Skip to main content
Spotify for Podcasters
Verhalen uit de beweging

Verhalen uit de beweging

By Radicale vernieuwing langdurige ggz

Wij zijn een netwerk dat werkt aan een ggz waarin mensen het belangrijkst zijn. En niet de regels, protocollen of gewoontes. Het gaat om wat belangrijk is voor de mensen die zorg nodig hebben, hun naasten en de mensen die zorg verlenen. Daarom werken we aan een beweging van regels naar relaties.

www.rvggz.nl
Available on
Apple Podcasts Logo
Google Podcasts Logo
Overcast Logo
Spotify Logo
Currently playing episode

Kennismaken met: Hans Kroon (Trimbos-instituut)

Verhalen uit de bewegingDec 03, 2021

00:00
03:55
Kennismaken met: Hans Kroon (Trimbos-instituut)

Kennismaken met: Hans Kroon (Trimbos-instituut)

Hans Kroon over wat hem drijft om zich namens Trimbos-instituut in te zetten voor radicale vernieuwing van de langdurige ggz. Over hoe hij de toekomst van de ggz voor zich ziet, welke potentie hij ziet in de vernieuwingsbeweging en welke rol hij kan spelen.

“LOC Waardevolle zorg kwam – met goede ervaringen in de verpleeghuiszorg – met de vraag of dit niet iets was voor de langdurige ggz”, vertelt Hans Kroon. “Vernieuwingen richten zich vaak op crises, maar met innovatie als onze gemeenschappelijke deler en samenwerking vanuit ieders rol kunnen we echt een bijdrage leveren aan de ernstige problemen die al jaren spelen.”

“Ik ben door de jaren heen verknocht geraakt aan de doelgroep van mensen die al langer psychische problemen hebben en wil daar concreet verandering in aanbrengen. Niet alleen met onderzoek, maar ook concreet op de werkvloer. Te veel dingen dreigen op de plank te blijven liggen. Dan is er een prachtig inzicht, maar in de praktijk gebeurt er niets mee. Als iets dan echt tot een concrete verandering heeft geleid, word ik daar heel blij van.”

Dec 03, 202103:55
Kennismaken met: Floortje Scheepers en Jaap van Weeghel (Phrenos)

Kennismaken met: Floortje Scheepers en Jaap van Weeghel (Phrenos)

Floortje Scheepers en Jaap van Weeghel over wat hen drijft om zich namens kenniscentrum Phrenos in te zetten voor radicale vernieuwing van de langdurige ggz. Over hoe zij de toekomst van de ggz voor zich zien, welke potentie ze zien in de vernieuwingsbeweging en welke rol ze kunnen spelen.

Jaap van Weeghel: “We hebben een speciale positie; namelijk als onderzoekers. We zijn het er allemaal over eens dat het menselijker moet met meer kwaliteit van leven, maar dat moet concreter. Het is de kunst om naar een echt goede praktijk te gaan. Zo is er veel (internationale) kennis beschikbaar die voor iedereen toegankelijk moet zijn. Veranderen van onderop én buitenaf.”

Floortje Scheepers: “Daarmee wordt het duurzaam en overdraagbaar en gaat het verder dan een project voor een paar jaar. Die kennis van wat echt werkt, brengt de verandering verder. Doordat wij als kennispartners ons hierover buigen en ontfermen, geeft dat een stevige impuls aan de beweging. Dat er verbeterpotentieel ligt, valt niet langer te ontkennen!”

“Het is een transformatie in duizend kleine stapjes”, aldus Jaap.

“Laten we implementeren en niet nog meer innoveren”, vult Floortje aan. “Het zou mooi zijn als de samenleving als geheel een gezamenlijke verantwoordelijkheid voelt. Dat het logisch is dat je dit met elkaar vormgeeft.” “Dan”, besluit Hans, “kunnen we wegblijven van systeemdiscussies en radicaal, vanaf de wortel, anders doen voor een vergeten groep.”

Nov 26, 202110:42
Kennismaken met: Liesbeth van Gent (de Nederlandse ggz)

Kennismaken met: Liesbeth van Gent (de Nederlandse ggz)

Liesbeth van gent over wat haar drijft om zich namens de Nederlandse ggz in te zetten voor radicale vernieuwing van de langdurige ggz. Over hoe zij de toekomst van de ggz voor zich ziet, welke potentie ze ziet in de vernieuwingsbeweging en welke rol ze kan spelen.

“Daarom is samenwerken met andere organisaties zo belangrijk wil je radicaal vernieuwen. Het sluit aan op een cultuurverandering die bij een aantal instellingen nodig is. Mijn ervaring is dat mensen zich vaak beperkt voelen door de regels en daarom onvoldoende mogelijkheden zien om waardevolle zorg te bieden."

"Het inspireert als je voorbeelden krijgt van collega-instellingen. Laten we zorgen dat we de principes waar we allemaal achter staan weer tot uiting brengen. De vernieuwing werkt dan niet alleen door de organisaties heen, maar ook in de maatschappij. Daarmee beïnvloedt het ook het denken over psychische gezondheid.”

Jun 08, 202107:18
Kennismaken met: Rina Beers (Valente)

Kennismaken met: Rina Beers (Valente)

Rina Beers over wat haar drijft om zich namens Valente in te zetten voor radicale vernieuwing van de langdurige ggz. Over hoe zij de toekomst van de ggz voor zich ziet, welke potentie ze ziet in de vernieuwingsbeweging en welke rol ze kan spelen.

“Het is in de ggz heel lang stilstaand water geweest. Er is veel gepraat en veel vernieuwingsbewegingen schieten te weinig wortel. Als we dan toch een nieuw stelsel bouwen, laten we dan kijken naar wat we echt voor mensen kunnen betekenen. Zodat de beweging van vaste waarde wordt, die blijft vernieuwen."

"Op dit moment is het resultaat voor deze doelgroep niet zo best – daar is veel winst te boeken. Dit kunnen we doen door elkaar de hand te reiken. Dat is de kans die er nu in zit.”

Jun 08, 202109:36