Skip to main content
Spotify for Podcasters
Thao's podcast

Thao's podcast

By Thao Hoang

Kênh Thao’s podcast sẽ gửi đến các bạn nhiều chuyên mục thú vị quanh cuộc sống. Chuyên mục đầu tiên ra mắt chính là chuyên mục “Mỗi tuần một câu chuyện”. Chuyên mục này gửi đến các bạn nhỏ những câu chuyện cổ tích của cả Việt Nam và thế giới vào mỗi tuần.
Hy vọng các bạn sẽ yêu thích và ủng hộ.
Các bạn cũng có thể theo dõi mình tại trang hoangphuongthao.com hoặc chezthao.net
Available on
Apple Podcasts Logo
Castbox Logo
Google Podcasts Logo
Pocket Casts Logo
RadioPublic Logo
Spotify Logo
Currently playing episode

Truyện cổ tích "Cuộc phiêu lưu của Mít Đặc và các bạn" Chương 17

Thao's podcastJul 19, 2022

00:00
08:23
Truyện cổ tích "Cuộc phiêu lưu của Mít Đặc và các bạn" Chương 17

Truyện cổ tích "Cuộc phiêu lưu của Mít Đặc và các bạn" Chương 17

Chuyên mục mỗi tuần một câu chuyện sẽ mang đến cho các bạn nhỏ những câu chuyện cổ tích của cả Việt Nam và thế giới vào mỗi tuần. Hy vọng các bạn sẽ yêu thích và ủng hộ. Truyện kể này cũng có thể được dùng để dạy tiếng Việt cho phần luyện nghe, luyện nói và luyện viết.

chezthao.net

hoangphuongthao.com

Jul 19, 202208:23
Truyện cổ tích "Cuộc phiêu lưu của Mít Đặc và các bạn" Chương 16

Truyện cổ tích "Cuộc phiêu lưu của Mít Đặc và các bạn" Chương 16

Chuyên mục mỗi tuần một câu chuyện sẽ mang đến cho các bạn nhỏ những câu chuyện cổ tích của cả Việt Nam và thế giới vào mỗi tuần. Hy vọng các bạn sẽ yêu thích và ủng hộ. Truyện kể này cũng có thể được dùng để dạy tiếng Việt cho phần luyện nghe, luyện nói và luyện viết.

chezthao.net

hoangphuongthao.com

Jul 05, 202208:24
Truyện cổ tích "Cuộc phiêu lưu của Mít Đặc và các bạn" Chương 15

Truyện cổ tích "Cuộc phiêu lưu của Mít Đặc và các bạn" Chương 15

Chuyên mục mỗi tuần một câu chuyện sẽ mang đến cho các bạn nhỏ những câu chuyện cổ tích của cả Việt Nam và thế giới vào mỗi tuần. Hy vọng các bạn sẽ yêu thích và ủng hộ. Truyện kể này cũng có thể được dùng để dạy tiếng Việt cho phần luyện nghe, luyện nói và luyện viết.

chezthao.net

hoangphuongthao.com

Jun 28, 202213:28
Truyện cổ tích "Cuộc phiêu lưu của Mít Đặc và các bạn" Chương 14

Truyện cổ tích "Cuộc phiêu lưu của Mít Đặc và các bạn" Chương 14

Chuyên mục mỗi tuần một câu chuyện sẽ mang đến cho các bạn nhỏ những câu chuyện cổ tích của cả Việt Nam và thế giới vào mỗi tuần. Hy vọng các bạn sẽ yêu thích và ủng hộ. Truyện kể này cũng có thể được dùng để dạy tiếng Việt cho phần luyện nghe, luyện nói và luyện viết.

chezthao.net

hoangphuongthao.com

Jun 21, 202212:53
Truyện cổ tích "Cuộc phiêu lưu của Mít Đặc và các bạn" Chương 13

Truyện cổ tích "Cuộc phiêu lưu của Mít Đặc và các bạn" Chương 13

Chuyên mục mỗi tuần một câu chuyện sẽ mang đến cho các bạn nhỏ những câu chuyện cổ tích của cả Việt Nam và thế giới vào mỗi tuần. Hy vọng các bạn sẽ yêu thích và ủng hộ. Truyện kể này cũng có thể được dùng để dạy tiếng Việt cho phần luyện nghe, luyện nói và luyện viết.

chezthao.net

hoangphuongthao.com

May 31, 202215:32
Truyện cổ tích "Cuộc phiêu lưu của Mít Đặc và các bạn" Chương 12

Truyện cổ tích "Cuộc phiêu lưu của Mít Đặc và các bạn" Chương 12

Chuyên mục mỗi tuần một câu chuyện sẽ mang đến cho các bạn nhỏ những câu chuyện cổ tích của cả Việt Nam và thế giới vào mỗi tuần. Hy vọng các bạn sẽ yêu thích và ủng hộ. Truyện kể này cũng có thể được dùng để dạy tiếng Việt cho phần luyện nghe, luyện nói và luyện viết.

chezthao.net

hoangphuongthao.com

May 24, 202210:08
Truyện cổ tích "Cuộc phiêu lưu của Mít Đặc và các bạn" Chương 11

Truyện cổ tích "Cuộc phiêu lưu của Mít Đặc và các bạn" Chương 11

Chuyên mục mỗi tuần một câu chuyện sẽ mang đến cho các bạn nhỏ những câu chuyện cổ tích của cả Việt Nam và thế giới vào mỗi tuần. Hy vọng các bạn sẽ yêu thích và ủng hộ. Truyện kể này cũng có thể được dùng để dạy tiếng Việt cho phần luyện nghe, luyện nói và luyện viết.

chezthao.net

hoangphuongthao.com

May 17, 202212:15
Truyện cổ tích "Cuộc phiêu lưu của Mít Đặc và các bạn" Chương 10

Truyện cổ tích "Cuộc phiêu lưu của Mít Đặc và các bạn" Chương 10

Chuyên mục mỗi tuần một câu chuyện sẽ mang đến cho các bạn nhỏ những câu chuyện cổ tích của cả Việt Nam và thế giới vào mỗi tuần. Hy vọng các bạn sẽ yêu thích và ủng hộ. Truyện kể này cũng có thể được dùng để dạy tiếng Việt cho phần luyện nghe, luyện nói và luyện viết.

chezthao.net

hoangphuongthao.com

May 10, 202212:42
Truyện cổ tích "Cuộc phiêu lưu của Mít Đặc và các bạn" Chương 9

Truyện cổ tích "Cuộc phiêu lưu của Mít Đặc và các bạn" Chương 9

Chuyên mục mỗi tuần một câu chuyện sẽ mang đến cho các bạn nhỏ những câu chuyện cổ tích của cả Việt Nam và thế giới vào mỗi tuần. Hy vọng các bạn sẽ yêu thích và ủng hộ. Truyện kể này cũng có thể được dùng để dạy tiếng Việt cho phần luyện nghe, luyện nói và luyện viết.

chezthao.net

hoangphuongthao.com

May 03, 202213:06
Truyện cổ tích "Cuộc phiêu lưu của Mít Đặc và các bạn" Chương 8

Truyện cổ tích "Cuộc phiêu lưu của Mít Đặc và các bạn" Chương 8

Chuyên mục mỗi tuần một câu chuyện sẽ mang đến cho các bạn nhỏ những câu chuyện cổ tích của cả Việt Nam và thế giới vào mỗi tuần. Hy vọng các bạn sẽ yêu thích và ủng hộ. Truyện kể này cũng có thể được dùng để dạy tiếng Việt cho phần luyện nghe, luyện nói và luyện viết.

chezthao.net

hoangphuongthao.com

Apr 26, 202207:44
Truyện cổ tích "Cuộc phiêu lưu của Mít Đặc và các bạn" Chương 7

Truyện cổ tích "Cuộc phiêu lưu của Mít Đặc và các bạn" Chương 7

Chuyên mục mỗi tuần một câu chuyện sẽ mang đến cho các bạn nhỏ những câu chuyện cổ tích của cả Việt Nam và thế giới vào mỗi tuần. Hy vọng các bạn sẽ yêu thích và ủng hộ. Truyện kể này cũng có thể được dùng để dạy tiếng Việt cho phần luyện nghe, luyện nói và luyện viết.

chezthao.net

hoangphuongthao.com

Apr 19, 202212:43
Truyện cổ tích "Cuộc phiêu lưu của Mít Đặc và các bạn" Chương 6

Truyện cổ tích "Cuộc phiêu lưu của Mít Đặc và các bạn" Chương 6

Chuyên mục mỗi tuần một câu chuyện sẽ mang đến cho các bạn nhỏ những câu chuyện cổ tích của cả Việt Nam và thế giới vào mỗi tuần. Hy vọng các bạn sẽ yêu thích và ủng hộ. Truyện kể này cũng có thể được dùng để dạy tiếng Việt cho phần luyện nghe, luyện nói và luyện viết.

chezthao.net

hoangphuongthao.com

Apr 12, 202213:53
Truyện cổ tích "Cuộc phiêu lưu của Mít Đặc và các bạn" Chương 5

Truyện cổ tích "Cuộc phiêu lưu của Mít Đặc và các bạn" Chương 5

Chuyên mục mỗi tuần một câu chuyện sẽ mang đến cho các bạn nhỏ những câu chuyện cổ tích của cả Việt Nam và thế giới vào mỗi tuần. Hy vọng các bạn sẽ yêu thích và ủng hộ. Truyện kể này cũng có thể được dùng để dạy tiếng Việt cho phần luyện nghe, luyện nói và luyện viết.

chezthao.net

hoangphuongthao.com

Apr 05, 202210:11
Truyện cổ tích "Cuộc phiêu lưu của Mít Đặc và các bạn" Chương 4

Truyện cổ tích "Cuộc phiêu lưu của Mít Đặc và các bạn" Chương 4

Chuyên mục mỗi tuần một câu chuyện sẽ mang đến cho các bạn nhỏ những câu chuyện cổ tích của cả Việt Nam và thế giới vào mỗi tuần. Hy vọng các bạn sẽ yêu thích và ủng hộ. Truyện kể này cũng có thể được dùng để dạy tiếng Việt cho phần luyện nghe, luyện nói và luyện viết.

chezthao.net

hoangphuongthao.com

Mar 29, 202208:22
Truyện cổ tích "Cuộc phiêu lưu của Mít Đặc và các bạn" Chương 3

Truyện cổ tích "Cuộc phiêu lưu của Mít Đặc và các bạn" Chương 3

Chuyên mục mỗi tuần một câu chuyện sẽ mang đến cho các bạn nhỏ những câu chuyện cổ tích của cả Việt Nam và thế giới vào mỗi tuần. Hy vọng các bạn sẽ yêu thích và ủng hộ. Truyện kể này cũng có thể được dùng để dạy tiếng Việt cho phần luyện nghe, luyện nói và luyện viết.

chezthao.net

hoangphuongthao.com

Mar 21, 202209:12
Truyện cổ tích "Cuộc phiêu lưu của Mít Đặc và các bạn" Chương 2

Truyện cổ tích "Cuộc phiêu lưu của Mít Đặc và các bạn" Chương 2

Chuyên mục mỗi tuần một câu chuyện sẽ mang đến cho các bạn nhỏ những câu chuyện cổ tích của cả Việt Nam và thế giới vào mỗi tuần. Hy vọng các bạn sẽ yêu thích và ủng hộ. Truyện kể này cũng có thể được dùng để dạy tiếng Việt cho phần luyện nghe, luyện nói và luyện viết.

chezthao.net

hoangphuongthao.com

Mar 14, 202207:27
Truyện cổ tích "Cuộc phiêu lưu của Mít Đặc và các bạn" Chương 1

Truyện cổ tích "Cuộc phiêu lưu của Mít Đặc và các bạn" Chương 1

Chuyên mục mỗi tuần một câu chuyện sẽ mang đến cho các bạn nhỏ những câu chuyện cổ tích của cả Việt Nam và thế giới vào mỗi tuần. Hy vọng các bạn sẽ yêu thích và ủng hộ. Truyện kể này cũng có thể được dùng để dạy tiếng Việt cho phần luyện nghe, luyện nói và luyện viết.

chezthao.net

hoangphuongthao.com

Mar 07, 202215:33
Truyện cổ tích "Vợ chồng ông đánh cá và con cá thần"

Truyện cổ tích "Vợ chồng ông đánh cá và con cá thần"

Chuyên mục mỗi tuần một câu chuyện sẽ mang đến cho các bạn nhỏ những câu chuyện cổ tích của cả Việt Nam và thế giới vào mỗi tuần. Hy vọng các bạn sẽ yêu thích và ủng hộ. Truyện kể này cũng có thể được dùng để dạy tiếng Việt cho phần luyện nghe, luyện nói và luyện viết.

chezthao.net

hoangphuongthao.com

Mar 01, 202210:45
Truyện cổ tích "Con thỏ biển tí hon"

Truyện cổ tích "Con thỏ biển tí hon"

Chuyên mục mỗi tuần một câu chuyện sẽ mang đến cho các bạn nhỏ những câu chuyện cổ tích của cả Việt Nam và thế giới vào mỗi tuần. Hy vọng các bạn sẽ yêu thích và ủng hộ. Truyện kể này cũng có thể được dùng để dạy tiếng Việt cho phần luyện nghe, luyện nói và luyện viết.

chezthao.net

hoangphuongthao.com

Feb 22, 202207:35
Truyện cổ tích "Người thợ may tinh khôn"

Truyện cổ tích "Người thợ may tinh khôn"

Chuyên mục mỗi tuần một câu chuyện sẽ mang đến cho các bạn nhỏ những câu chuyện cổ tích của cả Việt Nam và thế giới vào mỗi tuần. Hy vọng các bạn sẽ yêu thích và ủng hộ. Truyện kể này cũng có thể được dùng để dạy tiếng Việt cho phần luyện nghe, luyện nói và luyện viết.

chezthao.net

hoangphuongthao.com

Feb 14, 202204:32
Truyện cổ tích "Người da gấu"

Truyện cổ tích "Người da gấu"

Chuyên mục mỗi tuần một câu chuyện sẽ mang đến cho các bạn nhỏ những câu chuyện cổ tích của cả Việt Nam và thế giới vào mỗi tuần. Hy vọng các bạn sẽ yêu thích và ủng hộ. Truyện kể này cũng có thể được dùng để dạy tiếng Việt cho phần luyện nghe, luyện nói và luyện viết.

chezthao.net

hoangphuongthao.com

Feb 08, 202210:05
Truyện cổ tích "Sự tích ngày Tết"

Truyện cổ tích "Sự tích ngày Tết"

Chuyên mục mỗi tuần một câu chuyện sẽ mang đến cho các bạn nhỏ những câu chuyện cổ tích của cả Việt Nam và thế giới vào mỗi tuần. Hy vọng các bạn sẽ yêu thích và ủng hộ. Truyện kể này cũng có thể được dùng để dạy tiếng Việt cho phần luyện nghe, luyện nói và luyện viết.

chezthao.net

hoangphuongthao.com

Jan 31, 202203:59
Truyện cổ tích "Quả táo vàng"

Truyện cổ tích "Quả táo vàng"

Chuyên mục mỗi tuần một câu chuyện sẽ mang đến cho các bạn nhỏ những câu chuyện cổ tích của cả Việt Nam và thế giới vào mỗi tuần. Hy vọng các bạn sẽ yêu thích và ủng hộ. Truyện kể này cũng có thể được dùng để dạy tiếng Việt cho phần luyện nghe, luyện nói và luyện viết.

chezthao.net

hoangphuongthao.com

Jan 25, 202224:00
Truyện cổ tích "Ngọn đèn xanh"

Truyện cổ tích "Ngọn đèn xanh"

Chuyên mục mỗi tuần một câu chuyện sẽ mang đến cho các bạn nhỏ những câu chuyện cổ tích của cả Việt Nam và thế giới vào mỗi tuần. Hy vọng các bạn sẽ yêu thích và ủng hộ. Truyện kể này cũng có thể được dùng để dạy tiếng Việt cho phần luyện nghe, luyện nói và luyện viết.

chezthao.net

hoangphuongthao.com

Jan 18, 202210:09
Truyện cổ tích "Sáu con thiên nga"

Truyện cổ tích "Sáu con thiên nga"

Chuyên mục mỗi tuần một câu chuyện sẽ mang đến cho các bạn nhỏ những câu chuyện cổ tích của cả Việt Nam và thế giới vào mỗi tuần. Hy vọng các bạn sẽ yêu thích và ủng hộ. Truyện kể này cũng có thể được dùng để dạy tiếng Việt cho phần luyện nghe, luyện nói và luyện viết.

chezthao.net

hoangphuongthao.com

Jan 10, 202209:13
Truyện cổ tích "Ông lão và 3 con vật"

Truyện cổ tích "Ông lão và 3 con vật"

Chuyên mục mỗi tuần một câu chuyện sẽ mang đến cho các bạn nhỏ những câu chuyện cổ tích của cả Việt Nam và thế giới vào mỗi tuần. Hy vọng các bạn sẽ yêu thích và ủng hộ. Truyện kể này cũng có thể được dùng để dạy tiếng Việt cho phần luyện nghe, luyện nói và luyện viết.

chezthao.net 

hoangphuongthao.com

Jan 04, 202209:14
Câu chuyện đêm giáng sinh cảm động

Câu chuyện đêm giáng sinh cảm động

Chuyên mục mỗi tuần một câu chuyện sẽ mang đến cho các bạn nhỏ những câu chuyện cổ tích của cả Việt Nam và thế giới vào mỗi tuần. Hy vọng các bạn sẽ yêu thích và ủng hộ. Truyện kể này cũng có thể được dùng để dạy tiếng Việt cho phần luyện nghe, luyện nói và luyện viết.

Dec 24, 202105:19
Lễ Giáng Sinh - Nguồn gốc, ý nghĩa và biểu tượng

Lễ Giáng Sinh - Nguồn gốc, ý nghĩa và biểu tượng

Chuyên mục mỗi tuần một câu chuyện sẽ mang đến cho các bạn nhỏ những câu chuyện cổ tích của cả Việt Nam và thế giới vào mỗi tuần. Hy vọng các bạn sẽ yêu thích và ủng hộ. Truyện kể này cũng có thể được dùng để dạy tiếng Việt cho phần luyện nghe, luyện nói và luyện viết.

Dec 14, 202112:58
Truyện cổ tích "Vua ếch"

Truyện cổ tích "Vua ếch"

Chuyên mục mỗi tuần một câu chuyện sẽ mang đến cho các bạn nhỏ những câu chuyện cổ tích của cả Việt Nam và thế giới vào mỗi tuần. Hy vọng các bạn sẽ yêu thích và ủng hộ. Truyện kể này cũng có thể được dùng để dạy tiếng Việt cho phần luyện nghe, luyện nói và luyện viết.

Dec 07, 202110:51
Truyện cổ tích "Người tí hon dưới lòng đất"

Truyện cổ tích "Người tí hon dưới lòng đất"

Chuyên mục mỗi tuần một câu chuyện sẽ mang đến cho các bạn nhỏ những câu chuyện cổ tích của cả Việt Nam và thế giới vào mỗi tuần. Hy vọng các bạn sẽ yêu thích và ủng hộ. Truyện kể này cũng có thể được dùng để dạy tiếng Việt cho phần luyện nghe, luyện nói và luyện viết.

Nov 30, 202107:22
Truyện cổ tích "Con quỷ nhốt trong lọ thủy tinh"

Truyện cổ tích "Con quỷ nhốt trong lọ thủy tinh"

Chuyên mục mỗi tuần một câu chuyện sẽ mang đến cho các bạn nhỏ những câu chuyện cổ tích của cả Việt Nam và thế giới vào mỗi tuần. Hy vọng các bạn sẽ yêu thích và ủng hộ. Truyện kể này cũng có thể được dùng để dạy tiếng Việt cho phần luyện nghe, luyện nói và luyện viết.

Nov 23, 202110:39
Truyện cổ tích "Chim sơn ca"

Truyện cổ tích "Chim sơn ca"

Chuyên mục mỗi tuần một câu chuyện sẽ mang đến cho các bạn nhỏ những câu chuyện cổ tích của cả Việt Nam và thế giới vào mỗi tuần. Hy vọng các bạn sẽ yêu thích và ủng hộ. Truyện kể này cũng có thể được dùng để dạy tiếng Việt cho phần luyện nghe, luyện nói và luyện viết.

Nov 17, 202114:08
Truyện cổ tích "Vị thần trong rừng sâu"

Truyện cổ tích "Vị thần trong rừng sâu"

Chuyên mục mỗi tuần một câu chuyện sẽ mang đến cho các bạn nhỏ những câu chuyện cổ tích của cả Việt Nam và thế giới vào mỗi tuần. Hy vọng các bạn sẽ yêu thích và ủng hộ. Truyện kể này cũng có thể được dùng để dạy tiếng Việt cho phần luyện nghe, luyện nói và luyện viết.

Nov 09, 202112:59
Truyện cổ tích "Chú Hanxo gặp may"

Truyện cổ tích "Chú Hanxo gặp may"

Chuyên mục mỗi tuần một câu chuyện sẽ mang đến cho các bạn nhỏ những câu chuyện cổ tích của cả Việt Nam và thế giới vào mỗi tuần. Hy vọng các bạn sẽ yêu thích và ủng hộ. Truyện kể này cũng có thể được dùng để dạy tiếng Việt cho phần luyện nghe, luyện nói và luyện viết.

Nov 02, 202112:01
Truyện cổ tích "Nàng dâu đen đúa và nàng dâu trắng xinh"

Truyện cổ tích "Nàng dâu đen đúa và nàng dâu trắng xinh"

Chuyên mục mỗi tuần một câu chuyện sẽ mang đến cho các bạn nhỏ những câu chuyện cổ tích của cả Việt Nam và thế giới vào mỗi tuần. Hy vọng các bạn sẽ yêu thích và ủng hộ. Truyện kể này cũng có thể được dùng để dạy tiếng Việt cho phần luyện nghe, luyện nói và luyện viết.

Oct 26, 202110:36
Truyện cổ tích "Bạch Tuyết và Hồng Hoa"

Truyện cổ tích "Bạch Tuyết và Hồng Hoa"

Chuyên mục mỗi tuần một câu chuyện sẽ mang đến cho các bạn nhỏ những câu chuyện cổ tích của cả Việt Nam và thế giới vào mỗi tuần. Hy vọng các bạn sẽ yêu thích và ủng hộ. Truyện kể này cũng có thể được dùng để dạy tiếng Việt cho phần luyện nghe, luyện nói và luyện viết.

Oct 19, 202109:43
Truyện cổ tích "Gã xay bột nghèo và chú mèo lông đốm"

Truyện cổ tích "Gã xay bột nghèo và chú mèo lông đốm"

Chuyên mục mỗi tuần một câu chuyện sẽ mang đến cho các bạn nhỏ những câu chuyện cổ tích của cả Việt Nam và thế giới vào mỗi tuần. Hy vọng các bạn sẽ yêu thích và ủng hộ. Truyện kể này cũng có thể được dùng để dạy tiếng Việt cho phần luyện nghe, luyện nói và luyện viết.

Oct 11, 202107:20
Truyện cổ tích "Quả cầu pha lê"

Truyện cổ tích "Quả cầu pha lê"

Chuyên mục mỗi tuần một câu chuyện sẽ mang đến cho các bạn nhỏ những câu chuyện cổ tích của cả Việt Nam và thế giới vào mỗi tuần. Hy vọng các bạn sẽ yêu thích và ủng hộ. Truyện kể này cũng có thể được dùng để dạy tiếng Việt cho phần luyện nghe, luyện nói và luyện viết.

Oct 05, 202106:17
Truyện cổ tích "Con quạ trên núi"

Truyện cổ tích "Con quạ trên núi"

Chuyên mục mỗi tuần một câu chuyện sẽ mang đến cho các bạn nhỏ những câu chuyện cổ tích của cả Việt Nam và thế giới vào mỗi tuần. Hy vọng các bạn sẽ yêu thích và ủng hộ. Truyện kể này cũng có thể được dùng để dạy tiếng Việt cho phần luyện nghe, luyện nói và luyện viết.

Sep 28, 202114:60
Truyện cổ tích "Ba chú chim non"

Truyện cổ tích "Ba chú chim non"

Chuyên mục mỗi tuần một câu chuyện sẽ mang đến cho các bạn nhỏ những câu chuyện cổ tích của cả Việt Nam và thế giới vào mỗi tuần. Hy vọng các bạn sẽ yêu thích và ủng hộ. Truyện kể này cũng có thể được dùng để dạy tiếng Việt cho phần luyện nghe, luyện nói và luyện viết.

Sep 21, 202111:04
Truyện cổ tích "6 người đi khắp thế gian"

Truyện cổ tích "6 người đi khắp thế gian"

Chuyên mục mỗi tuần một câu chuyện sẽ mang đến cho các bạn nhỏ những câu chuyện cổ tích của cả Việt Nam và thế giới vào mỗi tuần. Hy vọng các bạn sẽ yêu thích và ủng hộ. Truyện kể này cũng có thể được dùng để dạy tiếng Việt cho phần luyện nghe, luyện nói và luyện viết.


Sep 14, 202116:30
Truyện cổ tích "Con rắn trắng"

Truyện cổ tích "Con rắn trắng"

Chuyên mục mỗi tuần một câu chuyện sẽ mang đến cho các bạn nhỏ những câu chuyện cổ tích của cả Việt Nam và thế giới vào mỗi tuần. Hy vọng các bạn sẽ yêu thích và ủng hộ. Truyện kể này cũng có thể được dùng để dạy tiếng Việt cho phần luyện nghe, luyện nói và luyện viết.

Episode thứ 4 này sẽ là truyện "Con rắn trắng".

Sep 07, 202108:36
Truyện cổ tích "Chiếc áo khoác màu tro"

Truyện cổ tích "Chiếc áo khoác màu tro"

Chuyên mục mỗi tuần một câu chuyện sẽ mang đến cho các bạn nhỏ những câu chuyện cổ tích của cả Việt Nam và thế giới vào mỗi tuần. Hy vọng các bạn sẽ yêu thích và ủng hộ. Truyện kể này cũng có thể được dùng để dạy tiếng Việt cho phần luyện nghe, luyện nói và luyện viết.

Episode thứ 3 này sẽ là truyện "Chiếc áo khoác màu tro".

Aug 31, 202107:25
Truyện cổ tích "Đeo chuông cho mèo"

Truyện cổ tích "Đeo chuông cho mèo"

Chuyên mục mỗi tuần một câu chuyện sẽ mang đến cho các bạn nhỏ những câu chuyện cổ tích của cả Việt Nam và thế giới vào mỗi tuần. Hy vọng các bạn sẽ yêu thích và ủng hộ. Truyện kể này cũng có thể được dùng để dạy tiếng Việt cho phần luyện nghe, luyện nói và luyện viết.

Episode thứ 2 này sẽ là truyện "Đeo chuông cho mèo".

Aug 17, 202105:41
Truyện cổ tích "Ba chú lùn trong rừng"

Truyện cổ tích "Ba chú lùn trong rừng"

Chuyên mục mỗi tuần một câu chuyện của Mẹ & Na sẽ mang đến cho các bạn nhỏ những câu chuyện cổ tích của cả Việt Nam và thế giới vào mỗi tuần. Hy vọng các bạn sẽ yêu thích và ủng hộ. Truyện kể này cũng có thể được dùng để dạy tiếng Việt cho phần luyện nghe, luyện nói và luyện viết.

Episode đầu tiên này sẽ là truyện "Ba chú lùn trong rừng".Aug 03, 202112:45