Skip to main content
Spotify for Podcasters
Uống trà cùng Lạc

Uống trà cùng Lạc

By Nhược Lạc

Ngồi xuống cùng Lạc, uống chén trà và nói chuyện sáng tạo - nghệ thuật trong đời sống.
Available on
Apple Podcasts Logo
Google Podcasts Logo
RadioPublic Logo
Spotify Logo
Currently playing episode

#4 Uống trà với Tùng: Cất lên tiếng nói cá nhân

Uống trà cùng LạcNov 17, 2021

00:00
54:57
#4 Uống trà với Tùng: Cất lên tiếng nói cá nhân
Nov 17, 202154:57
#3 Uống trà với Thái Minh Châu: Chúng ta sống vì điều gì?
Oct 28, 202101:03:39
#02 Uống trà với Lưu Trọng Nhân: Lười một cách chăm chỉ
Oct 24, 202134:00
#01 Uống trà với Đỗ Hữu Chí (Bút Chì): Chơi là cách mở hộp chính mình
Oct 13, 202101:17:09