Skip to main content
Spotify for Podcasters
Untame podcast: paradigmojen liikuttajat

Untame podcast: paradigmojen liikuttajat

By Untame podcast: paradigmojen liikuttajat

Paradigmojen liikuttajat -keskustelusarja pureutuu yhteenkietoutuvien ekologisten, kulttuuristen ja taloudellisten kriisien juurisyihin ja tarjoilee esimerkkejä omaehtoisesta toiminnasta kestävyysmurroksessa. Minkälaiset ajatusmallit ja toimintatavat ylläpitävät ekologisen kriisin tilaa ja sen yhteiskunnallisia vaikutuksia? Tuomme yhteen eri alojen tutkijoita, ajattelijoita, taiteilijoita, aktivisteja ja muita toimijoita ja tutustumme siihen, miten nämä erilaiset toimijat pyrkivät liikuttelemaan paradigmoja omilla aloillaan. Tarjoamme vaihtoehtoisia näköaloja ja toisin toimimisen esimerkkejä.
Currently playing episode

Jakso 6: Toivo(ma)ttomat ideat

Untame podcast: paradigmojen liikuttajatSep 18, 2022

00:00
01:10:49
Jakso 6: Toivo(ma)ttomat ideat

Jakso 6: Toivo(ma)ttomat ideat

Tässä jaksossa aiheena ovat toivottomat ja toivomattomat ideat. Vieraanamme on kaksi ansioitunutta ajattelijaa ja kulttuurin tekijää, yliopistotutkija Karoliina Lummaa ja dramaturgi-filosofi Ilja Lehtinen, jotka ovat tutkineet kulttuuria ekokriisissä ja kirjoittaneet lukuisia mielenkiintoisia tekstejä aiheesta. Keskustelemme jaksossa toivottomuudesta, posthumanismista, antroposeenista ja tietämisen tavoista. Olemmeko liukumassa kohti yhteiskuntien romahdusta vai voisimmeko kuvitella itsemme osaksi uudenlaista monilajista yhteiskuntajärjestystä? Tervetuloa kanssamme sukeltamaan ideoiden syvään päätyyn.

Sep 18, 202201:10:49
Jakso 5: Maan ja metsän hoitoa

Jakso 5: Maan ja metsän hoitoa

Tässä jaksossa keskustelemme moninaisesta maan ja metsän hoidosta. Pohdimme miten maanhoito ymmärretään maa- ja metsätaloudessa sekä sitä, miten maata hoidetaan eri tavoin. Vieraamme Laura Heimsch on viljelijä ja väitöskirjatutkija, ja hän on perehtynyt maanhoidollisiin kysymyksiin sekä hiilensidonnan että biodynaamisen viljelyn näkökulmista. Toinen vieraamme Eeva-Stiina Lönnemo on omavarainen kotitarveviljelijä ja Meidän metsämme -kansalaisliikkeen kantava voima. Maanhoito avautuu käsitteenä ja toimintana eri suuntiin.

Sep 16, 202201:02:21
Jakso 4: Elävä maa/talous

Jakso 4: Elävä maa/talous

Tässä jaksossa käsittelemme elävää maa/taloutta. Keskustelemme solidaarisuustaloudesta, yhteisötaloudesta, postkapitalismista ja utopioista. Kysymme miksi kapitalistista kasvutalousjärjestelmää haastetaan yhä enenevissä määrin ja millaisia vaihtoehtoja on toimia toisin. Mitä on elävä maa/talous? 

Jakso on kaksikielinen ja vieraanamme ovat yhteisötalouden kentällä monipuolisesti toimineet Ruby van der Wekken ja Tuomo Alhojärvi.Ruby considers herself a member of the Global Justice Movement and is a producing member of Oma Maa Food cooperative in Finland. Ruby is active in various processes around community organising. Tuomo on koillishelsinkiläinen, hoivaavan talouden täystyöllistämä filosofian tohtori, leikkipuistossa päivystävä isä, maantieteilijä, moninaisen talouden tutkija ja jälkikapitalismin kartografi.

Jun 02, 202201:06:09
Jakso 3: Työelämän toisinajattelijat ja ammattilaisen paluu

Jakso 3: Työelämän toisinajattelijat ja ammattilaisen paluu

Tässä jaksossa meillä on vieraana etnografi ja toimintatutkija Marja-Liisa Trux ja kouluttaja, yrittäjä, ja tutkija Elina Henttonen. Keskustelemme heidän kirjoittamistaan teoksista ja pohdimme työelämää ja ammattilaisuutta. Kysymme: Miten jokainen voi lisätä omaehtoisuutta ja hyvinvointia arjessa ja omassa työssään?

Tarkastelemme jaksossa työtä käytännöllisenä toimintana. Käytäntölähtöisyydessä tarkastelukulma on lähellä toimijoita ja heidän kokemuksensa ja persoonansa otetaan vakavasti. Toisin sanoen tutkittavien kokemuksia ei pyritä sivuuttamaan, ja silloin suhtaudutaan varauksella vain ulkoapäin annettuihin toiminnan merkityksiin. Siksi työn merkitysten ja tavoitteiden määrittely on hyvinvointikysymys. Kun ihmiset voivat toimia itselleen mielekkäällä tavalla, se lisää heidän hyvinvointiaan.

Kuka antaa merkityksen työlle, jota teemme?

May 06, 202201:00:53
Jakso 2: Taisteleva tutkimus
Apr 26, 202257:50
Jakso 1: Mikä paradigma?
Apr 25, 202229:43