Skip to main content
Spotify for Podcasters
değişiyor.işte

değişiyor.işte

By Veli Tunahan Bay

değişiyor.işte Durabilite Podcast Serimizde sürdürülebilirlik, yeşil binalar, akıllı binalar, iklim değişikliği, iklim değişikliğinin etkileri, inşaat sektörü geleceği konu başlıklarını ele alıyoruz. Öyle görülüyor ki iklim değişikliğine en çok zararı veren sera gazı. Sera gazının %45' i ise şehirlerdeki binalardan çıkıyor. İşte tam bu sebeple gelecekte inşaat sektörü nerede olacak? iklim değişikliği için nasıl bir çözüm yolu izleyebiliriz? gelin şimdi dinleyin...
Available on
Apple Podcasts Logo
Google Podcasts Logo
Pocket Casts Logo
RadioPublic Logo
Spotify Logo
Currently playing episode

Biyoçeşitlilik Kaybı - Biodiversity Loss

değişiyor.işteDec 15, 2022

00:00
09:07
Biyoçeşitlilik Kaybı - Biodiversity Loss

Biyoçeşitlilik Kaybı - Biodiversity Loss

Küresel ısınma, iklim değişikliği, iklim krizi derken şimdi de bütün problemler bitmişte bi bu kalmış gibi biyoçeşitlilik kaybı oluştu. Aslında iklim değişikliğinin etkilerinin bir sebebi bu biyoçeşitlilik. Dünyanın ısısının artması ile çoğu canlı yaşam alanlarından oldu, hatta çoğusu yok oldu. İnsan refahı için önemli olan bu canlıların yok olmasından bahsettiğimiz biyoçeşitlilik kaybı şimdi sizinle...

Global warming, climate change, climate crisis, now all problems are over, as if this is a loss of biological diversity. In fact, this is one reason for the effects of climate change. With the increase in the temperature of the world, most live living spaces have lost their living spaces, and even most of them disappeared. The loss of biodiversity, which we mentioned about the destruction of these creatures, which is important for human welfare, is now with you ...

Dec 15, 202209:07
İklim Değişikliği ve Enerji - Climate Change and Energy

İklim Değişikliği ve Enerji - Climate Change and Energy

İklim değişikliği ile mücadele etmezsek, Dünya ve Birleşmiş Milletler'in 2030 hedefine ulaşamazsak Türkiye'nin milli geliri %50 azalacak. 2050 yılına kadar birçok kronik hastalık, salgın hastalık ve işsizlik kaçınılmaz olacaktır. Peri' nin sesinden İklim Değişikliği ve Enerji sizlerle.

If we do not fight climate change, if we do not reach the 2030 target of the World and the United Nations, Turkey's national income will decrease by 50%. By 2050, many chronic diseases, epidemics and unemployment will be inevitable. Climate Change and Energy from the voice of Peri is with you.

Dec 08, 202103:52
İklim Değişikliğinin Canlılar Üzerindeki Etkisi

İklim Değişikliğinin Canlılar Üzerindeki Etkisi

Aslında, biz insanlar iklim değişikliğinin ana nedeniyiz. Sanayi devrimi ile karbon emisyonlarını önemli ölçüde artırarak iklim değişikliğini hızlandırdık. İklim değişikliği sadece biz insanların sağlığını tehdit etmekle kalmıyor, aynı zamanda hayvanların yaşam alanlarına ve hayvanların sağlığına da zarar veriyor. İklim Değişikliğinin Canlılar Üzerindeki Etkisi podcast'ini Peri'nin sesinden dinleyin...

In fact, we humans are the main cause of climate change. With the industrial revolution, we have accelerated climate change by increasing carbon emissions significantly. Climate change not only threatens the health of us humans but also harms the living spaces and the health of animals. Listen to the podcast Impact of Climate Change on Living Beings in Peri's voice...

Dec 07, 202104:16
İklim Değişikliğinin İnsan Sağlığı Üzerindeki Etkisi

İklim Değişikliğinin İnsan Sağlığı Üzerindeki Etkisi

İnsan sağlığı iklim aşırılıkları ve sıcaklıklar sebebi ile etkilenmektedir. Bir çok salgın hastalık, cinsiyete ve yaşa dayalı iklim aşırılıklarından etkilenme sebebi ile ölüm ve hastalıklar oluşmaktadır. Bu yayınımda iklim değişikliğinin insan sağlığı üzerindeki etkisinden bahsettim.

Human health is affected by climate extremes and temperatures. Many epidemics cause death and diseases due to the effects of climate extremes based on gender and age. In this publication, I talked about the impact of climate change on human health.

Dec 05, 202108:22
Devrilme Noktası- The Tipping Point

Devrilme Noktası- The Tipping Point

Her şeyin bir sınırı olduğu gibi iklim değişikliğininde bir sınırı var. Ama bu sınır iklim değişikliğinin bittiği anlamına gelmiyor. Aksine dünyadaki yaşamın bitmesi, Mars' a kaçışın yaklaşması anlamına geliyor...


Just like everything has a limit, climate change has a limit. But this limit does not mean that climate change is over. On the contrary, the end of life on Earth means the escape to Mars is approaching...

Nov 23, 202105:18
Nüfus Artış Hızını Düşürme ve İklim Değişikliği

Nüfus Artış Hızını Düşürme ve İklim Değişikliği

İklim değişikliğinin, insan sağlığı, tüketim sorunu, yeşil fiyat farkı, nüfus artış hızındaki etkilerinde bahsettim bu bölümde Covid-19 aşısının nedenlerini bulabileceksiniz.

Sep 17, 202108:52
İklim değişikliğinin gıda güvenliği üstündeki etkisi - The impact of climate change on food security.

İklim değişikliğinin gıda güvenliği üstündeki etkisi - The impact of climate change on food security.

Gıda güvenliği ve iklim değişikliğinin gıda güvenliği üstündeki etkisinden bahsettiğim bu yayınım sizlerle.


This publication, where I talk about the impact of food security and climate change on food security, is with you.

Sep 14, 202109:52
Climate Change-İklim Değişikliği

Climate Change-İklim Değişikliği

İklim değişikliği, iklim değişikliğine sebep olan gerçekler, insan olarak iklim değişikliğinde nerede duruyoruz?


Climate change, the facts that cause climate change, where do we stand as human beings on climate change?

Sep 13, 202107:59
Akıllı Binalar - Smart Home

Akıllı Binalar - Smart Home

Akıllı binalardan, akıllı cihazların haberleşme sisteminden, kendi yaşadığım bir akıllı evin faydası konularından bahsettiğim yeni bir Durabilite Podcast Serisi bölümü. Kaçırmak istemeyeceksiniz, çünkü yayının sonunda Google Asistant şarkı söylüyor...


A new Durability Podcast Series episode where I talk about smart buildings, the communication system of smart devices, the benefits of a smart home where I live. You won't want to miss it, because at the end of the broadcast Google Assistant sings...

Jun 26, 202109:01
Yeşil Binalar - Green Building

Yeşil Binalar - Green Building

Durabilité Podcast serimizin 2. bölümün Yeşil Binalar hakkında. Dünyadaki mevcut atıkların ve enerji tüketiminin %50' sini inşaat sektörü oluşturmaktadır. Bu bakımdan Yeşil Binalar sürdürülebilirlik, doğayı koruma, daha sağlıklı bir çevre düşünüldüğünde önemli bir yer kaplamaktadır. Bu yayınımızda Yeşil Binaların ne olduğu, sağladığı enerji tasarrufu ve iklim değişikliğine olan etkisinden bahsettik. Keyifli dinlemeler! Dünya Çevre Günün Kutlu Olsun!About Green Buildings, part 2 of our Durabilité Podcast series. The construction sector accounts for 50% of the current waste and energy consumption in the world. In this respect, Green Buildings occupy an important place when sustainability, nature protection, and a healthier environment are considered. In this publication, we talked about what Green Buildings are, the energy savings they provide, and their impact on climate change. Happy listening! Happy World Environment Day!

Jun 05, 202108:49
Sürdürülebilirlik Hakkında - Sustainability

Sürdürülebilirlik Hakkında - Sustainability

Sürdürülebilirlik, yeşil bina, gelecekte inşaat sektörü konularını ele aldığımız Durabilite Podcast serimizde bu yayında sürdürülebilirlik hakkında konuştuk. Gelecek nesillere sürdürülebilir bir çevre bırakmak için...We talked about sustainability in this broadcast in our Durability Podcast series where we discussed sustainability, green building and the construction industry in the future. To leave a sustainable environment for future generations...

Jun 01, 202104:50