Skip to main content
Spotify for Podcasters
FMA slk

FMA slk

By Sestry salezianky

Podcasty sestier saleziánok
Available on
Apple Podcasts Logo
Google Podcasts Logo
Pocket Casts Logo
RadioPublic Logo
Spotify Logo
Currently playing episode

Audiodivina

FMA slkMay 27, 2022

00:00
07:07
Audiodivina- Slovo, ktoré neomrzí počúvať

Audiodivina- Slovo, ktoré neomrzí počúvať

🥹Očakávanie je vlastne jediný správny spôsob života kresťana. Práve v stave očakávania Pána sa dotýkame zeme i neba zároveň. Vtedy totiž vychádzame z čiernej diery egoizmu v ústrety Bohu i blížnym 🤲🫶

Prejavom takéhoto čakania je „starosť o dom“ cirkvi a verné konanie práce, ktorou nás poveril Boh. S cieľom očakávaného vstupu na nebeskú hostinu🤝🫰 Preto v bdení kresťana nemá miesto strach ani smútok. Naopak sme pozvaní prežívať ho v ovzduší radosti a dôvery😊

Zamyslenie nad Písmom z 1. adventnej nedele rok B 🕯📖

Dec 01, 202306:08
Audiodivina- Slovo, ktoré neomrzí počúvať

Audiodivina- Slovo, ktoré neomrzí počúvať

🥹Podľa evanjelia kráľovským synom, dcérou je ten, kto vidí potreby iných👑Božský kráľ, ktorému sa máme podobať, registruje všetky naše potreby 🫶My z nich vidíme iba dačo. Ale to, čo zbadáme, máme určite uskutočniť 👍

Zamyslenie nad Písmom z 34. nedele cez rok – Nášho Pána Ježiša Krista, Kráľa neba i zeme😇📖


Nov 24, 202309:25
Audiodivina- Slovo, ktoré neomrzí počúvať

Audiodivina- Slovo, ktoré neomrzí počúvať

😱Ani dnes nášmu Pánovi nestačí vernosť tradíciám. Alebo že „dnes je kríza, tak sa nedá nič robiť...“🤔

👍To, k čomu nás Pán provokuje je vášnivo tvorivé zasadenie sa za jeho Kráľovstvo. A ak si dostal v rodine, cirkvi či v národe úlohu, v ktorej nič nerobíš, nezaberaj miesto inému👋Dôležité je budovanie otvorených a vychádzajúcich spoločenstiev 🙌

Zamyslenie nad Písmom z 33. nedele cez rok A😇📖


Nov 17, 202310:23
Audiodivina- Slovo, ktoré neomrzí počúvať

Audiodivina- Slovo, ktoré neomrzí počúvať

Všetky panny sú rovnako ľudské🙂 Tie nerozumné sa hanbia za svoj dobabraný imidž 🥹 Pointa podobenstva bude asi v tom, aby sme nepremeškali to najdôležitejšie. Svadbu života. A že na tú definitívnu hostinu sa dá cez bránu smrti vojsť s horiacou láskou v srdci a iba ruka v ruke s Kristom 🤝

Zamyslenie nad Písmom z 32. nedele cez rok A😇📖

Nov 09, 202309:08
Audiodivina- Slovo, ktoré neomrzí počúvať

Audiodivina- Slovo, ktoré neomrzí počúvať

😱Farizeji a zákonníci sa netrafili. LEBO☝️Ježišova revolúcia v Cirkvi či mimo nej včera i dnes spočíva v jedinom: Vy všetci ste bratia (a sestry) 🤝🤞 Zamyslenie nad Písmom z 31. nedele cez rok A😇📖

Nov 01, 202307:50
Audiodivina- Slovo, ktoré neomrzí počúvať

Audiodivina- Slovo, ktoré neomrzí počúvať

😇Boh, ktorý si pre nás nič iné neželá ako dobro, najlepšie vie, čo získame celostnou láskou k nemu. On sám sa skrze „otvory“ lásky vlieva do všetkých dimenzií nášho srdca. Bytostne vie, že neexistuje nič oslobodzujúcejšie, ako môcť milovať. Veď láska preklenie každú priepasť, rozšíri horizonty, dá krídla👼S ňou sa nám dostáva všetko dobro🤲 Zamyslenie nad Písmom z 30. nedele cez rok A😇📖


Oct 25, 202306:43
Audiodivina- Slovo, ktoré neomrzí počúvať

Audiodivina- Slovo, ktoré neomrzí počúvať

Ty i ja nosíme Božiu podobu a preto každý z nás patrí nadovšetko Bohu☺️ 👉Ježiš na cisára hľadí nie ako na božstvo, ani ako na diabla, ale ako na človeka. A bude do konca čias hľadieť na každého z nás, lebo sme Božie deti a nosíme v sebe jeho tvár🥰

29. nedeľa cez rok A 📖😇


Oct 20, 202307:11
Audiodivina- Slovo, ktoré neomrzí počúvať

Audiodivina- Slovo, ktoré neomrzí počúvať

🤍Ježiš nám týmto príbehom prerozprával niečo, čo neskôr Augustín vyjadril o príslušnosti do Cirkvi. Nie všetci, ktorí sú vonku, sú mimo nej, a nie všetci, ktorí sú v jej vnútri, sú v nej skutočne. A to je vážna polemika týkajúca sa každého z nás. Učí nás nenavyknúť si na svoju „pozíciu“ v Cirkvi a poctivo denne zápasiť o pravosť a ozajstnosť🫰

👉Vypočujte si viac v zamyslení nad Písmom z 28. nedele v období cez rok A😇📖


Oct 10, 202308:50
Audiodivina- Slovo, ktoré neomrzí počúvať

Audiodivina- Slovo, ktoré neomrzí počúvať

😱Boh sa v dejinách vždy javí ako ten, ktorý odcestoval a ktorého hlasom sa stávajú väčší či menší proroci, starozákonní alebo novozákonní. Už sme si zvykli, že údelom prorokov je ubitie až po smrť✝️ 🛩Božie odcestovanie však určite nie je prejavom ľahostajnosti voči nám, ale naopak: jeho bezbrehej trpezlivosti. A veľkou nádejou pre nás je, že stále stojí o svoju vinicu – cirkev. Aj za cenu smrti svojho Syna, ktorá sa sprítomňuje pri každej svätej omši a ktorú Ježiš týmto podobenstvom jasne predznačil🤗

Viac v zamyslení nad Božím Slovom na 27. nedeľu v období cez rok A 📖😇


Oct 03, 202308:35
Audiodivina- Slovo, ktoré neomrzí počúvať

Audiodivina- Slovo, ktoré neomrzí počúvať

☝️Prvý syn zatiaľ ešte ľútosť nepocítil, ešte neprecitol. ✌️Druhý je na tom lepšie. Lebo bez ľútostivého srdca nemožno robiť pokánie, teda zmenu, a preto ani plniť Otcovu vôľu. 🫰Niekde medzi nimi sme i my a možno stačí urobiť len krok, aby sme boli na tom lepšie tiež👣Aj o tomto môže byť 26. nedeľa cez rok A 📖😇


Sep 29, 202307:12
Audiodivina- Slovo, ktoré neomrzí počúvať

Audiodivina- Slovo, ktoré neomrzí počúvať

Došli ste k niečomu bez priveľkej námahy? Ako je úžasné niečo nadobudnúť poctivou makačkou, rovnako vzrušujúce môže byť prísť k dačomu ako slepé kura k zrnu. A zdá sa, že Boh chce urobiť radosť jednými i druhým.

25. nedeľa v období cez rok A 📖😇


Sep 21, 202309:25
Audiodivina- Slovo, ktoré neomrzí počúvať

Audiodivina- Slovo, ktoré neomrzí počúvať

7x odpustiť je nejako priveľa, nie? A čo potom 77x? V zamyslení na 24. nedeľu cez rok A si okrem iného vypočujete, že: "Nemusíme konať navonok veľké veci, len v tichosti každý deň poctivo odpúšťať..." 📖😇


Sep 15, 202308:36
Audiodivina- Slovo, ktoré neomrzí počúvať

Audiodivina- Slovo, ktoré neomrzí počúvať

O tom aké majú byť vzťahy v cirkevnom spoločenstve práve dnes na 23. nedeľu v období cez rok A 📖😇

Sep 09, 202307:33
Audiodivina- Slovo, ktoré neomrzí počúvať

Audiodivina- Slovo, ktoré neomrzí počúvať

👉Naposledy sme sa tešili z mimoriadneho svetla, ktoré Otec udelil Petrovi, keď v Ježišovi spoznal Mesiáša. A dnes také „faux pas“! Ako si vysvetliť, že Peter vzápätí po Ježišovom ocenení zareagoval tak od veci?😱 Dozvieš sa viac v zamyslení z Božieho Slova na 22. nedeľu cez rok A📖😇


Sep 01, 202307:43
Audiodivina- Slovo, ktoré neomrzí počúvať

Audiodivina- Slovo, ktoré neomrzí počúvať

Moc kľúčov, odovzdanie moci, poverenie a "za koho ma pokladáte?" to je Božie Slovo so zamyslením na 21. nedeľu cez rok A 📖😇

Aug 26, 202307:38
Audiodivina- Slovo, ktoré neomrzí počúvať

Audiodivina- Slovo, ktoré neomrzí počúvať

❓Koľkokrát si povieme, že už bolo dosť pokorovania sa, veď Boh aj tak mlčí. Nie, pokory nikdy nie je dosť. Pridajme ešte! Nepotrebuje ju Boh, potrebujeme ju my. Pokora vieru predchádza, sprevádza i nasleduje. Koľko pokory, toľko viery🤗🙏

Božie Slovo so zamyslením z 20. nedele v období cez rok A 😇📖

Aug 17, 202307:59
Audiodivina- Slovo, ktoré neomrzí počúvať

Audiodivina- Slovo, ktoré neomrzí počúvať

✅K záverečnému vyznaniu učeníkov: „Naozaj si Boží syn,“ sa napriek akýmkoľvek utrpeniam, ktoré nás v živote mátožia, dá prebojovať. Vytrvalou modlitbou, ktorá za každým prízrakom strachu rozlíši láskavú Božiu prítomnosť. Modlitbou, aj keď namáhavou, v ktorej sa ti dá Ježiš spoznať osobne. Ako tvoj Spasiteľ✝️

Božie Slovo so zamyslením z 19. nedele v období cez rok cyklus A 📖😇

Aug 08, 202308:48
Audiodivina- Slovo, ktoré neomrzí počúvať

Audiodivina- Slovo, ktoré neomrzí počúvať

🤔Petrom spomínané stánky pripomínajú stánok zjavenia na púšti alebo i sviatok stánkov. Len ich počet nesedí. V prvom prípade bol iba jeden a v druhom by ich malo byť šesť. Preto stánky z evanjelia skôr naznačujú to, že Petrovi sa neveľmi chcelo ísť dolu k blížiacemu sa majstrovmu mučeníctvu a snažil sa ho na hore zadržať. Podľa kontextu evanjelia, Ježiša odhovárali od cesty do Jeruzalema vlastne všetci. Petrovi akoby toto veľké zjavenie veľmi nepomohlo. Ježiš mu však znovu a znovu dával čas. Presne tak, ako ho dáva aj nám🙌

Božie slovo so zamyslením z nedele Premenenia Pána 📖🤍💖

Aug 04, 202308:37
Audiodivina- Slovo, ktoré neomrzí počúvať

Audiodivina- Slovo, ktoré neomrzí počúvať

😊Potešme sa.Pán nám dal nájsť seba samého. Svet tento poklad nevidí, ani nerozumie nášmu rozhodnému jednaniu a už vôbec nie tomu, do čoho sme investovali všetky svoje bývalé istoty a bez hypotéky. Ostatní ešte nenašli. Ale pri pohľade na nás šťastných, skôr či neskôr začnú hľadať aj oni.🔎🎁💎

Božie slovo so zamyslením z 14. nedele v cezročnom období rok A 📖😇

Jul 27, 202308:42
Audiodivina- Slovo, ktoré neomrzí počúvať

Audiodivina- Slovo, ktoré neomrzí počúvať

🧐Ak sa nás pri pohľade na podlú úspešnosť Zlého predsa len trochu zmocní smútok, doplňme svoj obraz uvažovaním o horčičnom semienku a o kvase z evanjelia. Oni svojou malou veľkosťou a priebojným bujnením presvedčia aj najzdatnejšiu burinu 🥹😉

Božie slovo so zamyslením zo 16. nedele v cezročnom období rok A 📖😇

Jul 17, 202311:23
Audiodivina- Slovo, ktoré neomrzí počúvať

Audiodivina- Slovo, ktoré neomrzí počúvať

👂Tvoje počúvanie môže Pánovi bohato vynahradiť akékoľvek straty. Nevadí, že sa dnes možno cítiš suchý, zdupaný alebo preťažený. Slovo to s tebou skúsi znova. Možno už dnes večer 💓

Božie slovo so zamyslením z 15. nedele v cezročnom období rok A 📖😇

Jul 11, 202311:52
Audiodivina- Slovo, ktoré neomrzí počúvať

Audiodivina- Slovo, ktoré neomrzí počúvať

🔑Kľúčové slovo poslednej vety nedeľného evanjelia chrestós. Čiže ako jarmo budeme na svojich pleciach nosiť Krista, budeme ozdobení Kristom. Taký je náš Boh. Výmenou za naše napodobeniny nám dáva svoje vlastné bohatstvo, ba pretvára nás v seba samého🤝🫶

Božie slovo so zamyslením z 14. nedele v cezročnom období rok A📖😇

Jul 07, 202306:14
Audiodivina- Slovo, ktoré neomrzí počúvať

Audiodivina- Slovo, ktoré neomrzí počúvať

🤯I táto stať nám ukazuje, že Sväté písmo nás učí uvažovať, hľadať a porovnávať. Je napísané tak, aby sme v ňom nehľadali príliš zjednodušené či jednoznačné riešenia. Na to, aby sme správne vychytili ducha problému, ktorý chceme podľa Písma dobre vyriešiť, sa potrebujeme ponamáhať v modlitbe i v uvažovaní. Nadovšetko sa nám pritom zíde spoznávanie Písma ako celku jeho vytrvalým čítaním 🤓😎

Božie slovo so zamyslením z 13. nedele v cezročnom období rok A📖😇

Jun 27, 202307:52
Audiodivina

Audiodivina

🧔‍♂️Aj keď je Otec Pánom sveta, neznamená to, že sa zaujíma iba o globálne problémy a svetovú diplomaciu. Nič nie je príliš malé, aby nebolo príležitosťou pre jeho láskyplnú starostlivosť o nás, či je to vrabec alebo ja. Ak sa však v našom srdci rozrastie nedôvera, vtedy sa považujeme za nič, za ešte menej ako jeden vrabec. Otcove milované deti sa cítia menej ako vrabec vtedy keď si myslia, že Boh sa s nimi nezaoberá. Ale Boh nie je otcom vrabcov, ale Tvoj! 👑🐦🙃

Božie slovo so zamyslením z 12. nedele v cezročnom období rok A 📖😇

Jun 20, 202308:03
Audiodivina

Audiodivina

🧍‍♀️🧍‍♂️Ježiš posielal svojich učeníkov po dvoch. A Matúš ich v nedeľnom evanjeliu aj usporiadal do dvojíc. V dvojiciach si boli navzájom oporou a dvojice ich zaiste chránili pred sebastrednosťou v apoštolskej činnosti – čiže pred nebezpečenstvom postaviť do stredu nie Božiu moc, ale seba, svoj osobný úspech. A tak boli Ježišom vystrojení mocou nielen nad inými, ale aj nad sebou samými. Lebo náš Boh nikdy nekoná polovičato 👉👈

Božie slovo so zamyslením z 11. nedele v cezročnom období rok A📖😇

Jun 13, 202308:22
Audiodivina

Audiodivina

🤗Je to veľký prejav dôvery od Boha, že nám dovoľuje nasledovať, napodobňovať, žiť podstatu svojej vlastnej bytosti. On vie, že je to nadľudská, priam božská úloha. Preto k tomu dáva čas nám a dokonca i sebe ⏳

Božie slovo so zamyslením z 10. nedele v cezročnom období rok A 📖😇

Jun 08, 202306:55
Audiodivina

Audiodivina

Božie slovo so zamyslením zo slávnosti Najsvätejšej Trojice 📖💗

Jun 02, 202306:12
Audiodivina

Audiodivina

Božie slovo so zamyslením zo slávnosti Zoslania Ducha Svätého📖🕊

May 26, 202306:35
Audiodivina

Audiodivina

Božie slovo so zamyslením zo 7. veľkonočnej nedele rok A 📖🙌

May 17, 202309:06
Audiodivina

Audiodivina

Božie slovo so zamyslením zo 6. veľkonočnej nedele rok A 📖🙌

May 13, 202307:10
Audiodivina

Audiodivina

Božie slovo so zamyslením z 5. veľkonočnej nedele rok A 📖🙌

May 04, 202308:43
Audiodivina

Audiodivina

Božie slovo so zamyslením zo 4. veľkonočnej nedele rok A 📖🙌

Apr 29, 202307:16
Audiodivina

Audiodivina

Božie slovo so zamyslením z 3. veľkonočnej nedele rok A 📖🙌

Apr 21, 202310:33
Audiodivina

Audiodivina

Božie slovo so zamyslením z 2. veľkonočnej nedele alebo nedele Božieho milosrdenstva rok A 📖🙌


Apr 14, 202309:15
Audiodivina

Audiodivina

Božie slovo so zamyslením z Veľkonočnej nedele Pánovho zmŕtvychvstania rok A📖🙌

Apr 07, 202307:46
Audiodivina

Audiodivina

Božie slovo so zamyslením z Palmovej (Kvetnej) nedele – Nedele utrpenia Pána rok A 📖✝️

Mar 31, 202307:38
Audiodivina

Audiodivina

Božie slovo so zamyslením z 5. nedele v pôstnom období rok A📖✝️

Mar 24, 202315:44
Audiodivina

Audiodivina

Božie slovo so zamyslením zo 4. nedele v pôstnom období rok A📖✝️

Mar 18, 202315:50
Audiodivina

Audiodivina

Božie slovo so zamyslením z 3. nedele v pôstnom období rok A📖✝️

Mar 08, 202312:19
Audiodivina

Audiodivina

Božie slovo so zamyslením z 2. nedele v pôstnom období rok A 📖✝️

Mar 03, 202307:26
Audiodivina

Audiodivina

Božie slovo so zamyslením z 1. nedele v pôstnom období rok A 📖✝️

Feb 23, 202307:20
Audiodivina

Audiodivina

Božie slovo so zamyslením zo 7. nedele v cezročnom období rok A 📖😇

Feb 16, 202308:53
Audiodivina

Audiodivina

Božie slovo so zamyslením zo 6. nedele v cezročnom období rok A 📖😇

Feb 08, 202311:45
Audiodivina

Audiodivina

Božie slovo so zamyslením z 5. nedele v cezročnom období rok A 📖😇

Feb 02, 202306:10
Audiodivina

Audiodivina

Božie slovo so zamyslením zo 4. nedele v cezročnom období rok A 📖😇

Jan 25, 202307:33
Audiodivina

Audiodivina

Božie slovo so zamyslením z 3. nedele v cezročnom období rok A 📖😇

Jan 19, 202308:09
Audiodivina

Audiodivina

Božie slovo so zamyslením z 2. nedele v cezročnom období rok A 📖😇

Jan 13, 202306:54
Audiodivina

Audiodivina

Božie slovo so zamyslením zo sviatku Krstu Krista Pána rok B 📖😇

Jan 06, 202306:55
Audiodivina

Audiodivina

Božie slovo so zamyslením zo Slávnosti Panny Márie Bohorodičky rok B 📖😇

Dec 30, 202207:43
Audiodivina

Audiodivina

Božie slovo so zamyslením zo Slávnosti narodenia Pána rok B 📖😇

Dec 23, 202206:55