Skip to main content
Spotify for Podcasters
ShineYouAcademy_Book

ShineYouAcademy_Book

By Life of Mint

Xin chào các bạn,
Mình là ICF Coach. Sứ mệnh của mình là giúp đỡ các chị em đổ vỡ trong mối quan hệ TỰ TIN bước tiếp, tự tin TOẢ SÁNG và kiến tạo cuộc đời RỰC RỠ.
Để biết thêm chi tiết, mời bạn ghé thăm web: www.shineyouacademy.com (Web đang phát triển)

Podcast này lập ra với mục đích lan toả kiến thức thông qua chọn lọc những quyển sách mà Tr tâm đắc để giúp mọi người hướng tới cuộc sống tích cực, khoẻ mạnh, thịnh vượng và giàu có cả về vật chất lẫn tâm trí.
Hầu hết sách do Tr đọc, một số Tr sưu tầm.
Nếu thấy có ích, các bạn có thể Donate tại: www.buymeacoffee.com/trunghocoach
Available on
Apple Podcasts Logo
Google Podcasts Logo
Pocket Casts Logo
RadioPublic Logo
Spotify Logo
Currently playing episode

14/14 NVC Bày tỏ sự ghi nhận và lòng biết ơn

ShineYouAcademy_BookAug 24, 2023

00:00
23:01
14/14 NVC Bày tỏ sự ghi nhận và lòng biết ơn

14/14 NVC Bày tỏ sự ghi nhận và lòng biết ơn

Xin chào bạn,

Nếu ai đó chưa biết: Trung là một ICF Coach. Sứ mệnh của Trung là giúp phụ nữ vượt qua những tổn thương trong tình yêu hôn nhân để tự tin TOẢ SÁNG và kiến tạo cuộc đời RỰC RỠ. Để biết thêm chi tiết, mời bạn ghé thăm web: ⁠⁠⁠⁠www.shineyouacademy.com⁠⁠⁠⁠ (Web đang phát triển).


Nói ngắn gọn, ⁠Giao tiếp bất bạo động⁠ là ngôn ngữ của lòng trắc ẩn nhằm giúp bạn cải thiện khả năng giao tiếp và chất lượng mối quan hệ với bản thân và với người khác. Trong cuốn sách này, bạn sẽ học cách nhận biết những suy nghĩ, cảm xúc, nhu cầu của bản thân, và bày tỏ chúng với sự chân thành và tôn trọng. Đồng thời, bạn cũng sẽ học cách lắng nghe những cảm xúc và nhu cầu đằng sau mọi thông điệp của người khác, dù cho những thông điệp đó có khó nghe như thế nào đi nữa. Từ đó, bạn có thể cùng người khác giải quyết những bất đồng, mâu thuẫn một cách hiệu quả hơn rất nhiều.


Nếu thấy có ích, bạn có thể Donate cho Trung tại: ⁠⁠⁠⁠www.buymeacoffee.com/trunghocoach⁠⁠⁠⁠ hoặc Hồ Thị Minh Trung Acc: 106000366033 - Vietinbank nhé.

Biết ơn bạn đã đón nhận!

~~~~

Trích dẫn 1 bài thơ trong sách rất sâu sắc và ý nghĩa:

Để trân trọng cuộc sống, hãy nhớ đến cái chết

Để niềm vui không hết, hãy giữ mắt hồn nhiên

Để tâm thấy bình yên, hãy hoà dòng biến động

Để linh hồn rung động, hãy mở cửa trái tim

Để nỗi sợ lặng im, hãy nhìn thằng vài nó

Để tình yêu luôn có, hãy học cách cho đi.

Aug 24, 202323:01
13/14 NVC Giải phóng bản thân & hỗ trơ ng khác

13/14 NVC Giải phóng bản thân & hỗ trơ ng khác

Xin chào bạn,

Nếu ai đó chưa biết: Trung là một ICF Coach. Sứ mệnh của Trung là giúp phụ nữ vượt qua những tổn thương trong tình yêu hôn nhân để tự tin TOẢ SÁNG và kiến tạo cuộc đời RỰC RỠ. Để biết thêm chi tiết, mời bạn ghé thăm web: ⁠⁠⁠⁠www.shineyouacademy.com⁠⁠⁠⁠ (Web đang phát triển).


Nói ngắn gọn, ⁠Giao tiếp bất bạo động⁠ là ngôn ngữ của lòng trắc ẩn nhằm giúp bạn cải thiện khả năng giao tiếp và chất lượng mối quan hệ với bản thân và với người khác. Trong cuốn sách này, bạn sẽ học cách nhận biết những suy nghĩ, cảm xúc, nhu cầu của bản thân, và bày tỏ chúng với sự chân thành và tôn trọng. Đồng thời, bạn cũng sẽ học cách lắng nghe những cảm xúc và nhu cầu đằng sau mọi thông điệp của người khác, dù cho những thông điệp đó có khó nghe như thế nào đi nữa. Từ đó, bạn có thể cùng người khác giải quyết những bất đồng, mâu thuẫn một cách hiệu quả hơn rất nhiều.


Nếu thấy có ích, bạn có thể Donate cho Trung tại: ⁠⁠⁠⁠www.buymeacoffee.com/trunghocoach⁠⁠⁠⁠ hoặc Hồ Thị Minh Trung Acc: 106000366033 - Vietinbank nhé.

Biết ơn bạn đã đón nhận!

~~~~

Trích dẫn 1 bài thơ trong sách rất sâu sắc và ý nghĩa:

Để trân trọng cuộc sống, hãy nhớ đến cái chết

Để niềm vui không hết, hãy giữ mắt hồn nhiên

Để tâm thấy bình yên, hãy hoà dòng biến động

Để linh hồn rung động, hãy mở cửa trái tim

Để nỗi sợ lặng im, hãy nhìn thằng vài nó

Để tình yêu luôn có, hãy học cách cho đi.

Aug 24, 202328:05
12/14 NVC dùng vũ lực với mục đích bảo vệ

12/14 NVC dùng vũ lực với mục đích bảo vệ

Xin chào bạn,

Nếu ai đó chưa biết: Trung là một ICF Coach. Sứ mệnh của Trung là giúp phụ nữ vượt qua những tổn thương trong tình yêu hôn nhân để tự tin TOẢ SÁNG và kiến tạo cuộc đời RỰC RỠ. Để biết thêm chi tiết, mời bạn ghé thăm web: ⁠⁠⁠⁠www.shineyouacademy.com⁠⁠⁠⁠ (Web đang phát triển).


Nói ngắn gọn, ⁠Giao tiếp bất bạo động⁠ là ngôn ngữ của lòng trắc ẩn nhằm giúp bạn cải thiện khả năng giao tiếp và chất lượng mối quan hệ với bản thân và với người khác. Trong cuốn sách này, bạn sẽ học cách nhận biết những suy nghĩ, cảm xúc, nhu cầu của bản thân, và bày tỏ chúng với sự chân thành và tôn trọng. Đồng thời, bạn cũng sẽ học cách lắng nghe những cảm xúc và nhu cầu đằng sau mọi thông điệp của người khác, dù cho những thông điệp đó có khó nghe như thế nào đi nữa. Từ đó, bạn có thể cùng người khác giải quyết những bất đồng, mâu thuẫn một cách hiệu quả hơn rất nhiều.


Nếu thấy có ích, bạn có thể Donate cho Trung tại: ⁠⁠⁠⁠www.buymeacoffee.com/trunghocoach⁠⁠⁠⁠ hoặc Hồ Thị Minh Trung Acc: 106000366033 - Vietinbank nhé.

Biết ơn bạn đã đón nhận!

~~~~

Trích dẫn 1 bài thơ trong sách rất sâu sắc và ý nghĩa:

Để trân trọng cuộc sống, hãy nhớ đến cái chết

Để niềm vui không hết, hãy giữ mắt hồn nhiên

Để tâm thấy bình yên, hãy hoà dòng biến động

Để linh hồn rung động, hãy mở cửa trái tim

Để nỗi sợ lặng im, hãy nhìn thằng vài nó

Để tình yêu luôn có, hãy học cách cho đi.

Aug 24, 202319:05
11/14 NVC Giải quyết và hoà giải mâu thuẫn

11/14 NVC Giải quyết và hoà giải mâu thuẫn

Xin chào bạn,

Nếu ai đó chưa biết: Trung là một ICF Coach. Sứ mệnh của Trung là giúp phụ nữ vượt qua những tổn thương trong tình yêu hôn nhân để tự tin TOẢ SÁNG và kiến tạo cuộc đời RỰC RỠ. Để biết thêm chi tiết, mời bạn ghé thăm web: ⁠⁠⁠⁠www.shineyouacademy.com⁠⁠⁠⁠ (Web đang phát triển).


Nói ngắn gọn, ⁠Giao tiếp bất bạo động⁠ là ngôn ngữ của lòng trắc ẩn nhằm giúp bạn cải thiện khả năng giao tiếp và chất lượng mối quan hệ với bản thân và với người khác. Trong cuốn sách này, bạn sẽ học cách nhận biết những suy nghĩ, cảm xúc, nhu cầu của bản thân, và bày tỏ chúng với sự chân thành và tôn trọng. Đồng thời, bạn cũng sẽ học cách lắng nghe những cảm xúc và nhu cầu đằng sau mọi thông điệp của người khác, dù cho những thông điệp đó có khó nghe như thế nào đi nữa. Từ đó, bạn có thể cùng người khác giải quyết những bất đồng, mâu thuẫn một cách hiệu quả hơn rất nhiều.


Nếu thấy có ích, bạn có thể Donate cho Trung tại: ⁠⁠⁠⁠www.buymeacoffee.com/trunghocoach⁠⁠⁠⁠ hoặc Hồ Thị Minh Trung Acc: 106000366033 - Vietinbank nhé.

Biết ơn bạn đã đón nhận!

~~~~

Trích dẫn 1 bài thơ trong sách rất sâu sắc và ý nghĩa:

Để trân trọng cuộc sống, hãy nhớ đến cái chết

Để niềm vui không hết, hãy giữ mắt hồn nhiên

Để tâm thấy bình yên, hãy hoà dòng biến động

Để linh hồn rung động, hãy mở cửa trái tim

Để nỗi sợ lặng im, hãy nhìn thằng vài nó

Để tình yêu luôn có, hãy học cách cho đi.

Aug 24, 202350:20
10/14 NVC Bày tỏ sự tức giận một cách đầy đủ

10/14 NVC Bày tỏ sự tức giận một cách đầy đủ

Xin chào bạn,

Nếu ai đó chưa biết: Trung là một ICF Coach. Sứ mệnh của Trung là giúp phụ nữ vượt qua những tổn thương trong tình yêu hôn nhân để tự tin TOẢ SÁNG và kiến tạo cuộc đời RỰC RỠ. Để biết thêm chi tiết, mời bạn ghé thăm web: ⁠⁠⁠⁠www.shineyouacademy.com⁠⁠⁠⁠ (Web đang phát triển).


Nói ngắn gọn, ⁠Giao tiếp bất bạo động⁠ là ngôn ngữ của lòng trắc ẩn nhằm giúp bạn cải thiện khả năng giao tiếp và chất lượng mối quan hệ với bản thân và với người khác. Trong cuốn sách này, bạn sẽ học cách nhận biết những suy nghĩ, cảm xúc, nhu cầu của bản thân, và bày tỏ chúng với sự chân thành và tôn trọng. Đồng thời, bạn cũng sẽ học cách lắng nghe những cảm xúc và nhu cầu đằng sau mọi thông điệp của người khác, dù cho những thông điệp đó có khó nghe như thế nào đi nữa. Từ đó, bạn có thể cùng người khác giải quyết những bất đồng, mâu thuẫn một cách hiệu quả hơn rất nhiều.


Nếu thấy có ích, bạn có thể Donate cho Trung tại: ⁠⁠⁠⁠www.buymeacoffee.com/trunghocoach⁠⁠⁠⁠ hoặc Hồ Thị Minh Trung Acc: 106000366033 - Vietinbank nhé.

Biết ơn bạn đã đón nhận!

~~~~

Trích dẫn 1 bài thơ trong sách rất sâu sắc và ý nghĩa:

Để trân trọng cuộc sống, hãy nhớ đến cái chết

Để niềm vui không hết, hãy giữ mắt hồn nhiên

Để tâm thấy bình yên, hãy hoà dòng biến động

Để linh hồn rung động, hãy mở cửa trái tim

Để nỗi sợ lặng im, hãy nhìn thằng vài nó

Để tình yêu luôn có, hãy học cách cho đi.

Aug 24, 202337:30
9/14 NVC Lòng trắc ẩn với bản thân

9/14 NVC Lòng trắc ẩn với bản thân

Xin chào bạn,

Nếu ai đó chưa biết: Trung là một ICF Coach. Sứ mệnh của Trung là giúp phụ nữ vượt qua những tổn thương trong tình yêu hôn nhân để tự tin TOẢ SÁNG và kiến tạo cuộc đời RỰC RỠ. Để biết thêm chi tiết, mời bạn ghé thăm web: ⁠⁠⁠⁠www.shineyouacademy.com⁠⁠⁠⁠ (Web đang phát triển).


Nói ngắn gọn, ⁠Giao tiếp bất bạo động⁠ là ngôn ngữ của lòng trắc ẩn nhằm giúp bạn cải thiện khả năng giao tiếp và chất lượng mối quan hệ với bản thân và với người khác. Trong cuốn sách này, bạn sẽ học cách nhận biết những suy nghĩ, cảm xúc, nhu cầu của bản thân, và bày tỏ chúng với sự chân thành và tôn trọng. Đồng thời, bạn cũng sẽ học cách lắng nghe những cảm xúc và nhu cầu đằng sau mọi thông điệp của người khác, dù cho những thông điệp đó có khó nghe như thế nào đi nữa. Từ đó, bạn có thể cùng người khác giải quyết những bất đồng, mâu thuẫn một cách hiệu quả hơn rất nhiều.


Nếu thấy có ích, bạn có thể Donate cho Trung tại: ⁠⁠⁠⁠www.buymeacoffee.com/trunghocoach⁠⁠⁠⁠ hoặc Hồ Thị Minh Trung Acc: 106000366033 - Vietinbank nhé.

Biết ơn bạn đã đón nhận!

~~~~

Trích dẫn 1 bài thơ trong sách rất sâu sắc và ý nghĩa:

Để trân trọng cuộc sống, hãy nhớ đến cái chết

Để niềm vui không hết, hãy giữ mắt hồn nhiên

Để tâm thấy bình yên, hãy hoà dòng biến động

Để linh hồn rung động, hãy mở cửa trái tim

Để nỗi sợ lặng im, hãy nhìn thằng vài nó

Để tình yêu luôn có, hãy học cách cho đi.

Aug 24, 202326:56
8/14 NCV Sức mạnh của sự đồng cảm

8/14 NCV Sức mạnh của sự đồng cảm

Xin chào bạn,

Nếu ai đó chưa biết: Trung là một ICF Coach. Sứ mệnh của Trung là giúp phụ nữ vượt qua những tổn thương trong tình yêu hôn nhân để tự tin TOẢ SÁNG và kiến tạo cuộc đời RỰC RỠ. Để biết thêm chi tiết, mời bạn ghé thăm web: ⁠⁠⁠⁠www.shineyouacademy.com⁠⁠⁠⁠ (Web đang phát triển).


Nói ngắn gọn, ⁠Giao tiếp bất bạo động⁠ là ngôn ngữ của lòng trắc ẩn nhằm giúp bạn cải thiện khả năng giao tiếp và chất lượng mối quan hệ với bản thân và với người khác. Trong cuốn sách này, bạn sẽ học cách nhận biết những suy nghĩ, cảm xúc, nhu cầu của bản thân, và bày tỏ chúng với sự chân thành và tôn trọng. Đồng thời, bạn cũng sẽ học cách lắng nghe những cảm xúc và nhu cầu đằng sau mọi thông điệp của người khác, dù cho những thông điệp đó có khó nghe như thế nào đi nữa. Từ đó, bạn có thể cùng người khác giải quyết những bất đồng, mâu thuẫn một cách hiệu quả hơn rất nhiều.


Nếu thấy có ích, bạn có thể Donate cho Trung tại: ⁠⁠⁠⁠www.buymeacoffee.com/trunghocoach⁠⁠⁠⁠ hoặc Hồ Thị Minh Trung Acc: 106000366033 - Vietinbank nhé.

Biết ơn bạn đã đón nhận!

~~~~

Trích dẫn 1 bài thơ trong sách rất sâu sắc và ý nghĩa:

Để trân trọng cuộc sống, hãy nhớ đến cái chết

Để niềm vui không hết, hãy giữ mắt hồn nhiên

Để tâm thấy bình yên, hãy hoà dòng biến động

Để linh hồn rung động, hãy mở cửa trái tim

Để nỗi sợ lặng im, hãy nhìn thằng vài nó

Để tình yêu luôn có, hãy học cách cho đi.

Aug 24, 202329:47
7/14 NVC Đón nhận một cách đồng cảm

7/14 NVC Đón nhận một cách đồng cảm

Xin chào bạn,

Nếu ai đó chưa biết: Trung là một ICF Coach. Sứ mệnh của Trung là giúp phụ nữ vượt qua những tổn thương trong tình yêu hôn nhân để tự tin TOẢ SÁNG và kiến tạo cuộc đời RỰC RỠ. Để biết thêm chi tiết, mời bạn ghé thăm web: ⁠⁠⁠⁠www.shineyouacademy.com⁠⁠⁠⁠ (Web đang phát triển).


Nói ngắn gọn, ⁠Giao tiếp bất bạo động⁠ là ngôn ngữ của lòng trắc ẩn nhằm giúp bạn cải thiện khả năng giao tiếp và chất lượng mối quan hệ với bản thân và với người khác. Trong cuốn sách này, bạn sẽ học cách nhận biết những suy nghĩ, cảm xúc, nhu cầu của bản thân, và bày tỏ chúng với sự chân thành và tôn trọng. Đồng thời, bạn cũng sẽ học cách lắng nghe những cảm xúc và nhu cầu đằng sau mọi thông điệp của người khác, dù cho những thông điệp đó có khó nghe như thế nào đi nữa. Từ đó, bạn có thể cùng người khác giải quyết những bất đồng, mâu thuẫn một cách hiệu quả hơn rất nhiều.


Nếu thấy có ích, bạn có thể Donate cho Trung tại: ⁠⁠⁠⁠www.buymeacoffee.com/trunghocoach⁠⁠⁠⁠ hoặc Hồ Thị Minh Trung Acc: 106000366033 - Vietinbank nhé.

Biết ơn bạn đã đón nhận!

~~~~

Trích dẫn 1 bài thơ trong sách rất sâu sắc và ý nghĩa:

Để trân trọng cuộc sống, hãy nhớ đến cái chết

Để niềm vui không hết, hãy giữ mắt hồn nhiên

Để tâm thấy bình yên, hãy hoà dòng biến động

Để linh hồn rung động, hãy mở cửa trái tim

Để nỗi sợ lặng im, hãy nhìn thằng vài nó

Để tình yêu luôn có, hãy học cách cho đi.

Aug 24, 202350:54
6/14 NVC Yêu cầu những điều làm giàu đẹp cuộc sống

6/14 NVC Yêu cầu những điều làm giàu đẹp cuộc sống

Xin chào bạn,

Nếu ai đó chưa biết: Trung là một ICF Coach. Sứ mệnh của Trung là giúp phụ nữ vượt qua những tổn thương trong tình yêu hôn nhân để tự tin TOẢ SÁNG và kiến tạo cuộc đời RỰC RỠ. Để biết thêm chi tiết, mời bạn ghé thăm web: ⁠⁠⁠⁠www.shineyouacademy.com⁠⁠⁠⁠ (Web đang phát triển).


Nói ngắn gọn, ⁠Giao tiếp bất bạo động⁠ là ngôn ngữ của lòng trắc ẩn nhằm giúp bạn cải thiện khả năng giao tiếp và chất lượng mối quan hệ với bản thân và với người khác. Trong cuốn sách này, bạn sẽ học cách nhận biết những suy nghĩ, cảm xúc, nhu cầu của bản thân, và bày tỏ chúng với sự chân thành và tôn trọng. Đồng thời, bạn cũng sẽ học cách lắng nghe những cảm xúc và nhu cầu đằng sau mọi thông điệp của người khác, dù cho những thông điệp đó có khó nghe như thế nào đi nữa. Từ đó, bạn có thể cùng người khác giải quyết những bất đồng, mâu thuẫn một cách hiệu quả hơn rất nhiều.


Nếu thấy có ích, bạn có thể Donate cho Trung tại: ⁠⁠⁠⁠www.buymeacoffee.com/trunghocoach⁠⁠⁠⁠ hoặc Hồ Thị Minh Trung Acc: 106000366033 - Vietinbank nhé.

Biết ơn bạn đã đón nhận!

~~~~

Trích dẫn 1 bài thơ trong sách rất sâu sắc và ý nghĩa:

Để trân trọng cuộc sống, hãy nhớ đến cái chết

Để niềm vui không hết, hãy giữ mắt hồn nhiên

Để tâm thấy bình yên, hãy hoà dòng biến động

Để linh hồn rung động, hãy mở cửa trái tim

Để nỗi sợ lặng im, hãy nhìn thằng vài nó

Để tình yêu luôn có, hãy học cách cho đi.

Aug 24, 202350:01
5/14 NVC Chịu trách nhiệm với những cảm xúc của mình

5/14 NVC Chịu trách nhiệm với những cảm xúc của mình

Xin chào bạn,

Nếu ai đó chưa biết: Trung là một ICF Coach. Sứ mệnh của Trung là giúp phụ nữ vượt qua những tổn thương trong tình yêu hôn nhân để tự tin TOẢ SÁNG và kiến tạo cuộc đời RỰC RỠ. Để biết thêm chi tiết, mời bạn ghé thăm web: ⁠⁠⁠⁠www.shineyouacademy.com⁠⁠⁠⁠ (Web đang phát triển).


Nói ngắn gọn, ⁠Giao tiếp bất bạo động⁠ là ngôn ngữ của lòng trắc ẩn nhằm giúp bạn cải thiện khả năng giao tiếp và chất lượng mối quan hệ với bản thân và với người khác. Trong cuốn sách này, bạn sẽ học cách nhận biết những suy nghĩ, cảm xúc, nhu cầu của bản thân, và bày tỏ chúng với sự chân thành và tôn trọng. Đồng thời, bạn cũng sẽ học cách lắng nghe những cảm xúc và nhu cầu đằng sau mọi thông điệp của người khác, dù cho những thông điệp đó có khó nghe như thế nào đi nữa. Từ đó, bạn có thể cùng người khác giải quyết những bất đồng, mâu thuẫn một cách hiệu quả hơn rất nhiều.


Nếu thấy có ích, bạn có thể Donate cho Trung tại: ⁠⁠⁠⁠www.buymeacoffee.com/trunghocoach⁠⁠⁠⁠ hoặc Hồ Thị Minh Trung Acc: 106000366033 - Vietinbank nhé.

Biết ơn bạn đã đón nhận!

~~~~

Trích dẫn 1 bài thơ trong sách rất sâu sắc và ý nghĩa:

Để trân trọng cuộc sống, hãy nhớ đến cái chết

Để niềm vui không hết, hãy giữ mắt hồn nhiên

Để tâm thấy bình yên, hãy hoà dòng biến động

Để linh hồn rung động, hãy mở cửa trái tim

Để nỗi sợ lặng im, hãy nhìn thằng vài nó

Để tình yêu luôn có, hãy học cách cho đi.

Aug 24, 202344:49
4/14 NVC Nhận biết và thể hiện cảm xúc

4/14 NVC Nhận biết và thể hiện cảm xúc

Xin chào bạn,

Nếu ai đó chưa biết: Trung là một ICF Coach. Sứ mệnh của Trung là giúp phụ nữ vượt qua những tổn thương trong tình yêu hôn nhân để tự tin TOẢ SÁNG và kiến tạo cuộc đời RỰC RỠ. Để biết thêm chi tiết, mời bạn ghé thăm web: ⁠⁠⁠⁠www.shineyouacademy.com⁠⁠⁠⁠ (Web đang phát triển).


Nói ngắn gọn, ⁠Giao tiếp bất bạo động⁠ là ngôn ngữ của lòng trắc ẩn nhằm giúp bạn cải thiện khả năng giao tiếp và chất lượng mối quan hệ với bản thân và với người khác. Trong cuốn sách này, bạn sẽ học cách nhận biết những suy nghĩ, cảm xúc, nhu cầu của bản thân, và bày tỏ chúng với sự chân thành và tôn trọng. Đồng thời, bạn cũng sẽ học cách lắng nghe những cảm xúc và nhu cầu đằng sau mọi thông điệp của người khác, dù cho những thông điệp đó có khó nghe như thế nào đi nữa. Từ đó, bạn có thể cùng người khác giải quyết những bất đồng, mâu thuẫn một cách hiệu quả hơn rất nhiều.


Nếu thấy có ích, bạn có thể Donate cho Trung tại: ⁠⁠⁠⁠www.buymeacoffee.com/trunghocoach⁠⁠⁠⁠ hoặc Hồ Thị Minh Trung Acc: 106000366033 - Vietinbank nhé.

Biết ơn bạn đã đón nhận!

~~~~

Trích dẫn 1 bài thơ trong sách rất sâu sắc và ý nghĩa:

Để trân trọng cuộc sống, hãy nhớ đến cái chết

Để niềm vui không hết, hãy giữ mắt hồn nhiên

Để tâm thấy bình yên, hãy hoà dòng biến động

Để linh hồn rung động, hãy mở cửa trái tim

Để nỗi sợ lặng im, hãy nhìn thằng vài nó

Để tình yêu luôn có, hãy học cách cho đi.

Aug 24, 202320:07
3/14 NVC Quan sát nhưng không đánh giá

3/14 NVC Quan sát nhưng không đánh giá

Xin chào bạn,

Nếu ai đó chưa biết: Trung là một ICF Coach. Sứ mệnh của Trung là giúp phụ nữ vượt qua những tổn thương trong tình yêu hôn nhân để tự tin TOẢ SÁNG và kiến tạo cuộc đời RỰC RỠ. Để biết thêm chi tiết, mời bạn ghé thăm web: ⁠⁠⁠⁠www.shineyouacademy.com⁠⁠⁠⁠ (Web đang phát triển).


Nói ngắn gọn, ⁠Giao tiếp bất bạo động⁠ là ngôn ngữ của lòng trắc ẩn nhằm giúp bạn cải thiện khả năng giao tiếp và chất lượng mối quan hệ với bản thân và với người khác. Trong cuốn sách này, bạn sẽ học cách nhận biết những suy nghĩ, cảm xúc, nhu cầu của bản thân, và bày tỏ chúng với sự chân thành và tôn trọng. Đồng thời, bạn cũng sẽ học cách lắng nghe những cảm xúc và nhu cầu đằng sau mọi thông điệp của người khác, dù cho những thông điệp đó có khó nghe như thế nào đi nữa. Từ đó, bạn có thể cùng người khác giải quyết những bất đồng, mâu thuẫn một cách hiệu quả hơn rất nhiều.


Nếu thấy có ích, bạn có thể Donate cho Trung tại: ⁠⁠⁠⁠www.buymeacoffee.com/trunghocoach⁠⁠⁠⁠ hoặc Hồ Thị Minh Trung Acc: 106000366033 - Vietinbank nhé.

Biết ơn bạn đã đón nhận!

~~~~

Trích dẫn 1 bài thơ trong sách rất sâu sắc và ý nghĩa:

Để trân trọng cuộc sống, hãy nhớ đến cái chết

Để niềm vui không hết, hãy giữ mắt hồn nhiên

Để tâm thấy bình yên, hãy hoà dòng biến động

Để linh hồn rung động, hãy mở cửa trái tim

Để nỗi sợ lặng im, hãy nhìn thằng vài nó

Để tình yêu luôn có, hãy học cách cho đi.

Aug 24, 202322:23
2/14 NVC Giao tiếp nào cản trở lòng trắc ẩn

2/14 NVC Giao tiếp nào cản trở lòng trắc ẩn

Xin chào bạn,

Nếu ai đó chưa biết: Trung là một ICF Coach. Sứ mệnh của Trung là giúp phụ nữ vượt qua những tổn thương trong tình yêu hôn nhân để tự tin TOẢ SÁNG và kiến tạo cuộc đời RỰC RỠ. Để biết thêm chi tiết, mời bạn ghé thăm web: ⁠⁠⁠⁠www.shineyouacademy.com⁠⁠⁠⁠ (Web đang phát triển).


Nói ngắn gọn, ⁠Giao tiếp bất bạo động⁠ là ngôn ngữ của lòng trắc ẩn nhằm giúp bạn cải thiện khả năng giao tiếp và chất lượng mối quan hệ với bản thân và với người khác. Trong cuốn sách này, bạn sẽ học cách nhận biết những suy nghĩ, cảm xúc, nhu cầu của bản thân, và bày tỏ chúng với sự chân thành và tôn trọng. Đồng thời, bạn cũng sẽ học cách lắng nghe những cảm xúc và nhu cầu đằng sau mọi thông điệp của người khác, dù cho những thông điệp đó có khó nghe như thế nào đi nữa. Từ đó, bạn có thể cùng người khác giải quyết những bất đồng, mâu thuẫn một cách hiệu quả hơn rất nhiều.


Nếu thấy có ích, bạn có thể Donate cho Trung tại: ⁠⁠⁠⁠www.buymeacoffee.com/trunghocoach⁠⁠⁠⁠ hoặc Hồ Thị Minh Trung Acc: 106000366033 - Vietinbank nhé.

Biết ơn bạn đã đón nhận!

~~~~

Trích dẫn 1 bài thơ trong sách rất sâu sắc và ý nghĩa:

Để trân trọng cuộc sống, hãy nhớ đến cái chết

Để niềm vui không hết, hãy giữ mắt hồn nhiên

Để tâm thấy bình yên, hãy hoà dòng biến động

Để linh hồn rung động, hãy mở cửa trái tim

Để nỗi sợ lặng im, hãy nhìn thằng vài nó

Để tình yêu luôn có, hãy học cách cho đi.

Aug 24, 202321:47
1/14 NVC Cho đi bằng cả trái tim

1/14 NVC Cho đi bằng cả trái tim

Xin chào bạn,

Nếu ai đó chưa biết: Trung là một ICF Coach. Sứ mệnh của Trung là giúp phụ nữ vượt qua những tổn thương trong tình yêu hôn nhân để tự tin TOẢ SÁNG và kiến tạo cuộc đời RỰC RỠ. Để biết thêm chi tiết, mời bạn ghé thăm web: ⁠⁠⁠www.shineyouacademy.com⁠⁠⁠ (Web đang phát triển).


Nói ngắn gọn, Giao tiếp bất bạo động là ngôn ngữ của lòng trắc ẩn nhằm giúp bạn cải thiện khả năng giao tiếp và chất lượng mối quan hệ với bản thân và với người khác. Trong cuốn sách này, bạn sẽ học cách nhận biết những suy nghĩ, cảm xúc, nhu cầu của bản thân, và bày tỏ chúng với sự chân thành và tôn trọng. Đồng thời, bạn cũng sẽ học cách lắng nghe những cảm xúc và nhu cầu đằng sau mọi thông điệp của người khác, dù cho những thông điệp đó có khó nghe như thế nào đi nữa. Từ đó, bạn có thể cùng người khác giải quyết những bất đồng, mâu thuẫn một cách hiệu quả hơn rất nhiều.


Nếu thấy có ích, bạn có thể Donate cho Trung tại: ⁠⁠⁠www.buymeacoffee.com/trunghocoach⁠⁠⁠ hoặc Hồ Thị Minh Trung Acc: 106000366033 - Vietinbank nhé.

Biết ơn bạn đã đón nhận!

~~~~

Trích dẫn 1 bài thơ trong sách rất sâu sắc và ý nghĩa:

Để trân trọng cuộc sống, hãy nhớ đến cái chết

Để niềm vui không hết, hãy giữ mắt hồn nhiên

Để tâm thấy bình yên, hãy hoà dòng biến động

Để linh hồn rung động, hãy mở cửa trái tim

Để nỗi sợ lặng im, hãy nhìn thằng vài nó

Để tình yêu luôn có, hãy học cách cho đi.

Aug 24, 202346:33
Chàng Hải Âu kỳ diệu _ Jonathan LivingStone

Chàng Hải Âu kỳ diệu _ Jonathan LivingStone

Đây là quyển sách, câu chuyện đã thay đổi cuộc đời của một đứa trẻ mồ côi (bạn của Trung)

Jul 09, 202301:36:46
HD01. Khơi thông dòng chảy cảm xúc

HD01. Khơi thông dòng chảy cảm xúc

Đây là 1 hướng dẫn Trung trích dẫn trong quyển sách Sống Rực rỡ của chị Amy, để hỗ trợ khách hàng của mình chữa lành, giải phóng tắc nghẽn và kết nối với bản thân.

Chia sẻ cùng các bạn để cùng thực hành nhé.

May 24, 202318:43
Phi Dục (Phần 5/5) -Chướng ngại Bản ngã

Phi Dục (Phần 5/5) -Chướng ngại Bản ngã

Xin chào bạn,

Nếu ai đó chưa biết: Trung là một ICF Coach. Sứ mệnh của Trung là giúp đỡ các chị em đổ vỡ trong mối quan hệ TỰ TIN bước tiếp, tự tin TOẢ SÁNG và kiến tạo cuộc đời RỰC RỠ. Để biết thêm chi tiết, mời bạn ghé thăm web: ⁠⁠⁠www.shineyouacademy.com⁠⁠⁠ (Web đang phát triển)Quyển sách này Trung được một tặng sau Workshop đầu tiên của mình. Và RẤT CHẠM. Vì vậy, Trung quyết định đọc sách và cùng phân tích thông qua những chia sẻ từ sự hiểu biết và hành trình của chính mình để giúp các chị em có thể hiểu rõ, ứng dụng cho chính bản thân mình.

Vì vậy, quyển sách này thực sự dành cho bạn, nếu:

- Bạn đang quan tâm về tính nữ, và muốn ứng dụng đúng trong đời sống

- Bạn đang muốn cải thiện mối quan hệ của mình với người yêu/ người chồng

- Bạn đang cần trang bị kiến thức để thu hút được người đàn ông như mong muốn

- Bạn đang muốn học cách yêu bản thân, xây dựng hạnh phúc tự thân bền vững.

- Hay đơn giản là bạn chỉ đang muốn cuộc sống mình hạnh phúc, đủ đầy hơn.

Nếu thấy có ích, bạn có thể Donate cho Trung tại: ⁠⁠⁠www.buymeacoffee.com/trunghocoach⁠⁠⁠ hoặc Hồ Thị Minh Trung Acc: 106000366033 - Vietinbank nhé.

Biết ơn bạn đã đón nhận!

~~~~

Trích dẫn 1 bài thơ trong sách rất sâu sắc và ý nghĩa:

Để trân trọng cuộc sống, hãy nhớ đến cái chết

Để niềm vui không hết, hãy giữ mắt hồn nhiên

Để tâm thấy bình yên, hãy hoà dòng biến động

Để linh hồn rung động, hãy mở cửa trái tim

Để nỗi sợ lặng im, hãy nhìn thằng vài nó

Để tình yêu luôn có, hãy học cách cho đi.

May 23, 202331:28
Phi Dục (Phần 4/5) - Ứng dụng

Phi Dục (Phần 4/5) - Ứng dụng

Xin chào bạn,

Nếu ai đó chưa biết: Trung là một ICF Coach. Sứ mệnh của Trung là giúp đỡ các chị em đổ vỡ trong mối quan hệ TỰ TIN bước tiếp, tự tin TOẢ SÁNG và kiến tạo cuộc đời RỰC RỠ. Để biết thêm chi tiết, mời bạn ghé thăm web: ⁠⁠www.shineyouacademy.com⁠⁠ (Web đang phát triển)Quyển sách này Trung được một tặng sau Workshop đầu tiên của mình. Và RẤT CHẠM. Vì vậy, Trung quyết định đọc sách và cùng phân tích thông qua những chia sẻ từ sự hiểu biết và hành trình của chính mình để giúp các chị em có thể hiểu rõ, ứng dụng cho chính bản thân mình.

Vì vậy, quyển sách này thực sự dành cho bạn, nếu:

- Bạn đang quan tâm về tính nữ, và muốn ứng dụng đúng trong đời sống

- Bạn đang muốn cải thiện mối quan hệ của mình với người yêu/ người chồng

- Bạn đang cần trang bị kiến thức để thu hút được người đàn ông như mong muốn

- Bạn đang muốn học cách yêu bản thân, xây dựng hạnh phúc tự thân bền vững.

- Hay đơn giản là bạn chỉ đang muốn cuộc sống mình hạnh phúc, đủ đầy hơn.

Nếu thấy có ích, bạn có thể Donate cho Trung tại: ⁠⁠www.buymeacoffee.com/trunghocoach⁠⁠ hoặc Hồ Thị Minh Trung Acc: 106000366033 - Vietinbank nhé.

Biết ơn bạn đã đón nhận!

~~~~

Trích dẫn 1 bài thơ trong sách rất sâu sắc và ý nghĩa:

Để trân trọng cuộc sống, hãy nhớ đến cái chết

Để niềm vui không hết, hãy giữ mắt hồn nhiên

Để tâm thấy bình yên, hãy hoà dòng biến động

Để linh hồn rung động, hãy mở cửa trái tim

Để nỗi sợ lặng im, hãy nhìn thằng vài nó

Để tình yêu luôn có, hãy học cách cho đi.

May 23, 202301:30:32
Phi Dục (Phần 3/5) - Tính Nam và Tính Nữ (Sử dụng tính nữ để tự do tâm trí và hạnh phúc trong đời sống)

Phi Dục (Phần 3/5) - Tính Nam và Tính Nữ (Sử dụng tính nữ để tự do tâm trí và hạnh phúc trong đời sống)

Xin chào bạn,

Nếu ai đó chưa biết: Trung là một ICF Coach. Sứ mệnh của Trung là giúp đỡ các chị em đổ vỡ trong mối quan hệ TỰ TIN bước tiếp, tự tin TOẢ SÁNG và kiến tạo cuộc đời RỰC RỠ. Để biết thêm chi tiết, mời bạn ghé thăm web: ⁠⁠www.shineyouacademy.com⁠⁠ (Web đang phát triển)Quyển sách này Trung được một tặng sau Workshop đầu tiên của mình. Và RẤT CHẠM. Vì vậy, Trung quyết định đọc sách và cùng phân tích thông qua những chia sẻ từ sự hiểu biết và hành trình của chính mình để giúp các chị em có thể hiểu rõ, ứng dụng cho chính bản thân mình.

Vì vậy, quyển sách này thực sự dành cho bạn, nếu:

- Bạn đang quan tâm về tính nữ, và muốn ứng dụng đúng trong đời sống

- Bạn đang muốn cải thiện mối quan hệ của mình với người yêu/ người chồng

- Bạn đang cần trang bị kiến thức để thu hút được người đàn ông như mong muốn

- Bạn đang muốn học cách yêu bản thân, xây dựng hạnh phúc tự thân bền vững.

- Hay đơn giản là bạn chỉ đang muốn cuộc sống mình hạnh phúc, đủ đầy hơn.

Nếu thấy có ích, bạn có thể Donate cho Trung tại: ⁠⁠www.buymeacoffee.com/trunghocoach⁠⁠ hoặc Hồ Thị Minh Trung Acc: 106000366033 - Vietinbank nhé.

Biết ơn bạn đã đón nhận!

~~~~

Trích dẫn 1 bài thơ trong sách rất sâu sắc và ý nghĩa:

Để trân trọng cuộc sống, hãy nhớ đến cái chết

Để niềm vui không hết, hãy giữ mắt hồn nhiên

Để tâm thấy bình yên, hãy hoà dòng biến động

Để linh hồn rung động, hãy mở cửa trái tim

Để nỗi sợ lặng im, hãy nhìn thằng vài nó

Để tình yêu luôn có, hãy học cách cho đi.

May 22, 202349:17
Phi Dục (Phần 2/5) - Yêu bản thân (Sử dụng tính nữ để tự do tâm trí và hạnh phúc trong đời sống)

Phi Dục (Phần 2/5) - Yêu bản thân (Sử dụng tính nữ để tự do tâm trí và hạnh phúc trong đời sống)

Xin chào bạn,

Nếu ai đó chưa biết: Trung là một ICF Coach. Sứ mệnh của Trung là giúp đỡ các chị em đổ vỡ trong mối quan hệ TỰ TIN bước tiếp, tự tin TOẢ SÁNG và kiến tạo cuộc đời RỰC RỠ. Để biết thêm chi tiết, mời bạn ghé thăm web: ⁠www.shineyouacademy.com⁠ (Web đang phát triển)Quyển sách này Trung được một tặng sau Workshop đầu tiên của mình. Và RẤT CHẠM. Vì vậy, Trung quyết định đọc sách và cùng phân tích thông qua những chia sẻ từ sự hiểu biết và hành trình của chính mình để giúp các chị em có thể hiểu rõ, ứng dụng cho chính bản thân mình.

Vì vậy, quyển sách này thực sự dành cho bạn, nếu:

- Bạn đang quan tâm về tính nữ, và muốn ứng dụng đúng trong đời sống

- Bạn đang muốn cải thiện mối quan hệ của mình với người yêu/ người chồng

- Bạn đang cần trang bị kiến thức để thu hút được người đàn ông như mong muốn

- Bạn đang muốn học cách yêu bản thân, xây dựng hạnh phúc tự thân bền vững.

- Hay đơn giản là bạn chỉ đang muốn cuộc sống mình hạnh phúc, đủ đầy hơn.

Nếu thấy có ích, bạn có thể Donate cho Trung tại: ⁠www.buymeacoffee.com/trunghocoach⁠ hoặc Hồ Thị Minh Trung Acc: 106000366033 - Vietinbank nhé.

Biết ơn bạn đã đón nhận!

~~~~

Trích dẫn 1 bài thơ trong sách rất sâu sắc và ý nghĩa:

Để trân trọng cuộc sống, hãy nhớ đến cái chết

Để niềm vui không hết, hãy giữ mắt hồn nhiên

Để tâm thấy bình yên, hãy hoà dòng biến động

Để linh hồn rung động, hãy mở cửa trái tim

Để nỗi sợ lặng im, hãy nhìn thằng vài nó

Để tình yêu luôn có, hãy học cách cho đi.

May 22, 202301:04:30
Phi Dục (Phần 1/5) - Phá băng (Sử dụng tính nữ để tự do tâm trí và hạnh phúc trong đời sống)

Phi Dục (Phần 1/5) - Phá băng (Sử dụng tính nữ để tự do tâm trí và hạnh phúc trong đời sống)

Xin chào bạn,

Nếu ai đó chưa biết: Trung là một ICF Coach. Sứ mệnh của Trung là giúp đỡ các chị em đổ vỡ trong mối quan hệ TỰ TIN bước tiếp, tự tin TOẢ SÁNG và kiến tạo cuộc đời RỰC RỠ. Để biết thêm chi tiết, mời bạn ghé thăm web: www.shineyouacademy.com (Web đang phát triển)
Quyển sách này Trung được một tặng sau Workshop đầu tiên của mình. Và RẤT CHẠM. Vì vậy, Trung quyết định đọc sách và cùng phân tích thông qua những chia sẻ từ sự hiểu biết và hành trình của chính mình để giúp các chị em có thể hiểu rõ, ứng dụng cho chính bản thân mình.

Vì vậy, quyển sách này thực sự dành cho bạn, nếu:

- Bạn đang quan tâm về tính nữ, và muốn ứng dụng đúng trong đời sống

- Bạn đang muốn cải thiện mối quan hệ của mình với người yêu/ người chồng

- Bạn đang cần trang bị kiến thức để thu hút được người đàn ông như mong muốn

- Bạn đang muốn học cách yêu bản thân, xây dựng hạnh phúc tự thân bền vững.

- Hay đơn giản là bạn chỉ đang muốn cuộc sống mình hạnh phúc, đủ đầy hơn.

Nếu thấy có ích, bạn có thể Donate cho Trung tại: www.buymeacoffee.com/trunghocoach hoặc Hồ Thị Minh Trung Acc: 106000366033 - 106000366033 nhé.

Biết ơn bạn đã đón nhận!

~~~~

Trích dẫn 1 bài thơ trong sách rất sâu sắc và ý nghĩa:

Để trân trọng cuộc sống, hãy nhớ đến cái chết

Để niềm vui không hết, hãy giữ mắt hồn nhiên

Để tâm thấy bình yên, hãy hoà dòng biến động

Để linh hồn rung động, hãy mở cửa trái tim

Để nỗi sợ lặng im, hãy nhìn thằng vài nó

Để tình yêu luôn có, hãy học cách cho đi.

May 21, 202301:42:27
Sống rực rỡ đi, cuộc đời là trò chơi thôi mà - Amy Dương

Sống rực rỡ đi, cuộc đời là trò chơi thôi mà - Amy Dương

Cuốn sách được tải từ Youtube của Sống Rực rỡ: https://www.youtube.com/@songrucro7992

May 18, 202303:57:37
Tự do vượt trên Sự hiểu biết - KrishnaMurti

Tự do vượt trên Sự hiểu biết - KrishnaMurti

Nơi đây Tr chia sẻ những quyển sách Tr cảm thấy hay và tâm đắc.

Nếu ai muốn donate, có thể give me a coffee ở đây: https://www.buymeacoffee.com/trunghocoach

Cám ơn bạn đã ủng hộ!

May 13, 202303:16:27
Đánh thức nữ hoàng trong tôi

Đánh thức nữ hoàng trong tôi

Sách nói được sưu tầm - là những quyển mình rất tâm đắc

Apr 29, 202305:14:15
THE MASTERY OF LOVE - BẬC THẦY CỦA TÌNH YÊU - St

THE MASTERY OF LOVE - BẬC THẦY CỦA TÌNH YÊU - St

Audio suu tam

Apr 28, 202303:56:36
Người NC

Người NC

Người Nam Châm - Bí mật luật hấp dẫn

Nov 13, 202203:04:40
XQNS. Susan Jeffers

XQNS. Susan Jeffers

Xuyên qua nỗi sợ - SuSan Jeffers

Oct 31, 202205:59:25
22#7 7TQTD - C2 - Thói quen 3

22#7 7TQTD - C2 - Thói quen 3

7 thói quen để thành công
May 26, 202201:12:25
22#7 7TQTD - C2 - Thói quen 2

22#7 7TQTD - C2 - Thói quen 2

7 thói quen để thành đạt
May 26, 202201:45:53
22#7 7TQTD - C2 - Thói quen 1

22#7 7TQTD - C2 - Thói quen 1

7 thói quen của người thành đạt
May 11, 202201:00:02
22#7 7TQTD - C1.2 - Tổng quan 7 thói quen

22#7 7TQTD - C1.2 - Tổng quan 7 thói quen

7 thói quen để thành công
May 01, 202235:17
22#7 7TQTD - C1.1 - Các nguyên tắc

22#7 7TQTD - C1.1 - Các nguyên tắc

7 thói quen để thành đạt
May 01, 202201:19:60
22#7 7TQTD - Giới thiệu

22#7 7TQTD - Giới thiệu

Bảy thói quen để thành đạt
Apr 29, 202208:59
22#6 NL80 20 - P3 - C16 - hết

22#6 NL80 20 - P3 - C16 - hết

Nguyên lý 80 20
Apr 28, 202201:11:58
22#6 NL80 20 - P3 - C15

22#6 NL80 20 - P3 - C15

Nguyên lý 80 20
Apr 24, 202230:02
22#6 NL80 20 - P3 - C14

22#6 NL80 20 - P3 - C14

Nguyên lý 80 20
Apr 23, 202230:02
22#6 NL80 20 - P3 - C13

22#6 NL80 20 - P3 - C13

Nguyên lý 80 20
Mar 18, 202243:38
22#6 NL80 20 - P3 - C12

22#6 NL80 20 - P3 - C12

Nguyên lý 80 20
Mar 17, 202227:04
22#6 NL80 20 - P3 - C11

22#6 NL80 20 - P3 - C11

Nguyên lý 80 20
Mar 17, 202229:13
22#6 NL80 20 - P3 - C10

22#6 NL80 20 - P3 - C10

Nguyên lý 80 20
Mar 15, 202245:10
22#6 NL80 20 - P3 - C9

22#6 NL80 20 - P3 - C9

Nguyên lý 80 20
Mar 14, 202225:01
22#6 NL80 20 - P3 - C8

22#6 NL80 20 - P3 - C8

Nguyên lý 80 20
Mar 14, 202220:17
22#6 NL80 20 - P3 - C7

22#6 NL80 20 - P3 - C7

Nguyên lý 80 20
Mar 10, 202226:16
22#6 NL80 20 - P2 - C6

22#6 NL80 20 - P2 - C6

Nguyên lý 80 20
Mar 09, 202239:17
22#6 NL80 20 - P2 - C5

22#6 NL80 20 - P2 - C5

Nguyên lý 80 20
Mar 07, 202238:20
22#6 NL8020 - P2 - C4

22#6 NL8020 - P2 - C4

Nguyên lý 80 20 - Richard Koch
Mar 04, 202238:20
22#6 NL8020 - P2 - C3

22#6 NL8020 - P2 - C3

Nguyên lý 80 20 - Richard Koch
Mar 04, 202238:03
22#6 NL8020 - P1 - C2

22#6 NL8020 - P1 - C2

Nguyên lý 80/20 Richard Koch
Mar 02, 202235:05
22#6 NL8020 - P1 - C1

22#6 NL8020 - P1 - C1

Nguyên lý 80/20 Richard Koch
Feb 25, 202246:25
22#4 BMTDTP - P2 - Tư duy số 17

22#4 BMTDTP - P2 - Tư duy số 17

Bí mật tư duy triệu phú
Feb 22, 202217:44