Skip to main content
Spotify for Podcasters
Somphanas Podcast

Somphanas Podcast

By วัดป่าโสมพนัส จ.สกลนคร

Podcast ศูนย์เจริญสติรูปแบบเคลื่อนไหว วัดป่าโสมพนัส จ.สกลนคร
Available on
Apple Podcasts Logo
Google Podcasts Logo
Pocket Casts Logo
RadioPublic Logo
Spotify Logo
Currently playing episode

660105 "เลิกเป็นพระลอกันเถิด"

Somphanas PodcastJul 17, 2023

00:00
02:34:20
660105 "เลิกเป็นพระลอกันเถิด"

660105 "เลิกเป็นพระลอกันเถิด"

ธรรมบรรยาย โดย…หลวงตาสุริยา มหาปัญโญ


Jul 17, 202302:34:20
660115 "สุปปุ๊สุปปุ้ย"

660115 "สุปปุ๊สุปปุ้ย"

โดย..หลวงตาสุริยา มหาปัญโญ

Jul 17, 202343:29
660111 "ดับความเกิด"

660111 "ดับความเกิด"

โดย..หลวงตาสุริยา มหาปัญโญ

Jul 13, 202302:00:56
660108 "ผู้เห็นส่วนสุดของโลก"

660108 "ผู้เห็นส่วนสุดของโลก"

โดย..หลวงตาสุริยา มหาปัญโญ
Jul 12, 202325:39
660104 '"เคร่งครัดในข้อวัตร"

660104 '"เคร่งครัดในข้อวัตร"

ธรรมบรรยาย โดย..หลวงตาสุริยา มหาปัญโญ

Jun 27, 202301:13:40
660103 "จงรู้แจ้งตน..พ้นทุกข์เถิด"

660103 "จงรู้แจ้งตน..พ้นทุกข์เถิด"

ธรรมบรรยาย โดย..หลวงตาสุริยา มหาปัญโญ

Jun 20, 202302:01:08
660102 "เบื้องหลังสมมติ"

660102 "เบื้องหลังสมมติ"

ธรรมบรรยาย โดย..หลวงตาสุริยา มหาปัญโญ

Jun 20, 202301:52:12
"ปฐมนิเทศ" โดย..พระอาจารย์ทรัพย์ชู

"ปฐมนิเทศ" โดย..พระอาจารย์ทรัพย์ชู

ปฐมนิเทศ นักปฏิบัติธรรมใหม่ โดย..พระอาจารย์ทรัพย์ชู

Jun 16, 202301:15:47
651228 ปัจจุบันธรรม

651228 ปัจจุบันธรรม

ธรรมบรรยาย โดย..หลวงตาสุริยา มหาปัญโญ
Jun 16, 202324:34
651228 รถไม่มีกำลัง

651228 รถไม่มีกำลัง

ธรรมบรรยาย โดย..หลวงตาสุริยา มหาปัญโญ
Dec 30, 202259:43
650915 ละเอียดในการดับอาสวะ

650915 ละเอียดในการดับอาสวะ

ธรรมบรรยาย โดย..หลวงตาสุริยา มหาปัญโญ
Dec 30, 202250:13
650915 ละเอียดในการดับอาสวะ

650915 ละเอียดในการดับอาสวะ

ธรรมบรรยาย โดย..หลวงตาสุริยา มหาปัญโญ
Sep 21, 202250:13
650913 อยู่กับใจว่างๆ

650913 อยู่กับใจว่างๆ

ธรรมบรรยาย โดย..หลวงตาสุริยา มหาปัญโญ
Sep 21, 202253:16
650531 นิมิตร

650531 นิมิตร

ธรรมบรรยาย โดย..หลวงตาสุริยา มหาปัญโญ
Sep 08, 202249:16
650818 เปิดประตู ดูธรรมชาติ ธาตุขันธ์ [2/2]

650818 เปิดประตู ดูธรรมชาติ ธาตุขันธ์ [2/2]

ธรรมบรรยาย โดย..หลวงตาสุริยา มหาปัญโญ
Sep 08, 202201:45:26
650818 เปิดประตู ดูธรรมชาติ ธาตุขันธ์ [1/2]

650818 เปิดประตู ดูธรรมชาติ ธาตุขันธ์ [1/2]

ธรรมบรรยาย โดย..หลวงตาสุริยา มหาปัญโญ
Sep 08, 202212:46
650816 ดับสังขาร

650816 ดับสังขาร

ธรรมบรรยาย โดย..หลวงตาสุริยา มหาปัญโญ
Sep 07, 202201:29:42
650815 ก้าวข้ามความกลัว

650815 ก้าวข้ามความกลัว

ธรรมบรรยาย โดย..หลวงตาสุริยา มหาปัญโญ
Sep 06, 202201:35:30
650814 ศาสนาคือ รูป กับ นาม

650814 ศาสนาคือ รูป กับ นาม

ธรรมบรรยาย โดย..หลวงตาสุริยา มหาปัญโญ
Sep 02, 202202:21:20
650812 ศรัทธาไม่หวั่นไหว ไม่มีมาร

650812 ศรัทธาไม่หวั่นไหว ไม่มีมาร

ธรรมบรรยาย โดย..หลวงตาสุริยา มหาปัญโญ
Aug 31, 202201:37:11
650807

650807

ธรรมบรรยาย โดย..หลวงตาสุริยา มหาปัญโญ
Aug 29, 202251:53
650728

650728

ธรรมบรรยาย โดย..หลวงตาสุริยา มหาปัญโญ
Aug 23, 202201:23:21
650724 หลักปฏิบัติตามลำดับ

650724 หลักปฏิบัติตามลำดับ

ธรรมบรรยาย โดย..หลวงตาสุริยา มหาปัญโญ
Aug 22, 202201:52:02
650724 เปตชน

650724 เปตชน

ธรรมบรรยาย โดย..หลวงตาสุริยา มหาปัญโญ
Aug 22, 202250:12
650723 ผู้สงบระงับ

650723 ผู้สงบระงับ

ธรรมบรรยาย โดย..หลวงตาสุริยา มหาปัญโญ
Aug 21, 202201:47:53
650720 รู้ให้ลึก..ทำศึกให้ชนะ

650720 รู้ให้ลึก..ทำศึกให้ชนะ

ธรรมบรรยาย โดย..หลวงตาสุริยา มหาปัญโญ
Aug 09, 202201:16:45
650719 สติ..ระวังความเห็น อย่าให้เป็นความอยาก

650719 สติ..ระวังความเห็น อย่าให้เป็นความอยาก

ธรรมบรรยาย โดย..หลวงตาสุริยา มหาปัญโญ
Aug 09, 202201:13:40
650717

650717

ธรรมบรรยาย โดย..หลวงตาสุริยา มหาปัญโญ
Aug 07, 202222:19
650716 อย่ากลัวทุกข์ ถ้าอยากเห็นธรรม

650716 อย่ากลัวทุกข์ ถ้าอยากเห็นธรรม

ธรรมบรรยาย โดย..หลวงตาสุริยา มหาปัญโญ
Aug 07, 202201:22:58
650714

650714

ธรรมบรรยาย โดย..หลวงตาสุริยา มหาปัญโญ
Jul 28, 202201:26:52
650710 การละอาสวะสังโยชน์

650710 การละอาสวะสังโยชน์

ธรรมบรรยาย โดย..หลวงตาสุริยา มหาปัญโญ
Jul 28, 202201:08:51
650707 ความพอใจไม่พอใจ สร้างอนุสัย

650707 ความพอใจไม่พอใจ สร้างอนุสัย

ธรรมบรรยาย โดย..หลวงตาสุริยา มหาปัญโญ
Jul 21, 202201:53:14
650703 เห็นชีวิตตามความเป็นจริง

650703 เห็นชีวิตตามความเป็นจริง

ธรรมบรรยาย โดย..หลวงตาสุริยา มหาปัญโญ
Jul 21, 202201:37:54
650702 ชึวิตคือการเดินทาง

650702 ชึวิตคือการเดินทาง

ธรรมบรรยาย โดย..หลวงตาสุริยา มหาปัญโญ
Jul 19, 202201:08:49
650701 สติดับทุกข์ทุกระดับ

650701 สติดับทุกข์ทุกระดับ

ธรรมบรรยาย โดย..หลวงตาสุริยา มหาปัญโญ
Jul 17, 202201:40:28
650630 สู้กับความกลัว

650630 สู้กับความกลัว

ธรรมบรรยาย โดย..หลวงตาสุริยา มหาปัญโญ
Jul 15, 202241:31
ประสบการณ์เก็บอารมณ์ 40 วัน คุณพร

ประสบการณ์เก็บอารมณ์ 40 วัน คุณพร

ประสบการณ์เก็บอารมณ์ 40 วัน คุณพร
Jul 14, 202231:48
650629

650629

ธรรมบรรยาย โดย..หลวงตาสุริยา มหาปัญโญ
Jul 13, 202239:41
650625 มั่นคงในแก่นธรรม

650625 มั่นคงในแก่นธรรม

ธรรมบรรยาย โดย..หลวงตาสุริยา มหาปัญโญ
Jul 12, 202246:48
650624 สติกับอุปมา

650624 สติกับอุปมา

ธรรมบรรยาย โดย..หลวงตาสุริยา มหาปัญโญ
Jul 12, 202201:57:55
650623 รู้ให้หมดจนหดกลับ

650623 รู้ให้หมดจนหดกลับ

ธรรมบรรยาย โดย..หลวงตาสุริยา มหาปัญโญ
Jul 11, 202201:07:53
650622 คณกโมคคัลลานสูตร

650622 คณกโมคคัลลานสูตร

ธรรมบรรยาย โดย..หลวงตาสุริยา มหาปัญโญ
Jul 10, 202202:02:32
650619 ศาสนาเพี้ยน เพราะความเพียรไม่ถึง

650619 ศาสนาเพี้ยน เพราะความเพียรไม่ถึง

ธรรมบรรยาย โดย..หลวงตาสุริยา มหาปัญโญ
Jun 21, 202201:04:30
650613 เพียงรู้เห็น อย่างให้เป็นตัวทุกข์

650613 เพียงรู้เห็น อย่างให้เป็นตัวทุกข์

ธรรมบรรยาย โดย..หลวงตาสุริยา มหาปัญโญ
Jun 14, 202201:05:15
650612 เกิดแก่ตาย เวียนว่ายตามสสมติ

650612 เกิดแก่ตาย เวียนว่ายตามสสมติ

ธรรมบรรยาย โดย..หลวงตาสุริยา มหาปัญโญ
Jun 14, 202248:48
650605 เพราะมีความคิดเห็นเป็นเช่นนั้น ชีวิตจึงเป็นเช่นนี้

650605 เพราะมีความคิดเห็นเป็นเช่นนั้น ชีวิตจึงเป็นเช่นนี้

ธรรมบรรยาย โดย..หลวงตาสุริยา มหาปัญโญ
Jun 07, 202257:09
650531 ความไม่ประมาท

650531 ความไม่ประมาท

ธรรมบรรยาย โดย..หลวงตาสุริยา มหาปัญโญ
Jun 07, 202251:46
650530 อย่าเชื่อความรู้..อย่าอยู่กับความเห็น

650530 อย่าเชื่อความรู้..อย่าอยู่กับความเห็น

ธรรมบรรยาย โดย..หลวงตาสุริยา มหาปัญโญ
Jun 07, 202201:53:05
650529 เกร็ดธรรมวันอาทิตย์

650529 เกร็ดธรรมวันอาทิตย์

ธรรมบรรยาย โดย..หลวงตาสุริยา มหาปัญโญ
Jun 01, 202242:12
650528

650528

ธรรมบรรยาย โดย..หลวงตาสุริยา มหาปัญโญ
May 30, 202201:44:53