Skip to main content
Currently playing episode

Ep. 20 සවනට සිසිලස ධර්ම සාකච්චාව 21.05.2023 - සක්කාය දිට්ඨිය, සමාධි ලක්ෂණ, දස කසින, පුද්ගල චරිත, විමෝක්ෂ මුඛ සහ සමථ සුත්‍රය

Savanata SisilasaBy Savanata SisilasaMay 21, 2023

00:00
01:46:53