Skip to main content
Spotify for Podcasters
Studium Generale Leeuwarden

Studium Generale Leeuwarden

By Studium Generale Leeuwarden

Kennis verrijkt je leven. Het maakt het inzichtelijker, interessanter maar ook leuker. In dat licht luister je nu naar de podcast serie van Studium Generale Leeuwarden. Binnen een half uur ben jij wijzer geworden over een interessant onderwerp dat een link heeft met Friesland. De sprekers komen er vandaan of ze onderzoeken iets dat gerelateerd is aan de provincie.
Available on
Google Podcasts Logo
RadioPublic Logo
Spotify Logo
Currently playing episode

De Friese identiteit

Studium Generale LeeuwardenMay 28, 2021

00:00
29:22
Over schrijvers die bewust een 'kleine taal' zoals het Fries gebruiken, waarom doen ze dat?

Over schrijvers die bewust een 'kleine taal' zoals het Fries gebruiken, waarom doen ze dat?

Jesse van Amelsvoort deed PhD onderzoek naar minderheidsschrijvers. In deze podcast met Wytse Vellinga vertelt hij er meer over.

Apr 29, 202219:51
Anne Merkuur over haar onderzoek naar de veranderende Friese taal

Anne Merkuur over haar onderzoek naar de veranderende Friese taal

Wytse Vellinga in gesprek met Anne Merkuur (Fryske Akademy) over haar onderzoek naar de veranderende Friese taal. Een onderwerp waar ze intussen al acht jaar mee bezig is. 

Mar 30, 202232:30
De Friese identiteit

De Friese identiteit

Marijke Roskam in gesprek met Bert Looper.

‘Wat is Fryslân?’, deze vraag proberen we te beantwoorden. We starten in 1200 en duiken in verleden, heden en toekomst. Wat maakt de Friese identiteit, welke ontwikkelingen en waarden horen daarbij en waarom zouden we bang zijn dat dat ‘Fries eigene’ zou verwateren?

May 28, 202129:22
Promoveren in Franeker

Promoveren in Franeker

Marijke Roskam in gesprek met Annalies Outhuijse. Annalies promoveerde in 2019 op haar juridisch proefschrift met als centrale vraag waarom bedrijven vaker onder boetes uitkomen voor kartelvorming dan in andere rechtszaken. Bijzonder, want ze verdedigde haar proefschrift in de Martinikerk in Franeker. Inderdaad, ooit een van de belangrijkste universiteitssteden van Europa, de thuisstad van Annalies en nu weer even middelpunt van academische aandacht!

Mar 29, 202116:13
Krimp in Fryslân

Krimp in Fryslân

Marijke Roskam in gesprek met Bettina Bock over Krimp in Fryslân. Ontvolking, ontgroening, vergrijzing, maar wat is de definitie van krimp precies en moeten we deze altijd negatief laden? En welk beleid geeft perspectief? Bettina Bock is bijzonder hoogleraar Bevolkingsdaling en Leefbaarheid voor Noord-Nederland.

Mar 15, 202122:60
De flow van gesprekken

De flow van gesprekken

Marijke Roskam in gesprek met Namkje Koudenburg. Namkje Koudenburg is Universitair hoofddocent aan de faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen en doet al jaren onderzoek naar groepsprocessen en communicatie.

Jan 25, 202121:11