Skip to main content
Spotify for Podcasters
Up Thu Nhập's Podcast

Up Thu Nhập's Podcast

By upthunhap

Đây là Up Thu Nhập's Podcast ! Và mình là "trùm" của kênh podcast này :V Hồ Lê Thanh Hoàng. Công việc chính của mình là Affiliate Marketer, Copy Writer, Email Markter, Closer! Mình & Hommie trong vài năm qua tập trung nghiên cứu cách tốt nhất để thu hút & chuyển đổi khán giả thành người mua hàng bằng nội dung ! Và những điều đó đã thay đổi cuộc sống & kết quả của mình, hơn nữa là kết quả từ những khách hàng hay đối tác mà bọn mình đã làm việc cùng! Đây là Podcast để chia sẻ lại toàn bộ bài học & trải nghiệm của mình một cách có thể ứng dụng được dành cho bạn!