Skip to main content
Spotify for Podcasters
Woodcast

Woodcast

By Line Venn

Woodcast er en podcast om skog- og trenæringens rolle i det grønne skiftet.


Woodcast produsert av Norsk Skogbruk for WoodWorks! Og Treteknisk Institutt.
Available on
Apple Podcasts Logo
Google Podcasts Logo
Pocket Casts Logo
RadioPublic Logo
Spotify Logo
Currently playing episode

Episode 5: Hemmelighetene bak god innovasjonskultur

WoodcastOct 04, 2022

00:00
43:22
Episode 5: Hemmelighetene bak god innovasjonskultur

Episode 5: Hemmelighetene bak god innovasjonskultur

K-bjelken var en radikal innovasjon som i praksis berget sagbruket Kjeldstad på Selbu i sin tid. Siden har det vokst fram en innovasjonskultur som stimulerer mer trinnvis innovasjon. Vel så avgjørende for konkurransekraften, mener innovasjonsekspert Magne Løfaldli i Innveno som mener systematisk satsing på folk er nøkkelen.

Oct 04, 202243:22
Kompetansekrise for industrien – hvordan få flere med fagbrev?

Kompetansekrise for industrien – hvordan få flere med fagbrev?

På Moelvens van Severen i Namsos står en produksjonsteknikker med et rykende ferskt

fagbrev. Dette har han fått gjennom arbeidsgiver. Stadig flere bedrifter i industrien

utdanner praktisk personell selv , – fordi de må.

May 15, 202231:32
Sensorene som endret produksjonen

Sensorene som endret produksjonen

Det var på Torvdag i nabobygda Rindal at Paul Lilleløkken ramlet innom El-watch. Der jobber Ingar Fredriksen. Besøket skulle endre produksjonen av Royal impregnert virke hos Møre Tre for alltid. Hør hele historien om investeringen som bare kostet noen titusener og sparte bedriften for millioner. 

Mar 23, 202232:04
Materialgjenvinning – med treavfall som ressurs

Materialgjenvinning – med treavfall som ressurs

Norge produserer nærmere en million tonn treavfall årlig. Og nesten alt brennes. Men EU

krever 55% gjenvinning innen 2030. Hvordan kommer vi dit? To bedrifter har funnet en

løsning sammen. Hvordan? – Og hvilke andre løsninger jobber forskningen med? Det kan du

høre om i denne podcasten.


Om podcasten generelt:

Woodcast er en podcast om skog- og trenæringens rolle i det grønne skiftet.

Oct 22, 202131:07
Klynger – et verktøy for det grønne skiftet?

Klynger – et verktøy for det grønne skiftet?

Innovasjon Norges klyngeprogram har mål om økt innovasjon og verdiskapning, og helst arbeidsplasser. 

44 klynger i ulike bransjer deltar. 

Blant dem, to skogklynger. 

Men hva er en klynge? Hva får den virke som den skal? 

Og er de gode verktøy i omstillinga vi står overfor? 

Det undersøker vi i denne podcasten, – med eksempler fra skogklyngen WoodWorks!

Jun 03, 202129:05