Skip to main content
Spotify for Podcasters
De lobby van de VVSG

De lobby van de VVSG

By VVSG

De podcastreeks de lobby maakt duidelijk hoe de medewerkers van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten de belangen van de Vlaamse steden en gemeenten behartigt.

Currently playing episode

Het Lokaal Energie en Klimaat Pact

De lobby van de VVSGMar 07, 2023

00:00
06:43
Nieuw decreet Buitenschoolse Opvang en Activiteiten (BOA)

Nieuw decreet Buitenschoolse Opvang en Activiteiten (BOA)

In deze aflevering van de Lobby gaat het over het hobbelige parcours dat vooraf ging aan het decreet buitenschoolse kinderopvang en activiteiten (BOA). Nu hebben de gemeenten nog tijd tot 2026 om alle neuzen van sport-, speel- en cultuurorganisaties op hun grondgebied in dezelfde richting te krijgen zodat ze de ingewikkelde puzzel kunnen leggen en de kinderen na school een fijne tijd kunnen beleven en interessante hobby's kunnen beoefenen.

Apr 13, 202311:46
Het Lokaal Energie en Klimaat Pact

Het Lokaal Energie en Klimaat Pact

De milieuconvenanten gaven in de jaren negentig een impuls aan het lokale milieubeleid maar ze waren ook zeer betuttelend. Sinds 2022 kunnen lokale besturen een pact met de Vlaamse overheid afsluiten waarin ze naargelang het aantal burgers een subsidie kunnen krijgen maar waarover ze aan de gemeenteraad een verantwoording moeten afleggen.

Met Conny Reyns, duurzaamheidsambtenaar van gemeente Nazareth en Cedric Depuydt, stafmedewerker duurzaam beleid VVSG. 

Mar 07, 202306:43
Tweede pensioenpijler contractuele medewerkers: OFP Prolocus

Tweede pensioenpijler contractuele medewerkers: OFP Prolocus

Meer en meer gemeenten en steden nemen contractuele medewerkers in dienst in plaats van statutairen, maar na hun loopbaan hebben deze contractuelen minder pensioenrechten. Het door de VVSG in 2010 onderhandelde verzekeringsfonds stopte er na tien jaar mee maar dankzij de VVSG zag het Organisme voor de Financiering van Pensioenen Prolocus op 18 februari 2022 het licht en konden alle lokale besturen met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2022 voor de tweede pensioenpijler van hun contractuele medewerkers toetreden.

Feb 02, 202308:59
Zitdagen belastingen blijven dankzij VVSG in de toekomst bestaan

Zitdagen belastingen blijven dankzij VVSG in de toekomst bestaan

Tijdens de corona-epidemie kwamen de medewerkers van de Federale Overheidsdienst Financiën niet langer naar de steden en gemeenten om mensen te helpen bij het invullen van hun belastingbrief tijdens de zogenaamde zitdagen. Nadien wilde de FOD-financiën die zitdagen afschaffen en alleen nog digitale bijstand geven, maar hiervan zouden veel belastingbetalers de pineut zijn. Veel mensen zijn digitaal niet sterk genoeg of kennen onze taal niet goed. De VVSG drong er bij de minister op aan om deze zitdagen toch plaats te laten vinden.

Na meer dan twee jaar overleg en aandringen, is de VVSG  er in 2022 in geslaagd om de FOD Financiën te overtuigen om opnieuw lokale zitdagen te houden voor belastingplichtigen die, om welke reden dan ook, hulp of uitleg nodig hebben om hun belastingaangifte in te dienen.

Minister van Financiën Vincent Van Peteghem bevestigt in deze podcast dat hij er alles zal aan doen om de lokale zitdagen voor belastingplichtigen ook in 2023 opnieuw te laten doorgaan.

Jan 09, 202306:20