Skip to main content
Spotify for Podcasters
Samlaget podkast

Samlaget podkast

By Det Norske Samlaget

Samlaget har gitt ut kvalitetslitteratur på nynorsk i over 150 år. Høyr intervju med forfattarar i Samlaget podkast.
Available on
Apple Podcasts Logo
Spotify Logo
Currently playing episode

Aina Basso: Eg rissa desse runene

Samlaget podkastSep 14, 2023

00:00
38:30
Aina Basso: Eg rissa desse runene

Aina Basso: Eg rissa desse runene

Aina Basso og Kari Anne Bye snakkar om novellesamlinga «Eg rissa desse runene», der kvar novelle har ei historisk runeinnskrift som førelegg. Innskriftene stammar frå 1100-1200-talet og varierer mellom enkle beskjedar, merkelappar og kjærleikserklæringar til nidskrifter og magiske formular. Aina Basso pustar liv i menneska og mellomaldersamfunnet, ei tid som er ganske ulik vår eiga, men der sorgene og gledene til menneska vi møter, likevel minner om våre.

Sep 14, 202338:30
Sigrid Agnethe Hansen: Du veit ingenting

Sigrid Agnethe Hansen: Du veit ingenting

Sigrid Agnethe Hansen og Olaug Nilssen snakkar om ungdomsromanen «Du veit ingenting» – eit sterkt portrett av eit nært, men vanskeleg søskenforhold.

Sep 08, 202333:37
Bjørn Hatterud og Kristin Fridtun: Blokka på Bjerke

Bjørn Hatterud og Kristin Fridtun: Blokka på Bjerke

I denne episoden intervjuar Kristin Fridtun Bjørn Hatterud om boka «Blokka på Bjerke».

I tretten år har Bjørn Hatterud budd i ei blokk i Groruddalen i Oslo. I 1961 flytta 48 heldige familiar inn i dei tolv etasjane. Då Bjørn flytta inn, var mange av bebuarane gamle. Bjørn vart nær venn med fleire av naboane, som krigsseglaren Bjarne, som budde vegg i vegg med Bjørn, og Ester i første etasje, som ein gong var ei fattigjente på Langøyene.

På tretten år har Bjerke gått frå å vere eit slite nabolag til eit populært buområde. På same tida har Bjørn gått frå uføretrygd og eit botnpunkt i livet, til karriere med verv, prisar og nye moglegheiter. Hatterud skal no flytte frå Bjerke og ser tilbake på åra i blokka og folka han har møtt.

«Blokka på Bjerke» er ei gripande forteljing om Hatterud, livet i dei tolv etasjane, sorger og gleder, nære vennskap og endringane som har skjedd med både området, blokka og Hatterud sjølv.

Jun 02, 202330:36
Oskar Stein Bjørlykke: Litle meg

Oskar Stein Bjørlykke: Litle meg

Forfattaren frå Fitjar på Stord har skrive om lag 45 bøker i si lange skrivekarriere. I denne episoden snakkar han med redaktør Maren Ingeborg Hvamstad om den nyaste av dei: den vakre barndomsskildringa «Litle meg».

Heine Bakke blir fødd 3. januar 1939 og veks opp i den vesle bygda Hadlo på Vestlandet. Barndomen hans blir prega av både krig og fred, vonde og gode erfaringar, men det er likevel dei store og små sansingane i kvardagen som gjer størst inntrykk på Heine. Gjennom eit ope og undrande barneblikk teiknar Bjørlykke eit nært og poetisk portrett av ein gut, ein familie og ei vestlandsbygd og gir eit annleis og levande bilete av norsk historie frå 1940- og -50-åra.

May 04, 202330:05
Martin Ingebrigtsen, Kaisa Aglen og Ellen Løvhaug Harrison: Kva er samanhengen mellom levd liv og lyrikk?

Martin Ingebrigtsen, Kaisa Aglen og Ellen Løvhaug Harrison: Kva er samanhengen mellom levd liv og lyrikk?

Anne Dorte Lunås intervjuar tre av Samlagets bokaktuelle poetar, Kaisa Aglen, Ellen Løvhaug Harrison og Martin Ingebrigtsen. Alle tre har skrive bøker som behandlar tema frå deira eige liv. Korleis fungerer denne vekselvirkinga i skriveprosessen? Korleis gjer man om sitt eige liv til poesi? Denne spesialepisoden av Samlagets podkastserie blei spelt inn framfor publikum på Litteraturhuset i Trondheim.

May 03, 202301:39:08
Therese Bakkevoll: Tallboy

Therese Bakkevoll: Tallboy

Om psykiatri, krig og kjærleik. Debutant Therese Bakkevoll diskuterer romanen «Tallboy» med redaktør David Aasen.

Mar 07, 202332:46
Peter F. Strassegger: Kvil i fred

Peter F. Strassegger: Kvil i fred

Peter F. Strassegger diskuterer sin nye ungdomsroman «Kvil i fred» med redaktør Brynjulf Jung Tjønn.

Feb 24, 202329:59
Susanna Alakoski: Bomullsengelen

Susanna Alakoski: Bomullsengelen

Den prisvinnande svenske forfattaren Susanna Alakoski snakkar om starten på storverket «Bomullskvartetten» – arbeidarromanen «Bomullsengelen» – med Samlagets Katerina Futsæter Vik.

Feb 23, 202329:06
Lina Liman og Olaug Nilssen: Kunsten å feike arabisk

Lina Liman og Olaug Nilssen: Kunsten å feike arabisk

Forfattarane Lina Liman og Olaug Nilssen i samtale med Eivor Andersen Oftestad under Sakprosafestivalen 2022

Dec 16, 202242:13
Juleroser: Herborg Kråkevik med Nina Lykke

Juleroser: Herborg Kråkevik med Nina Lykke

Juleroser: Herborg Kråkevik med Nina Lykke

Nov 18, 202221:40
Juleroser: Herborg Kråkevik med Robert Stoltenberg

Juleroser: Herborg Kråkevik med Robert Stoltenberg

Juleroser: Herborg Kråkevik med Robert Stoltenberg

Nov 16, 202224:13
Hilde Myklebust: Splintra

Hilde Myklebust: Splintra

Hilde Myklebust og redaktør Brynjulf Jung Tjønn diskuterer den Bragepris-nominerte ungdomsromanen hennar.

Oct 27, 202213:50
Aina Basso: Dei dødsdømde

Aina Basso: Dei dødsdømde

Bragepris-nominerte Aina Basso i samtale med Bragepris-nominerte Alfred Fidjestøl om sakprosa for barn og unge.

Oct 27, 202236:23
Agnes Ravatn: Gjestene

Agnes Ravatn: Gjestene

Agnes Ravatn i samtale med Olaug Nilssen om «Gjestene»

Sep 29, 202257:10
Alfred Fidjestøl: Biografien om Georg Johannesen

Alfred Fidjestøl: Biografien om Georg Johannesen

Alfred Fidjestøl og Sverre Tusvik: Biografien om Georg Johannesen

Sep 23, 202237:59
Hege Blom: Eg reiser aleine

Hege Blom: Eg reiser aleine

Hege Blom i samtale med Olaug Nilssen om «Eg reiser aleine»

Sep 19, 202229:60
Siri Helle: Trollefossvegen 23

Siri Helle: Trollefossvegen 23

Siri Helle og Cecilie Seiness diskuterer heimflyttingsprosjektet som inspirerte «Trollefossvegen 23».

Sep 09, 202235:10
Ann Helen Kolås Ingebrigtsen: Eg blir her

Ann Helen Kolås Ingebrigtsen: Eg blir her

Ann Helen Kolås Ingebrigtsen i samtale med Olaug Nilssen om «Eg blir her»

Sep 06, 202220:11
Oddvar Vignes: Sjølvmordsforsøket: livet før og etter

Oddvar Vignes: Sjølvmordsforsøket: livet før og etter

Oddvar Vignes i samtale med Olaug Nilssen om «Sjølvmordsforsøket: livet før og etter»
Sep 02, 202250:04
Alf Kjetil Walgermo & Anna Fiske: Barnebibelen

Alf Kjetil Walgermo & Anna Fiske: Barnebibelen

Alf Kjetil Walgermo & Anna Fiske
Sep 02, 202225:60
Helene Guåker: Ein venn som meg

Helene Guåker: Ein venn som meg

Helene Guåker i samtale med Olaug Nilssen om «Ein venn som meg»

Aug 31, 202228:40
Ragnar Hovland: 70 kuriøse år

Ragnar Hovland: 70 kuriøse år

Heidersmannen Ragnar Hovland fyller 70 år i år.

I denne episoden snakkar han med Klassekampens Karin Haugen om den eineståande forfattarskapen sin – og tek oss med gjennom humor, sjukehusopphald og absurditetar – før han «legg inn kakespaden», som han seier sjølv.

May 25, 202252:46
Sigri Sandberg: Ein lang rotur heim

Sigri Sandberg: Ein lang rotur heim

«Ro: om Sognefjorden og ein lang rotur heim» blei til fordi eventyrar og forfattar Sigri Sandberg ville finne ro.

Sognefjorden er ein lang, bratt dal fylt av havvatn og forma av isbrear gjennom millionar av år. Sigri er ei rastlaus tobarnsmor som bur fleire stader.

Uroa veks med ei hanglande verd og sjukdom og død i nær krets. Ho lengtar etter ro. Sandberg bestemmer seg for å ro Sognefjorden, dei over tjue milene i verdas lengste farbare fjord, i ein gammal trebåt. Ho startar ytst i havet der ho budde som lita, og ror innover mot garden der ho delvis bur no.

I denne episoden diskuterer Sigri boka med Olaug Nilssen.

May 22, 202235:32
Emil André Erstad: Ut av kristenkonservatismen

Emil André Erstad: Ut av kristenkonservatismen

Som ung var Emil André Erstad stereotypien på ein kristenkonservativ mørkemann. I verda hans var det ikkje plass til nyansar. Han meinte homofili var ei synd. Han meinte også at kvinner som var valdtekne, ikkje burde få ta abort. Alle Erstad møtte, vart målt etter eitt enkelt spørsmål: Kvar er du på veg – mot himmelen eller helvete?

Erstad diskuterer reisa han gjennomgjekk til eit mildare ljos saman med Alf Kjetil Walgermo.

«Mørkemann» er ei forteljing om ei personleg reise, men boka teiknar også opp ein høgare, tematisk himmel: Kvifor er det eigentleg slik at nokon endrar både tru og meining, medan andre held fast på det same gjennom heile livet?

May 04, 202234:14
Kristin Auestad Danielsen: Landbruk, seksualitet og Britney Spears

Kristin Auestad Danielsen: Landbruk, seksualitet og Britney Spears

I den nye romanen «Du er bonde» skriv Kristin Auestad Danielsen om to jenter som veks opp som odelsjenter i Gjesdal kommune på 90-talet. I denne episoden diskuterer Auestad Danielsen og Olaug Nilssen boka, som er ein fabel om arv, plikt og seksualitet i det moderne landbruket.

Apr 28, 202228:54
Line Nagell Ylvisåker: Foxi – sledehunden ingen ville ha

Line Nagell Ylvisåker: Foxi – sledehunden ingen ville ha

Då kvalpen Foxi blei fødd var eigaren Tommy sikker på at ho ikkje kom til å finne sin stad i hundespannet hans. Så kjem dagen ho får vist at ho er den sterkaste og smartaste av dei alle.

Boka «Foxi» handlar om forholdet mellom hund og menneske – og verdas tøffaste hundeløp: Iditarod.

Forfattar Line Nagell Ylvisåker fortel den utrulege historia til Olaug Nilssen.

Apr 22, 202231:42
«Fire store» – del 3: Gro Holm

«Fire store» – del 3: Gro Holm

Jan Inge Sørbø fortel om diktar Gro Holm – som han meiner er ein av fire store kvinnelege forfattarar som fortener meir merksemd. Boka «Fire store» kjem ut i slutten av mai.

Apr 17, 202214:50
«Fire store» – del 4: Hulda Garborg

«Fire store» – del 4: Hulda Garborg

Jan Inge Sørbø fortel om diktar og kulturarbeidar Hulda Garborg – som han meiner er ein av fire store kvinnelege forfattarar som fortener meir merksemd. Boka «Fire store» kjem ut i slutten av mai.

Apr 16, 202212:22
«Fire store» – del 2: Marie Takvam

«Fire store» – del 2: Marie Takvam

Jan Inge Sørbø fortel om diktar og skodespelar Marie Takvam – som han meiner er ein av fire store kvinnelege forfattarar som fortener meir merksemd. Boka «Fire store» kjem ut i slutten av mai.

Apr 15, 202213:12
«Fire store» – del 1: Aslaug Vaa

«Fire store» – del 1: Aslaug Vaa

Forfattar Jan Inge Sørbø fortel om diktar og journalist Aslaug Vaa – som han meiner er ein av fire store kvinnelege forfattarar som fortener meir merksemd. Boka «Fire store» kjem ut i slutten av mai.

Apr 14, 202218:58
Mette Karlsvik: Om kreftene i naturen og i menneska

Mette Karlsvik: Om kreftene i naturen og i menneska

Den kritikarroste og prisvinnande forfattaren Mette Karlsvik er aktuell med romanen «Surtsey» – om to ungdommar frå Heimaey som blir bråvaksne i løpet av ei skjebnesvanger natt i ein liten seglbåt på havet.

I denne episoden fortel ho om skrivinga, om alt ein kan lære seg ved å lesa og kvifor ho igjen har valt å legge handlinga til sitt kjære Island.

Mette Karlsvik debuterte på Samlaget med romanen «Vindauga i matsalen vender mot fjorden» i 2005. Boka vann ho Tarjei Vesaas’ debutantpris for.

Mar 31, 202234:46
Thor Magnus Tangerås: Når litteratur endrar livet ditt

Thor Magnus Tangerås: Når litteratur endrar livet ditt

I diktsamlinga Ø undersøker Tangerås tapet av eit barn som dør. Tangerås har også forska på korleis møte med litteratur kan endre livet til lesaren. Han møter terapeut og psykolog Sissel Gran til ein samtale om diktsamlinga Ø og kva litteratur kan bety som ei endrande kraft.
Mar 09, 202259:46
Arne Henning Årskaug: Å synge ut mørket

Arne Henning Årskaug: Å synge ut mørket

I «Skap & Sørg» utforskar Arne Henning Årskaug mekanismane som får menneske til å trasse og til å lystre. Maksimalistisk og ublygt skildar Årskaug eksessar som sex og rus, og korleis halde ut gørra vi ber på. Høyr han i samtale med Olaug Nilssen om dette og om ordrikdomen han bruker for å skildre eksessane. For kva betyr ufjelg, krekser, sorpe og gnavla?

Feb 21, 202234:24
Atle Berge: Kva kan Brann-supportarar lære oss om livet?

Atle Berge: Kva kan Brann-supportarar lære oss om livet?

I Atle Berges nye roman Diskursteori for barn og fulle folk tek jordmor og Brannsupportar Arne Fjørtoft eit oppgjer med konkurranse- og effektiviseringssamfunnet. Arne går til krig mot alt som gjer livet meir likegyldig, stressande og einsamt enn det treng å vere. Men kva er eigenleg ein diskurs, og korleis kan ein leve eit liv utanfor dei sosiale konvensjonane? Møt Atle Berge i samtale med Olaug Nilssen.
Feb 01, 202232:16
Ingjerd Veiden Brakstad: Om jødane i Noreg etter krigen

Ingjerd Veiden Brakstad: Om jødane i Noreg etter krigen

I boka Etter folkemordet undersøkjer historikar Ingjerd Veiden Brakstad korleis det var for jødane å komme attende til Noreg etter frigjeringa. I ei tid prega av sorg, uvisse og sakn skulle dei bygge opp livet sitt igjen frå grunnen. Dei var fråtekne leilegheiter, hus, forretningar og alle personlege eigedelar. Møt Ingjerd Veiden Brakstad i samtale med redaktør Therese Tungen.

Dec 26, 202143:29
Maria Lavik: Fattigdom i Noreg

Maria Lavik: Fattigdom i Noreg

Maria Lavik har blitt kjent med åtte fattige norske barnefamiler og skriv om dei i boka Vi, dei fattige. Korleis er det eigentleg å vere ein fattig forsørgar, og korleis er det å vekse opp som eit fattig barn? Møt Maria Lavik i samtale med redaktør Cecilie Seiness.

Dec 26, 202127:54
Jon Fosse: Storverket er komplett

Jon Fosse: Storverket er komplett

Endeleg er heile Septologien ute, eit mektig tre-bands romanverk om den aldrande kunstmålaren Asle. Verket rommar så mykje, korleis skal ein lese og forstå det? Kva har Fosse sjølv tenkt? Møt Jon Fosse i samtale med forfattar og redaktør Alf van der Hagen.

Dec 26, 202152:08
Kari Anne Bye: Det vanskelege samlivet

Kari Anne Bye: Det vanskelege samlivet

I diktboka Eg bur her no forsøker forfattar Kari Anne Bye å forstå den ferske kjærleiken og samlivet til eit par som nett har flytta saman. Bye møter psykolog og samlivsterapeut Sissel Gran til ei samtale om det aller viktigaste i livet;  kjærleik og litteratur.

Dec 26, 202101:00:39