Skip to main content
Currently playing episode

Ep. 34-1 සවනට සිසිලස ධර්ම සාකච්චාව 10.09.2023 - ආනෙඤ‍්ජසප‍්පාය සුත්‍රය - 2 කොටස - ධර්ම දේශනාව

Savanata SisilasaBy Savanata SisilasaSep 10, 2023

00:00
01:05:03