Skip to main content
Spotify for Podcasters
Stadsutvecklingspodden

Stadsutvecklingspodden

By ISU

Podden där forskare och praktiker samtalar om hållbar stadsutveckling. Institutet för hållbar stadsutveckling i Malmö är avsändare. Agneta Nordin leder samtalen och Umami Produktion står för produktionen.
Available on
Apple Podcasts Logo
Google Podcasts Logo
Pocket Casts Logo
RadioPublic Logo
Spotify Logo
Currently playing episode

20 Hur skapar vi ett mer cirkulärt samhälle?

StadsutvecklingspoddenFeb 21, 2023

00:00
27:28
26 Kan samverkan förändra otrygga bostadsområden?

26 Kan samverkan förändra otrygga bostadsområden?

BID står för boende, integration och dialog. Det är också ledorden bakom arbetet med att göra Sofielund i Malmö till ett tryggare bostadsområde. Nu står Möllevången näst på tur. Hör Agneta Nordin samtala med Jeanette Berga från BID Malmö och Jennie di Rocco, doktorand i kriminologi på Malmö universitet.

Oct 10, 202321:46
25 Hur kan kulturens möjligheter och utmaningar arbetas in i stadsplanering?

25 Hur kan kulturens möjligheter och utmaningar arbetas in i stadsplanering?

Malmö stad har precis genomfört sin första kulturlivsanalys, i Rosengård. Vad är ens kulturlivsanalys och hur kan den användas? Hör Agneta Nordin samtala om detta med Philip Tanimura från Stadsbyggnadskontoret, Malmö stad och Per Möller, Institutionen för konst, kultur och kommunikation på Malmö universitet. 

Sep 05, 202324:27
24 Sommargator – med fokus på fotgängare och folkliv

24 Sommargator – med fokus på fotgängare och folkliv

Malmös första sommargata lanserades 2017, på Friisgatan. I dag finns det några till och även ett sommartorg. Hör Agneta Nordin prata om hur sommargatorna används och varför de finns – tillsammans med Emmi Sundén, projektledare för Malmö stads sommargator och Elise Aldén, arkitekt och lärare på Malmö universitet. 

Jun 20, 202322:56
23 Tillväxtkommissionens slutrapport – En stad, två berättelser

23 Tillväxtkommissionens slutrapport – En stad, två berättelser

Efter två års arbete är Tillväxtkommissionen uppdrag slutfört. Vad går att utläsa ur slutrapporten och vad händer nu? Hör Agneta Nordin samtala om det med kommissionens ordförande Martin Andersson och kommissionens huvudsekreterare Kristina Olsson.


Jun 09, 202325:20
22 Kan samverkan göra bygg- och fastighetsbranschen mer klimatsmart?

22 Kan samverkan göra bygg- och fastighetsbranschen mer klimatsmart?

Vad är LFM30 och hur ser samarbetet mellan medlemmarna ut? Kan samverkan med forskare bidra till fler hållbara fastigheter? Det diskuterar Agneta Nordin med Rikard Sjöqvist, styrelseledamot i LFM30, Karin Staffansson Pauli, lektor i fastighetsvetenskap på Malmö universitet och Lotta Strömgren Jönsson, styrelseordförande för Centrum för fastighetsföretagande, CFFF.

May 02, 202337:18
21 Hur känns det att växa upp i ett utsatt område?

21 Hur känns det att växa upp i ett utsatt område?

Hur påverkas du av att bo i ett utsatt område – under uppväxten och resten av livet? Och hur kan mönster brytas? Hör Agneta Nordin samtala med Nicolas Lunabba från Helamalmö och Anna-Karin Ivert, kriminolog och forskare på Malmö universitet.  

Mar 23, 202329:36
20 Hur skapar vi ett mer cirkulärt samhälle?

20 Hur skapar vi ett mer cirkulärt samhälle?

Vad är egentligen cirkulär ekonomi?
Och varför är det så svårt att ändra våra beteenden – vad krävs för att skapa förändring på bred front?
Lyssna när Agneta Nordin lyfter dessa och andra frågor med Emma Börjesson från Malmö stad och Fredrik Björk från Malmö universitet. 

Feb 21, 202327:28
19 Vattnets betydelse i en hållbar stad

19 Vattnets betydelse i en hållbar stad

Vem ansvarar egentligen för vad när det gäller Malmös vattenhantering? Och hur kan vi återbruka vatten och börja tänka mer hållbart och cirkulärt? Det är några av de frågor som Agneta Nordin lyfter med Kristina Hall, projektledare på VA SYD och Anna Thomasson, docent på Ekonomihögskolan i Lund. 

Jan 24, 202333:51
18 Vilken roll kan civilsamhället spela för att bygga tillit?

18 Vilken roll kan civilsamhället spela för att bygga tillit?

Kan tillit bidra till att skapa tillväxt? Och vilken roll spelar civilsamhället i dessa processer? Om det samtalar Agneta Nordin med Susanne Wallman Lundåsen, statsvetare och docent vid Linköpings universitet, Tom Roodro, utvecklingssekreterare i Malmö stad och Jeanette Berga, som leder Föreningscenter Nobelvägen 21 och ingår i Tillväxtkommissions råd med civilsamhället. 

Nov 22, 202233:02
17 Hur blir vi bättre på återbruk av byggmaterial?

17 Hur blir vi bättre på återbruk av byggmaterial?

Intresset för att återvinna byggmaterial ökar, men det är fortfarande billigare att slänga än att återvinna.
Varför är det så och hur kan utvecklingen bli mer hållbar? 

Hör Agneta Nordin samtala med Anna Bernstad, hållbarhetsstrateg i Malmö stad och Mats Persson, lektor i byggteknik vid Malmö universitet. 

Oct 18, 202232:19
16 Tillväxtkommissionen går in i ny fas – vad innebär det?

16 Tillväxtkommissionen går in i ny fas – vad innebär det?

Nu ska kommissionen ta inkomna rapporter och kunskap vidare – hur ser arbetet ut framåt? 

Hör Agneta Nordin samtala med Martin Andersson, kommissionens ordförande, Vlora Makolli, en av kommissionärerna och Micael Nord, näringslivsdirektör i Malmö stad. De betonar bland annat vikten av dialog, ungas avtryck och yrkesutbildningens förutsättningar.

Sep 27, 202226:49
15 Kulturens roll för hållbar stadsutveckling

15 Kulturens roll för hållbar stadsutveckling

Varför är kultur viktigt för stadsutveckling och vad kan den spela för roll framöver?
Hur kan vi göra mer plats för kultur och kulturskapande i våra stadsrum? 

Om det pratar Agneta Nordin med Maria Hellström Reimer, konstnär och professor i design i teori och praktik vid Malmö universitet och Carolina Olsson, kulturlots, Malmö stad.

Aug 16, 202240:10
14 Nya sätt att se på integration – den superdiversifierade staden

14 Nya sätt att se på integration – den superdiversifierade staden

Vad är en superdiversifierad stad och vad kan det betyda för Malmö att vara det?
Hör Agneta Nordin samtala med Erica Righard (socionom och biträdande professor vid Institutionen för socialt arbete och Malmö Institute for Studies of Migration, Diversity and Welfare, Malmö universitet), Hélène Barnekow (ledarskapskonsult och kommissionär i Tillväxtkommissionen) och Lisbeth Gyllander Torkildsen (kvalitets- och utvecklingschef vid gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen, Malmö stad). 

Jun 21, 202245:29
13 Är det dags för ett miljonprogram 2.0?

13 Är det dags för ett miljonprogram 2.0?

Vem ansvarar för att göra det enklare att komma in på bostadsmarknaden – staten eller kommunerna? Vilka lösningar finns redan och vilka är möjliga att utveckla? Hör Agneta Nordin samtala med Martin Grander (forskare på Malmö universitet) och Marie Thelander Dellhag (vd för MKB). 

May 05, 202235:42
12 Jämlik hälsa ­– innovation på medborgarnas villkor

12 Jämlik hälsa ­– innovation på medborgarnas villkor

Vad innebär jämlik hälsa och hur uppnår vi det? Kan vi få fler att må bättre genom nya sätt att arbeta och tänka?
Hör Agneta Nordin samtala med Margareta Rämgård (forsknings- och projektledare) och Hajnalka Fatah (hälsofrämjare i Lindängen) om satsningen Jämlik hälsa.

Apr 12, 202232:07
11 Genuskodade platser – tjejers vardagsliv är angeläget

11 Genuskodade platser – tjejers vardagsliv är angeläget

Varför är vissa av Malmös offentliga platser otrygga att vistas på för tjejer? Och vad behöver hända för att det ska förändras?
Hör Agneta Nordin samtala med Johanna Sixtensson (lektor på Malmö universitet) och Duha Al-Taay (student och medlem i Tillväxtkommissionens ungdomsgrupp). 

Mar 10, 202230:27
10 Hur påverkas våra städer när handelsmönstren ändras?

10 Hur påverkas våra städer när handelsmönstren ändras?

Näthandeln ökar, köpcentrum placeras ofta i städernas utkanter och i stan gapar många butikslokaler tomma. Hur påverkas vi och hur ser Malmö ut om tio år? Om det pratar Agneta Nordin med Malin Sundström (docent på Malmö universitet), Patrik Widerberg (strateg på fastighets- och gatukontoret, Malmö stad) och Pia Sandin (vd på Malmö Citysamverkan). 

Feb 09, 202234:40
9 Uppdrag: Att få Malmö att växa hållbart

9 Uppdrag: Att få Malmö att växa hållbart

Vad är egentligen Malmö Tillväxtkommission, vilket uppdrag har den och vad kan vi förvänta oss framöver? Hör Agneta Nordin samtala med tre av kommissionärerna: Martin Andersson, (professor i industriell ekonomi på BTH), Anna Heide (affärsutvecklingschef på Trianon) och Tue David Bak (vd för Greater Copenhagen).

Jan 25, 202227:56
8 Industribyggnaders värde och roll i en stad

8 Industribyggnaders värde och roll i en stad

Hur beräknas värdet för industribyggnader? Och vem avgör var de ska placeras eller hur de ska användas? Lyssna på ett samtal mellan Agneta Nordin och Birgitta Vitestam (doktor i företagsekonomi och forskare vid Malmö universitet) och Olof Martinsson (stadsarkivarie i Malmö stad).

Nov 15, 202126:49
7 Västra Hamnens betydelse för Malmö – 20 år efter Bo01

7 Västra Hamnens betydelse för Malmö – 20 år efter Bo01

Bo01 byggdes för att bli världens mest hållbara stadsdel. Blev den det? Och hur skapar vi modiga klimatmål i dag och framåt? Hör Agneta Nordin samtala med Karin Grundström (professor i arkitektur vid Malmö universitet) och Per-Arne Nilsson (strateg på miljöförvaltningen, Malmö stad).

Oct 26, 202136:01
6 Klimatsmart byggande – om att samarbeta för att nå målen

6 Klimatsmart byggande – om att samarbeta för att nå målen

Hur hanterar vi de krav som urbaniseringen ställer, när allt fler flyttar in till våra städer? Vad menas med klimatsmart byggande och hur samarbetar vi för att hitta hållbara lösningar? Om det samtalar Agneta Nordin med Caroline Wigren Kristoferson (innovationsforskare och professor i Urbana studier vid Malmö universitet) och Josephine Nellerup (stadsbyggnadsstrateg i Malmö stad).

Oct 05, 202129:47
5 Utan social hållbarhet når vi inga klimatmål

5 Utan social hållbarhet når vi inga klimatmål

Hur hänger den sociala och den ekologiska hållbarheten ihop?
Och hur skapar vi social hållbarhet i Malmö, så att vi kan hjälpas åt att nå de globala klimatmålen?
Hör Agneta Nordin samtala med Tapio Salonen (professor i socialt arbete vid Malmö universitet) och Jörgen Andersson (utvecklingssamordnare på Framtidens hus i Lindängen, Malmö stad). 

Sep 21, 202127:23
4 Rörelse i Malmö – transporter och fysisk aktivitet

4 Rörelse i Malmö – transporter och fysisk aktivitet

Hur planeras det för ökad rörelse och aktivitet bland Malmös medborgare? Och hur kan universitetet vara med och bidra till detta?
Hör Agneta Nordin samtala med Jesper Nordlund (trafikplanerare i Malmö stad) och Karin Book (universitetslektor vid Institutionen för idrottsvetenskap vid Malmö universitet). 

May 31, 202131:42
3 Barnens rätt i staden

3 Barnens rätt i staden

Från och med 2020 är Barnkonventionen lag i Sverige.
Hur kan vi lyssna på barnen när det gäller stadsutveckling?
Hör Agneta Nordin samtala med Philip Tanimura (samhällsplanerare i Malmö stad) och Tove Samzelius (doktor i socialt arbete som arbetar med kunskapsutveckling för Rädda Barnen).

Mar 16, 202131:03
2 Håll lågan levande – om medmänsklighet

2 Håll lågan levande – om medmänsklighet

Vilka drivkrafter ligger bakom viljan att hjälpa en medmänniska och hur håller vi lågande levande även när den mest akuta krisen lagt sig? Hör Agneta Nordin i ett samtal med Lena Wetterskog Sjöstedt (chef för Skånes Stadsmission) och Carin Cuadra (professor vid Institutionen för socialt arbete på Malmö universitet). 

Mar 03, 202133:41
1 Gröna platser i den växande staden

1 Gröna platser i den växande staden

Vad menas med gröna platser, varför behövs de och hur skapar vi rum för dem i våra växande städer? Hör Agneta Nordin samtala med Marcus Horning (stadsbyggnadsdirektör i Malmö stad), och Ebba Lisberg Jensen (docent i humanekologi vid Malmö universitet). 

Feb 22, 202133:13