Skip to main content
Spotify for Podcasters
Terve!

Terve!

By Terve! Podcast

Terve! on NHG:n podcast vaikuttavuudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa. Tulevissa jaksoissa tapaamme ihmisiä, jotka oikeasti tietävät, mitä vaikuttavuus on. Lähde kanssamme selvittämään, miten vaikuttavuuden maailmaan kannattaa syventyä ja miten ottaa ne ensimmäiset konkreettiset askeleet.
Available on
Apple Podcasts Logo
Google Podcasts Logo
Pocket Casts Logo
RadioPublic Logo
Spotify Logo
Currently playing episode

Vaikuttavuuden mittaaminen: Vieraana Pirjo Mustonen

Terve!May 26, 2021

00:00
01:06:11
Muutos - onko se kirous vai mahdollisuus?: Vieraana Lilli Väisänen

Muutos - onko se kirous vai mahdollisuus?: Vieraana Lilli Väisänen

Millaisia haasteita ja mahdollisuuksia hyvinvointialueiden käynnistyminen tarjoaa? Miten ammattilaisen ja potilaan tai asiakkaan kohtaamista tulisi kehittää? Palveluiden muotoilun merkitys?

Apr 19, 202349:11
Digitaalinen sote-keskus palveluiden tarjoajana hyvinvointialueilla: Vieraana Katja Rääpysjärvi

Digitaalinen sote-keskus palveluiden tarjoajana hyvinvointialueilla: Vieraana Katja Rääpysjärvi

Mikä on digitaalinen sote-keskus? Miltä se näyttää asiakkaiden ja ammattilaisten näkökulmasta? Millainen palvelupolku asiakkaalle muodostuu? Vieraana Katja Rääpysjärvi, Pohteen digitaalisen sote-keskuksen aluejohtaja

Mar 22, 202331:43
Terve! On the road -podcast jaksojen intro

Terve! On the road -podcast jaksojen intro

Tänä keväänä Terve! -podcast lähti tien päälle! Tässä introssa On the road -jaksojen host Elina Laukka esittäytyy.

Mar 17, 202301:09
Miten yhteensovittaa muuttuvat palvelutarpeet ja talouden realiteetit: Vieraana Ville-Veikko Ahonen

Miten yhteensovittaa muuttuvat palvelutarpeet ja talouden realiteetit: Vieraana Ville-Veikko Ahonen

Miten hyvinvointialueiden rahoitus rakentuu? Mihin suuntaan sitä on tarkoitus kehittää? Millä keinoilla kasvavien palvelutarpeiden ja käytössä olevan rahan epäsuhtaa voidaan korjata?

Nov 23, 202258:12
Pelastustoimen ja soten synergia hyvinvointialueilla: Vieraana Heidi Huuskonen

Pelastustoimen ja soten synergia hyvinvointialueilla: Vieraana Heidi Huuskonen

Miten pelastustoimi sekä sosiaali- ja terveyspalvelut linkittyvät toisiinsa? Mikä on ennakoivien ja ennaltaehkäisevien palveluiden rooli pelastustoimessa? Mitä mahdollisuuksia datan analysointi tarjoaa pelastustoimelle?

Nov 16, 202201:04:57
Arkkitehtuurin merkitys palveluiden kehittämiselle: Vieraana Mikko Huovila

Arkkitehtuurin merkitys palveluiden kehittämiselle: Vieraana Mikko Huovila

Miten arkkitehtuuri auttaa hahmottamaan monimutkaista uudistusta? Mitä uudistus tarkoittaa asioinnin, tietojohtamisen ja tietojärjestelmien suhteen? Mitä meidän täytyy huomioida, jotta palveluiden ja asioinnin kehittäminen on jatkossa mahdollisimman jouhevaa? Vieraana Mikko Huovila, Sosiaali- ja terveysministeriö

Jun 22, 202255:23
Arjen haasteet organisaatioiden ja palveluiden yhteensovittamisessa: Vieraana Marina Kinnunen

Arjen haasteet organisaatioiden ja palveluiden yhteensovittamisessa: Vieraana Marina Kinnunen

Millaisia haasteita uuden alueorganisaation perustamiseen ja sen palveluiden yhteensovittamiseen liittyy? Miten tähän kannattaa varautua? Miten Pohjanmaalla näitä haasteita on ratkottu? Vieraana Marina Kinnunen, Pohjanmaan hyvinvointialue.

Jun 15, 202254:35
Mistä vaikuttavuuden mittaamisessa kannattaa lähteä liikkeelle: Vieraana Vesa Komssi

Mistä vaikuttavuuden mittaamisessa kannattaa lähteä liikkeelle: Vieraana Vesa Komssi

Missä vaiheessa meillä tällä hetkellä mennään vaikuttavuuden mittaamisessa Suomessa? Onko tässä eroa kansainväliseen kenttään? Millaisia käytännön oppeja vaikuttavuuden mittaamisesta on kertynyt? Vieraana Vesa Komssi, NHG.

Dec 15, 202149:46
Vaikuttavuus palveluiden käyttäjän näkökulmasta: Vieraana Jyrki Pinomaa

Vaikuttavuus palveluiden käyttäjän näkökulmasta: Vieraana Jyrki Pinomaa

Miten palveluiden vaikuttavuutta tällä hetkellä seurataan käyttäjän kokemusten perusteella ja miten sitä tulisi seurata? Mitä johtopäätöksiä ja toimenpiteitä vaikuttavuuden mittaamisesta tulisi seurata? Mikä on Pinomaan malli? Vieraana Jyrki Pinomaa, Inclusion Europe.

Dec 08, 202101:01:49
Vaikuttavuuden tutkiminen ja mittaaminen sosiaalipalveluissa: Vieraana Sari Rissanen

Vaikuttavuuden tutkiminen ja mittaaminen sosiaalipalveluissa: Vieraana Sari Rissanen

Mikä on vaikuttavuuden tutkimuksen ja kehittämisen tämänhetkinen tila laajemmin suomalaisissa sosiaalipalveluissa? Miten sosiaalipalveluiden vaikuttavuuden arviointi eroaa terveydenhuollon vaikuttavuusmittauksesta? Mikä on Vaikuttavuuden talo? Vieraana Sari Rissanen, Itä-Suomen yliopisto.

Dec 01, 202148:58
Vaikuttavuutta hoitoketjuajattelulla ja segmentoinnilla: Vieraana Sari Mäkinen

Vaikuttavuutta hoitoketjuajattelulla ja segmentoinnilla: Vieraana Sari Mäkinen

Mitä hoitoketjukokonaisuuksien tarkastelu mahdollistaa? Miten pääsemme arvioimaan vaikuttavuutta yli perinteisten siilorajojen sosiaalipalveluiden, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välillä? Mikä on Suuntima? Vieraana Sari Mäkinen, PSHP.

Nov 24, 202101:11:38
Vaikuttavuuden tutkiminen: Vieraana Antti Malmivaara

Vaikuttavuuden tutkiminen: Vieraana Antti Malmivaara

Mitä vaikuttavuus on tutkimustiedon valossa? Entä mitä se voi tulevaisuudessa mahdollistaa? Vieraana Antti Malmivaara, THL.

Jun 02, 202101:06:24
Vaikuttavuuden mittaaminen: Vieraana Pirjo Mustonen

Vaikuttavuuden mittaaminen: Vieraana Pirjo Mustonen

Miten vaikuttavuutta voidaan mitata? Entä miten ammattilaiset ja potilaat saadaan sitoutettua mukaan? Vieraana Pirjo Mustonen, VSSHP.

May 26, 202101:06:11
Vaikuttavuus johtamisen tukena: Vieraana Seppo Ranta

Vaikuttavuus johtamisen tukena: Vieraana Seppo Ranta

Miten vaikuttavuus tukee johtamista? Vieraana Seppo Ranta, KHSHP.

May 19, 202154:53
Vaikuttavuus julkisen ja yksityisen sektorin välisessä yhteistyössä: Vieraana Kaisla Lahdensuo

Vaikuttavuus julkisen ja yksityisen sektorin välisessä yhteistyössä: Vieraana Kaisla Lahdensuo

Mitä vaikuttavuus merkitsee julkisen ja yksityisen sektorin välisessä yhteistyössä? Vieraana Kaisla Lahdensuo, Mehiläinen.

May 12, 202142:14
Vaikuttavuuden edistäminen: Vieraana Paulus Torkki

Vaikuttavuuden edistäminen: Vieraana Paulus Torkki

Miten vaikuttavuutta on edistetty kansainvälisesti? Entä Suomessa? Vieraana Paulus Torkki, HY ja NHG

May 05, 202150:27
Vaikuttavuuden kansallinen merkitys: Vieraana Kari Hakari

Vaikuttavuuden kansallinen merkitys: Vieraana Kari Hakari

Mikä on vaikuttavuuden kansallinen merkitys? Entä mitä se tarkoittaa järjestäjän näkökulmasta? Vieraana Kari Hakari, STM.

Apr 28, 202149:14
Terve! -podcastin intro

Terve! -podcastin intro

Mikä on NHG:n Terve! podcast? Podcastin esittelyjaksossa host Mika Kaartinen esittäytyy.

Apr 21, 202101:34