Skip to main content
Currently playing episode

Ep. 36-2 සවනට සිසිලස ධර්ම සාකච්චාව 24.09.2023 - ඛෙම සුත්‍රය සහ ආදිත‍්තපරියාය සුත්‍රය - ධර්ම සාකච්චාව

Savanata SisilasaBy Savanata SisilasaSep 24, 2023

00:00
01:11:20