Skip to main content
Spotify for Podcasters
Živá Viera Podcast

Živá Viera Podcast

By Kresťanské spoločenstvo Živá Viera

V našom podcaste nájdete záznamy z bohoslužieb alebo rozhovory na rôzne témy v podaní pastora a iných rečníkov.
Available on
Apple Podcasts Logo
Google Podcasts Logo
Overcast Logo
Spotify Logo
Currently playing episode

Božia prirodzenosť #3 | 17.9.2023

Živá Viera PodcastSep 18, 2023

00:00
57:36
Božia prirodzenosť #3 | 17.9.2023

Božia prirodzenosť #3 | 17.9.2023

V našich životoch je jedna oblasť, kde zvykneme žiť spôsobom, že reagujeme viac na diabla a okolnosti, namiesto toho, aby sme reagovali na Otca a jeho prirodzenosť, pretože pochybujeme o jeho dokonalej dobrote.

Popremýšľaj o tom.

Ak nebudeme presvedčení o Jeho úžasnej dobrote, budeme žiť život plný reakcií na okolnosti, tažkosti a problémy. Ježiš robil len to, čo videl robiť svojho Otca. Ako teda Ježiš žil svoj život? Jeho život bol reakciou na Božiu dobrotu, nie na problémy okolo neho. Naše presvedčenie o Božej dobrote musí byť tak upevnené v našich srdciach, zakorenené, že žiadna otázka ktorá nie je zodpovedaná nepodlomí dôveru v Božiu dokonalú dorotu.

Sep 18, 202357:36
Božia prirodzenosť #2 | 10.9.2023

Božia prirodzenosť #2 | 10.9.2023

Ak Boha nechápeme, nepoznáme Jeho prirodzenosť a nemáme s nim dôverný vzťah, je celý nás život viery stresujúcou technikou. Všetko, čo Boh človeku prisľúbil, je podporené Jeho samotným menom a tým kým je. A nikto iný nemôže definovať Božiu prirodzenosť, len On sám.

Sep 11, 202354:41
Božia prirodzenosť #1 | 3.9.2023

Božia prirodzenosť #1 | 3.9.2023

Nikto iný, okrem Boha samotného, nevie definovať jeho prirodzenosť.

Sep 05, 202301:03:34
Moc krátkych modlitieb | Nedeľa 11.6.2023 | Benjamín Starý

Moc krátkych modlitieb | Nedeľa 11.6.2023 | Benjamín Starý

PRÍSPEVKY - SK06 1100 0000 0029 4408 6293

Jun 26, 202341:43
Ktorej správe uveríš? | Nedeľa 28.5.2023 | Benjamín Starý

Ktorej správe uveríš? | Nedeľa 28.5.2023 | Benjamín Starý

Ktorej správe uveríš?

PRÍSPEVKY ❤️ https://bit.ly/zv-prispevky SK06 1100 0000 0029 4408 6293

Jun 05, 202346:43
Influenceri | Nedeľa 21.5.2023 | Benjamín Starý

Influenceri | Nedeľa 21.5.2023 | Benjamín Starý

Náš vplyv na okolie je dôležitý. Aký vplyv zanechávaš?

Jun 01, 202340:09
Miesto pre Ježiša | Nedeľa 14.5.2023 | Benjamín Starý

Miesto pre Ježiša | Nedeľa 14.5.2023 | Benjamín Starý

Boh pracuje všade tam, kde my ideme. S nikým to nevzdávaj, ďalej sa pôsti, ďalej sa modli, ďalej ich miluj, ďalej im buď nablízku. Nejde o to zmeniť ľudí, to nie je našou úlohou. My sadíme Ježiša a on vykoná zvyšok, pretože on nepotrebuje ideálne podmienky.

"Vyrástol pred ním ako výhonok, ako koreň zo suchej zeme. Nemá podobu ani krásu, aby sme na neho hľadeli, ani výzor, aby sme po ňom túžili." Izaiáš 53:2

May 25, 202339:32
Bez lásky niesme ničím | Nedeľa 7.5.2023 | Benjamín Starý

Bez lásky niesme ničím | Nedeľa 7.5.2023 | Benjamín Starý

Ján 3:16

“Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nik, kto verí v neho, nezahynul, ale mal večný život.”

May 21, 202352:31
Raduj sa zo života | Nedeľa 30.4.2023 | Benjamín Starý

Raduj sa zo života | Nedeľa 30.4.2023 | Benjamín Starý

Nedeľná bohoslužba

May 07, 202352:30
Ešte nie je koniec | Nedeľa 16.4.2023 | Benjamín Starý

Ešte nie je koniec | Nedeľa 16.4.2023 | Benjamín Starý

Keď si bol mladý kresťan, išiel si do všetkého horlivo. Boh zaobstaral, zaopatril, upriestranil ti cestu. Slúžil si. Ľudia prijali pána. Boli vyslobodení, uzdravení. A teraz je jedno kolko máš rokov, ale Ježiš ťa aj dnes pozýva, aby si si obnovil to zjavenie o ňom, že on sa nezmenil, stále vraví: “Dotkni sa ma a uvidíš, urob rozhodnutie a uvidiš, či máš 20, 30, 50, 70 rokov, dotkni sa a uvidíš, ešte si stále nevidel všetko, ešte stále mám čo odkryť, čo dať, kam ťa viesť, po celý tvoj život.

Apr 23, 202350:20
Je vzkriesený | Nedeľa 9.4.2023 | Benjamín Starý

Je vzkriesený | Nedeľa 9.4.2023 | Benjamín Starý

Ježiš nielen že zomrel, ale aj bol vzkriesený. Buď tomu veríme alebo nie. Buď veríme, že je synom Božím alebo ak nie, nič z toho čo robíme nemá zmysel. Posolstvo veľkej noci je o tom, že Ježiš zomrel za teba, pretože každý z nás zhrešil a stratil Božiu slávu. Na tretí deň bol vzkriesený, aby zlomil moc smrti a moc hriechu nad tvojím životom. Aby vyriešil tvoju budúcnosť, tvoju večnosť. Aby tvoja konečná destinácia bola nebo a dokonalá radosť s tvojím Stvoriteľom a nie peklo, ktoré si každý z nás zaslúži. Božím darom z milosti je teda večný život cez Ježiša Krista. Kto zavolá na Jeho meno, ten získa spásu. Popremýšľaj nad touto dobrou správou evanjelia. Ježiš je živý a chce byť súčasťou tvojho života. 💛 Ján 14:16 "Ja som cesta, pravda i život. Nik nepríde k Otcovi, ak nejde cezo mňa." List Hebrejom 9:27-28 “ 27 A ako každý človek umiera len raz a potom bude súd, 28 tak aj Kristus bol len raz obetovaný, aby vzal na seba hriechy mnohých, a druhý raz sa zjaví nie pre hriech, ale na spásu tým, čo ho očakávajú.”

Apr 13, 202346:47
Záložný plán | Nedeľa 2.4.2023 | Benjamín Starý

Záložný plán | Nedeľa 2.4.2023 | Benjamín Starý

Skutočnosťou je, že sa môžeme stať telesnými, stať sa svetskými, ale v jednom okamžiku nášho života potrebujeme Božie slovo alebo práve kázané Božie slovo, ktoré pozná zámery a myšlienky nášho srdca, že sú zlé, a že sa nutne potrebujeme odstrihnúť a uvoľniť z našich vedľajších plánov popri Božom pláne - potom ťa Boh vyzdvihne vyššie ako kedykoľvek predtým.

Apr 09, 202301:00:25
Čo určilo tvoju cenu? | Nedeľa 12.3.2023 | Benjamín Starý

Čo určilo tvoju cenu? | Nedeľa 12.3.2023 | Benjamín Starý

Máš na sebe cenovku. Cena, ktorú Boh za nás zaplatil bol život Jeho jediného syna. Ježiš Kristus bol vykúpením a stal sa platbou za nás. Vzhľadom k tomu, že Boh je jediný kto nás kúpil, zaplatil, vykúpil, tak je aj jediným kto dokáže určiť našu hodnotu.

Apr 02, 202359:23
Tam hore (nebo) | Nedeľa 5.3.2023 | Benjamín Starý

Tam hore (nebo) | Nedeľa 5.3.2023 | Benjamín Starý

Ako ľudia videli Ježiša? • Mária ho videla, ako malé dieťa

• Ján Krstiteľ ho videl, ako kandidáta na vodný krst

• Učeníci ho videli ako veľkého učiteľa

• Jeruzalémčania ho videli, ako zločinca

Keď my vidíme Ježiša, mali by sme ho vidieť takého, aký je - Kráľ Kráľov, Pán Pánov, lev z Júdy, živá voda, chlieb života, jasná ranná hviezda, naša pevnosť, naša skala, naša silná veža, nositeľ našich bremien, náš spasiteľ.

Mar 30, 202301:00:23
A čo s láskou? | Nedeľa 26.2.2023 | Benjamín Starý

A čo s láskou? | Nedeľa 26.2.2023 | Benjamín Starý

Ján 13:35

“Podľa toho všetci spoznajú, že ste moji učeníci, ak budete mať lásku jeden k druhému.“

Mar 26, 202354:38
Bojíš sa Boha? | Nedeľa 19.2.2023 | Benjamín Starý

Bojíš sa Boha? | Nedeľa 19.2.2023 | Benjamín Starý

Keď Adam s Evou zhrešili, čo následne urobili? Schovali sa, pretože sa báli. To nie je bázeň, to je popis osôb, ktoré majú, čo skrývať pred Bohom. Človek, ktorý má bázeň, strach pred Pánom, je človek, ktorý sa bojí, že bude od Neho ďaleko, že minie jeho prítomnosť.

Strach pred Bohom znamená - ctiť Ho, obdivovať Ho, chváliť Ho, vážiť si Ho, byť v úžase pred ním viac ako pred čímkoľvek a kýmkoľvek. Keď sa do tohto človek dostane, Boh mu bude zjavovať svoje srdce a s tým sa spája, že človek začne milovať to, čo On miluje a nenávidieť to, čo on nenávidí.

Feb 26, 202301:16:02
Bola ti zverená autorita | Nedeľa 12.2.2023 | Benjamín Starý

Bola ti zverená autorita | Nedeľa 12.2.2023 | Benjamín Starý

Jakubov list 4:7
Podriaďte sa teda Bohu, ale vzoprite sa diablovi
a ujde od vás.

Tento verš je dôležité chápať v kontexte delegovanej autority. Nie je to o tom, že ja sa vo svojej duševnej sile vzopriem diablovi. Je to o tom, že sa najprv podriadim Bohu, pretože všetka sila a moc pochádza len od Neho a mne bola iba delegovana. A potom sa vzopriem. Pokorím sa pred Bohom. Priblížim sa k Bohu a on sa priblíži ku mne.

Feb 19, 202301:05:55
Bezkonkurenčný víťaz | Nedeľa 22.1.2023 | Benjamín Starý

Bezkonkurenčný víťaz | Nedeľa 22.1.2023 | Benjamín Starý

“Je dôležité, aby naše srdcia boli presvedčené o tom, že Ježiš je víťaz a v ňom máš víťazstvo nad všetkým. Nepozeráš na fakty, okolnosti, názory, ktoré sa zdajú byť jedinou pravdou. Pozeráš sa na pravdu - Božie slovo. A to sa veľakrát od faktov tohto sveta líši. Musíš si vybrať, o čo oprieš presvedčenie svojho srdca. To, čomu bude veriť tvoje srdce sa stane vo výsledku aj tvojou skúsenosťou v budúcnosti.”

Jan 23, 202301:05:04
Vďačné srdce | Nedeľa 15.1.2023 | Benjamín Starý

Vďačné srdce | Nedeľa 15.1.2023 | Benjamín Starý

Mali by sme byť oveľa viac vďační Bohu za tie zdanlivo samozrejmé veci. Že si sa ráno zobudil, v poriadku docestoval, strechu nad hlavou, za partnera, deti, za zvládnuté problémy, tvoje priateľstvá a mnoho ďalších vecí. Nepozeraj sa na to, čo v tvojom živote nevyšlo, cesta dopredu je vo vďačnosti Bohu za to všetko, čo v tvojom živote už urobil.

Jan 17, 202301:04:12
Pôst | Nedeľa 8.1.2023 | Benjamín Starý

Pôst | Nedeľa 8.1.2023 | Benjamín Starý

Ak náš pôst bude odpoveďou na jeho milosť, tak náš motív je správny. Pretože pôst je o intímnejšom vzťahu so Stvoriteľom a nie o dosahovaní našich osobných cieľov.

Jan 08, 202349:15
Dary, ktoré máš | Piatok 30.12.2022 | Benjamín Starý

Dary, ktoré máš | Piatok 30.12.2022 | Benjamín Starý

“Štastný a požehnaný človek, ktorý pozná svoje obdarovanie a funguje v ňom”

PRÍSPEVKY ❤️
https://bit.ly/zv-prispevky
SK06 1100 0000 0029 4408 6293

SLEDUJTE NÁS 🌐
https://bit.ly/zv-facebook​
https://bit.ly/zv-instagram​
https://bit.ly/zv-twitter​
https://bit.ly/zv-web​
https://bit.ly/zv-email​
https://bit.ly/zv-podcast

© https://zivaviera.sk

Dec 30, 202258:39
Boli sme mŕtvi | Štvrtok 29.9.2022 | Benjamín Starý

Boli sme mŕtvi | Štvrtok 29.9.2022 | Benjamín Starý

List Efezanom 1:3
“3 Požehnaný Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás požehnal všetkým duchovným požehnaním cez naše spoločenstvo v Kristovi v nebesiach.”

Takto rozmýšľajme o sebe a prehlasujme to - Ja už som požehnaný. A toto, keď podlejeme trochu skutkami viery, vytvára sa cesta tomu, aby požehnanie prúdilo v našom živote.

Sep 29, 202248:56
Čo od nás Boh očakáva? | Nedeľa 25.9.2022 | Benjamín Starý

Čo od nás Boh očakáva? | Nedeľa 25.9.2022 | Benjamín Starý

Apoštol Peter dostal novú šancu tak, ako ju Pán ponuka každému.

Využi to, nový začiatok, staré zahoď, nemá zmysel sa pozerať do minulosti, nemá zmysel sa vracať k starým zvyklostiam, ktoré nebudujú. Ale Pán je schopný vykonať zázrak aj v tvojom živote, aj keď si pri ňom dlho nebol. Dostal si novú šancu.

A aj tu je miesto pre teba.
V cirkvi. Miesto nedokonalých ľudí, ktorých nedokonalosti dopĺňa Ježiš, a to vypôsobuje radosť a nádej zo života. Radosť z budúcnosti.

Sep 28, 202250:31
Aký postoj zaujmeš? | Adrián Bartalos

Aký postoj zaujmeš? | Adrián Bartalos

“Ja som si v živote veľakrát myslel, že toto je to najlepšie pre môj život. Problém bol, že som sa nepýtal Stvoriteľa na to, na, čo ma Stvoril a práve, preto potrebujem Jeho slovo, aby ma viedlo životom.”

Sep 27, 202209:28
Ako Boh hovorí | Dávid Bartalos

Ako Boh hovorí | Dávid Bartalos

“Bože tak hovor” - sadol som si a čakal. Odpoveď aj tak príšla v Božom Slove.

Sep 25, 202203:59
O čom to vlastne je? | Nedeľa 11.9.2022 | Benjamín Starý

O čom to vlastne je? | Nedeľa 11.9.2022 | Benjamín Starý

“Ako ste teda prijali Ježiša Krista, Pána, tak v ňom žite zakorenení a v ňom budovaní, upevnení vo viere, ako ste sa naučili; rozhojňujte sa vo vzdávaní vďaky. Dajte pozor, aby vás niekto nepriviedol do otroctva prázdnym a klamným filozofovaním, založeným na ľudských podaniach, na živloch sveta, a nie na Kristovi.“

List Kolosanom 2:6-8

Sep 11, 202253:43
Pros o múdrosť | Nedeľa 28.8.2022 | Benjamín Starý

Pros o múdrosť | Nedeľa 28.8.2022 | Benjamín Starý

Múdrosť je niečo, čo je potrebné, aby mal každý jeden človek vo svojom živote. Božiu múdrosť.
Lebo keď máš múdrosť alebo keď vieš odkial ju pýtať, urobíš dobré rozhodnutie. Keď máš múdrosť, si efektívnejší. Keď máš múdrosť vieš s ňou pomáhať aj iným. Keď máš múdrosť, 
si aj radostnejší.

Aug 31, 202232:06
Čo je tvojím palivom? | Nedeľa 21.8.2022 | Benjamín Starý

Čo je tvojím palivom? | Nedeľa 21.8.2022 | Benjamín Starý

Keď sa ráno zobudíš, čo je tvojím palivom? Čo ťa ženie
do prekonania dňa, týždňa, mesiaca, roka?

Niektorých ľudí ženie deadline v práci, Iných zase strach,
 či už z neznámeho alebo známeho. Minulosť, zvykne byť veľmi výdatným palivom tiež. Existuje mnoho okolností, ktoré nás môžu hnať a udávajú smer nášmu životu. Nastavia v našej navigácii ciel a my sa ženieme.
Deň za dňom, rok za rokom.


Ale je to dobre tak, ako to je?

Aug 21, 202252:47
Čo máš, čo môžeš dať? | Nedeľa 31.7.2022 | Benjamín Starý

Čo máš, čo môžeš dať? | Nedeľa 31.7.2022 | Benjamín Starý

Ježiš povedal: "budete mi svedkami". Svedok, nesie dôkaz a popisuje veci tak, ako sú, ako sa stali. A tých dôkazov, malých aj veľkých zázrakov, má každý z nás dostatok. Len v tejto dobe, pod ťarchou všetkého chaosu, sa kresťania vôbec nemajú čas zamyslieť nad tým, čo pre nich Boh urobil.

Jul 31, 202255:58
Poslanie | Nedeľa 24.7.2022 | Benjamín Starý

Poslanie | Nedeľa 24.7.2022 | Benjamín Starý

Ježiš naplnil poslanie a službu, ktorú mal vytýčenú od Boha Otca a rovnako posiela nás, aby sme niečo konali na tejto zemi. Ako bol poslaný On, tak aj nás posiela. Byť poslaný do sveta, znamená, že si predstaviteľ Ježiša Krista, ten kto o ňom povie tú dobrú správu.

Jul 24, 202257:50
Kondícia na modlitbu | Benjamín Starý

Kondícia na modlitbu | Benjamín Starý

Jakubov list 5:13

“Trpí niekto medzi vami? Nech sa modlí! Raduje sa niekto? Nech spieva žalmy!”

Jednoducho povedané, keď sa máš zle, modli sa, ale modli sa aj vtedy, keď všetko klape. Potvrdzuje to aj povzbudenie, ktoré napísal Pavol do Listu Efežanom - “Neprestajne sa modlite”.

Apr 03, 202253:44
Nevera a pochybnosti | Benjamín Starý

Nevera a pochybnosti | Benjamín Starý

“Ja poznám svoje zámery, ktoré mám s vami,‘ znie výrok Hospodina, ‚sú to zámery pokoja, a nie nešťastia; dám vám budúcnosť a nádej. 12 Keď budete ku mne volať, keď prídete a budete sa ku mne modliť, vypočujem vás. 13 Budete ma hľadať a nájdete ma, lebo ma budete hľadať celým svojím srdcom.” - Jeremiáš 29:11-13 📘  Keď budeme Boha hľadať celým svojím srdcom, to znamená, že naša duša bude podriadená, to znamená, myseľ bude pravidelne upratovana, budeme sa opierať na Božie slovo, Budeme spoznávať jeho charakter skrze Božie slovo, tak, keď sa budem modliť, vypočuje ma.

Mar 18, 202252:29
Stála nádej | Benjamín Starý

Stála nádej | Benjamín Starý

Žalm 33:18
"Hľa, oko Hospodinovo hľadí na tých, ktorí sa ho boja, na tých, ktorí očakávajú na jeho milosť,”

"To, čo Boh hľadá na tomto svete alebo, teda záruka toho, že bude konať v mojom živote, že moja snažná viera nie je márna, že sa naplní “to, čo vyznávate budete mať”, je to, že, keď sa Boh pozrie na môj život či mám tieto dve veci - úctu a rešpekt, - že sa ho bojím, že mám bázeň k nemu, že je pre mňa zvrchovaný.

A jedna život meniaca skutočnosť je, keď človek zistí, že Boh je naozaj dobrý. Má ma rád, je mi v skutočnosti otcom, pretože som Božím dieťaťom, že nie som len produkt náhody, nie som ani človek, ktorého použije, ako nástroj a potom niekam odloží, ale, že ma má reálne rád. Pretože má ku mne milosť, ako to môžme v tom verši vedieť, a to sa v iných prekladoch píše aj, ako láska, súcit, odovzdanosť, zaviazanosť."

Mar 10, 202201:02:59
Radosť === sila | Benjamín Starý

Radosť === sila | Benjamín Starý

"Musíme nad svojím životom vyznávať Slovo. Je úžasné, že počúvame kázne, toľko študujeme, píšeme si poznámky, ale ak Slovo neuvádzame do praxe, tak prichádzame o veľa. Slovo bolo poslané na to, aby bolo hovorené a nie zastavené. Vyznávajme nad svojím životom Božie Slovo a uvidíme zmeny v našom zmýšľaní a zmeny v situáciách naokolo nás. Inak sa k nim postavíme." 📘

Mar 02, 202250:35
Čo máme spoločné? | Benjamín Starý

Čo máme spoločné? | Benjamín Starý

Od momentu, keď sa rozhodneme našu budovu, náš život, prirovnávať k nemu, všetky moje obrazy o skutočnosti, rebríček hodnôt, spôsob myslenia, moja mentalita či som obeť alebo bojovník ako On, jednoducho, ak začnem svoj život k nemu zarovnávať, tak sa On stane naozaj uholným kameňom v mojom živote. A to je dobrá stavba. Stabilná.
Feb 23, 202246:54
Buduješ múry alebo mosty? | Benjamín Starý

Buduješ múry alebo mosty? | Benjamín Starý

Aké dôležité je mať ľudí okolo seba, priateľov, ktorí stoja pri tebe, podporujú ťa a ty stojíš pri nich. Nezostaň sám. A tam, kde nie sú zatiaľ priatelia a zdá sa, že si sám, tak nie si sám, volaj k Bohu aj za tuto časť života, že potrebuješ niekoho pri sebe a stane sa to.

Feb 16, 202250:44
Čo bolo, to bolo | Benjamín Starý

Čo bolo, to bolo | Benjamín Starý

Neobviňuj sa, nie si slabý, nehovor o sebe, že nič nevládzeš a nezvládaš. Si silný, pretože Ježiš v tebe je silný a máš silného Boha a je tvojím Bohom a nie Bohom len niekoho iného, ale je aj tvojim Bohom.

“Plač môže trvať do noci, s ránom však prichádza plesanie.” Žalm 30:6

Feb 11, 202255:07
Dobrá záťaž | Benjamín Starý

Dobrá záťaž | Benjamín Starý

Božím zámerom nie je, aby sme boli individualisti. Lebo, keď máme správne nastavenie mysle, ktoré upravil Boh, Jeho lásku v našom srdci, ktorá svoj rádius zasažiteľnosti stále zväčšuje, budeme sa vedieť starať a zaujímať o iných ľudí. To je presný opak individualizmu. 🤝

Jan 30, 202240:20
Viera pod tlakom | Benjamín Starý

Viera pod tlakom | Benjamín Starý

Predstavte si lietadlo pristávajúce na dráhu. Už sa blíži kontakt pneumatík s asfaltom a zrazu sa pneumatiky dotknú zeme, lietadlo zosadne a pneumatiky sú otestované či ustoja ten tlak.

V našom prípade je to o tom či je osvedčená naša viera alebo sklame. Či v tomto tlaku, spoločenskom, mentálnom a duchovnom, vydržíme byť nafúknutý a neprasknúť. Či sme dosť napumpovaný vierou. 🛩️

Jan 26, 202256:52
Veľkňaz Ježiš Kristus | Benjamín Starý

Veľkňaz Ježiš Kristus | Benjamín Starý

Boh nás miloval ešte, keď sme boli hriešnikmi, a to, aby som sa cítil zatratený a nehodný vôbec nedáva zmysel, lebo On vie, aký som bol a aký som teraz a aj tak ma miluje. ❤️
Jan 19, 202253:23
Tradície a zvyky | INÝ POHĽAD | 10

Tradície a zvyky | INÝ POHĽAD | 10

Tradície a zvyky môžme rozdeliť na dve skupiny, a to sekulárne a náboženské. Čo z toho nás dokáže ovplyvniť v našich životoch a čo na to hovorí biblia?
Jan 05, 202237:49
Cieľavedomý človek | Benjamín Starý

Cieľavedomý človek | Benjamín Starý

Bez cieľov sa nedá ísť dopredu, je to len život reagujúci na aktuálne problémy.

Jan 04, 202248:34
Vianoce v pokoji | Benjamín Starý

Vianoce v pokoji | Benjamín Starý

„Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom, ktorých on miluje.“ - Lukáš 2:14 📕 Boh praje všetkým ľuďom na zemi ten pokoj, ktorý nie je závislý na okolnostiach, ale ktorý uchopí tvoje srdce a aj, keby sa hocičo dialo v tvojom živote, dokážeš tým prejsť. ❤️

Dec 22, 202155:10
Verný & stály | Benjamín Starý

Verný & stály | Benjamín Starý

Je nesmierne dôležité, ako sa správame vtedy, keď si myslíme, že nás nikto nevidí.
Dec 12, 202136:35
Čo mám teraz robiť? | Benjamín Starý

Čo mám teraz robiť? | Benjamín Starý

V tejto dobe sa ľahko nadáva na všetko. Na prácu, šéfa, starostu, primátora, politikov, policajtov… Toto všetko počúvame naokolo nás. O to viac potrebujeme prinášať pokoj medzi ľudí, do nášho okolia, do našej rodiny. Pokoj a istotu, ktorú nám poskytuje Božie slovo. 📕

Dec 05, 202145:56
Milosť a spasenie | INÝ POHĽAD | 09

Milosť a spasenie | INÝ POHĽAD | 09

Musím si spasenie pravidelne obnovovať? Som spasená, ale necítim to. Mám pocit, že nevládzem spĺnať všetko, čo sa odomňa žiada a preto sa bojím, že nepôjdem do neba. Boh sa na mna hnevá. Ako môžem byť spasený? Čo je spasenie? O akej milosti to stále počúvam? Prečo by som ju mala chcieť? Čo znamená "byť Božím dieťaťom"? Odpovede na tieto a ďaľšie otázky nájdete v novej epizóde. 🙏

Dec 02, 202122:55
Pevné hodnoty | INÝ POHĽAD | 08

Pevné hodnoty | INÝ POHĽAD | 08

Ako si mám stáť za svojimi hodnotami? Rodina a priatelia v Boha neveria. Mám svoje hodnoty radšej skrývať? Mám sa báť opačných názorov? Čo s tým v práci a v škole? Hanbím sa. Budem cool? Mám to do ľudí tĺcť? O tomto je náš nový diel podcastu INÝ POHĽAD.

Nov 25, 202132:44
Dávid Bartalos | Rast, skúšky a dávanie

Dávid Bartalos | Rast, skúšky a dávanie

V Biblii je napísané, že Boh má s nami zámery pokoja, dá nám dobrú budúcnosť a nádej. To znamená, že ak jeho hľadáme, umožní nám v živote robiť to, po čom túžime, a to, čo nás bude najviac napĺňať.

"Ja poznám svoje zámery, ktoré mám s vami,‘ znie výrok Hospodina, ‚sú to zámery pokoja, a nie nešťastia; dám vám budúcnosť a nádej." - Jeremiáš 29:11 📕

Nov 12, 202109:20
Ťažké životné situácie | INÝ POHĽAD | 07

Ťažké životné situácie | INÝ POHĽAD | 07

Možno práve zažívaš tažkú životnú situáciu, či už v rodine, v škole, v práci, sám so sebou, stráca sa ti chuť do jedla a posteľ je jediným útočiskom. Tieto situácie niesú bezvýchodiskové, pretože Boh nám dal všetky prostriedky na to, aby sme v nich obstáli a dokonca dokázali byť oporou aj ostatným. O týchto možnostiach a našich vlastných skúškach sa rozprávame v 7. epizóde.

“Skúška, ktorá na vás doľahla, je len ľudská. Boh je však verný. On nedopustí, aby ste boli skúšaní nad svoje sily, ale so skúškou dá aj východisko, aby ste ju vládali zniesť.” - 1. List Korinťanom 10:13 📕

Nov 09, 202130:52
Modlitba | INÝ POHĽAD | 06

Modlitba | INÝ POHĽAD | 06

Kedy sa mám modliť? Môžem sa modliť, čo chcem? Môžem sa modliť v mysli? Čo je vlastne modlitba? Je vôbec dôležitá?
Nov 01, 202132:28