Skip to main content
Spotify for Podcasters
Vizionári

Vizionári

By Vizionári

Vizionári sú odbornou diskusnou platformou na aktuálne témy v oblasti ekonomiky, zdravotníctva či školstva. Odborníci, analytici, politici debatujú o témach, ktoré hýbu Slovenskom.
Available on
Google Podcasts Logo
Pocket Casts Logo
RadioPublic Logo
Spotify Logo
Currently playing episode

Vrcholí prepoisťovacia kampaň. Zmenia sa podmienky prechodu do inej zdravotnej poisťovne?

VizionáriSep 22, 2022

00:00
01:03:11
Je životná istota životná poistka?

Je životná istota životná poistka?

Čo sledovať pri životnej poistke? Čo všetko kryje a je výhodná pre každého?

Diskutujú:

 • Ing. Vladimír Bakeš, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ poisťovne KOOPERATIVA
 • Ing. Martin Žáček, CEO poisťovne UNIQA
 • Ivan Kahanec, finančný expert
 • Eva Sadovská, analytička WOOD & Company
Mar 17, 202355:29
Ako byť o krok vpred pred rakovinou

Ako byť o krok vpred pred rakovinou

Ako je krytá lieková politika zo štátneho rozpočtu na tento rok? Akú úlohu zohráva prevencia a včasná diagnostika, génové sekvenovanie a moderné diagnostické postupy v liečbe onkologických ochorení?

Diskutujú: 

- Prof. PhDr. Robert Babela, PhD., štátny tajomník MZ SR

- Ing. Iveta Pálešová, AIFP

- Monika Lainczová, Dôvera zdravotná poisťovňa

- MUDr. Beata Havelková, VšZP 

- Tomáš Bertók, Glycanostics 

- MUDr. Lucia Denkova, onkologička 

- Eva Kováčová, Liga proti rakovine 

- Vladimír Šucha, vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku

Mar 02, 202301:10:48
Pandémia cukrovky

Pandémia cukrovky

Diabetes patrí medzi najväčšie výzvy zdravotníctva v 21. storočí. Prečo je liečba cukrovky dôležitá a aké komplikácie môžu mať neliečení pacienti? Ako efektívne zachytiť neliečených pacientov?  

Diskutujú: 

- Doc. MUDr. Viera Doničová, PhD., MBA predsedníčka Slovenskej diabetologickej spoločnosti 

- Doc. MUDr. Zbynek Schroner, PhD. diabetológ, podpredseda Slovenskej diabetologickej spoločnosti a hlavný odborník MZ SR pre diabetológiu, poruchy látkovej premeny a výživy 

- Doc. MUDr. Emil Martinka, PhD. diabetológ, prezident Slovenskej diabetologickej asociácie a primár diabetológie Národného endokrinologického a diabetologického ústavu v Ľubochni 

- Doc. MUDr. Jana Štefaničková, PhD. Klinika oftalmológie LF UK a UNB 

- MUDr. Katarína Černá, PhD., MBA, MPH, MHA diabetologička, predsedníčka pracovnej skupiny pre antidiabetiká kategorizačnej komisie MZ SR pre lieky 

- MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA, MPH diabetologička, členka kategorizačnej komisie MZ SR pre zdravotnícke pomôcky 

- MUDr. Lucia Vitárius, MPH VšZP 

- Mgr. Ing. Roman Mužík, PhD., MSc. zdravotná poisťovňa Dôvera

Nov 24, 202201:01:06
Opravári spoločnosti

Opravári spoločnosti

Sme 33 rokov po páde režimu a 30 rokov žijeme v samostatnom štáte. Potrebujeme občiansku spoločnosť? Aká je jej úloha a sme dostatočne spoločensky angažovaní? Prečo nie je sloboda samozrejmosť a prečo je dôležité, aby sme aj naďalej budovali a pestovali občiansku spoločnosť?  

Diskutujú: 

- Zuzana Čaputová, prezidentka SR 

- Vladimír Šucha, vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku 

- Martina Kolesárová, riaditeľka Nadácie Pontis 

- Andrea Cox, riaditeľka digiQ 

- Ján Košturiak, prezident INOVATO 

- Henrich Krejča, novinár 

- Adrian Vyčítal, Slovak Global Network

Nov 23, 202201:08:35
Všetko o pľúcach: pravda o astme, alergii a CHOCHP

Všetko o pľúcach: pravda o astme, alergii a CHOCHP

<ul>
<li>Doc. MUDr. Ivan Solovič, CSc. NÚTPCHaHCH, Vyšné Hágy</li>
<li>MUDr. Štefan Laššán, PhD., MPH Univerzitná nemocnica Bratislava</li>
<li>MUDr. Mária Drugdová Pneumo - Alergo centrum, Bratislava</li>
<li>PharmDr. Monika Lainczová, zdravotná poisťovňa Dôvera</li>
<li>Mgr. et Mgr. Patrícia Dutková, PhD. MZ SR</li>
<li>Patrik Herman, NIE RAKOVINE o.z.</li>
</ul>
Nov 15, 202258:56
Prežijú mladí ľudia v 21. storočí?

Prežijú mladí ľudia v 21. storočí?

O tom, aká je vízia vzdelávania na Slovensku a čo budeme učiť deti a študentov v roku 2030 diskutujú:

- Miriam Lexmann, poslankyňa Európskeho parlamentu 

- Vladimír Šucha, vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku 

- Daniel Bútora, zakladateľ siete súkromných škôl 

- Venus Jahanpour, zakladateľka a riaditeľka súkromnej základnej školy Brilliant Stars 

- Janette Motlová, riaditeľka Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie 

- Eva Polláková, riaditeľka Súkromnej základnej školy BESST v Trnave 

- Ivan Šiller, hudobník a pedagóg

Oct 24, 202201:04:54
Viziotech 2022: Slovensko ako biotechnologická veľmoc

Viziotech 2022: Slovensko ako biotechnologická veľmoc

O tom, či bude Slovensko biotechnologickou veľmocou diskutovali:

V I.panelovej diskusii:

-Róbert Babeľa, štátny tajomník MZ SR 

-MUDr. RNDr. Ľudovít Paulis, PhD., MPH, odborník na vzdelávanie 

-Ing. Marián Bendík, riaditeľ biotech kampusu v Orthe/Rakúsko – Takeda 

-prof. MVDr. Norbert Žilka, DrSc., riaditeľ biotechnologickej spoločnosti AXON Neuroscience 

-Ing. Pavol Čekan, PhD., MultiplexDX International

V II.panelovej diskusii:

-Michal Staňák, Národný inštitút pre hodnotu a technológie v zdravotníctve 

-Marie Marsová, podpredseda predstavenstva AGEL 

-Peter Balík, MIRRI 

-Vladimír Mičieta, predseda asociácie SK+MED, CEO Medtronic Slovensko 

-Milan Marinčák, Nemocnica Bory - Penta Hospitals

Oct 24, 202202:49:15
Rakovina pľúc - najťažšie liečiteľný typ rakoviny

Rakovina pľúc - najťažšie liečiteľný typ rakoviny

O diagnostike a pokroku vo vývoji rakoviny pľúc diskutujú: 

- MUDr. Lucia Denková, PhD., klinická onkologička, UNB 

- MUDr. Dominik Juskanič, rádiológ, diagnostické centrum Jessenius v Nitre 

- prof. MUDr. Lukáš Plank, CSc., Jesseniova lekárska fakulta UK 

- Mgr. Peter Polák, PhD., gen. riaditeľ Sekcie farmácie a liekovej politiky MZSR 

- PharmDr. Alica Súkupová, riaditeľka Odboru zdravotnej politiky VšZP 

- PharmDr. Monika Lainczová, manažérka odboru liekovej politiky v zdravotnej poisťovni Dôvera - Eva Sládková, pacientka

Oct 18, 202259:21
Svetový deň srdca. Prečo najviac zomierame na srdcovo-cievne ochorenia?

Svetový deň srdca. Prečo najviac zomierame na srdcovo-cievne ochorenia?

O srdcovo-cievnych ochoreniach diskutujú: 

- Mgr. Peter Polák, PhD., generálny riaditeľ sekcie liekovej politiky MZ SR 

- MUDr. Anna Vachulová, PhD., prezidentka Slovenskej hypertenziologickej spoločnosti 

- doc. MUDr. Emil Martinka, diabetológ, člen Výboru SDS, a prezident Slovenskej diabetologickej asociácie 

- MUDr. Beata Havelková, MPH, podpredsedníčka predstavenstva VšZP 

- MUDr. Matej Palenčár, Národný inštitút pre hodnotu a technológie v zdravotníctve 

- Martin Smatana, analytik

Sep 29, 202257:22
Vrcholí prepoisťovacia kampaň. Zmenia sa podmienky prechodu do inej zdravotnej poisťovne?

Vrcholí prepoisťovacia kampaň. Zmenia sa podmienky prechodu do inej zdravotnej poisťovne?

Diskutujú: 

-Zuzana Földesová Motajová, riaditeľka odboru poisťovníctva na MZ SR 

-Renáta Blahová, predsedníčka Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 

-Beata Havelková, Všeobecná zdravotná poisťovňa  

-Martin Kulpan, DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.  

-Elena Májeková, Union poisťovňa a.s.

Sep 22, 202201:03:11
Slovensko uprostred energetickej krízy - ako ju zvládnuť čo najlepšie

Slovensko uprostred energetickej krízy - ako ju zvládnuť čo najlepšie

Exkluzívne: Vizionári o tom, ako prežiť energetickú krízu.

Diskutujú:

- Karol Galek, štátny tajomník MH SR 

- Richard Prokypčák, generálny riaditeľ SPP 

- Marcel Klimek, štátny tajomník MF SR 

- Vladimír Šucha, vedúci Zastúpenia Európskej komisie v Bratislave 

- Andrej Hanzel, expert na elektroenergetiku

Sep 13, 202250:40
Podľa čoho si vybrať zdravotnú poisťovňu?

Podľa čoho si vybrať zdravotnú poisťovňu?

O tom, podľa čoho si vybrať zdravotnú poisťovňu a aké sú dnes pravidlá prepoisťovania, diskutujú: 

- Beata Havelková, Všzp 

- Branislav Jendroľ, Dôvera 

- Michal Staňák, Národný inštitút pre hodnotu a technológie v zdravotníctve (NIHO) 

- Marek Kučera, lekár 

Sep 02, 202256:02
Bude sa mať kto starať o našich seniorov?

Bude sa mať kto starať o našich seniorov?

O tom, ako zlepšiť situáciu opatrovateľov na Slovensku, diskutujú: 

- Vladimír Ledecký, poslanec NR SR a predseda Výboru NR SR pre sociálne veci 

- Dana Grafiková, OZ Komora opatrovateliek Slovenska

- Miroslav Cangár, riaditeľ odboru sociálnych služieb MPSVR SR 

- Katarína Fedorová, Generálna riaditeľka sekcie sociálnej politiky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny 

- Anna Ghannamová, prezidentka Asociácie poskytovateľov sociálnych služieb v SR 

- Ľubica Bezeli, Hartmann Slovensko  

Jun 21, 202201:08:33
Bude zdravotníctvo len pre bohatých?

Bude zdravotníctvo len pre bohatých?

<ul>
<li>Diskusia s ministrom financií Igorom Matovičom</li>
<li>Prezentácia k 1. panelovej diskusii (Martin Smatana)</li>
<li>1. panelová diskusia (Róbert Babeľa, Branislav Budke, Beata Havelková, Marián Streško, Michal Štofko, Štefan Kišš, Jakub Rybár)</li>
<li>Prezentácia generálneho partnera konferencie (Daren Wilson)</li>
<li>Prezentácia k 2. panelovej diskusii (Martin Vlachynský)</li>
<li>2. panelová diskusia (Róbert Babeľa, Marcel Klimek, Richard Strapko, Martin Kultan, Michal Špaňár, Martin Vlachynský)</li>
<li>Diskusia s ministrom zdravotníctva Vladimírom Lengvarským</li>
</ul>
May 27, 202203:11:32
HPV vírus a rakovina krčka maternice

HPV vírus a rakovina krčka maternice

O HPV a rakovine krčka maternice a o tom, ako sa efektívne chrániť, diskutujú:

 • Doc. PhDr. Daniela Kállayová, PhD., MPH MZ SR - Odbor verejného zdravia, skríningu a prevencie 
 • MUDr. Elena Prokopová, hlavná odborníčka MZ SR pre všeobecnú starostlivosť o deti a dorast 
 • Doc. MUDr. Erik Kúdela, PhD. zástupca prednostu Gynekologicko-pôrodníckej kliniky JLF UK a UNM – odborník vo výskume HPV, cervikálnych prekanceróz a rakoviny krčka maternice 
 • MUDr. Lucia Vitárius, MPH riaditeľka Úseku zdravotných činností VšZP 
 • Mgr. Jana Španková Pifflová NIE RAKOVINE 
 • Katarína Balážiová alias Becca moderátorka a vlogerka
May 16, 202201:08:28
Ekonomický vývoj v čase pandémie a vojnového konfliktu, energetická kríza

Ekonomický vývoj v čase pandémie a vojnového konfliktu, energetická kríza

Diskutujú:

 • Marcel Klimek, štátny tajomník Ministerstva financií SR
 • Ivan Mikloš, ekonóm
 • Martin Vlachynský, analytik INESS
 • Richard Prokypčák, generálny riaditeľ a predseda Predstavenstva SPP a.s.
 • Ján Müller, partner a spoluzakladateľ poradenskej spoločnosti Partners Group


May 13, 202201:04:11
Je budúcnosť medicíny v génových terapiách?

Je budúcnosť medicíny v génových terapiách?

O génových terapiách, ich využití a budúcnosti diskutujú:

 • Mgr. et Mgr. Patrícia Dutková, PhD.
  riaditeľka sekretariátu Štátneho tajomníka MZSR
 • doc. MUDr. Miriam Kolníková, PhD.
  prednostka Kliniky detskej neurológie LF UK a NÚDCH, Bratislava
 • prof. MUDr. Alexandra Kolenová, PhD.
  prednostka Kliniky detskej hematológie a onkológie LF UK a NÚDCH Bratislava
 • doc. MUDr. Ľuboš Drgoňa, CSc., MHA, FECMM
  prednosta Kliniky onkohematológie LF UK a NOÚ
 • PharmDr. Alica Súkupová
  riaditeľka Odboru zdravotnej politiky VšZP
 • MUDr. Elena Marušáková, MBA
  viceprezidentka AOPP
 • doc. MUDr. RNDr. Roman Gardlík, PhD.
  vedec, LF UK, Ústav molekulárnej biomedicíny
Apr 28, 202257:44
Deň Zeme 2022 – ako sa dnes má naša planéta?

Deň Zeme 2022 – ako sa dnes má naša planéta?

O stave našej planéty, ochrane životného prostredia a udržateľnom živote diskutujú: 

 • Ján Budaj, minister životného prostredia SR 
 • Petra Csefalvayová, spoluzakladateľka Inštitútu cirkulárnej ekonomiky
 • Mária Jánošíková, ambasádorka programu Mladí reportéri pre životné prostredie
 • Martina Hrivnáková, riaditeľka korporátnej a marketingovej komunikácie VÚB
 • Miroslava Plassmann, riaditeľka WWF Slovensko
Apr 21, 202256:04
Čo s našimi úsporami v II. dôchodkovom pilieri?

Čo s našimi úsporami v II. dôchodkovom pilieri?

O sporení a II. dôchodkovom pilieri diskutujú:

 • Milan Krajniak, minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR
 • Jana Polakovičová Kolesárová, generálna riaditeľka sekcie sociálneho poistenia dôchodkového sporenia MPSVR SR
 • Maroš Ovčarik, predseda predstavenstva Partners Investments
 • Radovan Ďurana, analytik INESS
 • Peter Socha, predseda predstavenstva UNIQA DSS a DDS
 • Miroslav Kotov, predseda predstavenstva Allianz - Slovenskej dôchodkovej správcovskej spoločnosti
Mar 25, 202201:05:33
Život so spinálnou muskulárnou atrofiou

Život so spinálnou muskulárnou atrofiou

O tom, aký je život so spinálnou muskulárnou atraofiou, diskutujú:  

 • Doc. MUDr. Miriam Kolníková, hlavná odborníčka MZ SR pre detskú neurológiu a prednostka kliniky detskej neurológie LF UK a NÚDCH 
 • MUDr. Marek Krivošík, primár II. Neurologickej kliniky LF UK a UNB akad. L. Dérera, Bratislava 
 • PharmDr. Tatiana Foltánová, PhD., odborná garantka Slovenskej aliancie zriedkavých chorôb 
 • MUDr. Lucia VItarius, VšZP 
 • PharmDr. Monika Lainczová, manažérka odboru liekovej politiky Dôvera zdravotná poisťovňa 
 • Andrea Madunová, Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR
Mar 22, 202258:56
Vojna na Ukrajine a utečenecká kríza

Vojna na Ukrajine a utečenecká kríza

O vojne na Ukrajine a utečeneckej kríze diskutujú:

 • Eduard Heger, premiér SR
 • Andrea Cocherová, iniciatíva Kto pomôže Ukrajine
 • Andrea Najvirtová, Človek v ohrození
 • Michal Kaliňák, ZMOS
 • Zuzana Števulová, Liga za ľudské práva
 • Beata Havelková, VšZP
 • Henrich Krejča, riaditeľ Centra spravodajstva a publicistiky TV Markíza
 • Jaroslav Polaček, primátor Košíc
 • Vladimír Šucha, vedúci zastúpenia Európskej komisie na Slovensku
Mar 21, 202201:15:36
Budú mať slovenskí pacienti prístup k liekom z krvnej plazmy?

Budú mať slovenskí pacienti prístup k liekom z krvnej plazmy?

O tom, koľko krvnej plazmy na Slovensku máme a na čo sa využíva, diskutujú:

 • Mgr. Peter Polák, PhD.; generálny riaditeľ sekcie farmácie a liekovej politiky MZ SR 
 • Ing. Zuzana Dolinková; strana Hlas – SD odborníčka na zdravotníctvo strany Hlas
 • Doc. MUDr. Peter Čižnár, CSc.; pneumo-imunológ, NÚDCH, Bratislava 
 • MUDr. Martin Šimo; medicínsky riaditeľ siete ProCare a Svet zdravia 
 • MUDr. Nataša Chovancová; medicínska riaditeľka, Národnej transfúznej služby SR | Gabriel Bodor; združenie pacientov s primárnou imunodeficienciou
Feb 24, 202253:54
Kedy budú mať pacienti prístup k moderným liekom? (Novela zákona 363)

Kedy budú mať pacienti prístup k moderným liekom? (Novela zákona 363)

O tom, čo zdravotníctvu prinesie Novela zákona 363, diskutujú:

 • prof. Róbert Babeľa, PhD., MBA, MSc.; štátny tajomník Ministerstva zdravotníctva SR 
 • Mgr. Miroslava Fövényes; OZ Lymfoma a Leukémia Slovensko 
 • Ing. Iveta Pálešová; AIFP | MUDr. Mgr. Elena Marušáková, MBA; viceprezidentka AOPP 
 • Martin Smatana, MSc. analytik
Feb 22, 202256:42
Majú onkologickí pacienti na Slovensku rovnaký prístup k liečbe ako pacienti v Európe?

Majú onkologickí pacienti na Slovensku rovnaký prístup k liečbe ako pacienti v Európe?

O tom, aký prístup k liečbe onkologických ochorení majú Slovenskí pacienti, diskutujú:

 • prof. Róbert Babeľa, PhD., MBA, MSc. štátny tajomník Ministerstva zdravotníctva SR 
 • MUDr. Beata Havelková, MPH. riaditeľka úseku zdraovtných činností VšZP 
 • MUDr. Marián Streško, PhD. prednosta Onkologickej kliniky FNsP Trnava 
 • MUDr. Lucia Denková klinická onkologička, UNB | Mgr. Miroslava Fövényes OZ Lymfoma a Leukémia Slovensko 
 • Lívia Ilavská onkologická pacientka
Feb 17, 202201:04:43
Prognóza vývoja sclerosis multiplex na Slovensku do roku 2030

Prognóza vývoja sclerosis multiplex na Slovensku do roku 2030

O tom, aké sú hlavné príznaky sclerosis multiplex a prognóze tohto ochorenia do budúcna, diskutujú:

 • prof. Róbert Babeľa, PhD., MBA, MSc., štátny tajomník Ministerstva zdravotníctva SR
 • prof. MUDr. Zuzana Gdovinová, CSc., FESO, FEAN.; prezidentka Slovenskej neurologickej spoločnosti a prednostka Neurologickej kliniky LF UPJŠ a UNLP v Košiciach 
 • MUDr. Marianna Vitková, PhD., predsedníčka sekcie Sclerosis Multiplex SNeS, Neurologická klinika LF UPJŠ a UNLP, Košice 
 • MUDr. Beata Havelková, MPH., podpredsedníčka predstavenstva VšZP 
 • PharmDr. Monika Lainczová., zdravotná poisťovňa Dôvera 
 • MUDr. Iveta Schererová., zdravotná poisťovňa Union 
 • MUDr. Anna Ištvánová., Sociálna poisťovňa
Feb 04, 202255:39
Kto bude pacientom predpisovať lieky?

Kto bude pacientom predpisovať lieky?

O tom, či bude lieky pacientom predpisovať aj všeobecný lekár, alebo iba špecialista, diskutujú:

 • prof. Róbert Babeľa, PhD., MBA, MSc.; štátny tajomník MZ SR; 
 • MUDr. Beata Havelková, MPH; Všeobecná zdravotná poisťovňa; 
 • MUDr. Monika Palušková, PhD., MBA; Spoločnosť všeobecných lekárov Slovenska; 
 • MUDr. Jaroslava Orosová; Zväz ambulantných poskytovateľov; 
 • MUDr. Pavel Oravec; prezident Slovenskej lekárskej komory; 
 • Martin Smatana, MSc.; analytik; PhDr. 
 • Mária Lévyová; prezidentka AOPP
Jan 26, 202201:09:42
Rakovina pľúc. Máme na Slovensku dostupnú liečbu?

Rakovina pľúc. Máme na Slovensku dostupnú liečbu?

O tom, ako je to s dostupnosťou liečby onkologických ochorení na Slovensku, diskutujú:

 • MUDr. Milada Veselá, primárka Odd. klinickej onkológie Kliniky pneumológie a ftizeológie I. SZU a UNB
 • doc. MUDr. Ing. Miroslav Janík, PhD., prednosta kliniky hrudníkovej chirurgie SZU a UNB
 • MUDr. Lucia Denková, onkologička, Klinika pneumológie a ftizeológie I. SZU a UNB
 • doc. MUDr. Marta Hájková, CSc., hlavná odborníčka pre pneumológiu a ftizeológiu MZSR
 • MUDr. Mgr. Peter Polák, PhD., generálny riaditeľ Sekcie farmácie a liekovej politiky MZSR
 • Mgr. Jana Pifflová Španková, OZ Nie rakovine
 • Martin Smatana, MSc., analytik
Nov 30, 202150:28
Nadýchnime sa! Všetko o pľúcach a pneumológii na Slovensku

Nadýchnime sa! Všetko o pľúcach a pneumológii na Slovensku

O tom, kto sa bude starať o pacientov počas ďalšej vlny Covidu 19, diskutujú: 

 • MUDr. Vladimír Lengvarský, MPH, minister zdravotníctva SR; 
 • Ing. Miriam Lapuníková, MBA, riaditeľka Rooseveltovej nemocnice v BB; 
 • MUDr. Beata Havelková, MPH, riaditeľka sekcie zdravotných činností VšZP; Doc. 
 • MUDr. Marta Hájková, CSc., MPH, hlavná odborníčka MZ SR pre pneumológiu a ftizeológiu, prednostka Kliniky pneumológie a ftizeológie LF UK a UN Bratislava;
 • Doc. MUDr. Ivan Solovič, CSc., predseda Výboru SPF, primár oddelenia NÚTPCHaHCH Vyšné Hágy; 
 • MUDr. Štefan Laššán, PhD., MPH, zástupca prednostu Kliniky pneumológie a ftizeológie I. SZU a UNB, vedecký sekretár výboru SPF; 
 • MUDr. Milada Veselá, primárka oddelenia klinickej onkológie Kliniky pneumológie a ftizeológie I. SZU a UNB; 
 • MUDr. Mária Drugdová, pneumologička, podpredsedníčka výboru SPF; Ing. Elena Májeková, riaditeľka sekcie zdravotného poistenia Union
Nov 22, 202159:38
Diabetes - výzva pre zdravotníctvo 21. storočia

Diabetes - výzva pre zdravotníctvo 21. storočia

O tom, ako zefektívniť liečbu pacientov s diabetom, diskutujú:

 • Prof. PhDr. Róbert Babeľa, PhD., MBA, MSc (iHTA), FISAC, štátny tajomník MZ SR; Doc. 
 • MUDr. Eva Goncalvesová, CSc., FESC, prezidentka Slovenskej kardiologickej spoločnosti; 
 • Prof. MUDr. Ján Murín, CSc., I. interná klinika LF UK a UNB; 
 • Doc. MUDr. Zbynek Schroner, PhD., hlavný odborník MZ SR pre diabetológiu, viceprezident Slovenskej diabetologickej spoločnosti; 
 • Doc. MUDr. Emil Martinka, PhD., primár diabetologického oddelenia NEDU Ľubochňa, prezident SDiA; 
 • MUDr. Beata Havelková, MPH, riaditeľka sekcie zdravotných činností VšZP; MUDr. Katarína Černá, MBA, MPH, predsedníčka odbornej pracovnej skupiny A 10 MZ SR (antidiabetiká)
Nov 14, 202101:06:28
Vizionári v zdravotníctve 2021

Vizionári v zdravotníctve 2021

Aká je vízia slovenského zdravotníctva? Prečo najviac zomierame na ochorenia srdca a ciev? Ako tento trend zvrátiť? Európa bojuje aj v čase pandémie proti rakovine. Čo na to Slovensko? Odpovedajú politici, odborníci, lekári aj tretí sektor. Kompletný zoznam hostí nájdete na vizionari.sk.

May 28, 202104:51:04
Vizionári - Na akej planéte budeme žiť?

Vizionári - Na akej planéte budeme žiť?

Prečo je ochrana biodiverzity a klímy, zelená ekonomika a udržateľnosť kľúč, ako prežiť v budúcnosti? Diskutujú: Ján Budaj, minister životného prostredia SR; Erik Baláž, ochranár a dokumentarista; Petra Csefalvayová, spoluzakladateľka Inštitútu cirkulárnej ekonomiky; Michal Sabo, greenfluencer a klimatický aktivista; Martina Hrivnáková, riaditeľka korporátnej a marketingovej komunikácie VÚB

Apr 23, 202101:21:16
Vizionári - Najväčšie ekonomické výzvy Slovenska v kontexte plánu obnovy

Vizionári - Najväčšie ekonomické výzvy Slovenska v kontexte plánu obnovy

Čo obsahuje plán obnovy? Ako sa Slovensko ekonomicky prebudí po covide? Ktoré reformy sa budú realizovať? Aj na tieto otázky odpovedajú: Ing. Eduard Heger, minister financií SR; Ing. Ivan Mikloš, bývalý minister financií; SR Ing. Vladimír Bakeš, PhD., generálny riaditeľ Kooperativa poisťovňa, a.s., VIG; Peter Štadler, CEO Wealth Effect Managemen o.c.p., a.s.

Mar 30, 202157:14
Vizionári - Je vakcinácia kľúčom, ktorý otvorí dvere normálnemu životu?

Vizionári - Je vakcinácia kľúčom, ktorý otvorí dvere normálnemu životu?

Prečo sa zaočkovať? Dokedy bude trvať pandémia? Všetko, čo ste chceli vedieť o vakcinácii, nájdete v tejto diskusii. Diskutujú: MUDr. Marek Krajčí, exminister zdravotníctva; prof. Prof. MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc., VŠ ZSP sv. Alžbety; Ing. Iveta Palešová, AIFP; Pavol Čekan, PhD., Multiplex DX; PharmDr. Dominik Tomek, viceprezident AOPP

Mar 18, 202101:31:03
Vizionári v zdravotníctve (2. časť)

Vizionári v zdravotníctve (2. časť)

Vizionári v zdravotníctve sú najväčšou zdravotníckou medzinárodnou konferenciou, zameranou na svetové trendy v medicínskych inováciách.

Feb 15, 202104:13:29
Vizionári v zdravotníctve (1. časť)

Vizionári v zdravotníctve (1. časť)

Vizionári v zdravotníctve sú najväčšou zdravotníckou medzinárodnou konferenciou, zameranou na svetové trendy v medicínskych inováciách.

Feb 15, 202103:07:48
Vizionári v ekonomike - Do akej miery nakazil koronavírus slovenskú ekonomiku?

Vizionári v ekonomike - Do akej miery nakazil koronavírus slovenskú ekonomiku?

Téma: Do akej miery koronavírus nakazil slovenskú ekonomiku? Hostia: Eduard Heger, minister financií SR Ivan Mikloš, bývalý minister financií Ján Müller, partner Partners Group Peter Krutil, CEO Slovenskej sporiteľne Moderátorka: Zlatica Puškárová

Feb 12, 202101:11:41