Skip to main content
Spotify for Podcasters
Didar e Jaan - Zhaleh Alipour -دیدارجان" پادکست روانشناسی و عرفانی ژاله علیپور"

Didar e Jaan - Zhaleh Alipour -دیدارجان" پادکست روانشناسی و عرفانی ژاله علیپور"

By Zhaleh Alipour

زمانی که شما شناخت درستی از خودتان نداشته باشید قطعا شناخت درستی از زندگی و جهانی که در آن زندگی می کنید نخواهید داشت
برنامه روانشناسی و عرفانی دیدارجان برنامه ایست که ژاله علیپور دانش آموخته دانشگاه ایالتی پنسیلوانیا با متدی جدید با تلفیق علم روانشناسی و آموزه های عرفانی مولانا و عرفای بزرگ جهان شما را به سمت شناخت بهتر خود و زندگیتان هدایت می کند.

www.zhalehalipour.com
Available on
Google Podcasts Logo
Pocket Casts Logo
RadioPublic Logo
Spotify Logo
Currently playing episode

پادکست دیدارجان قسمت 48

Didar e Jaan - Zhaleh Alipour -دیدارجان" پادکست روانشناسی و عرفانی ژاله علیپور"Aug 31, 2022

00:00
44:03
پادکست دیدارجان قسمت 48
Aug 31, 202244:03
پادکست دیدارجان قسمت 47: تفاوت معنویت با دین
Aug 19, 202240:27
پادکست دیدارجان 46: ضرورت خروج از محدوده امن‌مان
Jun 08, 202251:33
پادکست دیدارجان قسمت 45: قانون معنوی اهمیت بخشش
May 13, 202237:02
دیدارجان قسمت 44: ارتباط قدرت جسمی و روحی
May 07, 202250:07
پادکست دیدارجان ژاله علیپور اپیزود 43: روشن ضمیری
Feb 21, 202234:02
پادکست دیدار جان اپیزود 42: معنای هوشیاری و آگاهی
Jan 23, 202229:51
پادکست دیدارجان قسمت 41: بیماری و اینکه آیا تنبیه زندگی است
Jan 07, 202244:58
پادکست دیدارجان قسمت 40: تمرین‌ رهایی از ذهن
Dec 15, 202128:02
پادکست دیدارجان قسمت 39: فضای عدم
Dec 04, 202133:01
پادکست دیدار جان قسمت 38

پادکست دیدار جان قسمت 38

برنامه روانشناسی عرفانی دیدارجان با متدی جدید با تلفیق علم روانشناسی و آموزه های عرفانی مولانا و عرفای بزرگ جهان شما را به سمت شناخت بهتر خود و زندگی هدایت می کند.

شما می توانید جدیدترین مطالب، ویدیوها و مقالات را در وبسایت و یا اینستاگرام برنامه دیدارجان دنبال بفرمایید.

Oct 21, 202129:56
پادکست دیدارجان قسمت 37: دیدگاه مختلف افراد به زندگی
Oct 02, 202128:48
پادکست دیدارجان قسمت 36: انرژی

پادکست دیدارجان قسمت 36: انرژی

‎زمانی که شما شناخت درستی از خودتون نداشته باشید قطعا شناخت درستی از زندگی و جهانی که در آن زندگی میکنید نخواهید داشت؛

‎برنامه روانشناسی-عرفانی دیدارجان برنامه ایست که ژاله علیپور ، دانش آموخته دانشگاه ایالتی پنسیلوانیا ، با متدی جدید با تلفیق علم روانشناسی و آموزه های عرفانی مولانا و عرفای بزرگ جهان شما را به سمت شناخت بهتر خود و زندگی هدایت میکند

.  ‎در این اپیزود از برنامه در مورد «انرژی» صحبت خواهیم کرد

.  ‎میتوانید جدیدترین مطالب، ویدئوها و مقالات را در اینستاگرام برنامه دیدار جان دنبال بفرمایید  Instagram: @zhaleh_alipourr1

https://www.zhalehalipour.com

Sep 18, 202135:19
پادکست دیدارجان قسمت 35

پادکست دیدارجان قسمت 35

‎برنامه روانشناسی-عرفانی دیدارجان با متدی جدید با تلفیق علم روانشناسی و آموزه های عرفانی مولانا و عرفای بزرگ جهان شما را به سمت شناخت بهتر خود و زندگی هدایت میکند.


‎میتوانید جدیدترین مطالب، ویدئوها و مقالات را در اینستاگرام برنامه دیدار جان دنبال بفرمایید

Instagram: @zhaleh_alipourr1

Sep 11, 202124:57
پادکست دیدارجان قسمت ۳۴: پاندمی کرونا

پادکست دیدارجان قسمت ۳۴: پاندمی کرونا


‎زمانی که شما شناخت درستی از خودتون نداشته باشید قطعا شناخت درستی از زندگی و جهانی که در آن زندگی میکنید نخواهید داشت؛

‎برنامه روانشناسی-عرفانی دیدارجان برنامه ایست که ژاله علیپور ، دانش آموخته دانشگاه ایالتی پنسیلوانیا ، با متدی جدید با تلفیق علم روانشناسی و آموزه های عرفانی مولانا و عرفای بزرگ جهان شما را به سمت شناخت بهتر خود و زندگی هدایت میکند

.  ‎در این اپیزود از برنامه در مورد «پاندمی کرونا» صحبت خواهیم کرد


.  ‎میتوانید جدیدترین مطالب، ویدئوها و مقالات را در اینستاگرام برنامه دیدار جان دنبال بفرمایید  Instagram: @zhaleh_alipourr1

https://www.zhalehalipour.com

Aug 26, 202139:03
پادکست دیدارجان قسمت ۳۳: بی خود بودن و فضای عدم

پادکست دیدارجان قسمت ۳۳: بی خود بودن و فضای عدم

زمانی که شما شناخت درستی از خودتون نداشته باشید قطعا شناخت درستی از زندگی و جهانی که در آن زندگی میکنید نخواهید داشت؛ ‎برنامه روانشناسی-عرفانی دیدارجان برنامه ایست که ژاله علیپور ، دانش آموخته دانشگاه ایالتی پنسیلوانیا ، با متدی جدید با تلفیق علم روانشناسی و آموزه های عرفانی مولانا و عرفای بزرگ جهان شما را به سمت شناخت بهتر خود و زندگی هدایت میکند.  ‎در این اپیزود از برنامه در مورد « بی خود بودن و فضای عدم » صحبت خواهیم کرد ‎میتوانید جدیدترین مطالب، ویدئوها و مقالات را در اینستاگرام برنامه دیدار جان دنبال بفرمایید 

 Instagram: @zhaleh_alipourr1

https://www.zhalehalipour.com

Aug 25, 202128:38
دیدارجان قسمت ۳۲: عدم و نیستی

دیدارجان قسمت ۳۲: عدم و نیستی

زمانی که شما شناخت درستی از خودتون نداشته باشید قطعا شناخت درستی از زندگی و جهانی که در آن زندگی میکنید نخواهید داشت؛
‎برنامه روانشناسی-عرفانی دیدارجان برنامه ایست که ژاله علیپور ، دانش آموخته دانشگاه ایالتی پنسیلوانیا ، با متدی جدید با تلفیق علم روانشناسی و آموزه های عرفانی مولانا و عرفای بزرگ جهان شما را به سمت شناخت بهتر خود و زندگی هدایت میکند.

‎در این اپیزود از برنامه در مورد « عدم و نیستی » صحبت خواهیم کرد.

‎میتوانید جدیدترین مطالب، ویدئوها و مقالات را در اینستاگرام
برنامه دیدار جان دنبال بفرمایید

Instagram: @zhaleh_alipourr1

https://www.zhalehalipour.com

Aug 18, 202129:43
پادکست دیدارجان قسمت ۳۱: خودشناسی و اهمیت شناخت گوهر درون

پادکست دیدارجان قسمت ۳۱: خودشناسی و اهمیت شناخت گوهر درون

‎زمانی که شما شناخت درستی از خودتون نداشته باشید قطعا شناخت درستی از زندگی و جهانی که در آن زندگی میکنید نخواهید داشت؛
‎برنامه روانشناسی-عرفانی دیدارجان برنامه ایست که ژاله علیپور ، دانش آموخته دانشگاه ایالتی پنسیلوانیا ، با متدی جدید با تلفیق علم روانشناسی و آموزه های عرفانی مولانا و عرفای بزرگ جهان شما را به سمت شناخت بهتر خود و زندگی هدایت میکند.

‎در این اپیزود از برنامه در مورد « خودشناسی و اهمیت شناخت گوهر درون » صحبت خواهیم کرد.

‎میتوانید جدیدترین مطالب، ویدئوها و مقالات را در اینستاگرام
برنامه دیدار جان دنبال بفرمایید

Instagram: @zhaleh_alipourr1

https://www.zhalehalipour.com

Aug 11, 202134:35
دیدارجان قسمت ۳۰: خود دوستی
Jul 24, 202131:40
دیدارجان قسمت بیست و نهم: عزت نفس

دیدارجان قسمت بیست و نهم: عزت نفس

زمانی که شما شناخت درستی از خودتون نداشته باشید قطعا شناخت درستی از زندگی و جهانی که در آن زندگی میکنید نخواهید داشت؛
‎برنامه روانشناسی-عرفانی دیدارجان برنامه ایست که ژاله علیپور ، دانش آموخته دانشگاه ایالتی پنسیلوانیا ، با متدی جدید با تلفیق علم روانشناسی و آموزه های عرفانی مولانا و عرفای بزرگ جهان شما را به سمت شناخت بهتر خود و زندگی هدایت میکند.

‎در این اپیزود از برنامه در مورد « عزت نفس » صحبت خواهیم کرد.

‎میتوانید جدیدترین مطالب، ویدئوها و مقالات را در اینستاگرام
برنامه دیدار جان دنبال بفرمایید

Instagram: @zhaleh_alipourr1

Jul 24, 202132:18
دیدارجان قسمت بیست و هشتم: تفاوت خود دوستی با خودخواهی
Jul 17, 202132:27
دیدار جان قسمت بیست و هفتم: دوستی با خود
Jul 10, 202129:09
دیدار جان قسمت بیست و ششم : عشق و عقل

دیدار جان قسمت بیست و ششم : عشق و عقل

زمانی که شما شناخت درستی از خودتون نداشته باشید قطعا شناخت درستی از زندگی و جهانی که در آن زندگی میکنید نخواهید داشت؛
‎برنامه روانشناسی-عرفانی دیدارجان برنامه ایست که ژاله علیپور ، دانش آموخته دانشگاه ایالتی پنسیلوانیا ، با متدی جدید با تلفیق علم روانشناسی و آموزه های عرفانی مولانا و عرفای بزرگ جهان شما را به سمت شناخت بهتر خود و زندگی هدایت میکند.

‎در این اپیزود از برنامه در مورد « عشق و عقل » صحبت خواهیم کرد.

‎میتوانید جدیدترین مطالب، ویدئوها و مقالات را در اینستاگرام
برنامه دیدار جان دنبال بفرمایید

Instagram: @zhaleh_alipourr1

Jun 25, 202123:33
دیدارجان قسمت بیست و پنجم: هم هویت شدن با دردها و رنجها و تاثیر آن بر زندگی

دیدارجان قسمت بیست و پنجم: هم هویت شدن با دردها و رنجها و تاثیر آن بر زندگی

زمانی که شما شناخت درستی از خودتون نداشته باشید قطعا شناخت درستی از زندگی و جهانی که در آن زندگی میکنید نخواهید داشت؛
‎برنامه روانشناسی-عرفانی دیدارجان برنامه ایست که ژاله علیپور ، دانش آموخته دانشگاه ایالتی پنسیلوانیا ، با متدی جدید با تلفیق علم روانشناسی و آموزه های عرفانی مولانا و عرفای بزرگ جهان شما را به سمت شناخت بهتر خود و زندگی هدایت میکند.

‎در این اپیزود از برنامه در مورد « هم هویت شدن با دردها و رنجها و تاثیر آن بر زندگی » صحبت خواهیم کرد.

‎میتوانید جدیدترین مطالب، ویدئوها و مقالات را در اینستاگرام
برنامه دیدار جان دنبال بفرمایید

Instagram: @zhaleh_alipourr1

Jun 18, 202127:33
دیدارجان قسمت بیست و چهارم: تاثیر افکار بر حال و سرنوشت

دیدارجان قسمت بیست و چهارم: تاثیر افکار بر حال و سرنوشت

زمانی که شما شناخت درستی از خودتون نداشته باشید قطعا شناخت درستی از زندگی و جهانی که در آن زندگی میکنید نخواهید داشت؛
‎برنامه روانشناسی-عرفانی دیدارجان برنامه ایست که ژاله علیپور ، دانش آموخته دانشگاه ایالتی پنسیلوانیا ، با متدی جدید با تلفیق علم روانشناسی و آموزه های عرفانی مولانا و عرفای بزرگ جهان شما را به سمت شناخت بهتر خود و زندگی هدایت میکند.

‎در این اپیزود از برنامه در مورد « تاثیر افکار بر حال و سرنوشت » صحبت خواهیم کرد.

‎میتوانید جدیدترین مطالب، ویدئوها و مقالات را در اینستاگرام
برنامه دیدار جان دنبال بفرمایید

Instagram: @zhaleh_alipourr1

Jun 11, 202126:48
دیدار جان قسمت بیست و سوم: معنای واژه های مهم زندگی
Jun 04, 202131:19
دیدار جان قسمت بیست و دوم: تفاوت مثبت نگری و مثبت گرایی

دیدار جان قسمت بیست و دوم: تفاوت مثبت نگری و مثبت گرایی

زمانی که شما شناخت درستی از خودتون نداشته باشید قطعا شناخت درستی از زندگی و جهانی که در آن زندگی میکنید نخواهید داشت؛
‎برنامه روانشناسی-عرفانی دیدارجان برنامه ایست که ژاله علیپور ، دانش آموخته دانشگاه ایالتی پنسیلوانیا ، با متدی جدید با تلفیق علم روانشناسی و آموزه های عرفانی مولانا و عرفای بزرگ جهان شما را به سمت شناخت بهتر خود و زندگی هدایت میکند.

‎در این اپیزود از برنامه در مورد « تفاوت مثبت نگری و مثبت گرایی » صحبت خواهیم کرد.

‎میتوانید جدیدترین مطالب، ویدئوها و مقالات را در اینستاگرام
برنامه دیدار جان دنبال بفرمایید

Instagram: @zhaleh_alipourr1

May 28, 202135:41
پادکست دیدار جان قسمت بیست و یکم: آرامش و سلامت روان

پادکست دیدار جان قسمت بیست و یکم: آرامش و سلامت روان

زمانی که شما شناخت درستی از خودتون نداشته باشید قطعا شناخت درستی از زندگی و جهانی که در آن زندگی میکنید نخواهید داشت؛
‎برنامه روانشناسی-عرفانی دیدارجان برنامه ایست که ژاله علیپور ، دانش آموخته دانشگاه ایالتی پنسیلوانیا ، با متدی جدید با تلفیق علم روانشناسی و آموزه های عرفانی مولانا و عرفای بزرگ جهان شما را به سمت شناخت بهتر خود و زندگی هدایت میکند.

‎در این اپیزود از برنامه در مورد « آرامش و سلامت روان » صحبت خواهیم کرد.

‎میتوانید جدیدترین مطالب، ویدئوها و مقالات را در اینستاگرام
برنامه دیدار جان دنبال بفرمایید

Instagram: @zhaleh_alipourr1

May 21, 202131:45
دیدارجان فصل اول قسمت بیستم: نحوه پیدایش ایگو
May 18, 202132:51
دیدار جان فصل اول قسمت نوزدهم: شناخت مغز انسان
May 15, 202135:59
دیدار جان فصل اول قسمت هیجدهم: چیستی مغز و ذهن

دیدار جان فصل اول قسمت هیجدهم: چیستی مغز و ذهن

زمانی که شما شناخت درستی از خودتون نداشته باشید قطعا شناخت درستی از زندگی و جهانی که در آن زندگی میکنید نخواهید داشت؛
‎برنامه روانشناسی-عرفانی دیدارجان برنامه ایست که ژاله علیپور ، دانش آموخته دانشگاه ایالتی پنسیلوانیا ، با متدی جدید با تلفیق علم روانشناسی و آموزه های عرفانی مولانا و عرفای بزرگ جهان شما را به سمت شناخت بهتر خود و زندگی هدایت میکند.

‎در این اپیزود از برنامه دراین مورد که «چیستی مغز و ذهن» صحبت خواهیم کرد.

‎میتوانید جدیدترین مطالب، ویدئوها و مقالات را در اینستاگرام ، یوتیوب و همچنین در وبسایت برنامه دیدار جان دنبال کنید

Instagram: @zhaleh_alipourr

May 12, 202130:16
دیدار جان فصل اول قسمت هفدهم: انرژی حیات از کجا می آید؟

دیدار جان فصل اول قسمت هفدهم: انرژی حیات از کجا می آید؟

زمانی که شما شناخت درستی از خودتون نداشته باشید قطعا شناخت درستی از زندگی و جهانی که در آن زندگی میکنید نخواهید داشت؛
‎برنامه روانشناسی-عرفانی دیدارجان برنامه ایست که ژاله علیپور ، دانش آموخته دانشگاه ایالتی پنسیلوانیا ، با متدی جدید با تلفیق علم روانشناسی و آموزه های عرفانی مولانا و عرفای بزرگ جهان شما را به سمت شناخت بهتر خود و زندگی هدایت میکند.

‎در این اپیزود از برنامه دراین مورد که « انرژی حیات از کجا می آید؟» صحبت خواهیم کرد.

‎میتوانید جدیدترین مطالب، ویدئوها و مقالات را در اینستاگرام ، یوتیوب و همچنین در وبسایت برنامه دیدار جان دنبال کنید

Instagram: @zhaleh_alipourr

May 09, 202131:32
دیدار جان فصل اول قسمت شانزدهم : آشنایی شمس و مولانا

دیدار جان فصل اول قسمت شانزدهم : آشنایی شمس و مولانا

زمانی که شما شناخت درستی از خودتون نداشته باشید قطعا شناخت درستی از زندگی و جهانی که در آن زندگی میکنید نخواهید داشت؛
‎برنامه روانشناسی-عرفانی دیدارجان برنامه ایست که ژاله علیپور ، دانش آموخته دانشگاه ایالتی پنسیلوانیا ، با متدی جدید با تلفیق علم روانشناسی و آموزه های عرفانی مولانا و عرفای بزرگ جهان شما را به سمت شناخت بهتر خود و زندگی هدایت میکند.

‎در این اپیزود از برنامه دراین مورد که «آشنایی شمس و مولانا» صحبت خواهیم کرد.

‎میتوانید جدیدترین مطالب، ویدئوها و مقالات را در اینستاگرام ، یوتیوب و همچنین در وبسایت برنامه دیدار جان دنبال کنید

Instagram: @zhaleh_alipourr

May 06, 202121:05
دیدار جان فصل اول قسمت پانزدهم: چطور می توانیم بیشترین حضور را در فضای درونمان داشته باشیم؟

دیدار جان فصل اول قسمت پانزدهم: چطور می توانیم بیشترین حضور را در فضای درونمان داشته باشیم؟

زمانی که شما شناخت درستی از خودتون نداشته باشید قطعا شناخت درستی از زندگی و جهانی که در آن زندگی میکنید نخواهید داشت؛
‎برنامه روانشناسی-عرفانی دیدارجان برنامه ایست که ژاله علیپور ، دانش آموخته دانشگاه ایالتی پنسیلوانیا ، با متدی جدید با تلفیق علم روانشناسی و آموزه های عرفانی مولانا و عرفای بزرگ جهان شما را به سمت شناخت بهتر خود و زندگی هدایت میکند.

‎در این اپیزود از برنامه دراین مورد که « چطور می توانیم بیشترین حضور را در فضای درونمان داشته باشیم؟» صحبت خواهیم کرد.

‎میتوانید جدیدترین مطالب، ویدئوها و مقالات را در اینستاگرام ، یوتیوب و همچنین در وبسایت برنامه دیدار جان دنبال کنید

Instagram: @zhaleh_alipourr

May 03, 202127:34
دیدار جان فصل اول قسمت چهاردهم : جهان هستی

دیدار جان فصل اول قسمت چهاردهم : جهان هستی

زمانی که شما شناخت درستی از خودتون نداشته باشید قطعا شناخت درستی از زندگی و جهانی که در آن زندگی میکنید نخواهید داشت؛
‎برنامه روانشناسی-عرفانی دیدارجان برنامه ایست که ژاله علیپور ، دانش آموخته دانشگاه ایالتی پنسیلوانیا ، با متدی جدید با تلفیق علم روانشناسی و آموزه های عرفانی مولانا و عرفای بزرگ جهان شما را به سمت شناخت بهتر خود و زندگی هدایت میکند.

‎در این اپیزود از برنامه دراین مورد که «جهان هستی» صحبت خواهیم کرد.

‎میتوانید جدیدترین مطالب، ویدئوها و مقالات را در اینستاگرام ، یوتیوب و همچنین در وبسایت برنامه دیدار جان دنبال کنید

Instagram: @zhaleh_alipourr

Apr 30, 202127:54
دیدار جان فصل اول قسمت سیزدهم: پس از باز شدن دریچه معنوی چه اتفاقاتی در دنیای بیرون و درون ما رخ میدهند

دیدار جان فصل اول قسمت سیزدهم: پس از باز شدن دریچه معنوی چه اتفاقاتی در دنیای بیرون و درون ما رخ میدهند

زمانی که شما شناخت درستی از خودتون نداشته باشید قطعا شناخت درستی از زندگی و جهانی که در آن زندگی میکنید نخواهید داشت؛
‎برنامه روانشناسی-عرفانی دیدارجان برنامه ایست که ژاله علیپور ، دانش آموخته دانشگاه ایالتی پنسیلوانیا ، با متدی جدید با تلفیق علم روانشناسی و آموزه های عرفانی مولانا و عرفای بزرگ جهان شما را به سمت شناخت بهتر خود و زندگی هدایت میکند.

‎در این اپیزود از برنامه دراین مورد که « پس از باز شدن دریچه معنوی چه اتفاقاتی در دنیای بیرون و درون ما رخ میدهند» صحبت خواهیم کرد.

‎میتوانید جدیدترین مطالب، ویدئوها و مقالات را در اینستاگرام ، یوتیوب و همچنین در وبسایت برنامه دیدار جان دنبال کنید

Instagram: @zhaleh_alipourr

Apr 27, 202144:04
دیدار جان فصل اول قسمت دوازدهم : چرا ذهن ما تمایل به ماندن در زمان حال را ندارد

دیدار جان فصل اول قسمت دوازدهم : چرا ذهن ما تمایل به ماندن در زمان حال را ندارد

زمانی که شما شناخت درستی از خودتون نداشته باشید قطعا شناخت درستی از زندگی و جهانی که در آن زندگی میکنید نخواهید داشت؛
‎برنامه روانشناسی-عرفانی دیدارجان برنامه ایست که ژاله علیپور ، دانش آموخته دانشگاه ایالتی پنسیلوانیا ، با متدی جدید با تلفیق علم روانشناسی و آموزه های عرفانی مولانا و عرفای بزرگ جهان شما را به سمت شناخت بهتر خود و زندگی هدایت میکند.

‎در این اپیزود از برنامه دراین مورد که «چرا ذهن ما تمایل به ماندن در زمان حال را ندارد » صحبت خواهیم کرد.

‎میتوانید جدیدترین مطالب، ویدئوها و مقالات را در اینستاگرام ، یوتیوب و همچنین در وبسایت برنامه دیدار جان دنبال کنید

Instagram: @zhaleh_alipourr

Apr 24, 202137:16
دیدار جان فصل اول قسمت یازدهم : هدف در زندگی

دیدار جان فصل اول قسمت یازدهم : هدف در زندگی

زمانی که شما شناخت درستی از خودتون نداشته باشید قطعا شناخت درستی از زندگی و جهانی که در آن زندگی میکنید نخواهید داشت؛
‎برنامه روانشناسی-عرفانی دیدارجان برنامه ایست که ژاله علیپور ، دانش آموخته دانشگاه ایالتی پنسیلوانیا ، با متدی جدید با تلفیق علم روانشناسی و آموزه های عرفانی مولانا و عرفای بزرگ جهان شما را به سمت شناخت بهتر خود و زندگی هدایت میکند.

‎در این اپیزود از برنامه در مورد « هدف در زندگی» صحبت خواهیم کرد.

‎میتوانید جدیدترین مطالب، ویدئوها و مقالات را در اینستاگرام ، یوتیوب و همچنین در وبسایت برنامه دیدار جان دنبال کنید

Instagram: @zhaleh_alipourr

Apr 21, 202131:22
دیدار جان فصل اول قسمت دهم : اهمیت زندگی در لحظه حال

دیدار جان فصل اول قسمت دهم : اهمیت زندگی در لحظه حال

زمانی که شما شناخت درستی از خودتون نداشته باشید قطعا شناخت درستی از زندگی و جهانی که در آن زندگی میکنید نخواهید داشت؛
‎برنامه روانشناسی-عرفانی دیدارجان برنامه ایست که ژاله علیپور ، دانش آموخته دانشگاه ایالتی پنسیلوانیا ، با متدی جدید با تلفیق علم روانشناسی و آموزه های عرفانی مولانا و عرفای بزرگ جهان شما را به سمت شناخت بهتر خود و زندگی هدایت میکند.

‎در این اپیزود از برنامه در مورد «اهمیت زندگی در لحظه حال» صحبت خواهیم کرد.

‎میتوانید جدیدترین مطالب، ویدئوها و مقالات را در اینستاگرام ، یوتیوب و همچنین در وبسایت برنامه دیدار جان دنبال کنید

Instagram: @zhaleh_alipourr

Apr 18, 202130:09
دیدار جان فصل اول قسمت نهم: افکار و محتویات افکار روزانه

دیدار جان فصل اول قسمت نهم: افکار و محتویات افکار روزانه

زمانی که شما شناخت درستی از خودتون نداشته باشید قطعا شناخت درستی از زندگی و جهانی که در آن زندگی میکنید نخواهید داشت؛
‎برنامه روانشناسی-عرفانی دیدارجان برنامه ایست که ژاله علیپور ، دانش آموخته دانشگاه ایالتی پنسیلوانیا ، با متدی جدید با تلفیق علم روانشناسی و آموزه های عرفانی مولانا و عرفای بزرگ جهان شما را به سمت شناخت بهتر خود و زندگی هدایت میکند.

‎در این اپیزود از برنامه در مورد «افکار و محتویات افکار روزانه» صحبت خواهیم کرد.

‎میتوانید جدیدترین مطالب، ویدئوها و مقالات را در اینستاگرام ، یوتیوب و همچنین در وبسایت برنامه دیدار جان دنبال کنید

Instagram: @zhaleh_alipourr

Apr 15, 202136:24
دیدار جان فصل اول قسمت هشتم : هدف و معنای زندگی

دیدار جان فصل اول قسمت هشتم : هدف و معنای زندگی

Date added: Jan 9, 2021

زمانی که شما شناخت درستی از خودتون نداشته باشید قطعا شناخت درستی از زندگی و جهانی که در آن زندگی میکنید نخواهید داشت؛
‎برنامه روانشناسی-عرفانی دیدارجان برنامه ایست که ژاله علیپور ، دانش آموخته دانشگاه ایالتی پنسیلوانیا ، با متدی جدید با تلفیق علم روانشناسی و آموزه های عرفانی مولانا و عرفای بزرگ جهان شما را به سمت شناخت بهتر خود و زندگی هدایت میکند.

‎در این اپیزود از برنامه در مورد «هدف و معنای زندگی» صحبت خواهیم کرد.

‎میتوانید جدیدترین مطالب، ویدئوها و مقالات را در اینستاگرام ، یوتیوب و همچنین در وبسایت برنامه دیدار جان دنبال کنید

Instagram: @zhaleh_alipourr

Apr 12, 202134:07
دیدار جان فصل اول قسمت هفتم: رنج و علت های رنج کشیدن

دیدار جان فصل اول قسمت هفتم: رنج و علت های رنج کشیدن

زمانی که شما شناخت درستی از خودتون نداشته باشید قطعا شناخت درستی از زندگی و جهانی که در آن زندگی میکنید نخواهید داشت؛
‎برنامه روانشناسی-عرفانی دیدارجان برنامه ایست که ژاله علیپور ، دانش آموخته دانشگاه ایالتی پنسیلوانیا ، با متدی جدید با تلفیق علم روانشناسی و آموزه های عرفانی مولانا و عرفای بزرگ جهان شما را به سمت شناخت بهتر خود و زندگی هدایت میکند.

‎در این اپیزود از برنامه در مورد «رنج» و «علتهای رنج کشیدن» صحبت خواهیم کرد.

‎میتوانید جدیدترین مطالب، ویدئوها و مقالات را در اینستاگرام ، یوتیوب و همچنین در وبسایت برنامه دیدار جان دنبال کنید

Instagram: @zhaleh_alipourr

Apr 09, 202125:28
دیدارجان فصل اول قسمت ششم: ایگو

دیدارجان فصل اول قسمت ششم: ایگو

مانی که شما شناخت درستی از خودتون نداشته باشید قطعا شناخت درستی از زندگی و جهانی که در آن زندگی میکنید نخواهید داشت؛
‎برنامه روانشناسی-عرفانی دیدارجان برنامه ایست که ژاله علیپور ، دانش آموخته دانشگاه ایالتی پنسیلوانیا ، با متدی جدید با تلفیق علم روانشناسی و آموزه های عرفانی مولانا و عرفای بزرگ جهان شما را به سمت شناخت بهتر خود و زندگی هدایت میکند.

‎این اپیزود از برنامه، ادامه مبحث اپیزود قبلی درباره «ایگو» یا همان «نفس» و «من » خواهد بود.

‎میتوانید جدیدترین مطالب، ویدئوها و مقالات را در اینستاگرام ، یوتیوب و همچنین در وبسایت برنامه دیدار جان دنبال کنید
Instagram: @zhaleh_alipourr

Apr 06, 202125:07
دیدار جان فصل اول قسمت پنجم: ایگو

دیدار جان فصل اول قسمت پنجم: ایگو

زمانی که شما شناخت درستی از خودتون نداشته باشید قطعا شناخت درستی از زندگی و جهانی که در آن زندگی میکنید نخواهید داشت؛
‎برنامه روانشناسی-عرفانی دیدارجان برنامه ایست که ژاله علیپور ، دانش آموخته دانشگاه ایالتی پنسیلوانیا ، با متدی جدید با تلفیق علم روانشناسی و آموزه های عرفانی مولانا و عرفای بزرگ جهان شما را به سمت شناخت بهتر خود و زندگی هدایت میکند.

‎در این اپیزود از پادکست دیدارجان در مورد«ایگو» یا همان «نفس» و «من » صحبت خواهیم کرد.

‎میتوانید جدیدترین مطالب، ویدئوها و مقالات را در اینستاگرام ، یوتیوب و همچنین در وبسایت برنامه دیدار جان دنبال کنید
Instagram: @zhaleh_alipourr

Apr 03, 202130:04
دیدار جان فصل اول قسمت چهارم: پذیرش، تسلیم و بعد معنوی انسان
Mar 31, 202120:18
دیدار جان فصل اول قسمت سوم : تعصب، بیدار شدن از خواب فکر و تاثیرات آن بر روی زندگی فردی و جهانی

دیدار جان فصل اول قسمت سوم : تعصب، بیدار شدن از خواب فکر و تاثیرات آن بر روی زندگی فردی و جهانی

وقت آن رسیده است که بدانیم فکر ما زندگی ما نیست، ما فکر کردن با زندگی کردن را اشتباه گرفته ایم. وقتی ما با فکرمان هم هویت می شویم، داریم نفس خودمان را می سازیم. هرچه آن منی که می سازیم بزرگتر و قوی تر باشد، مشکلات بیشتری خواهد داشت. هر چه این من کوچکتر باشد، بیدار شدن از خواب فکر راحت تر است. و شخص زندگی زیباتری را تجربه می کند.

در این پادکست صوتی از برنامه روانشناسی و عرفانی دیدار جان ژاله علپیور درباره یافتن گنج ذاتی درون صحبت می کند.

مطالب بیشتر در این باره را در وب سایت دیدار جان دنبال کنید.

لینک مقاله مرتبط:

https://www.bit.ly/2S4VzW5

Feb 02, 202120:46
دیدار جان فصل اول قسمت دوم: خواب فکر و تکنیک آرام سازی
Jan 26, 202131:60
دیدار جان فصل اول قسمت اول: راز شاد زیستن

دیدار جان فصل اول قسمت اول: راز شاد زیستن

زمانی که شما شناخت درستی از خودتون نداشته باشید قطعا شناخت درستی از زندگی و جهانی که در آن زندگی میکنید نخواهید داشت؛
برنامه روانشناسی-عرفانی دیدارجان برنامه ایست که ژاله علیپور ، دانش آموخته دانشگاه ایالتی پنسیلوانیا ، با متدی جدید با تلفیق علم روانشناسی و آموزه های عرفانی مولانا و عرفای بزرگ جهان شما را به سمت شناخت بهتر خود و زندگی هدایت میکند.
در این اپیزود از برنامه دیدار جان در مورد ریشه اکثر مشکلات و عظمت انسان صحبت می کنیم.
میتوانید جدیدترین مطالب، ویدئوها و مقالات را در اینستاگرام ، یوتیوب و همچنین در وبسایت برنامه دیدار جان دنبال کنید.

@zhaleh_alipourr

Jan 20, 202124:59