #15 "Kjønnsidentitet og seksuell identitet - Kan man være homofil og kristen?" m/Runar Gjertsen og Terje Dahle
Jan 07, 202248:36
BB-podden #14 "Kjønnsidentitet og seksuell identitet - Hvorfor er denne samtalen viktig?" m/ Runar Gjertsen og Terje Dahle
Sep 17, 202144:36
BB-podden #13 “Praktiske tips til hvordan lese Bibelen” m/ Daniel Sæbjørnsen
Aug 13, 202148:12
BB-podden #12 "Bibelens store historie og røde tråd" m/ Per Arne Gjerde og Norleif Askeland
Aug 06, 202158:10
BB-podden #11 "Hvordan forstå Bibelen? (fortolkningsnøkler)" m/ Erling Thu og Norleif Askeland
Jul 16, 202143:33
BB-podden #10 "Disippel og tungens makt" m/ Per Arne Gjerde og Jarle Solheim
Jun 25, 202150:33
BB-podden #9 "Disippelskap og hellighet" m/ Noralv Askeland og Morten Gundersen
Jun 04, 202138:03
BB-podden #8 "Hva vil det si å være en disippel av Jesus?" m/ Norleif Askeland og Jarle Solheim
May 14, 202136:51
BB-podden #4 "Å dele evangeliet" med Arne Skagen og Elise Litleskare
May 14, 202128:26
BB-podden #7 "Elev episode" m/ Reidun Valen, Hanna Vae og Isak Hystad
May 07, 202137:15
BB-podden #6 "Praktisk informasjon" m/ Sissel Gundersen
Apr 30, 202121:49
BB-podden #5 "Praksisreiser" m/ Noralv Askeland og Sissel Gundersen
Apr 23, 202131:45
BB-podden #2 "Bibelen" med Jarle Solheim og Norleif Askeland
Apr 12, 202129:14
BB-podden #3 "Menighet" med Per Arne Gjerde og Morten Gundersen
Apr 09, 202136:48
BB-podden #1 "Oppstarten" med Erling Thu og Noralv Askeland
Mar 26, 202125:14
BB-podden #Intro Episode med Runar Gjertsen
Mar 26, 202111:03