Skip to main content
Spotify for Podcasters
Podcast zo Starého Mesta

Podcast zo Starého Mesta

By Staromestské noviny

Chceme k vám byť bližšie. Vysvetľovať dianie v komunálnej politike, prezentovať fakty, hovoriť o dianí v srdci hlavného mesta, v Starom Meste. Toto všetko so zaujímavými ľuďmi, ktorí chcú robiť veci efektívne a systémovo. Priblížime témy zastupiteľstiev Starého Mesta, ale aj magistrátu, prinesieme aktuality z mestskej časti Staré Mesto, rozoberieme témy, ktoré sa dotýkajú bežného života Staromešťanov, ale aj iniciatívy a plány, ktoré ovplyvnia dianie v celom hlavnom meste. Podcast zo Starého Mesta vám prinášajú Staromestské noviny a je súčasťou webového portálu staromestske.sk.
Available on
Apple Podcasts Logo
Google Podcasts Logo
Spotify Logo
Currently playing episode

Ako nastaviť pravidlá nočného života v centre mesta a o plánoch novej riaditeľky Staromestskej knižnice

Podcast zo Starého MestaNov 23, 2021

00:00
27:54
Staré Mesto získalo z eurofondov viac ako šesť miliónov eur

Staré Mesto získalo z eurofondov viac ako šesť miliónov eur

Staré Mesto je úspešné v čerpaní eurofondov. Za necelé štyri roky získalo z externých zdrojov viac ako šesť miliónov dvestotisíc eur. Vďaka týmto peniazom sa môžu v mestskej časti realizovať naozaj významné projekty, z ktorých profitujú všetci Staromešťania. Ide napríklad o rozširovanie kapacít v školách a škôlkach budovanie vodozádržných systémov či cyklotrás. Viac v rozhovore s vedúcou oddelenia stratégie a projektového riadenia na Miestnom úrade Bratislava-Staré Mesto Luciou Lanákovou.

Boli sme sa pozrieť aj v detskom Baletnom štúdiu Magdalény Thierovej, ktoré aktuálne vedie Barbora Brezinová. Pred návštevou baletnej sály však najprv krátky prehľad správ. Pri počúvaní Podcastu zo Starého Mesta vás víta Martina Karmanová.

Krátky prehľad správ:

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky podporilo projekt revitalizácie Grassalkovichovej záhrady. Rezort obnovu podporil sumou milión stodvanásťtisíc eur. Grassalkovichova záhrada bude upravená podľa koncepcie Tamary Reháčkovej, odborníčky na úpravu barokových záhrad. Súčasťou obnovy bude aj oprava zničených mlatových chodníkov, revitalizácia trávnatých plôch aj kvetinovej výsadby, realizácia nového závlahového systému, výmena nevhodných živých plotov z krušpánu, riadne ošetrenie a dosadenie stromov, výmena nevhodného mobiliáru, oprava a vyčistenie fontány Mladosť od Tibora Bártfaya a aj dlho očakávaná a nevyhnutná výmena osvetlenia. Staromestská knižnica Bratislava na Záhrebskej získala dotácie z ministerstva kultúry vo výške 200-tisíc na modernizáciu pobočky. Okrem nového, moderného dizajnu knižnice na Záhrebskej sa obnovia aj elektroinštalácie a osvetlenie, zdravotechnika, vzduchotechnika a klimatizácia. Zavedú sa aj prvky bezbariérovosti. Rekonštrukciou prejde aj vstupný parter.  Realizácia by mala byť ukončená v auguste 2023. Aktuálne prebieha ďalšia fáza revitalizácie Medickej záhrady. Menia sa mlatové chodníky v časti pri ulici 29. augusta. Záhradu môžu obyvatelia mesta však využívať aj naďalej.  Obnovu chodníkov Staré Mesto realizuje v spolupráci so spoločnosťou HB Reavis. Ihrisko na Jedlíkovej má nové preliezky, lezecký svah, bezpečné dopadové plochy pribudli aj nové hracie prvky. Múr zdobí maľba známej slovenskej výtvarníčky Slávky Ondruškovej. Staré Mesto pripravuje ďalšie rozšírenie staromestského rezidenčného parkovania na uliciach Sokolská, Okániková, Banícka a  Za sokolovňou. Dôvodom rozšírenia zóny staromestského rezidenčného parkovania sú požiadavky obyvateľov na zaregulovanie tejto časti Starého Mesta a snaha zmierniť dopady zavedenia celomestského parkovacieho systému PAAS v zóne Hlavná stanica – Blumentál v tesnom susedstve s touto lokalitou. Mestská časť Bratislava-Staré Mesto posunula svoju komunikáciu s občanmi na novú technologickú úroveň. Staré Mesto má svoju digitálnu dvojičkou, nový 3D portál odkrýva viacero zaujímavých tém, ktoré sú k dispozícií ako samostatné mapové aplikácie. 3D portál mestskej časti Bratislava-Staré Mesto je dostupný na adrese https://3d.staremesto.sk/.

Viac takýchto správ a informácie o dianí v mestskej časti nájdete na sociálnych sieťach, na webovej stránke www.staromestske.sk a v mobilnej aplikácii SOM Staré Mesto. 

Nov 07, 202221:29
O Starom Meste so starostkou - nábrežie, súčasné využitie a plány do budúcna

O Starom Meste so starostkou - nábrežie, súčasné využitie a plány do budúcna

Nábrežie a verejný priestor pri ikonickom Propelleri vytvára dôležitý kontakt mesta s riekou. „Táto téma je však u nás dlhodobo zanedbávaná. Bratislava málo pracuje s fenoménom rieky Dunaj. Všetky ostatné hlavné mestá Európy vedia blízkosť rieky využiť vo svoj prospech,“ hovorí v rozhovore starostka Starého Mesta Zuzana Aufrichtová.  Viac o zmenách a novinkách, ktoré obohatia promenádu v centre mesta sa dozviete v celom rozhovore.   Počúvať vás pozýva Martina Karmanová. 

Čo sa v rozhovore dozviete: 

- Prečo Staré Mesto menilo na nábreží pomerne novú betónovú dlažbu za žulovú?  

- Ako bude vyzerať protokolárne miesto Hrob neznámeho vojaka?  

- Ako sa nápady mladých architektov premietnu do časti územného plánu mesta?    

- Ako sa počas pandémie efektívne menilo využitie Propelleru ?

Oct 06, 202213:04
O Starom Mesto so starostkou - rozširovanie kapacít a investície v oblasti školstva

O Starom Mesto so starostkou - rozširovanie kapacít a investície v oblasti školstva

Sedem základných škôl, devätnásť materských škôl, dvadsaťjeden školských jedální a sedem školských klubov je v správe Starého Mesta. Samosprávu stojí ich prevádzka takmer 14 miliónov eur. Rekonštrukcia a údržba sú nevyhnutné, budovy majú v priemere viac ako šesťdesiat rokov a zároveň sa každoročne zvyšuje počet žiakov. Ako Staré Mesto rieši otázku rozširovania kapacít a zároveň rekonštrukcie v školách a škôlkach priblíži v rozhovore starostka Starého Mesta Zuzana Aufrichtová. Počúvať vás pozýva Martina Karmanová. 

V rozhovore sa dozviete:

- prečo je náročné odhadnúť počet detí, ktoré by mohli navštevovať staromestské škôlky

- koľko nových miest v škôlkach aktuálne pribudlo a kde

- ako pokračuje nadstavba ZŠ Dubová, ale aj ako sa rozširujú kapacity v ostatných základných školách

- o ďalších investičných projektoch v oblasti školstva

- ako ovplyvní inflácia a nárast cien energií plánované rozvojové aktivity mestskej časti

Sep 26, 202217:47
Staré Mesto má Alej Márie Terézie

Staré Mesto má Alej Márie Terézie

Vypočujte si trinástu epizódu Podcastu zo Starého Mesta, ktorý pre vás pripravujú Staromestské noviny.  Staré Mesto má nové pomenovanie verejného priestoru – Alej Márie Terézie, nachádza sa pri Základnej škole Matky Alexie na Palackého 1 v historickom centre. Rakúsko-uhorská panovníčka mala k Bratislave veľmi blízko, počas jej vlády mesto prekvitalo.

Rakúsko-uhorskú panovníčku Máriu Teréziu, pozná azda každý, avšak menej sú možno známe niektoré jej prepojenia s Bratislavou. Pritom ide významné udalosti a situácie v jej politickom aj súkromnom živote. Koniec-koncov ani pomenovanie miesta pri Základnej škole Matky Alexie po Márii Terézii nie je náhodné. Predtým tu sídlila dievčenská škola, ktorú panovníčka viac krát navštívila. Aký na to mala dôvod, ale aj o ďalších spomínaných prepojeniach sa budem rozprávať s etnologičkou a vedúcou archívu na Miestnom úrade Bratislava- Staré Mesto Katarínou Nádaskou. Najprv však krátky prehľad správ. Pri počúvaní vás víta Martina Karmanová.

Krátky prehľad správ:

V Starom Meste vznikne nové pomenovanie verejného priestoru - Alej Márie Terézie, nachádza sa pred Základnou školou Matky Alexie na Palackého 1 v historickom centre. Slávnostného aktu odhalenia kameňa s tabuľkou pomenovania Alej Márie Terézie sa zúčastnil aj arcivojvoda Karl von Habsburg, súčasná hlava rodu Habsburgovcov, vnuk posledného rakúskeho cisára Karola I. a priamy potomok Márie Terézie v ôsmej generácii. Bronzovú tabuľu zhotovil sochár Jakub Trajter. Staré Mesto získalo z eurofondov takmer 200 000 eur na projekt obnovy Staromestskej knižnice na Záhrebskej ulici. Zber kuchynského bioodpadu začína už aj v Starom Meste. V týchto dňoch spoločnosť OLO ponúka Staromešťanom v bytových aj rodinných domoch košíky s kompostovateľnými vreckami. V rodinných domoch budú roznášané od dverí k dverám. V bytových domoch bude distribúcia prebiehať v súčinnosti so správcami v okolí bytoviek prostredníctvom distribučných bodov podľa harmonogramu. Harmonogram je zverejnený na webovej stránke
www.olo.sk. Prvý zvoz bioodpadu sa v Starom Meste pre rodinné domy sa uskutoční v týždni od 19. septembra. Pre bytové domy sa zvoz začína v októbri. Výskyt diviačej zveri v meste už presiahol únosnú a najmä bezpečnú mieru, preto miestny úrad Staré Mesto požiadal o pomoc Štátnu veterinárnu správu. Tá bude v najviac postihnutých oblastiach inštalovať špeciálne klietky určené na odchyt diviakov. Prvá pribudla v lokalite Slávičie údolie - Bartókova - Tichá. V prípade, že zaregistrujete v klietke prítomnosť diviaka, nepribližujte sa k nej. Odchytené zviera je hlučné a agresívne. Klietky pravidelne monitoruje veterina. Obyvatelia Starého Mesta môžu opäť využiť tradičný zber a odvoz biologicky rozložiteľného odpadu – konárov zo stromov a krov. Zber začína 19. septembra a končí 21. októbra. Záujemcovia o túto službu sa musia nahlásiť najneskôr štyri dni pred začiatkom trasy, na ktorej sa nachádza ich ulica, a to prostredníctvom formulára, ktorý je zverejnený na webovej stránke Starého Mesta. V spolupráci s Riverpark Dance School Staré Mesto pripravilo sériu hodín tanca v uliciach historického centra.  Pridajte sa,  nasledujúce štyri utorky si spolu s profesionálmi môžete vyskúšať rôzne tanečné štýly. Účasť je zdarma, tancovať sa začína vždy o osemnástej na Hviezdoslavovom námestí pri altánku. Druhý ročník jedinečného multižánrového festivalu  Zo srdca, ktorý spája umelcov s a bez zdravotného obmedzenia sa uskutoční na Hviezdoslavovom námestí 16. a 17. septembra. Súčasťou festivalu sú aj predajné trhy chránených dielní.


Sep 09, 202234:03
Zaujímavé obchodné priestory môžu byt aj vaše. Počítajte však s rekonštrukciou

Zaujímavé obchodné priestory môžu byt aj vaše. Počítajte však s rekonštrukciou

Vypočujte si dvanástu epizódu Podcastu zo Starého Mesta, ktorý pre vás pripravujú Staromestské noviny. Rozprávať sa budeme o voľných nebytových priestoroch, ktoré Staré Mesto ponúka do prenájmu. Navštívime aj už „zabehnuté“ prevádzky v zrekonštruovaných priestoroch, ktoré si do prenájmu od mestskej časti zobrali šikovné podnikateľky. Vitajte, počúvať vás pozýva Martina Karmanová.

Krátky prehľad správ:

Fasáda základnej školy s materskou školu Milana Rastislava Štefánika, jednej z najväčších staromestských škôl, prejde obnovou. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky prispelo na rekonštrukciu sumou 100-tisíc eur.

Od nového školského roka pribudnú v Materskej škole Heydukova 25,  dve nové triedy. Staromešťania tak získajú tridsať miest pre svojich malých škôlkarov.

Predseda rady ukrajinskej nadácie Kultúrne dedičstvo a budúcnosť Anatolij Tkačenko adresoval poďakovanie za takmer tri tony vážiacu zásielku starostke Starého Mesta Zuzane Aufrichtovej. Poďakovanie patrí aj všetkým obyvateľom, ktorí dokážu súcitiť, sú empatickí a ochotní pomôcť. Vďaka tiež patrí aj Nadácii Integra, ktorá humanitárnu pomoc na Ukrajinu odviezla.

Malé dotácie, dotačná schéma pre zaujímavé projekty z rozpočtu Starého Mesta, ešte nie sú vyčerpané. Požiadať o finančnú podporu môžu neziskové organizácie a občianske združenia v oblasti kultúry, sociálnej starostlivosti a životného prostredia. Maximálna výška podpory zaujímavého projektu je 500 eur.

Pravidelné stretnutie so starostkou Starého Mesta Zuzanou Africhtovou,  Čaj o piatej, sa uskutoční 5. septembra o 17:00 na nábreží v kaviarni Prolepper.

Prvý septembrový týždeň môžu Staromešťania bezplatne navštíviť aj právnu poradňu, ktorá sa koná vždy prvú stredu v mesiaci, a to od 13:00 do 17:00 na Miestnom úrade BRatislava-Staré Mesto. 

Aug 26, 202219:51
Ako sa ZŠ Dubová pripravuje na nadstavbu, ale aj nové riešenia pre nábrežie

Ako sa ZŠ Dubová pripravuje na nadstavbu, ale aj nové riešenia pre nábrežie

Vypočujte si jedenástu epizódu Podcastu zo Starého Mesta, ktorý pre vás pripravujú Staromestské noviny. Rozprávať sa budeme o rozširovaní kapacít v staromestských základných školách. Pozrieme sa aj na víťazný projekt architektonicko-urbanistickej súťaže, ktorý načrtne nový ráz promenády od Starého mosta po Most SNP. Počúvať vás pozýva Martina Karmanová.

Letné prázdniny sú najvhodnejším obdobím na mnohé rekonštrukčné práce v staromestských školách a škôlkach. Tieto dni sa pracuje na zmene priestorov v Základnej škole Dubová, ale aj v Základnej škole Milana Rastislava Štefánika na Grösslingovej ulici, či na Základnej škole Hlboká. V hlavnej téme podcastu zhrnieme s Lukášom Kamenistým vedúcim investičného oddelenia na Miestnom úrade Bratislava-Staré Mesto všetky zmeny, ktoré sa aktuálne realizujú. Bližšie sa však pozrieme na veľkolepú nadstavbu Základnej školy Dubová. Školou nás prevedie jej riaditeľka Eva Dubeňová.

Staré Mesto pozná víťaza ideovej súťaže na architektonicko-urbanistické riešenie promenády v centre Bratislavy. Víťazný návrh Patrika Domanického bude jedným z podkladov pre spracovanie územného plánu zóny Južné predmestie, respektíve územia od Starého mosta po Most SNP. O potrebe a význame súťaže a následne realizácii projektu povie viac Ľubomír Boháč, staromestský poslanec a autor zadania súťaže, a členka poroty Martina Majorošová z Miestneho úradu Bratislava-Staré Mesto.

Krátky prehľad správ: 

Starostka mestskej časti Bratislava-Staré Mesto Zuzana Aufrichtová  sa chce v nadchádzajúcich komunálnych voľbách opätovne uchádzať o post starostky mestskej časti. Zuzana Aufrichtová kandiduje s podporou politických strán a hnutí  Sloboda a Solidarita (SaS), Občianska konzervatívna strana (OKS), NOVA, KDH, Za ľudí a Zmena zdola-Demokratická únia Slovenska. Kandidatúru na post starostu Starého Mesta ohlásil aj staromestský a zároveň mestský poslanec Matej Vagač. Nominanta Progresívneho Slovenska podporuje aj mestská strana Team Bratislava. Matej Vagač v Starom Meste aktuálne vedie poslanecký klub Team Vallo za Staré Mesto. Staré Mesto reaguje na nárast životných nákladov seniorov. Staromestským dôchodcom zvýšilo príspevok na stravovanie. Príspevok zníži cenu lístkov v piatich stravovacích zariadeniach, v ktorých Staré Mesto zabezpečuje stravovanie pre svojich seniorov. Od prvého júla je tak príspevok mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na stravovanie dôchodcov dve alebo tri eurá na osobu a stravný lístok. Staré Mesto tak každému svojmu seniorovi, ktorý o to požiada a splní podmienky, prispeje na náklady spojené so stravovaním ročne sumou 500 až 700 eur. Program kultúrneho leta v Starom Meste pokračuje výnimočnou sériou koncertov 600 metrov jazzu. Na Michalskej a Ventúrskej ulici v centre Bratislavy vystúpi napríklad Lukáš Oravec Quartet a Tony Lakatos, HIPY či Dano Heriban. Vstup na všetky koncerty je voľný. Zaujímavý program Staromestskej knižnice pokračuje aj v obľúbenej čitárni v Medickej záhrade. Návštevníci sa môžu tešiť napríklad na divadielka pre deti, čítanie v tráve so slovenskými spisovateľmi, stand-up comedy či historické rozprávanie o dobovej Bratislave.

Viac takýchto správ nájdete na webe staromestske.sk, v mobilnej aplikácie Staré Mesto alebo na fejsbukovej stránke Staré Mesto- srdce Bratislavy.


Jul 29, 202230:21
Neprehliadnuteľné Kultúrne leto v Starom Meste, ale aj historický exkurz do života Prešporčanov

Neprehliadnuteľné Kultúrne leto v Starom Meste, ale aj historický exkurz do života Prešporčanov

Vypočujte si desiatu epizódu Podcastu zo Starého Mesta, ktorý pre vás pripravujú Staromestské noviny. Rozprávať sa budeme o bohatom a žánrovo pestrom programe Kultúrneho leta v Starom Meste. Priblížime aj históriu čarovného Prešporka z konca devätnásteho storočia, leto mešťanov v tomto období bolo totiž tiež plné zaujímavých kultúrnych aktivít. Počúvať vás pozýva Martina Karmanová.

Kultúrne leto je vždy vrcholom umeleckých podujatí v Starom Meste. Jedným dychom – vizuálne, hudobné či divadelné umenie v podaní domácich, ale aj zahraničných interpretov, ktorí sa predstavia na niekoľkých pódiách a miestach v centre Bratislavy. Program Kultúrneho Leta v Starom Meste je neprehliadnuteľný.  Hovorí o ňom vedúca oddelenia kultúry na Miestnom úrade v Starom Meste Ľubica Hustá.

Prešporok. Koniec devätnásteho storočia. Mesto sa začínalo formovať aj vďaka výraznému oživeniu priemyslu. V multikultúrnom Prešporku vtedy žilo približne 23-tisíc obyvateľov prevažne nemeckej, slovenskej, ale aj maďarskej či židovskej národnosti. Technologický pokrok bol ťahákom pre obyvateľov zo všetkých častí Slovenska. Rôznorodosť obyvateľov mesta mala priamy dopad na rozvoj kultúry. Predovšetkým, v divadelných sálach a na koncertoch začala znieť slovenčina. Nielen o kultúrnych podujatiach, ktoré v lete obyvatelia Prešporka vyhľadávali, povie viac etnologička a vedúca staromestského archívu Katarína Nádaska.

Krátky prehľad správ:

Starostka mestskej časti Bratislava-Staré Mesto Zuzana Aufrichtová  sa chce v nadchádzajúcich komunálnych voľbách opätovne uchádzať o post starostky mestskej časti. Zuzana Aufrichtová kandiduje s podporou politických strán a hnutí Sloboda a Solidarita (SaS), Občianska konzervatívna strana (OKS), NOVA, KDH, Za ľudí a Zmena zdola – Demokratická únia Slovenska. Kandidatúru na post starostu Starého Mesta ohlásil aj staromestský a zároveň  mestský poslanec Matej Vagač. Nominanta Progresívneho Slovenska podporuje aj mestská strana Team Bratislava. Matej Vagač v Starom Meste aktuálne vedie poslanecký klub Team Vallo za Staré Mesto. Staré Mesto už po druhý raz získalo ocenenie Rady Európy ELoGE pre excelentné samosprávy. Do európskeho klubu vynikajúco spravovaných samospráv patrí ďalších 7 slovenských samospráv, z toho dve, bratislavské Staré Mesto a Dubnica nad Váhom, obhájili toto členstvo už po druhýkrát. Staré Mesto reaguje na nárast životných nákladov seniorov, staromestským dôchodcom zvýšilo príspevok na stravovanie. Príspevok zníži cenu lístkov v piatich stravovacích zariadeniach, v ktorých Staré Mesto zabezpečuje stravovanie pre svojich seniorov. Od prvého júla je tak príspevok mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na stravovanie dôchodcov dve alebo tri eurá na osobu a stravný lístok. Výška príspevku sa stanuje podľa výšky dôchodku. Staré Mesto tak každému svojmu seniorovi, ktorý o to požiada a splní podmienky, prispeje na náklady spojené so stravovaním ročne sumou 500 až 700 eur. Poslanci na júnovom miestnom zastupiteľstve schválili vypovedanie zmluvy doterajšiemu dodávateľovi tepla, spoločnosti Termming, a zároveň schválili nájom sekundárnych rozvodov pre štátnu spoločnosť MH Teplárenský holding (MHTH). Nová zmluva prinesie zlacnenie tepla približne o dvadsaťpäť percent.

Viac informácií o dianí v Starom Meste nájdete na facebookovej stránke Staré Mesto-srdce Bratislavy, na portáli staromestske.sk alebo v mobilnej aplikácii Staré Mesto.


Jul 14, 202233:07
Konvetná ulica bude opäť patriť komunitám

Konvetná ulica bude opäť patriť komunitám

Vypočujte si deviatu epizódu Podcastu zo Starého Mesta, ktorý pre vás pripravujú Staromestské noviny. Rozprávať sa budeme o zmenách, ktoré čakajú niektoré obľúbené ulice v Starom Meste. Počúvať vás pozýva Martina Karmanová.

Aktuálne sa mení, obnovuje ráz niekoľkých verejných priestranstiev v Starom Meste. Mestská časť začína s dlho očakávanou rekonštrukciou Konventnej ulice. Po vydarenej obnove Soferových schodov ide o ďalšiu časť veľkého staromestského projektu Revitalizácia zóny Panenská a okolie – tentoraz s ešte výraznejším dosahom na celkový vzhľad územia. Projekt je na slovenské pomery unikátom, vznikol totiž na základe rozsiahlej participácie s obyvateľmi tejto lokality. O tom ako bude Konventná po zmenách vyzerať, ale aj o ďalších rekonštrukciách vo verejnom priestore hovorí vedúci investičného oddelenia Miestneho úradu Bratislava–Staré mesto Lukáš Kamenistý.

Krátky prehľad správ:

Pred tromi mesiacmi, štyri dni po invázii ruských vojsk na Ukrajinu, ohlásila starostka Starého Mesta Zuzana Aufrichtová zámer premenovať verejný priestor v blízkosti Veľvyslanectva Ruskej federácie po zavraždenom ruskom opozičnom politikovi Borisovi Nemcovovi. Dnes je zámer realitou, časť Godrovej ulice dostala nové meno – Ulica Borisa Nemcova. Zároveň na chodníku pribudla aj pamätná tabuľa.

Obyvatelia Starého Mesta prišli o možnosť platiť za teplo menej. Návrh na zmenu nájomcu tepelných a energetických zariadení v správe Starého Mesta nepodporila časť poslancov. Mestská časť chcela vypovedať zmluvu súčasnému dodávateľovi tepla spoločnosti Termming a.s., a zaviazať nového dodávateľa tepla štátnu spoločnosť  MH Teplárenský holding. Poslanci zdôvodňovali svoj nesúhlas absenciou súťaže na nového nájomcu. Súťaž by ale mohla vygenerovať nájomcu, ktorý by Starému Mestu zaplatil za prenájom zariadení najvyššiu sumu, čo by sa logicky odrazilo aj na cene pre konečného užívateľa. Staré Mesto preto uprednostnilo verejný záujem pred lukratívnym prenájmom, preto navrhovalo vybrať dodávateľa tepla a teplej vody osobitým zreteľom s dôrazom na cenu, ktorú budú platiť obyvatelia. Vedenie Starého Mesta prisľúbilo, že sa cenou tepla bude opätovne zaoberať.

Mestská časť začala s rekonštrukciou detského ihriska na Jedlíkovej ulici. Ide o komplexnú obnovu, pribudnú nové hracie prvky, bezpečná dopadová plocha, nová brána. Práce potrvajú približne dva mesiace.

Seniori dostanú čoskoro nové priestory. Denné centrum ktoré spája seniorov aj prostredníctvom rôznych aktivít ako sú tréningy pamäte, cvičenia zdravý chrbát či joga, a zároveň vytvára zázemie pre niekoľko klubov dôchodcov, sa presťahuje na Grösslingovu 52. Do súčasných priestorov denného centra pre seniorov na Heydukovej 25 sa premiestni rodinné centrum Prešporkovo. V bývalých priestoroch Prešporkova vzniknú nové triedy materskej školy Heydukova s kapacitou tridsať detí.

Poslanci na májovom miestnom zastupiteľstve schváli dotácie zo Staromestskej dotačnej schémy vo výške takmer 27-tisíc eur na projekty z oblasti kultúry. 

Stretnutia so starostkou sú späť, po pauze spôsobenej opatreniami a lockdownami obnovujeme mestská časť pravidelné stretnutia so starostkou mestskej časti. Čaj v Propelleri so starostkou Starého Mesta Zuzanou Aufrichtovou bude bývať vždy prvý pondelok v mesiaci  o piatej na nábreží v kaviarni Propeller.
May 31, 202223:28
Staré Mesto hľadá možnosti rozširovania kapacít škôlok

Staré Mesto hľadá možnosti rozširovania kapacít škôlok

Perex: Vypočujte si ôsmu epizódu Podcastu zo Starého Mesta, ktorý pre vás pripravujú Staromestské noviny.  Povieme viac o tom, ako mestská časť rieši zvyšovanie kapacít v materských školách, ale aj ako prebieha prijímanie detí. Na okamih nazrieme aj za brány rodinného centra Prešporkovo. Počúvať vás pozýva Martina Karmanová.

Už tradične v máji môžu rodičia podávať prihlášky do materských škôl v Starom Meste. Ak chcete dať svoje dieťa do škôlky v centre Bratislavy musíte vyplniť žiadosť, ktorú nájdete na webovej stránke mestskej časti alebo konkrétnej škôlky, a následne ju do príslušnej materskej školy vyplnenú aj odnesiete. Ako prijímací proces prebieha a ako je to s rozširovaním  kapacít v staromestských škôlkach sa porozprávame s vedúcou oddelenia školstva na Miestnom úrade Bratislava-Staré mesto Zuzanou Zimenovou.

Boli sme sa pozrieť aj v rodinnom centre Prešporkovo v centre Starého Mesta. Čo všetko Porešporkovo ponúka a ako to v centre vyzerá, priblížime v reportáži v druhej časti podcastu.

Krátky prehľad správ:

· Staromestskí poslanci schválili zmeny dopravy v zóne Hlavná stanica – Blumentál. Hlavné mesto tak môže v zóne spustiť celomestský parkovací systém. Začiatok regulácie parkovania je naplánované na 25. mája.

· Staré Mesto začalo s rekonštrukciou severnej časti Blumentálskej ulice v časti od Vazovovej po Bernolákovu. Nové chodníky budú bezbariérové, asfalt nahradí dlažba, spevnia ich nové kamenné obrubníky, pribudne zeleň a bezpečná cyklotrasa. Križovatky Blumentálska a Wilsonova a Blumentálska a Bernolákova budú po revitalizácii vyvýšené, s prirodzeným kamenným retardérom na zvýšenie bezpečnosti všetkých účastníkov cestnej premávky.

· Rekonštrukciu Staré Mesto realizuje v dvoch etapách – prvá časť, Vazovovej po Wilsonovu,  bude prebiehať v máji. Druhá časť, od Wilsonovej po Bernolákovu v júni. Dôvodom rozdelenia prác na etapy je minimalizovanie problémov s parkovaním a prejazdom áut počas realizácie úprav.

· Po úspešnej výstave Olomouc z po(d)hledu pripravilo zahraničné zastúpenie agentúry CzechTourism Slovensko ďalšiu  výstavu Tomáša Helíska: Česko bez bariér. Fotograf precestoval na svojom vozíčku šesť českých regiónov, aby predstavil ich krásy zo svojho pohľadu. Výstavu si môžete pozrieť  na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave. Pokračovaním je interiérová časť výstavy, ktorá bude nainštalovaná v Zichyho paláci celý máj.

· V Pálffyho na Zámockej ulici 47 si môžete do 18.mája pozrieť výstavu prác autorov, ktorí sa zapojili do anonymnej výtvarnej súťaže na protokolárne miesto Hrob neznámeho vojaka. Okrem víťazného diela Mareka Kvetána na vás čaká ďalších dvadsaťtri modelov.

· Pozývame vás na podujatie, ktoré Staré Mesto organizuje spolu s rodinným centrom v Starom Mesto Prešporkovo. Míľa pre Mamu zážitková trasa povedie Medickou záhradou. Príďte sa zabaviť 7. mája. O pätnástej hodine.

Viac informácií o dianí v Starom Meste nájdete na facebookovej stránke Staré Mesto-Srdce Bratislavy, na portáli staromestske.sk. alebo v mobilnej aplikácii Staré Mesto.

May 02, 202223:36
Na nábreží čoskoro pribudne unikátny pamätník

Na nábreží čoskoro pribudne unikátny pamätník

Vypočujte si siedmu epizódu Podcastu zo Starého Mesta, ktorý pre vás pripravujú Staromestské noviny. Priblížime výsledky súťaže návrhov na protokolárne miesto Hrob neznámeho vojaka. Porozprávame sa aj o dotáciách Starého Mesta na kultúru, školské či sociálne aktivity pre neziskové organizácie a občianske združenia. Počúvať vás pozýva Martina Karmanová.

Už vieme ako bude vyzerať protokolárne miesto Hrob neznámeho vojaka. Pamätník v tvare levitujúceho kruhu, ktorý symbolizuje čas a večnosť či štít bojovníka, navrhol slovenský výtvarník Marek Kvetán. Súčasťou pamätníka bude aj motív večného ohňa. Dielo by malo byť umiestnené na promenáde medzi parčíkom na Vajanského nábreží a ikonickou budovou Propelleru už túto jeseň. O víťazovi súťaže rozhodla odborná porota pod vedením významnej teoretičky umenia Ľuby Belohradskej. Okrem odmeny 15-tisíc eur získal autor víťazného návrhu aj licenciu na dielo. Rozhovor s autorom a bližšie informácie o súťaži návrhov na protokolárne miesto Hrob neznámeho vojaka prinesieme v prvej téme nášho podcastu.

Staré Mesto má tento rok na dotácie pre neziskové organizácie a občianske združenia vyčlenených takmer 100-tisíc eur. Samospráva týmto spôsobom podporuje rôzne projekty z oblasti kultúry, vzdelávania, sociálnej či zdravotnej pomoci. Ako sa o tieto peniaze uchádzať a ako vlastne jednotlivé dotačné schémy Starého Mesta fungujú priblíži v druhej téme vedúca oddelenia stratégie a projektového riadenia Lucia Lanáková.

Krátky prehľad správ

· Na mapu hlavného mesta Bratislavy pribudne Ulica Borisa Nemcova. Návrh na premenovanie časti verejného priestranstva vzišiel z mestskej časti Staré Mesto ako reakcia na ruskú vojenskú inváziu na Ukrajine. Návrh schválili staromestskí a už aj bratislavskí mestskí poslanci. Pomenovanie po zavraždenom kritikovi ruského prezidenta Vladimira Putina ponesie časť Godrovej ulice, na ktorej sídli Veľvyslanectvo Ruskej federácie v Slovenskej republike.

· Bratislavské Staré Mesto bude kompenzovať stratu platnosti rezidentskej parkovacej nálepky, vodičom, ktorí majú trvalý pobyt v zóne Hlavná stanica – Blumental. Schválili to poslanci na poslednom miestnom zastupiteľstve. Zóna Hlavná stanica – Blumental by mala byť od 25. mája súčasťou celomestskej parkovacej politiky PAAS a rezidentská parkovacia karta v nej platiť nebude. Obyvatelia tejto zóny sa preto musia registrovať a predplatiť si parkovanie v systéme PAAS. Ako sa bude alikvótna čiastka vracať informuje mestská časť na svojej webovej stránke.

· Základná škola s materskou školou Dubová 1 sú prvými školskými inštitúciami, ktoré sa stali pilotnými v projekte Starého Mesta Bezpečne do školy. Na základe výsledkov dotazníka, pripomienok a postrehov rodičov aj pedagógov, mestská časť upravila dopravnú situáciu v tesnom susedstve školy. Od apríla sa už neparkuje na pravej strane ulice Dubová. Na ulici pri vstupe do školy pribudol výrazný bielo-červený priechod s preblikávačmi. Mestská polícia zároveň pravidelne monitoruje a usmerňuje situáciu v okolí školy v čase rannej špičky.

· Fasáda materskej školy Malá sa zatepľuje.

· Samospráva rekonštruuje zanedbanú menšiu budovu pri športovom areáli Základnej školy s materskou školou Milana Rastislava Štefánika na Grösslingovej ulici. V budove bola pôvodne zriadená prezliekareň na hodiny telesnej výchovy, minikabinet a sklad športového náradia. Momentálne prebieha komplexná obnova, ktorá zahŕňa úpravu interiéru, výmenu elektroinštalácie, vodoinštalácie, okien, omietok a sanity. Budova bude slúžiť ako odborná učebňa na hodiny chémie a fyziky a tiež na hodiny techniky.

Viac informácií o dianí v Starom Meste nájdete na facebookovej stránke Staré Mesto-Srdce Bratislavy, na portáli staromestske.sk. alebo v mobilnej aplikácii Staré Mesto.

Apr 12, 202230:13
V Starom Meste čoskoro vykvitne 58-tisíc tradičných krokusov, narcisov a tulipánov. Staromestská zeleň je bohatá

V Starom Meste čoskoro vykvitne 58-tisíc tradičných krokusov, narcisov a tulipánov. Staromestská zeleň je bohatá

Vypočujte si šiestu epizódu Podcastu zo Starého Mesta, ktorý pre vás pripravujú Staromestské noviny. Rozprávať sa budeme o starostlivosti o mestskú zeleň, ale aj o náhradnej výsadbe stromov. Počúvať vás pozýva Martina Karmanová.

Zeleň v meste nám zlepšuje a spríjemňuje život. Vytvára zákutia, ale aj funkčne dopĺňa mesto. O tom, ako sa Staré Mesto stará o svoju zeleň, ktoré stromy sú vhodné do mestského prostredia či koľko nás stojí starostlivosť o zeleň v Starom Meste priblíži v rozhovore vedúca oddelenia životného prostredia, správnych konaní a verejného poriadku Anna Calpašová.

Keď sa rúbe strom, ľudia spozornejú. Kedy a za akých podmienok k výrubom stromov v Starom Meste dochádza, koľko ich za posledných osem mesiacov bolo, ale aj koľko stromov sa namiesto nich postupne vysádza, o tom bude hovoriť Branislav Kundrák, ktorý je poverený vedením oddelenia ochrany prírody na Miestnom úrade Bratislava-Staré Mesto.

Krátky prehľad správ

· V parčíku na Vajanského nábreží sa začalo s kompletnou výmenou betónovej dlažby za žulovú. Betónová dlažba bude postupne obnovená v celej lokalite – vrátane chodníkov pri protipovodňovom múre, chodníkov popri Slovenskom národnom múzeu na Fajnorovom nábreží a na Námestí Tomáša G. Masaryka. Úpravami nadväzujeme na obnovu priestoru medzi parčíkom a Propellerom, ktorú mestská časť zrealizovala v lete 2021. Cieľom je postupné vizuálne zjednotenie verejného priestoru, ktorého časť (Rázusovo nábrežie) bude už na jeseň slúžiť ako protokolárne miesto Slovenskej republiky – Hrob neznámeho vojaka. Revitalizácia tejto časti nábrežia je financovaná z dotácie Úradu vlády Slovenskej republiky. Priechodnosť nábrežia zostane počas celej rekonštrukcie zachovaná. Pôvodná betónová dlažba bude po rozobratí uskladnená a pripravená na využitie v iných projektoch Starého Mesta.

· Staré Mesto organizuje bezplatný odvoz biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad a predzáhradiek. Detailný harmonogram ako aj registračný formulár nájdu obyvatelia na webovej stránke Starého Mesta. Zber biologicky rozložiteľného odpadu, ktorý organizuje Staré Mesto už pätnásty rok začína 28. marca.

· V kultúrnych centrách Starého Mesta v Zichyho a Pistoriho paláci, ale aj na Gaštanovej vznikli komunitné centrá pre deti z Ukrajiny a ich príbuzných. Centrum združuje slovenských aj ukrajinských dobrovoľníkov, ktorí pomáhajú zorientovať sa predovšetkým ženám, ktoré ušli pred vojnou v novej životnej situácii. Dobrovoľníci pomáhajú s umiestnením detí do škôl a škôlok, či s vybavovaním potrebných dokumentov na úradoch práce. V centrách je detský kútik, pracovníci pripravujú pre deti aj rôzne výtvarné kurzy

· Staromestská knižnica v jednej zo svojich pobočiek, na Blumentálskej ulici, spustila bezplatný kurz slovenského jazyka pre Ukrajincov. Kurz vedú lektori Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského dvakrát do týždňa, v stredu od desiatej do pol dvanástej a v piatok od deviatej do pol jedenástej. Registrácia nie je potrebná.

· Do základných škôl, ktorých zriaďovateľ je Staré Mesto aktuálne (ku dňu 25. marca) chodí 141 ukrajinských detí. Ich počet sa bude s najväčšou pravdepodobnosťou zvyšovať.

Viac informácií o dianí v Starom Meste nájdete na facebookovej stránke Staré Mesto-Srdce Bratislavy, na portáli staromestske.sk. alebo v mobilnej aplikácii Staré Mesto.

Mar 25, 202230:19
Humanitárna zbierka, ale aj jasné vyjadrenie postoja. Staré Mesto pomáha Ukrajine

Humanitárna zbierka, ale aj jasné vyjadrenie postoja. Staré Mesto pomáha Ukrajine

Vypočujte si piatu epizódu Podcastu zo Starého Mesta, ktorý pre vás pripravujú Staromestské noviny. V relácii priblížime aktuálne kroky samosprávy v súvislosti s dianím na Ukrajine. Pozrieme sa aj na novozavedené spádové materské školy v mestskej časti. Počúvať pozýva Martina Karmanová.

Celý svet obrátil svoju pozornosť k Ukrajine. Samosprávy nie sú výnimkou. Organizujú zbierky oblečenia, spacákov, hygienických potrieb či trvanlivých potravín. Humanitárna pomoc je teraz pre Ukrajincov, ktorí utekajú pred vojnou kľúčová. Rovnako dôležité je aj jasné deklarovanie, kde v konflikte stojíme. Staré Mesto urobilo rázne  kroky v oboch oblastiach – humanitárnej aj postojovej. Viac v rozhovore so starostkou Starého Mesta Zuzanou Aufrichtovou.

Poslanci na ostatnom zastupiteľstve schválili všeobecne záväzné nariadenie (VZN) o určení spádových materských škôl. V podstate sa zaviedlo to, čo už dávno platí pre základné školy, a teda prioritné prijímanie detí do škôlok podľa miesta bydliska. O tom, ako to ovplyvní prijímanie detí do materských škôl hovorí vedúca oddelenia školstva na miestnom úrade Bratislava-Staré Mesto Zuzana Zimenová.

Krátky prehľad správy

· Staré Mesto začalo s revitalizáciou zóny Panenská, a to rozsiahlou obnovou Soferových schodov, ktoré spájajú Zámockú a Svoradovu ulicu. Rekonštrukcia schodov by mala byť ukončená v apríli, všetky kroky aj rekonštrukčné práce robí mestská časť pod dohľadom pamiatkarov. Projekt revitalizácie zóny Panenská a okolie bude ďalej pokračovať obnovou Konvetnej ulice. Práce začnú tento mesiac.

· Hranicu parkoviska a nového chodníka na zrekonštruovanej Blumentálskej ulici mestská časť vyznačila stĺpikmi. K tomuto riešeniu pristúpila po tom, čo začali pribúdať prípady problémových vodičov, ktorí si cestu z improvizovaného parkoviska na Vazovovej skracovali cez nový chodník. Na Blumentálskej pribudlo aj niekoľko stromov – platanov, ktoré nahradili poškodené, život ohrozujúce jedince, ale aj trávnatá plocha pozdĺž chodníka a cyklotrasy, ktorú na jar skrášlia kvetinové záhony.

· V Starom Meste by mal pribudnúť Park Antona Srholca. Toto pomenovanie by mohol dostať verejný priestor na Radlinského ulici pred Finančným riaditeľstvom ohraničený ulicou Vazovovou a farským Kostolom Nanebovzatia Panny Márie (Blumentál). Návrh na februárovom miestnom zastupiteľstve jednomyseľne schválili staromestskí poslanci, odobriť ho ešte musí bratislavské mestské zastupiteľstvo.

· Staré Mesto má nočného inšpektora. Nočný inšpektor sa priorite zameriava na riešenie situácií, ktoré súvisia s rušením nočného kľudu, a to nielen na terasách gastroprevádzok. Kontroluje aj povolenia na zabratie verejného priestranstva a je oprávnený dávať blokové pokuty do výšky 33 eur. Zároveň dohliada na poriadok v Medickej záhrade.

· Chodník na pešej zóne, na uliciach Rybárska brána a Laurinská neskončí v súkromných rukách. Vedenie Starého Mesta bolo zásadne proti aukcii, ktorú na toto územie vyhlásil

· Okresný úrad ako správca majetku. Staré Mesto preto operatívne oslovilo Okresný úrad Bratislava a rokovalo s ním o zrušení aukcie. Rokovania boli úspešné, okresný úrad dražbu stopol a chodník tak nateraz zostáva majetkom štátu.

Viac informácií o dianí mestskej časti nájdete na facebookovej stránke Staré Mesto-Srdce Bratislavy, na portáli staromestske.sk. alebo v mobilnej aplikácii Staré Mesto.

Autori: Martina Karmanová, Marek Franko a Richard Rieger
Mar 03, 202220:00
Rozpočet na najbližší rok - kam pôjdu peniaze, a koľko ušetrilo Staré Mesto vďaka eurofondom

Rozpočet na najbližší rok - kam pôjdu peniaze, a koľko ušetrilo Staré Mesto vďaka eurofondom

Vypočujte si štvrtú epizódu Podcastu zo Starého Mesta, ktorý pre vás pripravujú Staromestské noviny. V relácii priblížime aktuálne schválený rozpočet mestskej časti, investičné plány, ale aj financovanie samosprávy z takzvaných externých zdrojov – eurofondov, ktoré výrazne pomáhajú oblasti školstva a životného prostredia. Počúvať pozýva Martina Karmanová.

Staré Mesto bude v nasledujúcom roku hospodáriť s viac ako 28 miliónmi eur. Rozpočet je vyrovnaný, nastavený ako rozvojový. Prednosta Starého Mesta Martin Mlýnek priblíži nielen koľko peňazí dostanú jednotlivé oblasti, ale aj ako funguje samotné financovanie samosprávy. Nový verejný priestor na nábreží, nadstavba základnej školy Dubová či rekonštrukcia Staromestského archívu. Staré Mesto čaká rušný rok. Viac v rozhovore o plánoch a investíciách mestskej časti so starostkou Starého Mesta Zuzanou Aufrichtovou. Staré Mesto získalo za uplynulé tri roky z eurofondov takmer päť miliónov eur. Ako fungujú dotácie, a čo všetko môže z externých zdrojov samospráva financovať priblíži vedúca oddelenia stratégie a projektového riadenia Lucia Lanáková.

Krátky prehľad správy

· Mestská časť Bratislava-Staré Mesto vyhlásila verejnú anonymnú výtvarnú súťaž návrhov na protokolárne miesto Hrob neznámeho vojaka. Do súťaže sa môže zapojiť fyzická alebo právnická osoba, jednotlivec alebo kolektív autorov. Hrob neznámeho vojaka by mal vzniknúť na Rázusovom nábreží, medzi parčíkom a ikonickou budovou Propelleru. Návrhy treba doručiť do 21. marca 2022.

· Staromešťanov je presne 46 080. Vyplýva to z údajov Štatistického úradu, ktorý v januári zverejnil presné dáta zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021. Dáta zo sčítania ukazujú, že Staré Mesto patrí k najlepšie sčítaným bratislavským mestským častiam. V porovnaní s predchádzajúcim sčítaním zaznamenala mestská časť takmer dvadsaťpercentný nárast počtu obyvateľov. Potvrdilo sa, že Staré Mesto je z hľadiska vekovej štruktúry obyvateľstva jednou z najstarších bratislavských mestských častí. V priebehu rokov podiel seniorov v mestskej časti narástol, kým v roku 2011 žilo v Starom Meste takmer 7 800 Staromešťanov vo veku 65+, v roku 2021 je ich v tejto vekovej kategórii skoro 10-tisíc. Zaujímavosťou je aj nárast počtu obyvateľov sto- a viacročných: v roku 2011 boli v tejto vekovej kategórii štyria Staromešťania, dnes ich je až sedemnásť.

· Chodník na pešej zóne na uliciach Rybárska brána/Laurinská je v aukcii. Pozemok je vo vlastníctve štátu. Predstavitelia Starého Mesta sú presvedčení, že by verejná komunikácia nemala skončiť v súkromných rukách, preto o vlastníctve pozemku začali komunikovať s jeho správcom – Okresným úradom Bratislava. Na najbližšom miestnom zastupiteľstve, ktoré bude 15. februára poslanci predložia návrh na odkúpenie parcely mestskou časťou vo verejnom záujme.

· Staré Mesto prostredníctvom dotácie podporilo chránenú krajčírsku dielňu občianskeho združenia Klub Donna Rosi. Združenie spolupracuje s odborníkmi z oblasti fyzioterapie a rehabilitácie. Spolu vytvorili sadu inovatívnych ochranno-rehabilitačných pomôcok, ktoré skvalitnia a spríjemnia život klientom zariadení sociálnych služieb v Starom Meste.

· Mestská časť Bratislava-Staré Mesto vyhlásila výzvy na prideľovanie dotácií, rozdeliť môže takmer 90-ticíc eur. Najvyššiu podporu môžu žiadatelia získať zo Staromestskej dotačnej schémy, v rámci ktorej je na podporu projektov v štyroch oblastiach vyčlenených 61 600 eur. Finančne sa podporia projekty z oblasti kultúry, sociálnej starostlivosti, životného prostredia a školstva. Ďalších takmer 30-tisíc eur môžu neziskové organizácie a občianske združenia získať prostredníctvom takzvaných Malých dotácií a Individuálnej dotácie starostky.

Viac informácií o dianí v Starom Meste nájdete na facebookovej stránke Staré Mesto-Srdce Bratislavy, na portáli staromestske.sk alebo v tlačených Staromestských novinách.   


Feb 09, 202225:57
Pomoc slabším aj kultúrne podujatia počas pandemického adventu

Pomoc slabším aj kultúrne podujatia počas pandemického adventu

Vypočujte si tretiu epizódu Podcastu zo Starého Mesta, ktorý pre vás pripravujú Staromestské noviny. Stručný prehľad noviniek z našej mestskej časti plus dve témy, o ktorých hovoríme s hosťami. Keďže sa zvianočnieva v tejto časti podcastu trochu zvoľníme. Tentokrát priblížime ľudí, ktorí svojou prácou napĺňajú Staré Mesto ľudskosťou a pozitívnymi zážitkami z oblasti kultúry. Počúvať pozýva Martina Karmanová.

V polovici decembra sa konalo posledné tohtoročné miestne zastupiteľstvo. Poslanci na ňom schválili jeden z najdôležitejších zákonov pre samosprávu – rozpočet mestskej časti na rok 2022. Zhodli sa aj na novej úprave otváracích hodín prevádzok v Starom Meste.

V druhej časti podcastu sa budeme sa rozprávať o veciach, ktoré k tomuto obdobiu roka patria viac ako inokedy – o pomoc najzraniteľnejším Staromešťanom. Dlhodobo a koncepčne sa jej venuje tím pracovníkov z  oddelenia inklúzie, sociálnych vecí a kultúry. Čo všetko robia priblíži vedúca tohto oddelenia Janka Langová.

Koncerty, výstavy, divadelné predstavenia ... to je niečo, čo napĺňa - poteší každého milovníka kultúry. Pandémia však už druhý rok ťažko skúša umelcov aj organizátorov kultúrnych podujatí, ktorí musia často na poslednú chvíľu improvizovať, oželieť divácku atmosféru a uspokojiť sa aspoň s pódiom zasadeným do online priestoru. O kultúrnych aktivitách v Starom Meste sa porozprávam so šéfkou referátu kultúry a kultúrnych činnosti Ľubicou Hustou.

Krátky prehľad správ

· Poslanci schválili rozpočet Starého Mesta na nasledujúce obdobie vo výške 28 miliónov eur.

· Nočný život v centre hlavného mesta neutíchne. Vyplýva to zo všeobecne záväzného nariadenia o otváracích hodinách prevádzok v Starom Meste. O novom VZN poslanci rokovali po niekoľkých verejných diskusiách s občanmi a majiteľmi prevádzok, ktoré pripravila samospráva. Mestská časť zároveň zriadila pozíciu nočného inšpektora verejného poriadku.

· Prevádzky, ktoré poskytujú pohostinské služby by mali byť otvorené od nedele do štvrtka v čase od šiestej ráno do polnoci, a od piatka do soboty do druhej hodiny nasledujúceho dňa. Diskotéky môžu fungovať od nedele do štvrtka od šestnástej do polnoci a od piatka do soboty do tretej ráno. Exteriérové sedenia a terasy môžu byť otvorené každý deň od šiestej ráno do polnoci. Predaj jedla cez okienko môže fungovať do polnoci, herne od desiatej doobeda do desiatej večer. Nové pravidlá budú platiť od januára 2022.

· Staré Mesto získalo z Ministerstva investícií regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky , viac ako dva a pol milióna eur na nadstavbu základnej školy Dubová. Nadstavbou škola získa šesť nových kmeňových tried, tri špecializované učebne, ale aj päť kabinetov pre pedagógov. Stavebné práce začnú na jar 2022. Už tento rok v septembri Staré Mesto v areáli školy vybudovalo nové multifunkčné ihrisko.

· Mestská časť vymenila asfaltovú vozovku na Šulekovej ulici. Urobila tak v spolupráci so spoločnosťou SPP – distribúcia akciová spoločnosť, ktorá na Šulekovej ulici kompletne zrekonštruovala plynárenskú infraštruktúru.

Viac informácií o dianí v Starom Meste nájdete na facebookovej stránke Staré Mesto – srdce Bratislavy, na portáli staromestske.sk alebo v tlačených Staromestských novinách. Reportáže nájdete na youtubovom kanáli Staromestské noviny.

Dec 23, 202125:35
Ako nastaviť pravidlá nočného života v centre mesta a o plánoch novej riaditeľky Staromestskej knižnice

Ako nastaviť pravidlá nočného života v centre mesta a o plánoch novej riaditeľky Staromestskej knižnice

Po novom by mali byť kaviarne, vinárne, pivárne, bary a aj diskotéky otvorené o hodinu kratšie. Štvrtok bude „krátky deň“. Teraz sú gastroprevádzky a nočné podniky vo štvrtok otvorené tak, ako cez víkend. Nové pravidlá však nie sú definitívne. Nové VZN, ktoré by malo platiť od januára 2022, bolo nutné prijať čo najskôr, aby sa mestská časť vyhla pokute, ktorá jej hrozila zo strany Protimonopolného úradu. Zároveň však samospráva pracuje na novej verzii nariadenia o otváracích hodinách. Vytvorila aj pracovnú skupinu do ktorej prizvala podnikateľov, obyvateľov Starého Mesta a aj nočného primátora Bratislavy. Spolu chcú nastaviť nielen otváracie hodiny prevádzok, ale aj ich fungovanie čo najefektívnejšie. Tému v podcaste preberáme so starostkou Starého Mesta Zuzanou Aufrichtovou a s nočným primátorom Bratislavy Martinom Královičom.

Staromestská knižnica plánuje zaviesť niekoľko noviniek. Pripravuje sa aj rekonštrukcia pobočky Záhrebská. Rozprávať sa však budeme aj o knihách. Toto všetko s riaditeľkou Staromestskej knižnice Janou Slezákovou. Podcast Zo Starého Mesta pripravila Martina Karmanová.

Krátky prehľad správ

· Poslanci na novembrovom zastupiteľstve schválili ročný prenájom historickej budovy Propelleru na nábreží, ktorý spravuje nezisková organizácia Dobrý dom.  V Propelleri tak od marca vznikne predajňa jedinečných dizajnových suvenírov a mini kaviareň.

· Zastupiteľstvom prešlo aj spolufinancovanie projektov Moderná knižnica v Starom Meste a Kultúra v Starom Meste. Obidva budú predložené v rámci Integrovaného operačného programu Podpora udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií v súvislosti s pandémiou COVID. Mestská časť sa zaviazala spolufinancovaním vo výške 10 500 eur v oboch prípadoch. Viac o projekte Moderná knižnica sa dozviete v druhej časti podcastu.

· V Starom Meste, a to v historickej časti mesta, na Krížnej a Šancovej ulici sa odborne zmeria hluk vo večerných hodinách. Toto meranie bude slúžiť ako podklad pri tvorbe nového VZN o otváracích hodinách prevádzok v Starom Meste.

· Bratislavské Staré Mesto chce hľadať spôsob, ktorým by sa dalo predchádzať prípadom, keď bytové domy nie je možné dlhé roky skolaudovať a obyvatelia sa stanú rukojemníkmi developerov. Starostke Zuzana Aufrichtovej sa totiž nepozdáva, ako niektorí z nich pristupujú k svojim stavebným zámerom, na čo následne doplatia ľudia. Pripravuje preto podnet, ktorý by riešil záujmy občanov. Konkrétne kroky sú zatiaľ v procese prípravy.

https://www.facebook.com/staremesto.sk/videos/570970393958781

· Fakulta telesnej výchovy a športu na  Univerzite Komenského v Bratislave v spolupráci so Starým Mestom otvorila v našej mestskej časti Centrum aktívneho starnutia. Každý senior, ktorý chce žiť aktívne a zdravo, môže absolvovať rôzne programy prevencie a podpory zdravia zadarmo. Viac informácií o programoch nájdete na stránke www.active-ageing.eu.

V priebehu tohto mesiaca by mala mestská časť odštartovať dlho očakávaný projekt revitalizácie zóny v okolí Panenskej ulice. Začať by sa malo rekonštrukciou Soferových schodov, ktoré spájajú Zámockú a Svoradovu ulicu. Ide o prvý projekt mestskej časti podľa presne určeného manuálu, ktorý vznikol v participácii s obyvateľmi tejto lokality.

Nov 23, 202127:54
O celomestskej parkovacej politike a nelegálnom graffiti

O celomestskej parkovacej politike a nelegálnom graffiti

Nájsť parkovacie miesto blízko domu v ktorúkoľvek dennú aj nočnú hodinu, to chce každý, či už býva v centre mesta alebo na sídlisku. Dobre vyriešiť parkovanie v hlavnom meste bola výzva, v ktorej sa museli zjednotili požiadavky a špecifiká sedemnástich mestských častí Bratislavy. Celomestská parkovacia politika sa v nich bude zavádzať postupne. Parkovať podľa nových pravidiel magistrátu začnú od novembra obyvatelia v časti Petržalky, v Rači v Krasňanoch a v zóne Tehelné pole v Novom Meste. Staré Mesto do celomestskej parkovačky vstupuje zatiaľ s jednou zónou Hlavná stanica – Blumental. Kedy a ako sa bude v tejto časti parkovať a či bude Staré Mesto rozdelené na viacero zón alebo bude mestská časť jednou zónou sa Martina Karmanová rozprávala  so starostkou Starého Mesta Zuzanou Aufrichtovou a splnomocnencom magistrátu pre celomestskú parkovaciu politiku Petrom Hercegom.

Pozrieme sa aj na problém nelegálneho graffiti v našej mestskej časti. S writterom z občianskeho združenia Letters Sofianom Zinaiom hľadáme odpovede aj na otázku ako nekvalitnému zabrániť a kvalitnému graffiti vo verejnom priestore nájsť miesto.

Krátky prehľad správ

Na Rázusovom nábreží pribudli dva vzrastlé platany a nová žulová dlažba, ktorá pokryla až 1 800 metrov štvorcových. Je kladená špeciálnou vejárovitou technikou. Základná škola Dubová má nové multifunkčné ihrisko. Školské jedálne na Základnej škole Mudroňova a na Základnej škole Milana Hodžu na Podjavorinskej ulici prešli rozsiahlou rekonštrukciou. Celkovo na obnovu škôl a škôlok vyčlenila tento rok mestská časť vyše 625-tisíc eur. Štyri doteraz nevyužité priestory v Staromestských centrách kultúry a vzdelávania sa premenili na umelecké ateliéry. Na rok ich mestská časť bezplatne poskytla absolventom Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave. Medická záhrada prešla rozsiahlou obnovou. Všetky lavičky sú opravené a natreté. Múr pozdĺž záhrady je vyčistený a natretý antigrafitovým náterom. Pri každej bráne a pri detskom ihrisku pribudli koše na triedený odpad. Na Vajanského nábreží sú aktuálne dve výstavy Odkaz Václava Havla v tvorbe mladých grafikov a výstava víťazných prác jubilejného 10. ročníka súťaže novinárskej fotografie Slovak Press Photo. Rodičia prvákov môžu do polovice novembra požiadať mestskú časť o príspevok vo výške 50 eur.

Viac informácií o dianí v Starom Meste nájdete na facebookovej stránke Staré Mesto – srdce Bratislavy, na portáli staromestske.sk alebo v Staromestských novinách. Reportáže nájdete aj na youtubovom kanáli Staromeské noviny.

Oct 21, 202124:06
Zo Starého Mesta - srdca Bratislavy

Zo Starého Mesta - srdca Bratislavy

Chceme k vám byť bližšie. Vysvetľovať dianie v komunálnej politike, prezentovať fakty, hovoriť o dianí v srdci hlavného mesta, v Starom Meste. Toto všetko so zaujímavými ľuďmi, ktorí chcú robiť veci efektívne a systémovo. Priblížime témy zastupiteľstiev Starého Mesta, ale aj magistrátu, prinesieme aktuality z mestskej časti Staré Mesto, rozoberieme témy, ktoré sa dotýkajú bežného života Staromešťanov, ale aj iniciatívy a plány, ktoré ovplyvnia dianie  v celom hlavnom meste. Podcast zo Starého Mesta vám prinášajú Staromestské noviny a je súčasťou webového portálu staromestske.sk.

Oct 14, 202100:42