Skip to main content
Currently playing episode

Ep. 37-1 සවනට සිසිලස ධර්ම සාකච්චාව 01.10.2023 - ආදිත‍්තපරියාය සුත්‍රය - ධර්ම දේශනාව

Savanata SisilasaBy Savanata SisilasaOct 01, 2023

00:00
50:06