Skip to main content
Spotify for Podcasters
Žilinská 2

Žilinská 2

By Centrum sociálních služeb Praha

Podcast Centra sociálních služeb Praha. Přinášíme Vám příběhy a rozhovory z oblasti sociálních služeb. Hostmi našich epizod jsou pracovníci z oblasti sociálních služeb, ale také klienti a bývalí klienti, kteří jsou ochotní podělit se o svůj příběh a otevřít tak důležitá a často tabuizovaná témata. Budeme se bavit o stavu a směřování sociálních služeb, nejen v Praze.


Sociální služby v Česku, Krizové centrum RIAPS, panická porucha, Nábytková banka, Azylový dům, bezdomovectví, resocializace a reintegrace, výkon trestu, manželské poradny, mezilidské vztahy, neziskovky, závyslost, návykové látky
Available on
Apple Podcasts Logo
Google Podcasts Logo
Spotify Logo
Currently playing episode

13: Domácí zvířata v pobytových sociálních službách - Eva Kudrnová a Magda Melušová

Žilinská 2Jul 25, 2022

00:00
41:31
30: Městské ubytovny – Pavel Řeháček a Simona Šimíčková

30: Městské ubytovny – Pavel Řeháček a Simona Šimíčková

„Městské ubytovny jsou ubytovací zařízení, kde ubytováváme osoby, které jsou ohrožené životem na ulici, nebo jsou v nějaké bytové tísni. Snažíme se jim jednak zajistit to ubytování, ale zároveň zlepšit celkově jejich nepříznivou situaci, aby se mohli posunout do nějakého standartního ubytování.“

„Mají k dispozici sociálního pracovníka, za kterým mohou dojít, a jejich zakázka může být úplně jakákoliv, v oblasti ať už zaměstnání, vztahů, rodinných záležitostí, závislostí, to znamená něco, co souvisí se zdravím, vlastně cokoliv…“

V 30. epizodě podcastu Žilinská 2 jsme si povídali o Městských ubytovnách, které nedávno oslavily rok od začátku svého fungování. Komu jsou určené a jak přesně fungují? Představili nám je Pavel Řeháček, vedoucí koordinace městských ubytoven a Simona Šimíčková, jejich koordinátorka.


Jul 25, 202340:15
29: Role neziskových organizací v sociálních službách – Jan František Krupa

29: Role neziskových organizací v sociálních službách – Jan František Krupa

„Zrovna ten obor pomoci lidem bez domova a různé preventivní služby tohoto charakteru jsou z velké části zajišťovány neziskovými organizacemi. Segment sociálních služeb by se bez nestátních neziskových organizací neobešel.“

„Zároveň k nám přinášejí nový pohled. (…) Každá neziskovka má trošku jiné metody, jiný styl práce a to, že je těch organizací relativně hodně, je určitě dobře a mělo by to být podporováno.“

Hostem 29. epizody podcastu byl Jan František Krupa, národní ředitel sociálních služeb Armády spásy. Povídali jsme si spolu o roli neziskových organizací na poli sociálních služeb v Česku, a hlavně v Praze. K tomu, jaké mají neziskovky místo v sociálních službách a jak spolupracují s Centrem sociálních služeb Praha, se vyjádřili také naši kolegové, konkrétně Kristýna Andrlová za Městskou nájemní agenturu, Pavel Řeháček za Městské ubytovny a Nikol Hladíková za Humanitární oddělení.

Jun 20, 202342:36
28: Modrý tým – podpora v bydlení a zabydlování – Karel Novák

28: Modrý tým – podpora v bydlení a zabydlování – Karel Novák

„U lidí, kteří přicházejí z ulice přímo do bytu se často stává, že po nějakých pár týdnech, kdy jsou ti lidi nadšení, na ně dolehne takové to – máme byt, jsme tady sami a co teď. Ta osamělost je obrovský problém. (…) Modrý tým se věnuje podpoře lidí, kteří bydlí, v tom, aby o bydlení nepřišli.“

V této epizodě podcastu jsme si povídali s Karlem Novákem, členem takzvaného Modrého týmu. Modrý tým je u nás v CSSP poměrně novinkou. Jedná se o speciální tým terénních pracovníků, kteří se věnují podpoře v zabydlování. Jak to funguje a s čím vším umí lidem pomoci?

May 23, 202341:29
27: ADOS – Azylový dům s ošetřovatelskou službou – Petra Mlejnková, Bohumila Klášterková a Nikola Macková

27: ADOS – Azylový dům s ošetřovatelskou službou – Petra Mlejnková, Bohumila Klášterková a Nikola Macková

„Lidem bez přístřeší nabízíme možnost se v našem AD doléčit po různých výkonech, operacích, nebo pokud jsou jim zjištěny nějaké nové závažné diagnózy. (…) Doma si člověk poleží, má teplo, všecko, když potřebuje tak si objedná potraviny, nebo má někoho, kdo se o něj stará, ale tito lidi jsou sami, a na ulici by to jen těžko šlo.“

V 27. epizodě našeho podcastu Žilinská 2 jsme si povídaly o Azylovém domě s ošetřovatelskou službou (ve zkratce ADOS), který je mezi azylovými domy unikátní službou. Proč? To Vám v podcastu prozradí jeho vedoucí, Petra Mlejnková, zdravotní sestra Bohumila Klášterková a pracovnice v sociálních službách Nikola Macková.

Apr 25, 202340:29
26: Intervenční tým – klíčová složka Zimních humanitárních opatření – Aneta Čeřovská a Irena Burmeková

26: Intervenční tým – klíčová složka Zimních humanitárních opatření – Aneta Čeřovská a Irena Burmeková

„Ne vždy je potřeba, aby vyjela klasická záchranka, hlavně v případě, že situace není život ohrožující. (…) Často se jedná právě o lidi bez domova, kteří mají například omrzliny, bércové vředy nebo dlouho někde leželi a mají dekubity (proleženiny), kvůli kterým se nemůžou hýbat. Pro takového člověka záchranka nepřijde, nepůjde někde do terénu hledat pána pod spacákem.“

Letos je to podruhé, co v rámci Zimních humanitárních opatření vyjížděl tzv. Intervenční tým. Jeho pomoc je určená právě osobám bez domova s potřebami na pomezí sociálního a zdravotního sektoru, které doprovází z ulice či zdravotnických zařízení do nocleháren a jiných humanitárních zařízení.

Jak tato pomoc funguje a jak se vedlo Intervenčnímu týmu letos? To nám prozradí dvě členky Intervenčního týmu, Aneta – zdravotnice a Irena – sociální pracovnice.

Mar 30, 202340:50
25: V jakých situacích umí pomoci Pražská linka důvěry? – Jitka Gryga Medřická

25: V jakých situacích umí pomoci Pražská linka důvěry? – Jitka Gryga Medřická

„Specifikem téhle práce je, že opravdu nikdy nevíte, kdo vám zavolá. Může to být někdo, kdo si chce ‚jenom‘ popovídat, i když to je někdy to nejdůležitější. Za minutu vám pak zavolá někdo, kdo stojí na mostě a chce skočit. Krize je vždy definovaná tím jedincem. To, co je krize pro jednoho, nad tím jiný mávne rukou a naopak.“

V této epizodě podcastu nám vedoucí Pražské linky důvěry Jitka Gryga Medřická přiblíží, s čím vším umí linka důvěry pomoci a také kdo se nachází na druhé straně sluchátka či chatu, když se na ni obrátíme.

Feb 21, 202348:41
24: Snižování prahů sociálních služeb pro osoby s látkovými závislostmi – Lucie Průšová

24: Snižování prahů sociálních služeb pro osoby s látkovými závislostmi – Lucie Průšová

„Lidé bez domova, z větší části skutečně ty závislosti mají, nejčastěji se bavíme o tzv. látkových závislostech, alkohol, pervitin a metamfetaminy obecně. No a u vstupu (do služeb) se skutečně testovalo. Jestli zažijete jako člověk opakovaně negativní zkušenost, a jste odmítán z tohoto důvodu, pak buď jste přinucen lhát a chovat se tak, abyste se do té služby dostal, nebo to vzdáte a rezignujete na tu možnost. A bude to chtít zase nějakou dobu na to, aby si ten proces dokázal získat důvěru klientů, nebo potenciálních klientů, kteří jsou na ulici.“


V Centru sociálních služeb Praha jsme dlouhodobě v procesu snižování prahů, aby na naše služby dosáhli i ti, kteří pomoc nejvíce potřebují. To znamená, že jsme je otevřeli například i lidem s látkovými závislostmi.


O tom, jak to v praxi funguje, s čím těmto osobám umíme pomoci, i o předsudcích, se kterými se ve společnosti i ve službách potkávají, si budeme povídat s Lucií Průšovou, metodičkou Centra sociálních služeb Praha.

Jan 25, 202343:59
23: Potravinová pomoc – Nikol Hladíková, Věra Doušová a Dominik Peška

23: Potravinová pomoc – Nikol Hladíková, Věra Doušová a Dominik Peška

„Potravinové banky mají podle charty potravinových bank dávat potraviny především organizacím, které se starají o lidi v nouzi.“ – Věra Doušová

„V našich službách mají možnost využívat potravinovou pomoc všichni klienti, jsou to matky samoživitelky, senioři, osoby které přicházejí z výkonu trestu, osoby které měly zkušenost s bezdomovectvím, nebo stále mají, ta skladba klientely je opravdu pestrá.“ – Nikol Hladíková

Zajímalo Vás někdy, jak funguje potravinová pomoc ve velkých organizacích, jako je Centrum sociálních služeb Praha? Kdo má na ni nárok? V jakém množství a z čeho pozůstává?  Odkud se ty potraviny vlastně berou?

O tom jsme si ve dvacáté třetí epizodě povídali s vedoucí humanitárního oddělení CSSP Nikol Hladíkovou, vedoucí potravinové banky pro Prahu a Středočeský kraj Věrou Doušovou a také s Dominikem Peškou, který potravinovou pomoc distribuuje přímo do jednotlivých služeb centra.

Jan 10, 202331:17
22: Jak prožívají Vánoce obyvatelé azylových domů

22: Jak prožívají Vánoce obyvatelé azylových domů

”Když jsem byla malá, bylo to úplně jiný, než když je člověk dospělý. Sejít se celá rodina u jednoho stolu, to se Vám dneska nestane jen tak.”

"Máma nás vždy noc před štědrým dnem dala spát a celou noc nespala a ozdobovala stromeček a celý byt. My jsme se potom ráno vzbudili a bylo to takový to WOW. Tak to bych chtěla do budoucna, až budeme s Haničkou někde normálně bydlet."

"Dneska vím, že jsou to starosti akorát, každý se štve. Já ne. Tady si s kámošem udělám svůj salát, svůj řízek... mám kocoura, ten dostane taky řízek."

Zajímalo vás někdy, jak Vánoce prožívají obyvatelé azylových domů, lidé, kteří to v životě neměli a nemají vždy lehké? Co pro ně znamenají svátky a jaké jsou jejich přání?

V této epizodě podcastu spolu navštívíme Azylové domy Centra sociálních služeb Praha, zúčastníme se zdobení věnců a vánočních stromečků a tyto otázky položíme přímo jejich zdejším obyvatelům.

Dec 24, 202217:38
21: Terénní programy pro osoby bez domova – David Veber, Jitka Červinková a Zdeněk Plíšek

21: Terénní programy pro osoby bez domova – David Veber, Jitka Červinková a Zdeněk Plíšek

”Ono je to vždycky hlubší než jenom ten zápach, jenom ten alkohol, jenom to, že člověk leží na lavičce… za tím se skrývá dlouhá historie toho, proč tam ten člověk skončil. A čím déle tam je, tím hůř se z ní dostává.”

V této epizodě podcastu si povídáme s terénním týmem Centra sociálních služeb Praha, konkrétně s jeho vedoucím, Davidem Veberem a zkušenými teréňákmi Jitkou Červinkovou a Zděňkem Plíškem.

Prozradí nám, jak vypadá jejich běžný den, i méně běžné zážitky z terénu. Jak popisují, často jsou pro lidi bez domova prvním kontaktem se sociálním pracovníkem a jejich úlohou je posouvat lidi výš, na návazné služby. Zajímá Vás, jak se jim to daří? 

Dec 13, 202240:50
20: Humanitární ubytování pro uprchlíky z Ukrajiny a lidi bez domova v Záběhlicích – Martin Šmídl

20: Humanitární ubytování pro uprchlíky z Ukrajiny a lidi bez domova v Záběhlicích – Martin Šmídl

Humanitární ubytování v hotelu Na Zámečku v Záběhlicích se nedávno stalo útočištěm jak pro osoby bez přístřeší, tak i pro matky s dětmi z Ukrajiny. O tom, jak se jim zde spolu žije nám poví Martin Šmídl, vedoucí tohoto zařízení. Budeme mluvit například o tom, jak se zde ubytovaným uprchlíkům daří začlenit do života v Česku nebo také o tom, jak je možné bourat vzájemné předsudky mezi lidmi, kteří jsou si zdánlivě vzdálení.

Nov 15, 202238:48
19: Zimní humanitární opatření pro osoby bez domova – Filip Pospíšil

19: Zimní humanitární opatření pro osoby bez domova – Filip Pospíšil

„V průběhu zimy celé řadě lidí, kteří jsou v bytové nouzi nebo zcela bez přístřeší, hrozí závažná újma na zdraví nebo dokonce smrt. Proto se už po řadu let připravují takzvané Zimní humanitární opatření, kdy se především rozšiřují kapacity ubytování a také další služby jako jsou terénní programy a distribuce materiální pomoci.“

Jak fungují zimní humanitární opatření pro osoby bez domova a pro koho jsou určené? Jak se může do pomoci zapojit široká veřejnost a proč by to měla dělat? Tyto otázky Vám zodpoví Filip Pospíšil, odborný garant projektu Koordinace systémového řešení bezdomovectví v Praze.

Nov 01, 202238:40
18: Práce s lidmi, kteří se dopouštějí domácího násilí – Martina Denemarková

18: Práce s lidmi, kteří se dopouštějí domácího násilí – Martina Denemarková

Program VIOLA je součástí Intervenčního centra, které pracuje s oběťmi domácího násilí. Jeho úkolem je ale uchopit problém z té druhé strany, pracuje s lidmi, kteří se domácího násilí dopouští. Jedním z nejefektivnějších nástrojů v boji proti domácímu násilí může být totiž právě jeho prevence.

Jak pracovat s hněvem a celkově chápat své emoce? Je možné předcházet domácímu násilí, a proč bychom to měli dělat? To všechno nám v osmnácté epizodě podcastu Žilinská 2 poví Martina Denemarková, psycholožka Intervenčního centra.

Oct 18, 202245:40
17: Nechvalně známý Sherwood a jak to v něm vypadá dnes - Zdeněk Horák

17: Nechvalně známý Sherwood a jak to v něm vypadá dnes - Zdeněk Horák

Při nahrávání této epizody jsme místo studia vyrazili do terénu, konkrétně do Vrchlického sadů. Park před Hlavním nádražím v Praze, známější pod jménem Sherwood již naštěstí není, to co býval, stějně si však s sebou nese špatnou pověst. Jak to tam vypadá dnes?

S koordinátorem snižování rizik ve veřejném prostoru Zdeňkem Horákem si budeme povídat jak o proměnách samotného prostoru parku, tak o lidech, kteří se v tomto prostoru zdržují. Můžou být i oni součástí jeho proměny k lepšímu?
sherwoodpraha bezdomovectví veřejný prostor vrchlickehosady hlavák pomoc socialnisluzby

Oct 03, 202246:51
16: Podpora školních poradenských pracovníků - Lucie Myšková

16: Podpora školních poradenských pracovníků - Lucie Myšková

V šestnácté epizodě podcastu Žilinská 2 se vrátíme zpátky do škol. Budeme si povídat s Lucií Myškovou, psycholožkou z Pražského centra primární prevence, které nově poskytuje supervizní setkání pro školní poradenské pracovníky. Dozvíte se proč jsou supervize potřeba, jak probíhají, i to, kdo jsou vlastně školní poradenští pracovníci a co je jejich práce.

Školníporadenskýpracovníci, dětskýpsycholog, školství, primární prevence, poradenství, škola, PCPP

Sep 05, 202229:04
15: Pomoc lidem ohroženým užíváním návykových látek - Progressive: Kristína Chudomelová a František Knuth

15: Pomoc lidem ohroženým užíváním návykových látek - Progressive: Kristína Chudomelová a František Knuth

Organizace Progressive o.p.s. už téměř 20 let poskytuje služby pro osoby ohrožené užíváním návykových látek, od terénních programů až po ambulantní služby (a mnoho dalšího mezi tím). Pomáhají například lidem jako je Jan Hajný (epizoda 4) postavit se na vlastní nohy. O tom, jak jejich programy fungují a proč je práce s uživateli návykových látek důležitá také pro společnost, si povídáme v patnácté epizodě podcastu Žilinská 2 s Kristínou Chudomelovou a Františkem Knuthem z Progressivu.návykovélátky, prevence, terénníprogramy, drogy, společnost, progressive, pomoc, podpora

Aug 22, 202247:45
14: Milostivé léto II, dluhy, exekuce a finanční situace Čechů – Barbara Halířová

14: Milostivé léto II, dluhy, exekuce a finanční situace Čechů – Barbara Halířová

Jak moc trápí lidi v Česku dluhy a exekuce a co s tím jde dělat? Pomůžou nedávné změny v legislativě a koho může zachránit Milostivé léto II? Jak finančně zvládnout nárůst nákladů za energie a celkové zdražování?

I na tyto otázky v čtrnácté epizodě podcastu odpovídá Barbara Halířová, dluhová poradkyně, odborná sociální pracovnice a metodička Sociálně právní poradny KONTAKT.

finance, Milostivé léto, dluhy, exekuce, nárůst cen, energetická krize, chudoba

Aug 08, 202245:50
13: Domácí zvířata v pobytových sociálních službách - Eva Kudrnová a Magda Melušová

13: Domácí zvířata v pobytových sociálních službách - Eva Kudrnová a Magda Melušová

Povolení domácích zvířat v pobytových sociálních službách, jakými jsou například azylové domy, může pomoci lidem žijícím dlouhodobě na ulici zařadit se zpět do společnosti. Zvíře je často jediný přítel, který člověku v tíživé životní situaci zůstal a mnozí se ho nevzdají ani pro vidinu střechy and hlavou.

Domácí mazlíčci do těchto zařízení přináší velká pozitiva, ale také nové komplikace a výzvy. O veškerých plusech i mínusech jsme si v třinácté epizodě podcastu Žilinská 2 povídaly s Evou Kudrnovou, metodičkou Centra sociálních služeb Praha a Magdou Melušovou, vedoucí Azylového domu pro muže Michle.

Domácí zvířata, sociální služby, azylové domy, bezdomovectví

Jul 25, 202241:31
12: Mateřství s drogovou minulostí - příběh maminky pěti dětí z azylového domu CSSP

12: Mateřství s drogovou minulostí - příběh maminky pěti dětí z azylového domu CSSP

V této epizodě Vám přinášíme příběh maminky pěti dětí, která po náročné minulosti plné násilí a závislostí, začíná odznova v jednom z našich Azylových domů.

Povídaly jsme si o tom, jak se ji daří bojovat nejen s vlastní minulostí ale také s předsudky lidí a opravovat vztahy s jejími dětmi a mámou, které byly touto minulostí poznačeny.


mateřství, drogy, závyslosti, návykové látky, výchova dětí, azylový dům, sociální služby, předsudky, osobní příběh

Jul 11, 202238:39
11: Rok s Městskou nájemní agenturou - Adam Zábranský a Kristýna Andrlová

11: Rok s Městskou nájemní agenturou - Adam Zábranský a Kristýna Andrlová

Městská nájemní agentura slaví jeden rok fungování!

Jedná se o novou službu bytové politiky hlavního města Prahy, která spojuje realitní trh (majitele bytů) s lidmi, kteří jsou v bytové nouzi.

Jak se jí doposud vedlo a jaké jsou plány do budoucna zhodnotíme s její vedoucí Kristýnou Andrlovou a pražským radním pro oblast bydlení a transparentnost Adamem Zábranským.

Jun 28, 202253:40
10: O pomoci romským uprchlíkům z Ukrajiny - Martin Šimáček

10: O pomoci romským uprchlíkům z Ukrajiny - Martin Šimáček

Centrum sociálních služeb Praha má už od začátku války na Ukrajině za úkol nabízet pomoc uprchlíkům, kteří to mají nejtěžší. Doprovází hlavně ukrajinské Romy, kteří v České republice nemají stejné podmínky jako ostatní uprchlíci a často se potýkají s diskriminací.

Jaké možnosti mají tito lidé v Česku? Jak Centrum sociálních služeb Praha zvládá svůj nový a nemalý úkol a jaké jsou vyhlídky do budoucna?

O tomto jsme si v desáté epizodě podcastu povídali s Martinem Šimáčkem, ředitelem Centra sociálních služeb Praha.

Jun 14, 202246:48
9: Pavel Řeháček - vedoucí humanitárních hotelů pro osoby bez domova v Praze

9: Pavel Řeháček - vedoucí humanitárních hotelů pro osoby bez domova v Praze

Humanitární hotely pro osoby bez přístřeší vznikly na jaře roku 2020 jako reakce na pandémii Covid-19 a s ní spojenými zákazy vycházení. Ze začátku na pár měsiců, později byly prodlouženy na rok, a nakonec na celé dva roky. Jejich působení oficiálně končí v červnu 2022.

Jak se jim tyto dva roky vedlo a co bude s hotely a s jejich obyvateli dál? To a mnoho dalšího si v deváté epizodě našeho podcastu zhodnotíme s Pavlem Řeháčkem, jejich vedoucím. 


May 30, 202244:27
8: Lenka Sadilová - ředitelka sociálních služeb Armády spásy pro oblast Čechy

8: Lenka Sadilová - ředitelka sociálních služeb Armády spásy pro oblast Čechy

Neziskové organizace, jako je například Armáda spásy, se ve vysoké míře podílejí na zabezpečování sociálních služeb v Česku. Lze říct, že bez nich by to jednoduše nešlo! I tak se ale na neziskovky mnoho lidí kouká přes prsty a jejich pracovníci to nemají vůbec jednoduché. 

O místě neziskovek v českých sociálních službách, úskalích jejich práce i o kampani "stejná odměna" si budeme povídat s Lenkou Sadilovou, ředitelkou sociálních služeb Armády spásy pro oblast Čechy. 

May 16, 202240:11
7: Petr Šmolka - psycholog a manželský poradce

7: Petr Šmolka - psycholog a manželský poradce

Hostem sedmé epizody je Petr Šmolka, známý český psycholog a manželský poradce. Budeme si povídat o tom, jak Poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy zapadají do sítě sociálních služeb, i o tom, jaké různé problémy v mezilidských vztazích umí psychologové v poradnách vyřešit. 

May 02, 202247:08
6: Klienti se zkušeností s pobytem ve výkonu trestu - Resocializační a reintegrační programy

6: Klienti se zkušeností s pobytem ve výkonu trestu - Resocializační a reintegrační programy

V této epizodě Vám přinášíme příběhy dvou klientů Resocializačních a reintegračních programů, o kterých jsme si povídali v předchozím díle. Tito lidé byli odsouzeni za různé trestné činy a doba, kterou strávili ve vězení se taky hodně liší. Dozvíte se jak probíhala či probíhá jejich resocializace a reintegrace do společnosti, a jak se učí žít se svou trestní minulostí. 


Apr 18, 202251:10
5: Zuzana Stancová - vedoucí Resocializačních a reintegračních programů

5: Zuzana Stancová - vedoucí Resocializačních a reintegračních programů

Resocializační a reintegrační programy pracují s lidmi se zkušeností s odsouzením, nebo s pobytem ve výkonu trestu. Jak tyto programy fungují a proč je práce s lidmi s trestní minulostí důležitá také pro společnost nám v páté epizodě podcastu vysvětlí Zuzana Stancová, jejich vedoucí.  

Apr 03, 202258:27
4: Jan Hajný - obyvatel Azylového domu pro muže Michle

4: Jan Hajný - obyvatel Azylového domu pro muže Michle

Hostem této epizody je Jan Hajný, obyvatel Azylového domu pro muže Michle, který po letech závislosti na drogách, strávených ve vězení či na ulici, začíná svůj život odznova. Svůj příběh se s námi rozhodl sdílet. 

Mar 21, 202234:43
3: Tomáš Valenta - vedoucí Nábytkové banky Praha

3: Tomáš Valenta - vedoucí Nábytkové banky Praha

V této epizodě si budeme povídat s Tomášem Valentou, vedoucím Nábytkové banky Praha. Vysvětlí nám jak nábytkovka funguje, komu je její pomoc určena, a kam se posunula za rok svého fungování. 

Mar 07, 202242:08
2: Iva Frühlingová - o zkušenosti s Krizovým centrem RIAPS

2: Iva Frühlingová - o zkušenosti s Krizovým centrem RIAPS

Hostem této epizody je Iva Frühlingová, známá česká osobnost, moderátorka, zpěvačka a matka. Budeme si povídat o psychických nemocech, o tom jak jsou vnímány ve společnosti a také o zkušenosti Ivy Frühlingové s Krizovým centrem RIAPS. 

Feb 21, 202239:02
1: Martin Šimáček - ředitel Centra sociálních služeb Praha

1: Martin Šimáček - ředitel Centra sociálních služeb Praha

V naší první, úvodní epizodě se Vám pokusíme představit Centrum sociálních služeb Praha s jeho ředitelem, Martinem Šimáčkem. Budeme si povídat o práci Centra jako celku, jeho struktuře i poslání.

Feb 06, 202245:32
Upoutávka k novému podcastu Centra sociálních služeb Praha - Žilinská 2

Upoutávka k novému podcastu Centra sociálních služeb Praha - Žilinská 2

V novém podcastu Centra sociálních služeb Praha Vám přinášíme příběhy a rozhovory z oblasti sociálních služeb. Hostmi našich epizod jsou pracovníci z oblasti sociálních služeb, ale také klienti a bývalí klienti, kteří jsou ochotní podělit se o svůj příběh a otevřít tak důležitá a často tabuizovaná témata. Budeme se bavit o stavu a směřování sociálních služeb, nejen v Praze. 

První epizodu pro Vás spouštíme už 7.2.2022. 

V naší první, úvodní epizodě se Vám pokusíme představit Centrum sociálních služeb Praha s jeho ředitelem, Martinem Šimáčkem. Budeme si povídat o práci Centra jako celku, jeho struktuře i poslání.

Jan 27, 202202:52