Skip to main content
Spotify for Podcasters
Zorg voor innoveren - de podcast

Zorg voor innoveren - de podcast

By Zorg voor innoveren

Zorg voor innoveren is het centrale aanspreekpunt vanuit de overheid en informeert, adviseert en verbindt zorginnovatoren. Wij bestaan uit vijf overheidspartijen die de krachten hebben gebundeld om ervoor te zorgen dat innovatieprocessen succesvol verlopen. In de podcast gaan we dieper in op actualiteiten met experts op gebied van zorg en innovatie. We verbinden zorgprofessionals, ondernemers en burgers. Wat is hun visie op ontwikkelingen in het zorgveld?
Available on
Google Podcasts Logo
Pocket Casts Logo
RadioPublic Logo
Spotify Logo
Currently playing episode

Focus op gezondheid in plaats van ziekte

Zorg voor innoveren - de podcastNov 04, 2022

00:00
31:23
Focus op gezondheid in plaats van ziekte

Focus op gezondheid in plaats van ziekte

De overheid wil dat in 2040 alle Nederlanders tenminste vijf jaar langer in goede gezondheid leven. Daarnaast moet de ziektelast door een ongezonde leefstijl en -omgeving met 30% zijn afgenomen. Om deze doelen te realiseren, worden leefstijl en de focus op preventie nog belangrijker. Door gezond te leven kun je aandoeningen sterk beïnvloeden. Een gezonde leefstijl aanmoedigen, is dus heel belangrijk. Een stimulans die nodig is om ons zorgstelsel duurzaam te houden. De nadruk op welzijn in plaats van ziek-zijn.

Wat betekent dit voor zorgvernieuwers? Daarover spreken we met Hanneke Molema, bij TNO verantwoordelijk voor het programma Lifestyle for Health. En Wim Tilburgs, ambassadeur van 2Diabete en oprichter van Stichting Je Leefstijl Als Medicijn.


Nov 04, 202231:23
Wat betekent 'passende zorg' voor zorgvernieuwers?

Wat betekent 'passende zorg' voor zorgvernieuwers?

Passende zorg is een begrip dat de afgelopen jaren in de (digitale) gangen en overleggen van beleidsafdelingen van de NZa, het Zorginstituut Nederland en het Ministerie van VWS werd gehoord. Er volgde een actieplan: ‘Samenwerken aan passende zorg, de toekomst is nu’. Hierin werden randvoorwaarden geschetst om te komen tot een actieplan voor het behoud van goede en toegankelijke gezondheidszorg in Nederland. De nieuwe coalitie schrijft in het coalitieakkoord dat passende zorg de nieuwe norm is. Maar wat houdt passende zorg precies in? Wat zijn de grootste uitdagingen en wat betekent dit voor zorgvernieuwers? Anthony Heil, beleidsmedewerker zorginnovatie bij de Nederlandse Zorgautoriteit, en Willemijn Krol, programmamanager Samen Beslissen bij Zorginstituut Nederland geven antwoord op deze vragen.

May 04, 202225:20
De vlucht van e-health

De vlucht van e-health

In de allereerste Zorg voor innoveren - de podcast spreken we met Marlies Schijven, hoogleraar Chirurgie en deskundige op het gebied van e-health bij Amsterdam UMC, en Greet Veltman, een senior ervaringsdeskundige en zelfverklaard ‘zorggebruiker op een missie om de zorg te verbeteren’. Het groeiend gebruik van digitale zorg, met in het bijzonder beeldbellen, staat in deze aflevering centraal. Hoe ging de implementatie van beeldbellen bij Amsterdam UMC? Hoe kunnen we die groei van digitale zorg ook na corona vasthouden? En hoe gaan ouderen om met beeldbellen?

Jul 14, 202130:11
Trailer Zorg voor innoveren - de podcast

Trailer Zorg voor innoveren - de podcast

De allereerste Zorg voor innoveren - de podcast, is een feit! We spreken met Marlies Schijven, hoogleraar Chirurgie en deskundige op het gebied van e-health bij Amsterdam UMC, en Greet Veltman, een senior ervaringsdeskundige en zelfverklaard ‘zorggebruiker op een missie om de zorg te verbeteren’. Het groeiend gebruik van digitale zorg, met in het bijzonder beeldbellen, staat in deze aflevering centraal. Hoe ging de implementatie van beeldbellen bij Amsterdam UMC? Hoe kunnen we die groei van digitale zorg ook na corona vasthouden?  En hoe gaan ouderen om met beeldbellen? Blijf ons volgen en krijg binnenkort antwoord op alle vragen van Greet en Marlies in Zorg voor innoveren - de podcast.

Jul 08, 202101:05