Skip to main content
Spotify for Podcasters
Διαλογισμός Αυτογνωσία

Διαλογισμός Αυτογνωσία

By Korina Kontaxaki

Available on
Apple Podcasts Logo
Google Podcasts Logo
Pocket Casts Logo
RadioPublic Logo
Spotify Logo
Currently playing episode

11Α. Sutra 2.12-2.17

Διαλογισμός Αυτογνωσία Nov 28, 2023

00:00
01:12:52
11Α. Sutra 2.12-2.17

11Α. Sutra 2.12-2.17

2.12 Παλιό Κάρμα, φέρνει κι αυτό τις πέντε παρενέργειες σε ανάλογες εντάσεις σε αυτή ή σε μελλοντική ζωή. 

2.13 Όσο βιώνουμε ενσαρκώσεις θα έχουμε τις παρενέργειες και όσο έχουμε τις παρενέργειες θα έχουμε ενσαρκώσεις.  

2.14 Και επειδή μέσα μας έχουμε και το καλό και το κακό, η ζωή θα βιώνεται ως ευχάριστη ή δυσάρεστη.  

2.15 Ο σοφός όμως βλέπει όλη τη ζωή ως καθήκον, αφού όλες οι δράσεις και σκέψεις έχουν σαν αποτέλεσμα ένταση και συνήθειες (samskara) που μας απομακρύνουν από την Πηγή.  

2.16 Όταν δούμε όλη τη ζωή ως καθήκον, θα μπορέσουμε να αποφύγουμε τη δυσφορία που δεν ήρθε ακόμα.  

2.17 Με το να διαχωρίσουμε αυτόν που βιώνει με το βίωμα.  

Nov 28, 202301:12:52
11Β. Στοχασμός Διαχωρισμός από το βίωμα

11Β. Στοχασμός Διαχωρισμός από το βίωμα

2.16 Όταν δούμε όλη τη ζωή ως καθήκον, θα μπορέσουμε να αποφύγουμε τη δυσφορία που δεν ήρθε ακόμα.
2.17 Με το να διαχωρίσουμε αυτόν που βιώνει με το βίωμα.
Nov 28, 202313:53
10A.Sutras 2.3-2.12 klesha

10A.Sutras 2.3-2.12 klesha

2.3 Οι παρενέργειες του Εγώ (Klesha) είναι πέντε 1. Άγνοια 2. Εγωισμός 3. Προτίμηση 4. Αποστροφή 5. Ένστικτο επιβίωσης.
2.4 Οι παρενέργειες λειτουργούν σε τέσσερα στάδια: 1. Ανενεργά (αλλά όχι ανύπαρκτα) 2. Αδύναμα 3. Ασταθή 4. Ενεργοποιημένα να προκαλούν σκέψεις και δράσεις.
2.5 Η άγνοια έχει τέσσερις τύπους: 1. Λανθάνει το προσωρινό για μόνιμο
2. Νομίζει το νοθευμένο καθαρό 3. Κυνηγά τη χαρά που φέρνει θλίψη
4. Μπερδεύει το άτομο με τον Εαυτό.
2.6 Ο εγωισμός προκλήθηκε από την σύγχυση ότι η συνείδηση είναι η καθαρή συνειδητότητα.
2.7 Η προτίμηση συνδέει τη μνήμη της ευχαρίστησης με την έλξη για αυτήν.
2.8 Η αποστροφή δημιουργείται από την προσκόλληση στη μνήμη του δυσάρεστου.
2.9 Το ένστικτο επιβίωσης κάνει ακόμα κι εκείνους που είναι προχωρημένοι, να έχουν την τάση να θέλουν να συνεχίσουν την ψευδαίσθηση της ζωής.
2.10 Όταν οι πέντε παρενέργειες (Klesha) κρατηθούν αδρανείς με τη γιόγκα της πράξης τότε σταδιακά απορροφούνται από το νου και αποδυναμώνονται .
2.11 Για να σβήσουν εντελώς συνδυάζουμε τη γιόγκα της δράσης με διαλογισμό (dhyana).
2.12 Παλιό Κάρμα, φέρνει κι αυτό τις πέντε παρενέργειες σε ανάλογες εντάσεις σε αυτή ή σε μελλοντική ζωή.
Oct 31, 202301:01:13
10Β.Στοχασμός tapas-swadhiyaya-Ishwara pranidhana

10Β.Στοχασμός tapas-swadhiyaya-Ishwara pranidhana

2.10 Όταν οι πέντε παρενέργειες (Klesha) κρατηθούν αδρανείς με τη γιόγκα της πράξης τότε σταδιακά απορροφούνται από το νου και αποδυναμώνονται .

2.11 Για να σβήσουν εντελώς συνδυάζουμε τη γιόγκα της δράσης με διαλογισμό (dhyana).
Oct 31, 202307:23
9Β. Στοχασμός - τρίγωνο πνευματικότητας

9Β. Στοχασμός - τρίγωνο πνευματικότητας

Τρίγωνο πνευματικότητας : πειθαρχία- αυτογνωσία- παράδοση στο ανώτερο
Sep 27, 202305:33
9A. Sutras 2.1-2.6 Klesha

9A. Sutras 2.1-2.6 Klesha

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
Sadhana Pada (η πράξη)

2.1 H Γιόγκα της πράξης (kriya yoga) έχει τρία σημεία :
1.
Πειθαρχία 2.
αυτογνωσία 3.
Αφοσίωση στο ανώτερο.
2.2 Αυτό το τρίγωνο της πνευματικότητας θα αποδυναμώσει τις
παρενέργειες του Εγώ (klesha) και θα μας ενώσει με την Πηγή.
2.3 Οι παρενέργειες του Εγώ (Klesha) είναι πέντε 1.
Άγνοια 2.
Εγωισμός 3.
Προτίμηση 4.
Αποστροφή 5.
Ένστικτο επιβίωσης.
2.4 Οι παρενέργειες λειτουργούν σε τέσσερα στάδια: 1.
Ανενεργά (αλλά όχι ανύπαρκτα) 2.
Αδύναμα 3.
Ασταθή 4.
Ενεργοποιημένα να προκαλούν σκέψεις και δράσεις.
2.5 Η άγνοια έχει τέσσερις τύπους: 1.
Λανθάνει το προσωρινό για μόνιμο
2.
Νομίζει το νοθευμένο καθαρό 3.
Κυνηγά τη χαρά που φέρνει θλίψη
4.
Μπερδεύει το άτομο με τον Εαυτό.
2.6 Ο εγωισμός προκλήθηκε από την σύγχυση ότι η συνείδηση
είναι η καθαρή συνειδητότητα.

Sep 27, 202301:10:55
Surya namaskar mantras

Surya namaskar mantras

Om
Jul 02, 202318:39
8Β. Στοχασμός 1.39 Συγκέντρωση στην καρδιά

8Β. Στοχασμός 1.39 Συγκέντρωση στην καρδιά

Καρδιά ως έδρα της ψυχής
Jun 30, 202305:54
24. Μια πρόθεση για κάθε ενεργειακό κέντρο (chakra)

24. Μια πρόθεση για κάθε ενεργειακό κέντρο (chakra)

ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ
mooladhara (ρίζες) - θεραπεία από τα τραύματα
swadhisthana (θέση ενέργειας)- άδειασμα από εκείνα που δεν μας εξυπηρετούν πια
manipura (λαμπερό) - να δρούμε άμεσα με διαλείμματα και να χωνέψουμε τις προηγούμενες δράσεις
anahat - (ήχος χωρίς προέλευση)- να σιωπήσουμε για να ακούσουμε την ψυχή
vishuddhi - (εξαγνισμένο) - αλήθεια , αυτό που κάνουμε, λέμε, είμαστε να είναι το ίδιο
ajna - (σοφία) - να πάμε πέρα από μπορούμε να δούμε με τη λογική
sahasrara- (ishwara pranidhana) να βιώσουμε το ανώτερο
May 26, 202304:25
7B. (sutra 1.40) στοχασμός : ταξίδι Από τον μικρόκοσμο στον μακρόκοσμο

7B. (sutra 1.40) στοχασμός : ταξίδι Από τον μικρόκοσμο στον μακρόκοσμο

ταξίδι μέσα από την καρδιά
May 26, 202307:59
7Α. Sutra 1.40 μικρόκοσμος και μακρόκοσμος

7Α. Sutra 1.40 μικρόκοσμος και μακρόκοσμος

Patanjali- sutra 1.40 Έτσι ο νους πειθαρχεί και στα μεγάλα και στα μικρά και μέσα από το μικρόκοσμο μαθαίνει το μακρόκοσμο
Πρέπει να μπορούμε να βγαίνουμε από το κουτάκι του εγώ

Να μάθουμε το dharma μας. Δεν είναι όλοι άνθρωποι για να κάνουν καριέρα, να γίνουν γονείς, να κάνουν διακοπές το καλοκαίρι, να έχουν δικό τους σπίτι κτλ

Nα βρούμε το κάλεσμα μας και να το κάνουμε ανεξάρτητα με τους άλλους.

Να μάθουμε να ζούμε στο σύνολο προσφέροντας, αλλά όχι προσφέροντας το ίδιο πράγμα με τον ίδιο τρόπο.
Φαντάζεστε να κάνουν αυτό το πράγμα τα κύτταρα μας;

Άτομα- Κύτταρα-όργανα-συστήματα-σώμα-οικογένεια
Άτομα- αδερφές ψυχές-πλανήτες-ηλιακά συστήματα-γαλαξίες-θεός

Βρείτε παραδείγματα :
Ανοσοποιητικό : στρατός
Εμφύλιος (ή κάνω πάντα ότι θέλουν οι άλλοι) : αυτοάνοσα
Άλλο θέλω κι άλλο πρέπει : καρκίνος
Μόλυνση περιβάλλοντος : αρρώστιες που έχουν καλυφθεί με χημικά χάπια
May 26, 202301:22:17
6Α. Sutra 1.33 Εξωτερική Ζωή

6Α. Sutra 1.33 Εξωτερική Ζωή

1.33 Πριν από αυτό, ο νους χρειάζεται να απαλλαγεί από την επιρροή της ζωής. Να συντηρούμε την χαρά, να συμπονούμε στην οδύνη, να θαυμάζουμε την επιτυχία και την καλοσύνη και να αδιαφορούμε για την κακιά.
Apr 28, 202301:12:45
6Β. Στοχασμός στην Ολιστική μας Ύπαρξη

6Β. Στοχασμός στην Ολιστική μας Ύπαρξη

Ολιστική Ύπαρξη είναι η οπτική γωνία του Εαυτού
Apr 28, 202311:53
5Γ. Στοχασμός στο εσωτερικό φως

5Γ. Στοχασμός στο εσωτερικό φως

Εσωτερικό φως
Apr 28, 202309:04
Άγγελμα από το Παιδί Μέσα μου της Ελένης Κοσμά

Άγγελμα από το Παιδί Μέσα μου της Ελένης Κοσμά

Άγγελμα από το παιδί μέσα μου

Γιατί με κουβαλάς μέσα σου ακόμα;

Αναρριχώμαι από τα σωθικά σου στην επιφάνεια

Με καλωσορίζεις

Όταν πρέπει να είχες από πριν ξεφουσκώσει το μεγαλείο μου

Μεταβάλλοντας την απαιτητική μου μορφή σε σιωπηλό θεατή

Πως δεν βλέπεις πως οι χαριτωμένες μου επιβολές δεν συνοδεύουν τον κόσμο που ζεις;

Πως δεν βλέπεις την επιρροή μου;

Μην φοβάσαι…

Δεν είναι αυτή η δουλειά σου.

Φοβάμαι εγώ, για σένα.

Εσύ μονάχα έχεις να μυηθείς στα βήματα,

που θα μονιμοποιήσουν το σχήμα σου:

Πρώτον

Ο δισταγμός με καταπιέζει να διακοσμήσω την άρνηση μου με αιτιολογίες

Εσύ όμως το όχι σου μπορείς να το προσφέρεις έτσι, γυμνό…

Δεύτερον

Οι απόψεις των άλλων ορίζουν την ύπαρξη μου

και μόνο η έγκριση τους, μου επιτρέπει να υπάρχω στον κόσμο…

Ενώ θα μπορούσες να σταθείς στην αλήθεια τη δική σου,

με αφήνεις να σε στριμώχνω στην καθορισμένη οπτική τους.

Τρίτον

Κάτω απ΄το κρεβάτι μου ακόμα ταΐζω τα άπληστα τέρατα -

Εμμονές, τραύματα, προδιαθέσεις.

Θα ‘πρεπε να χαν λιμοκτονήσει μέχρι τώρα.

Πιο άξιες πηγές να παίρνουν την τροφή…

Τέταρτον

Που είναι τα όρια σου;

Θα έπρεπε να ξέρεις αλλά όχι…

Έτσι γλιστρώ μέσα από χιλιάδες ανοίγματα,

Ανοίγοντας την πόρτα για όλους, ξεκλείδωτα, απροστάτευτα…

Πέμπτο

Για μένα ο χρόνος, παρουσιάζεται σαν δαίμονας που ορίζει την αξία μου και μου κλέβει κάθε ευκαιρία,

Εσύ όμως μπορείς να δεις ότι είναι απλά μια ψευδαίσθηση για να μην αργούμε στα ραντεβού μας.

Έκτο

Όλη η παρηγοριά που χρειάζεσαι είναι στα κύτταρα σου

Κι όμως…

Η σιγή φαίνεται σαν τρομακτικός εχθρός που με ωθεί να την σκοτώνω με συναναστροφές

Έβδομο

Οι αντιφάσεις είναι η φύση μου, όχι η δική σου.

Οι επιλογές χορεύουν ανεξέλεγκτα γύρω μου σαν πεταλούδες,

χλευάζοντας με, που δεν μπορώ να φτάσω καμιά τους.

Εσύ έχεις χωνέψει τις εμπειρίες σου

Ξέρεις να στρίψεις πριν φανεί η στροφή.

Όγδοο

Και έτσι συνειδητά διαλέγεις τις συναναστροφές σου

Αφήνοντας στο φίλτρο εκείνους που «κατά λάθος» κατατρώγουν την ουσία.

Ένατο

Το πάθος καταβροχθίζει τη θέλησή μου και εξαπλώνεται προς όλες τις κατευθύνσεις. Η θέληση σου όμως, μπορεί να το απορροφήσει, όπως το λουλούδι τον ήλιο, για την ανάπτυξη του.

Δέκατο

Όπως ανοιχτά δίνω το φταίξιμο, το ίδιο πρόθυμα διώχνω τον ανεπιθύμητο συνοδό της- την ευθύνη. Δεν αντέχω το βάρος της- εσύ όμως αντέχεις.

Ενδέκατο

Αν και απολαμβάνω τα πλουσιοπάροχα απομνημονεύματά μου

Κάθε κατάργηση τους, σε ελευθερώνει από τη δουλεία της αντίδρασης.

Μέχρι να μείνει μόνο εύγλωττη ανταπόκριση

Εξάγνιση που δεν θα γνωρίσω ποτέ.

Δωδέκατο

Και οι εκλεκτοί που μου έδωσαν ζωή,

Είναι δεμένοι πάνω σου, κόμπο, σαν αυτόν που μου έμαθαν να δένω τα παπούτσια μου ...

Οι ρίζες σου είναι τώρα στο χώμα που μου έδωσαν.

Μπορεί να γίνει το δικό σου χωράφι

Αν θυμηθείς να λύσεις τον κόμπο.

Φοβάμαι…

Εσύ όμως όχι

Ποτέ δεν θα έρθει η σωστή στιγμή

Γι αυτό κάνε το έτσι κι αλλιώς

…Άσε με να φύγω.

Mar 09, 202304:11
Πληρότητα

Πληρότητα

Πληρότητα
Να γελάς και να κλαις από όμοια ανάγκη
και να μπορείς να το μοιράζεσαι.
Να τραγουδάς
Κι αν δεν δύνασαι,
τότε να χορεύεις
Και αν σου φαίνεται κουραστικό,
να μοιράζεσαι ποίηση.
Και αν βαριέσαι
Φτιάξε ένα μπουκέτο λουλούδια που δεν υπήρξε πριν
Φτιάξε φαγητό γεμάτο χρώματα
και πες στα κύτταρα σου να μη φοβούνται να το απολαύσουν
αργά
Δεν θα τους το πάρει κανείς πια
Να κοιτάς τους ανθρώπους βαθιά, με ενδιαφέρον
Σαν να είναι εκείνοι το κέντρο του κόσμου -όχι εσύ .
Να ευχαριστείς τον κύριο του σκουπίζει το δρόμο
Και την κυρία που δίνει φυλλάδια στους περαστικούς
Και να απολαμβάνεις το απορημένο τους βλέμμα
Να ακούς
Ακόμα κι αν δεν υπάρχει φωνή/συλλαβές/επεξήγηση
Να αφουγκράζεσαι
Σαν να σου ανήκουν όλα
Σαν να είσαι εσύ η αιτία που όλα συμβαίνουν.
Να σκάβεις βαθιά μέσα στη φαντασία σου για να δικαιολογήσεις τον κλέφτη, τον ψεύτη
και ειδικά εκείνον που αδιάκριτα σε πλήγωσε.
Να απαιτείς από εσένα μόνο,
αλλά να ψάχνεις να ανταποδώσεις στους άλλους ότι έχει κερδηθεί
Να μη σε πληγώνουν οι ατέλειες σου
είναι εκεί για να μπορούν να περάσουν όλα τα χρώματα στην ψυχή.
Να μη σε ενοχλούν οι ατέλειες των άλλων
είναι εκεί για να δημιουργήσεις.
Να μπαίνεις άφοβα , βαθιά, μέσα στην καρδιά των ανθρώπων σα να μη ξέρεις πως θα σε διώξουν μόλις χάσουν την αποκλειστικότητα.
Σα να μην ξέρεις πως μετράνε τη συγγένεια με το αίμα.
Να παραλείπεις τα λάθη των άλλων
-μην τους τα κλέβεις
δε συμβαίνουν για να δοκιμαστείς εσύ αλλά εκείνοι.
Να μάθεις να διαχωρίζεις την ποιότητα από τον άνθρωπο
Μην τα κάνεις ένα, προς Θεού!
Να λες: «υπάρχει ατομισμός», όχι: «είσαι ατομιστής»
γιατί ακούγεται αιώνιο και είναι άδικο.
Να αναγνωρίζεις την προσωρινότητα και των δύο.
Να δεις επιτέλους ότι το «κακό» βρίσκεται μέσα στην Πηγή, και να το απομυθοποιήσεις.
Να ξυπνήσεις μια μέρα για να αντιληφθείς ότι ακόμα και οι πιο σκοτεινές υπάρξεις θα αποροφηθούν μια μέρα από την αιώνια θεϊκή τρύπα.
Πόσο μάλλον εσύ .
Μη χάνεις χρόνο να χαρακτηρίζεις.
Δε σου χαρίστηκε η γη
Την κέρδισες μες τους αιώνες, με πόλεμο, αίμα, δάκρυα και πόνο
Και θα στην πάρουν πριν τελειώσεις
Μη χάνεις χρόνο!
Κατάλαβε σύντομα ότι δε φτιάχτηκε για σένα ο ήλιος
Φτιάχτηκε για το Θεό, γι’ αυτό δεν τον ελέγχεις
Δεν φτιάχτηκε για σένα η ζωή
Φτιάχτηκε για το Θεό γι’ αυτό δεν τη δικαιούσαι αλλά την υποχρεούσαι.
Να νιώθεις ευγνωμοσύνη που τα κύτταρα σου, θεωρούν ανάγκη την υποχρέωση της ζωής.
Να δακρύζεις από χαρά για αυτήν την έμφυτη άγνοια.
Και μετά, κατόρθωσε το πιο σημαντικό:
συνέχισε να επενδύεις στο άδοξο σαν να είναι η πιο ιδεώδης επιθυμία.
Συνέχισε
Σαν να είναι πιο σημαντική η ζωή ,από την ελευθερία.
Συνέχισε
Να κοιτάς τους ανθρώπους στα μάτια μέχρι να ξεθάψεις την ουσία τους
Αυτή είναι η μόνη σου ελπίδα
Συνέχισε με επιμονή να τους ερευνάς με αμείωτη φροντίδα
Μόνο έτσι θα αντέξεις το παράδοξο της ζωής .
Συνέχισε πεισματικά να τους αναζητάς
Μέχρι να δεις σε Όλους, Εσένα
Και να Σε Αγαπήσεις τόσο
που να φεύγεις αθόρυβα
από την μικρότητα.
Να Είσαι τόσο Αδιαίρετος
που να αδιαφορείς ήσυχα για την ασέβεια.
Να Είσαι τόσο Αυτάρκης
που να αποσύρεσαι αυτόματα από αυτό που ζημιώνει την Αιώνια Ύπαρξη σου.
Να ταυτιστείς τόσο με αυτή Σου τη Μορφή
που να ζεις
Σα να μη γυρεύεις να αγαπηθείς
αλλά να αγαπήσεις .
K.K.
(Εμπνευσμένο από τον γκρίζο γάτο που μοιάζει με πάνθηρα και μας άφησε να τον χαϊδέψουμε, και γραμμένο για μια υπέροχη ψυχή-που βλέπω τόσο καθαρά που μπορεί να φτάσει που θέλω να το απαιτήσω...)
Mar 08, 202304:38
η Λίστα του Ενήλικα

η Λίστα του Ενήλικα

1. Το «όχι» είναι μια πλήρης απάντηση. Δεν χρειάζεται καμία δικαιολογία για να μην κάνω κάτι που δεν θέλω.

2. Μην μπαίνεις μέσα στο χούλα -χουπ μου. Οι ενήλικες έχουν βρει τα όρια τους και τα κρατάνε σταθερά και ανέγγιχτα. Μόνο τα παιδιά αφήνουν τους άλλους να υπερβαίνουν τα όρια τους.

3. Αυτό που θέλω είναι αυτό που χρειάζομαι. Δεν με τραβολογούν οι εμμονές, τραύματα, διαθέσεις  μου. Ξέρω τι χρειάζομαι για να εξελιχθώ και έχω φροντίσει αυτό να είναι η επιθυμία μου.

4. Η κριτική των άλλων δεν  με ορίζει. Το τι νομίζουν οι άλλοι για μένα είναι απλά μια γνώμη. Μόνο τα παιδιά ορίζονται από την γνώμη άλλων.

5. Ο χρόνος είναι μια απαραίτητη παραίσθηση για να μην αργούμε στα ραντεβού. Δεν μας ορίζει. Δεν μας κάνει να αξίζουμε λιγότερο ή περισσότερο από όσο αξίζουμε.

6. Ο καλύτερος μου φίλος είμαι εγώ.

7. Οι αντιφάσεις και τα διλλήματα υπάρχουν μόνο στην ιστορία μου. Ο ενήλικας παίρνει γρήγορα αποφάσεις γιατί ξέρει ποιος είναι , τι χρειάζεται και έχει χωνέψει τις εμπειρίες του.

8. Εκείνοι που είναι δίπλα μου πρέπει να με αξίζουν. Δεν σπαταλιέμαι με άχρηστες συναναστροφές που με φθείρουν.

9. Τα πάθη είναι για να διασκεδάζω όχι για να με διασκεδάζουν. Ο ενήλικας δεν έχει ξεπεράσει τα πάθη του αλλά τους έχει επιβληθεί.

10. Ότι μου συμβαίνει είναι δική μου ευθύνη. Κανείς δεν μπορεί να μου “κάνει κάτι”

11. Η επιβίωση μου δεν εξαρτάται από τους γονείς μου. Cut the cord!

12. Ανταπόκριση και όχι ανταπόδοση. Respond not react. Ο ενήλικας έχει χωνέψει τις αναμνήσεις του και δεν αντιδρά με βάση τα τραύματα του παρελθόντος.

13. Μπορώ να βρω ακόμα ένα για τη λίστα του ενήλικα: ………..................................................

Mar 08, 202302:08
5B. Συγκέντρωση στην εκπνοή

5B. Συγκέντρωση στην εκπνοή

Το κράτημα της εκπνοής είναι η ανάσα της ψυχής 

Feb 24, 202313:08
5A. Patanjali Yoga Sutra 1.31 Αποτελέσματα άγνοιας

5A. Patanjali Yoga Sutra 1.31 Αποτελέσματα άγνοιας

1.30 Τα εμπόδια είναι τα εξής εννιά : σωματική αδυναμία, νοητική αδυναμία,
αμφιβολία, αδιαφορία, μαλθακότητα, προσκόλληση στην ύλη,
αυταπάτες, καρμικές υποχρεώσεις, αδυναμία μονιμότητας.
1.31 Τα παραπάνω εμπόδια θα φέρουν
1. Σωματικό και νοητικό πόνο
2. θλίψη
3. υπερένταση
4. Ασταθή αναπνοή
Feb 24, 202301:19:20
4Δ. Συγκέντρωση στην αφή

4Δ. Συγκέντρωση στην αφή

Συγκέντρωση στο κέντρο της γλώσσας που είναι η εσωτερική αφή
Feb 08, 202305:04
4Γ Συγκέντρωση στη γεύση

4Γ Συγκέντρωση στη γεύση

Τώρα ας συγκεντρωθούμε στη γλώσσα και τις γεύσεις που έχει το σάλιο μας. Όταν ανακαλύψουμε την κύρια γεύση του σάλιου μας (γλυκό, πικρό, αλμυρό, στυφό, καυτερό, ξινό) να συγκεντρωθούμε στην άκρη της γλώσσας και να προσπαθήσουμε να ανακαλύψουμε τη γεύση άυλων πραγμάτων , όπως των συναισθημάτων μας, των ιδεών μας, των σκέψεων μας, της ενέργειας του δωματίου. Ας συνεχίσουμε αυτή την προσπάθεια, με τακτικότητα και χωρίς προσδοκίες, για 6 μέρες. 

Feb 01, 202304:19
4A. Patanjali Yoga Sutra 1.30 Τα εννιά εμπόδια στην πνευματική αφύπνιση

4A. Patanjali Yoga Sutra 1.30 Τα εννιά εμπόδια στην πνευματική αφύπνιση

1.30 Τα εμπόδια είναι τα εξής εννιά : Σωματική αδυναμία, Νοητική αδυναμία, Αμφιβολία, Αδιαφορία, Μαλθακότητα, Προσκόλληση στην ύλη, Αυταπάτες, Καρμικές υποχρεώσεις, Αδυναμία μονιμότητας.

Ξεκινάει ο Πατάντζαλι από τη 30η σούτρα να περιγράφει εκείνα που εμποδίζουν την ψυχή να ενωθεί με την Πηγή.

Σωματική αδυναμία

Όταν υπάρχει σωματική αδυναμία που σημαίνει πως εσύ θέλεις αλλά το σώμα είναι άρρωστο, πονάει και έτσι όλη η ενέργεια πάει στο σώμα και δεν υπάρχει χρόνος να ασχοληθείς με τίποτα άλλο εκτός από την υγεία σου.

Φορτιζόμαστε πράνα , κρατάμε το ανοσοποιητικό δυνατό, αποφεύγουμε να μπούμε στο κύκλωμα των φαρμακευτικών.

Νοητική αδυναμία

Δεν σημαίνει μόνο να παρασύρεσαι στην κακεντρέχεια λόγω χαζομάρας. Η υπερβολική γνώση και εξυπνάδα εμπεριέχει το κίνδυνο της αλαζονείας με επακόλουθο να μεγαλώσει το εγώ και να κάνει το νου να νομίζει πως είναι παντοδύναμος.

Νοητική αδυναμία είναι επίσης να θέλεις πάντα λογική εξήγηση για όσα συμβαίνουν στη πνευματικότητα και όταν δεν μπορεί ο νους να τα αντιληφθεί τότε να επιλέγει να τα απορρίψει.

Αμφιβολία

Η αμφιβολία είναι ύπουλη γιατί μερικές φορές δεν είναι και τόσο φανερή -μπορεί απλά να βρίσκεται στο πίσω μέρος του μυαλού. Δεν γίνεται απορρόφηση όταν υπάρχει αμφιβολία γιατί η αμφιβολία είναι του εγώ. Η ψυχή ξέρει.

Η αμφιβολία είναι σίγουρα ένας τρόπος να αρχίσεις να ψάχνεις, αλλά από ένα σημείο και μετά, είναι εμπόδιο.


....συνεχίζεται 

Jan 27, 202301:15:20
4Β. Patanjali Yoga Sutra 1.35 συγκέντρωση στην όσφρηση

4Β. Patanjali Yoga Sutra 1.35 συγκέντρωση στην όσφρηση

1.32 Για να μην μας καταβάλουν τα εμπόδια και τα αποτελέσματα

τους, ο νους πρέπει να μάθει να συγκεντρώνεται σε ένα σημείο.

.....

1.35 Ο νους σταθεροποιείται όταν συγκεντρωθούμε στις εσωτερικές

Αισθήσεις,


1.35 Ο νους σταθεροποιείται όταν συγκεντρωθούμε στις εσωτερικές αισθήσεις.

Ο Swami Sivananda αναφέρει ότι κάθε μια από τις αισθήσεις έχει και την ανάλογη εσωτερική της , που συνδέεται με τα τσάκρα και ένα σημείο στο σώμα.

Αν λοιπόν κάνουμε dharana σε συγκεκριμένο σημείο, θα αναβαθμίσουμε την κάθε αίσθηση ξυπνώντας την εσωτερική της. Τί συμβαίνει όταν ενεργοποιούμε τις εσωτερικές μας αισθήσεις; Παύουν οι αισθήσεις να κυριαρχούν την ύπαρξη μας. (pratyahara).

Εσωτερικές αισθήσεις :

Άκρη μύτης => εσωτερική όσφρηση – 1ο τσάκρα

Άκρη της γλώσσας=> εσωτερική γεύση -2ο τσάκρα/3ο τσάκρα

Κέντρο γλώσσας=> εσωτερική αφή – 4ο τσάκρα

Ρίζα της γλώσσας=> ήχος, εσωτερική ακοή – 5ο τσάκρα

Ουρανίσκος=> χρώματα, εσωτερική όραση – 6ο τσάκρα/3ο τσάκρα

Jan 27, 202306:36
23. Οραματισμός και ενεργοποίηση του ενεργειακού μας συστήματος

23. Οραματισμός και ενεργοποίηση του ενεργειακού μας συστήματος

Το ενεργειακό μας σύστημα αποτελείται από το ιερό οστό, την σπονδυλική, τον εγκέφαλο και όλο το νευρικό σύστημα. Η ενέργεια κυλάει και φορτίζεται μέσα στο νευρικό, κυκλοφοριακό και ορμονικό σύστημα. Ο οραματισμός αυτός ενθαρρύνει την ενέργεια να φορτίσει και να φωτίσει το σύστημα και τον εγκέφαλο.

Jan 12, 202313:41
Προετοιμασία για τη νέα εποχή και διαλογισμός.

Προετοιμασία για τη νέα εποχή και διαλογισμός.

Η έξοδος μας από την Kali Yuga , η είσοδος μας στην εποχή του Υδροχόου ή αλλιώς οι αλλαγές των καιρών αρχίζουν να φαίνονται τα τελευταία χρόνια.

Οι ποιότητες που δεν συμβαδίζουν με την καινούργια εποχή θα εξαλειφθούν. Τώρα είναι ώρα να αγκαλιάσουμε το καινούργιο και να αφήσουμε το παλιό να διαλυθεί σιγά-σιγά χωρίς να του αντιστεκόμαστε. Και το κυριότερο να μη φοβόμαστε την αλλαγή τόσο πολύ που να την βλέπουμε ως καταστροφή. Η καταστροφή είναι απλά φαινομενική. Για να γεννηθεί η πεταλούδα χρειάζεται να πεθάνει η κάμπια.

Ορίστε μερικά πράγματα που πρέπει να αγκαλιάσουμε:

Δεν υπάρχουν προσωπικά δεδομένα. Όλες οι πληροφορίες για όλους τους ανθρώπους θα είναι διαθέσιμες σε όλους τους υπόλοιπους ανθρώπους. Αυτό συμβαίνει για να μας προτρέψει να είμαστε αληθινοί αυτό που κάνουμε αυτό που λέμε να το κάνουμε κι αυτό που κάνουμε να μπορούμε να το πούμε. (Satya)

Δεν υπάρχει ιδιοκτησία- όλα θα γίνουν για όλους και δεν θα υπάρχουν σύνορα. Επίσης τα χρήματα θα χάσουν την αξία τους θα δουλεύουμε με ανταλλαγές υπηρεσιών . Όποιος δεν έχει κάτι να προσφέρει δεν θα μπορεί να επιβιώσει. Αυτό συμβαίνει για να μας προτρέψει να απαλλαγούμε από τα υλικά βάρη που μας κρατάνε φυλακισμένους στην ψευδαίσθηση της υλικής , τρισδιάστατης κατάστασης. Θα μπορούμε να έχουμε όσα χρειαζόμαστε την συγκεκριμένη στιγμή. (Aparigraha). Δεν θα υπάρχει δικό μου ή δικό σου για να το παραβιάσουμε. Τα όρια μας θα είναι ενεργειακά (asteya).

Ο χώρος και ο χρόνος θα αποκτήσουν άλλη διάσταση. Οι ανθρώπινες σχέσεις θα βασίζονται στο μοίρασμα και όχι στην ανάγκη. Ήδη η κατάργηση της απόστασης λόγω του διαδικτύου, μας βοηθάει να επικοινωνούμε με εκείνους που πραγματικά χρειαζόμαστε και μας χρειάζονται και όχι απλά αυτούς που είναι γύρω μας, από ανάγκη. Οι σχέσεις για να είναι ουσιαστικές, χρειάζονται σωστή ανταλλαγή και όχι απαραίτητα φυσική επαφή. Έτσι διαφυλάσσουμε την ενέργεια μας (brahmacharya)

Θα ελευθερωθούμε από την δεισιδαιμονία της θρησκείας και την υπερβολική εκλογίκευση της επιστήμης. Εκείνοι που δεν μπορούν να συνδυάσουν και τα δύο , σε ένα ανώτερο επίπεδο , με ήθος και αλήθεια , θα υποχωρήσουν σιγά-σιγά. Η αλήθεια θα μας αποκαλυφθεί για να γίνουμε εργαλεία του θεού και όχι για να γίνει ο θεός εργαλείο μας. (Iswara pranidhana)

Ο καινούριος υπεράνθρωπος θα είναι εξαγνισμένος από την εξουσία των ενστίκτων (Saucha) , θα είναι λιγότερο περίπλοκος νοητικά και συναισθηματικά (Santosha), θα είναι πιο ανθεκτικός σωματικά/συναισθηματικά/νοητικά/ενεργειακά (tapas) , θα έχει πλήρη επίγνωση του μηχανισμού του νου και του Εαυτού (swadhiyaya) και θα είναι ενεργό όργανο του Θεού. (Iswara pranidhana).

Οι προειδοποιήσεις για την νέα τάξη πραγμάτων είναι απλά ο θάνατος της κάμπιας. Το μόνο που χρειάζεται είναι να ανοίξουμε τους ορίζοντες μας και να δούμε την ανθρωπότητα ως ένα ολοκληρωμένο σύστημα, πέρα από τον μικρό- περιορισμένο κόσμο μας, πέρα από το στριμωγμένο, φοβισμένο εγώ μας.

Με λίγα λόγια η καινούργια εποχή θα μας οδηγήσει να ακολουθήσουμε οργανικά τους κώδικες yama/niyama που φροντίζουν να μη δημιουργούμε και να καίμε Κάρμα

Jan 04, 202328:57
22. new age meditation άνοιγμα

22. new age meditation άνοιγμα

Οι προειδοποιήσεις για την νέα τάξη πραγμάτων είναι απλά ο θάνατος της κάμπιας. Το μόνο που χρειάζεται είναι να ανοίξουμε τους ορίζοντες μας και να δούμε την ανθρωπότητα ως ένα ολοκληρωμένο σύστημα, πέρα από τον μικρό- περιορισμένο κόσμο μας, πέρα από το στριμωγμένο, φοβισμένο εγώ μας. Αυτός ο διαλογισμός μας βοηθάει να ανοίξουμε τους ορίζοντες μας και να δούμε τα πράγματα όπως είναι και όχι όπως είμαστε.
Jan 03, 202317:08
3A. Patanjali Sutras 1.19-1.29 Pranana Aum

3A. Patanjali Sutras 1.19-1.29 Pranana Aum

1.19 Για κάποιους που έχουν λίγα να παραδώσουν , πετυχαίνουν απορρόφηση

πολύ σύντομα μετά τη γέννηση τους.

1.20 Άλλοι ακολουθούν πέντε τρόπους για να φτάσουν στην Απορρόφηση:

1. Πίστη

2. Ηρωικό πνεύμα/θέληση

3. Εμπειρία/μνήμη

4. Δυνατότητα άφεσης

5. Έμπνευση από εκείνους που έχουν φτάσει στην πηγή

1.21 Εκείνοι που εργάζονται συστηματικά φτάνουν πιο γρήγορα στην απορρόφηση.

1.22 Όσο πιο έντονη η πειθαρχία, τόσο πιο γρήγορη η απορρόφηση.

1.23 Για εκείνους που έχουν πίστη και μπορούν να παραδοθούν στην Πηγή , η

απορρόφηση είναι άμεση.

1.24. Γιατί η παράδοση στην Πηγή, μας ενώνει με κάτι τόσο καθαρό από τις

παρενέργειες του διαχωρισμού (Klesha) και το κάρμα, που όλα καίγονται.

1.25 Και δεν υπάρχει τίποτα ανώτερο από Αυτό.

1.26 Ούτε Το αγγίζει ο χρόνος

1.27 Αυτό, έχει την δόνηση Αούμ

1.28 Ας θυμόμαστε πάντα αυτή τη δόνηση με συγκέντρωση στο τί

αντιπροσωπεύει

1.29 Γιατί αυτή η δόνηση μας ενώνει με την Πηγή, με τον Εαυτό και καταλύει όλα

τα εμπόδια.

Nov 25, 202201:17:10
3.B Στοχασμός 1.19-1.29 Pranava Aum

3.B Στοχασμός 1.19-1.29 Pranava Aum

1.24. Γιατί η παράδοση στην Πηγή, μας ενώνει με κάτι τόσο καθαρό από τις
παρενέργειες του διαχωρισμού (Klesha) και το κάρμα, που όλα καίγονται.
1.25 Και δεν υπάρχει τίποτα ανώτερο από Αυτό.
1.26 Ούτε Το αγγίζει ο χρόνος
1.27 Αυτό, έχει την δόνηση Αούμ
1.28 Ας θυμόμαστε πάντα αυτή τη δόνηση με συγκέντρωση στο τί
αντιπροσωπεύει
1.29 Γιατί αυτή η δόνηση μας ενώνει με την Πηγή, με τον Εαυτό και καταλύει όλα
τα εμπόδια.
Nov 25, 202212:22
21. Ιδανική Στιγμή-στοχασμός

21. Ιδανική Στιγμή-στοχασμός

1.Δεν έχει συναίσθημα που έχει αντίθετο. Έχει μόνο στάση ζωής (θεϊκό ένστικτο)
2.Είναι πάντα εκεί και δεν αλλάζει
3.Είναι το bratipakshabhavana (αντίθετη σταση) ενός δυσάρεστου
4.Είναι όταν θέλεις να είσαι κάπου και δεν ξέρεις γιατί (E.R.)
5.Είναι όταν βρίσκεις την ένωση με όλους (Α.Ν.)
6.Είναι όταν η αγάπη είναι αμοιβαία ή όταν η αγάπη σου γυρνάει πίσω σε σένα και μοιάζει με αμοιβαία.
7.Δεν έχει παρελθόν και μέλλον
8.Δεν υπάρχει κριτική, σχόλια , δικαιολογίες
9.Δεν υπάρχουν λόγια. Λόγια βρίσκονται μετά.
10. Δεν είναι απαραίτητα ευχάριστη – μάλλον τη βρίσκεις μετά από μια δυσάρεστη
•Όταν κάνεις κάτι με όλη σου την ψυχή
•Κατάδυση
•Διάλυση στόχου μετά την πραγματοποίηση
•Η στιγμή να είναι (τελεία)
•Συγκέντρωση στα ασήμαντα σημαντικά (πριν και μετά τη συνειδητοποίηση τους)
•Προσφορά που την βλέπεις στα μάτια του άλλου
•Κλάμα, γέλιο, συγκίνηση
•Σημεία επαφής μέχρι να έρθει η προσδοκία
•Τη στιγμή την εμπιστοσύνης και άφεσης
•Πριν τον ύπνο
Nov 11, 202205:40
2Β Στοχασμός sutra 1.15-1.18 Ιδανική Στιγμή

2Β Στοχασμός sutra 1.15-1.18 Ιδανική Στιγμή

Για να θυμόμαστε ότι όταν κάτι έχει το αντίιθετο του , είναι πάντα προσωρινό. 

Oct 28, 202204:06
2Α Sutra 1.15-1.18 Ανάλυση

2Α Sutra 1.15-1.18 Ανάλυση

1.15 Η μη προσκόλληση μπορεί να φτάσει μέχρι το σημείο να μην επιθυμούμε

τίποτα, ούτε καν την ελευθερία.

1.16 Και πέρα από αυτό: αποστασιοποίηση  που θα οδηγήσει την καθαρή

συνειδητότητα μακριά από τις τρεις ποιότητες. Αυτή είναι η φύση του

Πουρούσα (Πηγή).

1.17 Έτσι ώστε να απορροφήθουμε εντελώς από Αυτό (Πουρούσα) μέσα από

τέσσερα στάδια:

1. Σώμα (vitarka)

2. Πράνα (vichara)

3. Νους (ananda)

4. Εγώ (asmita)

1.18 Και πέρα από αυτό: φτάνουμε στο ύστατο στάδιο: όλοι οι προγραμματισμοί

-ακόμα και οι παλιοί θα επιστρέψουν στην πηγή τους, και η συνειδητότητα

Θα απορροφηθεί από την Πηγή.

Oct 28, 202201:17:59
1Α. Yoga Sutra 1.1-1.14 ανάλυση

1Α. Yoga Sutra 1.1-1.14 ανάλυση

Κεφάλαιο 1 samadhi pada (απορρόφηση από το Ανώτερο)

1.1 Η πρακτική της Ένωσης με την αλήθεια αρχίζει τώρα.

1.2 Η Ένωση προϋποθέτει τη σταθεροποίηση των κυμάτων του νου

1.3 Έτσι αποκαλύπτεται η Αλήθεια και ο Εαυτός

1.4 Αλλιώς νομίζουμε πως είμαστε οι στρόβιλοι του νου

1.5 Κάποια είναι επώδυνα και κάποια ευχάριστα

1.6 Τα κύματα είναι: γνώση, ψευδαίσθηση, φαντασίωση, παθητικότητα και

ανάμνηση.

1.7 Γνώση είναι εκείνο το νοητικό κύμα που δημιουργείται με : 1 προσωπική

επίγνωση που φέρνουν οι αισθήσεις  2.ανάλυση που γίνεται με τη λογική

3. Επιβεβαίωση από άλλους που έχουν γνώση.

1.8 Ψευδαίσθηση είναι όταν τα πράγματα δεν είναι όπως νομίζουμε αλλά δεν το

ξέρουμε.

1.9 Φαντασίωση είναι όταν τα πράγματα δεν είναι όπως νομίζουμε και το

Ξέρουμε.

1.10 Παθητικότητα είναι όταν υπάρχουν εγκεφαλικά κύματα αλλά δεν το γνωρίζουμε.

1.11 Ανάμνηση είναι η επιμονή σε ότι ήταν γνώση στο παρελθόν.

1.12 Όλα τα νοητικά κύματα , σταματούν με συνεχή προσπάθεια χωρίς προσκόλληση.

1.13 Συνεχής προσπάθεια σημαίνει σταθερότητα, τακτικότητα και ρυθμός

1.14 Έτσι δημιουργούνται καινούριοι προγραμματισμοί και διαγράφονται οι

παλιοί.

Sep 30, 202201:05:22
1Β. Sutras 1.1-1.14 στοχασμός 1 καρδιά

1Β. Sutras 1.1-1.14 στοχασμός 1 καρδιά

Συγκέντρωση στην καρδιά με στόχο να σταθεροποιήσουμε τα νοητικά κύμματα (chitta vritti)
Sep 30, 202210:02
20. Ιδανικό μέρος και ο αληθινός μας ευατός

20. Ιδανικό μέρος και ο αληθινός μας ευατός

Ποια είναι η αλήθεια μας; αυτός ο στοχασμός μας βοηθάει να δούμε τί είναι αληθινό για εμάς.
May 20, 202212:45
19. Πρακτική αποταύτισης για λύση προβλημάτων

19. Πρακτική αποταύτισης για λύση προβλημάτων

(ηχογράφηση την ώρα της τάξης) Τί κάνουμε όταν έχουμε ένα πρόβλημα που επιμένει και μας ταλαιπωρεί και δεν μπορούμε να βρούμε να βρούμε λύση;
Πρώτα απ’ όλα, ας συνειδητοποιήσουμε ότι τις περισσότερες φορές (όχι όλες αλλά τις περισσότερες) είναι οι σκέψεις μας που μας κάνουν να υποφέρουμε και όχι τα γεγονότα.
May 13, 202209:57
18. Άναμμα νευρικού συστήματος από το ηλιακό πλέγμα

18. Άναμμα νευρικού συστήματος από το ηλιακό πλέγμα

Το φως είναι το στοιχείο της απόλυτης κάθαρσης. Αν καθαρίσουμε κάτι με νερό , η βρωμιά θα φύγει αλλά δεν θα καταστραφεί. Αν θάψουμε κάτι στη γη, αυτό θα αλλάξει μορφή. Αν το φωτίσουμε όμως, αυτό θα εξαφανιστεί.
Apr 08, 202213:08
Ακίνητη, Σιωπηλή, Θεά

Ακίνητη, Σιωπηλή, Θεά

Ξόρκι για την πανσέληνο Μαρτίου 2022 . Ύμνος στη Θηλυκή Αρχή. Για τη μείωση της βίας. Την κατάργηση του πολέμου. Ύμνος στην αγάπη.΄Ύμνος στην Ιερή Μοναχικότητα*.
Ιερή Μοναχικότητα= όταν δεν χρειάζεσαι το αντίθετο για να φορτιστείς.
Mar 17, 202205:14
Ούτε Αυτό, Ούτε Εκείνο

Ούτε Αυτό, Ούτε Εκείνο

Κείμενο σε τρία μέρη για στοχασμό: 1. Αφαιρώ αυτά που δεν είμαι 2. Αφαιρώ αυτά που κουβαλάω από τις συναναστροφές 3. Συνειδητοποιώ το "θάνατο" μου μέσα στο Θεό . ΠΡΟΣΟΧΗ: μην το χρησιμοποιήσετε για στοχασμό αν υπάρχει φόβος του θανάτου, κατάθλιψη ή αίσθημα ματαιότητας. Μετά τον στοχασμό αυτό, αν ΔΕΝ νιώθετε ανάλαφροι, ευτυχισμένοι και με αγάπη για τη ζωή, ΜΗΝ το επαναλάβετε.
Feb 25, 202208:51
108 έντονες προσηλώσεις  (108 Ways To Love)

108 έντονες προσηλώσεις (108 Ways To Love)

108 έντονες προσηλώσεις (108 Ways to Love)
Κατέβασε το pdf εδώ με όλους τους 108 τρόπους που μπορεί κάποιος να αγαπήσει χωρίς να το ξέρει ή χωρίς να οριστεί άμεσα ως αγάπη. https://drive.google.com/.../1cCcIH1lV.../view...
#108waystolove #lovequote #weareallone
Jan 30, 202226:30
17. Διαλογισμός αδειάσματος του παλιού και καλωσορίσματος του καινούριου

17. Διαλογισμός αδειάσματος του παλιού και καλωσορίσματος του καινούριου

Διαλογισμός αδειάσματος του παλιού και καλωσορίσματος του καινούριου για την αλλαγή από το 2021 στο 2022

Αδειάστε λοιπόν από το παλιό και καλωσορίστε το καινούριο και μην πείτε ότι ένα άτομο δεν κάνει τη διαφορά.

Μια σπίθα μπορεί να κάψει ένα ολόκληρο δάσος και όλοι εμείς είμαστε σπίθες του Θεού. Δεν εξηγείται διαφορετικά πώς γίνεται η αναπνοή μας να κρατά τη ζωτικότητα Του μέσα μας.

Ειρήνη από μέσα μου σε όλο τον κόσμο …
Dec 31, 202110:55
Ασκητική - Νίκος Καζαντζάκης

Ασκητική - Νίκος Καζαντζάκης

Η στερνή, η πιο ιερή μορφή της θεωρίας είναι η πράξη.

Όχι να βλέπεις πώς πηδάει η σπίθα από τη μια γενεά στην άλλη, παρά να πηδάς, να καίγεσαι μαζί της.
Η πράξη είναι η πλατύτερη θύρα της λύτρωσης. Αυτή μονάχα μπορεί να δώσει απόκριση στα ρωτήματα της καρδιάς.
Μες στις πολύγυρες περιπλοκές του νου, αυτή βρίσκει το συντομώτερο δρόμο- Όχι βρίσκει. Δημιουργάει δρόμο, κόβοντας δεξά ζερβά την αντίσταση της λογικής και της ύλης.
Dec 17, 202102:54
16. Άδειασμα-Κενό σώμα

16. Άδειασμα-Κενό σώμα

Ένα δοχείο είναι χρήσιμο, μόνο όταν είναι άδειο.
Dec 01, 202108:38
15. kundalini διαλογισμός

15. kundalini διαλογισμός

Πρακτική για τις ΒΔΟΜΑΔΕΣ 7-9
Δεύτερος μεγάλος καταναλωτής: Λεκάνη
Περιοχή στο σώμα: λεκάνη και ιερό οστό.
Σελίδες 49-54 από το βιβλίο YogaLife- Γιόγκικη Ζωή της Κορίνας Κονταξάκη (ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΙΟΝ)
Nov 10, 202115:36
14. Yoga Nidraa -Συνειδητός ύπνος

14. Yoga Nidraa -Συνειδητός ύπνος

Yoga Nidraa - Φόρτιση του ηλιακού πλέγματος
(από την παράδοση Gitananda Yoga)
Oct 15, 202117:01
13. Επίγνωση του Εαυτού (Γνώθι Σαυτόν) Bhagavad Geeta κεφ. 6

13. Επίγνωση του Εαυτού (Γνώθι Σαυτόν) Bhagavad Geeta κεφ. 6

Μέσα από το κεφάλαιο 6 του κλασσικού κειμένου της Bhagavad Gita μπορούμε να βιώσουμε τον Εαυτό - την καθαρή συνειδητότητα , στο ajna chakra μεταξύ των φρυδιών.
Sep 15, 202106:28
12. Εκπαίδευση Αναπνοής

12. Εκπαίδευση Αναπνοής

Τμηματική αναπνοή 

 

Λέγοντας τμηματική αναπνοή εννοούμε αναπνοή από τα τρία μέρη των πνευμόνων ξεχωριστά. Χρησιμοποιείται σαν απαραίτητη προετοιμασία για οποιαδήποτε πρακτική πραναγιάμα (έλεγχο αναπνοής) και είναι πολύ χρήσιμη για την αύξηση χωρητικότητας των πνευμόνων, την διόρθωση της κακής αναπνοής, και ειδικές θεραπείες όπως προβλήματα στα κοιλιακά όργανα, κατάθλιψη, έλλειψη συγκέντρωσης, κούραση κ.α.     

 

Τρία μέρη πνευμόνων- τρία είδη αναπνοής:

 

Διαφραγματική  ή κοιλιακή αναπνοή 

Καθίστε στη Βατζρα άσανα (γονατιστοί) ή ξαπλώστε ανάσκελα. Βάλτε το δεξί χέρι στην κοιλιά και το αριστερό στο στήθος.  Βγάλτε όλο τον αέρα από τους πνεύμονες. 

Τώρα εισπνεύστε με τέτοιο τρόπο, ώστε η κοιλιά να φουσκώσει σταδιακά με την είσοδο του αέρα στους πνεύμονες. Το αριστερό χέρι που είναι στο στήθος, δεν πρέπει να κινείται.  Κρατήστε τον αέρα μέσα για ένα δευτερόλεπτο. Εκπνεύστε συμπιέζοντας την κοιλιά έτσι ώστε να αδειάσουν οι κάτω πνεύμονες. Πριν εισπνεύσετε ξανά, κρατήστε άδειους τους πνεύμονες για ένα δευτερόλεπτο. 

(Συνειδητοποιήστε το διάφραγμα, έναν ελαστικό μυ που βρίσκεται κάτω απ τους πνεύμονες. Το διάφραγμα κατεβαίνει όταν εισπνέουμε, κάνοντας ένα απαραίτητο μασάζ στα κοιλιακά όργανα (συκώτι, στομάχι, έντερα) και φέρνοντας τα όργανα αυτά προς τα έξω, φουσκώνοντας την κοιλιά.)
 

Θωρακική (στηθική) αναπνοή :

Καθίστε στη Βατζρα άσανα (γονατιστοί) ή ξαπλώστε ανάσκελα. Συγκεντρωθείτε στα πλευρά του στήθους. Σύσπαστε ελαφρά την κοιλιά. Εισπνεύστε χαλαρά και σταθερά με τέτοιο τρόπο ώστε το στήθος να μεγαλώσει και να ανοίξει προς τα έξω και μπροστά. Το διάφραγμα και η κοιλιά δεν πρέπει να κινούνται. Κρατήστε την εισπνοή για ένα δευτερόλεπτο. Εκπνεύστε σταθερά, χαλαρώνοντας τους μύες του στήθους. Κρατήστε την εκπνοή για ένα δευτερόλεπτο πριν εισπνεύσετε ξανά. 

 

Αναπνοή του πάνω μέρους του στήθους

Καθίστε στη Βατζρα άσανα (γονατιστοί) ή ξαπλώστε ανάσκελα.

Συγκεντρωθείτε στο πάνω μέρος των πνευμόνων , πάνω από το στήθος και κάτω από τις μασχάλες. Συσπάστε ελαφρά την κοιλιά. Εισπνεύστε με τέτοιο τρόπο ώστε οι ώμοι και οι κλείδες να ανέβουν ελαφρώς. Η κοιλιά δεν πρέπει να κινείται και το στήθος κινείται λιγότερο από την στηθική αναπνοή. Κρατήστε την εισπνοή για λίγο. Χαλαρώστε τους ώμους και το στήθος για να εκπνεύσετε χαλαρά και σταθερά. Κρατήστε την εκπνοή για λίγο ,πριν εισπνεύσετε ξανά. 

 

Η τμηματική αναπνοή δεν είναι χρήσιμη αν γίνεται όλη τη διάρκεια της μέρας. Σωστή αναπνοή είναι η πλήρης αναπνοή όπου όλα τα μέρη των πνευμόνων χρησιμοποιούνται ισότιμα, με τον παρακάτω τρόπο: 

 

ΠΛΗΡΗΣ ΑΝΑΠΝΟΗ 

Εισπνοή πρώτα από α) Κοιλιά  β)στήθος γ)πάνω στήθος

Εκπνοή πρώτα από  α) κοιλιά    β)στήθος  γ) πάνω στήθος 

Aug 27, 202120:05
11. Στοχασμός ένωσης με τη γη

11. Στοχασμός ένωσης με τη γη

Η γη είναι ένα κομμάτι της Πηγής όπως εμείς- μόνο που η γη είναι πιο συνειδητή.
Aug 08, 202111:09
10. Ένωση με την ενέργεια της Πηγής

10. Ένωση με την ενέργεια της Πηγής

Για ενεργειακή ανεξαρτησία
Jul 02, 202110:17
9. Υλη και πνεύμα διαλογισμός

9. Υλη και πνεύμα διαλογισμός

Πως να συνδυάσουμε την υλική και πνευματική μας φύση χρησιμοποιόντας το σύμβολο του σταυρού
May 28, 202109:48
8. Διαλογισμός για το στομάχι

8. Διαλογισμός για το στομάχι

Διαλογισμός πείνας 😊

Ένα μεγάλο ποσοστό της σερετονίνης, παράγεται το στομάχι. Οι αρχαίοι γιόγκις βίωναν ένα εσωτερικό φως στο στομάχι και στο κεφάλι, στα δύο σημεία που η σερετονίνη παράγεται. Ίσως λοιπόν η φωτοευαίσθητη σερετονίνη- η ορμόνη της ευτυχίαw και της εσωτερικής ισορροπίας- αντανακλά το φως; Έχει βρεθεί ότι η σερετονίνη παράγεται στο στομάχι μόνο όταν είναι άδειο. Αυτός ο διαλογισμός είναι ιδανικός να γίνεται το μεσημέρι που η πεπτική φωτιά είναι δυνατή , ακριβώς πριν το γεύμα μας, ή το βράδυ πριν κοιμηθούμε, αν το στομάχι μας είναι άδειο. Γενικά, χρειάζεται να πεινάμε , αφού το σημείο συγκέντρωσης είναι το αίσθημα της πείνας.

ΠΡΟΣΟΧΗ: αυτός ο διαλογισμός είναι ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ για άτομα που έχουν διατροφικές διαταραχές (ανορεξία, βουλιμία, διαταραχή επεισοδιακής υπερφαγίας), διαβήτη, έλκος στομάχου, χαμηλή πίεση και οτιδήποτε άλλη κατάσταση απαιτεί συχνά γεύματα.

Δείτε εδώ για τη θεωρία της διατροφής https://youtu.be/g6Dz_WywCcU 

May 05, 202111:10