Skip to main content
Currently playing episode

Ep. 24-2 සවනට සිසිලස ධර්ම සාකච්චාව 18.06.2023 - දසුත්තර සුත්‍රය - 9 කාණ්ඩය - විශිෂ්ට නුවනින් දැකිය යුතු කරුණු - ධර්ම සාකච්චාව

Savanata SisilasaBy Savanata SisilasaJun 18, 2023

00:00
51:57