Skip to main content
Spotify for Podcasters
SANDT!

SANDT!

By Stefan Åberg

SANDT är en podcast som diskuterar ämnena Spel om pengar, Alkohol, Narkotika, Doping och Tobak. Samordnaren Stefan Åberg från Helsingborg stad samtalar med sakkunniga gäster och andra aktörer som tycker till. Syftet med podcasten är att sprida kunskap där fokus är på det förebyggande arbetet.
Här är en kortreklamfilm på SANDT-podden innehåll, www.youtube.com/watch?v=IdsEp1c6xsw
Available on
Apple Podcasts Logo
Google Podcasts Logo
Overcast Logo
Pocket Casts Logo
RadioPublic Logo
Spotify Logo
Currently playing episode

33. Vad gör och hör Ungdomsmottagningen?

SANDT!Nov 03, 2022

00:00
36:23
46. Summering av konferensen Förebygg.nu 15-16 nov

46. Summering av konferensen Förebygg.nu 15-16 nov

Vilka var de viktigaste budskapen och hur ser framtidsutsikterna ut. Vad sa professor Olle Lundberg om hälsa, journalisten Jonas Karlsson om dopning, Narkotikapolitiska center Peter Moilanen om narkotikaläget, forskaren Louise Karlsson om att mäta droger i avloppsvattnet, docenten Lisa Thorell om digitala medier dess kopplingar till mentala ohälsan. Dessutom intervjuas Spelberoende förbundsordförande Madeleine Tugel, systembolaget Carolina Dahlbeck Nobel, Tullen Åsa Wilcox och processledaren Stefan Gräsberg Drogfokus 2024. Avslutningsvis tar f.d. vänsterpartistledaren Lars Ohly ordet

Nov 20, 202339:37
45. Kan Första linjen och BUP vända ohälsan?

45. Kan Första linjen och BUP vända ohälsan?

Vad erbjuder verksamheterna för hjälp och vilka utmaningar ställs de för? Vilken hjälp efterfrågas och har det förändrats med tiden? Finns det kopplingar mellan ohälsa och droger? Enhetschefen Lisbeth Olausson och kuratorn Ola Lindskog förklarar.

Oct 16, 202332:08
44. Är vårt trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete på rätt väg?

44. Är vårt trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete på rätt väg?

Anna Sjöholm från Stiftelsen Tryggare Sverige har tagit fram lägesbilder över vissa riskområden. Vad blev resultatet och vilka reflektioner uppstod? Vilka tankar har Helsingborgs säkerhetschef Jonas Berg om framtidens arbete? Vad behöver vi lägga kraften någonstans och funkar våra insatser?


Sep 23, 202352:52
43. Har vi tappat greppet mot kriminalitet polisen? 

43. Har vi tappat greppet mot kriminalitet polisen? 

Har vi tappat greppet mot kriminaliteten? Vi har fått ett förhöjt terrorhot! Skjutningarna och knarkförsäljningen fortsätter i vårt samhälle. Har våra grannländer samma dilemma? Hur ska vi vända utvecklingen och varför är polisen bäst i klassen? Nordvästra Skånes polischef Mattias Sigfridsson ger svar på tal.


Sep 01, 202337:58
42. Vad har vi lärt oss och vad gör vi med informationen?

42. Vad har vi lärt oss och vad gör vi med informationen?

SANDT-podden summerar alla avsnitt med André Ljung från Maria mottagningen. Vilka överraskningar och samband har framkommit. Vad händer bakom kulisserna och varför startades podcasten. Vad har blivit succé och fiasko?

Jun 14, 202329:60
41. Hur påverkas du av alkoholnormerna?

41. Hur påverkas du av alkoholnormerna?

Vilka alkoholbudskap för du vidare och går det att förändra dina och andras attityder. Hur påverkar alkoholfria alternativ och andra droger alkoholkonsumtionen? Presidenten Lucas Nilsson från IOGT-NTO ger svar på tal.

May 21, 202340:28
40. Vad händer på Hx-festivalen 30 juni – 1 juli?

40. Vad händer på Hx-festivalen 30 juni – 1 juli?

Elina Wiman och Stefan Åberg informerar kort om vad som händer på Helsingborgs härligaste sommarfest! Fri entré för alla!

May 12, 202304:25
39. Har ämne från cannabis någon positiv inverkan i samhället?

39. Har ämne från cannabis någon positiv inverkan i samhället?

Ämnena THC och CBD finns i många produkter. Vilka effekter medför dessa och hur marknadsförs varorna. Vad säger forskningen och lagen. Hur kan tidiga insatser och förebygga åtgärder minska narkotikaproblemen?  Journalisten och kommunikatören Sara Heine har granskat detta.

Apr 09, 202343:44
38. Hur löser polisen olika dilemmafrågor?

38. Hur löser polisen olika dilemmafrågor?

Vad ser och hör polisen på fältet, finns det framgångskoncept. Vilka fördelar är det att vara polisprofiler och varför är det viktigt att samverka och arbeta förebyggande. Här får du insyn i polisarbetet där områdespolisen Calle Fernando och ingripandepolisen Mona Ammar Persson beskriver en dag på jobbet.

Mar 10, 202345:45
37. Proffsboxaren 4x världsmästaren Armand Krajnc framgångsrika tips!

37. Proffsboxaren 4x världsmästaren Armand Krajnc framgångsrika tips!

Hur skapas en bra fritidsgård och hur påverkar rätt förebilder ungdomar? Hur kan idrotten och aktiviteter påverka individen i positiv riktning. Vad innebär att gola och dåligt rykte? 

Feb 23, 202326:21
36. Framgångssagan för snuset, cigaretterna och e-ciggen?

36. Framgångssagan för snuset, cigaretterna och e-ciggen?

Går det att minska bruket och vilka strategier använder sig tobaksindustrin sig av? Helen Stjerna från a Non Smoking Generation förklarar och ger ovärderlig information till föräldrar, skolfolket och politikerna. 

Jan 24, 202345:30
35. Vad innebär Öckerömetoden?

35. Vad innebär Öckerömetoden?

En hel del kommuner använder sig av den förebyggande Öckerömetoden, men vad innebär arbetssättet och hur kan vi lära oss av metoden. Vad visar deras undersökningar och hur lyckas de med att engagera skolor och föräldrar. Håkan Fransson och Christine Hummelblad som sprider metoden förklarar.

Dec 13, 202230:15
34. Vad pratade de om och vad lärde vi oss på konferensen Drogfokus?

34. Vad pratade de om och vad lärde vi oss på konferensen Drogfokus?

Här kommer en sammanfattning av 2-dagskonferensen Drogfokus där eliten var samlade i det förebyggande arbetet i vård och behandling, och i det brottsförebyggande och hälsofrämjande kring alkohol, narkotika, doping, tobak och spel om pengar. Håkan Fransson och Christine Hummelblad från Öckerö kommun ger svar på tal.

Nov 29, 202236:44
33. Vad gör och hör Ungdomsmottagningen?

33. Vad gör och hör Ungdomsmottagningen?

Vilken hjälp erbjuder Ungdomsmottagningen och vad får de höra. Hur hanterar personalen intima och drogrelaterade frågor. Kuratorn Maria Jordy Valett och barnmorskan Jessica Klein ger svar på tal

Nov 03, 202236:23
32. Vad säger lagen och vad kan en åklagare lära oss?

32. Vad säger lagen och vad kan en åklagare lära oss?

Ungdomsåklagaren Magnus Larsson berättar om yrket, straffpåföljder, belastningsregistret och rättegångprocessen. Hur påverkas en åklagare av media och av ärendena. Blir det mildare dom om personen är påverkad av någon substans och hur vanligt är narkotikabrott för ungdomar. Hur ska samhälle bekämpa brott.

Sep 25, 202240:23
31. Hur summerar polischefen året?

31. Hur summerar polischefen året?

Vad har funkat bra och mindre bra. Vilka utmaningar har vi framför oss. Vilka brott minskar och ökar, enligt polischefen Karim Ottosson. Vilka fördelar är det att vara polis och hur påverkas polisen av yttre händelser.

Aug 29, 202230:36
30. Hur lyckas Tullen med sitt uppdrag?

30. Hur lyckas Tullen med sitt uppdrag?

Tullchefen Marcel Gabara ger en lägesbild av smugglingen av narkotika, doping och vapensmugglingen. Vilka hjälpverktyg används och vem stoppar de vid gränserna? Vilka bortförklaringar får Tullen höra och hur reagerar de som åker fast? Vilket sätt är vanligast att smuggla? 26 min.

May 29, 202226:06
29. Vem och varför använder vissa doping och kosttillskott?

29. Vem och varför använder vissa doping och kosttillskott?

Vilka konsekvenser blir det för individen och samhället. Hur kan vi förebygga bruket. Sakkunnige Socionomen Tommy Moberg ger svar på tal. Tommymoberg@mac.com. 45 min

Apr 23, 202245:06
28. Hur gör man en livsstilsförändring och vad krävs?
Mar 31, 202231:54
27. Året happening 30 maj till 3 juli (Bonusavsnitt)

27. Året happening 30 maj till 3 juli (Bonusavsnitt)

Nu närmar det sig stadsmässan H22 City Expo. Emilia Nordström är socialförvaltningens H22 koordinatorer och hon ger dig en inblick på allt du inte får missa då. 4 min.

Mar 16, 202204:18
26. Överraskande resultat på CAN:s nationella drogvaneundersökning?

26. Överraskande resultat på CAN:s nationella drogvaneundersökning?

Utredaren Isabella Gripe från CAN förklarar hur drogsituationen är och hur det har utvecklats de senaste 50 åren. Har det blivit bättre eller sämre?

Mar 01, 202234:06
25. Ungdomen, hälsan och droger?

25. Ungdomen, hälsan och droger?

Hjälper det att arbeta främjande och förebyggande för att ungdomar ska må bra. Kan skolan och föräldrar påverka ungdomars ohälsa och droganvändningen. F.d. skolöverläkaren Nils Lundin ge svar på tal.

Feb 01, 202234:57
24. Är det dags för Sverige att legalisera Cannabis?

24. Är det dags för Sverige att legalisera Cannabis?

Om vi legalisera, hur kommer detta att påverka samhället? Sakkunnige, pedagogen och författaren Staffan Hübinette ge svar på tal.

Jan 03, 202240:26
23. Hur ska vi minska psykiska ohälsan och självmorden

23. Hur ska vi minska psykiska ohälsan och självmorden

Linnea Hasslin, arbetar med psykisk hälsa och är samordnare för suicidprevention. Vilka samband har detta med tobak, alkohol och narkotika. 28 min.

Nov 25, 202128:12
22. Hur ska vi bekämpa drogerna och parallellsamhällen?

22. Hur ska vi bekämpa drogerna och parallellsamhällen?

Kommunalrådet Christian Orsing förklarar hur vi ska motarbeta narkotikan och den organiserad brottsligheten. Vad är politikens utmaningar?

Oct 27, 202125:29
21. Ny Polischef, hur bekämpa kriminaliteten och skapa trygghet!

21. Ny Polischef, hur bekämpa kriminaliteten och skapa trygghet!

Hur vill Helsingborgs nya polischef Karim Ottosson arbeta för att minska brotten, drogbruket och öka tryggheten.  Hur funkar samverkan med politiken, skolan, olika organisationer och med kommuninvånarna. Vad funkar bra och vad behövs stärkas upp.

Sep 30, 202127:51
20. Elevhälsans arbete och skolans drogriktlinjer
Sep 01, 202120:45
19. Stadens ögon på ungdomarna
Aug 02, 202123:00
18. 2 minuter information om LUFT-konferensen
Jul 01, 202102:08
17. Preventiva framgångsknep i tobak/nikotin arbetet, LUFT
Jul 01, 202125:02
16. Polis, krogen och ordningsvakter

16. Polis, krogen och ordningsvakter

Jens Löfmark och Patrik Dahlin Jönsson har ett specifikt polisuppdrag. Hur sköter sig kroggästerna och de som serverar alkohol. Var är okej att dricka någonstans och vad är en ordningsvakts uppgift. Hur ska vi agera vid problem och hur går det att förebygga svårigheter. 29 min.

Jun 13, 202128:25
15. Modernt och effektivt hälsofrämjande arbete i skolan

15. Modernt och effektivt hälsofrämjande arbete i skolan

VD Per Hazelius och Livsstilspedagog Anna Nygren berättar varför det är viktigt att prata om alkohol och varför ungdomsdrickandet har minskat. Hur funkar tonårshjärnan och vilken betydelse har skolpersonalen i ämnet.

May 31, 202128:32
14. Kan en teaterpjäs sticka hål på hemlighetsballongen

14. Kan en teaterpjäs sticka hål på hemlighetsballongen

Marcus Bellatreccia från Adesso Productions skildrar pjäsen Bengtson på dörren som handlar om att växa upp i en familj med miss/riskbruk. Vad kan olika yrken lära sig av teaterbranschen och vad för hjälp finns det att få.

May 10, 202125:40
13. Tonårsförälders utmaningar

13. Tonårsförälders utmaningar

VD Karin Hagman från IQ ger konkreta tips hur boken Tonårsparlören kan vara till dig hjälp. Vad är det som män är mindre bra på.

Apr 22, 202125:23
12. Polis, narkotika, vad görs och vad kan vi göra?

12. Polis, narkotika, vad görs och vad kan vi göra?

Polisen Mathias Lööw expert inom narkotika delar med sig sina narkotikakunskaper och ger oss en inblick i polisyrket. Hur är narkotikaläget idag och hur kan vi förebygga bruket. 32 min.

Mar 22, 202130:29
11. Att söka hjälp när man är ung och har bekymmer med alkohol och/eller droger?

11. Att söka hjälp när man är ung och har bekymmer med alkohol och/eller droger?

Sigbritt Arwidson som är boss på Maria Skåne Nordväst berättar mer om hur den hjälpen kan se ut. Du får även många användbara tips och annan information som troligtvis är nytt för dig. 27 min

Feb 17, 202127:03
10. Hälsa, träning, doping och kosttillskott

10. Hälsa, träning, doping och kosttillskott

Mästarbrottaren Martin Lidberg delar med sig sina erfarenheter. Hur blir du bäst och hur får du en bra hälsa. Vad är bra träning och hur ändrar man sin livsstil. Dopingtest och kosttillskott hur funkar det.

Jan 25, 202118:42
9. Knarkets flöde i Sverige och resten av världen

9. Knarkets flöde i Sverige och resten av världen

Ska vi legalisera eller avkriminalisera cannabis i vårt land och hur är lägessituationen i vår värld. Peter Moilanen från Narkotikapolitiska center ger svar på tal.

Dec 22, 202031:10
8. Media kändisen Martin Lidberg, att växa upp med beroende i familjen

8. Media kändisen Martin Lidberg, att växa upp med beroende i familjen

Brottarvärldsmästaren och let´s dance vinnaren Martin Lidberg och hans bror Jimmy släppte nyligen boken Brottar bröder, en fight för livet. Boken har fått mycket uppmärksamhet i media och har en gripande berättelse på hur spelproblematik formar omgivningen. Martin delar med sig sina erfarenheter hur han har hanterat situationen. Dessutom kommer några överraskande samtalsämne.

Dec 10, 202027:30
7. Reningsverket kan se hur mycket droganvändning det är i din kommun

7. Reningsverket kan se hur mycket droganvändning det är i din kommun

Hur går det till och vad är fördelarna med denna metod. Vilka är de bästa drogförebyggande metoderna och bästa konferenser. Sakkunnige Owe Rindstrand från Skurup dela med sig sina kunskaper. 

Nov 26, 202028:54
6. Spel om pengar är det ett växande folkhälsoproblem?

6. Spel om pengar är det ett växande folkhälsoproblem?

Hur ser det ut med spelproblemet, vilka samband finns, hur påverkar spelreklam oss och vilka tecken ska man titta efter. Anders Håkansson, professor i beroendemedicin och överläkare svarar på frågorna. 25:18 min 

Nov 13, 202025:18
5. Tobaksfria veckan och tobaksinformation

5. Tobaksfria veckan och tobaksinformation

Hur kan skolorna arbeta med tobaksfrågan, vad innebär tobaks fria veckan och Tobacco Endgame. 19 åriga Emilia Hagesäter (emiliajosse@gmail.com) som har arbetat med A Non Smoking Generation ger svar på tal.

Oct 29, 202021:57
4. Hur gör man ett succéprojekt i skolan?

4. Hur gör man ett succéprojekt i skolan?

Vi pratar om hur processarbetet gick till för att skapa succéprojektet rökförbudsskyltar. Dessutom diskuteras tobakens baksidor för hälsan och miljön samt vad som krävs av skolorna enligt tobakslagstiftningen. Pedagogen, miljövetaren och miljösamordnaren Emma Sjöberg hjälper till att besvara dessa frågor.

Oct 14, 202019:35
3. Hur har narkotikapriset förändrats de senaste 30 åren?

3. Hur har narkotikapriset förändrats de senaste 30 åren?

Utredaren Ulf Guttormsson från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) besvarar frågan.

Sep 29, 202020:58
2. Hur har alkoholdrickandet, tobaksrestriktionerna och Covid-19 påverkat utelivet?

2. Hur har alkoholdrickandet, tobaksrestriktionerna och Covid-19 påverkat utelivet?

Ägaren för puben Utposten Tord Åkesson förklarar deras olika utmaningar de har haft under åren. Hur har det påverkat personalen och kunderna och hur har beteendemönstret förändrats.    

Sep 14, 202020:19
1. Hur har ungas attityder till narkotika förändrats de senaste åren?

1. Hur har ungas attityder till narkotika förändrats de senaste åren?

Doktoranden och utredaren Isabella Gripe från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) besvarar frågan.

Aug 28, 202017:01