Skip to main content
Spotify for Podcasters
Archiv podcastů NPI ČR 2021

Archiv podcastů NPI ČR 2021

By studiopandapodcast

Podcasty určené všem pedagogickým pracovníkům i rodičům. Naším cílem je to, aby se děti těšily do školy a učitelé měli tu nejlepší práci na světě.
Available on
Google Podcasts Logo
Pocket Casts Logo
RadioPublic Logo
Spotify Logo
Currently playing episode

Jak hovořit s dětmi o válce

Archiv podcastů NPI ČR 2021Mar 04, 2022

00:00
18:24
Jak hovořit s dětmi o válce

Jak hovořit s dětmi o válce

Gabriela Dymešová působí na katedře psychologie pedagogické fakulty UK, je členkou České asociace pro psychoterapii a působí v Rafael institutu. Jak mají učitelé, vychovatelé a další pedagogičtí pracovníci komunikovat s dětmi o současném dění na Ukrajině? Hlavně otevřeně, autenticky a dobře dětem naslouchat.

Mar 04, 202218:24
Jak vybudovat školku, ve které se všichni cítí dobře?
Jan 07, 202221:21
Debata Smrt školou povinná aneb jak mluvit s dětmi o ztrátě jejich blízkých

Debata Smrt školou povinná aneb jak mluvit s dětmi o ztrátě jejich blízkých

Podle údajů Ministerstva zdravotnictví z listopadu 2021 zemřelo v Česku v souvislosti s pandemií nemoci covid-19 více než 32 000 lidí. V poměrně krátké době se tak s nenadálým úmrtím muselo vyrovnávat velké množství lidí včetně dětí. Jak toto téma, které se týká každého člověka, otevřít ve škole? Jak podpořit děti, které ztratily někoho ze svých blízkých? Je smrt v naší společnosti tabu?  

O těchto a dalších tématech diskutovaly: Ruth Šormová, ředitelka organizace Cesta domů,

 Tereza Gafna Váňová, učitelka židovské výchovy, občanské výchovy a angličtiny na Lauderových školách v Praze

 Moderuje: Zuzana Hanáková, terapeutka, lektorka a koučka 

Více na https://www.cestadomu.cz/je-smrt-skolou-povinna 

https://www.cestadomu.cz/aktuality/prirucni-radce-nejen-pro-pedagogy-o-tematu-smrti (Slon u tabule)

 https://www.cestadomu.cz/osveta

 https://www.cestadomu.cz/nakladatelstvi 

https://www.cestadomu.cz/pro-skoly 

https://www.cestadomu.cz/vzorove-hodiny 

https://www.umirani.cz/

Nov 22, 202101:02:21
Školní poradenské pracoviště 2 - Gymnázium Jana Palacha v Praze

Školní poradenské pracoviště 2 - Gymnázium Jana Palacha v Praze

Soukromé Gymnázium Jana Palacha v Praze je malá škola téměř rodinného typu. Je to škola inkluzivní a najdeme zde také studenty s různými poruchami či hendikepy, ale také dost studentů s odlišným mateřským jazykem. Školní psycholožka Nora Jakobová nás seznámí s fungováním a vývojem ŠPP a také se svými kolegyněmi. Anna Koktová se věnuje práci s nadanými studenty, ať už se jejich nadání týká matematiky, sportu nebo výtvarné tvorby. Studentům cizincům pomáhá dvojjazyčná asistentka Ivana Hasalová zlepšit češtinu a všechny společně ještě s dalšími v jejich týmu pomáhají dobré komunikaci a atmosféře ve škole.

Nov 05, 202122:57
Školní poradenské pracoviště 1.díl

Školní poradenské pracoviště 1.díl

Proč se o ŠPP starat a vytvořit mu dobré podmínky? Na Střední odborné škole Jarov v Praze funguje ŠPP již sedm let a začátky nebyly úplně snadné, dnes si však chod školy bez této odborné podpory neumí představit ředitel Miloslav Janeček ani vyučující a žáci. O komunikaci ve škole, rozdělením kompetencí i problémy žáků hovoří ředitel školy Miloslav Janeček, školní psycholožka Tereza Trčková a školní speciální pedagožka Silvie Kopečková. Dále jsme navštívili gymnázium Postupická, kde o jejich ŠPP promluvila ředitelka školy Šárka Hurtlová a výchovná poradkyně Alena Králová. Všichni se shodují, že nejdůležitější je spolu otevřeně hovořit a nacházet řešení v týmu.

Sep 20, 202132:53
Schránka důvěry

Schránka důvěry

Schránka důvěry je ve škole mnohdy jediným místem pro otevřenou komunikaci a podněty od žáků nebo zaměstnanců. Je to škoda, protože dobře nastavená komunikace a otevřenost usnadňuje práci učitelům i dalším zaměstnancům a dětem (i rodičům) pomáhá řešit případné problémy, ve škole se cítit dobře a společně vytvářet jeden velký tým. Se svými zkušenostmi se schránkami důvěry a jejich podobami se podělil ředitel střední školy, školní psycholožky i výchovné poradkyně z několika gymnázií. A jak je to u vás ve škole?

Sep 20, 202120:35
Třídnická hodina po návratu z prázdnin aneb buďte na sebe hodní

Třídnická hodina po návratu z prázdnin aneb buďte na sebe hodní

Začíná nový školní rok. Děti, učitelé a vlastně i rodiče se vrátí zpět do škol a musí si zvyknout na systém výuky, ale také se znovu sžít s kolektivem. Uplynulý školní rok byl pro všechny složitý. Terapeutky Sylvie Stretti a Tereza Berkové z poradny Vigvam divákům nabízejí různé postupy pro stmelení kolektivu, otvírání někdy složitých témat a vytvoření dobrého a bezpečného prostředí ve třídě a celé škole pro začínající školní rok. 

 Sylvie Stretti, terapeutka v poradně Vigvam a školní psycholožka mateřské školky Bambino. Tereza Berková, terapeutka v poradně Vigvam a školní psycholožka v základní škole Square. 

https://poradna-vigvam.cz/

Aug 24, 202119:08
Otázky a odpovědi k doučování

Otázky a odpovědi k doučování

Otázky a odpovědi k doučování

Aug 17, 202127:39
Všichni jsme pod tlakem. Jak zvládat nepohodu v rodině.

Všichni jsme pod tlakem. Jak zvládat nepohodu v rodině.

Rodiče mají velkou úlohu v životě svých dětí. Dát jim kořeny, aby věděly, odkud jsou a kde najdou bezpečné zázemí a zároveň dát jim křídla, aby se jako autonomní osobnosti mohly vydat na svou vlastní cestu životem. Ale co když rodiče už ztratili energii a sami by teď potřebovali obnovit své kořeny a zažít jaké to je mít křídla? Co když sám rodič zažívá období, kdy mu není psychicky dobře? S Veronikou Šencovou, mámou 3 dětí a zakladatelkou Unie rodičů jsme si povídali o tom, jak je důležité a úplně přirozené mluvit o své nepohodě.

Jun 14, 202126:47
Psychologická podpora pro ředitele 2 - díl I - Stress management

Psychologická podpora pro ředitele 2 - díl I - Stress management

Profesní i osobní výzva. Řízení školy v pandemii  Našimi hosty jsou Mgr. Michaela Štáfková, MBA, a Mgr. Zuzana Hanáková. Obě dámy jsou terapeutky, které se věnují psychologické práci s dětmi i s dospělými, s žáky, studenty, ale mají také velké zkušenosti z práce s učiteli a řediteli škol.   V rozhovoru, tematicky rozděleném do čtyř dvacetiminutových kapitol, se postupně dotkneme témat, se kterými se ředitelé škol při své práci potýkají denně a která současné koronavirové dění ještě znásobují.   Témata našeho povídání vzešla z průzkumu mezi řediteli škol, průzkum realizoval projekt SRP NPI ČR, který od roku 2016 pomáhá ředitelům strategicky vést školy.  Stress management

Jun 11, 202120:43
Psychologická podpora pro ředitele 2 - díl II - Neustálé změny a jak je přijímat

Psychologická podpora pro ředitele 2 - díl II - Neustálé změny a jak je přijímat

Profesní i osobní výzva. Řízení školy v pandemii  Našimi hosty jsou Mgr. Michaela Štáfková, MBA, a Mgr. Zuzana Hanáková. Obě dámy jsou terapeutky, které se věnují psychologické práci s dětmi i s dospělými, s žáky, studenty, ale mají také velké zkušenosti z práce s učiteli a řediteli škol.   V rozhovoru, tematicky rozděleném do čtyř dvacetiminutových kapitol, se postupně dotkneme témat, se kterými se ředitelé škol při své práci potýkají denně a která současné koronavirové dění ještě znásobují.   Témata našeho povídání vzešla z průzkumu mezi řediteli škol, průzkum realizoval projekt SRP NPI ČR, který od roku 2016 pomáhá ředitelům strategicky vést školy.  Neustálé změny a jak je přijímat

Jun 11, 202118:22
Psychologická podpora pro ředitele 2 - díl III - téma smrt

Psychologická podpora pro ředitele 2 - díl III - téma smrt

Michaela Štáfková a Zuzana Hanáková jsou terapeutky, které se věnují psychologické práci s dětmi i s dospělými, s žáky, studenty, ale i řediteli či učiteli. Obě spolupracují s NPI ČR, a tak jsme je oslovili ke spolupráci v rámci další psychologické podpory ředitelů škol.   Témata vzešla z projektu SRP NPI ČR, který od roku 2016 pomáhá ředitelům strategicky vést školy. Kolegové ze SRP posbírali impulzy, otázky či obavy ředitelů „ z terénu“, další témata pak doplnily obě terapeutky přímo ze své praxe.  Jak ve škole mluvit s žáky a kolegy o nemoci a také o smrti

Jun 11, 202119:54
Psychologická podpora pro ředitele škol - II díl

Psychologická podpora pro ředitele škol - II díl

Národní pedagogický institut České republiky proto skrze své projekty SRP (Vedemeskolu.cz) a APIV B (Zapojmevsechny.cz) a ve spolupráci s projektem Opatruj.se připravil sérii webinářů, ve kterých psychologové, speciální pedagogové a terapeuti citlivým způsobem otevírají společensky často stigmatizovaná témata potřeby psychologické pomoci.   Na základě impulzů a dotazů od ředitelů z celé ČR vznikl  video rozhovor, jejichž hostem je  PhDr. Petr Winkler, Ph.D z Národního ústavu duševního zdraví. Tématem rozhovoru jsou specifika manažerské role ředitele a způsoby, jak si při vedení školy udržet duševní zdraví své i svých podřízených. Jak řešit syndrom vyhoření, či psychické obtíže kolegů? Jak ošetřit klima školy tváří v tvář tragické události, úmrtí v rodině žáka nebo mezi kolegy?

Jun 11, 202116:07
Proč je tak těžké mluvit o psychických obtížích?

Proč je tak těžké mluvit o psychických obtížích?

Národní pedagogický institut České republiky proto skrze své projekty SRP (Vedemeskolu.cz) a APIV B (Zapojmevsechny.cz) a ve spolupráci s projektem Opatruj.se připravil sérii webinářů, ve kterých psychologové, speciální pedagogové a terapeuti citlivým způsobem otevírají společensky často stigmatizovaná témata potřeby psychologické pomoci.   

Na základě impulzů a dotazů od ředitelů z celé ČR vznikl  video rozhovor, jejichž hostem je  PhDr. Petr Winkler, Ph.D z Národního ústavu duševního zdraví. Tématem rozhovoru jsou specifika manažerské role ředitele a způsoby, jak si při vedení školy udržet duševní zdraví své i svých podřízených. Jak řešit syndrom vyhoření, či psychické obtíže kolegů? Jak ošetřit klima školy tváří v tvář tragické události, úmrtí v rodině žáka nebo mezi kolegy?

Jun 11, 202112:52
Psychologická podpora pro ředitele 2 - díl IV - Záludnosti online komunikace

Psychologická podpora pro ředitele 2 - díl IV - Záludnosti online komunikace

Profesní i osobní výzva. Řízení školy v pandemii  Našimi hosty jsou Mgr. Michaela Štáfková, MBA, a Mgr. Zuzana Hanáková. Obě dámy jsou terapeutky, které se věnují psychologické práci s dětmi i s dospělými, s žáky, studenty, ale mají také velké zkušenosti z práce s učiteli a řediteli škol.   V rozhovoru, tematicky rozděleném do čtyř dvacetiminutových kapitol, se postupně dotkneme témat, se kterými se ředitelé škol při své práci potýkají denně a která současné koronavirové dění ještě znásobují.   Témata našeho povídání vzešla z průzkumu mezi řediteli škol, průzkum realizoval projekt SRP NPI ČR, který od roku 2016 pomáhá ředitelům strategicky vést školy.  Záludnosti online komunikace

Jun 11, 202123:33
Záznam debaty: Duševní (ne)pohoda po návratu do škol, 27.5.2021, druhá část

Záznam debaty: Duševní (ne)pohoda po návratu do škol, 27.5.2021, druhá část

Epidemie a s ní spojená karanténa a distanční výuka se staly spouštěčem celé řady psychických obtíží žáků a studentů. Ve školách se množí případy sebepoškozování a pokusy o sebevraždu. A nemusí jít nutně jen o takto vyhrocené případy, stále běžnější jsou mezi dětmi stavy úzkosti a psychické nepohody. O těchto tématech debatovali hosté: ● PhDr. Petr Winkler, Ph.D., vedoucí oddělení sociální psychiatrie NÚDZ, ● MUDr. Michal Goetz, Ph.D., dětský psychiatr působí na Psychosomatické klinice v Praze 6, ● Mgr. et Mgr. Zdeňka Vašíčková, ředitelka Základní školy J. A. Komenského v Karlových Varech, učitelka, psychoterapeutka a koučka, ● Diskusí provázela Mgr. Michaela Štáfková, MBA, terapeutka, vedoucí psychologické a adiktologické ambulance pro děti, lektorka a koordinátorka projektů v NPI ČR.  Záznam debaty z 27.5. 2021, Praha, Studio Panda NPI ČR

Jun 11, 202148:15
Záznam debaty: Duševní (ne)pohoda po návratu do škol, 27.5.2021, první část

Záznam debaty: Duševní (ne)pohoda po návratu do škol, 27.5.2021, první část

Epidemie a s ní spojená karanténa a distanční výuka se staly spouštěčem celé řady psychických obtíží žáků a studentů. Ve školách se množí případy sebepoškozování a pokusy o sebevraždu. A nemusí jít nutně jen o takto vyhrocené případy, stále běžnější jsou mezi dětmi stavy úzkosti a psychické nepohody. O těchto tématech debatovali hosté: ● PhDr. Petr Winkler, Ph.D., vedoucí oddělení sociální psychiatrie NÚDZ, ● MUDr. Michal Goetz, Ph.D., dětský psychiatr působí na Psychosomatické klinice v Praze 6, ● Mgr. et Mgr. Zdeňka Vašíčková, ředitelka Základní školy J. A. Komenského v Karlových Varech, učitelka, psychoterapeutka a koučka, ● Diskusí provázela Mgr. Michaela Štáfková, MBA, terapeutka, vedoucí psychologické a adiktologické ambulance pro děti, lektorka a koordinátorka projektů v NPI ČR.  Záznam debaty z 27.5. 2021, Praha, Studio Panda NPI ČR

Jun 11, 202140:44