Skip to main content
Spotify for Podcasters
ISKRY SV. IGNÁCA

ISKRY SV. IGNÁCA

By Vlastimil Dufka SJ - Sr. Lívia Marková CJ

3-MINÚTOVÉ ZAMYSLENIA

Pripravili: Vlastimil DUFKA SJ - sr. Lívia MARKOVÁ CJ
Inšpirované knihou: Gabriel HEVENESI, Iskry sv. Ignáca
Hudba: Gregor REGEŠ - Holubica
Available on
Google Podcasts Logo
Pocket Casts Logo
RadioPublic Logo
Spotify Logo
Currently playing episode

Iskry (29)

ISKRY SV. IGNÁCAAug 22, 2021

00:00
03:08
Iskry (29)

Iskry (29)

Chorý človek nech pokojne zanechá namáhavé práce, ktoré vykonávajú zdraví ľudia. Nech ich vyváži pokojnou odovzdanosťou a trpezlivosťou, aby prácou nezničil svoje slabé telo.
Aug 22, 202103:08
Iskry (28)

Iskry (28)

V istých prípadoch je lepšie mlčať ako hovoriť, ani písomne sa netreba vyjadriť, lebo pravda bráni samu seba.
Aug 03, 202103:08
31. júl - Slávnosť sv. Ignáca

31. júl - Slávnosť sv. Ignáca

Všetko na väčšiu česť a slávu Božiu!
Jul 30, 202103:08
Iskry (27)

Iskry (27)

Keby niekto žiadal od teba to, čo považuješ za škodlivé, postaraj sa, aby si to odoprel takým spôsobom, aby ten, kto ťa o to požiadal, zostal tvojím priateľom.
Jul 26, 202103:08
Iskry (26)

Iskry (26)

Vyhýbať sa sporom je nielen statočné, ale aj primerané kresťanskej pokojamilovnosti, ba navyše je to aj užitočné.
Jul 20, 202103:08
Iskry (25)

Iskry (25)

Je veľmi nebezpečné nútiť všetkých, aby išli rovnakou cestou k dokonalosti. Ešte horšie je však posudzovať iných podľa seba.
Jul 13, 202103:08
Iskry (24)

Iskry (24)

Máme byť upriamení nielen na Boha, ale pre Boha sa máme upriamiť aj na ľudí.
Jul 09, 202103:08
Iskry (23)

Iskry (23)

V podceňovaní malých hriechov sa často skrýva väčšie nebezpečenstvo, ako keby sme podceňovali veľké hriechy.
Jul 06, 202103:08
Iskry (22)

Iskry (22)

Pravdu nič nepreváži na dlhý čas. Môže sa na ňu útočiť, no nemožno ju premôcť.
Jul 03, 202103:08
Iskry (21)

Iskry (21)

Tým, čo milujú nášho Pána, sa všetko ponúka ako pomôcky, aby sa k nemu dostali bližšie... (Duchovné listy 58)
Jul 01, 202103:08
Iskry (20)

Iskry (20)

Niekedy človek toľko zakúsi od diabla, že sa zdá, že zišiel z rozumu. Stáva sa, že to, čo by sa malo pripísať pokušeniu, niekedy sa pripisuje prirodzenosti, niekedy chorobe.
Jun 25, 202103:08
Iskry (19)

Iskry (19)

Život by sa mi stal neznesiteľným, keby som sa dozvedel, že sa v mojej duši skrýva len niečo ľudské, čo by nebolo preniknuté prítomnosťou Boha.
Jun 22, 202103:08
Iskry (18)

Iskry (18)

Horlivý človek túžobne uháňa a v nezvyčajne krátkom čase dospeje k takému stupňu čnostného života, k akému lenivec nemôže prísť ani po mnohých rokoch.
Jun 19, 202103:08
Iskry (17)

Iskry (17)

“Nie moja, ale tvoja vôľa nech sa stane!"  (Lk 22,42)
Jun 16, 202103:08
Iskry (16)

Iskry (16)

Hriech márnosti a bezobsažnej slávy sa rodí z nevedomosti a slepej sebalásky.
Jun 11, 202103:08
Iskry (15)

Iskry (15)

“Kiežby ťa ľudia poznali, môj Bože!”
Jun 08, 202103:08
Iskry (14)

Iskry (14)

Až ten, kto sa úplne oslobodil nielen od sveta, ale aj od seba samého, nech sa domnieva, že napĺňa meno rehoľník.
Jun 05, 202103:08
Iskry (13)

Iskry (13)

Čím užšie sa niekto pripúta k Bohu a čím štedrejšie sa voči nemu prejaví, tým viac zakúsi na sebe jeho štedrosť.
Jun 03, 202103:08
Iskry (12)

Iskry (12)

Ak by pravda nebola sprievodkyňou lásky a ľudskosti, už by to nebola ani láska, ani ľudskosť, ale lož a márnosť.
May 29, 202103:08
Iskry (11)

Iskry (11)

Vlastnosťou Božej dobroty je pohotovejšie brániť to, na čo diabol prudšie útočí.
May 25, 202103:08
Iskry (10)

Iskry (10)

Boh je štedrý. Z jeho rúk prijímam, čo nenachádzam v rukách ľudí. A ak mi aj nič nedajú, všetko dostanem od Boha.
May 21, 202103:08
Iskry (9)

Iskry (9)

Horlivejšie sa treba usilovať o formovania vnútra človeka než o formovanie tela človeka. Skôr treba podriaďovať nezriadenú náklonnosť mysle než tela.
May 19, 202103:08
Iskry (8)

Iskry (8)

Nič, čo je hodné Boha, sa nemôže stať bez toho, aby vo svete nevznikol náhly rozruch, alebo aby diabol nerozbúril davy.
May 14, 202103:08
Iskry (7)

Iskry (7)

Každý nech je presvedčený, že v duchovnom živote iba natoľko pokročí, nakoľko sa odpúta od sebelásky, od vyhľadávania vlastnej vôle a vlastného prospechu.
May 12, 202103:08
Iskry (6)

Iskry (6)

Jeden neobyčajný a znamenitý skutok ďaleko vyniká nad tisíce obyčajných.
May 08, 202103:08
Iskry (5)

Iskry (5)

Nie je rozumné zverovať náročné úlohy tým, ktorí sú nestáli v čnostiach.
May 04, 202103:08
Iskry (4)

Iskry (4)

Zmena povetria nemení spôsoby. Ak sa nedokonalý človek nezriekne sám seba, sotva bude inde lepší ako tam, kde je.
May 01, 202103:08
Iskry (3)

Iskry (3)

Zbytočne sa namáha ten, kto chce naprávať spôsoby iných, a nezačína najprv od seba samého.
May 01, 202103:08
Iskry (2)

Iskry (2)

Toto nech je prvým pravidlom konania: Bohu dôveruj tak, akoby úspech nezávisel od teba, ale od Boha. Ruku k dielu prilož tak, akoby si iba ty všetko chcel urobiť, a Boh nič.
May 01, 202103:08
Iskry (1)

Iskry (1)

Všetko na väčšiu česť a slávu Božiu!
May 01, 202103:08