Skip to main content
Spotify for Podcasters
ParkisPodden

ParkisPodden

By Norges Parkinsonforbund

I Parkispodden Forskning møter du noen av de fremste norske og internasjonale forskerne som ser på ulike aspekter ved Parkinsons sykdom. En sykdom som fortsatt er en stor gåte for verdens parkinsonforskere, 205 år etter at den britiske legen James Parkinson for første gang beskrev den.
Available on
Apple Podcasts Logo
Google Podcasts Logo
Overcast Logo
RadioPublic Logo
Spotify Logo
Currently playing episode

Parkispodden - en oversikt

ParkisPoddenMay 31, 2018

00:00
30:18
Parkinsons sykdom – ulike behandlingsformer

Parkinsons sykdom – ulike behandlingsformer

I avansert behandling ved Parkinsons sykdom kan det benyttes flytende levodopa i Duodopa- eller Lecigonpumper, men mange benytter også dopaminagonisten Apomorfin. I denne episoden møter vi den internasjonalt anerkjente parkinsonforskeren professor Andrew Lees fra England, som regnes som «Mr. Apomorfin». Han var en av de første som introduserte nettopp apomorfin i parkinsonbehandlingen. I tillegg kan du høre professor Bastiaan Bloem fortelle mer om viktigheten av tverrfaglighet og ParkinsonNet i oppfølgingen, og mer om stamcellebehandlingen i Sverige.

 
Gjester: Bastiaan Bloem (professor Radboud University Medical Center, Nijmegen), ParkinsonNet. Andrew Lees (professor University College London og National Hospital for Neurology and Neurosurgery) og Håkan Widner (professor Lunds universitet).

Med programleder Nils Johan Halvorsen og husnevrolog Espen Dietrichs, professor ved OUS

Produsert av Tid og Lyst AS for Norges Parkinsonforbund, med støtte fra Stiftelsen Dam.

Oct 21, 202228:46
Avansert behandling - dyp hjernestimulering (DBS)

Avansert behandling - dyp hjernestimulering (DBS)

 Forskerne har hittil ikke funnet behandlinger som effektivt kan bremse eller stoppe Parkinsons sykdom, eller sykdomsforløpet. All behandling av Parkinsons sykdom dreier seg i dag i stor grad om symptomlindring. I denne episoden forteller ulike forskerne om dagens behandlingsformer ved Parkinsons sykdom, og ser spesielt på avansert behandling og dyp hjernestimulering (DBS), en behandlingsform benyttet av mange med parkinson.

Gjester: Silje Bjerknes (nevrolog OUS) og Jens Volkmann (professor Uniklinikum Würzburg).

Med programleder Nils Johan Halvorsen og husnevrolog Espen Dietrichs, professor ved OUS

Produsert av Tid og Lyst AS for Norges Parkinsonforbund, med støtte fra Stiftelsen Dam.

Oct 15, 202226:07
Eksperimentell forskning – er det løsningen på parkinsongåten?

Eksperimentell forskning – er det løsningen på parkinsongåten?

Studier av den «normale» hjernen er helt avgjørende for at forskerne skal kunne forstå og behandle sykdommer som parkinson.I denne episoden får du vite mer om grunnforskningen som prøver å kartlegge hvordan hjernen og hjernecellene fungerer.

Gjester: Kari Fladmark (professor ved UiB) og Vidar Gundersen (professor OUS).

Med programleder Nils Johan Halvorsen og husnevrolog Espen Dietrichs, professor ved OUS

Produsert av Tid og Lyst AS for Norges Parkinsonforbund, med støtte fra Stiftelsen Dam.

Oct 12, 202224:51
Kliniske studier

Kliniske studier

Neuro-SysMed er Norges første senter for klinisk behandling innen nevrologi. På sikt er målet utprøvende behandling på mennesker med parkinson. I denne episoden peker forskerne på at kliniske studier er helt nødvendige for å kunne forstå sykdomsutviklingen, og for å teste ut effekten av medisiner. Du får høre mer om kliniske studier, og får svar på hvordan du kan gå frem hvis du ønsker å delta.

Gjester: Ole-Bjørn Tysnes (professor ved Haukeland universitetssjukehus). Charalampos Tzoulis (professor ved Haukeland universitetssjukehus, meddirektør for Neuro-SysMed). Bård Uleberg (leder ved analyseseksjonen ved SKDE, Helseatlaset).

Med programleder Nils Johan Halvorsen og husnevrolog Espen Dietrichs, professor ved OUS

Produsert av Tid og Lyst AS for Norges Parkinsonforbund, med støtte fra Stiftelsen Dam.


Oct 05, 202225:22
På veien mot en kur – årsakene til Parkinsons sykdom

På veien mot en kur – årsakene til Parkinsons sykdom

Parkinsonforskerne har lett etter en kur for parkinson i 205 år, foreløpig uten å lykkes. Det forskes bredere og mer omfattende enn noen gang tidligere i historien, og forskerne vet i dag at Parkinsons sykdom ikke er én sykdom.  I denne episoden spør vi om hva som kan være årsakene til sykdommen.

Gjester: Kaja Nordengen (lege og forsker ved OUS) og Per Borghammer (Professor ved Aarhus Universitet).

Med programleder Nils Johan Halvorsen og husnevrolog Espen Dietrichs, professor ved OUS

Produsert av Tid og Lyst AS for Norges Parkinsonforbund, med støtte fra Stiftelsen Dam.

Oct 01, 202224:04
Genetikk – genenes betydning for Parkinsons sykdom

Genetikk – genenes betydning for Parkinsons sykdom

Hvilken betydning har genetikk for Parkinsons sykdom? Forskerne vet at det å få Parkinsons sykdom ikke har en felles årsak hos alle pasienter. Det er en liten andel pasienter, kanskje rundt 5 prosent, som har en rent arvelig Parkinsons sykdom. Det betyr at 95 prosent har en ikke-arvelig Parkinsons sykdom. Betyr arv noe hos dem? Det ser parkinsonforskerne nærmere på i denne episoden.

Gjester: Mathias Toft (professor ved OUS) og Lasse Pihlstrøm (nevrolog og overlege ved OUS).

Med programleder Nils Johan Halvorsen og husnevrolog Espen Dietrichs, professor ved OUS

Produsert av Tid og Lyst AS for Norges Parkinsonforbund, med støtte fra Stiftelsen Dam.

Sep 28, 202223:38
Hjernebanker – de viktige forskningskildene

Hjernebanker – de viktige forskningskildene

Tenk deg en bank full av hjerner. Det kan høres dramatisk ut at mennesker donerer hjernen sin, og at den settes inn i en hjernebank etter deres bortgang. Men for fremtidige generasjoner kan det være et avgjørende bidrag for forskerne til å forstå Parkinsons sykdom bedre, og komme enda nærmere en kur. I denne episoden møter vi den internasjonalt kjente parkinsonforskeren professor Andrew Lees og professor Charalampos Tzoulis, som forteller mer om betydningen av hjernebanker.

Gjester: Charalampos Tzoulis (professor ved Haukeland universitetssjukehus, meddirektør for Neuro-SysMed). Andrew Lees (professor University College London og National Hospital for Neurology and Neurosurgery).

Med programleder Nils Johan Halvorsen og husnevrolog Espen Dietrichs, professor ved OUS

Produsert av Tid og Lyst AS for Norges Parkinsonforbund, med støtte fra Stiftelsen Dam. 

Sep 21, 202221:40
Parkinsons sykdom - den gåtefulle historien

Parkinsons sykdom - den gåtefulle historien

Parkinson er fortsatt en stor gåte for verdens parkinsonforskere, 205 år etter at den britiske legen James Parkinson for første gang beskrev sykdommen. I denne episoden tar professor Espen Dietrichs oss med på veien gjennom historien til Parkinsons sykdom, helt frem til vår tid.

Med programleder Nils Johan Halvorsen og husnevrolog Espen Dietrichs, professor ved OUS 

Produsert av Tid og Lyst AS for Norges Parkinsonforbund, med støtte fra Stiftelsen Dam.

Sep 16, 202226:50
Send oss dine spørsmål!

Send oss dine spørsmål!

Vi er snart klare for en ny sesong, og denne gangen skal det handle om forskningen som skjer på Parkinsons sykdom. Vi snakker med en rekke ulike eksperter fra både inn- og utland. I studio sitter programleder Nils Johan Halvorsen sammen med nevrolog og forsker Espen Dietrichs, og de vil gjerne ha spørsmål fra lytterne. Har du spørsmål til hva som skjer på dette feltet? Send en mail til parkispodden@tidoglyst.no! 

Aug 09, 202202:05
Episode 5: Mat og ernæring ved Parkinsons sykdom

Episode 5: Mat og ernæring ved Parkinsons sykdom

I denne episoden løfter vi fram mat, ernæring og kosthold i forhold til Parkinsons sykdom. Du møter klinisk ernæringsfysiolog Asta Bye, som har arbeidet med parkinson i en årrekke. Hun gir deg gode ernæringsråd og tips du kan bruke i hverdagen med Parkinsons sykdom.

Gjester: Asta Bye (klinisk ernæringsfysiolog) OsloMet
Programleder: Nils Johan Halvorsen
Produsert av Tid og Lyst AS for Norges Parkinsonforbund, med støtte fra Stiftelsen Dam.

Dec 17, 202119:48
Episode 4: Den gode hjelperen, psykologen

Episode 4: Den gode hjelperen, psykologen

Når man lever med en parkinsondiagnose vil noen kunne forsøke mye og kanskje gå langt for å finne nye måter for å kunne ha et så godt liv som mulig med sykdommen. I denne episoden møter du psykolog Per-Ola Rike som snakker mer om den menneskelige psyke og sentrale psykologiske problemstillinger knyttet til det å få Parkinsons sykdom.

Gjester: Per-Ola Rike (psykolog) ved Sunnaas sykehus og Unicare Fram.
Programleder: Nils Johan Halvorsen
Produsert av Tid og Lyst AS for Norges Parkinsonforbund, med støtte fra Stiftelsen Dam.

Dec 17, 202122:32
Episode 3: Brain Camp - Hvordan holde hode og kropp i gang på best mulig måte?

Episode 3: Brain Camp - Hvordan holde hode og kropp i gang på best mulig måte?

Du møter i denne episoden Bjørn Skare, som fikk parkinsondiagnosen i 2014. Her forteller han om livet med sykdommen og hvordan han håndterer sin parkinson i hverdagen. Vi er med Bjørn til «Brain Camp» i Kristiansand og får et unikt innblikk i dette behandlingstilbudet.

Gjester: Bjørn Skare (har selv parkinson og tidligere leder i O/A Parkinsonforening). Kiropraktor Kim Tore Johansen ved Klinikk for alle - Nevrosenter Kristiansand.
Programleder: Nils Johan Halvorsen
Produsert av Tid og Lyst AS for Norges Parkinsonforbund, med støtte fra Stiftelsen Dam.

Dec 17, 202123:43
Episode 2: Hva kan jeg gjøre selv?

Episode 2: Hva kan jeg gjøre selv?

Tidligere var det slik at når man fikk Parkinsons sykdom så fikk man en beskjed hos nevrologen; gå hjem og spis medisinene dine. I dag er oppfølgingstilbudene flere, kunnskapen større og det er en rekke ting som du selv kan gjøre noe med for å kunne leve best mulig med sykdommen. Hør helsefaglig rådgiver i Norges Parkinsonforbund Ragnhild Støkket fortelle mer om dette. Du møter også informasjonssjef Ola Lillenes i NAFKAM som står på din side som pasient. NAFKAM forsker på det alternative behandlingsfeltet og undersøker om ulike former for alternativ behandling fungerer og gjør informasjonen tilgjengelig for alle.

Gjester: Ragnhild Støkket (helsefaglig rådgiver i Norges Parkinsonforbund), Ola Lillenes, informasjonssjef ved Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin (NAFKAM)
Programleder: Nils Johan Halvorsen
Produsert av Tid og Lyst AS for Norges Parkinsonforbund, med støtte fra Stiftelsen Dam.

Dec 17, 202121:57
Episode 1: Tverrfaglig og ikke-medikamentell behandling

Episode 1: Tverrfaglig og ikke-medikamentell behandling

Tverrfaglig og ikke-medikamentell behandling er en svært viktig del av den medisinske behandlingen av parkinsonpasienter. I denne episoden hjelper professor og nevrolog Espen Dietrichs oss med å klargjøre begreper og forteller mer om ulike parkinsonsymptomer og ulike behandlingsformer. Vi møter også parkinsonboksegruppen i Oslo og deltar på deres effektive parkinsontrening.

Gjester: Espen Dietrichs (professor og nevrolog ved OUS). Anders Leines (har parkinson og deltar på boksetrening), boksegruppen i Oslo og Akershus Parkinsonforening.
Programleder: Nils Johan Halvorsen
Produsert av Tid og Lyst AS for Norges Parkinsonforbund, med støtte fra Stiftelsen Dam.

Dec 17, 202122:34
Impulskontrollforstyrrelser Episode 2 – Den lange kampen for erstatning

Impulskontrollforstyrrelser Episode 2 – Den lange kampen for erstatning

I denne episoden belyser ParkisPodden de alvorlige bivirkningene av parkinsonmedisinene dopaminagonister, som kan føre til alvorlige impulskontrollforstyrrelser. Mange mennesker med parkinson har fremmet erstatningskrav på grunn av blant annet manglende informasjon fra helsevesenet om disse bivirkningene. Flere saker venter nå på behandling hos Norsk pasientskadeerstatning og deres klageorgan Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten. Advokat Janne Larsen står side ved side med pasientene i disse krevende sakene. Hun oppfordrer i ParkisPodden deg som trenger støtte i den lange kampen mot systemet om å ta kontakt.

Gjester: Terje Larsen (pårørende), Janne Larsen (advokat), Anne-Mette Gulaker (Norsk pasientskadeerstatning), Anita Bjørke Skjold (Juridisk saksbehandlet ved Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten/Helseklage), Britt Inger Skaanes (Generalsekretær i Norges Parkinsonforbund).

Programleder: Nils Johan Halvorsen

Produsert av Tid og Lyst AS for Norges Parkinsonforbund, med støtte fra Lotteri- og stiftelsestilsynet

Nov 12, 202125:10
Impulskontrollforstyrrelser Episode 1 - Dopaminagonistenes mørke sider

Impulskontrollforstyrrelser Episode 1 - Dopaminagonistenes mørke sider

Marit og Terje så fram til en lang pensjonisttilværelse sammen. Men i starten av 2021 gikk dessverre Marit bort på grunn av kreft. Hun hadde i flere år slitt med Parkinsons sykdom, og ble medisinert med parkinsonmedisinene dopaminagonister. Det gjorde at Marit etter hvert utviklet impulskontrollforstyrrelser. Millioner av kroner forsvant på kort tid ukritisk ut av deres kontoer til tvilsomme investeringer i utlandet. Terje står nå alene igjen i den lange kampen for erstatning, oppreisning og krav om bedre informasjon om dopaminagonisters bivirkninger. I ParkisPodden får du høre Marit og Terjes sterke historie.

Gjester: Terje Larsen (pårørende), Espen Dietrichs (professor og nevrolog), Janne Larsen (advokat).
Programleder: Nils Johan Halvorsen
Produsert av Tid og Lyst AS for Norges Parkinsonforbund, med støtte fra Lotteri- og stiftelsestilsynet

Nov 12, 202121:35
Avansert behandling, episode 2

Avansert behandling, episode 2

(Denne episoden er fra et arrangement som ble strømmet live til Facebook fredag 9. april. Du finner filmen på YouTube.)

Her snakker vi med noen av landets fremste eksperter på avansert behandling, som forteller at de fortsatt er der for deg – og at avansert behandling kan være en god løsning når dine parkinsonmedisiner ikke lenger har så god effekt som ønsket. Hør episoden og få siste nytt om avansert behandling.

Gjester: • Espen Dietrichs Oslo universitetssykehus • Ole-Bjørn Tysnes, Haukeland universitetssjukehus • Jan Aasly, St. Olavs Hospital • Stein-Helge Tingvoll, Innlandet sykehus (Lillehammer) • Silje Kristin Bjerknes, Oslo universitetssykehus.

Programleder: Nils Johan Halvorsen
Produsent: Pia Pedersen
Produsert av Tid&Lyst for Norges Parkinsonforbund.
Prosjektet er støttet av Stiftelsen Dam.

Apr 23, 202140:06
Avansert behandling, episode 1

Avansert behandling, episode 1

(Denne episoden er fra et arrangement som ble strømmet live til Facebook fredag 9. april. Du finner filmen på YouTube.)

Her snakker vi med noen av landets fremste eksperter på avansert behandling, som forteller at de fortsatt er der for deg – og at avansert behandling kan være en god løsning når dine parkinsonmedisiner ikke lenger har så god effekt som ønsket. Hør episoden og få siste nytt om avansert behandling.

Gjester: • Espen Dietrichs Oslo universitetssykehus • Ole-Bjørn Tysnes, Haukeland universitetssjukehus • Jan Aasly, St. Olavs Hospital • Stein-Helge Tingvoll, Innlandet sykehus (Lillehammer) • Silje Kristin Bjerknes, Oslo universitetssykehus.

Programleder: Nils Johan Halvorsen
Produsent: Pia Pedersen
Produsert av Tid&Lyst for Norges Parkinsonforbund.
Prosjektet er støttet av Stiftelsen Dam.

Apr 23, 202101:08:35
Korona spesial - Cannabis

Korona spesial - Cannabis

Det er stor interesse for ulike cannabisprodukter hos enkeltpersoner med Parkinsons sykdom. Noen etterspør mer informasjon, og det pågår engasjerte diskusjoner i sosiale medier. Men hva sier forskningen? Hva vet vi egentlig om Parkinsons sykdom og cannabis? Vil fagmiljøene anbefale dette? Det kan du høre mer om i denne episoden av ParkisPodden, hvor avtroppende generalsekretær i forbundet, Magne Wang Fredriksen, sammen med kompetente fagpersoner er på plass i studio for å diskutere Parkinsons sykdom og cannabis.

Gjester: Magne Wang Fredriksen, Guido Alves, Aleksander Hagen Erga
Programleder: Nils Johan Halvorsen
Produsert av Tid og Lyst AS for Norges Parkinsonforbund, med støtte fra Stiftelsen Dam.

Jan 22, 202126:25
Korona spesial - Lav stemme

Korona spesial - Lav stemme

Opp mot 90 prosent av alle personer med parkinson vil på ett eller annet tidspunkt i livet merke utfordringer med kommunikasjonsevnen. Men alle har rett til logopedhjelp. Da kan det å gå til en logoped med parkinsonkompetanse være en god løsningen. I denne episoden møter vi pårørende Diane Amundsen som forteller om sin manns lave stemme og hvordan taleutfordringene håndteres i hverdagen. Logoped Katrine Kvisgaard forteller mer om hva logopeder konkret kan gjøre for deg som har utfordringer med kommunikasjonen og svak stemme.

Gjester: Diane Amundsen, Katrine Kvisgaard
Programleder:
Nils Johan Halvorsen
Produsert av Tid og Lyst AS for Norges Parkinsonforbund, med støtte fra Stiftelsen Dam.

Jan 20, 202130:04
Korona spesial - Den gode samtalen

Korona spesial - Den gode samtalen

Johannes (43) har hatt parkinson i rundt 7 år. Han forteller at det var et sjokk å få diagnosen, og det satte mange tanker og følelser i sving. Det første han sa til kona var «unnskyld, beklager at det ble slik». Johannes tenkte med en gang på sin rolle i familien, og at hans parkinson kunne bli en byrde for kona Janet og deres to barn. Janet har hatt som utgangspunkt fra første dag at «vi får vi prøve å møte sykdommen sammen, på best mulig måte». Du møter også familieterapeut Bjørn Tore Bergem som kommer med gode råd om hvordan familier sammen kan håndtere Parkinsons sykdom.

Gjester: Johannes Kleppe, Janet Kleppe, Bjørn Tore Bergem.
Programleder: Nils Johan Halvorsen
Produsert av Tid og Lyst AS for Norges Parkinsonforbund, med støtte fra Stiftelsen Dam.

Jan 18, 202136:23
Korona spesial - Fagpersonene

Korona spesial - Fagpersonene

Koronasituasjonen har i perioder gjort det vanskelig for mennesker med parkinson å gjennomføre sine faste aktiviteter og få nødvendig oppfølging av viktige fagmiljøer. Hva kan ulike fagpersoner bidra med nå? Hvilke erfaringer har de gjort seg i koronatiden? Her møter du Per Ola Wold-Olsen og Ragnhild Støkket, fagveiledere for fysioterapi og sykepleierne i ParkinsonNet. De forteller om utfordringer, ensomhet og endrede rutiner og aktiviteter for brukerne, men også om alle de nye mulighetene disse spesielle koronatider har gitt for å komme opp med nye digitale løsninger for å ivareta en form for sosialt liv, aktiviteter og nødvendig trening.

Gjester: Per Ola Wold-Olsen, Ragnhild Støkket
Programleder:
Nils Johan Halvorsen
Produsert av Tid og Lyst AS for Norges Parkinsonforbund, med støtte fra Stiftelsen Dam.

Jan 15, 202121:49
Korona spesial - Pårørende

Korona spesial - Pårørende

I ParkisPodden dykker vi ned i hva parkinson vanligvis er – til hvordan det er å leve med parkinson i disse koronatider. Nedstengning av samfunnet og strenge koronatiltak har rammet hardt både pårørende og deres kjære med parkinson som bor på sykehjem. I fem uker var pårørende Svein Stuge adskilt fra å besøke sin kone, mens pårørende Jo Heier opplever at den sosiale isolasjonen i tillegg til sin kones parkinson, har forsterket utfordringene, blant annet siden det nå er færre arenaer man kan oppsøke – noe som ofte krever at de pårørende må ta enda mer initiativ i hverdagen.

Gjester: Svein Stuge, Jo Heier
Programleder:
Nils Johan Halvorsen
Produsert av Tid og Lyst AS for Norges Parkinsonforbund, med støtte fra Stiftelsen Dam.

Jan 12, 202129:11
Korona spesial - Ensomhet

Korona spesial - Ensomhet

Den ekstraordinære hverdagen koronasituasjonen fører med seg kan for mange med parkinson og deres pårørende oppleves ekstra utfordrende. Et stort antall nordmenn kjenner daglig på ensomheten, og mangler et nært nettverk av mennesker rundt seg i en normaltid – det merkes ekstra godt i denne koronatiden hvor de negative følelsene og tankene kan bli forsterket av nedstengning, isolasjon og nettopp ensomhet.

Gjester: Geir Steinkjær, Edgar Valdmanis
Programleder:
Nils Johan Halvorsen
Produsert av Tid og Lyst AS for Norges Parkinsonforbund, med støtte fra Stiftelsen Dam.

Jan 07, 202130:15
Korona spesial - Forskningen

Korona spesial - Forskningen

Koronasituasjonen har blitt en tilleggsbelastning for mange mennesker med parkinson og pårørende i hverdagen. Er mennesker med parkinson ekstra koronautsatt? Hva kan de selv gjøre for å få en best mulig hverdag? Påvirkes hjernen ved Covid-19? Hva sier forskningen? Spørsmålene er mange, og i ParkisPodden korona spesial kan du lytte til ekspertenes svar, råd og vurderinger.

Gjester: Espen Dietrichs, Michaela D. Gjerstad, Anne Hege Aamodt
Programleder: Nils Johan Halvorsen
Produsert av Tid og Lyst AS for Norges Parkinsonforbund, med støtte fra Stiftelsen Dam.

Jan 07, 202121:27
Episode 1 – ParkisPodden Spesial - Spilleavhengighet
Nov 04, 201930:30
Episode 2 – ParkisPodden Spesial – Spilleavhengighet
Nov 04, 201934:12
Episode 3 – ParkisPodden Spesial – Spilleavhengighet
Nov 04, 201930:52
Parkispodden - en oversikt
May 31, 201830:18
Hva er Parkinson
May 16, 201829:04
Livet med Parkinson
May 16, 201836:17
Trening
May 16, 201826:48
Stamcelleforskning
May 16, 201829:37
Søvn
May 16, 201817:49
Musikk som terapi
May 16, 201832:54
Impulsforstyrrelser og apati
May 16, 201831:57
Helseministeren og ParkinsonNet
May 16, 201821:52
Angst og depresjon
May 16, 201832:46
Trailer Parkispodden
May 09, 201802:42