Skip to main content
Spotify for Podcasters
Utveckling i byggbranschen

Utveckling i byggbranschen

By Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond

Samtal om utveckling och forskning inom byggbranschen med Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond (SBUF).
Available on
Apple Podcasts Logo
Google Podcasts Logo
Pocket Casts Logo
RadioPublic Logo
Spotify Logo
Currently playing episode

Färdplan för jämställd byggprocess

Utveckling i byggbranschenJun 29, 2021

00:00
25:21
Färdplan för jämställd byggprocess

Färdplan för jämställd byggprocess

Ett tydligt ledarskap är en viktig faktor för att kvinnor stannar kvar i byggbranschen, visar ett projekt som genomförts av företaget Byggdialog, Lokalförvaltningen i Göteborgs Stad och Chalmers.

Jun 29, 202125:21
Installatörsföretagen vill stötta medlemsföretag i hållbarhetsarbetet

Installatörsföretagen vill stötta medlemsföretag i hållbarhetsarbetet

Ökar kunskap om branschens hållbarhetsaspekter, intervju med Terese Kuldkepp, Incoord.

Jun 08, 202119:47
Samverka mer i bygg- och installationsbranschen

Samverka mer i bygg- och installationsbranschen

Kan installatörer och deras kunder tjäna på att installatörer visar vilka mervärden i installationslösningar kan skapa? Och vad skulle branschen tjäna på att samverka ännu mer?

Intervju med Hans Nyblom, Installatörsföretagen.

May 25, 202123:59
Branschstandard för teknisk isolering

Branschstandard för teknisk isolering

Branschen har tagit fram en standard för teknisk isolering som kommer att vara till nytta för byggbranschen en lång tid framöver. Värmeförluster från installationer utgör en betydande del av en fastighets energiförbrukning. Hur tjock isolering är då godtagbar för värme-, kyl- och luftinstallationer med hänsyn till ett begränsat utrymme? Den traditionella AMA-tabellen tar inte hänsyn till faktorer som påverkar effekten av isolertjocklek och prestanda. En branschstandard underlättar för branschen att göra rätt gällande teknisk isolering, vilket leder till hållbart klimat och mer smarta byggnader. Standarden kommer vara ett hjälpmedel för beställare, konsulter, besiktningsmän, VVS-, kyl- och isoleringsentreprenörer, intervju med Johan Sjölund, Isoleringsfirmornas förening.

May 12, 202120:55
Håll nere exponeringen av stendamm

Håll nere exponeringen av stendamm

Det är viktigt att hålla nere inandningen av kvarts. Inom byggindustrin arbetar man mycket med stenmaterial såsom betong. Dammet innehåller kvarts som är hälsofarligt och bland annat kan ge silikos och cancer. Det finns gränsvärden för kvarts som man ska hålla sig under, intervju med Ann-Beth Antonsson, professor emeritus inom ergonomi.

Apr 28, 202120:07
Provta asfalt säkert, automatiskt och fjärrstyrt

Provta asfalt säkert, automatiskt och fjärrstyrt

Skanska har låtit undersöka om fältprovtagning av asfalt går att göra mer säker för provtagningspersonalen genom att utveckla utrustning som gör provtagningen automatiserad och fjärrstyrd. Det skulle bidra till bättre arbetsmiljö och säkerhet genom att operatören kan befinna sig på längre avstånd från förbipasserande trafik. intervju med Martin Blohm, Skanska.

Apr 01, 202119:53
Livräddning på distans för byggarbetsplatser

Livräddning på distans för byggarbetsplatser

En pulsklocka har utvecklats för att mäta och sända medicinska parametrar till ambulans och akutmottagning vid ett allvarligt olyckstillbud. Aktiva på olycksplatsen kan kommunicera via videosamtal med sjukvårds-, och blåljuspersonal. Intervju med Hans Hedberg projektledare för SBUF-projektet och Utvecklings-och kvalitetsansvarig på säkerhetsföretaget Onsitus AB som arbetar i tät samverkan med byggbranschen.

Mar 23, 202126:27
Beslutsstöd för återvinning av stenmaterial

Beslutsstöd för återvinning av stenmaterial

Stöd för anmälan av återvinning från bygg- och anläggningsverksamhet, intervju med Carl Zide från Massbalans AB.

Dec 16, 202022:37
Prognosstyrd vinterväghållning

Prognosstyrd vinterväghållning

Verktyg för väderprognosbaserad saltning av vägar, intervju med Andreas Bäckström från Svevia.

Nov 26, 202023:26
Automation i betongbyggandet

Automation i betongbyggandet

En sammanställning över automatisering och robotisering i betongbyggandet, intervju med Petra Jenning från FOJAB.

Nov 26, 202026:04
Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond har kunskap för byggsektorn
Nov 16, 202011:48