Skip to main content
Spotify for Podcasters
Vahva selkä -podcast

Vahva selkä -podcast

By Selkäliitto

Selkäliiton Vahva selkä -podcastissa keskustellaan asiantuntijavieraiden kanssa selän hyvinvoinnin teemoista ja tarjotaan keinoja selän itsehoitoon. Podcast on suunnattu selkäkipuisille ja kaikille selän hyvinvoinnista kiinnostuneille.

Jaksoissa perehdytään elintapojen, kuten ravitsemuksen, liikunnan, palautumisen ja unen merkitykseen selän terveyden kannalta sekä tarjotaan keinoja, miten jokainen voi omassa arjessaan edistää selän hyvinvointia. Keskusteluissa käsitellään selkäkipua, sen syntyyn ja pitkittymiseen vaikuttavia tekijöitä sekä selkäkivun ja -sairauksien hoitoa ja kuntoutusta.
Available on
Google Podcasts Logo
Spotify Logo
Currently playing episode

Selkäkipu ja liikuntaharjoittelu

Vahva selkä -podcastJul 04, 2022

00:00
58:43
Uni ja yksilölliset vuorokausirytmit

Uni ja yksilölliset vuorokausirytmit

Miksi uni on tärkeää hyvinvoinnille? Miten yksilölliset vuorokausirytmit vaikuttavat meihin? Mikä vaikutus kivulla on uneen? Miten ikä vaikuttaa vuorokausirytmiin?

Aiheesta on keskustelemassa uni- ja vuorokausitutkija Ilona Merikanto.

Jun 29, 202335:05
Miten edetä harjoittelussa kohti tavoitetta selkäoireista huolimatta?

Miten edetä harjoittelussa kohti tavoitetta selkäoireista huolimatta?

Mitä asioita olisi hyvä tietää, kun aloittaa liikunnan harrastamisen? Mitä asioita otetaan huomioon harjoittelun suunnittelussa? Mitä nousujohteisella harjoittelulla tarkoitetaan ja mitä hyötyä siitä on? Voiko harjoittelua kehittää nousujohteisemmaksi itse vai tarvitseeko siihen esim. fysioterapeutin tai valmentajan apua?

Aiheesta on keskustelemassa fysioterapeutti ja yrittäjä Arttu Peltola.

Jun 27, 202342:28
Sairastumisen kriisi

Sairastumisen kriisi

Mitkä ovat tyypillisiä tunteita tai ajatuksia, kun sairastutaan vakavasti tai koetaan voimakkaita toimintakyvyn rajoitteita? Miksi kriisin kohdatessa olisi tärkeää pysähtyä? Miten sairastumiseen sopeutumista voi työstää? Vaikuttaako sairastuminen identiteettiin? 

Aiheesta on keskustelemassa työterveys- ja kipupsykologi Esko Silén.

Jun 21, 202340:36
Mikä on iskias?

Mikä on iskias?

Mikä aiheuttaa iskiasoireita? Miten iskiasta hoidetaan? Kuinka kauan oireet kestävät? Milloin kuvantamistutkimuksia tarvitaan? Miten iskiasta voi yrittää ennaltaehkäistä?  

Aiheesta on keskustelemassa fysiatrian erikoislääkäri Timo Pohjolainen, jolla on kivunhoidon ja kuntoutuksen erityispätevyys. 

Jun 20, 202329:43
Kokonaisvaltainen hyvinvointi – mistä se koostuu?

Kokonaisvaltainen hyvinvointi – mistä se koostuu?

Miksi on tärkeää, että liikunta on nautinnollista? Mitä vaikutuksia terveellisellä ravinnolla on terveyteen ja hyvinvointiin? Mitä seurauksia nukahtamisvaikeuksilla on terveyteen? Miksi on tärkeää, että palautumista tapahtuu jo hereillä ollessa eikä vain nukkuessa? Miten henkistä hyvinvointia voi treenata? Mitä hyötyä sosiaalisesta tuesta on terveydelle? Miten positiivinen asenne toimii voimavarana? Aiheesta on keskustelemassa lääketieteen tohtori, liikuntalääketieteen erikoislääkäri Harri Helajärvi.

Jan 10, 202345:07
Minkälaisia vaikutuksia ylipainolla on terveyteen?

Minkälaisia vaikutuksia ylipainolla on terveyteen?

Mitä tekijöitä on ylipainon taustalla? Miten elämäntavat vaikuttavat painonhallintaan? Mitä on matala-asteinen tulehdus ja onko sillä yhteyttä kipuun? Mikä on metabolinen oireyhtymä? Aiheesta on keskustelemassa hormoni- ja aineenvaihduntasairauksien erikoislääkäri, professori, TervePaino ry:n puheenjohtaja Pertti Mustajoki.

Jan 03, 202333:56
Pitkäkestoinen selkäkipu – miten sitä hoidetaan?

Pitkäkestoinen selkäkipu – miten sitä hoidetaan?

Mitä tarkoitetaan pitkäkestoisella selkäkivulla? Mitkä tekijät vaikuttavat kivun pitkittymiseen? Miten selviytyä kivun kanssa? Onko lääkityksestä apua? Jaksossa keskustellaan kroonisesta selkäkivusta ja sen hoidosta. Aiheesta on keskustelemassa fysiatrian erikoislääkäri, Kristiina Kokkonen, jolla on kuntoutuksen ja kivunhoidon erityispätevyys.

Dec 20, 202235:35
Fysioterapiassa – mitä vastaanotolla tapahtuu?

Fysioterapiassa – mitä vastaanotolla tapahtuu?

Mitä olisi hyvä tietää fysioterapiasta – mitä vastaanotolla tehdään? Mitä ensimmäisellä käyntikerralla tapahtuu? Voiko asiakas itse vaikuttaa fysioterapian sisältöön? Mistä tavoitteet muodostuvat? Miten usein pitäisi harjoitella? Mitä fysioterapiajakson jälkeen tapahtuu? Aihetta käsitellään yksityisen sektorin fysioterapian näkökulmasta, keskustelemassa fysioterapeutti Jesse Asikainen Kivun kanssa ja ilman -podcastista.

Dec 20, 202236:02
Kipu on kokemus, mutta mitä on kokemus?

Kipu on kokemus, mutta mitä on kokemus?

Pystymme yleensä yksityiskohtaisesti kuvailemaan, millaista kipu on, mutta harvoin pysähdymme pohtimaan, mitä kipu on. Kivun olemuksen ymmärtäminen kuitenkin johdattaa kohti parempaa elämänlaatua.

Monet tunteisiin, ajatuksiin ja elämäntilanteeseemme vaikuttavat asiat ovat yhteydessä siihen, miten kivun koemme. Kivun pysyvyyden hyväksyminen vaatii muutosta ajattelutavassa, sillä mitä kielteisemmät ajatukset kipua kohtaan on, sitä heikompi on elämänlaatu. Kipua ei voita sotimalla sitä vastaan. Sen voittaa lopettamalla sodan.

Podcast-jaksossa keskustellaan pitkäkestoisesta eli ns. kroonisesta kivusta, kivun kokemiseen ja sen saamaan merkitykseen vaikuttavista tekijöistä. Podcastissa käsitellään myös sitä, miten omaa suhtautumistaan kipuun voi muuttaa hyväksyvämmäksi niin, että voisi elää antoisaa elämää kroonisesta kivusta huolimatta.

Aiheesta on keskustelemassa terveystieteiden tohtori ja OMT-fysioterapeutti Tapio Ojala.

Sep 02, 202241:48
Selkäkivun lääkehoito

Selkäkivun lääkehoito

Milloin selkäkivun hoito vaatii lääkehoitoa ja voiko lääkehoito edistää toipumista? Mitä lääkeaineita käytetään yleisimmin selkäkivun hoidossa? Voiko selkäkivun lievitykseen käyttää itsehoitona apteekista ilman reseptiä saatavia kipulääkkeitä ja mitä niiden käytössä ja annostelussa tulisi huomioida? Voiko kipugeeleistä olla apua paikallisen selkäkivun lievitykseen?

Podcast-jaksossa keskustellaan selkäkivun lääkehoidosta, sen perusteista ja merkityksestä osana muuta, ei-lääkkeellistä selkäkivun hoitoa. Aiheesta on keskustelemassa työterveyshuollon erikoislääkäri Merja Rossi.

Aug 22, 202233:05
Mikä estää meitä liikkumasta? – Keinoja kadotetun motivaation löytämiseen.

Mikä estää meitä liikkumasta? – Keinoja kadotetun motivaation löytämiseen.

Vaikka moni meistä nauttii liikunnasta ja etenkin sen jälkeisestä hyvänolon tunteesta, liikunta saattaa jäädä. Syitä on lukuisia ja liikkumismotivaation uudelleen herättely voi tuntua vaikealta.

Miten motivoitua liikkumaan tai löytää liikkumisen ilo uudelleen? Miten asettaa tavoitteita, jotka lisäävät ja ylläpitävät motivaatiota sen sijaan, että ne lannistavat ja aiheuttavat pettymyksiä? Miten purkaa liikuntaan mahdollisesti liittyviä negatiivisia ajatusmalleja tai ikäviä tunnekokemuksia? Entä mistä voi tarvittaessa saada ulkopuolista apua, jos tuntuu, että omia ajatusmalleja on vaikea saada itse muokattua?

Podcastissa keskustellaan motivaatiosta laajasti ja annetaan käytännön vinkkejä siitä, miten liikkumismotivaation voisi löytää uudelleen ja miten luoda kestäviä tavoitteita, jotka ylläpitävät liikkumismotivaatiota.

Aiheesta on keskustelemassa kasvatustieteen tohtori ja valmentaja Jarkko Mäkinen.

Aug 08, 202239:44
Selkäkipu ja liikuntaharjoittelu

Selkäkipu ja liikuntaharjoittelu

Lukuisten suotuisten terveysvaikutusten lisäksi liikuntaharjoittelun on todettu olevan tehokkain yksittäinen keino myös selkävaivojen ehkäisemiseksi ja niistä kuntoutumiseksi. Millainen liikunta tai harjoittelu sitten sopii juuri selkäkipuiselle? Kuinka paljon tai usein pitäisi liikkua tai harjoitella? Saako kipeällä selällä liikkua? Entä voiko harjoittelulla ehkäistä selkäkipua?

Podcast-jaksossa käsitellään muun muassa näitä teemoja ja tarjotaan tietoa siitä, miten tulisi liikkua ja harjoitella, kun selkä on kipeä ja mitä siinä tulisi ottaa huomioon.

Aiheesta on keskustelemassa fysioterapeutti ja terveystieteiden tohtori Sami Tarnanen.

Jul 04, 202258:43
Selkäkipu - mainettaan parempi

Selkäkipu - mainettaan parempi

Selkäkipu on pääasiassa hyvälaatuista kipua, joka paranee tavallisesti itsekseen tai itsehoitokeinoin. Tästä huolimatta selkäkipuun liitetään usein erilaisia negatiivisia uskomuksia ja siihen liittyy vahva kielteinen tunnelataus. Miksi selkäkipu koetaan yleensä niin voimakkaana ja moni pelästyy selkäkipua enemmän kuin vastaavaa kipua esimerkiksi jalassa?

Podcastissa keskustellaan laajasti selkäkivusta, sen yleisyydestä, tavallisimmista syistä ja yleisimmistä selkäkivun muodoista sekä tyypillisimmistä selkäsairauksista. Lisäksi puhutaan siitä, miten voi erottaa ns. tavallisen, hyvälaatuisen selkäkivun lääkärin hoitoa vaativasta selkäsairaudesta, milloin selkäkivun vuoksi tulisi hakeutua lääkäriin ja milloin lisätutkimukset, kuten selän kuvantaminen, ovat aiheellisia.

Lisäksi podcastissa tarjotaan vinkkejä selkäkivun itsehoitoon ja siihen, miten jokainen voi omassa arjessaan edistää selän hyvinvointia. Aiheesta keskustelemassa fysiatrian erikoislääkäri Harri Hämäläinen.

Feb 02, 202201:00:25
Lisää liikettä arkeen – pienistä arjen valinnoista pysyviksi rutiineiksi

Lisää liikettä arkeen – pienistä arjen valinnoista pysyviksi rutiineiksi

Liikunnan suotuisat vaikutukset niin fyysiseen terveyteen kuin henkiseen hyvinvointiinkin ovat kiistattomia ja yleisesti hyvin tiedostettuja. Silti liikumme liian vähän. Mikä siis estää meitä liikkumasta?

Podcastissa tarjotaan vinkkejä, miten pienillä valinnoilla jokainen voi helposti lisätä liikettä arkeen niin töissä kuin vapaa-ajalla. Liikuntaa ei tarvitse lähteä erikseen harrastamaan, vaan se voi olla yhtä hyvin hyötyliikuntaa. Pienetkin muutokset ovat merkityksellisiä, kun niistä muodostuu pysyviä rutiineja. Toistuvat rutiinit edistävät liikkeen lisäämistä pysyvästi arkeen.

Jaksossa keskustellaan myös siitä, miten liikkuminen, liikuskelu ja taukoliikunta edistävät työssä jaksamista ja parantavat työstä palautumista. Lisäksi tarjotaan vinkkejä siitä, miten työpaikan toimintakulttuuria voisi kehittää niin, että se edistäisi liikkeen lisäämistä työpäiviin. Aiheesta keskustelemassa liikunnallisen elämäntavan erityisasiantuntija Matleena Livson.

Jan 19, 202240:32
Kaikkea kohtuudella – nauti ruuasta ja voi paremmin

Kaikkea kohtuudella – nauti ruuasta ja voi paremmin

Kontrolloitko jatkuvasti syömistäsi? Tuntuuko sinusta vaikealta tehdä pysyviä muutoksia omaan ruokailuun?

Podcastissa keskustellaan monipuolisesti ravinnosta ja suhtautumisesta ruokaan. Mikään ravintoaine ei ole kielletty - kaikkea voi ja saa nauttia kohtuudella. Hyväksyvä suhtautuminen ruokaan edistää etenkin ruokavaliomuutosten sekä painonpudotus- ja painonhallintatavoitteiden pysyvyyttä.

Podcastissa keskustellaan myös ruokavalion, energiaravintoaineiden ja ateriarytmin vaikutuksesta yleisesti terveyteen ja jaksamiseen. Lisäksi podcastissa annetaan vinkkejä, miten pienillä muutoksilla ruokavaliossa ja ateriarytmissä voi lisätä hyvinvointia sekä edistää painohallintaa. Aiheesta on keskustelemassa ravitsemusterapeutti Jan Verho.

Jan 05, 202248:14
Kipu – hyvä renki, mutta huono isäntä. Keinoja kivun hallintaan.

Kipu – hyvä renki, mutta huono isäntä. Keinoja kivun hallintaan.

Mitä meidän jokaisen olisi hyvä ymmärtää kivusta, jotta tulisimme toimeen sen kanssa paremmin? 

Podcastissa avataan muun muassa kivun syntyyn, kipukokemukseen ja kivun pitkittymiseen vaikuttavia tekijöitä. Jaksossa tarjotaan myös tietoa ja keinoja siitä, miten omaa suhtautumistaan kipuun voi muuttaa ja opettaa hermostoaan reagoimaan vaimeammin kipuun. 

Aiheesta keskustelemassa erikoispsykologi ja kipututkija Tage Orenius.

Dec 22, 202101:04:21