Skip to main content
Spotify for Podcasters
Föräldrastödspodden

Föräldrastödspodden

By Tommy Grundström

Här pratar vi om vilket stöd föräldrar får eller borde kunna få när deras barn är placerade i familjehem. När barnen inte längre bor hemma så förlorar föräldrarna en del av sin identitet. Då är det inte alltid så lätt att orka eller kunna fungera som en tillräckligt bra förälder fast på avstånd.
Available on
Google Podcasts Logo
Pocket Casts Logo
RadioPublic Logo
Spotify Logo
Currently playing episode

Avsnitt 15. Hur kan vi bättre hjälpa familjehemmen med samspelet och anknytningen till de familjehemsplacerade barnen?

FöräldrastödspoddenMay 23, 2023

00:00
47:22
Avsnitt 15. Hur kan vi bättre hjälpa familjehemmen med samspelet och anknytningen till de familjehemsplacerade barnen?

Avsnitt 15. Hur kan vi bättre hjälpa familjehemmen med samspelet och anknytningen till de familjehemsplacerade barnen?

Vi samtalar med Mattias Hagby och Lina Mehanovic om det projekt de leder vid Socialförvaltningen i Helsingborg.

De bildar det s.k. anknytningsteamet som nu utforskar metoder och förutsättningar till att utveckla arbetet kring anknytning och samspel när barn placeras/är placerade i familjehem. Och hur kan metoderna och arbetet utvecklas till att även omfatta stöd till föräldrar som umgängesföräldrar samt vid beslut om hemflytt.


May 23, 202347:22
Avsnitt 14. Jesper Jörtsö från ungdomsorganisationen "Knas hemma".

Avsnitt 14. Jesper Jörtsö från ungdomsorganisationen "Knas hemma".

Jesper placerades och växte upp i familjehem när han var 9 år gammal.

Vi pratar om hans upplevelser och tankar från tiden när han var placerad.


Feb 02, 202352:57
Avsnitt 13. Nu gör vi om och gör rätt! Vi pratar med sektionschef Marianne Eriksson och familjebehandlare Anna Maria Achlatlis från Familjebehandlingsenheten i Helsingborg.

Avsnitt 13. Nu gör vi om och gör rätt! Vi pratar med sektionschef Marianne Eriksson och familjebehandlare Anna Maria Achlatlis från Familjebehandlingsenheten i Helsingborg.

Under väldigt många år så kopplades pågående stöd från familjebehandlare omedelbart bort i samband med att barn placerades i familjehem.

Nu gör vi om och gör rätt igen. Marianne och Anna Maria berättar om hur familjebehandlarna kan finnas kvar initialt i samband med placeringen för både barnen och föräldrarna. De pratar också om i vilket skede familjebehandlare kopplas in i samband med hemflytt till de biologiska föräldrarna.

Nov 24, 202222:45
Avsnitt 12. Samtal med Familjehemmet Mats och Christoffer

Avsnitt 12. Samtal med Familjehemmet Mats och Christoffer

Mats och Christoffer pratar om biologiska föräldrars behov av eget stöd och egen hjälp vid familjehemsplacering.

Oct 10, 202237:26
Avsnitt 11. Qrut- Aktivt föräldrastöd.

Avsnitt 11. Qrut- Aktivt föräldrastöd.

Qrut vänder sig till mammor med missbruk/kriminalitet och som behöver stöd i sitt föräldraskap när deras barn är placerade. Verksamhetschef, Mona Lillkåll Kassarp och föräldrastödjare Sindy Nicklasson berättar om föräldrastödsverksamheten. Sindy har tidigare själv fått hjälp från Qrut och berättar här mer om det stöd hon då fick.

Det finns en urkraft hos dessa båda Qrutkvinnor som det är väl värt att lyssna på.

Jun 22, 202235:25
 Avsnitt 10. Samtal med Marcus Jofjord, ordförande i PUFF, Placerade ungas föräldraförening.

Avsnitt 10. Samtal med Marcus Jofjord, ordförande i PUFF, Placerade ungas föräldraförening.

Är föräldrar, till placerade barn en likvärdig part i det tredelade föräldraskapet?

Erbjuds föräldrarna den hjälp och det stöd som kan behövas, utifrån barnets bästa och utifrån barnets behov?

Frågor som Marcus vill lyfta på både nationell och lokal nivå.  

May 12, 202220:25
Avsnitt 9. Metodtest, en studie - Att utvärdera verksamheter utifrån brukarnas upplevelse om verksamheten varit till nytta eller ej.

Avsnitt 9. Metodtest, en studie - Att utvärdera verksamheter utifrån brukarnas upplevelse om verksamheten varit till nytta eller ej.

Hur vet vi om det vi gör är till nytta för dem vi är till för?  Föräldrastödsverksamheten i Helsingborg har utvärderats genom ett metodtest i en studie som leds av Anette Svingstedt, Lektor vid Lunds Universitet. Pernilla Kvist, utvecklare och Maria Malcus, tjänstedesigner från socialförvaltningen i Helsingborg har ansvarat för genomförandet av metodtestet.  I vårt samtal berättar de mer om vad motedtestet är - syftet, genomförandet och resultaten.

Apr 26, 202233:16
Avsnitt 8. Föräldrastöd vid umgängen. Samtal med Marie Poulsen

Avsnitt 8. Föräldrastöd vid umgängen. Samtal med Marie Poulsen

Marie Poulsen arbetar som Familjebehandlande umgängesstödjare. Marie har en lång erfarenhet av socialt arbete och har de senaste åren arbetat som handläggare i Familjehemsvården i Helsingborg.
Socialförvaltningen i Helsingborg vill göra umgängesstödet mer familjebehandlande och mindre kontrollerande.
Verksamheten är relativt ny. Marie berättar om gjorda erfarenheter så här långt och om intentionen med den nyinrättade familjebehandlande tjänsten.
Mar 30, 202219:22
 Avsnitt 7. Trygghetscirkeln - Ett sätt att reflektera över sitt föräldraskap tillsammans med andra föräldrar till placerade barn

Avsnitt 7. Trygghetscirkeln - Ett sätt att reflektera över sitt föräldraskap tillsammans med andra föräldrar till placerade barn

Helen Holmgren och Christina Bruselius har under hösten 2022 haft en grupp föräldrar till placerade barn i en föräldrakurs "Trygghetscirkeln".
De berättar om vad Trygghetscirkeln är och om de erfarenheter de gjorde.
Tanken är att föräldrarna kan omsätta kunskaperna och sina reflektioner från kursen vid umgänget med sina barn.
Mar 08, 202220:14
Avsnitt 6. Therese Jofjord -c-uppsats Det tredelade föräldraskapet

Avsnitt 6. Therese Jofjord -c-uppsats Det tredelade föräldraskapet

Therese Jofjord är socionomstudent på Socialhögskolan i Helsingborg. Hon berättar om sin studie, C-uppsats, kring det tredelade föräldraskapet. Hur väl kännedom har personal inom socialförvaltningen om vad begreppet innebär? Erbjuds föräldrar till placerade barn råd, stöd och annan hjälp som hen behöver? Är begreppet tydligt definierat på ett sätt som tydliggör hur socialtjänsten ska ta sig an uppgiften att arbeta i enlighet med det tredelade föräldraskapet? Ger hennes studie svar på dessa frågor eller uppstår det nya frågeställningar?

Jan 26, 202222:57
5. Familjehemssekreterare Annika Gonzales

5. Familjehemssekreterare Annika Gonzales

Vi pratar om hur blivande familjehem utreds och utbildas och vilket uppdrag ett familjehem har när det gäller kontakten med det placerade barnet föräldrar

Aug 06, 202127:38
4. Forskare Ingrid Höjer

4. Forskare Ingrid Höjer

Ingrid Höjer har forskat inom familjehemsvården i 20 år. Hon är verksam på Socialhögskolan i Göteborg 

Vi pratar om hennes forskning kring föräldrars upplevelse av det stöd de får/ upplever sig behöva.

Aug 06, 202128:05
3. Föräldrastödsverksamheten Stella, Stockholm

3. Föräldrastödsverksamheten Stella, Stockholm

Stella är pionjärer i Sverige med stödverksamhet för föräldrar till placerade barn. Vi pratar om deras erfarenheter av verksamheten.

Aug 06, 202131:00
2. Samtal med Socialdirektör Dinah Åbinger

2. Samtal med Socialdirektör Dinah Åbinger

Dinahs syn på vikten av att stödja föräldrar till placerade barn

Aug 06, 202116:30
 1. Pilotavsnitt Föräldrastödspodden

1. Pilotavsnitt Föräldrastödspodden

Den här podden handlar om betydelsen av stöd till föräldrar till placerade barn.

I detta avsnitt beskrivs vad podden syftar till/fokuserar på.

Aug 06, 202105:24