Skip to main content
Spotify for Podcasters
Sư Nguyên Tuệ

Sư Nguyên Tuệ

By Sư Nguyên Tuệ

Sư Nguyên Tuệ giảng về Thiền Tứ niệm xứ, Bát Chánh Đạo, Chánh niệm, Luân Hồi Tái Sinh
Available on
Google Podcasts Logo
Pocket Casts Logo
RadioPublic Logo
Spotify Logo
Currently playing episode

Audio bài 21: 37 PHẨM ĐẠO ĐẾ (giọng đọc Xuân Mai)

Sư Nguyên TuệOct 19, 2023

00:00
45:17
Audio bài 23: TIỂU KINH ĐOẠN TẬN ÁI (giọng đọc Xuân Mai)

Audio bài 23: TIỂU KINH ĐOẠN TẬN ÁI (giọng đọc Xuân Mai)

Bài giảng pháp học TIỂU KINH ĐOẠN TẬN ÁI được chuyển thể bản nghe qua giọng đọc của Cô Xuân Mai.

Oct 19, 202344:46
 Audio bài 22: THỰC TẠI PHÀM VÀ THÁNH (giọng đọc Xuân Mai)

Audio bài 22: THỰC TẠI PHÀM VÀ THÁNH (giọng đọc Xuân Mai)

Bài giảng pháp học THỰC TẠI PHÀM VÀ THÁNH được chuyển thể bản nghe qua giọng đọc của Cô Xuân Mai.

Oct 19, 202330:23
Audio bài 21: 37 PHẨM ĐẠO ĐẾ (giọng đọc Xuân Mai)

Audio bài 21: 37 PHẨM ĐẠO ĐẾ (giọng đọc Xuân Mai)

Bài giảng pháp học 37 PHẨM ĐẠO ĐẾ được chuyển thể bản nghe qua giọng đọc của Cô Xuân Mai.

Oct 19, 202345:17
Audio bài 20: BÀI KINH KALAKA (giọng đọc Xuân Mai)

Audio bài 20: BÀI KINH KALAKA (giọng đọc Xuân Mai)

Bài giảng pháp học BÀI KINH KALAKA được chuyển thể bản nghe qua giọng đọc của Cô Xuân Mai.

Oct 19, 202341:02
Audio bài 19: ĐOẠN TRỪ VÔ MINH VÀ HỮU ÁI (giọng đọc Xuân Mai)

Audio bài 19: ĐOẠN TRỪ VÔ MINH VÀ HỮU ÁI (giọng đọc Xuân Mai)

Bài giảng pháp học ĐOẠN TRỪ VÔ MINH VÀ HỮU ÁI được chuyển thể bản nghe qua giọng đọc của Cô Xuân Mai.

Oct 19, 202336:01
Audio bài 18.2: HÓA SINH (P2)_(giọng đọc Xuân Mai)

Audio bài 18.2: HÓA SINH (P2)_(giọng đọc Xuân Mai)

Bài giảng pháp học HÓA SINH (P2) được chuyển thể bản nghe qua giọng đọc của Cô Xuân Mai.

Oct 19, 202344:47
Audio bài 17: LUÂN HỒI TÁI SINH (giọng đọc Xuân Mai)

Audio bài 17: LUÂN HỒI TÁI SINH (giọng đọc Xuân Mai)

Bài giảng pháp học LUÂN HỒI TÁI SINH được chuyển thể bản nghe qua giọng đọc của Cô Xuân Mai.

Jul 17, 202341:39
Audio bài 16: NGHIỆP NHÂN NGHIỆP QUẢ (giọng đọc Xuân Mai)

Audio bài 16: NGHIỆP NHÂN NGHIỆP QUẢ (giọng đọc Xuân Mai)

Bài giảng pháp học NGHIỆP NHÂN NGHIỆP QUẢ được chuyển thể bản nghe qua giọng đọc của Cô Xuân Mai.

Jul 17, 202354:43
Audio bài 15: LIỄU TRI BẢN NGÃ (giọng đọc Xuân Mai)

Audio bài 15: LIỄU TRI BẢN NGÃ (giọng đọc Xuân Mai)

Bài giảng pháp học LIỄU TRI BẢN NGÃ được chuyển thể bản nghe qua giọng đọc của Cô Xuân Mai.

Jul 17, 202344:37
Audio bài 14: BÀI KINH PHÁP MÔN CĂN BẢN (giọng đọc Xuân Mai)

Audio bài 14: BÀI KINH PHÁP MÔN CĂN BẢN (giọng đọc Xuân Mai)

Bài giảng pháp học BÀI KINH PHÁP MÔN CĂN BẢN được chuyển thể bản nghe qua giọng đọc của Cô Xuân Mai.

Jul 17, 202337:24
Audio bài 13: TÂM GIẢI THOÁT, TUỆ GIẢI THOÁT (giọng đọc Xuân Mai)

Audio bài 13: TÂM GIẢI THOÁT, TUỆ GIẢI THOÁT (giọng đọc Xuân Mai)

Bài giảng pháp học TÂM GIẢI THOÁT, TUỆ GIẢI THOÁT được chuyển thể bản nghe qua giọng đọc của Cô Xuân Mai.

Jul 17, 202346:02
Audio bài 12: BÀI KINH NHẤT DẠ HIỀN GIẢ (giọng đọc Xuân Mai)

Audio bài 12: BÀI KINH NHẤT DẠ HIỀN GIẢ (giọng đọc Xuân Mai)

Bài giảng pháp học BÀI KINH NHẤT DẠ HIỀN GIẢ được chuyển thể bản nghe qua giọng đọc của Cô Xuân Mai.

Jul 17, 202351:23
Audio bài 11: LÝ DUYÊN KHỞI (giọng đọc Xuân Mai)

Audio bài 11: LÝ DUYÊN KHỞI (giọng đọc Xuân Mai)

Bài giảng pháp học LÝ DUYÊN KHỞI được chuyển thể bản nghe qua giọng đọc của Cô Xuân Mai.

Jul 17, 202350:10
Audio bài 10: CHÁNH ĐỊNH VÀ TÀ ĐỊNH (giọng đọc Xuân Mai)

Audio bài 10: CHÁNH ĐỊNH VÀ TÀ ĐỊNH (giọng đọc Xuân Mai)

Bài giảng pháp học CHÁNH ĐỊNH VÀ TÀ ĐỊNH được chuyển thể bản nghe qua giọng đọc của Cô Xuân Mai.

Jul 17, 202349:25
Audio bài 9: CHÁNH NIỆM - TỈNH GIÁC (giọng đọc Xuân Mai)

Audio bài 9: CHÁNH NIỆM - TỈNH GIÁC (giọng đọc Xuân Mai)

Bài giảng pháp học CHÁNH NIỆM - TỈNH GIÁC được chuyển thể bản nghe qua giọng đọc của Cô Xuân Mai.

Jul 04, 202339:22
Audio bài 8: LỘ TRÌNH TÂM BÁT CHÁNH ĐẠO (giọng đọc Xuân Mai)

Audio bài 8: LỘ TRÌNH TÂM BÁT CHÁNH ĐẠO (giọng đọc Xuân Mai)

Bài giảng pháp học LỘ TRÌNH TÂM BÁT CHÁNH ĐẠO được chuyển thể bản nghe qua giọng đọc của Cô Xuân Mai.

Jul 04, 202354:42
Audio bài 7: KHỔ ĐẾ VÀ TẬP ĐẾ (giọng đọc Xuân Mai)

Audio bài 7: KHỔ ĐẾ VÀ TẬP ĐẾ (giọng đọc Xuân Mai)

Bài giảng pháp học KHỔ ĐẾ VÀ TẬP ĐẾ được chuyển thể bản nghe qua giọng đọc của Cô Xuân Mai.

Jul 04, 202351:31
Audio bài 6: TƯỞNG VÀ THỨC (giọng đọc Xuân Mai)

Audio bài 6: TƯỞNG VÀ THỨC (giọng đọc Xuân Mai)

Bài giảng pháp học TƯỞNG VÀ THỨC được chuyển thể bản nghe qua giọng đọc của Cô Xuân Mai.

Jul 04, 202335:38
Audio bài 5: TÍNH CHẤT VÔ THƯỜNG VÔ NGÃ (giọng đọc Xuân Mai)

Audio bài 5: TÍNH CHẤT VÔ THƯỜNG VÔ NGÃ (giọng đọc Xuân Mai)

Bài giảng pháp học TÍNH CHẤT VÔ THƯỜNG VÔ NGÃ được chuyển thể bản nghe qua giọng đọc của Cô Xuân Mai.

Jul 04, 202333:08
Audio bài 4: LỘ TRÌNH TÂM BÁT TÀ ĐẠO (giọng đọc Xuân Mai)

Audio bài 4: LỘ TRÌNH TÂM BÁT TÀ ĐẠO (giọng đọc Xuân Mai)

Bài giảng pháp học LỘ TRÌNH TÂM BÁT TÀ ĐẠO được chuyển thể bản nghe qua giọng đọc của Cô Xuân Mai.

Jun 10, 202348:51
Audio bài 3: SỰ GIÁC NGỘ CỦA ĐỨC PHẬT (giọng đọc Xuân Mai)

Audio bài 3: SỰ GIÁC NGỘ CỦA ĐỨC PHẬT (giọng đọc Xuân Mai)

Bài giảng pháp học SỰ GIÁC NGỘ CỦA ĐỨC PHẬT được chuyển thể bản nghe qua giọng đọc của Cô Xuân Mai.

Jun 10, 202301:02:15
Audio bài 2: MỤC ĐÍCH CUỘC SỐNG (giọng đọc Xuân Mai)

Audio bài 2: MỤC ĐÍCH CUỘC SỐNG (giọng đọc Xuân Mai)

Bài giảng pháp học MỤC ĐÍCH CUỘC SỐNG được chuyển thể bản nghe qua giọng đọc của Cô Xuân Mai.

Jun 10, 202352:11
Audio bài 1: TÍNH CHẤT GIÁO PHÁP (giọng đọc Xuân Mai)

Audio bài 1: TÍNH CHẤT GIÁO PHÁP (giọng đọc Xuân Mai)

Bài giảng pháp học TÍNH CHẤT GIÁO PHÁP được chuyển thể bản nghe qua giọng đọc của Cô Xuân Mai.

Jun 10, 202343:07
BÌNH THẢN TRƯỚC KHEN CHÊ

BÌNH THẢN TRƯỚC KHEN CHÊ

Một trong những nội dung của Chánh niệm hay Trí nhớ chánh là : Nhớ đến bình thản trước khen chê. Mỗi ngày phải nhớ đến, phải nghĩ đến BÌNH THẢN TRƯỚC KHEN CHÊ để cho Tư tuệ này nổi trội trong bộ nhớ. Do vậy khi tiếp xúc trực tiếp hay đọc các bình luận trên mạng Chánh niệm sẽ khởi lên, sẽ nhớ được : BÌNH THẢN TRƯỚC KHEN CHÊ. Và lúc đó sẽ cảm nhận ngay trạng thái tâm bình thản trước mọi khen chê mà không có ức chế tâm, không có nhẫn chịu, nhẫn nhục trước nhận xét ca tụng hay phỉ báng. Mỗi người đều Văn - Tư - Tu như vậy thì sẽ nhanh chóng trở thành thói quen được cài đặt vào bộ nhớ và đạt được bình thản trước 8 ngọn gió đời với bất kỳ tình huống nào. Có thể viết hai câu này :

BÌNH THẢN TRƯỚC KHEN CHÊ

NGƯỜI TRÍ KHÔNG DAO ĐỘNG

Và dán nó vào nơi dễ bắt gặp nhất để Văn và Tư hàng ngày thì Tu tuệ sẽ tự động khởi lên. Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn

* Học và thực hành để có được:

+ Phương pháp để chấm dứt được 90 đến 95 % nỗi khổ nơi tâm

+ Kỹ năng sống thích nghi để hòa hợp với mọi hoàn cảnh

+ Kỹ năng chú tâm liên tục để nâng cao hiệu suất công việc

+ Cách sống an lạc, hạnh phúc từ bên trong

May 30, 202301:20
QUÁ GIANG

QUÁ GIANG

Quý vị hãy đọc câu chuyện dưới đây của Nguyên Ngọc Tư, mà theo tôi là một cây bút đặc biệt, tuy tôi mới chỉ đọc duy nhất câu chuyện này của vị đó. Có thể nhiều người sẽ hiểu câu chuyện này đề cập đến một sự thật : Không phải bao giờ hết lòng làm điều tốt lành cho người khác cũng nhận được kết quả tốt lành tương xứng như hiểu biết một chiều của các tôn giáo mà có khi hết lòng làm điều tốt lành cho người khác lại nhận được kết quả đắng chát như người cha trong truyện....

Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn

* Học và thực hành để có được:

+ Phương pháp để chấm dứt được 90 đến 95 % nỗi khổ nơi tâm

+ Kỹ năng sống thích nghi để hòa hợp với mọi hoàn cảnh

+ Kỹ năng chú tâm liên tục để nâng cao hiệu suất công việc

+ Cách sống an lạc, hạnh phúc từ bên trong

May 30, 202316:17
HAI LOẠI: TÍCH CỰC - VUI - THOẢI MÁI HAY HAI LOẠI HẠNH PHÚC

HAI LOẠI: TÍCH CỰC - VUI - THOẢI MÁI HAY HAI LOẠI HẠNH PHÚC

Đa phần nhân loại đều kinh nghiệm được tâm trạng Tích cực - Vui - Thoải mái với mức độ nhiều ít khác nhau tuỳ từng người. Khi có tâm trạng Tích cực - Vui - Thoải mái thì lúc đó ai cũng kinh nghiệm được lúc đó, tạm thời không có khổ, tạm thời hết khổ. Từ kinh nghiệm đó mà nhân loại nhận thức rằng, có được Tích cực - Vui - Thoải mái liên tục thì sẽ chấm dứt mọi nỗi khổ trong đời.... Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn

* Học và thực hành để có được:

+ Phương pháp để chấm dứt được 90 đến 95 % nỗi khổ nơi tâm

+ Kỹ năng sống thích nghi để hòa hợp với mọi hoàn cảnh

+ Kỹ năng chú tâm liên tục để nâng cao hiệu suất công việc

+ Cách sống an lạc, hạnh phúc từ bên trong

May 30, 202307:55
CÁI GÌ QUAN TRỌNG NHẤT?

CÁI GÌ QUAN TRỌNG NHẤT?

Mọi sự việc xẩy ra bao gồm những gì được thấy, được nghe, được  cảm nhận KHÔNG QUAN TRỌNG mà cái QUAN TRỌNG NHẤT LÀ NHẬN THỨC về đối tượng đó.     Vì sao ? Vì từ nhận thức, từ hiểu biết đối tượng mà sẽ phát sinh THÁI ĐỘ với đối tượng, rồi từ THÁI ĐỘ mà phát sinh PHẢN ỨNG bằng lời nói, hành động với đối tượng. Và do lời nói, hành động mà có KẾT QUẢ Khổ Vui, Ràng buộc hay Giải thoát với đối tượng.... Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn

* Học và thực hành để có được:

+ Phương pháp để chấm dứt được 90 đến 95 % nỗi khổ nơi tâm

+ Kỹ năng sống thích nghi để hòa hợp với mọi hoàn cảnh

+ Kỹ năng chú tâm liên tục để nâng cao hiệu suất công việc

+ Cách sống an lạc, hạnh phúc từ bên trong

May 30, 202302:12
GIÁC NGỘ BA TỰ TÁNH

GIÁC NGỘ BA TỰ TÁNH

Tự Tánh là một thuật ngữ Phật học Hán Việt, miền nam gọi là Tự Tánh, miền bắc gọi là Tự Tính. Theo nghĩa tiếng Việt Tự tánh hay Tự tính là TÍNH CHẤT TỰ CÓ của các sự vật hiện tượng vật chất và tinh thần ( Sắc và Danh ). Mỗi một sự vật hiện tượng có rất nhiều tự tính hay rất nhiều tính chất khác nhau mà vẫn quen gọi là đặc tính khác nhau. Các tự tánh hay tính chất khác nhau đó có thể được phân chia thành hai loại : Tự tánh chung và Tự tánh riêng....

Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn

* Học và thực hành để có được:

+ Phương pháp để chấm dứt được 90 đến 95 % nỗi khổ nơi tâm

+ Kỹ năng sống thích nghi để hòa hợp với mọi hoàn cảnh

+ Kỹ năng chú tâm liên tục để nâng cao hiệu suất công việc


+ Cách sống an lạc, hạnh phúc từ bên trong

May 30, 202306:28
Để Con Cái hạnh phúc

Để Con Cái hạnh phúc

Đây là kết luận của một bài báo bàn về chủ trương Giáo dục hạnh phúc cho học sinh Nhật bản :

   Cách nhanh nhất để làm hỏng một đứa trẻ là “giáo dục hạnh phúc”. Năm 2002 chính phủ Nhật bản bắt đầu thúc đẩy “giáo dục hạnh phúc”. Họ giảm bớt gánh nặng cho trẻ em. Kết quả là họ đã mất hơn 10 năm để chứng minh rằng nền giáo dục này là sai lầm....

Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn

* Học và thực hành để có được:

+ Phương pháp để chấm dứt được 90 đến 95 % nỗi khổ nơi tâm

+ Kỹ năng sống thích nghi để hòa hợp với mọi hoàn cảnh

+ Kỹ năng chú tâm liên tục để nâng cao hiệu suất công việc

+ Cách sống an lạc, hạnh phúc từ bên trong


Mar 16, 202303:41
Về Già chúng ta nương dựa vào ai?

Về Già chúng ta nương dựa vào ai?

Một cụ già sống trong nhà dưỡng lão đã cay đắng thốt lên. Bà cười nhạt nói với tôi : “Già dựa ai ? Dựa tiền. Ai nuôi ? Tiền nuôi. Mình có tiền còn sai nó làm được, chứ không có tiền thì nó cũng bỏ thôi con à.”

Người có tiền thì nghĩ là về già sẽ dựa vào tiền, nhưng nếu không có tiền thì về già dựa vào cái gì ? Và suy nghĩ cho kỹ càng thì tiền có thể giải quyết được mọi vấn đề cuộc sống, đặc biệt là khi về già hay không?....

Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn

* Học và thực hành để có được:

+ Phương pháp để chấm dứt được 90 đến 95 % nỗi khổ nơi tâm

+ Kỹ năng sống thích nghi để hòa hợp với mọi hoàn cảnh

+ Kỹ năng chú tâm liên tục để nâng cao hiệu suất công việc

+ Cách sống an lạc, hạnh phúc từ bên trong

Mar 16, 202303:56
Thuốc giảm đau và Thuốc Chữa Bệnh

Thuốc giảm đau và Thuốc Chữa Bệnh

Đây là ý kiến của A Tủa, một thanh niên Hmong đang theo học ĐH Fulbright:

“Em không thích cách người Kinh lên vùng cao làm từ thiện. Vì sau khi nhận quần áo, nhận lương thực, nhận tiền … người vùng cao NGÀY CÀNG Ỷ LẠI vào sự giúp đỡ. Một trăm năm trước, người Mông nổi tiếng với khả năng tự cung tự cấp. Giờ dân tộc em phụ thuộc vào sự cứu trợ từ phân bón đến giống lúa … MÀ VẪN KHÔNG ĐỦ ĂN.

Em nghĩ vùng cao không cần xây thêm trường học nữa. Vì trường học ở vùng cao đã tương đối đủ rồi. Chúng ta cần “xây” người dạy và “xây” cách dạy nhiều hơn. Em không hiểu những thầy cô giáo không biết tiếng Mông, không hiểu văn hoá Mông, không yêu trẻ con Mông sẽ dạy trẻ con thế nào ở những vùng như quê em.”....

Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn

* Học và thực hành để có được:

+ Phương pháp để chấm dứt được 90 đến 95 % nỗi khổ nơi tâm

+ Kỹ năng sống thích nghi để hòa hợp với mọi hoàn cảnh

+ Kỹ năng chú tâm liên tục để nâng cao hiệu suất công việc

+ Cách sống an lạc, hạnh phúc từ bên trong

Mar 16, 202305:05
Có phải "Giang Sơn dễ đổi, Tâm tánh khó dời" không?

Có phải "Giang Sơn dễ đổi, Tâm tánh khó dời" không?

Tất cả nhân loại, già trẻ, gái trai, giàu nghèo, ngu trí, dân tộc, tôn giáo nào cũng đều có mong ước giống nhau. Mong ước bao trùm, mong ước của mọi mong ước, là có được cuộc sống LUÔN LUÔN HẠNH PHÚC mà nói cụ thể hơn là mong ước luôn luôn sống với tâm trạng Tích cực - Vui - Thoải mái.

Ngoài mong ước căn bản, con người còn nhiều mong ước tốt đẹp khác nhau nhưng tựu trung, ai cũng mong ước mình là người thiện lương, người tốt đẹp, người vị tha, người sẵn lòng giúp đỡ kẻ khác, người nói lời nhu hoà không những với gia đình, bè bạn mà với tất cả mọi người. Trẻ con thì muốn ngoan ngoãn, học giỏi, vâng lời cha mẹ thầy cô, thương yêu anh chị em bạn bè, luôn làm những việc tốt cho mọi người, cho xã hội vv…

Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn

* Học và thực hành để có được:

+ Phương pháp để chấm dứt được 90 đến 95 % nỗi khổ nơi tâm

+ Kỹ năng sống thích nghi để hòa hợp với mọi hoàn cảnh

+ Kỹ năng chú tâm liên tục để nâng cao hiệu suất công việc

+ Cách sống an lạc, hạnh phúc từ bên trong

Mar 16, 202305:50
Tại đây có Vé đi về Tuổi Thơ

Tại đây có Vé đi về Tuổi Thơ

Cho tôi trở về LÚC SÁU TUỔI là tâm sự da diết của một người ở tuổi trung niên tuy đã thành đạt, đã giàu có, đã nổi tiếng nhưng cũng đang vô cùng thất vọng, vì đang phải đối mặt với bao nỗi lo toan cuộc đời, phải vật lộn, phải giành giật, phải tranh đấu rồi ghen tuông, hờn giận, căm uất, cay đắng bủa vây. Và so với quảng đời tuổi thơ hồn nhiên vô lo, vô nghĩ, tươi vui roi rói với những trò chơi dân gian đơn giản, cho dù khi đó cuộc sống vật chất còn nghèo nàn lạc hậu thì vẫn là một thiên đường tuổi thơ không ai không muốn trở lại một lần...

Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn

* Học và thực hành để có được:

+ Phương pháp để chấm dứt được 90 đến 95 % nỗi khổ nơi tâm

+ Kỹ năng sống thích nghi để hòa hợp với mọi hoàn cảnh

+ Kỹ năng chú tâm liên tục để nâng cao hiệu suất công việc

+ Cách sống an lạc, hạnh phúc từ bên trong

Mar 16, 202303:25
Ngộ nhận Con Đường

Ngộ nhận Con Đường

Đây là nhận thức chung của các tôn giáo về con đường đạo, con đường tu hành :

“Từ kinh Vedas và kinh Upannisshad rất cổ xưa, tới quyển The light on the Path… Nếu tìm kiếm kinh sách của mọi sắc dân và tôn giáo, bỏ đi lớp vỏ mê tín dị đoan, thì ở phần tinh tuý ta chỉ thấy có MỘT CON ĐƯỜNG DUY NHẤT cho người tìm đạo - có thể có được hiểu biết tinh thần thực sự và đó là MỘT CON ĐƯỜNG KHÓ KHĂN NHỌC NHẰN....

Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn

* Học và thực hành để có được:

+ Phương pháp để chấm dứt được 90 đến 95 % nỗi khổ nơi tâm

+ Kỹ năng sống thích nghi để hòa hợp với mọi hoàn cảnh

+ Kỹ năng chú tâm liên tục để nâng cao hiệu suất công việc

+ Cách sống an lạc, hạnh phúc từ bên trong

Mar 16, 202303:52
Khi Tôi là Phật Tử

Khi Tôi là Phật Tử

Như thế nào được gọi là Phật tử ?

Kinh Pháp môn căn bản thuộc Trung bộ kinh đã định nghĩa Phật tử thông qua định nghĩa về kẻ Phàm phu. Phàm phu là người không được nghe Pháp bậc Thánh, không thuần thục Pháp bậc Thánh, không tu tập Pháp bậc Thánh. Nghĩa là Phàm phu không có Văn tuệ ( không được nghe ), không có Tư tuệ ( không thuần thục ), không có Tu tuệ ( không tu tập ) và theo chiều ngược lại thì Phật tử là con của Phật, là người có TRÍ TUỆ, là người HIỂU BIẾT ĐÚNG SỰ THẬT do nghe Pháp bậc Thánh ( Văn tuệ ), do tư duy Pháp bậc Thánh ( Tư tuệ ), do tu tập Pháp bậc Thánh ( Tu tuệ )....

Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn

* Học và thực hành để có được:

+ Phương pháp để chấm dứt được 90 đến 95 % nỗi khổ nơi tâm

+ Kỹ năng sống thích nghi để hòa hợp với mọi hoàn cảnh

+ Kỹ năng chú tâm liên tục để nâng cao hiệu suất công việc

+ Cách sống an lạc, hạnh phúc từ bên trong

Mar 16, 202307:14
Chữ DUYÊN trong Chánh Pháp

Chữ DUYÊN trong Chánh Pháp

Chữ Duyên trong thuật ngữ Phật học liên quan đến chữ Duyên Khởi, mà Duyên Khởi là nền tảng cho mọi kiến thức mà Đức Phật đã khám phá và truyền dạy. Có một câu trong kinh điển mà Đức Phật đã khẳng định : Ai thấy ( biết như thật ) Lý Duyên Khởi là thấy ( biết như thật ) Pháp. Ai thấy ( biết như thật ) Pháp là thấy ( biết như thật ) Như Lai.....

Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn

* Học và thực hành để có được:

+ Phương pháp để chấm dứt được 90 đến 95 % nỗi khổ nơi tâm

+ Kỹ năng sống thích nghi để hòa hợp với mọi hoàn cảnh

+ Kỹ năng chú tâm liên tục để nâng cao hiệu suất công việc

+ Cách sống an lạc, hạnh phúc từ bên trong

Mar 16, 202306:07
Hướng dẫn toạ thiền quán tự do (thọ, tâm, pháp)

Hướng dẫn toạ thiền quán tự do (thọ, tâm, pháp)

Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn

* Học và thực hành để có được:

+ Phương pháp để chấm dứt được 90 đến 95 % nỗi khổ nơi tâm

+ Kỹ năng sống thích nghi để hòa hợp với mọi hoàn cảnh

+ Kỹ năng chú tâm liên tục để nâng cao hiệu suất công việc

+ Cách sống an lạc, hạnh phúc từ bên trong

Feb 12, 202330:24
Hướng dẫn toạ thiền quán pháp 8 - Tuệ tri Chỉ và Quán

Hướng dẫn toạ thiền quán pháp 8 - Tuệ tri Chỉ và Quán

Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn

* Học và thực hành để có được:

+ Phương pháp để chấm dứt được 90 đến 95 % nỗi khổ nơi tâm

+ Kỹ năng sống thích nghi để hòa hợp với mọi hoàn cảnh

+ Kỹ năng chú tâm liên tục để nâng cao hiệu suất công việc

+ Cách sống an lạc, hạnh phúc từ bên trong

Feb 12, 202334:60
Hướng dẫn toạ thiền quán pháp 7 - Tuệ tri Không, Vô Tướng, Vô Tác

Hướng dẫn toạ thiền quán pháp 7 - Tuệ tri Không, Vô Tướng, Vô Tác

Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn

* Học và thực hành để có được:

+ Phương pháp để chấm dứt được 90 đến 95 % nỗi khổ nơi tâm

+ Kỹ năng sống thích nghi để hòa hợp với mọi hoàn cảnh

+ Kỹ năng chú tâm liên tục để nâng cao hiệu suất công việc

+ Cách sống an lạc, hạnh phúc từ bên trong

Feb 12, 202337:12
Hướng dẫn toạ thiền quán pháp 6 - Tuệ tri Tứ Thánh Đế

Hướng dẫn toạ thiền quán pháp 6 - Tuệ tri Tứ Thánh Đế

Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn

* Học và thực hành để có được:

+ Phương pháp để chấm dứt được 90 đến 95 % nỗi khổ nơi tâm

+ Kỹ năng sống thích nghi để hòa hợp với mọi hoàn cảnh

+ Kỹ năng chú tâm liên tục để nâng cao hiệu suất công việc

+ Cách sống an lạc, hạnh phúc từ bên trong

Feb 12, 202344:35
Hướng dẫn toạ thiền+thiền nằm quán pháp 5 - Tuệ tri Khổ đế và Tập đế

Hướng dẫn toạ thiền+thiền nằm quán pháp 5 - Tuệ tri Khổ đế và Tập đế

Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn

* Học và thực hành để có được:

+ Phương pháp để chấm dứt được 90 đến 95 % nỗi khổ nơi tâm

+ Kỹ năng sống thích nghi để hòa hợp với mọi hoàn cảnh

+ Kỹ năng chú tâm liên tục để nâng cao hiệu suất công việc

+ Cách sống an lạc, hạnh phúc từ bên trong

Feb 12, 202301:05:24
Hướng dẫn toạ thiền quán pháp 4 - Tuệ tri Diệt đế và Đạo đế

Hướng dẫn toạ thiền quán pháp 4 - Tuệ tri Diệt đế và Đạo đế

Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn

* Học và thực hành để có được:

+ Phương pháp để chấm dứt được 90 đến 95 % nỗi khổ nơi tâm

+ Kỹ năng sống thích nghi để hòa hợp với mọi hoàn cảnh

+ Kỹ năng chú tâm liên tục để nâng cao hiệu suất công việc

+ Cách sống an lạc, hạnh phúc từ bên trong

Feb 12, 202340:28
Hướng dẫn toạ thiền quán pháp 3 - Tuệ tri Khổ đế + Tập Đế

Hướng dẫn toạ thiền quán pháp 3 - Tuệ tri Khổ đế + Tập Đế

Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn

* Học và thực hành để có được:

+ Phương pháp để chấm dứt được 90 đến 95 % nỗi khổ nơi tâm

+ Kỹ năng sống thích nghi để hòa hợp với mọi hoàn cảnh

+ Kỹ năng chú tâm liên tục để nâng cao hiệu suất công việc

+ Cách sống an lạc, hạnh phúc từ bên trong

Feb 12, 202351:55
Hướng dẫn toạ thiền quán pháp 2 - Tuệ tri Lý Duyên Khởi

Hướng dẫn toạ thiền quán pháp 2 - Tuệ tri Lý Duyên Khởi

Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn

* Học và thực hành để có được:

+ Phương pháp để chấm dứt được 90 đến 95 % nỗi khổ nơi tâm

+ Kỹ năng sống thích nghi để hòa hợp với mọi hoàn cảnh

+ Kỹ năng chú tâm liên tục để nâng cao hiệu suất công việc

+ Cách sống an lạc, hạnh phúc từ bên trong

Feb 12, 202348:13
Hướng dẫn toạ thiền quán pháp 1 - Tuệ tri vị ngọt, sự nguy hiểm, sự xuất ly

Hướng dẫn toạ thiền quán pháp 1 - Tuệ tri vị ngọt, sự nguy hiểm, sự xuất ly

Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn

* Học và thực hành để có được:

+ Phương pháp để chấm dứt được 90 đến 95 % nỗi khổ nơi tâm

+ Kỹ năng sống thích nghi để hòa hợp với mọi hoàn cảnh

+ Kỹ năng chú tâm liên tục để nâng cao hiệu suất công việc

+ Cách sống an lạc, hạnh phúc từ bên trong

Feb 12, 202353:55
Hướng dẫn toạ thiền quán tâm 8

Hướng dẫn toạ thiền quán tâm 8

Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn

* Học và thực hành để có được:

+ Phương pháp để chấm dứt được 90 đến 95 % nỗi khổ nơi tâm

+ Kỹ năng sống thích nghi để hòa hợp với mọi hoàn cảnh

+ Kỹ năng chú tâm liên tục để nâng cao hiệu suất công việc

+ Cách sống an lạc, hạnh phúc từ bên trong

Feb 12, 202344:14
Hướng dẫn toạ thiền +thiền nằm quán tâm 7

Hướng dẫn toạ thiền +thiền nằm quán tâm 7

Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn

* Học và thực hành để có được:

+ Phương pháp để chấm dứt được 90 đến 95 % nỗi khổ nơi tâm

+ Kỹ năng sống thích nghi để hòa hợp với mọi hoàn cảnh

+ Kỹ năng chú tâm liên tục để nâng cao hiệu suất công việc

+ Cách sống an lạc, hạnh phúc từ bên trong

Feb 12, 202301:06:32
Hướng dẫn toạ thiền quán tâm 6

Hướng dẫn toạ thiền quán tâm 6

Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn

* Học và thực hành để có được:

+ Phương pháp để chấm dứt được 90 đến 95 % nỗi khổ nơi tâm

+ Kỹ năng sống thích nghi để hòa hợp với mọi hoàn cảnh

+ Kỹ năng chú tâm liên tục để nâng cao hiệu suất công việc

+ Cách sống an lạc, hạnh phúc từ bên trong

Feb 12, 202343:12
Hướng dẫn toạ thiền quán tâm 5

Hướng dẫn toạ thiền quán tâm 5

Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn

* Học và thực hành để có được:

+ Phương pháp để chấm dứt được 90 đến 95 % nỗi khổ nơi tâm

+ Kỹ năng sống thích nghi để hòa hợp với mọi hoàn cảnh

+ Kỹ năng chú tâm liên tục để nâng cao hiệu suất công việc

+ Cách sống an lạc, hạnh phúc từ bên trong

Feb 12, 202341:31
Hướng dẫn toạ thiền quán tâm 4

Hướng dẫn toạ thiền quán tâm 4

Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn

* Học và thực hành để có được:

+ Phương pháp để chấm dứt được 90 đến 95 % nỗi khổ nơi tâm

+ Kỹ năng sống thích nghi để hòa hợp với mọi hoàn cảnh

+ Kỹ năng chú tâm liên tục để nâng cao hiệu suất công việc

+ Cách sống an lạc, hạnh phúc từ bên trong

Feb 12, 202343:40